Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doç. Dr. Devrim Alıcı
Özgeçmiş
:
Birim
:
Eğitim Fakültesi / Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı
DOĞUM TARİHİ
:
07 Kasım 1973
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3412815
Dahili
:
2005
Faks
:
+90--
Oluşturma
:
2015-11-09 11:39:12
Düzenleme
:
2017-04-18 13:01:40
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS İSTATİSTİK ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 1994
YÜKSEK LİSANS EĞİTİM BİLİMLERİ (EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 1997
DOKTORA EĞİTİM BİLİMLERİ (EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2002
DOÇENTLİK EĞİTİM BİLİMLERİ (EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÜNİVERSİTELERARASI KURUL 2014
Doktora Tezi

1. Çoktan Seçmeli Testlerin Klasik Test Teorisi ve Örtük Özellikler Teorisine Göre Hesaplanan Psikometrik Özelliklerinin İki Kategorili ve Ağırlıklandırılmış Puanlanması Yönünden Karşılaştırılması Danışman: Dr. Selahattin Gelbal, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, .

Yüksek Lisans Tezi

1. Kısa Cevaplı, Çoktan Seçmeli ve Kompozisyon Tipi Maddelerden Oluşan Testlerin Psikometrik Özelliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi Danışman: Dr. Abdullah Ata TEZBAŞARAN, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, .

Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
ANABİLİM DALI BAŞKANI EĞİTİM FAKÜLTESİ 2014-04-18 - 2017-04-18
ANABİLİM DALI BAŞKANI EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2014-04-18 - 2017-04-18
ENSTİTÜ KURULU ÜYESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2014-04-18 - 2017-04-18
Uluslararası - SCI/SCI-Expanded kategorisine giren 1000
2013
1. Alıcı, D. Okula Yönelik Tutum Ölçeği’nin Geliştirilmesi: Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması. EDUCATİON AND SCİENCE, 2013, 38, 318-331. 1000 + 6
http://eb.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/1808/598

Publications_004.pdf


Alıntılanma Sayısı: 1
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 1000
2015
5. Yalçın incik, E.; çakır, .; Alıcı, D. İlkokul Öğrencilerinin Proje Tabanlı Öğrenme Tutumlarına Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. ELEMENTARY EDUCATİON ONLİNE, 2015, 14, 1096-1105. 200 + 0
http://ilkogretim-online.org.tr/vol14say3.html

Publications_001.pdf

2014
4. Yavuz konokman, G.; Alıcı, D. Lisansüstü Eğitime İlişkin Tutum Ölçeği: Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması. INTERNATİONAL ONLİNE JOURNAL OF EDUCATİONAL SCİENCES, 2014, 6, 112-129. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.15345/iojes.2014.01.012

Publications_002.pdf

2012
3. Aktaş, M.; Alıcı, D. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Dersine Yönelik Tutum Ölçeği'nin (EÖD-TÖ) Geliştirilmesi. JOURNAL OF QAFQAZ UNİVERSİTY, 2012, 33, 66-73. 200 + 6
http://journal.qu.edu.az/content.php?page=article&archive=yes&j_id=1062&s_id=104&a_id=843

Publications_003.pdf

2. Zeren, .; Alıcı, D.; Ay, F. Nursing students’ attitudes towards HIV/AIDS: Ağrı, Istanbul and Mersin samples from Turkey. KKMED PUBLİCATİONS, 2012, 4, 74-85. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.5959/eimj.v4i1.13

Publications_004.pdf

2009
1. Cakır, O.; Alıcı, D. Seeing self as others see you: variability in self-efficacy ratings in student teaching. TEACHERS AND TEACHİNG THEORY AND PRACTİCE, 2009, 15, 541-562. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.1080/13540600903139555

Publications_006.pdf

Uluslararası - Diğer 200
2016
2. Sarışan tungaç, A.; Alıcı, D.; ünaldı coral, M. DOĞA DENEYİMİNE DAYALI ÇEVRE EĞİTİMİ”NE YÖNELİK ÖZYETERLİK ALGISI ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. JOURNAL OF TURKİSH STUDİES, 2016, 11, 693-708. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.7827/turkishstudies.9785

Publications_012.pdf

2008
1. Yanpar yelken, T.; Alıcı, D. Öğretmen Adaylarının Hazırladıkları Performansa Dayalı Değerlendirme Materyallerine İlişkin Görüşlerinin ve Değerlendirmelerinin İncelenmesi. JOURNAL OF QAFQAZ UNİVERSİTY, 2008, 24, 222-235. 100 + 0
http://journal.qu.edu.az/content.php?page=article&archive=yes&j_id=1006&s_id=103&a_id=77

Publications_007.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 400
2016
2. Alıcı, D.; Soğuksu, Y. Eşdeğer Yarılar Güvenirliğinin Farklı Homojenlik Düzeylerindeki Örneklem Büyüklüklerinde, Test Uzunluğuna, Yarıya Bölme Yöntemlerine ve Güvenirlik Kestirme Tekniklerine Göre İncelenmesi. MERSİN UNİVERSİTY JOURNAL OF THE FACULTY OF EDUCATİON, 2016, 12, 237-252. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.17860/efd.64335

Publications_008.pdf

2008
1. Alıcı, D. Bir Eğitim Devrimcisi: Mustafa Necati. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2008, 4, 65-79. 200 + 0
http://dergipark.gov.tr/mersinefd/issue/17386

Publications_010.pdf

Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 530

3. Selvi, H.; Alıcı, D.; Başusta, N., IT IS VERY IMPORTANT BUT I CAN’T DO IT: MEDICAL STUDENTS’ SELF EFFICACY BELIEFS AND IMPORTANCE PERCEPTIONS RELATED TO GENERAL OCCUPATIONAL COMPETENCIES. Multidisciplinary Academic Conference on Education, Teaching and Learning, 2016-12-09, 2016-12-10, Prag, Çek Cumhuriyeti, 2016. 200
Scientific_Meetings_004.pdf

2. Boran, M.; Başusta, N.; Alıcı, D., MODELING THE RELATIONSHIP OF THE SELF-EFFICACY BELIEFS WITH OCCUPATIONAL ANXIETY AND ATTITUDE LEVELS OF PRE-SERVICE TEACHERS. Multidisciplinary Academic Conference on Education, Teaching and Learning, 2016-12-09, 2016-12-10, Prag, Çek Cumhuriyeti, 2016. 200
Scientific_Meetings_005.pdf

1. Aksan, M.; Aksan, Y.; Çakır, Ö.; Alıcı, D., İlköğretim I. Kademe Türkçe Öğretim Programının Okuduğunu Anlama Becerisi Açısından İncelenmesi. 4. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Sempozyumu, 2011-09-08, 2011-09-09, Sakarya, Türkiye, 2011. 130
http://www.turkcekurultayi.sakarya.edu.tr/

Uluslararası - Özet - Sözlü 370

4. AKTAŞ, M.; ALICI, D., İKİLİ KARŞILAŞTIRMA VE SIRALAMA YARGILARIYLA ÖLÇEKLEME YÖNTEMLERİNDEN ELDE EDİLEN SIRALAMALARIN TUTARLILIĞININ İNCELENMESİ: ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNİ ÖNEM DÜZEYİNE GÖRE ÖLÇEKLEME ÇALIŞMASI. International Conference On Humanities And Cultural Studies, 2016-11-06, 2016-11-10, Prag, Çek Cumhuriyeti, 2016. 100

3. Yiğit, R.; Akdeniz Uysal, D.; Alıcı, D.; Işık Esenay, F.; Binay, Ş., Hemşire Ebeveyn Destek Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması. 5. Ulusal ve 2. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, 2015-11-15, 2015-11-18, Ankara, Türkiye, 2015. 70

2. Çocuk, H.; Alıcı, D.; Çakır, Ö., Türkçe Öğretmenliği Özyeterlik İnancı Ölçeği’nin Geliştirilmesi: Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması. 6. Uluslararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı, 2013-07-04, 2013-07-06, Niğde, Türkiye, 2013. 100
http://sempozyum.nigde.edu.tr/uteok2013/

1. Çakır, Ö.; Alıcı, D., İlköğretim Düzeyinde Etkileşimli Okuma Stratejisinin Kazandırılması: Öğrencilerin Okuma Stratejilerinin Saptanması, Materyal Geliştirme, Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları. 5. Uluslararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı, 2012-07-05, 2012-07-06, Mersin , Türkiye, 2012. 100
http://www.mersin.edu.tr/akademikb/fen-edebiyat-fakultesi/ingiliz-dili-ve-edebiyati/bildiri-kitaplari/v-uluslararasi-turkcenin-egitimi-ogretimi-kurultayi

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 200

2. Alıcı, D.; Gözen Çıtak, G., Değerlendirme Yaklaşımlarında Kavram Tartışmaları. 1. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, 2008-05-14, 2008-05-16, Ankara, Türkiye, 2008. 100
http://epod2008.education.ankara.edu.tr/index1.html

1. Ülkü, C.; Alıcı, D., İlköğretim Bölümü Öğrencilerinin Sanatla İlgili Düşünceleri ve Sanata İlişkin Benlik Algıları. III. Ulusal Sanat Eğitimi Sempozyumu, 2007-11-19, 2007-11-21, Ankara, Türkiye, 2007. 100
http://gazi.edu.tr/duyurular/d-son/sanatsiddetegt.htm

Ulusal - Araştırmacı 50

1. Tıbbi Veri Tabanlarının İşlenmesi, Analizi ve Rapor Edilmesinde Bilgi-Beceri Alt Yapısının Geliştirilmesi, BAP, Proje No: 2017-2-AP5-2318, 212636 TL, Araştırmacı, 2018, Devam ediyor... 50

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 1000

5. Mehtap Aktaş, Aynı Performans Görevinin Farklı Sayıda Puanlayıcılar Tarafından Üç Farklı Teknikle Puanlanmasından Elde Edilen Puanların Güvenirliklerinin Genellenebilirlik Kuramına Göre İncelenmesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2013, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_002.pdf

4. Yeşim Beril Soğuksu, Eşdeğer Yarılar Güvenirliğinin, Farklı Homojenlik Düzeylerindeki Örneklem Büyüklüklerinde, Test Uzunluğuna, Yarıya Bölme Yöntemlerine ve Güvenirlik Kestirme Tekniklerine Göre İncelenmesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2013, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_001.pdf

3. Sakine Göçer, Yapı Geçerliğini İrdelemede Kullanılan Korelasyona, Gruplararası Farka ve Faktör Analizine Dayalı Yöntemlerin İncelenmesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2011, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_003.pdf

2. Özgül Su Özenir, Likert tipi ölçeklerde madde analizinde kullanılan iki farklı korelasyon tekniğinin farklı dağılımlı örneklemlerde incelenmesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2008, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_004.pdf

1. Fahriye Yergin, İstatistiksel ve Bilişsel Madde Güçlük Sırasının Test Puanlarına, Test Puanlarının Sıralamasına, Testin Güvenirliğine ve Madde İstatistiklerine Etkisi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2007, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_005.pdf

Yönetilen Doktora Tezleri 400

1. Hüseyin Selvi, Klasik Test ve Madde Tepki Kuramlarına Dayalı Değişen Madde Fonksiyonu Belirleme Tekniklerinin Farklı Puanlama Durumlarında İncelenmesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2013, Tamamlandı. 400
Supervised_Dostorate_Theses_001.pdf

Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBD312 Ölçme ve Değerlendirme Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar EBD312 Ölçme ve Değerlendirme Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 3-0-3
Bahar EYD 454 Eğitim İstatistiği ve Bilgisay Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, P... 2-2-3
Bahar EÖD 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Ölçme ve Değerlen... 4-0-4
Güz EBD419 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz EÖD 516 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Ölçme ve Değerlen... 2-2-3
Güz EÖD 521 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Ölçme ve Değerlen... 2-2-3
Güz EÖD 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Ölçme ve Değerlen... 4-0-4
Güz EÖD 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Ölçme ve Değerlen... 4-0-4
Güz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBD312 Ölçme ve Değerlendirme Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar EBD312 Ölçme ve Değerlendirme Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 3-0-3
Bahar EYD 454 Eğitim İstatistiği ve Bilgisay Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, P... 2-2-3
Bahar EÖD 516 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Ölçme ve Değerlen... 2-2-3
Bahar EÖD 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Ölçme ve Değerlen... 4-0-4
Bahar EÖD 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Ölçme ve Değerlen... 4-0-4
Bahar PF 31 Eğitimde Eylem Araştırması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 31 Eğitimde Eylem Araştırması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz EBD419 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz SEM DR Seminer ( Dr ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz EPÖ 524 Temel İstatistik Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğre... 3-0-3
Güz EÖD 626 Ölçekleme Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Ölçme ve Değerlen... 3-0-3
Güz EÖD 478 İstatistik II Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Ölçme ve Değerlen... 2-2-3
Güz EÖD 521 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Ölçme ve Değerlen... 2-2-3
Güz EÖD 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Ölçme ve Değerlen... 4-0-4
Güz EYD 454 Eğitim İstatistiği ve Bilgisay Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, P... 2-2-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 31 Eğitimde Eylem Araştırması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 31 Eğitimde Eylem Araştırması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 31 Eğitimde Eylem Araştırması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz PF 31 Eğitimde Eylem Araştırması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz PF 31 Eğitimde Eylem Araştırması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar RPD110 Kaynak Tarama ve Rapor Yazma Eğitim Fakültesi 1-2-2
Bahar RPD110 Kaynak Tarama ve Rapor Yazma Eğitim Fakültesi 1-2-2
Bahar SEM DR Seminer ( Dr ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar EÖD 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Ölçme ve Değerlen... 4-0-4
Bahar EÖD 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Ölçme ve Değerlen... 4-0-4
Bahar EÖD 478 İstatistik II Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Ölçme ve Değerlen... 2-2-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar EÖD 619 Standart Belirleme Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Ölçme ve Değerlen... 3-0-3
Bahar PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz RPD 555 İstatistik Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz İDB 711 Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Güz BES 502 Spor Bilimlerinde Uygulamalı İ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor 2-2-3
Güz RPD 554 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz BES 503 Spor Bilimlerinde İstatistik Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EYD 505 Araştırma Yöntemleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Bahar EPÖ 456 Temel İstatistik Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 2-0-2
Bahar EYD 454 Eğitim İstatistiği ve Bilgisay Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 2-2-3
Bahar EÖD 514 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 2-2-3
Bahar BES-503 Spor Bilimlerinde İstatistik Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor 2-1-3
Bahar RPD 523 İstatistik Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Bahar EÖD 480 Psikolojik Testler Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Bahar PF 31 Eğitimde Eylem Araştırması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 31 Eğitimde Eylem Araştırması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz EÖD 517 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 2-2-3
Güz İDB 711 Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Güz EYD 505 Araştırma Yöntemleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz EÖD 510 Sınav Sistemleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 13 Eğitimde Araştırma Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 13 Eğitimde Araştırma Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 13 Eğitimde Araştırma Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBD412 Ögrt. Sür. İzle. ve Deger. ( S Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 2-0-2
Bahar EBD312 Ölçme ve Değerlendirme Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar RPD216 Ölçme ve Değerlendirme Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar EBD312 Ölçme ve Değerlendirme Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 3-0-3
Bahar RPD 518 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Bahar RPD 523 İstatistik Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Bahar EÖD 502 Ölçek Geliştirme Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-2-4
Bahar PDR 523 İstatistik Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Bahar BES-503 Spor Bilimlerinde İstatistik Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor 2-1-3
Bahar PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz EBD311 İstatislik Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Güz EPÖ 623 Eğitim Araştırmalarında İstati Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz PDR 523 İstatistik Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz EÖD 503 Eğitim Tarihi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz TÜE 517 Temel İstatistik Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 3-0-3
Güz EÖD 453 İstatistik I Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 2-2-3
Güz EPÖ 635 Ölçme Aracı Geliştirme Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-2-4
Güz İEP 523 İstatistik ve Uygulamaları Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yabancı Diller Eğitimi 3-2-4
Güz EYD 454 Eğitim İstatistiği ve Bilgisay Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 2-2-3
Güz EPÖ 456 Temel İstatistik Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EÖD 458 İstatistik II Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 2-2-3
Bahar PDR 523 İstatistik Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Bahar EPÖ 456 Temel İstatistik Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 2-0-2
Bahar BES-502 Spor Bilimlerinde Uygulamalı İ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor 2-1-3
Bahar EYD 454 Eğitim İstatistiği ve Bilgisay Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 2-2-3
Bahar EÖD 502 Ölçek Geliştirme Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-2-4
Bahar EPÖ 456 Temel İstatistik Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 2-0-2
Bahar EPÖ 452 Temel İstatistik Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 2-0-2
Güz EÖD 503 Eğitim Tarihi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz EPÖ 452 Temel İstatistik Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 2-0-2
Güz EPÖ 623 Eğitim Araştırmalarında İstati Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz EÖD 453 İstatistik I Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 2-2-3
Güz RPD 523 İstatistik Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz BES-503 Spor Bilimlerinde İstatistik Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor 2-1-3
Güz İEP 523 İstatistik ve Uygulamaları Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yabancı Diller Eğitimi 3-2-4
Güz EPÖ 456 Temel İstatistik Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 2-0-2
Güz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar RPD216 Ölçme ve Değerlendirme Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar PDR404 Ölçme Araçları Uygulamaları Eğitim Fakültesi 2-2-3
Bahar DB 522 Uygulamalı Dilbilim Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Bahar EPÖ 452 Temel İstatistik Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 2-0-2
Bahar BES-502 Spor Bilimlerinde Uygulamalı İ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor 2-1-3
Bahar EÖD 502 Ölçek Geliştirme Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-2-4
Bahar RPD 523 İstatistik Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Bahar EÖD 458 İstatistik II Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 2-2-3
Güz EPÖ 609 Ölçek Geliştirme Teknikleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz PDR 653 Ölçek Geliştirme Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 2-2-3
Güz EÖD 507 Ölçme Teknikleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz EÖD 453 İstatistik I Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 2-2-3
Güz RPD 523 İstatistik Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz BES-503 Spor Bilimlerinde İstatistik Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor 2-1-3
Güz EÖD 503 Eğitim Tarihi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBD412 Öğrt. Sür. İzl. ve Deger. ( Se Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar RPD216 Ölçme ve Değerlendirme Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar EBD412 Öğret. Sür. İzl. ve Deger. ( S Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-0-2
Bahar PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2