Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doktor Öğretim Üyesi Cihat Aydın
Özgeçmiş
:
Birim
:
Mühendislik Fakültesi / Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği/ Mersin .
Telefon
:
+90-- .
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2017-11-18 22:05:38 .
Düzenleme
:
2018-09-12 14:13:24 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
12
ARTICLES WITH
CITATION DATA
8
SUM OF THE
TIMES CITED
141
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
17.63
Researcher ID
Scholar ID
h-index
4
Puan

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS SERAMİK MÜHENDİSLİĞİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2004
YÜKSEK LİSANS METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ FIRAT UNİVERSİTY 2010
DOKTORA METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ FIRAT UNİVERSİTY 2017
Doktora Tezi

1. Grafen Esaslı Nanoelektroseramiklerin Üretilmesi ve Karakterizasyonu Danışman: Dr. Mustafa Taşkın, Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı, Elazig, Türkiye, 2017.

Yüksek Lisans Tezi

1. Metal Oksit Katkılı Yarıiletken Malzemelerin Üretilmesi ve Elektriksel Özelliklerinin İncelenmesi Danışman: Dr. Mustafa Aksoy, Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı, ELAZIĞ, Türkiye, 2010.

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARŞ. GÖR. FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2012-05-30 - 2017-06-20
ARŞ. GÖR. DR. FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2017-06-21 - Devam ediyor
YRD.DOÇ.DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2018-03-08 - Devam ediyor
DR.ÖĞR.ÜYESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2018-04-01 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
DR.ÖĞR.ÜYESİ BÖLÜM BAŞKAN YRD. METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ 2018-08-20 - Devam ediyor
Uluslararası - SCI/SCI-Expanded kategorisine giren 12800
2018
16. Aydin, C. Synthesis of SnO2:rGO nanocomposites by the microwave-assisted hydrothermal method and change of the morphology, structural, optical and electrical properties. JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS, 2018, 765, 1-1274. 1000 + 0
15. Aydın, C. Variation of structural and electrical properties of gallium nitride-based nanomaterials with nickel dopant at different atomic ratios. ELSEVİER BV, 2018, 15, 111-222. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.ceramint.2018.06.216

14. Aydin, C.; Aydin, H.; Taskin, M.; Yakuphanoglu, F. A Novel Study: The Effect of Graphene Oxide on the Morphology, Crystal Structure, Optical and Electrical Properties of Lanthanum Ferrite Based Nano Electroceramics Synthesized by Hydrothermal Method. JOURNAL OF NANOSCİENCE AND NANOTECHNOLOGY, 2018, 18, 1-9. 950 + 0
Publications_002.pdf

13. Aydin, C. Tin Oxide based nano electroceramics obtained from Sol-Gel process: The modified of the structural and opto-electrical properties with the Al doping . JOURNAL OF NANOELECTRONİCS AND OPTOELECTRNİCS, 2018, 13, 1557-1568. 1000 + 0
2016
12. Aydın, H.; Aydın, C.; Al-ghamdi, A.; Farooq, W.; Yakuphanoglu, F. Refractive index dispersion properties of Cr-doped ZnO thin films by sol–gel spin coating method. ELSEVİER BV, 2016, 127, 1879-1883. 800 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.ijleo.2015.10.230

2015
11. Aydin, H.; El-nasser, H.; Aydin, C.; Al-ghamdi, A.; Yakuphanoglu, F. Synthesis and characterization of nanostructured undoped and Sn-doped ZnO thin films via sol–gel approach. ELSEVİER BV, 2015, 350, 109-114. 700 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.apsusc.2015.02.189

10. Aydin, C.; Khusayfan, N.; Al-ghamdi, A.; El-tantawy, F.; Farooq, W.; Yakuphanoglu, F. Facile synthesis, electrical and optical properties of Cu-doped GaN nanorods by sol–gel technique. SPRİNGER NATURE, 2015, 78, 68-75. 850 + 0
http://dx.doi.org/10.1007/s10971-015-3917-8

9. Guler, .; Guler, S.; Yo, F.; Aydin, H.; Aydin, C.; El-tantawy, F.; Duraia, E.; Fouda, A. Electrical and Optical Properties of Carbon Nanotube Hybrid Zinc Oxide Nanocomposites Prepared by Ball Mill Technique. INFORMA UK LİMİTED, 2015, 23, 865-869. 350 + 0
http://dx.doi.org/10.1080/1536383X.2015.1022256

2014
8. Orhan, A.; Aydin, C.; Aydin, H.; Al-ghamdi, A.; El-tantawy, F.; Yakuphanoglu, F. Synthesis and optical properties of iron doped gallium nitride nanostructures by sol gel method. SPRİNGER NATURE, 2014, 21, 1219-1224. 750 + 0
http://dx.doi.org/10.1007/s00542-014-2273-x

2013
7. Aydın, C.; Abd el-sadek, M.; Zheng, K.; Yahia, I.; Yakuphanoglu, F. Synthesis, diffused reflectance and electrical properties of nanocrystalline Fe-doped ZnO via sol–gel calcination technique. ELSEVİER BV, 2013, 48, 447-452. 900 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.optlastec.2012.11.004

6. Aydın, C.; Benhaliliba, M.; Al-ghamdi, A.; Gafer, Z.; El-tantawy, F.; Yakuphanoglu, F. Determination of optical band gap of ZnO:ZnAl2O4 composite semiconductor nanopowder materials by optical reflectance method. SPRİNGER NATURE, 2013, 31, 265-270. 850 + 0
http://dx.doi.org/10.1007/s10832-013-9829-5

2012
5. Aydin, H.; Mansour, S.; Aydin, C.; Al-ghamdi, A.; Al-hartomy, O.; El-tantawy, F.; Yakuphanoglu, F. Optical properties of nanostructure boron doped NiO thin films. SPRİNGER NATURE, 2012, 64, 728-733. 600 + 0
http://dx.doi.org/10.1007/s10971-012-2909-1

4. Benhaliliba, M.; Benouis, C.; Yakuphanoglu, F.; Tiburcio-silver, A.; Aydin, C.; Hamzaoui, S.; Mouffak, Z. Detailed investigation of submicrometer-sized grains of chemically sprayed (Sn1−xAlx, O2) (0≤x≤0.085) thin films. ELSEVİER BV, 2012, 527, 40-47. 400 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.jallcom.2012.02.128

3. Aydın, C.; Al-hartomy, O.; Al-ghamdi, A.; Al-hazmi, F.; Yahia, I.; El-tantawy, F.; Yakuphanoglu, F. Controlling of crystal size and optical band gap of CdO nanopowder semiconductors by low and high Fe contents. SPRİNGER NATURE, 2012, 29, 155-162. 800 + 0
http://dx.doi.org/10.1007/s10832-012-9748-x

2. Aydın, C.; Mansour, S.; Alahmed, Z.; Yakuphanoglu, F. Structural and optical characterization of sol–gel derived boron doped Fe2O3 nanostructured films. SPRİNGER NATURE, 2012, 62, 397-403. 950 + 0
http://dx.doi.org/10.1007/s10971-012-2740-8

2011
1. Aydın, C.; El-nasser, H.; Yakuphanoglu, F.; Yahia, I.; Aksoy, M. Nanopowder synthesis of aluminum doped cadmium oxide via sol–gel calcination processing. ELSEVİER BV, 2011, 509, 854-858. 900 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.jallcom.2010.09.111

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 800
2018
4. Aydın, C. The Characterization Of Morphology, Chemical And Optical Properties Of Perylene Based Organic Nanocomposites Modified With Graphene Oxide. MİDDLE EAST JOURNAL OF SCİENCE , 2018, 4, 24-36. 200 + 0
3. Aydin, C.; Aydin, H.; Taskin, M. Low-temperature Synthesis and Characterization of Bismuth Ferrite/Graphene Oxide Nano electroceramics by the Hydrothermal Method. JOURNAL OF PHYSİCAL CHEMİSTRY AND FUNCTİONAL MATERİALS (JPCFM), 2018, 1, 115-129. 200 + 0
http://dergipark.gov.tr/jphcfum/issue/38721/440495

2. Aydin, H.; Alic, H.; Aydin, C. GRAFEN KATKILANDIRILMIŞ YARIİLETKEN NANOKOMPOZİTLERİN YAPISAL VE ELEKTRİKSEL KARAKTERİSTİĞİ. INTERNATİONAL JOURNAL OF INNOVATİVE ENGİNEERİNG APPLİCATİONS, 2018, 2, 28-35. 200 + 0
http:http://dergipark.gov.tr/ijiea/issue/37939/440604//

1. Aydın, C. The Characterizatıon of Morphology, Chemical and Optical properties of Perylene based Organic Nanocomposites modified with Graphene Oxide. MİDDLE EAST JOURNAL OF SCİENCE, 2018, 4, 1-7. 200 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 200
2018
1. Aydın, C. Mn/Ni katkılı Nanoyapılı ZnO Yarıiletken İnce Filmlerin Yüzey Morfolojileri, Optik Sabitleri ve Dispersiyon Enerji Parametreleri . FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2018, 30, 319-328. 200 + 0
http://dergipark.gov.tr/fumbd/issue/35837/400545

Publications_001.pdf

Uluslararası - Özet - Sözlü 1285

14. Aydın, C.; Aydın, H., EFFECT OF Cu DOPING ON THE STRUCTURAL AND MORPHOLOGICAL PROPERTIES OF AlZnO THIN FILMS. 1st International Conference on Physical Chemistry and Functional Materials (PCFM18), 2018-06-19, 2018-06-21, Elazığ, Türkiye, 2018. 100
http://www.pcfm2018.com/

13. Aydın, C.; Taskin, M., THE EFFECTS OF AGING TIME OF GEL ON PHYSICAL PROPERTIES OF ZnO BASED NANOMATERIALS. 1st International Conference on Physical Chemistry and Functional Materials (PCFM18), 2018-06-19, 2018-06-21, ELAZIĞ, Türkiye, 2018. 100

12. Aydın, H., THE EFFECT OF COMPOSITION ON THE MORPHOLOGICAL AND OPTICAL PROPERTIES OF NANOSTRUCTURED ZNO:CDO THIN FILMS . 1st International Conference on Physical Chemistry and Functional Materials (PCFM181, 2018-06-19, 2018-06-21, Elazığ, Türkiye, 2018. 0
http://www.pcfm2018.com/

11. Aydın, C., SYNTHESIS OF TiC VIA CHEMICALLY-ACTIVATED COMBUSTION OF TITANIUM WITH CARBON. 1st International Conference on Physical Chemistry and Functional Materials (PCFM18), 2018-06-19, 2018-06-21, Elazığ, Türkiye, 2018. 100
http://www.pcfm2018.com/

10. Aydın, H.; Aydın, C., The Comparison of the Optical properties at different sintering temperatures of Zinc Oxide nanopowders fabricated via the Sol-Gel Process. International Advanced Researches & Engineering Congress-2017, 2017-11-16, 2017-11-18, Osmaniye, Türkiye, 2017. 100

9. Aydın, C.; Aydın, H., Synthesis, structural characterizations of Cu1-xNixO nano powders by the hydrothermal method. International Advanced Researches & Engineering Congress-2017, 2017-11-16, 2017-11-18, Osmaniye, Türkiye, 2017. 100

8. Aydın, C.; Aydın, H., The Investigation of Optical and Dielectric Properties of Ni Doped ZnO Nanopowders Synthesızed By Sol-Gel Calcınatıon Method. 2nd International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC’17), 2017-10-11, 2017-10-13, Nevşehir, Türkiye, 2017. 100

7. Aydın, H.; Aydın, C., Preparation, Structural and Morphological Characterization of Bismuth Titanate Nano Powders. 2nd International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC’17), 2017-10-11, 2017-10-13, Nevşehir, Türkiye, 2017. 100

6. Aydın, H.; Alıç, H.; Aydın, C., Effects of Graphene Oxide on Physical Properties of Synthesized by Sol–Gel Technique Zn/Ba Nanocomposites For The Next Generation Applications. International Multidisciplinary Congress of Eurasia (IMCOFE’17), 2017-08-23, 2017-08-25, Roma, İtalya, 2017. 100

5. Aydın, C.; Aydın, H., Effect of different Cd/Ba molar ratios on the structure, optical and electrical properties of Cadmium Oxide based Nano composites by sol-gel method. International Multidisciplinary Congress of Eurasia (IMCOFE’17), 2017-08-23, 2017-08-25, Roma, İtalya, 2017. 100

4. Aydın, C.; Aydın, H.; Taşkın, M.; Yakuphanoglu, F., The improving with graphene oxide of the electrical behavior of lanthanum ferrite nano electroceramics by hydrothermal route. 5 th International Nanomaterials and Nanotechnology (NanoOstrava 2017) conference, 2017-05-22, 2017-05-25, ostrava, Çek Cumhuriyeti, 2017. 95

3. Aydın, C.; Aydın, H.; Güzel, E., ZnO nanofiber films for UV sensor applications. 5th Szeged International Workshop on Advances in Nanoscience (SIWAN5), 2012-10-24, 2012-10-27, Szeged, Macaristan, 2012. 100

2. Aydın, C.; Aydın, H.; Aksoy, M.; Yakuphanoglu, F., Structural, optical and electrical properties of Al-doped ZnO nanocrystalline powders prepared by calcination sol-gel route. ThinFilms2010&Compo2010, 2010-07-11, 2010-07-15, Harbin, Çin, 2010. 95

1. Aydın, C.; Aydın, H.; Aksoy, M.; Yakuphanoglu, F., Nanostructure ZnO Semiconductor Materials Synthesized by Sol–Gel Technique. Eg-MRS 2010, THE XXVII CONFERENCE, Solid State Science and Materials Physics WORKSHOP Functional Nanostructures and Hybrid Organic-Inorganic Materials , 2010-03-22, 2010-03-25, Fayoum, Mısır, 2010. 95

Uluslararası - Özet - Poster 1095

23. Aydın, C.; Aydın, H.; Taşkın, M.; Yakuphanoglu, F., Physics, chemistry and synthesis of structurally modified yttrium manganite-based nano materials for multifunctional applications. 5 th International Nanomaterials and Nanotechnology (NanoOstrava 2017) conference,, 2017-05-22, 2017-05-25, Ostrava, Çek Cumhuriyeti, 2017. 47

22. Aydın, C.; Aydın, H.; Taşkın, M.; Yakuphanoglu, F., Influence of the Graphene Oxide on the Structural Properties of YMnO3 Obtained from Hydrothermal Method.. 2nd International Nanoscience and Nanotechnolgy for Next Generation Conference (NaNoNG) 2015, 2015-10-29, 2015-10-31, Antalya, Türkiye, 2015. 47

21. Aydın, C.; Aydın, H.; Taşkın, M.; Yakuphanoglu, F., Characterization of Graphene Oxide doped BiMnO3 Nanoelectroceramics. 2 nd International Nanoscience and Nanotechnolgy for Next Generation Conference (NaNoNG) 2015, 2015-10-29, 2015-10-31, Antalya, Türkiye, 2015. 47

20. Aydın, C.; Aydın, H.; Taşkın, M.; Yakuphanoglu, F., Synthesis and Characterization of LaFeO3 Nanoparticles. International Nanoscience and Nanotechnolgy for Next Generation Conference (NaNoNG) 2015, 2015-10-29, 2015-10-31, Antalya, Türkiye, 2015. 47

19. Aydın, C.; Aydın, H.; Taşkın, M.; Yakuphanoglu, F., Synthesis of Yttrium Ferrite /Graphene Oxide Nanocomposites and Its Magnetic properties. 1stInternational Advanced and Functional Materials Technologies (AFMAT 2015), 2015-10-26, 2015-10-28, Antalya, Türkiye, 2015. 47

18. Aydın, C.; Aydın, H.; Taşkın, M.; Yakuphanoglu, F., Characterization and Optical Properties of Graphene Oxide Doped LaMnO3 Nanostructures. 1stInternational Advanced and Functional Materials Technologies (AFMAT 2015), 2015-10-26, 2015-10-28, Antalya, Türkiye, 2015. 47

17. Aydın, C.; Aydın, H.; Taşkın, M.; Yakuphanoglu, F., LowTemperature Synthesis of Nanosized BiFeO3 by Hydrothermal Method. 1stInternational Advanced and Functional Materials Technologies (AFMAT 2015), 2015-10-26, 2015-10-28, Antalya, Türkiye, 2015. 47

16. Aydın, C.; Çiçek Özkan, B.; Aydın, H.; Yakuphanoglu, F., Structure of Perylene/Graphene Oxide organic nanocomposite. 1st International Organic Electronic Material Technologies Conference (OEMT 2015), 2015-03-25, 2015-03-28, ELAZIĞ, Türkiye, 2015. 47

15. Aydın, C.; Yakuphanoğlu, F., Synthesis and Electrical properties of Graphene Oxide/SnO2 nanocomposites by microwave hydrothermal technique. 1st International Organic Electronic Material Technologies Conference (OEMT 2015), 2015-03-25, 2015-03-28, ELAZIĞ, Türkiye, 2015. 50

14. Aydın, H.; Aydın, C.; Yakuphanoğlu, F., Structural properties of Fe-doped Tin(II) oxide nanocrystalline powders prepared by sol-gel calcination route. 1st International Organic Electronic Material Technologies Conference (OEMT 2015), 2015-03-25, 2015-03-28, ELAZIĞ, Türkiye, 2015. 50

13. Aydın, C.; Yakuphanoğlu, F., Investigation of Electrical properties of nanostructured Al doped SnO2 powders. 1st International Organic Electronic Material Technologies Conference (OEMT 2015), 2015-03-25, 2015-03-28, ELAZIĞ, Türkiye, 2015. 50

12. Güler, Ö.; Aydın, H.; Güler, S.; Aydın, C., The Effect to Properties of ZnO-Carbon Nanotube Composites Sintering Temperature. 1st International Organic Electronic Material Technologies Conference (OEMT 2015), 2015-03-25, 2015-03-28, ELAZIĞ, Türkiye, 2015. 32

11. Aydın, C.; Aydın, H.; Çiçek Özkan, B.; Yakuphanoglu, F., Copper(II) phthalocyanine(CuPc)/Graphene Oxide(GO) Nanocomposites. 1st International Organic Electronic Material Technologies Conference (OEMT 2015), 2015-03-25, 2015-03-28, ELAZIĞ, Türkiye, 2015. 47

10. Aydın, C.; Yakuphanoğlu, F., Characterization of undoped and Graphene Oxide doped Poly (9-vinylcarbazole) (PVK) Organic Films. 1st International Organic Electronic Material Technologies Conference (OEMT 2015), 2015-03-25, 2015-03-28, ELAZIĞ, Türkiye, 2015. 50

9. Güler, Ö.; Aydın, H.; Aydın, C.; Güler, S.; Yakuphanoğlu, F., Morphological and Optical Properties of Cr-doped ZnO Thin Films Prepared by Sol–Gel Spin Coating Method. Science and Applications of Thin Films, Conference & Exhibition (SATF 2014),, 2014-09-15, 2014-09-19, İzmir, Türkiye, 2014. 35

8. Aydın, C.; Aydın, H.; Yakuphanoğlu, F., Preparation and Characterization of NiMnZnO Nano-fiber Thin Films. Science and Applications of Thin Films, Conference & Exhibition (SATF 2014), 2014-09-15, 2014-09-19, İzmir, Türkiye, 2014. 50

7. Aydın, H.; Aydın, C.; Yakuphanoğlu, F., Synthesis and Optical Properties Nanostructure of Sn Doped Zinc Oxide Thin Films. Science and Applications of Thin Films, Conference & Exhibition (SATF 2014), 2014-09-15, 2014-09-19, İzmir, Türkiye, 2014. 50

6. Aydın, C.; Aydın, H.; Yakuphanoğlu, F., Characterization of Al - Doped Zinc Oxide Thin Films for Nanomaterial Applications. 1st Internatıonal Nanoscience and Nanotechnology for Next Generation Conference (NanoNG'2014), 2014-08-20, 2014-08-22, ELAZIĞ, Türkiye, 2014. 50

5. Aydın, H.; Aydın, C.; Yakuphanoğlu, F., Structural and Optical characterization of nanostructured Al–Zn–Sn–O Thin Films. 1st Internatıonal Nanoscience and Nanotechnology for Next Generation Conference (NanoNG'2014), 2014-08-20, 2014-08-22, ELAZIĞ, Türkiye, 2014. 50

4. Aydın, C.; Aydın, H.; Yakuphanoğlu, F., Synthesis of BN nanocrystals by hydrothermal method. 1st Internatıonal Nanoscience and Nanotechnology for Next Generation Conference (NanoNG'2014), 2014-08-20, 2014-08-22, ELAZIĞ, Türkiye, 2014. 50

3. Aydın, C.; Aydın, H.; Yakuphanoğlu, F., Synthesis and structural properties undoped and Ni-doped of GaN powders. 1st Internatıonal Nanoscience and Nanotechnology for Next Generation Conference(NanoNG'2014), 2014-08-20, 2014-08-22, ELAZIĞ, Türkiye, 2014. 50

2. Aydın, C.; Aydın, H.; Yakuphanoğlu, F., GaN Powders from Ammonolysis: Influence of Doping on Structure and Electrical properties. 1st Internatıonal Nanoscience and Nanotechnology for Next Generation Conference(NanoNG'2014),, 2014-08-20, 2014-08-22, ELAZIĞ, Türkiye, 2014. 50

1. Aydın, H.; Aydın, C.; Yakuphanoğlu, F., Optical characteristics of LaCaMnO thin films prepared by sol-gel technique. 1st Internatıonal Nanoscience and Nanotechnology for Next Generation Conference(NanoNG'2014), 2014-08-20, 2014-08-22, ELAZIĞ, Türkiye, 2014. 50

Ulusal - Araştırmacı 150

3. Grafen esaslı nano elektroseramiklerin üretilmesi ve karakterizasyonu, BAP, Proje No: FF.16.29, 20000 TL, Araştırmacı, 2017,Tamamlandı. 50

2. Metal Oksit Katkılı Yarıiletken Malzemelerinin Üretilmesi ve Elektriksel Özelliklerinin İncelenmesi, BAP, Proje No: 1838, 15000 TL, Araştırmacı, 2010,Tamamlandı. 50

1. Elazığ Yöresi Killerinin Seramik Sanayiinde Kullanılabilirliğinin Araştırılması, BAP, Proje No: 1172, 10000 TL, Araştırmacı, 2007,Tamamlandı. 50

Ulusal - Bursiyer 0

1. Yeni Sıvı Kristal Polimerlerin Sentezi ve Elektro-Optik Özelliklerinin İncelenmesi, TÜBİTAK, Proje No: 108T722, 150000 TL, Bursiyer, 2009,Tamamlandı. 0

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 16
1. MUGLA JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY , [ 2018 : 1 ] . 4
2. TECHNOLOGICAL APPLIED SCIENCES , [ 2018 : 3 ] . 12
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 2
1. FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ , [ 2018 : 1 ] . 1
2. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ , [ 2018 : 1 ] . 0
3. MARMARA FEN BİLİMLERİ DERGİSİ , [ 2018 : 1 ] . 1
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz MMM 323 Teknolojik Seramikler ve Üreti Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendis... 3-0-3
Güz MMM 429 Seramik Malzemelerin Yüksek Sı Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendis... 3-0-3
Güz MMM 203 Temel Malzeme Bilimi Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendis... 3-0-3
Güz MMM 405 Malzeme Analiz Teknikleri Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendis... 3-0-3
Güz MET 504 Alaşımlarda Termal Prosesler Fen Bilimleri Enstitüsü Metalurji ve Malzeme Mühendis... 3-0-3
Güz NİM 540 Nano Yarıiletken Teknolojisi Fen Bilimleri Enstitüsü Nanoteknoloji ve İleri Malzem... 3-0-3
Güz NİM 542 Nanoelektro Seramikler Fen Bilimleri Enstitüsü Nanoteknoloji ve İleri Malzem... 3-0-3
Güz MET 519 Faz Dönüşüm Teknikleri Fen Bilimleri Enstitüsü Metalurji ve Malzeme Mühendis... 3-0-3
Güz NİM 539 Nano Kaplamalar Fen Bilimleri Enstitüsü Nanoteknoloji ve İleri Malzem... 3-0-3
Güz MET 508 Mekaniksel Metalurji Fen Bilimleri Enstitüsü Metalurji ve Malzeme Mühendis... 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MMM434 İş Sağlığı ve Güvenliği 2 Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendis... 2-0-2
Bahar MMM 226 Kompozit Malzemelere Giriş Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendis... 3-0-3
Bahar MMM 324 Birleştirme Teknolojisi Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendis... 3-0-3
Bahar MET 515 İleri Teknoloji Malzemeleri Fen Bilimleri Enstitüsü Metalurji ve Malzeme Mühendis... 3-0-3
Bahar MET 523 Nanokompozit Malzemeler ve Üre Fen Bilimleri Enstitüsü Metalurji ve Malzeme Mühendis... 3-0-3
Yaz MMM 406 Korozyon Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendis... 3-0-3
Yaz MMM 205 Faz Diyagramları Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendis... 3-0-3