Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Araştırma Görevlisi Cengiz Korkmaz
Özgeçmiş
:
Birim
:
Su Ürünleri Fakültesi / Su Ürünleri Temel Bilimleri Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3412815 .
Dahili
:
12053 .
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2015-07-10 11:34:26 .
Düzenleme
:
2019-02-13 09:50:55 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0
Scopus ID
Puan

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLİĞİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2009
YÜKSEK LİSANS SU ÜRÜNLERİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2013
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 2850
2018
3. Korkmaz, C.; Ay, .; çolakfakıoğlu, C.; Erdem, C. Heavy Metal Levels in some Edible Crustacean and Mollusk Species Marketed in Mersin. THALASSAS: AN INTERNATİONAL JOURNAL OF MARİNE SCİENCES, 2018, 0-0. 950 + 0
http://dx.doi.org/10.1007/s41208-018-0086-x

2017
2. Korkmaz, C.; Donmez, A. Effects of Diazinon on 17β-estradiol, Plasma Vitellogenin and Liver and Gonad Tissues of Common Carp (Cyprinus carpio, L., 1758). TURKİSH JOURNAL OF FİSHERİES AND AQUATİC SCİENCES, 2017, 17, 629-640. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.4194/1303-2712-v17_3_19

1. Korkmaz, C.; Ay, .; çolakfakioğlu, C.; Cicik, B.; Erdem, C. Heavy Metal Levels in Muscle Tissues of Solea solea, Mullus barbatus, and Sardina pilchardus Marketed for Consumption in Mersin, Turkey. WATER, AİR, & SOİL POLLUTİON, 2017, 228, 1-10. 900 + 0
http://dx.doi.org/10.1007/s11270-017-3503-5

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 200
2018
1. Korkmaz, C.; Ay, O.; Erdem, C. Plastics in Marine Environment. INTERNATİONAL JOURNAL OF OCEANOGRAPHY & AQUACULTURE , 2018, 2, 1-5. 200 + 0
Publications_005.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 700
2017
4. çiftçi, N.; Korkmaz, C.; Ay, .; Karayakar, F.; Cicik, B. Bakır ve Kurşunun Oreochromis niloticus’da Hepatosomatik İndeks, Gonadosomatik İndeks ve Kondüsyon Faktörü Üzerine Etkileri . SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2017, 13, 12-18. 160 + 0
http://dergipark.gov.tr/download/article-file/301949

Publications_003.pdf

3. Karayakar, F.; çiftçi, N.; Korkmaz, C.; Ay, O.; Cicik, B. Bakır, Çinko, Kurşun ve Kadmiyumun Oreochromis Niloticus’da Bazı Serum Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkileri . YUNUS ARAŞTIRMA BÜLTENİ, 2017, 17, 0-0. 140 + 0
http:/http://dergipark.gov.tr/yunusae/issue/30729/302067/

2016
2. Korkmaz, C.; Ay, O.; çolakfakıoğlu, C. Mersin İlinde Tüketime Sunulan Kabuklu ve Yumuşakça Türlerinin Kas Dokularında Ağır Metal Düzeyleri. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2016, 12, 101-109. 200 + 0
http://edergi.sdu.edu.tr/index.php/esufd/article/download/5867/4689

Publications_002.pdf

2014
1. Ay, O.; Korkmaz, C.; Ak, H. Tatlısu Midyesi Unio Terminalis’te Bakırın 96 Saatlik LC50 Değeri ile Birikim Düzeylerinin Belirlenmesi. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2014, 10, 29-34. 200 + 0
http://dergipark.gov.tr/download/article-file/214191

Publications_001.pdf

Uluslararası - SCI/SCI-Exp. indexed - Poster 750

3. AY, O.; AK, M.; KORKMAZ, C., Waterborne and Dietary Copper Accumulation in Various Tissues of Oreochromis niloticus. 53nd Congress of European Societies of Toxicology, 2017-09-10, 2017-09-13, Bratislava, Slovakya, 2017. 250

2. KORKMAZ, C.; AY, Ö.; ÇOLAKFAKIOĞLU, C., Heavy metal levels (Cr, Mn, Ni, As, Sn) in muscle tissues of some marketed and economically important crustacean and molluscs species, in Mersin, Turkey. 52nd Congress of European Societies of Toxicology, 2016-09-04, 2016-12-07, Sevilla, İspanya, 2016. 250

1. KORKMAZ, C.; AY, Ö.; ÇOLAKFAKIOĞLU, C., Determination of 10 heavy metals (Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, As, Cd, Sn and Pb) in muscle tissues of marketed Solea solea, Mullus barbutus and Sardina pilchardus from Mersin, Turkey. 52nd Congress of European Societies of Toxicology, 2016-09-04, 2016-09-07, Sevilla, İspanya, 2016. 250
http://www.eurotox2016.com/

Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 500

3. Ersoysal, Y.; Ay, Ö.; Korkmaz, C.; Köroğlu, M.; Erdem, C., Doğu Akdeniz’den Avlanan Bazı Balık Türlerinde Ağır Metal Düzeylerinin İnsan Sağlığı Açısından Değerlendirilmesi . International Engineering, Science and Education Conferences (INESEC), 2018-11-14, 2018-11-17, Diyarbakır, Türkiye, 2018. 140
Scientific_Meetings_006.pdf

2. Korkmaz, C.; Ay, Ö.; Dönmez, A.; Demirbağ, B.; Erdem, C., Kurşun'un Cyprinus carpio'da Hepatosomatik indeks (HSI), Gonadosomatik indeks (GSI), Karaciğer ve Gonad Histolojisine etkileri. International Engineering, Science and Education Conferences (INESEC), 2018-11-14, 2018-11-17, Diyarbakır, Türkiye, 2018. 180
Scientific_Meetings_004.pdf

1. Korkmaz, C.; Ay, Ö.; Dönmez, A.; Demirbağ, B.; Erdem, C., Cyprinus carpio'da Kurşunun Üreme Fizyolojisine Etkileri . International Engineering, Science and Education Conferences (INESEC), 2018-11-14, 2018-11-17, Diyarbakır, Türkiye, 2018. 180
Scientific_Meetings_003.pdf

Uluslararası - Özet - Poster 100

2. DÖNMEZ, E.; KORKMAZ, C., Balon Balıkları (Lagocephalus sceleratus ve Lagocephalus spadiceus)’nda Deri Dokusunun Histolojik Yapısı. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 2012-09-03, 2012-09-07, İzmir, Türkiye, 2012. 50
Scientific_Meetings_001.pdf

1. DÖNMEZ, E.; KORKMAZ, C., Karaduvar Limanından (Mersin, Türkiye) Yakalanan İnce Dudaklı Kefal (Liza ramada)’lerin Karaciğer Dokusunun Histopatolojisi. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 2012-09-03, 2012-09-07, İzmir, Türkiye, 2012. 50
Scientific_Meetings_002.pdf

Ulusal - Özet - Sözlü 40

1. ÇİFTÇİ, N.; KORKMAZ, C.; AY, Ö.; KARAYAKAR, F.; CİCİK, B., Bakır, Çinko, Kurşun ve Kadmiyumun Oreochromis niloticus’da Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkileri. 18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 2015-09-01, 2015-09-04, İzmir, Türkiye, 2015. 40

Ulusal - Özet - Poster 86

4. AY, O.; CİCİK, B.; KORKMAZ, C.; YEL, N., Sazan (Cyprinus carpio) Etinin Balık Cipsi Olarak Değerlendirilmesi. 19. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 2017-09-12, 2017-09-15, Sinop, Türkiye, 2017. 18

3. AY, O.; KORKMAZ, C.; AK, M., Bakırın Farklı Alınım Yollarının Oreochromis niloticus’ta Gonadosomatik İndeks (GSI) ve Hepatosomatik İndeks (HSI) Üzerine Etkileri. 19. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 2017-09-12, 2017-09-15, Sinop, Türkiye, 2017. 25

2. KORKMAZ, C.; ÇİFTÇİ, N.; KARAYAKAR, F.; AY, Ö.; CİCİK, B., Oreochromis niloticus’ta Kadmiyumun Bazı Hematolojik Parametreler Üzerine Etkileri. 7. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, 2016-08-31, 2016-09-02, Mersin, Türkiye, 2016. 22

1. ÇİFTÇİ, N.; KORKMAZ, C.; AY, Ö.; KARAYAKAR, F.; CİCİK, B., Bakır ve Kurşunun Oreochromis niloticus’da Hepatosomatik İndeks, Gonadosomatik İndeks ve Kondüsyon Faktörü Üzerine Etkileri. 18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 2015-09-01, 2015-09-04, İzmir, Türkiye, 2015. 20

Ulusal - Araştırmacı 150

3. Cyprinus Carpio'da Kurşun’un Üreme Fizyolojisine Etkileri, BAP, Proje No: 2016-2-TP3-1835, 23266 TL, Araştırmacı, 2019, Devam ediyor... 50

2. Doğu Akdeniz Bölgesinde Avlanılan Bazı Balık Türlerinde 223 Adet Pestisit Kalıntısının Belirlenmesi ve Bunların Kanser Risk Analizinin Değerlendirilmesi, BAP, Proje No: 2018-3-AP4-3087, 24220 TL, Araştırmacı, 2019, Devam ediyor... 50

1. Diazinon’un Cinsiyet Steroidleri ve Vitellojenin Düzeyleri Üzerine Etkileri ve Histopatolojisi, BAP, Proje No: BAP-FBE-YB, 10000 TL, Araştırmacı, 2013,Tamamlandı. 50

Ulusal - Bursiyer 0

1. Bazı Östrojenik Kimyasalların Mersin Körfezi'ndeki Düzeylerinin ve Endokrin Sistem Üzerine Etkilerinin Biyoindikatör Parametreler Yardımıyla Belirlenmesi, TÜBİTAK, Proje No: 108Y259, 264000 TL, Bursiyer, 2012,Tamamlandı. 0

Uluslararası 0
1. CHEMBIO PUBLISHER, PROGRESS IN AQUA FARMING AND MARINE BIOLOGY , EDITOR, ISSN : 2640-6764, - Devam ediyor. 0
2. JULY PRESS, JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE STUDIES , EDITOR KURULU UYELIGI, ISSN : 2630-4821, - Devam ediyor. 0
3. OA JOURNAL, OA JOURNAL - MARINE SCIENCE ENGINEERING , EDITOR KURULU UYELIGI, - Devam ediyor. 0
4. WHIOCE PUBLISHING, MATERIALS SCIENCE: MATERIALS REVIEW , EDITOR KURULU UYELIGI, E-ISSN : 2529-7791, - Devam ediyor. 0
5. CAMBRIDGE SCHOLARS PUBLISHING, CAMBRIDGE SCHOLARS PUBLISHING,TOXICOLOGY , EDITOR KURULU UYELIGI, - Devam ediyor. 0
6. SCIENCE PUBLISHING GROUP, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND POLICY , EDITOR KURULU UYELIGI, - Devam ediyor. 0
7. UNIVERSE SCIENTIFIC PUBLISHING, PROBE - SOIL SCIENCE , EDITOR KURULU UYELIGI, - Devam ediyor. 0
8. SCIENCE RESEARH ASSOCIATION, SCIREA JOURNAL OF FISHERIES , EDITOR KURULU UYELIGI, - Devam ediyor. 0
9. SCHOLINK INC., RESEARCH IN AGRICULTURE , EDITOR KURULU UYELIGI, E-ISSN : 2740-4431, - Devam ediyor. 0
10. MARINE AND ENVIRONMENT , EDITOR KURULU UYELIGI, ISSN : 2315-4594, E-ISSN : 2315-4594, 2019-02-13 - Devam ediyor. 0
11. MEDWIN PUBLISHER, INTERNATIONAL JOURNAL OF OCEANOGRAPHY AQUACULTURE (IJOAC) , EDITOR KURULU UYELIGI, 2017-12-01 - Devam ediyor. 0
Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 63
1. INTECHOPEN , [ 2018 : 1 ] . 4
2. INTERNATIONAL JOURNAL OF MARINE SCIENCE , [ 2018 : 1 ] . 4
3. INTERNATIONAL JOURNAL OF OCEANOGRAPY AND AQUACULTURE , [ 2018 : 1 ] . 4
4. INTERNATIONAL LETTERS OF NATURAL SCIENCES , [ 2019 : 1 ] . 4
5. IRANIAN JOURNAL OF FISHERIES SCIENCES , [ 2018 : 1 ] . 5
6. JOURNAL OF AQUATIC RESEARCH AND MARINE SCIENCES , [ 2018 : 1 ] . 4
7. JOURNAL OF MARINE BIOLOGY & OCEANOGRAPHY , [ 2017 : 1 ] . 4
8. MOJ MINING AND METALLURGY , [ 2018 : 1 ] . 4
9. THALASSAS: AN INTERNATIONAL JOURNAL OF MARINE SCIENCES , [ 2018 : 1 ] . 5
10. TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCE , [ 2017 : 3 ] [ 2018 : 2 ] . 25