Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doktor Öğretim Üyesi Didem Derici Yıldırım
Özgeçmiş
:
Birim
:
Tıp Fakültesi / Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Temel Tıp Bilimleri Biyoistatistik Ad Çiftlikköy / Mersin 33343 .
Telefon
:
+90-324-3610001 .
Dahili
:
1032 .
Faks
:
+90-324- .
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2015-06-12 13:51:43 .
Düzenleme
:
2019-01-15 10:46:14 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
8
ARTICLES WITH
CITATION DATA
8
SUM OF THE
TIMES CITED
17
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
2.13
Researcher ID
Scholar ID
h-index
3
Puan

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS İSTATİSTİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2009
YÜKSEK LİSANS BİYOİSTATİSTİK VE TIBBİ BİLİŞİM MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2012
DOKTORA BİYOİSTATİSTİK VE TIBBİ BİLİŞİM MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2017
Doktora Tezi

1. KRONİK HASTALIKLAR İÇİN UYARLANABİLİR KOMORBİDİTE İNDEKS GELİŞTİRİLMESİ Danışman: Dr. Bahar TAŞDELEN, Mersin Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyoistatistik Anabilim Dalı, MERSİN, Türkiye, 2017.

Yüksek Lisans Tezi

1. ÇAPRAZ GEÇİŞLİ DENEMELERDE ÖRNEK GENİŞLİĞİ VE EKSİK GÖZLEM PROBLEMLERİNİN GİDERİLMESİNE YÖNELİK YAKLAŞIMLAR Danışman: Dr. Bahar TAŞDELEN, Mersin Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyoistatistik Anabilim Dalı, MERSİN, Türkiye, .

Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
ERASMUS BİRİM KOORDİNATÖRÜ YARDIMCISI TIP FAKÜLTESİ 2018-02-14 - Devam ediyor
MEVLANA BİRİM KOORDİNATÖRÜ YARDIMCISI TIP FAKÜLTESİ 2018-02-14 - Devam ediyor
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 7100
2018
14. Derici yildirim, D.; Tasdelen, B.; Uluduz, D.; Ozge, A.; Yologlu, S. Impact of a new migraine-specific comorbidity index on prognosis: A methodology study. AVES PUBLİSHİNG CO., 2018, 35, 183-188. 900 + 0
http://dx.doi.org/10.5152/NSN.2018.11428

Publications_001.pdf

13. Arıkoğlu, T.; Batmaz, S.; Derici yıldırım, D.; Tezol, .; Bozlu, G.; Kuyucu, S. Asthma predictive index in relation to respiratory mechanics by impulse oscillometry in recurrent wheezers. ALLERGOLOGİA ET IMMUNOPATHOLOGİA, 2018, 46, 190-195. 650 + 0
10.1016/j.aller.2017.09.028

12. Arikoglu, T.; Er, M.; Unal, S.; Derici yıldırım, D.; çitak, F.; Kuyucu, N.; Kuyucu, S. Extensive Evaluation of Pulmonary Function Abnormalities by Different Techniques in Turkish Children and Young Adults with Sickle Cell Disease. MARY ANN LİEBERT INC, 2018, 31, 78-83. 500 + 0
http://dx.doi.org/10.1089/ped.2018.0870

11. Dağ, F.; Dal, U.; Altınkaya, Z.; Erdoğan, A.; özdemir, E.; Derici yıldırım, D.; çolak, M. Alterations in energy consumption and plantar pressure distribution during walking in young adults with patellofemoral pain syndrome. ACTA ORTHOPAEDİCA ET TRAUMATOLOGİCA TURCİCA, 2018, , -. 300 + 0
10.1016/j.aott.2018.10.006

10. Bozdağ, M.; öksüz, N.; Derici yıldırım, D.; Taşdelen, B.; özge, A. VESTIBULAR ASSOCAITES IS MORE COMMON IN MIGRENEURS WITHOUT FAMILY HISTORY OF MIGRAINE. CEPHALALGİA, 2018, 38, 123-155. 0 + 0
10.1177/0333102418801648

2017
9. Erdal, M.; Yılmaz, S.; Gürgül, S.; Uzun, C.; Derici, D.; Erdal, N. miRNA expression profile is altered differentially in the rat brain compared to blood after experimental exposure to 50 Hz and 1 mT electromagnetic field. ELSEVİER BV, 2017, 0-0. 450 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.pbiomolbio.2017.08.001

8. Arıkoğlu, T.; ünlü, A.; Derici yıldırım, D.; Kuyucu, S. The airway hyperresponsiveness to methacholine may be predicted by impulse oscillometry and plethysmography in children with well-controlled asthma. JOURNAL OF ASTHMA, 2017, , 1-8. 750 + 0
10.1080/02770903.2017.1407337

2016
7. Arikoglu, T.; Akyilmaz, E.; Derici yildirim, D.; Batmaz, S.; Ulger, S.; Aslan, G.; Kuyucu, S. The relation of innate and adaptive immunity with viral-induced acute asthma attacks: Focusing on IP-10 and cathelicidin. ALLERGOLOGİA ET IMMUNOPATHOLOGİA, 2016, 45, 160-168. 600 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.aller.2016.07.003

6. Arikoglu, T.; Aslan, G.; Derici yildirim, D.; Batmaz, S.; Kuyucu, S. Discrepancies in the diagnosis and classification of nonsteroidal anti-inflammatory drug hypersensitivity reactions in children. ALLERGOLOGY INTERNATİONAL, 2016, 66, 418-424. 700 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.alit.2016.10.004

5. Arikoglu, T.; Batmaz, S.; Coşkun, T.; Otag, F.; Derici yildirim, D.; Kuyucu, S. The characteristics of indoor and outdoor fungi and their relation with allergic respiratory diseases in the southern region of Turkey. ENVİRON MONİT ASSESS, 2016, 188, 380-390. 450 + 0
http://dx.doi.org/10.1007/s10661-016-5371-7

2015
4. ızci ay, O.; Ay, M.; Erdal, M.; Cayan, F.; Tekin, S.; Soylemez, F.; Sungur, M.; Derici yıldırım, D. Folate Metabolism Gene Polymorphisms and Risk for Down Syndrome Offspring in Turkish Women. MARY ANN LİEBERT INC, 2015, 19, 191-197. 100 + 16
http://dx.doi.org/10.1089/gtmb.2014.0262


Alıntılanma Sayısı: 2
3. Orekici temel, G.; Kanık, E.; Derici yildirim, D.; Ovla, H.; Kalafat, H. Determination of sub-groups in reference interval calculations and an application. TURKİSH JOURNAL OF BİOCHEMİSTRY, 2015, 40, 197-204. 700 + 0
http://dx.doi.org/10.1515/tjb-2015-0001

2014
2. Kiykim, A.; Turgutalp, K.; Bardak, S.; özcan, T.; Derici, D. Red Blood Cell Distribution Width Level: A Predictive Marker for Early Detection and Monitoring of Diabetic Nephropathy Progression. SAGE PUBLİCATİONS, 2014, 12, 109-116. 500 + 0
http://dx.doi.org/10.1177/1721727X1401200111

2012
1. Komur, M.; Arslankoylu, A.; Okuyaz, C.; Keceli, M.; Derici, D. Management of Patients With Status Epilepticus Treated at a Pediatric Intensive Care Unit in Turkey. ELSEVİER BV, 2012, 46, 382-386. 500 + 5
http://dx.doi.org/10.1016/j.pediatrneurol.2012.03.013


Alıntılanma Sayısı: 1
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 555
2018
5. Durukan, H.; Uzun, D.; Derici yıldırım, D.; çayan, F. Manyetik rezonans görüntülemenin fetal anomali tanısına katkısı. PERİNATOLOJİ DERGİSİ, 2018, 26, 9-9. 75 + 0
10.2399/prn.18.S001001

4. ögenler, O.; Dağ, A.; Doğan, H.; Genç, T.; Kuzgun, H.; çelik, T.; Yıldırım, D. Opinions of nurses on the ethical problems encountered while working as a team in intensive care units. SAGE PUBLİCATİONS, 2018, 13, 120-125. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.1177/1477750918779307

2017
3. Dağ, F.; Erdoğan, A.; Derici yıldırım, D.; Dal, U. Foot Symmetry and Plantar Pressure Characteristics in Elite Taekwondo Athletes; Preferred and Non-Preferred Foot Comparison. TÜRKİYE KLİNİKLERİ J SPORTS SCİ, 2017, 9, 12-20. 150 + 0
http://dx.doi.org/10.5336/sportsci.2016-52764

2016
2. Siyer, A.; Yuyucu karabulut, Y.; ünal, .; Derici, D. Analyzing the effect of c-Myc oncogene and matrix mettalloproteinase-2 enzyme expression on metastasis and prognosis of malignant melanoma. JOURNAL OF CLINICAL AND R E S E A R C H A R T I C L E EXPERIMENTAL INVESTIGATIONS, 2016, 7, 221-226. 130 + 0
2013
1. Derici yıldırım, D.; Taşdelen, B. AB/BA Çapraz Geçişli Denemelerinde Tip I hata Oranı ile İlişkili Faktörler. TURKİYE KLİNİKLERİ J BİOSTAT , 2013, 5, 61-68. 200 + 1
Uluslararası - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 0
2018
1. Derici yıldırım, D.; Taşdelen, B.; çayan, F.; Izci ay, .; Ay, M. Evaluation of diagnostic performance measures with two-stage bayesian method when chromosomal disorders can not be verified with gold standard test. CUKUROVA MEDİCAL JOURNAL, 2018, 43, 41-48. 0 + 0
10.17826/cumj.339947

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 480
2015
3. Orekici temel, G.; Ovla, H.; Derici yıldırım, D.; Kalafat, H. Hastane Biyokimyasal Verilerinden Sağlıklı Alt Grubun Belirlenmesi: Bhattcharya Prosedürü. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2015, 5, 28-31. 150 + 0
2014
2. Bekalp, .; Arslan mamur, B.; Derici yıldırım, D.; Tamer, L.; çolak, T.; Aras, N. İnterlökin-6 ve İnterlökin-18 gen polimorfizmlerinin ve plazma düzeylerinin kolorektal kanser ile ilişkisi,. MERSİN UNİV SAGLIK BİLİM DERG, 2014, 7, 35-46. 130 + 0
2012
1. Derici yıldırım, D.; Taşdelen, B. Deneysel Araştırmalarda Latin Kare Deneme Düzenlerinin Kullanımı. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2012, 5, 1-6. 200 + 0
Ulusal - Art Index (Art Research Database, EBSCO) 0
2018
1. Altınkaya, Z.; Dal, U.; Derici yıldırım, D. The effects on Energy Expenditure Measurement of Incorrect Entry of Dead Space Volumes of Apparatuses in Indirect Calorimetry. TURKİYE KLİNİKLERİ JOURNAL OF SPORTS SCİENCES, 2018, 10, 80-87. 0 + 0
10.5336/sportsci.2018-61019

Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 125
1. Taşdelen, B.; Derici yıldırım, D. Deneysel Çalışmalarda Tasarım ve Örnek Genişliği Problemi Kavram, Planlama, Tahmin, ISBN: 978-605-9440-47-9, detay, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 88 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 125
Uluslararası - Özet - Sözlü 366

6. YILMAZ, M.; BALCI, Ş.; KOÇAK, N.; DERİCİ YILDIRIM, D.; TAMER, L., The Effect Of Different Bitter And Sweet Gene Receptor Polymorphisms On Dental Caries Formation. 1. International Mediterranean Symposium, 2018-11-01, 2018-11-03, MErsin , Türkiye, 2018. 60

5. OKUYAZ, S.; DİREK, M.; Ogenler, O.; Derici Yıldırım, D., A pilot study on empathy skills of pediatricians. The 5th International and Interdisciplinary Conference on Health, Culture and The Human Body, 2018-10-04, 2018-10-06, İstanbul, Türkiye, 2018. 65

4. DERİCİ YILDIRIM, D.; SARAL, D.; Taşdelen, B., Network Meta-Analysis for Decision Making in Medicine. 11. International Statistics Days Conference, 2018-10-03, 2018-10-07, Muğla, Türkiye, 2018. 100

3. Derici Yildirim, D.; Tasdelen, B.; Yologlu, S.; Ozge, A., USING GROUP BASED TRAJECTORY MODEL AND LATENT CLASS ANALYSİS TOGETHER FOR MODELING THE COMORBIDITY EFFECT ON MIGRAINE PROGNOSIS. 1st International Conference on Computational and Statistical Methods in Applied Sciences, 2017-11-09, 2017-11-11, Samsun, Türkiye, 2017. 95

2. YUKSEL BALIM, D.; IZCI AY, O.; KARAKAS, U.; AY, M.; INCI KENAR, A.; DERICI YILDIRIM, D.; ERDAL, M., Investigation of Expression Levels of Brain Derived Neurotrophic Factor, Neurotrophin-3 and Neurotrophin-4 in Patient with Major Depression. 3rd International Conference on Science Ecology and Technology, 2017-08-14, 2017-08-16, Roma, İtalya, 2017. 30

1. DOGRU, G.; IZCI AY, O.; TURSEN, U.; AY, M.; CEVIK, K.; KARAKAS, U.; DERICI YILDIRIM, D., Effect of MIR-3680, MIR-4495, MIR-6824-5P Expression Levels in Vitilig. 2nd International Dermatology and Cosmetology Congress, 2017-03-15, 2017-03-18, İstanbul, Türkiye, 2017. 16

Uluslararası - Özet - Poster 260

7. DERİCİ YILDIRIM, D.; ÇELİKCAN, H.; TÜRKEGÜN, M.; TAŞDELEN, B., Bias Types in Genome-Wide Association Studies. 11. International Statistics Days Conference, 2018-10-03, 2018-10-07, Bodrum, Türkiye, 2018. 47

6. Derici Yıldırım, D.; Taşdelen, B., Evaluation of the Reliability of Randomized Controlled Study Results Using Fragility Index. XIX. National and II. International Biostatistics Congress, 2017-10-25, 2017-10-28, Antalya, Türkiye, 2017. 50
http://biyoistatistikkongresi.org/FilePath/pdf/biyoistatistik2017_tr.pdf

5. Derici Yildirim, D.; Tasdelen, B., Evaluation of the Reliability of Randomized Controlled Study Results Using Fragility Index. 2nd International of Biostatistics Congress, 2017-10-25, 2017-10-28, Antalya, Türkiye, 2017. 50

4. DEMIRBAG, B.; AKTAS, S.; YILDIRIM, M.; COMELEKOGLU, U.; DERICI YILDIRIM, D.; KIBAR, K., The investigation of paricalcitol effects on testicular tissue exposed to subchronic 1800 MHz electromagnetic field. 15th International Congress of Histochemistry and Cytochemistry, 2017-05-18, 2017-05-21, Antalya, Türkiye, 2017. 22

3. DERİCİ YILDIRIM, D.; TASDELEN, B.; OZGE, A., The Effect of Co-morbidity on The Modelling of Migraine Prognosis. 18. ULUSAL ve 1. ULUSLARARASI BİYOİSTATİSTİK KONGRESİ, 2016-10-26, 2016-10-29, Antalya, Türkiye, 2016. 50
http://www.biyoistkongre2016.com/anasayfa.html

2. Gorur, A.; Gunasti, N.; Balci, S.; Bobusoglu, O.; Derici Yildirim, D.; Uyar, H.; Yilmaz, D., The evaluation of ischemia modified albumin as an early biomarker of acute myocardial infarction. 41. FEBS Congress, 2016-09-03, 2016-09-08, kuşadası, Türkiye, 2016. 17

1. EKER, E.; MAMUR, B.; ARAS, N.; AKAR, A.; DERICI, D.; YILDIRIM, M., The Effect of exposure 1800MHz cell phone radiation on caspase 3 gene expession in the rat eye. V. INTERNATIONAL CONGRESS OF MOLECULAR MEDICINE, 2015-05-20, 2015-05-22, İzmir, Türkiye, 2015. 22

Ulusal - Özet - Sözlü 165

6. Ögenler, O.; Dağ, A.; Doğan, H.; Genç, T.; Kuzgun, H.; Çelik, T.; DERİCİ YILDIRIM, D., Yoğun Bakımda Görev Yapan Hemşirelerin Ekip Çalışmasında Yaşanan Etik Sorunlar Konusundaki Görüşleri. 7.ULUSAL TIP ETİĞİ VE TIP HUKUKU KONGRESİ, 2017-03-21, 2017-03-21, İstanbul, Türkiye, 2017. 10

5. AKBAŞ, E.; BUCAK, Ö.; NAYIR, E.; YOLAL, D.; ERAS, N.; YENER, N.; DERİCİ YILDIRIM, D., KRAS GENİ EKSON-1 KODON 12 (G/T) MUTASYONU VE KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİ İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI. 38.Ulusal Solunum Kongresi, 2016-09-15, 2017-01-19, izmir, Türkiye, 2016. 10

4. ARSLAN MAMUR, B.; ARAS, N.; ÇÖMELEKOĞLU, Ü.; DERİCİ, D.; AKAR, A., 1800MHz Radyofrekans radyasyona maruz bırakılmış ratların uterus dokusunda HSP70 ve HSP90 stres genlerinin ekspresyon düzeylerinin araştırılması. EMANET, 2015-11-13, 2015-11-15, Mersin, Türkiye, 2015. 30

3. DERİCİ YILDIRIM, D.; TAŞDELEN, B.; ÇAYAN, F.; İZCİ AY, Ö.; AY, M., Kromozomal Bozuklukların Referans Test ile Doğrulanamadığı Durumda İki Aşamalı Bayes Yöntemiyle Performans Ölçülerinin Değerlendirilmesi. 17.ulusal biyoistatistik kongresi, 2015-11-05, 2015-11-09, KKTC, Türkiye, 2015. 45
http://biyoistkongre2015.com/

2. AY, M.; ERDAL, N.; UZUN, C.; GÖRÜCÜ YILMAZ, Ş.; GÜRGÜL, S.; DERİCİ, D., 1 mT şiddetindeki Sinüzoidal Manyetik Alana Maruz Kalan Sıçanların Kan ve Beyin Dokusunda Serotonin ve Dopamin İlişkili miRNA Ekspresyon Düzeylerinin Araştırılması. Elektromanyetik Alanlar ve Etkileri Sempozyumu, 2013-11-08, 2013-11-09, İstanbul, Türkiye, 2013. 20

1. DERİCİ, D.; TAŞDELEN, B., Latin Kare Deneme Düzenlerinin Klinik Araştırmalarda Kullanımı. XIII. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, 2011-09-12, 2011-09-14, Ankara, Türkiye, 2011. 50

Ulusal - Özet - Poster 97

9. İzci Ay, Ö.; Ay, M.; Doğru, G.; Karakaş, Ü.; Çevik, K.; Yüksel, D.; Çayan, F., Evaluation of prenatal cytogenetic data with in-situ culture method. Gevher Nesibe Tıp Günleri 2016&Tıbbi Genetik ve Klinik Uygulamaları Kongresi, 2016-02-11, 2016-02-13, KAYSERİ, Türkiye, 2016. 2

8. DERİCİ YILDIRIM, D.; TAŞDELEN, B., Hibrid Araştırma Tasarımlarının Tıp Alanında Kullanımı. 17. Ulusal Biyoistatistik Kongres, 2015-11-05, 2015-11-09, Girne, KKTC, 2015. 25

7. OREKİCİ TEMEL, G.; OVLA, D.; DERİCİ YILDIRIM, D.; KALAFAT, H., Hastane Biyokimyasal Verilerinden Sağlıklı Alt Grubun Belirlenmesi: Bhattcharya Prosedürü. XVI. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, 2014-09-12, 2014-09-14, Antalya, Türkiye, 2014. 18

6. KALAYCI, D.; ÇOLAK, M.; ERDAL, N.; GÜRGÜL, S.; UZUN, C.; AKTAŞ, S.; YILMAZ, M., Ekstrakorporeal Şok Dalga Tedavisinin İntrasinovyal Tendon İyileşmesi ve Yapışıklık Oluşumuna Etkisi,. 25. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, 2013-09-24, 2013-09-27, Trabzon, Türkiye, 2013. 2

5. DERİCİ , D.; TAŞDELEN, B., AB/BA Çapraz Geçişli Denemelerinde Tip I hata Oranı ile İlişkili Faktörler. XIV. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, 2012-09-04, 2012-09-07, Kayseri, Türkiye, 2012. 25

4. İZCİ AY, Ö.; TOMBAK, A.; SÖYLEMEZ, F.; KARAKAŞ, Ü.; DERİCİ, D.; GÖRÜCÜ YILMAZ, Ş.; TİFTİK, E., Primer Myelofibrozis, Polisitemia Vera ve Esansiyel Trombositoz Hastalarında Kantitatif Real Time PCR ∆∆CT (Comparative CT) Metoduyla miRNA Ekspresyon Analizi. XII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, 2011-10-27, 2011-10-30, Antalya, Türkiye, 2011. 8

3. AY, M.; SÜRER, S.; İZCİ AY, Ö.; DİLEK, U.; DERİCİ, D.; ERDAL, M., Tekrarlayan Gebelik Kayıplarında bcl-2 ve bax Gen Polimorfizmlerinin Araştırılması. XII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, 2011-10-27, 2011-10-30, Antalya, Türkiye, 2011. 11

2. AY, M.; SÜRER, S.; İZCİ AY, Ö.; GÖRÜCÜ YILMAZ, Ş.; ÇAYAN, F.; ÇOBAN, Ö.; DERİCİ, D., Fas-Fas Ligand Gen Polimorfizmlerinin Tekrarlayan Gebelik Kaybı Olgusu Üzerine Etkisi. XII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, 2011-10-27, 2011-10-30, Antalya, Türkiye, 2011. 4

1. SÜRER, S.; İZCİ AY, Ö.; AY, M.; ÇAYAN, F.; DİLEK, U.; ŞENLİ, H.; GÖRÜCÜ YILMAZ, Ş., İn Situ Kültür Yöntemi ile 2200 Amniyosentez Materyalinin Sitogenetik Değerlendirilmesi. XII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, 2011-10-27, 2011-10-30, Antalya, Türkiye, 2011. 0

Ulusal - Araştırmacı 50

1. Orak hücreli anemili çocuklarda solunum sistemi allerjik hastalıkları sıklığının belirlenmesi ve ekshalasyon havasında nitrik oksit ile ilişkisinin araştırılması, BAP, Proje No: 2015-TP3-1283, 14100 TL, Araştırmacı, 2016,Tamamlandı. 50

Ulusal 25
1. Erciyes Üniversitesi, 2012-09-06, Kayseri, Türkiye. 25
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar BIY404 Biyoistatistik Fen - Edebiyat Fakültesi Biyoloji 2-0-2
Güz BİS 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 4-0-4
Güz BİS 510 Sağlık Bilimlerinde Araştırma Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar BİY404 Biyoistatistik Fen - Edebiyat Fakültesi Biyoloji ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar BIY404 Biyoistatistik Fen - Edebiyat Fakültesi Biyoloji 2-0-2