Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doç. Dr. Dilek Atçı
Özgeçmiş
:
Birim
:
Turizm Fakültesi / Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3610001 .
Dahili
:
13964 .
Faks
:
+90-324- .
Oluşturma
:
2015-11-18 11:20:35 .
Düzenleme
:
2018-12-25 15:11:17 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0
Researcher ID
Scholar ID
h-index
4
Puan

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK Y.O ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 1996
YÜKSEK LİSANS TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2001
DOKTORA TURİZM İŞLETMECİLİĞİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2007
Doktora Tezi

1. Örgüt Kültürünün Bilgi Yönetim Sürecine ve Örgütsel Performansa Etkisi: Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Uygulama Danışman: Dr. Ömür Nezcan Timurcanday ÖZMEN, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm ve Otel İşletmeciliği Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, 2007.

Yüksek Lisans Tezi

1. Otel İşletmelerinin Krizlere Hazırlıklı Olma Durumlarının Değerlendirilmesi: Beş yıldızlı Otellerde Bir Uygulama Danışman: Dr. Bahar TANER, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, 2001.

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 1999-10-13 - 2002-03-07
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2002-03-12 - 2007-11-19
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2007-12-03 - 2008-02-20
YARDIMÇI DOÇENT MERSİN ÜNİVERSİTESİ ERDEMLİ UYGULAMALI TEK. VE İŞL. YÜKSEKOKULU İŞLETME BİLGİ YÖN. BÖL 2008-02-21 - 2013-02-04
YARDIMÇI DOÇENT MERSİN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI 2013-02-05 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
DEKAN YARDIMCISI TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM FAKÜLTESİ 2015-09-01 - 2016-03-08
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ ÜYE TURİZM FAKÜLTESİ 2014-03-05 - 2018-10-01
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYESİ ÜYE TURİZM FAKÜLTESİ 2014-03-05 - 2018-10-01
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 1200
2017
9. Atçı, D.; Kale, A.; şeker, F. Otel İşletmecilerinin Bireysel Yenilikçilik Profili ve Çift Yönlülük (Ambidexterity) Düzeyi İlişkisi. İŞLETME VE İKTİSAT ÇALIŞMALARI DERGİSİ, 2017, 5, 47-58. 200 + 0
Publications_004.pdf

2016
8. Atçı, D.; Unur, K.; Gürsoy, D. The Impacts of Hosting Major Sporting Events: Resident’s Perceptions of the Mediterranean Games 2013 in Mersin. INTERNATİONAL REVİEW OF MANAGEMENT AND MARKETİNG, 2016, 6, 1-7. 200 + 0
http://www.econjournals.com/index.php/irmm

2015
7. Atçı, D.; çakıcı, C.; Ertaş, . Fast-Food Çalışanlarının İş Sorunlarının İş ve Yaşam Tatminlerine Etkisi: Mersin Şehir Merkezinde Bir Araştırma. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2015, 15, 161-173. 200 + 0
http://sbd.dergi.anadolu.edu.tr/cilt-15-sayi-1-yil-2015.html

6. Kaya, I.; Atçı, D. Türk Turizm Sektöründe Çalışma Saatlerinin Analizi Ve Değerlendirilmesi. ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2015, 12, 23-47. 200 + 0
Publications_001.pdf

2014
5. Atçı, D.; Yenipınar, U.; Unur, K. Gönüllü Olma Nedenleri: Mersin 2013 -XVII. Akdeniz Oyunları Örneği. SEYAHAT VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ DERGİSİ, 2014, 11, 42-56. 200 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/soid/article/view/5000086053

2010
4. Taner, B.; Tetik, D.; Yılmaz, . Konaklama İşletmelerinde Bilgi Yönetimi: Antalya’daki Beş Yıldızlı Otellerde Bir Uygulama. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2010, 19, 481-498. 200 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/cusosbil/article/viewFile/5000001476/5000002167

3. Moital, M.; Vaughan, R.; edwards, J.; Peres, R. İnternet Üzerinden Satın Alma Niyetinin Belirleyicileri. ANATOLİA TURİZM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2010, 21, 266-274. 0 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/anatolia/article/view/5000064758/5000060459

Publications_003.pdf

2008
2. Uzun, D.; Percin, N. Bilgi Yönetiminin Örgütsel Performansa Etkisi: Farklı Örgüt Kültürü Tiplerinde Bir Karşılaştırma. SEYAHAT VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ DERGİSİ, 2008, 5, 23-34. 0 + 0
http://www.soidergi.com/wp-content/uploads/2012/01/otel-isletmelerinde-bilgi-yonetimi.pdf

2007
1. Aydın, S.; Sahin, N.; Uzun, D. Örgütlerde Yasanan Psikolojik Siddet Sorunlarının Konaklama Isletmeleri Açısından Degerlendirilmesi. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2007, 16, 61-74. 0 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/cusosbil/article/view/5000001205/5000001896

Ulusal - Diğer 85
2018
1. Unur, K.; Atçı, D.; şanlı, S.; Albayrak, Z. Ekmek Fırını Çalışanları Üzerine Keşifsel Bir Araştırma: Mersin Örneği . GASTROİA: JOURNAL OF GASTRONOMY AND TRAVEL RESEARCH, 2018, 2, 39-51. 85 + 0
http://http://dergipark.gov.tr/gastoria/issue/36536/412382

Publications_005.pdf

Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 8125
1. Tetik, D. Türkiye Turizm Coğrafyası, ISBN: 978-9944-223-74-4, Detay yayıncılık, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 200, 680 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2007. 2500
https://detayyayin.com.tr/kitap-70.cgi
2. Tetik, D.; Pala, T. Turizm Isletmelerinde Örgütsel Davranıs, ISBN: 978-605-5911-10 -2, MKM Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 200, 411 Sayfa, Türkçe, Bursa, Türkiye, 2009. 1250
http://www.mkmyayin.com.tr/kitapdetay/turizm-isletmelerinde-orgutsel-davranis
3. Taner, B.; Tetik, D. Çalısma Yasamında Bireysel Gelisim:Turizm Isletmelerinden Örnekler ve Uygulamalar, ISBN: 978-605-377-212 -5, Beta Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 200, 451 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2010. 125
http://www.betayayincilik.com/urun/calisma-yasaminda-bireysel-gelisim-turizm-isletmelerinden-ornek-ve-uygulamalar/2201
4. Tetik, D. Uluslararası Turizm İşletmeciliği, ISBN: 978-605-133-161-4, Nobel yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 100, 564 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2011. 2500
https://www.nobelkitap.com/kitap_46829_uluslararasi-turizm-isletmeciligi.html
5. Uzun, D. Liderlik ve Motivasyon: Geleneksel ve Güncel Yaklasımlar, ISBN: 978-605-133-391-5, Nobel yayınevi, Baskı Sayısı: 3, Baskı Adet Sayısı: 100, 274 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2008. 0
http://nobelyayin.com/detay.asp?u=2795
6. Atçı, D. Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi ve Uygulamaları, ISBN: 978-605-333-597-9, Beta Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 200, 563 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2016. 1750
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 1940

10. ÖZKAN BUZLU, M.; YAVUZ, G.; UNUR, K.; ATÇI, D., Restoran Çalışanlarının Bakış Açısıyla Kızkalesi’ni Ziyaret Eden YerliTuristlerin Profili ve Kızkalesi Turizminin Sorunları. 2. Uluslararası Turizmin Geleceği İnovasyon, Girişimcilik veSürdürebilirlik Kongresi (Futourism 2018), 2018-09-27, 2018-11-29, Mersin, Türkiye, 2018. 130
Scientific_Meetings_002.pdf

9. AVCI, N.; ATÇI, D.; UNUR, K., Otel Yöneticilerinin Giyim Tarzlarına İlişkin İşveren ve Genel MüdürGörüşlerinin İncelenmesi. THE SECOND INTERNATIONAL CONGRESSON FUTURE OF TOURISM:Innovation, Entrepreneurship and Sustainability(Futourism 2018), 2018-09-27, 2018-09-29, MERSİN, Türkiye, 2018. 200
Scientific_Meetings_005.pdf

8. Unur, K.; Atçı, D.; Kale, A.; Şeker, F., Kızkalesi’ndeki Otel İşletmecilerinin Sürdürülebilirlik Tanımları. The first International Congress on Future of Tourism: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability, 2017-09-28, 2017-09-30, Mersin, Türkiye, 2017. 170
Scientific_Meetings_003.pdf

7. Atçı, D.; Ada, Ç., Restoran İşletmelerinde Teknoloji Kullanımı: Restoran Çalışanları ve Yöneticileri Üzerinde Bir Araştırma. The First International Congress on Future of Tourism:Innovation, Enterpreneurship and Sustainability, 2017-09-28, 2017-09-30, Mersin, Türkiye, 2017. 200
Scientific_Meetings_001.pdf

6. UNUR, K.; ATÇI, D.; KALE, A.; ŞEKER, F., Kızkalesi’ndeki Otel İşletmecilerinin Sürdürülebilirlik Tanımları. The First International Congress on Future of Tourism: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability, 2017-09-28, 2017-09-30, MERSİN, Türkiye, . 170

5. UNUR, K.; ATÇI, D.; ŞANLI, S.; ALBAYRAK, Z., Turizm Yazınında İnovasyon ve Sürdürülebilirlik Araştırmaları. The first International Congress on Future of Tourism: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability, 2017-09-28, 2017-09-30, MERSİN, Türkiye, . 170

4. UNUR, K.; ATÇI, D.; ŞEKER, F.; KALE, A.; KINIKLI, M., Pastane Çalışanlarının Mesleklerinin İyi ve Kötü Yanlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. VI. ULUSAL II.ULUSLARARASI DOĞU AKDENİZ TURİZM SEMPOZYUMU, 2017-04-14, 2017-04-15, Gaziantep, Türkiye, . 160

3. Unur, K.; Atçı, D.; Albayrak, Z.; Şanlı, C., Fırıncılıkta Ekmek Var Mı?Fırıncılar Üzerinde Bir Araştırma. 6.Ulusal 2. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, 2017-04-14, 2017-04-15, Gaziantep, Türkiye, 2017. 170
Scientific_Meetings_004.pdf

2. UNUR, K.; ATÇI, D.; Albayrak, Z.; ŞANLI, S., Fırıncılıkta Ekmek Var mı? Fırıncılar Üzerinde Bir Araştırma. VI. ULUSAL II.ULUSLARARASI DOĞU AKDENİZ TURİZM SEMPOZYUMU, 2017-04-14, 2017-04-15, Gaziantep, Türkiye, . 170

1. TANER, B.; TETİK, D.; ÇELİK, N., Mobbing In The Hotel Industry An Empirical Study In 4 and 5 Star Hotels In Mersin. 4th Biennial International Congress Hospitality and Tourism, 2010-04-22, 2010-04-23, Belgrade, Sırbistan, . 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 185

2. ŞEKER, F.; KALE, A.; ATÇI, D., Kızkalesindeki Otel İşletmecilerinin Bireysel Yenilikçiliklerinin İşletme Performansına Etkisi. Uluslararası Erdemli Sempozyumu, 2018-04-19, 2018-04-21, Mersin, Türkiye, . 100

1. TANER, B.; TETİK, D.; ÇELİK, N.; UZEL, A., Çalışanlara Yönelik Yıldırma Davranışlarının İş Stresi ve İş Tatmini Üzerine Etkileri Sağlık Personeli Üzerine Bir Uygulama Sakarya 2010. 1.Uluslararası Kadın ve Sağlık Kongresi, 2010-06-03, 2010-06-05, Sakarya, Türkiye, . 85

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 585

6. KARAKAŞ TANDOĞAN, G.; ATÇI, D., Otel İşletmelerinde Pazarlama Aracı Olarak Veri Madenciliğinin Kullanımı. 11.Ulusal Turizm Kongresi, 2010-12-02, 2010-12-05, Aydın, Türkiye, . 100

5. Tandoğan, G.; Tetik, D., Otel İşletmelerinde Pazarlama Aracı Olarak Veri Madenciliğinin Kullanımı. 11. Ulusal Turizm Kongresi, 2010-12-02, 2010-12-05, Aydın, Türkiye, 2010. 100

4. TANER, B.; TETİK, D., Mersin Turizmi İçin Öğrenen Bölge Yaklaşımı. Mersin Sempozyumu, 2008-11-19, 2008-11-22, Mersin, Türkiye, . 100

3. Taner, B.; Tetik, D., Mersin Turizmi İçin Öğrenen Bölge Yaklaşımı. Mersin Sempozyumu, 2008-11-19, 2008-11-22, Mersin, Türkiye, 2008. 100
https://www.zerobooksonline.com/tr/product_details.asp?cat=&subcat=&product=5077

2. TANER, B.; TETİK, D.; ÇELİK, N., Konaklama İşletmelerinde Çalışanlara Yönelik Yıldırma Davranışları ve İş Stresi Mersin İli Örneği. Mersin Sempozyumu, 2008-11-19, 2008-11-22, Mersin, Türkiye, . 100

1. ÇORBACI, A.; TETİK, D.; AKDAĞ, G.; ÇELİK, N., Arap Turistlerin Tatil İçin Mersin Destinasyonunu Tercih Etme Nedenleri ve Tekrar Ziyaret Etme Düşünceleri Üzerine Bir Araştırma. Mersin Sempozyumu, 2008-11-19, 2008-11-22, Mersin, Türkiye, . 85

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 1400

7. Arzu ADIGÜZEL, Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Çalışanların Paylaşılan Liderlik Algısı: Mersin İli Örneği, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

6. Çağrı ÇEVİK, Otel İşletmelerinde Örgüt İkliminin İnovasyona Etkisi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

5. Çağlar ADA, Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Veren Programların Ve Turizmi Tercih Eden Öğrencilerin Durumu: Yökatlas İncelemesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

4. Taner NUR, Yer Bildirim Tabanlı Sosyal Ağların Kullanımının Müşterilerin Yiyecek İçecek İşletmesi Tercihine Etkisi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

3. Tamer TAŞÇI, Ülke İmajı Ve Ülkeyi Ziyaret Etme Niyeti Arasındaki İlişki, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

2. Gökhan KARAKEÇİLİ, Fast Food İşletmelerinde Çalışanların Duygusal Emek Ve Öz Yeterlilikleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2016, Tamamlandı. 200

1. Zeynep Albayrak, Çalışanların Örgütsel Şefkat Algılarının Örgütsel Bağlılıklarına Etkisi: Çukurova Bölgesi Üç Dört Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Uygulama, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2016, Tamamlandı. 200

Yönetilen Doktora Tezleri 400

1. Zeynep Albayrak, Tatil Deneyimi ve Mutluluk İlişkisi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 400

Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TUI102 Tourısm Busıness Management Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Bahar TUR204 Socıal Psychology Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Bahar TUR204 Socıal Psychology Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Bahar TUR102 Tourısm Busıness Management Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Bahar TUI102 Tourısm Busıness Management Turizm Fakültesi 3-0-3
Bahar TUI426 Socıal Psychology Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 2-0-2
Bahar TUI426 Socıal Psychology Turizm Fakültesi 2-0-2
Bahar TUI204 Socıal Psychology Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 2-0-2
Bahar TİO 662 Turizmin Sosyo - Kültürel Teme Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ( Dokt... 3-0-3
Bahar TYL525 Modern Yönetim Yaklaşımları Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmelerinde Yönet... 3-0-3
Bahar TİO 544 Turizm Sosyolojisi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ( Yük... 3-0-3
Bahar SOBE 501 Bilimsel Etik Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Bahar SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar TİO 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabil... 4-0-4
Bahar TİO 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabil... 4-0-4
Güz TUI407 Busıness Ethıcs Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 2-0-2
Güz TUI103 Introductıon To Busıness Turizm Fakültesi 3-0-3
Güz TUI427 Busıness Ethıcs Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 2-0-2
Güz TUR407 Busıness Ethıcs Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Güz TUR407 Busıness Ethıcs Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Güz TUI407 Busıness Ethıcs Turizm Fakültesi 2-0-2
Güz TUI427 Busıness Ethıcs Turizm Fakültesi 2-0-2
Güz TUI103 Introductıon To Busıness Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TI423 İş Etiği Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Güz TUR103 Introductıon To Busıness Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Güz TUR103 Introductıon To Busıness Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Güz TİO 507 Turizm İşletmeleri Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ( Yük... 3-0-3
Güz TİO 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabil... 4-0-4
Güz TİO 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabil... 4-0-4
Güz TİO 635 Turizm Sektöründe Küresel Giri Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ( Dokt... 3-0-3
Güz SOBE 501 Bilimsel Etik Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar YDI208 Mesleki Yabancı Dil I Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-2-3
Bahar TUR204 Socıal Psychology Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Bahar TUI204 Socıal Psychology Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 2-0-2
Bahar TI106 İşletme Yönetimi Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Bahar TI106 İşletme Yönetimi Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Bahar TUR204 Socıal Psychology Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Bahar TUI102 Tourısm Busıness Management Turizm Fakültesi 3-0-3
Bahar TUI102 Tourısm Busıness Management Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Bahar TUI426 Socıal Psychology Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 2-0-2
Bahar TUR102 Tourısm Busıness Management Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Bahar TUR102 Tourısm Busıness Management Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Bahar TUI426 Socıal Psychology Turizm Fakültesi 2-0-2
Bahar TUI204 Socıal Psychology Turizm Fakültesi 2-0-2
Bahar SOBE 501 Bilimsel Etik Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Bahar SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar TİO 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabil... 4-0-4
Bahar TİO 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabil... 4-0-4
Bahar TİO 642 Yönetim ve Organizasyonda Yeni Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ( Dokt... 3-0-3
Bahar TİO 534 Turizm İşletmelerinde İnovasyo Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ( Yük... 3-0-3
Bahar TYL512 Yönetim ve Stareji Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmelerinde Yönet... 3-0-3
Güz TUR103 Introductıon To Busıness Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Güz TUR103 Introductıon To Busıness Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Güz TI225 Genel Pazarlama Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-2-3
Güz TI225 Genel Pazarlama Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-2-3
Güz TUR407 Busıness Ethıcs Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Güz TUI103 Introductıon To Busıness Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TUI103 Introductıon To Busıness Turizm Fakültesi 3-0-3
Güz TUI407 Busıness Ethıcs Turizm Fakültesi 2-0-2
Güz TUI427 Busıness Ethıcs Turizm Fakültesi 2-0-2
Güz YDI309 Mesleki Yabancı Dil ( İngilizc Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Güz TUR207 Introductıon To Marketıng Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Güz TUI207 Introductıon To Marketıng Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TUI207 Introductıon To Marketıng Turizm Fakültesi 3-0-3
Güz TUR207 Introductıon To Marketıng Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Güz TUR407 Busıness Ethıcs Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Güz TI105 Genel İşletme Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Güz TI423 İş Etiği Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Güz TUI407 Busıness Ethıcs Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 2-0-2
Güz TUI427 Busıness Ethıcs Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 2-0-2
Güz TI107 Sosyal Psikoloji Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Güz TI423 İş Etiği Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Güz SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz SOBE 501 Bilimsel Etik Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Güz TİO 525 Örgütsel İletişim Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ( Yük... 3-0-3
Güz TİO 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabil... 4-0-4
Güz TİO 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabil... 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TUI204 Socıal Psychology Turizm Fakültesi 2-0-2
Bahar TUR102 Tourısm Busıness Management Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Bahar TUI102 Tourısm Busıness Management Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Bahar TUI426 Socıal Psychology Turizm Fakültesi 2-0-2
Bahar YDI208 Mesleki Yabancı Dil - I Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-2-3
Bahar TUR102 Tourısm Busıness Management Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Bahar TI106 İşletme Yönetimi Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Bahar TUR204 Socıal Psychology Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Bahar TUI426 Socıal Psychology Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 2-0-2
Bahar TUI102 Tourısm Busıness Management Turizm Fakültesi 3-0-3
Bahar YDI208 Mesleki Yabancı Dil I Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-2-3
Bahar TUR204 Socıal Psychology Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Bahar TUI204 Socıal Psychology Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 2-0-2
Bahar TİO 642 Yönetim ve Organizasyonda Yeni Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ( Dokt... 3-0-3
Bahar SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar TİO 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabil... 4-0-4
Bahar TİO 546 Turizm İşletmelerinde Motivasy Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ( Yük... 3-0-3
Bahar TİO 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabil... 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar TİO 534 Turizm İşletmelerinde İnovasyo Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ( Yük... 3-0-3
Güz TUI427 Busıness Ethıcs Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 2-0-2
Güz TUI407 Busıness Ethıcs Turizm Fakültesi 2-0-2
Güz TUI427 Busıness Ethıcs Turizm Fakültesi 2-0-2
Güz TI423 İş Etiği Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Güz TI423 İş Etiği Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Güz TUI103 Introductıon To Busıness Turizm Fakültesi 3-0-3
Güz TI105 Genel İşletme Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Güz TUI407 Busıness Ethıcs Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 2-0-2
Güz TUR407 Busıness Ethıcs Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Güz TUR407 Busıness Ethıcs Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Güz TUR103 Introductıon To Busıness Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Güz TUI103 Introductıon To Busıness Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TUR103 Introductıon To Busıness Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Güz TİO 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabil... 4-0-4
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz TİO 563 Turizm İşletmelerinde Değişim Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ( Yük... 3-0-3
Güz TİO 635 Turizm Sektöründe Küresel Giri Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ( Dokt... 3-0-3
Güz TİO 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabil... 4-0-4
Güz TİO 525 Örgütsel İletişim Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ( Yük... 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar YDI210 Mesleki Yabancı Dil I ( Seçmel Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-2-3
Bahar TUR204 Socıal Psychology Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Bahar TUI426 Socıal Psychology Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 2-0-2
Bahar TUR102 Tourısm Busıness Management Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Bahar TUI102 Tourısm Busıness Management Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Bahar TUR102 Tourısm Busıness Management Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Bahar TUR204 Socıal Psychology Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Bahar TUI102 Tourısm Busıness Management Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Bahar TUI204 Socıal Psychology Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 2-0-2
Bahar TUI102 Tourısm Busıness Management Turizm Fakültesi 3-0-3
Bahar TUI102 Tourısm Busıness Management Turizm Fakültesi 3-0-3
Bahar TUI204 Socıal Psychology Turizm Fakültesi 2-0-2
Bahar YDI208 Mesleki Yabancı Dil I Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-2-3
Bahar TİO 642 Yönetim ve Organizasyonda Yeni Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ( Dokt... 3-0-3
Bahar TEZ Tez Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar TİO 534 Turizm İşletmelerinde İnovasyo Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ( Yük... 3-0-3
Bahar TİO 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabil... 4-0-4
Bahar TİO 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabil... 4-0-4
Güz TUI103 Introductıon To Busıness Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TUI103 Introductıon To Busıness Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TUR103 Introductıon To Busıness Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Güz TUI427 Busıness Ethıcs Turizm Fakültesi 2-0-2
Güz TUR103 Introductıon To Busıness Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Güz TUR407 Busıness Ethıcs Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Güz TUI407 Busıness Ethıcs Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 2-0-2
Güz TUI407 Busıness Ethıcs Turizm Fakültesi 2-0-2
Güz TUR407 Busıness Ethıcs Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Güz YDI309 Mesleki Yabancı Dil ( İngilizc Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Güz TUI103 Introductıon To Busıness Turizm Fakültesi 3-0-3
Güz TİO-553 İnsan Kaynakları Yönetiminde G Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TİO 525 Örgütsel İletişim Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TUI102 Tourısm Busıness Management Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Bahar TUI102 Tourısm Busıness Management Turizm Fakültesi 3-0-3
Bahar TUR102 Tourısm Busıness Management Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Bahar TI106 İşletme Yönetimi Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Bahar TUR102 Tourısm Busıness Management Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Bahar TI106 İşletme Yönetimi Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Bahar YDI208 Mesleki Yabancı Dil I Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-2-3
Bahar YDI208 Mesleki Yabancı Dil - I Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-2-3
Bahar YDI210 Mesleki Yabancı Dil I ( Seçmel Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-2-3
Bahar TİO 536 Turizm İşletmelerinde Kriz Yön Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Bahar TİO 534 Turizm İşletmelerinde İnovasyo Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz YDI309 Mesleki Yabancı Dil ( İngilizc Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Güz TUR407 Busıness Ethıcs Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Güz TI227 İletişim Teknikleri ( Seçmeli Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-2-3
Güz TUI103 Introductıon To Busıness Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TUR103 Introductıon To Busıness Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Güz TUR213 Communıcatıon Technıques Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Güz TUI213 Communıcatıon Technıques Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 2-0-2
Güz TUI213 Communıcatıon Technıques Turizm Fakültesi 2-0-2
Güz TUR213 Communıcatıon Technıques Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Güz TUI217 Communıcatıon Technıques Turizm Fakültesi 3-0-0
Güz YDI309 Mesleki Yabancı Dil ( İngilizc Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Güz YDI311 Mesleki Yabancı Dil II ( Seçme Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Güz TI105 Genel İşletme Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Güz TI227 İletişim Teknikleri ( Seçmeli Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-2-3
Güz TUI407 Busıness Ethıcs Turizm Fakültesi 2-0-2
Güz TUI407 Busıness Ethıcs Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 2-0-2
Güz TUR407 Busıness Ethıcs Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Güz TUR103 Introductıon To Busıness Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Güz TUI103 Introductıon To Busıness Turizm Fakültesi 3-0-3
Güz TUI217 Communıcatıon Technıques Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz YDI311 Mesleki Yabancı Dil II ( Seçme Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Güz TİO 525 Örgütsel İletişim Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TI106 İşletme Yönetimi Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Bahar YDI208 Mesleki Yabancı Dil - I Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-2-3
Bahar YDI210 Mesleki Yabancı Dil I ( Seçmel Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-2-3
Bahar YDI210 Mesleki Yabancı Dil I ( Seçmel Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-2-3
Bahar TI106 İşletme Yönetimi Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Bahar TUR102 Tourısm Busıness Management Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Bahar TUR102 Tourısm Busıness Management Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Bahar TUI102 Tourısm Busıness Management Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Bahar YDI208 Mesleki Yabancı Dil I Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-2-3
Güz YDI301 Mesleki Yab. Dil 2 ( İng. ) Turizm İşletmeciliği ve Ote... Konaklama İşletmeciliği 0-2-1
Güz TUI103 Introductıon To Busıness Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TI105 Genel İşletme Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Güz YDI309 Mesleki Yabancı Dil ( İngilizc Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Güz YDI309 Mesleki Yabancı Dil ( İngilizc Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Güz TI105 Genel İşletme Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Güz TI423 İş Etiği Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Güz YDI311 Mesleki Yabancı Dil II ( Seçme Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Güz YDI311 Mesleki Yabancı Dil II ( Seçme Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Güz TI423 İş Etiği Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Güz TUR103 Introductıon To Busıness Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Güz TİO 723 Uluslararası Otel İşletmeciliğ Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TİO 531 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TİO 501 Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar YDI210 Mesleki Yabancı Dil I ( Seçmel Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-2-3
Bahar YDI208 Mesleki Yabancı Dil I Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-2-3
Bahar TI106 İşletme Yönetimi Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Bahar TI106 İşletme Yönetimi Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Bahar TUR102 Tourısm Busıness Management Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Bahar TUR102 Tourısm Busıness Management Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Bahar YDI208 Mesleki Yabancı Dil - I Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-2-3
Bahar YDI210 Mesleki Yabancı Dil I ( Seçmel Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-2-3
Güz TI105 Genel İşletme Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Güz YDI301 Mesleki Yabancı Dil 2 ( İng. ) Turizm İşletmeciliği ve Ote... Seyahat İşletmeciliği 0-2-1
Güz TUR103 Introductıon To Busıness Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Güz SER473 İşletme Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik 2-0-2
Güz YDI309 Mesleki Yabancı Dil ( İngilizc Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Güz YDI309 Mesleki Yabancı Dil ( İngilizc Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Güz YDI301 Mesleki Yab. Dil 2 ( İng. ) Turizm İşletmeciliği ve Ote... Konaklama İşletmeciliği 0-2-1
Güz YDI311 Mesleki Yabancı Dil II ( Seçme Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Güz YDI311 Mesleki Yabancı Dil II ( Seçme Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Güz IŞL205 Yönetim ve Organizasyon Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği ( Es... 3-0-3
Güz İŞL205 Yönetim ve Organizasyon Mühendislik Fakültesi Elektrik - Elektronik Mühendi... 3-0-3
Güz TI105 Genel İşletme Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Güz TUR103 Introductıon To Busıness Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Güz TİO 525 Örgütsel İletişim Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TİO 723 Uluslararası Otel İşletmeciliğ Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar YDI210 Mesleki Yabancı Dil I ( Seçmel Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-2-3
Bahar TI106 İşletme Yönetimi Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Bahar TUR102 Tourısm Busıness Management Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Bahar TUR102 Tourısm Busıness Management Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Bahar YDI208 Mesleki Yabancı Dil I Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-2-3
Bahar YDI210 Mesleki Yabancı Dil I ( Seçmel Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-2-3
Bahar YDI208 Mesleki Yabancı Dil - I Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-2-3
Bahar TI106 İşletme Yönetimi Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Güz YDI309 Mesleki Yabancı Dil ( İngilizc Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Güz TUR103 Introductıon To Busıness Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Güz YDI309 Mesleki Yabancı Dil ( İngilizc Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Güz YDI301 Mesleki Yab. Dil 2 ( İng. ) Turizm İşletmeciliği ve Ote... Konaklama İşletmeciliği 0-2-1
Güz YDI311 Mesleki Yabancı Dil II ( Seçme Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Güz YDI301 Mesleki Yabancı Dil 2 ( İng. ) Turizm İşletmeciliği ve Ote... Seyahat İşletmeciliği 0-2-1
Güz TUR103 Introductıon To Busıness Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Güz TI105 Genel İşletme Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Güz TI105 Genel İşletme Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3