Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doktor Öğretim Üyesi Cihan Yüksel
Özgeçmiş
:
Birim
:
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Mali İktisat Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3610001 .
Dahili
:
15313 .
Faks
:
+90-324-3610069 .
Oluşturma
:
2015-06-08 15:40:32 .
Düzenleme
:
2019-01-03 13:03:40 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0
Puan

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS MALİYE ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2003
YÜKSEK LİSANS MALİYE ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2006
DOKTORA MALİYE (KAMU EKONOMİSİ) ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2013
Doktora Tezi

1. Yapısalcı İktisat ve Mali Uyum Danışman: Dr. Prof. Dr. Abuzer PINAR, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, 2013.

Yüksek Lisans Tezi

1. Dışsallıklarda Kamusal Çözümler: Türkiye Uygulaması Danışman: Dr. Doç. Dr. Z. Refia YILDIRIM, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, Adana, Türkiye, 2006.

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2007-12-25 - 2013-11-05
YARDIMCI DOÇENT DOKTOR MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2013-11-05 - 2018-03-15
DR. ÖĞR. ÜYESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2018-03-15 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
ANABİLİM DALI BAŞKANI BÜTÇE VE MALİ PLANLAMA MERSİN ÜNİVERSİTESİ/İİBF/MALİYE BÖLÜMÜ 2018-12-05 - Devam ediyor
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCILIĞI MERSİN ÜNİVERSİTESİ/İİBF/MALİYE BÖLÜMÜ 2015-06-26 - Devam ediyor
DEKAN YARDIMCISI DEKAN YARDIMCILIĞI MERSİN ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2014-05-23 - 2015-03-02
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 1200
2018
6. Kul, G.; Yüksel, C. İktisat ile Siyaset Bilimini Birleştiren İki Farklı Sistematik Yaklaşım: Kamu Tercihi Teorisi ve Bağımlı Gelişme Teorisi. YONETİM VE EKONOMİ ARASTİRMALARİ DERGİSİ - JOURNAL OF MANAGEMENT AND ECONOMİCS RESEARCH, 2018, 16, 89-104. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.11611/yead.394991

Publications_005.pdf

2017
5. Yüksel, C. Vergi Tarifelerinin Matematiksel ve Grafiksel Yorumu. BULLETİN OF ECONOMİC THEORY AND ANALYSİS, 2017, 2, 31-62. 200 + 0
http://dergipark.gov.tr/download/article-file/267166

Publications_002.pdf

2016
4. Yüksel, C. Yerel Yönetimlerde Kaynak Paylaşım Sistemleri ve 6360 Sayılı Kanunla Türkiye'deki Değişimler. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SBF DERGİSİ, 2016, 71, 731-756. 200 + 0
10.1501/SBFder_0000002410

Publications_001.pdf

2015
3. Yüksel, C.; Pınar, A. Türkiye’de Ortodoks Mali Uyum Dönemleri ve Ekonomik Etkileri. MALİYE DERGİSİ, 2015, 169, 70-96. 200 + 0
http://dergiler.sgb.gov.tr/calismalar/maliye_dergisi/yayinlar/md/169/169-05.pdf

2011
2. Yüksel, C.; Songur, M. Kamu Harcamalarının Bileşenleri ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Ampirik Bir Analiz (1980-2010). MALİYE DERGİSİ, 2011, 161, 365-380. 200 + 15
http://dergiler.sgb.gov.tr/calismalar/maliye_dergisi/yayinlar/md/161/020.pdf

2010
1. Kargı, V.; Yüksel, C. Çevresel Dışsallıklarda Kamu Ekonomisi Çözümleri. MALİYE DERGİSİ, 2010, 159, 183-202. 200 + 18
http://dergiler.sgb.gov.tr/calismalar/maliye_dergisi/yayinlar/md/159/VeliKARGI.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 600
2017
3. Kılavuz, F.; Yüksel, C. Yerel Yönetimler Maliyesi Çerçevesinde Toplumcu Belediyecilik: Fatsa ve Ovacık Örneği. TOPLUM VE DEMOKRASİ, 2017, 11, 121-138. 200 + 0
http://www.toplumvedemokrasi.org.tr/index.php/tdd/article/view/232/362

Publications_003.pdf

2013
2. Yüksel, C. Azgelişmişlik ve Kalkınma Tartışmalarında Neoyapısalcı Yaklaşım. TOROS ÜNİVERSİTESİ İİSBF SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2013, 1-2013, 93-108. 200 + 0
2010
1. Kargı, V.; Yüksel, C. Türkiye'de Vergi Aflarının Vergi Adaleti ve Mükellefler Üzerine Etkileri. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MALİYE ARAŞTIRMA MERKEZİ KONFERANSLARI DERGİSİ, 2010, 54, 23-44. 200 + 3
http://journals.istanbul.edu.tr/iumamk/article/view/1023018820/1023017979

Ulusal - Diğer 100
2018
1. özgün, Z.; Yüksel, C. Mersin'de Vergi Mükelleflerinin Vergi Algısı, Vergi Bilinci ve Vergi Ahlakı Düzeyinin Ölçülmesi. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2018, 1, 33-48. 100 + 0
http://dergipark.gov.tr/download/article-file/519191

Publications_004.pdf

Ulusal - Diğer Kitap Yazma 1125
1. Yüksel, C. Yapısalcı İktisat ve Mali Uyum, ISBN: 978-605-313-013-0, Turhan Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 350, 180 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2016. 500
http://www.turhankitabevi.com.tr/urun_ayrinti.php?id=42056
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 1125
1. Tuncer, I.; Yüksel, C. Kamu Ekonomisi, ISBN: 978-605-5431-09-9, Ekin, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 65 Sayfa, Türkçe, Bursa, Türkiye, 2011. 0
2. Yüksel, C. Türkiye Ekonomisinde Güncel Ekonomik ve Mali Konular, ISBN: 978-605-5048-46-4, Ekin, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 17 Sayfa, Türkçe, Bursa, Türkiye, 2013. 0
Ulusal - Kitap Editörlüğü 1125
1. Oskay, C.; Yüksel, C. Türkiye Ekonomisinde Güncel Ekonomik ve Mali Konular, ISBN: 978-605-5048-46-4, Ekin, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 317 Sayfa, Türkçe, Bursa, Türkiye, 2013. 125
Ulusal - Araştırma Kitabı Yazma (Tez Hariç) 1125
1. Yüksel, C. Optimal Vergileme Tartışmalarında Laffer Eğrisi, ISBN: 978-605-313-028-4, Turhan Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 350, 156 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2016. 500
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 400

2. YÜKSEL, C., Türkiye’de 2017 Yılı Maliye Politikalarının Değerlendirilmesi. The Seventh International Conference on Economics, 2018-01-23, 2018-01-25, Lisbon, Portekiz, 2018. 200
http://lisbon2018.econworld.org/

1. YÜKSEL, C., Azgelişmişlik ve Kalkınma Tartışmalarında Neoyapısalcı Yaklaşım. Avrasya Sosyal Bilimler Forumu, 2012-10-18, 2012-10-21, Baku, Azerbaycan, 2012. 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 200

2. YÜKSEL, C., Sovereign Wealth Fund Application in Turkey. XIV. European Conference on Social and Behavioral Sciences, 2017-08-23, 2017-08-26, Odessa, Ukrayna, 2017. 100
http://iassr2.org/rs/14_ab.pdf

1. SONGUR, M.; YÜKSEL, C., The Relationship Between Tax Structure and Economic Growth in Turkey. 32. Uluslararası Maliye Sempozyumu, 2017-05-10, 2017-05-14, Antalya, Türkiye, 2017. 100
http://www.maliyesempozyumu.org/wp-content/uploads/2017/10/32_IPFC_Proceedings_Book.pdf

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 400

2. Sevim Görgeç, Bütçe Hakkı İle Seçim Sistemleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

1. Zehra Özgün, Maliye Disiplininde Alternatif Bir Yöntem Olarak “Mali Sosyoloji”: Vergi Algısı ve Bilinci Üzerine Sosyolojik Bir Analiz, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2017, Tamamlandı. 200

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 60
1. ANKARA ÜNIVERSITESI SIYASAL BILGILER FAKüLTESI DERGISI , [ 2017 : 1 ] . 4
2. BANDıRMA ONYEDI EYLüL ÜNIVERSITESI YöNETIM VE EKONOMI ARAşTıRMALARı DERGISI , [ 2018 : 1 ] . 4
3. BULLETIN OF ECONOMIC THEORY AND ANALYSIS , [ 2017 : 1 ] . 0
4. BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL , [ 2017 : 1 ] . 4
5. DOKUZ EYLüL ÜNIVERSITESI İKTISADI VE İDARI BILIMLER FAKüLTESI DERGISI , [ 2017 : 1 ] . 4
6. DOKUZ EYLüL ÜNIVERSITESI İKTISADI VE İDARI BILIMLER FAKüLTESI DERGISI , [ 2015 : 1 ] . 4
7. FINANS POLITIK VE EKONOMIK YORUMLAR DERGISI , [ 2018 : 1 ] . 4
8. INTERNATIONAL JOURNAL OF ACADEMIC VALUE STUDIES , [ 2018 : 1 ] . 4
9. KAFKAS ÜNIVERSITESI İKTISADI VE İDARI BILIMLER FAKüLTESI DERGISI , [ 2016 : 1 ] . 4
10. KESIT AKADEMI DERGISI , [ 2017 : 2 ] . 8
11. MALIYE ARAşTıRMALARı DERGISI , [ 2016 : 1 ] . 4
12. SOSYOEKONOMI , [ 2017 : 1 ] . 4
13. YöNETIM VE EKONOMI ARAşTıRMALARı DERGISI , [ 2017 : 2 ] . 8
14. ÇANKıRı KARATEKIN ÜNIVERSITESI İKTISADI VE İDARI BILIMLER FAKüLTESI DERGISI , [ 2015 : 1 ] . 4
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 0
1. ENERJİ, PİYASA VE DÜZENLEME DERGİSİ , [ 2016 : 1 ] . 0
2. TOPLUM VE DEMOKRASİ DERGİSİ , [ 2017 : 2 ] . 0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MLY314 Yerel Yönetimler Maliyesi İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Bahar ULS 410 Kamu Maliyesi İktisadi ve İdari Bilimler F... Uluslararası İlişkiler 3-0-3
Bahar ÇEK318 Gelir Dağılımı ve Yoksulluk İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 2-1-3
Bahar ÇEK 318 Gelir Dağılımı ve Yoksulluk İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 2-1-3
Bahar SOBE 501 Bilimsel Etik Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar MLY 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar MLY 516 Bütçeleme Sistemleri ve Politi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz EKON361 Kamu Maliyesi İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz EKON361 Kamu Maliyesi İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Güz MLY309 Kamu Bütçesi İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Güz MLY421 Stratejik Planlama İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Güz MLY 315 Kamu Maliyesi İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 2-1-3
Güz MLY413 Maliye Politikası İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 2-1-3
Güz MLY 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı 4-0-4
Güz MLY 511 Bütçe Açıkları ve Finansmanı Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz SOBE 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Güz MLY 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı 4-0-4
Güz SOBE 501 Bilimsel Etik Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ÇEK318 Gelir Dağılımı ve Yoksulluk İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 2-1-3
Bahar MLY314 Yerel Yönetimler Maliyesi İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Bahar MLY 516 Bütçeleme Sistemleri ve Politi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar MLY 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar MLY 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı 4-0-4
Güz EKON361 Kamu Maliyesi İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Güz EKON361 Kamu Maliyesi İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz MLY309 Kamu Bütçesi İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Güz MLY413 Maliye Politikası İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 2-1-3
Güz MLY315 Kamu Maliyesi İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 2-1-3
Güz MLY421 Stratejik Planlama İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Güz SOBE 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Güz MLY 511 Bütçe Açıkları ve Finansmanı Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz SOBE 501 Bilimsel Etik Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Güz MLY 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı 4-0-4
Güz MLY 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ÇEK318 Gelir Dağılımı ve Yoksulluk İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 2-1-2
Bahar MLY314 Yerel Yönetimler Maliyesi İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Bahar MLY 516 Bütçeleme Sistemleri ve Politi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar SOBE 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar MLY 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar SOBE 501 Bilimsel Etik Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Bahar MLY 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı 4-0-4
Güz MLY309 Kamu Bütçesi İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Güz MLY315 Kamu Maliyesi İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 2-1-2
Güz MLY413 Maliye Politikası İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 2-1-2
Güz MLY319 Doğal Kaynaklar ve Çevre Ekono İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Güz EKON361 Kamu Maliyesi İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Güz EKON361 Kamu Maliyesi İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz MLY421 Stratejik Planlama İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Güz SOBE 501 Bilimsel Etik Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Güz MLY 511 Bütçe Açıkları ve Finansmanı Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz SOBE 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Güz MLY 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ÇEK318 Gelir Dağılımı ve Yoksulluk İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 2-1-2
Bahar MLY314 Yerel Yönetimler Maliyesi İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Bahar MLY 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar SOBE 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Bahar SOBE 501 Bilimsel Etik Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Bahar MLY 516 Bütçeleme Sistemleri ve Politi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz EKON461 Maliye Politikası İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Güz MLY319 Doğal Kaynaklar ve Çevre Ekono İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Güz MLY203 Kamu Maliyesi I İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Güz MLY309 Kamu Bütçesi İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Güz MLY421 Stratejik Planlama İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Güz MLY401 Maliye Politikası İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Güz MLY315 Kamu Maliyesi İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 2-1-2
Güz EKON461 Maliye Politikası İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz MLY413 Maliye Politikası İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 2-1-2
Güz MLY-501 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yö Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MLY204 Kamu Maliyesi II İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Bahar MLY314 Yerel Yönetimler Maliyesi İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Bahar ÇEK318 Gelir Dağılımı ve Yoksulluk İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 2-1-2
Bahar MLY412 Kamu İkt. Teşeb. Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 1-0-1
Güz MLY315 Kamu Maliyesi İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 2-1-2
Güz MLY413 Maliye Politikası İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 2-1-2
Güz MLY421 Stratejik Planlama İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Güz MLY309 Kamu Bütçesi İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Güz EKON461 Maliye Politikası İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Güz EKON461 Maliye Politikası İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz MLY319 Doğal Kaynaklar ve Çevre Ekono İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MLY306 Devlet Borçları İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Bahar ÇEK318 Gelir Dağılımı ve Yoksulluk İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 2-1-2
Bahar MLY314 Yerel Yönetimler Maliyesi İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3