Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Araştırma Görevlisi Dilek Giray
Özgeçmiş
:
Birim
:
Tıp Fakültesi / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastane Kampüsü 33110 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-53564-no
Dahili
:
dahili
Oluşturma
:
2016-01-15 13:20:06
Düzenleme
:
2018-03-16 14:08:36
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSE FEN-MATEMATİK ÜMRANİYE MERKEZ ANADOLU LİSESİ 2000
LİSANS TIP FAKÜLTESİ (İNGİLİZCE) MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2007
TIPTA UZMANLIK ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2014
Uluslararası - SCI/SCI-Expanded kategorisine giren 2300
2017
3. Karpuz, D.; Celik, Y.; Giray, D.; Tasdelen, B.; Hallıoglu, O. Therapeutic hypothermia and myocardium in perinatal asphyxia:a microvolt T-wave alternans and Doppler echocardiography study. BRATİSLOVA MEDİCAL JOURNAL, 2017, 0, 1-5. 700 + 0
2. Karpuz, D.; Giray, D.; Ozyurt, A.; Bozlu, G.; Unal, S.; Hallioglu, O. Can whole-blood parameters be used in follow-up of children with rheumatic valvular heart disease?. CAMBRİDGE UNİVERSİTY PRESS (CUP), 2017, 27, 764-769. 750 + 0
http://dx.doi.org/10.1017/S1047951116001281

1. Karpuz, D.; Giray, D.; Celik, Y.; Hallioglu, O. Prognostic markers in congenital diaphragmatic hernia: Left ventricular diameter and pulmonary hypertension. WİLEY-BLACKWELL, 2017, 0, 0-0. 850 + 0
http://dx.doi.org/10.1111/ped.13464

Uluslararası - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 0
2. Giray, D.; özdemir, M. atopik astımlı çocuklarda ortalama trombosit hacmi ve diğer tam kan sayımı parametrelerinin değerlendirilmesi. BEZMİALEM SCİENCE, 2017, 0, 1-5. 0 + 0
2016
1. Hallıoğlu, O.; Giray, D.; Bişgin, A.; Tuğ bozdoğan, S.; Karpuz, D. Familial hypertrophic cardiomyopathy: A case with a new mutation in the MYBPC3 gene. TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ, 2016, 1-3. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.5543/tkda.2016.56267

Publications_001.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 395
2017
3. Hallıoğlu, O.; Giray, D.; Karpuz, D.; özyurt, A. Çarpıntı, göğüs ağrısı ve senkop yakınmalı çocuklarda holter monitorizasyon sonuçları: Sekiz yıllık deneyim . MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2017, 10, 82-87. 170 + 0
Publications_003.pdf

2. Hallıoğlu, O.; Giray, D.; Karpuz, D.; çelik, Y. Fetal tanı alan ve yenidoğan döneminde supraventriküler taşikardi geliştiren intraperikardiyal sol ventrikül duvarına invaze dev rabdomiyomlu bir olgu. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ , 2017, 10, 151-155. 85 + 0
Publications_002.pdf

1. Hallıoğlu, O.; Karpuz, D.; Giray, D.; Demetgül, H.; öztaş, A. Doğumsal Kalp Hastalıkları Sıklığının Risk Gruplarına göre Dağılımı: Fetal Ekokardiyografik Tarama. JİNEKOLOJİ OBSTETRİK VE NEONATOLOJİ TIP DERGİSİ, 2017, 0, 1-5. 140 + 0
Uluslararası - Özet - Poster 35

1. Karpuz, d.; çelik, y.; giray, d.; taşdelen, b.; hallıoğlu, o., Are Microvolt T-wave Alternans and Doppler Echocardiography Useful Methods for Effect of Hypothermia and Rewarming on Myocardial Dysfunction in Neonates with Hypoxic- Ischemic Encephalopathy?. 51st Annual Meeting of the Association for European Paediatric and Congenital Cardiology, 2017-03-29, 2017-04-01, lyon, Fransa, 2017. 35

Ulusal - Özet - Sözlü 112

3. ARIKOĞLU, T.; GİRAY, D.; ÜNAL, S.; ÇITAK, F.; YILDIRIM, D., ORAK HÜCRELİ VE ASTIMLI ÇOCUKLARDA PULMONER HİPERTANSİYON GELİŞİMİNDE ARGİNİN METABOLİZMASININ ROLÜ. ÇOCUK GÖĞÜS HASTALIKLARI 2. KONGRESİ, 2017-09-27, 2017-09-29, İSTANBUL, Türkiye, 2017. 35
http://İnfococukgogus@gmail.com

2. KARPUZ, D.; GİRAY, D.; ÇELİK, Y.; HALLIOĞLU, O., DOĞUMSAL DİAFRAGMATİK HERNİLERDE PROGNOSTİK MARKIR: SOL VENTRİKÜL ÇAPI VE PULMONER HİPERTANSİYON. 16. ULUSAL PEDİATRİK KARDİYOLOJİ VE KALP CERRAHİSİ KONGRESİ, 2017-04-19, 2017-04-22, Antalya, Türkiye, 2017. 42

1. karpuz, d.; çelik, y.; giray, d.; taşdelen, b.; hallıoğlu, o., Microvolt T Dalgası Değişim Testi Soğutma Tedavisi Uygulanan Hipoksik İskemik Ensefalopatili Bebeklerde Prognozu Göstermede Yararlı Olabilir Mİ?. 25. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 2017-04-12, 2017-04-16, Antalya, Türkiye, 2017. 35

Ulusal - Özet - Poster 231

11. GİRAY, D.; KARPUZ, D.; ÜNAL, S.; HALLIOĞLU, O., ORAK HÜCRE ANEMİLİ ÇOCUKLARDA KALP FONKSİYONLARI ZAMANLA DEĞİŞİR Mİ? UZUN SOLUKLU SERİ DOKU DOPPLER GÖRÜNTÜLEME ÇALIŞMASI. 16. ULUSAL PEDİATRİK KARDİYOLOJİ VE KALP CERRAHİSİ KONGRESİ, 2017-04-19, 2017-04-22, Antalya, Türkiye, 2017. 23

10. GİRAY, D.; AYDEMİR, S.; KARPUZ, D.; HALLIOĞLU, O., DOWN SENDROMLU HASTALARDA KONJENİTAL KALP HASTALIĞI SIKLIĞI VE DAĞILIMI: DÖRT YILLIK RETROSPEKTİF ANALİZ. 16. ULUSAL PEDİATRİK KARDİYOLOJİ VE KALP CERRAHİSİ KONGRESİ, 2017-04-19, 2017-04-22, Antalya, Türkiye, 2017. 23

9. Karpuz, D.; GİRAY, D.; ÇELİK, Y.; KARA, B.; HALLIOĞLU, O., PREMATÜRİTE İLE PATENT DUKTUS ARTERİOZUS İLİŞKİSİ VE İZLEMİ. 16. ULUSAL PEDİATRİK KARDİYOLOJİ VE KALP CERRAHİSİ KONGRESİ, 2017-04-19, 2017-04-22, Antalya, Türkiye, 2017. 20

8. GİRAY, D.; KARPUZ, D.; POYRAZOĞLU, H.; ÜNAL, S.; HALLIOĞLU, O., VSD KAPAMA OPERASYONU SONRASI İNTRAKARDİYAK TROMBÜS GELİŞEN BİR OLGUDA HİPERHOMOSİSTEİNEMİ. 16. ULUSAL PEDİATRİK KARDİYOLOJİ VE KALP CERRAHİSİ KONGRESİ, 2017-04-19, 2017-04-22, Antalya, Türkiye, 2017. 22

7. GİRAY, D.; KARPUZ, D.; HALLIOĞLU, O., MİYOPERİKARDİTLİ OLGU SERİSİ. 16. ULUSAL PEDİATRİK KARDİYOLOJİ VE KALP CERRAHİSİ KONGRESİ, 2017-04-19, 2017-04-22, Antalya, Türkiye, 2017. 25

6. Karpuz, D.; Hallıoğlu, O.; Giray, D.; Demetgül, H., ÇOCUKLARDA KARDİYAK CERRAHİ SONRASI GELİŞEN ARİTMİ SIKLIĞI VE RİSK FAKTÖRLERİ. 15. PEDİATRİK KARDİYOLOJİ VE KALP DAMAR CERRAHİSİ KONGRESİ, 2016-04-13, 2016-04-16, Antalya, Türkiye, 2016. 18

5. Karpuz, D.; Giray, D.; Özyurt, A.; Bozlu, G.; Hallıoğlu, O., ROMATİZMAL KAPAK HASTALIĞI OLAN ÇOCUKLARIN İZLEMİNDE TAM KAN PARAMETRELERİ KULLANILABİLİR Mİ. 15. PEDİATRİK KARDİYOLOJİ VE KALP DAMAR CERRAHİSİ KONGRESİ, 2016-04-13, 2016-04-16, Antalya, Türkiye, 2016. 20

4. Hallıoğlu, O.; Giray, D.; Karpuz, D.; Çelik, Y., FETAL DÖNEMDE TANI ALAN VE YENİDOĞAN DÖNEMİNDE SVT GELİŞTİREN İNTRAPERİKARDİYAL SOL VENTRİKÜLE İNVAZE DEV RABDOMİYOM. 15.PEDİATRİK KARDİYOLOJİ VE KALP DAMAR CERRAHİSİ KONGRESİ, 2016-04-13, 2016-04-16, Antalya, Türkiye, 2016. 21

3. Hallıoğlu, O.; Giray, D.; Bişgin, A.; Tuğ Bozdoğan, S.; Karpuz, D., AİLESEL HİPERTROFİK KARDİYOMİYOPATİ: MYBPC3 GENİNDE YENİ MUTASYON. 15.PEDİATRİK KARDİYOLOJİ VE KALP DAMAR CERRAHİSİ KONGRESİ, 2016-04-13, 2016-04-16, Antalya, Türkiye, 2016. 20

2. Karpuz, D.; Delibaş, A.; Sürmeli Döven, S.; Giray, D.; Hallıoğlu, O., SİSTİNOZİS PROGRESSİF PULMONER HİPERTANSİYON NEDENİ OLABİLİR Mİ? 10 HASTANIN İZLEMİ. 15. PEDİATRİK KARDİYOLOJİ VE KALP DAMAR CERRAHİSİ KONGRESİ, 2016-04-13, 2016-04-16, Antalya, Türkiye, 2016. 15

1. Hallıoğlu, O.; Giray, D.; Karpuz, D.; Özyurt, A., ÇARPINTI, GÖĞÜS AĞRISI VE SENKOP YAKINMALI ÇOCUKLARDA SEKİZ YILLIK RETROSPEKTİF HOLTER MONİTORİZASYONU SONUÇLARI. 15. PEDİATRİK KARDİYOLOJİ VE KALP DAMAR CERRAHİSİ KONGRESİ, 2016-04-13, 2016-04-16, Antalya, Türkiye, 2016. 21

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 5
1. THE ANATOLIAN JOURNAL OF CARDIOLOGY , [ 2017 : 1 ] [ 0 : 0 ] . 5
Ulusal 25
1. TÜRK PEDİATRİK KARDİYOLOJİ VE KALP DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ, 2017-04-21, Antalya, Türkiye. 25