Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Uzman Cihan Geçgel
Özgeçmiş
:
Birim
:
İleri Teknoloji Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi
DOĞUM TARİHİ
:
01 Şubat 1982
Ev Adresi
:
Tuval Line Sitesi B Blok Kat 5 D 10 Çiftlikköy Mah. Yenişehir/mersin
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Ileri Teknoloji Eğitim, Araştırma Ve Uygulama Merkezi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin
GSM
:
+90-555-2876399
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
14936
Faks
:
+90-324-3610153
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2015-06-08 08:35:07
Düzenleme
:
2017-11-03 10:31:20
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
1
ARTICLES WITH
CITATION DATA
1
SUM OF THE
TIMES CITED
70
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
70.00
Researcher ID
Scholar ID
h-index
1
Puan

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS KİMYA MÜHENDİSLİĞİ KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 2005
YÜKSEK LİSANS KİMYA MÜHENDİSLİĞİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2009
Yüksek Lisans Tezi

1. REACTİVE BLUE 4 ve BAKIR(II) İYONLARININ TEKLİ ve İKİLİ KARIŞIMLARININ Ulva rigida’ya BİYOSORBSİYONUNUN ARAŞTIRILMASI Danışman: Dr. Ayla Özer, Mersin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, 2009.

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2007-12-19 - 2009-12-27
Uluslararası - SCI/SCI-Expanded kategorisine giren 750
2011
1. Körbahti, B.; Artut, K.; Geçgel, C.; özer, A. Electrochemical decolorization of textile dyes and removal of metal ions from textile dye and metal ion binary mixtures. ELSEVİER BV, 2011, 173, 677-688. 750 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.cej.2011.02.018

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 200
2016
1. Yalçın, M.; Geçgel, C.; Battal, D. Determination of Bisphenol A in Thermal Paper Receipts. JOURNAL OF THE TURKİSH CHEMİCAL SOCİETY, SECTİON A: CHEMİSTRY, 2016, 3, 167-174. 200 + 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 750

4. ŞİMŞEK, U.; GEÇGEL, C.; TURABİK, M., Different Iron Based Metal Organic Frameworks Synthesis, Characterization and Using for Amoxicillin Removal from Aqueous Solutions. 2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), 2017-10-25, 2017-10-27, Adana, Türkiye, 2017. 200
Scientific_Meetings_003.pdf

3. GEÇGEL, C.; TURABİK, M., Synthesis and Characterization of MIL-53(Al) by Microwave Method and Using for Esterification of Free Fatty Acids. 2. Uluslararası Akdeniz Bilim ve Mühendislik Kongresi (IMSEC 2017), 2017-10-25, 2017-10-27, Adana, Türkiye, 2017. 200
http://imsec2017.org/

2. Geçgel, C.; Özer, A.; Körbahti, B., The Biosorption of Copper(II) and Reactive Red 2 from Single and Binary Mixtures.. International Symposium on Environment, 2009-05-20, 2009-05-23, Bişkek, Kırgızistan, 2009. 200

1. Körbahti, B.; Artut, K.; Geçgel, C.; Özer, A., Electrochemical Decolorization and Metal Removal from the Binary Mixtures of Reactive Red 2 Textile Dye and Copper(II). International Symposium on Environment, 2009-05-20, 2009-05-23, Bişkek, Kırgızistan, 2009. 150

Uluslararası - Özet - Sözlü 195

2. ŞİMŞEK, U.; GEÇGEL, C.; TURABİK, M., The Synthesis and Characterization of Zero Valent Iron Nanoparticles and Using for the Degradation of Imidacloprid . 2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), 2017-10-25, 2017-10-27, Adana, Türkiye, 2017. 100
Scientific_Meetings_004.pdf

1. GEÇGEL, C.; ŞİMŞEK, U.; TURABİK, M.; SÖNMEZ, B., The Iron Based Metal Organic Frameworks MIL -101(Fe) Synthesis and Using for the Removal of the Imidacloprid from the Aqueous Solutions. 2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), 2017-10-25, 2017-10-27, ADANA, Türkiye, 2017. 95
Scientific_Meetings_001.pdf

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 430

5. Yıldırım, Ü.; Kurt, M.; Geçgel, C.; İnce, T., Litolojik ve Çevresel Faktörlerin Yeraltı Suyu Kimyasına Etkileri: Mersin İli Örneği. 6.Uluslararası Katılımlı Jeokimya Sempozyumu, 2014-05-14, 2014-05-17, Mersin, Türkiye, 2014. 75

4. Özer, A.; Körbahti, B.; Geçgel, C., Akdenizin Mersin Sahilinde Üreyen Yeşil Alglerle Boyar Madde ve Metal İyonlarının İkili Karışımlarının Biyosorbsiyon Yöntemiyle Arıtımının Araştırılması. Mersin Sempozyumu 2008, 2008-11-19, 2008-11-22, Mersin, Türkiye, 2008. 100

3. Geçgel, C.; Artut, K.; Körbahti, B.; Özer, A., Reaktif Blue 4 Boyarmaddesi ve Nikel(II) İyonlarının İkili Karışımlarının Ulva Rigida'ya Biyosorpsiyonu: Denge, Kinetik ve Termodinamik Parametrelerin Belirlenmesi. VIII. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 2008-08-26, 2008-08-29, Malatya, Türkiye, 2008. 95

2. Körbahti, B.; Artut, K.; Özer, A.; Geçgel, C., Elektrokimyasal Arıtım Yöntemi ile Reactive Blue 4 Tekstil Boyarmaddesi ve Nikel(II) İçeren İkili Karışımlardan Renk ve Metal Giderimi. Çevre Sorunları Sempozyumu Kocaeli-2008, 2008-05-14, 2008-05-17, Kocaeli, Türkiye, 2008. 65

1. GEÇGEL, C.; Artut, K.; Körbahti, B.; Özer, A., Acid Blue 29 ve Bakır (II) İkili Karışımlarının Ulva Rigida?ya Biyosorpsiyonuna Çevresel Koşulların Etkilerinin Araştırılması. Çevre Sorunları Sempozyumu Kocaeli-2008, 2008-05-14, 2008-05-17, kocaeli, Türkiye, 2008. 95

Ulusal - Tam Metin - Poster 50

1. YALÇIN, M.; GEÇGEL, C.; BATTAL, D., DETERMINATION OF BISPHENOL A IN THERMAL PAPER RECEIPTS. 28.Ulusal Kimya Kongresi, 2016-08-15, 2016-08-21, Mersin, Türkiye, 2016. 50

Ulusal - Özet - Sözlü 37

1. Körbahti, B.; Artut, K.; Geçgel, C.; Özer, A., Acid Blue 29 Boyarmaddesi ve Bakır (II) İçeren İkili Karışımlardan Elektrokimyasal Yöntemle Renk ve Metal Gideriminin Cevap Yüzey Yöntemi ile Optimizasyonu. VIII. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 2008-08-26, 2008-08-29, Malatya, Türkiye, 2008. 37

Ulusal - Özet - Poster 56

3. ÖZMEN, S.; Kurt, M.; İnce, T.; Geçgel, C., Marketlerde satışı yapılan bazı bebek mamaları ve devam sütlerinin ağır metal konsantrasyonları.. V. Anorganik Kimya Kongresi, 2015-04-22, 2015-04-25, Mersin, Türkiye, 2015. 16

2. İnce, T.; Kurt, M.; Geçgel, C.; Özmen, S., Soğuk içeceklerin anyon, katyon ve ağır metal bileşimi. V. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, 2015-04-22, 2015-04-25, Mersin, Türkiye, 2015. 18

1. Yıldırım, Ü.; Geçgel, C.; İnce, T.; Kurt, M., İçtiğimiz Çayın Anyon, Katyon ve Ağır Metal Bileşimi. 6.Uluslararası Katılımlı Jeokimya Sempozyumu, 2014-05-14, 2014-05-17, Mersin, Türkiye, 2014. 21

Ulusal - Araştırmacı 250

5. Fonksiyonelleştirilmiş Metal Organik Kafes Yapıların Sentezi, Karakterizasyonu ve Katalitik Etkileri, BAP, Proje No: 2017-2-TP3-2621, 21000 TL, Araştırmacı, 2019, Devam ediyor... 50

4. TiO2 katkılı NH2-MIL-101(Fe) sentezi, karakterizasyonu ve İmidaklopirit’in fotokatalitik degradasyonuna uygulanmasının optimizasyonu, BAP, Proje No: 2017-1-AP4-2224, 25133 TL, Araştırmacı, 2018, Devam ediyor... 50

3. Metal Organik Kafes Yapıların Nano Ölçekli Sentezinde BET Yüzey Alanı Değişimlerinin Katalitik Aktiviteye Etkilerinin Araştırılması, BAP, Proje No: 2017-2-AP5-2292, 180000 TL, Araştırmacı, 2018, Devam ediyor... 50

2. Reactive Blue 4 ve Bakır (ıı) iyonlarının tekli ve ikili karışımlarının Ulva Rigida'ya Biyosorbsiyonun araştırılması, BAP, Proje No: BAP-FBE KM (CG) 2008-2 YL, 6000 TL, Araştırmacı, 2009,Tamamlandı. 50

1. Ağır Metal İyonu ve Boyar Madde İçeren İkili Karışımların Elektrokimyasal Oksidasyon ve Biyosorbsiyon Yöntemleri ile Arıtımının Araştırılması, BAP, Proje No: BAP-MÜH F KM (BKK) 2006-1, 18000 TL, Araştırmacı, 2007,Tamamlandı. 50