Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Prof. Dr. Abdulcelil Çakici
Özgeçmiş
:
Birim
:
Turizm Fakültesi / Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3610001 .
Dahili
:
3971 .
Faks
:
+90-324-3610751 .
Diğer e-mail
:
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2015-09-03 13:38:56 .
Düzenleme
:
2018-12-21 22:57:40 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 1984
YÜKSEK LİSANS TURİZM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1987
DOKTORA İŞLETME ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 1996
DOÇENTLİK TURİZM VE OTELCİLİK İŞLETMECİLİĞİ ÜAK 2000
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
KOMİSYON ÜYESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ORTAK VERİ TABANI (YÖKSİS) KOMİSYONU 2012-02-21 - Devam ediyor
KOMİSYON ÜYESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞI BİLİMSEL/SANATSAL ETKİNLİKLERE KATILMA DESTEĞİ PROGRAMI 2011-04-08 - Devam ediyor
ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU ÜYESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU 2010-12-21 - Devam ediyor
KOMİSYON ÜYESİ SOSYAL BİLİMLER KOMİSYONU MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015-01-20 - 2015-09-30
YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ TAKI TEKNOLOJİSİ VE TASARIMI YÜKSEKOKULU 2014-11-03 - 2017-11-03
YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU 2014-07-04 - 2017-07-04
ENSTİTÜ KURULU ÜYESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-07-04 - 2017-07-04
MÜDÜR TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU 2014-07-04 - 2017-07-04
SENATO ÜYESİ 2014-07-04 - 2017-07-04
YÜKSEKOKUL KURULU ÜYESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU 2014-07-04 - 2017-07-04
ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU ÜYESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2013-06-26 - 2016-06-26
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYESİ TURİZM FAKÜLTESİ 2012-09-13 - 2015-09-13
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ TURİZM FAKÜLTESİ 2012-08-31 - 2015-08-31
DEKAN TURİZM FAKÜLTESİ 2012-08-10 - 2015-08-10
BÖLÜM BAŞKANI TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU 2011-07-04 - 2014-07-04
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ TURİZM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2010-06-04 - 2013-06-04
Uluslararası - ULAKBİM Tarafından Taranan 0
2017
1. çakici, A.; Kızılırmak, .; Samatova, G.; Kızılıay, K. Bişkek’xxteki Otel Çalışanlarının Kültürlerarası İletişim Kaygıları. MANAS SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2017, 6, 68-77. 0 + 0
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 500
2018
1. Akdağ, G.; Güler, O.; Dalgıç, A.; Benli, S.; çakici, A. Do tourists' gastronomic experiences differ within the same geographical region? A comparative study of two Mediterranean destinations Turkey and Spain. BRİTİSH FOOD JOURNAL, 2018, 120, 158-171. 500 + 0
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 8390
45. Oya, Y.; Berkay, K.; Abdulcelil, . Yöresel Yemeklere Konaklama ve Yiyecek İçecek İşletmelerinin Menülerinde Yer Verilme Durumu: Adana ve Mersin Bölgesinde Bir Araştırma. JOURNAL OF TOURİSM AND GASTRONOMY STUDİES, 2018, 6, 24-39. 0 + 0
44. çakici, A.; Yıldız, E. Restoran Müşterilerinin Sağlık Bilincinin Sağlıklı Yeme Davranışına Etkisi. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ SBE DERGİSİ, 2018, 8, 1-22. 200 + 0
http://dergipark.gov.tr/nevsosbilen

43. özdamar, M.; çakici, A. Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Dışadönüklüklerinin Otel Departman Tercihine Etkisinde Hizmet Yönelimlerinin Aracılık Rolü . NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ SBE DERGİSİ, 2018, 8, 135-159. 200 + 0
htthttp://dergipark.gov.tr/nevsosbilen/issue/38014/399736p://

42. çakıcı, A.; özdamar, M. Üniversite Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Dışa Dönüklükleri ve Hizmet Yönelimlerine Göre Kümelendirilmesi. TÜRK TURİZM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2018, 2, 42-54. 200 + 0
https://www.tutad.org/

2017
41. Benli, S.; çakici, A.; Iştin, A.; üzülmez, M. Otel Satış Elemanlarının Grup Satışlarında Güçlendirilmelerine Dönük Algıları . BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2017, 20, 293-311. 170 + 0
1301-5265.

40. çakıcı, A.; Yolal, M.; Karacaoğlu, S. Doğa Fotpğrafçılığı Turistlerinin Doğa İlgilenimleri ve Yeşil Tüketim Değerlerinin İncelenmesi. GEOJOURNAL OF TOURİSM AND GEOSİTES, 2017, 20, 177-190. 200 + 0
2065-0817

39. çakıcı, A.; Koşar, A.; öztürk, L. Nesillere Göre Fiyat Sonu Stratejileri Algısı: Mersin Şehrinde Bir Araştırma. EURASİAN JOURNAL OF BUSİNESS AND MANAGEMENT, 2017, 5, 82-92. 200 + 0
10.15604/ejbm.2017.05.03.008

38. Karaca, O.; Yıldırım, O.; çakıcı, A. Adana Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalına Katılan Ziyaretçilerin Algı ve Memnuniyetleri. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2017, 14, 222-239. 200 + 0
1304-429X

37. çakıcı, A.; Eser, S. Lisans Düzeyindeki Turizm Rehberliği Öğrencilerinin Mesleğe Dönük Tutumlarına Göre Kümelendirilmesi. ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2017, 14, 48-66. 200 + 0
1304-8392

2016
36. Yıldırım, O.; Karaca, O.; çakici, A. Yerel halkın “Adana-Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı”na yönelik algı ve memnuniyetleri üzerine bir araştırma. SOİD SEYAHAT VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ DERGİSİ, 2016, 13, 50-68. 200 + 0
35. çakici, A.; Uzpak, B.; Kaynak, M. Antakya’da Alakart Servis Yapılan Restoranların Sık Karşılaştıkları İşletmecilik Sorunları Üzerine Bir Araştırma. JOURNAL OF TOURİSM AND GASTRONOMY STUDİES, 2016, 4, 32-42. 200 + 0
34. Güler, O.; Akdağ, G.; çakici, A.; Benli, S. What is your favorite local food menu? Application of conjoint analysis on the Eastern Mediterranean Cuisine of Turkey. JOURNAL OF TOURİSM AND GASTRONOMY STUDİES, 2016, 4, 38-52. 150 + 0
33. çakici, A.; çalhan, H.; Karamustafa, K. Yiyecek ve İçecek İşletmelerinde İnovasyon ve Sürdürülebilir Rekabet Üstünlüğü İlişkisi. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2016, 6, 11-39. 200 + 0
32. çakici, A.; çalhan, H.; Karamustafa, K. Yiyecek ve İçecek İşletmelerinde İnovasyon ve İşletme Performansı İlişkisi. PAZARLAMA TEORİSİ VE UYGULAMALARI DERGİSİ, 2016, 2, 21-54. 200 + 0
31. çakici, A.; Ercan, A.; üzülmez, M.; Benli, S. Alakart Restoranlarda Alkollü İçecek Fiyatlaması: Mersin Şehir Merkezindeki Restoranlar Üzerinde Bir Araştırma. JOURNAL OF TOURİSM AND GASTRONOMY STUDİES, 2016, 4, 18-31. 190 + 0
30. Güler, O.; Dalgıç, A.; Benli, S.; çakici, A. Perceptions of locals towards non-mega sporting events: A study of XVII Mediterranean Games in Mersin-Turkey. JOURNAL OF TOURİSM – STUDİES AND RESEARCH İN TOURİSM, 2016, 21, 9-21. 130 + 0
29. çakici, A.; Eser, S. Yabancı Mutfak Şefleri Gözüyle Türk Mutfağına İlişkin Bir Değerlendirme. JOURNAL OF TOURİSM AND GASTRONOMY STUDİES, 2016, 4, 215-227. 200 + 0
2015
28. Güler, O.; Akdağ, G.; çakici, A.; Benli, S. Turizmi Değiştiren 100 Yenilik. ANATOLİA TURİZM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2015, 26, 290-317. 150 + 0
http://anatoliajournal.com

Publications_002.pdf

27. Atçı, D.; çakici, A.; Ertaş, . Fast-Food Çalışanlarının İş Sorunlarının İş ve Yaşam Tatminlerine Etkisi: Mersin Şehir Merkezinde Bir Araştırma. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2015, 15, 161-173. 200 + 0
http://sbd.dergi.anadolu.edu.tr/

Publications_001.pdf

26. Akgündüz, Y.; çakici, A. Algılanan Örgütsel Desteğin Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarına Etkisinde Örgütsel Stresin Aracılık Rolü: Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma. ULUSLARARASI ALANYA İŞLETME FAKÜLTESİ DERGİSİ , 2015, 7, 29-41. 200 + 0
http://alanyadergi.akdeniz.edu.t

Publications_003.pdf

2014
25. çakıcı, A.; Yenipınar, U.; Benli, S. Yavaş Şehir Hareketi: Seferhisar Halkının Tutum ve Algıları ile Yaşam Doyumları. SOİD SEYAHAT VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ DERGİSİ, 2014, 11, 26-41. 200 + 0
24. Gülser, Y. Mersin’in XVII. Akdeniz Oyunları’ndan Beklentileri Üzerine Bir Araştırma. İŞLETME VE İKTİSAT ÇALIŞMALARI DERGİSİ, 2014, 2, 11-26. 0 + 0
23. çakıcı, A.; Yıldırım, O. Mersin ve Adana'daki Dört ve Beş Yıldızlı Otellerde Konaklayan Türk İş İnsanlarının Hazcı-Faydacı Tüketim Eğilimleri Üzerine Bir Çalışma. ULUSLARARASI ALANYA İŞLETME FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2014, 6, 33-44. 200 + 0
22. çakıcı, A.; Yavuz, G.; çiçek, M. Dağcılık Turizmine Katılımda Dikkate Alınan Hususlar Üzerine Bir Araştırma. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2014, 7, 75-94. 200 + 0
21. çakıcı, A.; özdamar, M. Şanlıurfa’da Kültür Turlarına Katılan Yerli Turistlerin Anlık Satın Alma Davranışları Üzerine Bir Araştırma. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2014, 17, 287-306. 200 + 0
2013
20. Harman, S.; çakıcı, A.; Akatay, A. İstanbul'a Gelen Sırtçantalı Turistlerin Seyahat Motivasyonları Üzerine Bir Araştırma. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SOSYAL VE EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2013, 13, 267-300. 200 + 0
19. çalhan, H.; çakıcı, A.; Karamustafa, K. Müşteri Değeri, Müşteri Sermayesi ve Otel Performansı İlişkisi Üzerine Kavramsal Bir Değerlendirme. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2013, 33, 87-120. 200 + 0
18. Akatay, A.; çakıcı, A.; Harman, S. Involvement with Backpacking: A Research on Backpackers Visiting Istanbul. TOURİSM: AN INTERNATİONAL INTERDİSCİPLİNARY JOURNAL, 2013, 61, 361-377. 200 + 0
17. Dönmez, B.; çakıcı, A. Turist-Turizmci Etkileşimi: Yerli Turistlerin Turizm İşletmecilerine ve Çalışanlarına Bakış Açıları Üzerine Keşifsel Bir Araştırma. ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2013, 10, 137-150. 200 + 0
2012
16. çakici, A. Tatil Kararlarında Aile Üyelerinin Rolü: Antalya ilinde Tatil Yapan Aileler Üzerine Bir Araştırma. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2012, 21, 117-134. 200 + 0
15. çakıcı, A.; Es yılmaz, B. Mersin’deki Otel Çalışanlarının Nükleer Kaygıları, Çevresel Yaklaşım ve Çevreci Tüketim Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma. ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2012, 9, 1-22. 200 + 0
2011
14. çakıcı, A.; Iyitoğlu, V. Tatil Kararlarında Çocukların Etkisine Göre Antalya’ya Gelen Ailelerin Pazar Bölümlerine Ayırılması. PAZARLAMA VE PAZARLAMA ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2011, 4, 1-20. 200 + 0
2010
13. Unur, K.; çakıcı, A.; Taştan, H. Seyahat Acentalarında Uygulanmakta Olan Müşteri Şikayet Çözüm Türleri Üzerine Bir Araştırma. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2010, 13, 241-253. 200 + 0
12. çakici, A.; Atay, L.; Aksu, M. Bozcaada Turizmi İçin Geçerli Olabilecek Fırsatlar, Üstünlükler, Zayıflıklar ve Tehlikeleri Tespit Etmeye Yönelik Bir Araştırma. YÖNETİM BİLİMLERİ DERGİSİ, 2010, 8, 147-166. 200 + 3
1304-5318

11. çakıcı, A.; çetinsöz, C. Otel İşletmelerinde Herşey Dahil Sistemin Satın Alma Politikalarına Yansımaları Üzerine Bir Araştırma. GAZİ ÜNİVERSİTESİ TİCARET VE TURİZM EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2010, 2, 1-19. 200 + 0
10. Unur, K.; çakıcı, A.; Taştan, H. Paket Turlardaki Müşteri Şikayetleri ve Seyahat Acentalarının Bu Şikayetlerle Karşılaşma Sıkları Üzerine Bir Araştırma. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2010, 19, 391-408. 200 + 0
2008
9. Unur, K.; Dönbak, E.; çakıcı, A. Turizm İşletmeleri ile Bankalar Arasındaki Stratejik İşbirliğinin Değerlendirilmesi: Ankara’daki Turizm İşletmeleri Üzerinde Bir Araştırma. SOİD SEYAHAT VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ DERGİSİ, 2008, 5, 6-17. 200 + 0
8. çakici, A.; Harman, S.; Atay, L. İstanbul’da Faaliyet Gösteren Seyahat Acentalarının Pazarlama Karması Kararları Üzerine Bir Araştırma. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2008, 7, 69-87. 200 + 3
1303-5495

2007
7. çakıcı, A.; Harman, S.; Mercan, . Sayılarla Çanakkale Turizminin Değerlendirilmesi. GİRİŞİMCİLİK VE KALKINMA DERGİSİ, 2007, 1, 113-135. 200 + 0
6. çakıcı, A.; Harman, S. The Importance of Destination Attributes Affecting Destination Choice of Turkish Birdwatchers. JOURNAL OF COMMERCE AND TOURİSM EDUCATİON FACULTY, 2007, 1, 131-145. 200 + 0
5. çakici, A.; Harman, S. TÜRK KUŞ GÖZLEMCİLERİNİN DESTİNASYON SEÇİMİNİ ETKİLEYEN DESTİNASYON NİTELİKLERİNİN ÖNEM. JOURNAL OF COMMERCE AND TOURİSM EDUCATİON FACULTY, 2007, 1, 131-145. 200 + 3
1301-4838

4. çakıcı, A.; Harman, S. Leisure Involvement of Turkish Birdwatchers. ANATOLİA: AN INTERNATİONAL JOURNAL OF TOURİSM AND HOSPİTALİTY RESEARCH, 2007, 18, 153-160. 200 + 0
3. çakici, A.; Aksu, M. Çekim Yeri Seçiminde Grup Etkisi: Yerli Turistler Üzerine Bir Araştırma. ANATOLİA TURİZM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2007, 18, 183-194. 200 + 3
1300-4220

2006
2. çakıcı, A.; Harman, S. Kuş Gözlemciliğinin Önemi: Türkiye’deki Kuş Gözlemcilerinin Profili. ANATOLİA TURİZM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2006, 17, 161-168. 200 + 0
1. çakıcı, A.; Aksu, M. Gökçeada’ya Gelen Turistlerin Beklenti ve Tatmin Düzeylerinin Karşılaştırılması. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2006, 7, 1-17. 200 + 0
Uluslararası - Diğer 440
2018
5. şahin, E.; Akdağ, G.; çakıcı, A.; Onur, N. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Anabilim Dallarında Yayınlanan Tezlerin Bibliyometrik Analizi . GÜNCEL TURİZM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2018, 2, 30-41. 75 + 0
http://dergipark.gov.tr/guntad

4. Güler, O.; Dalgıç, A.; Benli, S.; çakici, A. Bilimsel Eğitim Etkinliklerinde Algılanan Performans İle Davranışsal Niyet Arasındaki İlişkide Mesleki Kazanımın Rolü. THE JOURNAL OF ACADEMİC SOCİAL SCİENCE STUDİES,, 2018, , 521-540. 65 + 0
Dx.Doi.Org/10.9761/Jasss7928

2016
3. çakici, A.; Yılmaz, .; çakici, A. Mülteci Esnaf Sorunları: Mersin’deki Suriyeli Esnaflar Üzerinde Bir Araştırma. BALKAN SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2016, 5, 833-840. 100 + 0
2015
2. Karaca, O.; Yıldırım, O.; çakici, A. Girit Yemek Kültürü ve Sürdürülebilirliği. JOURNAL OF TOURİSM AND GASTRONOMY STUDİES, 2015, 3, 3-13. 100 + 0
http://www.jotags.org

Publications_005.pdf

1. Karaca, O.; Yıldırım, O.; çakici, A. Gastronomi Turizminde Otlar, Ot Yemekleri ve Sağlıkla İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme . JOURNAL OF TOURİSM AND GASTRONOMY STUDİES, 2015, 3, 27-42. 100 + 0
http://jotags.org

Publications_004.pdf

Uluslararası - Alan endexleri 0
2018
2. çakici, A.; Yılmaz, .; çakici, A. Türk Esnafın Suriyeli Mülteci Esnaf Hakkındaki Tutumu: Mersin’xxde Bir Araştırma. PROCEDİA, 2018, 7, 367-371. 0 + 0
DOI:10.17261/Pressacademia.2018.918

2017
1. çakici, A.; Es yılmaz, B. Clustering Participants Based on Their Motivations For Attending 2013 Mersin International Music Festival Within the Scope of Event Tourism. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2017, 19, 683-704. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.16953/deusosbil.281952

Ulusal - Diğer 1500
2013
15. çakıcı, A.; Yıldırım, O. Türk İş İnsanlarının Konaklama Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Mersin ve Adana’daki Dört Ve Beş Yıldızlı Otellerde Bir Araştırma. TURAR TURİZM VE ARAŞTIRMA DERGİSİ, 2013, 2, 1-25. 100 + 0
14. Dönmez, B.; çakıcı, A. Yerli Turistlerin İngiliz Turistler, Turizm İşletmecileri ve Çalışanlarına Yönelik Bakış Açıları Üzerine Keşifsel Bir Araştırma. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2013, 3, 37-61. 100 + 0
2006
13. çakıcı, A. Turizm Alanında Lisansüstü Tez Hazırlayan Öğrencilerin Danışman Öğretim Üyelerini Ve Danışman Öğretim Üyelerinin De Öğrencilerini Değerlendirmesi. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2006, 8, 74-104. 100 + 0
2005
12. çakıcı, A.; Eren, D. Otel İşletmeciliğinde Pazar Yönlülük ve Pazar Yönlülük Performans İlişkisi Üzerine Bir Araştırma ve Sonuçları. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 23, 157-178. 100 + 0
2004
11. çakıcı, A.; Gök, T. Otel İşletmelerinde Pazarlama Bilgi Sistemi Üzerine Yapılan Bir Araştırma ve Sonuçları. ÖNERİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HAKEMLİ DERGİSİ, 2004, 22, 73-85. 100 + 0
10. çakıcı, A. Türkiye’de Dört Ve Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Kullanılan Satış Geliştirme Araçları Üzerine Bir Alan Araştırması. SOİD SEYAHAT VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ DERGİSİ, 2004, 1, 46-51. 100 + 0
2001
9. çakıcı, A. İnternetin Konaklama İşletmelerinin Pazarlama Faaliyetlerine Etkileri: Yapılan Bir Araştırma ve Sonuçları. ANATOLİA TURİZM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2001, 12, 178-188. 100 + 0
2000
8. çakıcı, A. Seyahat Sıklığı Değişkenine Göre Müşterilerce Otel Özelliklerinin Değerlendirilmesi. ANATOLİA TURİZM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2000, 11, 160-168. 100 + 0
1999
7. çakıcı, A. Turist Satın Alma Davranışlarının Otel İşletmeciliği Açısından İncelenmesi. PAZARLAMA DÜNYASI, 1999, 13, 31-37. 100 + 0
1998
6. çakıcı, A. Otel İşletmeciliğinde Uygulanabilecek Büyüme ve Rekabete Yönelik Pazarlama Stratejileri. TUGEV TURİZMDE SEÇME MAKALELER, 1998, 47, 1-14. 100 + 0
5. çakıcı, A. Haberleşme ve Ulaştırma Teknolojisindeki Gelişmelerin Otel Pazarlamasına Etkileri. TUGEV TURİZMDE SEÇME MAKALELER, 1998, 46, 1-7. 100 + 0
4. çakıcı, A. Otel İşletmeciliğinde Müşteri Tatmin Düzeylerinin “Değerlendirme Formaları” Kullanılarak Belirlenmesi. ANATOLİA TURİZM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 1998, 9, 9-16. 100 + 0
1996
3. çakıcı, A. Türkiye’de Faaliyet Gösteren Dört ve Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Uygulanan Pazarlama Stratejileri ve Sonuçları Üzerine Bir Araştırma. TUGEV TURİZMDE SEÇME MAKALELER, 1996, 39, 14-29. 100 + 0
2. çakıcı, A. Türkiye’de Otel İşletmeciliğindeki Pazarlama Anlayışının Gelişimi. ANATOLİA TURİZM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 1996, 7, 32-37. 100 + 0
1995
1. çakıcı, A. Otel İşletmeciliğinde Pazarlama Anlayışının Gelişimi. ANATOLİA TURİZM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 1995, 6, 20-27. 100 + 0
Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 250
1. çakıcı, A.; Güler, O. Service Failures and Recovery in Tourism and Hospitality: A Practical Manual, ISBN: 978-1-78639-067-7, CABI International, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 135 Sayfa, İngilizce, Oxford, İngiltere / Birleşik Krallık, 2017. 250
Uluslararası - Ansiklopedi Konu / Madde Yazma 250
1. çakici, A.; Güler, O. Encyclopedia of Tourism, ISBN: 978-3-319-01383-1, Springer International Publishing, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 1 Sayfa, İngilizce, Zurich, Svaziland, 2015. 0
http://www.springer.com/
Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 250
1. çakici, A.; Eser, S.; Yıldırım, O. Selected Studies on Rural Tourism and Development, ISBN: ISBN (10): 1-5275-0793-9 ISBN (13): 978-1-5275-0793-7, Cambridge Scholars Publishing, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 202 Sayfa, İngilizce, New Castle, İngiltere / Birleşik Krallık, 2018. 0
http://www.cambridgescholars.com
2. çakici, A.; Yılmaz, .; çakici, A. Procedia, ISBN: 2459-0752, Press Academia Procedia, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 367 Sayfa, Türkçe, iSTANBUL, Türkiye, 2018. 0
https://www.pressacademia.org/procedia/
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 2708
1. Eser, S.; çakici, A. TURİST REHBERLİĞİ, ISBN: 978-605-254-033-6, DETAY YAYINCILIK, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 342 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2018. 125
http://detayyay.com.tr
2. çakici, A.; Güler, O. Turizm Pazarlamasında Güncel Yaklaşımlar, ISBN: 978-605-333-385-2, Beta Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 217 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2015. 125
3. çakıcı, A. Otel İşletmeciliği, ISBN: 975-8326-32-5, Detay yayıncılık, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 500, 324 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2002. 250
4. çakıcı, A.; Eser, S. Gastronomi Üzerine Araştırmalar, ISBN: 978-605-9440-80-6., Detay yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 15 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2017. 125
Ulusal - Kitap Editörlüğü 2708
1. Eser, S.; şahin, S.; çakici, A. Turist Rehberliği, ISBN: 978-605-254-033-6, Detay Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 367 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2018. 83
http://detayyay.com.tr
2. çakici, A. Genel Turizm, ISBN: 978-975-442-777-6, Erzurum Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi , Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 50, 250 Sayfa, Türkçe, Erzurum, Türkiye, 2015. 250
Ulusal - Araştırma Kitabı Yazma (Tez Hariç) 2708
1. çakici, A. Turizmde Bölgesel Ortak Tanıtım Faaliyetleri ve Önemi: Doğu Karadeniz Bölgesinde Yapılan Bir Araştırma ve Sonuçları, ISBN: 123456(yok), Karadeniz Teknik Üniversitesi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 69 Sayfa, Türkçe, TRABZON, Türkiye, 2004. 1000
Ulusal - Ders Kitabı Yazma 2708
1. çakıcı, A. Toplantı yönetimi, ISBN: 975-8969-13-7, Detay yayıncılık, Baskı Sayısı: 4, Baskı Adet Sayısı: 500, 240 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2013. 500
2. çakici, A.; Güler, O. Turizm, Konaklama ve Seyahat İşletmeciliği, ISBN: 978-605-320-296-7, Nobel, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 32 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2016. 250
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 4310

16. ŞAHİN, E.; AKDAĞ, G.; ÇAKİCİ, A., Gastronomi Turizm Kapsamında Gastronomi Festivalleri: İstanbul Örneği. The Second International Congress On Future Of Tourism: Innovation, Entrepreneurship And Sustainability (Futourism 2018), 2018-09-27, 2018-09-29, Mersin, Türkiye, 2018. 200

15. Çakıcı, A.; Kuhzady, S.; Benli, S., Bir İmaj Bin Kelimeye Bedeldir: Türkiye’nin İnstagramdaki İmajı Üzerine Bir Analiz. The First International Congress On Future of Tourism, 2017-09-28, 2017-09-30, Mersin, Türkiye, 2017. 200

14. Çakıcı, A.; Eryılmaz, G.; Özdamar, M., Üniversite Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Y ve Z Kuşağı Öğrencilerinin Bilgi-Teknoloji Uyumunun Misafirle Doğrudan ve Dolaylı Departman Tercihine Etkisi. The First International Congress On Future of Tourism, 2017-09-28, 2017-09-30, Mersin, Türkiye, 2017. 200

13. Baltacı, M.; Dönmez, B.; Çakıcı, A., Üşeniyorum, Öyleyse yarın: Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Cinsiyete Göre Akademik Erteleme Davranışları. The First International Congress On Future of Tourism, 2017-09-28, 2017-09-30, Mersin, Türkiye, 2017. 200

12. Çakıcı, A.; Yıldırım, O.; Karaca, O., Adana Uluslar arası Portakal Çiçeği Karnavalı’nın Kente Katkılarına İlişkin Paydaş Değerlendirmesi. The First International Congress On Future of Tourism, 2017-09-28, 2017-09-30, Mersin, Türkiye, 2017. 200

11. Çakıcı, A.; Şimşek, N., Çay ve Kahve Hangi Durumlarda Neden Tüketilir, Hangi Duyguları Çağrıştırır?. 2.Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, 2017-04-14, 2017-04-15, Gaziantep, Türkiye, 2017. 200

10. ÇAKICI, A.; YILMAZ, Ş.; ÇAKICI, A., Mülteci Esnaf Sorunları: Mersin’deki Suriyeli Esnaflar Üzerinde Bir Araştırma. International Congress of Management Economy and Policy 2016, 2016-11-25, 2016-11-27, İstanbul, Türkiye, 2016. 200

9. BENLİ, S.; AKDAĞ, G.; GÜLER, O.; ÇAKICI, A., Reflection of Sustainable Gastronomy on Menus: A Research on the Menus of Fine Dining Restaurants. 3rd International Cesme-Chios History, Culture and Tourism Symposium, 2016-11-03, 2016-11-04, ÇEŞME, Türkiye, 2016. 130

8. ÇAKİCİ, A.; YAVUZ, G.; ES YILMAZ, B., Spor turizmi bağlamında Mersin ve Adana illerinde uçurtma sörfünün (kitesurf) yapılabilirliği. 1.Uluslararası. Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, 2016-04-22, 2016-04-23, GAZİMAĞUSA, KKTC, 2016. 200

7. ÇAKİCİ, A.; YILDIZ, E., Kapadokya’yı ziyaret eden turistlerin ziyaret motivasyonları ve tatmin düzeyleri. 1.Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, 2016-04-22, 2016-04-23, GAZİMAĞUSA, KKTC, 2016. 200

6. ÇAKICI, A.; HARMAN, S.; BOZKURT, S., Place Attachment of Turkish Eco-Tourists Visiting the Mt.Ida (Kazdagi) Region. International Tourism Conference 2008, 2008-11-05, 2008-11-09, Antalya, Türkiye, 2008. 200

5. ÇAKICI, A.; ÇAKICI, A., The Place of Politeness Statements and Request Forms in Superior-Subordinate Relationship. 4th International Symposium, 2006-04-26, 2006-04-27, Karniva, Çek Cumhuriyeti, 2006. 200

4. EREN, D.; ÇAKICI, A., Market Orientation and Performance Relationship in Hotels: A Survey Conducted at Four and Five Star Hotels Operating in Turkey. 4th International Symposium, 2006-04-26, 2006-04-27, Karniva, Çek Cumhuriyeti, 2006. 200

3. ÇAKICI, A.; AKSU, M.; HARMAN, S.; MERCAN, Ş., Analysis of Repeat Visit Intention of the Tourists Visiting Troy and Gökçeada Island, via Logistics Regression. 4th International Symposium, 2006-04-26, 2006-04-27, Karniva, Çek Cumhuriyeti, 2006. 190

2. ÇAKICI, A.; GÖK, T., The Importance of Marketing Research Topics for Four and Five-Stars Hotels: A Case Study in Turkey. International Tourism Conference: "Perspectives in Tourism Marketing, 2005-05-20, 2005-05-22, Muğla, Türkiye, 2005. 200

1. ÇAKICI, A.; GÖK, T., Efficiency of Marketing Information System Used by Four and Five-Stars Hotels Operating in Antalya and Istanbul Provinces of Turkey. EuroCHRIE Congress 2004, 2004-11-03, 2004-11-07, Ankara, Türkiye, 2004. 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 500

3. GÜLER, O.; Sanches Canizares, M.; ÇAKICI, A., Unesco Creative Cities of Gastronomy: A Glimpse on UNESCO Creative Gastronomy Cities of Turkey And Spain. 2nd International Tourism and Hospitality Management Conference, 2016-10-12, 2016-10-16, Sarejova, Bosna Hersek, 2016. 100

2. ÇAKİCİ, A.; ESER, S.; YILDIRIM, O., Seyrü sefer yardımcılığından turizm amaçlı kullanıma: Deniz fenerlerinin turizm potansiyeli. 1.Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, 2016-04-22, 2016-04-23, GAZİMAĞUSA, KKTC, 2016. 100

1. Yıldırım, O.; Karaca, O.; Çakici, A., Inclusion of Local Foods At Menus of Hotels And Restaurants Operating in Adana and Mersin. International Tourism and Hospitality Management Conference, 2015-09-30, 2015-10-04, Sarajevo, Bosna Hersek, 2015. 100

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 5840

59. Evren, E.; Evren, S.; Çakıcı, A., Akademisyenler Kültür Amaçlı Nereye Giderler? Optimum Güdülenme Düzeyine Göre Bir Değerlendirme. 19.Ulusal Turizm Kongresi, 2018-10-17, 2018-10-21, Afyon, Türkiye, 2018. 100

58. Çakıcı, A.; Canpolat, G.; Yılmaz, B.; Kadıoğlu, C., Moda Bilinci Ve Prestij Duyarlılığı: Fiyat Duyarlılığı Yüksekliğine Göre Karşılaştırmalı Bir Çalışma . 23.Pazarlama Kongresi, 2018-06-27, 2018-06-29, Kocaeli, Türkiye, 2018. 95

57. ESER, S.; ÇAKİCİ, A.; BABAT, D.; KIZILIRMAK, İ., TURLARDA TEKNOLOJİ KULLANIMI: TURİST REHBERLERİ GÖZÜYLE BİR DEĞERLENDİRME. III. ULUSLARARASI DOĞU AKDENİZ TURİZM SEMPOZYUMU, 2018-04-20, 2018-04-21, , Türkiye, 2018. 85

56. Çakıcı, A.; Yıldız, E., Müşterilerin Restoran Tercihine Göre Kümelendirilmesi Üzerine Kayseri’de Bir Araştırma. 18. Ulusal Turizm Kongresi, 2017-10-19, 2017-10-22, Mardin, Türkiye, 2017. 100

55. Çakıcı, A.; Özdamar, M., Üniversite Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Dışa Dönüklükleri ve Hizmet Yönelimlerine Göre Kümelendirilmesi. 18. Ulusal Turizm Kongresi, 2017-10-19, 2017-10-22, Mardin, Türkiye, 2017. 100

54. Çakıcı, A.; Eser, S., Turist Rehberlerinin Arabuluculuk Rolü Üzerine Satış Temsilcileri Gözüyle Bir Değerlendirme. 18. Ulusal Turizm Kongresi, 2017-10-19, 2017-10-22, Mardin, Türkiye, 2017. 100

53. Çakıcı, A.; Güney, M., Restoran Tercihinde Aile Bireylerinin Etkisi: Alakart Servis Yapan Restoran Müşterileri Üzerinde Bir Araştırma. 18. Ulusal Turizm Kongresi, 2017-10-19, 2017-10-22, Mardin, Türkiye, 2017. 100

52. ÇAKICI, A.; BENLİ, S.; ÜZÜLMEZ, M.; KAYNAK, M., Turizm ve Barış İlişkisi Üzerine Lisansüstü Turizm Öğrencilerinin Algısı. 16. Ulusal Turizm Kongresi, 2015-11-12, 2015-11-15, Çanakkale, Türkiye, 2015. 95

51. ÇAKICI, A.; ES YILMAZ, B., Mersin Uluslararası Müzik Festivali 2013 Katılımcılarının Motivasyonları. 16. Ulusal Turizm Kongresi, 2015-11-12, 2015-11-15, Çanakkale, Türkiye, 2015. 100

50. ÇAKICI, A.; YILDIRIM, O., Algılanan Fiyat Adaletinin Tekrar Geri Gelme Niyetine Etkisinde Algılanan Tatminin Aracılık Rolü: Restoran Müşterileri Üzerinde Bir Araştırma. 16. Ulusal Turizm Kongresi, 2015-11-12, 2015-11-15, Çanakkale, Türkiye, 2015. 100

49. ÇAKICI, A.; ŞEKER, F., Bağımsız Karar Verme (Otonomi) Düzeyine Göre Lisans Turizm Öğrencilerinin Sektör Algısı ve Profili. 15.Ulusal Turizm Kongresi, 2014-11-13, 2014-11-16, Ankara, Türkiye, 2014. 100

48. ŞAHİN, A.; ÇAKICI, A.; GÜLER, O., Tüketicilerin Masa Servisi Yapılan Restoranlarda Önem Verdiği Hususların Şikayet Davranışı Eğilimlerine Etkisi. 15.Ulusal Turizm Kongresi, 2014-11-13, 2014-11-16, Ankara, Türkiye, 2014. 100

47. ÇAKICI, A.; AKGÜNDÜZ, Y., Algılanan Örgütsel Desteğin Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarına Etkisinde Örgütsel Stresin Aracılık Rolü: Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma. 22.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 2014-05-22, 2014-05-24, Konya, Türkiye, 2014. 100

46. ÇAKICI, A.; GÜLER, O., Büyük Spor Etkinliklerine Ev Sahipliği Yapmaya Değer Mi? Ekonomik Beklentiler ve Turizm Açısından Bir Değerlendirme. 3.Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, 2014-04-18, 2014-04-18, Mersin, Türkiye, 2014. 100

45. ÇAKICI, A.; YILDIRIM, O.; KARACAOĞLU, S., Ulusal Turizm Kongreleri Bildirilerinin Bibliyometrik Profili. 14.Ulusal Turizm Kongresi, 2013-12-05, 2013-12-08, Kayseri, Türkiye, 2013. 100

44. ÇAKICI, A.; YENİPINAR, U.; BENLİ, S., Seferhisar Halkının Yavaş (Sakin) Şehir Hareketi Uygulamalarına İlişkin Tutumları ve Algıları ile Yaşam Doyumları Üzerine Bir Araştırma. 14.Ulusal Turizm Kongresi, 2013-12-05, 2013-12-08, Kayseri, Türkiye, 2013. 100

43. ÇAKICI, A.; ÇAKICI, A.; İSLAMOĞLU, A., Örtük Liderlik: Akademisyenler Üzerinde Metaforik Bir Araştırma. 21.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 2013-05-30, 2013-06-01, Kütahya, Türkiye, 2013. 100

42. KARACAOĞLU, S.; YILDIRIM, O.; ÇAKICI, A., Adana İlinin Ekoturizm Potansiyeli: Ekoturizm Faaliyetleri Yapılamama Nedenleri ve Çözüm Önerileri. 2.Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, 2013-04-18, 2013-04-18, Adana, Türkiye, 2013. 100

41. ÇAKICI, A.; BAYRAM, O., Türk İş İnsanlarının Otel Tercihlerini Etkileyen Faktörler Üzerine Mersin ve Adana’daki Dört Ve Beş Yıldızlı Otellerde Konaklayanlar Üzerinde Bir Araştırma. 13.Ulusal Turizm Kongresi, 2012-12-06, 2012-12-09, Antalya, Türkiye, 2012. 100

40. ÇAKICI, A.; ÖZDAMAR, M., Şanlıurfa’ya Kültür Turizmi Kapsamında Gelen Yerli Turistlerin Profili, Şanlıurfa’yı Tercih Nedenleri Ve Karşılaştıkları Sorunlar Üzerine Bir Araştırma. 13.Ulusal Turizm Kongresi, 2012-12-06, 2012-12-09, Antalya, Türkiye, 2012. 100

39. HARMAN, S.; ÇAKICI, A.; AKATAY, A., İstanbul'a Gelen Sırtçantalı Turist Pazarının Profili Ve Seyahat Alışkanlıkları. 13.Ulusal Turizm Kongresi, 2012-12-06, 2012-12-09, Antalya, Türkiye, 2012. 100

38. ÇAKICI, A.; YAVUZ, G., 2013 Akdeniz Oyunları Bağlamında Spor Etkinlikleri ve Olası Etkileri. 1.Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, 2012-04-20, 2012-04-22, Mersin, Türkiye, 2012. 100

37. ÇAKICI, A.; ES YILMAZ, B., Mersin’deki Otel Çalışanlarının Nükleer Kaygıları Üzerine Bir Araştırma. 12.Ulusal Turizm Kongresi, 2011-11-30, 2011-12-04, Düzce, Türkiye, 2011. 100

36. ÇAKICI, A.; ERTAŞ, Ç., Mersin Şehir Merkezinde Faaliyet Gösteren Fast-Food İşletmeleri Çalışanlarının Sorunlarını Tespite Dönük Bir Araştırma. 12.Ulusal Turizm Kongresi, 2011-11-30, 2011-12-04, Düzce, Türkiye, 2011. 100

35. UNUR, K.; ÇAKICI, A.; DURAN, A., Otel İşletmelerinde İşgörenlerin Örgütsel Güven Algısı ile İş Memnuniyetleri Arasındaki İlişki Üzerine Dört ve Beş Yıldızlı Şehir Otellerinde Yapılan Bir Araştırma. 12.Ulusal Turizm Kongresi, 2011-11-30, 2011-12-04, Düzce, Türkiye, 2011. 100

34. ÇAKICI, A.; DÖNMEZ, B., Yerli Turistlerin İngiliz Turistlere, Turizm İşletmecilerine ve Çalışanlarına Dönük Bakış Açıları Üzerine Keşifsel Bir Araştırma. 12.Ulusal Turizm Kongresi, 2011-11-30, 2011-12-04, Düzce, Türkiye, 2011. 100

33. ÇAKICI, A.; İYİTOĞLU, V., Antalya’ya Tatile Gelen Türk, Alman ve Rus Ailelerin Tatil Kararlarında Aile Üyelerinin Rolü Üzerine Bir Araştırma. 11.Ulusal Turizm Kongresi, 2010-12-02, 2010-12-05, Aydın, Türkiye, 2010. 100

32. ÇAKICI, A.; UNUR, K.; DÖNMEZ, B., Mersin Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Öğrencileri Gözüyle Turizm sektörü İşgücü Sorunları Üzerine Bir Araştırma. 11.Ulusal Turizm Kongresi, 2010-12-02, 2010-12-05, Aydın, Türkiye, 2010. 100

31. ÇAKICI, A.; KIZILIRMAK, İ., İstanbul’da Faaliyet Gösteren Seyahat Acentalarının Otel İşletmeleriyle Karşılaştıkları Pazarlama Etiği İle İlgili Sorunlar Üzerine Bir Araştırma. 11.Ulusal Turizm Kongresi, 2010-12-02, 2010-12-05, Aydın, Türkiye, 2010. 100

30. ÇAKICI, A.; DÖNMEZ, D.; DİNU-CRİSTEA, R., Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Öğrencilerinin Tatmin Düzeylerine İlişkin Karşılaştırmalı Bir Araştırma. 10.Ulusal Turizm Kongresi, 2009-10-21, 2009-10-24, Mersin, Türkiye, 2009. 100

29. BİRDİR, K.; UNUR, K.; SAHİLLİ BİRDİR, S.; ÇAKICI, A., Otel Genel Müdürlerinin Yönetsel Sorunları: Bir Alan Araştırması ve Sonuçları. 10.Ulusal Turizm Kongresi, 2009-10-21, 2009-10-24, Mersin, Türkiye, 2009. 65

28. ÇAKICI, A.; ÇETİNSÖZ, B., Otel İşletmelerinde Tedarikçi Seçimi ve Değerlemesi Üzerine Bir Araştırma. 10.Ulusal Turizm Kongresi, 2009-10-21, 2009-10-24, Mersin, Türkiye, 2009. 100

27. ÇAKICI, A.; KIZILIRMAK, İ., Yöresel Turizm Tanıtma Vakıflarının İncelenmesine Yönelik Bir Durum Çalışması. 10.Ulusal Turizm Kongresi, 2009-10-21, 2009-10-24, Mersin, Türkiye, 2009. 100

26. ÇAKICI, A.; ŞAMAN, E., Mersin’e İnanç Turizm Kapsamında Gelen Yabancıların Ziyaretlerinden Duydukları Tatmin Düzeylerine Göre Pazar Bölümlerine Ayrılması. 10.Ulusal Turizm Kongresi, 2009-10-21, 2009-10-24, Mersin, Türkiye, 2009. 100

25. ÇAKICI, A.; İYİTOĞLU, V., Tatil Kararlarında Çocukların Etkisine Göre Antalya’ya Gelen Ailelerin Pazar Bölümlerine Ayırılması. 10.Ulusal Turizm Kongresi, 2009-10-21, 2009-10-24, Mersin, Türkiye, 2009. 100

24. ÇAKICI, A.; BOZKURT, S.; HARMAN, S., Kazdağları’nda Konaklayan Yerli Eko-Turistlerin Profilini Belirlemeye Dönük Bir Araştırma. Çanakkale İli Değerleri Sempozyumu Bayramiç Değerleri Sempozyumu, 2008-08-25, 2008-08-31, Çanakkale, Türkiye, 2008. 100

23. ÇAKICI, A.; AKSU, M., Bozcaada Halkının Turizm ve Çevre Bilinci Üzerine Bir Araştırma. Çanakkale İli Değerleri Sempozyumu Bozcaada Değerleri Sempozyumu, 2008-08-25, 2008-08-31, Çanakkale, Türkiye, 2008. 100

22. ÇAKICI, A.; ÇAKICI, A., Çalışanların Yöneticileriyle Açıkça Konuşmak İstedikleri Konular Üzerine Bir Araştırma. 16.Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 2008-05-16, 2008-05-18, Antalya, Türkiye, 2008. 100

21. ÇAKICI, A.; UNUR, K.; TAŞTAN, H., Paket Turlardaki Müşteri Şikayetleri Üzerine Bir İçerik Analizi. IV. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, 2008-04-23, 2008-04-27, Antalya, Türkiye, 2008. 100

20. ÇAKICI, A.; ATAY, L.; AKSU, M., Bozcaada Turizminin Değerlendirilmesine Dönük Bir Kamuoyu Araştırması. III. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi, 2008-04-17, 2008-04-19, Balıkesir, Türkiye, 2008. 100

19. ÇAKICI, A.; ÇAKICI, A., İşletmelerde Sessiz Kalınan Konular: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma. I. Ulusal Türkiye Turizmi Kongresi, 2007-09-07, 2007-09-08, Sakarya, Türkiye, 2007. 100

18. ÇAKICI, A.; ATAY, L.; HARMAN, S., Seyahat Acentalarında Fiyatlandırma: İstanbul’da Faaliyet Gösteren Seyahat Acentalarında Yapılan Bir Araştırma ve Sonuçları. I. Ulusal Türkiye Turizmi Kongresi, 2007-09-07, 2007-09-08, Sakarya, Türkiye, 2007. 100

17. ÇAKICI, A.; ÇAKICI, A., İşgören Sessizliği: Konuşmak mı zor, sessiz kalmak mı?. 15.Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 2007-05-25, 2007-05-27, Sakarya, Türkiye, 2007. 100

16. ÇAKICI, A.; AKSU, M., Gökçeada’ya Gelen Yerli Turistlerin Beklentilerinin Karşılanma Düzeyine Göre Pazar Bölümlerine Ayrılması. II. Ulusal Turizm Sempozyumu, 2006-11-09, 2006-11-12, Isparta, Türkiye, 2006. 100

15. ÇAKICI, A.; HARMAN, S.; BOZKURT, S., Türkiye’deki Kuş Gözlemcilerin Profili. III. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Kongresi, 2006-05-25, 2006-05-28, Çanakkale, Türkiye, 2006. 100

14. ÇAKICI, A.; AKSU, M., Troya Antik Şehrini Ziyaret Eden Kültür Turistlerinin Profili. II. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi, 2006-04-20, 2006-04-22, Balıkesir, Türkiye, 2006. 100

13. ÇAKICI, A.; AKSU, M., Gökçeada'ya Gelen Turistlerin Profilini Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma. Uluslar arası Çanakkale Kongresi, 2006-03-17, 2006-03-19, İstanbul, Türkiye, 2006. 100

12. ÇAKICI, A., Destinasyonlar Açısından Ortak Tutundurma Faaliyetlerinin Yeri ve Önemi. I.Bursa Turizm Sempozyumu, 2005-09-30, 2005-10-02, Bursa, Türkiye, 2005. 100

11. ÇAKICI, A.; MORDOĞAN, M.; HARMAN, S., Otel Çalışanlarınca Pazarlamaya Verilen Anlamlar. I.Çanakkale Turizm Biyenali, 2005-05-05, 2005-05-07, Çanakkale, Türkiye, 2005. 100

10. ÇAKICI, A.; ŞİMŞEK, M., Turizm Sektöründeki Bütünleşmelerin Turizm Gelirleri Üzerindeki Etkileri: Bir Delfi Çalışması ve Sonuçları. I.Balıkesir Turizm Kongresi, 2004-04-15, 2004-04-16, Balıkesir, Türkiye, 2004. 100

9. ÇAKICI, A., Türkiye’de Faaliyet Gösteren Dört ve Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Yapılan Anlaşmalara İlişkin Kurallar. I.Balıkesir Turizm Kongresi, 2004-04-15, 2004-04-16, Balıkesir, Türkiye, 2004. 100

8. ÇAKICI, A.; ÇETİNKAYA, A., Pazarlama Karması Elemanları Bakımından İnternetin Konaklama İşletmelerinde Kullanımı. Akdeniz Ülkeleri I. Turizm Kongresi, 2002-04-17, 2002-04-21, Antalya, Türkiye, 2002. 100

7. ÇAKICI, A.; SAHİLLİ , S., Türkiye’de Faaliyet Gösteren Dört ve Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Yürütülen Reklam Faaliyetleri. Akdeniz Ülkeleri I. Turizm Kongresi, 2002-04-17, 2002-04-21, Antalya, Türkiye, 2002. 100

6. ÇAKICI, A.; SAHİLLİ , S., Türkiye’de Faaliyet Gösteren Dört ve Beş Yıldızlı Otellerde Yürütülen Tutundurma Faaliyetleri Üzerine Yapılan Bir Araştırma ve Sonuçları. I. Turizm İşletmeciliği Kongresi, 2001-10-25, 2001-10-26, Ankara, Türkiye, 2001. 100

5. ÇAKICI, A.; BİRDİR, K., Türkiye’ye Gelen Turistlerin Tekrar Gelme Eğilimlerinin Lojistik Regresyon Yöntemi İle Analizi. 1. Ulusal Turizm Sempozyumu, , 2000-11-02, 2000-11-03, İzmir, Türkiye, 2000. 100

4. ÇAKICI, A., Eğitim Düzeylerine Göre Müşterilerce Otel Özelliklerinin Değerlendirilmesi. Yeni Bin Yılda Turizm ve Türkiye Semineri, 2000-04-22, 2000-04-23, Zonguldak, Türkiye, 2000. 100

3. ÇAKICI, A., Milliyetlerine Göre Müşterilerce Otel Özelliklerinin Değerlendirilmesi. 4.Ulusal Pazarlama Kongresi, 1999-11-18, 1999-11-20, Antakya, Türkiye, 1999. 100

2. ÇAKICI, A., Tatil Amaçlı Müşterilerin Otellerde Aradıkları Özellikler. ,” III. Uluslararası ve IX. Ulusal Turizm Kongreleri, 1998-11-06, 1998-11-09, Aydın, Türkiye, 1998. 100

1. ÇAKICI, A., Türkiye’de Faaliyet Gösteren Dört ve Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Yöneticilerin Bölgesel Tanıtım Faaliyetlerine Katılma İstekliliklerinin Nedenleri. 1. Ulusal Turizm Sempozyumu, 1998-09-17, 1998-09-19, Isparta, Türkiye, 1998. 100

Ulusal - Özet - Sözlü 85

2. ŞAHİN, E.; AKDAĞ, G.; ÇAKİCİ, A.; ONUR, N., GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI ANABİLİM DALLARINDAYAYINLANAN TEZLERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ. Gastronomi Kongresi, 2018-03-22, 2018-03-25, Ankara, Türkiye, . 37

1. Çakici, A.; Ercan, A.; Üzülmez, M.; Benli, S., Alakart Restoranlarda Alkollü İçecek Fiyatlaması: Mersin Şehir Merkezindeki Restoranlar Üzerinde Bir Araştırma. 4. Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, 2015-04-17, 2015-04-18, Antakya, Türkiye, 2015. 47

Uluslararası - Araştırmacı 0

1. Sector Skills Alliance Tourism And Catering Project, AB, Proje No: 123456, 0 TL, Araştırmacı, 2015,Tamamlandı. 0

Ulusal - Araştırmacı 50

1. Yöresel Yemeklere Konaklama ve Yiyecek İçecek İşletmelerinin Menülerinde Yer Verilme Durumu: Adana ve Mersin Bölgesinde Bir Araştırma, BAP, Proje No: 4584 , 11995 TL, Araştırmacı, 2016,Tamamlandı. 50
http://cu.edu.tr

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 400

2. Banu Es Yılmaz, Bireylerin Kültürel Etkinliklere Katılım Motivasyonları: Mersin Müzik Festivali 2013 Katılımcıları Üzerinde Bir Araştırma, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

1. Sevinç MÖREL, Tüketicilerin Bahşiş Verme Davranışı: Restoran Müşterileri Üzerinde Bir Araştırma, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2018, Tamamlandı. 200

Yönetilen Doktora Tezleri 1600

5. Oya Yıldırım, Turistlerin Yeşil Tüketici Değerleri, Değişiklik Arayışı, Heyecan Arayışı ve Tatil Tercihi İlişkisi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 0

4. Harun Çalhan, Yiyecek Ve İçecek İşletmelerinde Yenilik Hareketleri, İşletme Performansı Ve Sürdürülebilir Rekabetçilik İlişkisi; İstanbul’da Faaliyet Gösteren Yiyecek Ve İçecek İşletmelerinde Bir Araştırma, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 400

3. Salar Kuhzady, The Impacts of Involvement in the Peer To Peer Accommodation on Destination Familiarity, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 400

2. Seçkin ESER, Kişilik Özelliklerinin Mesleğe Yönelik Tutuma Etkisinde Öğrenme Stilleri ve Akademik Motivasyonun Rolü: Lisans Turizm Rehberliği Bölümü Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 400

1. Ozan Güler, Grup Hizmet Başarısızlığı ve Hizmet Memnuniyet İlişkisinde Olumsuz Duygular ve Telafi Adaletinin Rolü: Restoran Müşterileri Üzerinde Deneysel Bir Araştırma, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2018, Tamamlandı. 400

Uluslararası 375
1. DOKUZ EYLUL UNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITUSU DERGISI , DANISMA KURULU UYELIGI, ISSN : 1308-0911, E-ISSN : 1302-3284, 2016-01-21 - Devam ediyor. 125
2. SOID SEYAHAT VE OTEL ISLETMECILIGI DERGISI, , DANISMA KURULU UYELIGI, ISSN : 1301-5265, E-ISSN : 1301-5265, 2015-01-01 - Devam ediyor. 125
3. ANATOLIA TURIZM ARASTIRMALARI DERGISI , DANISMA KURULU UYELIGI, ISSN : 1300 - 4220, E-ISSN : 1300 - 4220, 2014-01-21 - Devam ediyor. 125
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TI422 Araştırma Projesi Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 0-2-1
Bahar TUI310 Araştırma Yöntemleri Turizm Fakültesi 2-0-2
Bahar TUI310 Araştırma Yöntemleri Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 2-0-2
Güz TUI403 Turizm Mevzuatı Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 2-0-2
Güz TI413 Araştırma Yöntemleri Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 1-2-2
Güz GST313 Genel Pazarlama Turizm Fakültesi 2-0-2
Güz TUI421 Turizm Mevzuatı Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 2-0-2
Güz TUI403 Turizm Mevzuatı Turizm Fakültesi 2-0-2
Güz SEC421 Turizm Mevzuatı Turizm Fakültesi 2-0-2
Güz TİO 659 Bilimsel Araştıma Süreci Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ( Dokt... 2-2-3
Güz TİO 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabil... 4-0-4
Güz TİO 511 İstatistik Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ( Yük... 3-0-3
Güz SOBE 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Güz SOBE 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Güz İŞL 711 Fiyatlama Stratejileri Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Doktora ) 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TUI310 Araştırma Yöntemleri Turizm Fakültesi 2-0-2
Bahar TI422 Araştırma Projesi Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 0-2-1
Bahar TUR310 Araştırma Yöntemleri Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Bahar TUR310 Araştırma Yöntemleri Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Bahar TI232 Mesleki Okuma I ( Seçmeli ) Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-2-3
Bahar TI436 Turizm Mevzuatı ( Seçmeli ) Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Bahar TUI310 Araştırma Yöntemleri Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 2-0-2
Bahar İŞL 604 Ürün Stratejisi ve Marka Yönet Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Doktora ) 3-0-3
Bahar SOBE 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Bahar TİO 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabil... 4-0-4
Bahar TYL502 Araştırma Teknikleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmelerinde Yönet... 3-0-3
Bahar SOBE 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Bahar GST 504 İstatistik Uygulamaları Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Bahar SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar TİO 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabil... 4-0-4
Bahar TİO 602 İleri İstatistik Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ( Dokt... 3-0-3
Güz TUR403 Turizm Mevzuatı Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Güz SEC421 Turizm Mevzuatı Turizm Fakültesi 2-0-2
Güz TI413 Araştırma Yöntemleri Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 1-2-2
Güz GST313 Genel Pazarlama Turizm Fakültesi 2-0-2
Güz TUI403 Turizm Mevzuatı Turizm Fakültesi 2-0-2
Güz TUR403 Turizm Mevzuatı Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Güz TUI421 Turizm Mevzuatı Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 2-0-2
Güz TUI403 Turizm Mevzuatı Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 2-0-2
Güz TI413 Araştırma Yöntemleri Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 1-2-2
Güz İŞL 711 Fiyatlama Stratejileri Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Doktora ) 3-0-3
Güz SOBE 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Güz TİO 511 İstatistik Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ( Yük... 3-0-3
Güz TİO 659 Bilimsel Araştıma Süreci Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ( Dokt... 2-2-3
Güz SOBE 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Güz TİO 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabil... 4-0-4
Güz TİO 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabil... 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TI232 Mesleki Okuma I ( Seçmeli ) Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-2-3
Bahar TI422 Araştırma Projesi Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 0-2-1
Bahar TUR310 Araştırma Yöntemleri Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Bahar TUR310 Araştırma Yöntemleri Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Bahar TUI310 Araştırma Yöntemleri Turizm Fakültesi 2-0-2
Bahar TUI310 Araştırma Yöntemleri Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 2-0-2
Bahar TI436 Turizm Mevzuatı ( Seçmeli ) Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Bahar TI232 Mesleki Okuma I ( Seçmeli ) Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-2-3
Bahar TI436 Turizm Mevzuatı ( Seçmeli ) Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Bahar TI422 Araştırma Projesi Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 0-2-1
Bahar TREH 506 İstatistik Uygulamaları Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm Rehberliği ( Yüksek L... 3-0-3
Bahar İŞL 604 Ürün Stratejisi ve Marka Yönet Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Doktora ) 3-0-3
Bahar SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar TİO 602 İleri İstatistik Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ( Dokt... 3-0-3
Bahar TİO 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabil... 4-0-4
Bahar TİO 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabil... 4-0-4
Bahar SOBE 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Bahar GST 504 İstatistik Uygulamaları Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Bahar SOBE 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Bahar SOBE 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Güz TUR403 Turizm Mevzuatı Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Güz TUI403 Turizm Mevzuatı Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 2-0-2
Güz GST313 Genel Pazarlama Turizm Fakültesi 2-0-2
Güz TI335 Mesleki Okuma II ( Seçmeli ) Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Güz TI413 Araştırma Yöntemleri Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 1-2-2
Güz TI335 Mesleki Okuma II ( Seçmeli ) Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Güz TI413 Araştırma Yöntemleri Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 1-2-2
Güz TUR403 Turizm Mevzuatı Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Güz TUI403 Turizm Mevzuatı Turizm Fakültesi 2-0-2
Güz TİO 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabil... 4-0-4
Güz SOBE 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Güz SOBE 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Güz SOBE 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Güz TİO 511 İstatistik Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ( Yük... 3-0-3
Güz TİO 649 Turizm Pazarlamasında Yeni Yak Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ( Dokt... 3-0-3
Güz TİO 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabil... 4-0-4
Güz TİO 603 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ( Dokt... 2-2-3
Güz SOBE 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Güz SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TI232 Mesleki Okuma I ( Seçmeli ) Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-2-3
Bahar TI422 Araştırma Projesi Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 0-2-1
Bahar TUR310 Araştırma Yöntemleri Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Bahar TI422 Araştırma Projesi Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 0-2-1
Bahar TUR310 Araştırma Yöntemleri Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Bahar TUI310 Araştırma Yöntemleri Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 2-0-2
Bahar TUR310 Araştırma Yöntemleri Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Bahar TUI310 Araştırma Yöntemleri Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 2-0-2
Bahar TUI310 Araştırma Yöntemleri Turizm Fakültesi 2-0-2
Bahar TI232 Mesleki Okuma I ( Seçmeli ) Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-2-3
Bahar TI436 Turizm Mevzuatı ( Seçmeli ) Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Bahar TI436 Turizm Mevzuatı ( Seçmeli ) Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Bahar SOBE 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Bahar SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar TİO 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabil... 4-0-4
Bahar TİO 531 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ( Yük... 3-0-3
Bahar TİO 602 İleri İstatistik Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ( Dokt... 3-0-3
Bahar SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar GST 504 İstatistik Uygulamaları Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Bahar TİO 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabil... 4-0-4
Bahar TEZ Tez Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz TUR403 Turizm Mevzuatı Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Güz TUI403 Turizm Mevzuatı Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 2-0-2
Güz TI413 Araştırma Yöntemleri Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 1-2-2
Güz TUR403 Turizm Mevzuatı Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Güz TI413 Araştırma Yöntemleri Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 1-2-2
Güz TI335 Mesleki Okuma II ( Seçmeli ) Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Güz TI335 Mesleki Okuma II ( Seçmeli ) Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Güz İŞL 711 Fiyatlama Stratejileri Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Güz TİO-617 Turizmde Yeni Ürün Geliştirme Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz GST-503 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Güz TİO 531 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TİO-511 İstatistik Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TİO-603 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TUI310 Araştırma Yöntemleri Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 2-0-2
Bahar TI232 Mesleki Okuma I ( Seçmeli ) Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-2-3
Bahar TI232 Mesleki Okuma I ( Seçmeli ) Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-2-3
Bahar TUR310 Araştırma Yöntemleri Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Bahar TUR310 Araştırma Yöntemleri Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Bahar TUI310 Araştırma Yöntemleri Turizm Fakültesi 2-0-2
Bahar TI436 Turizm Mevzuatı ( Seçmeli ) Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Bahar TUI328 Sosyal Sorumluluk Projesi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 0-2-1
Bahar TI422 Araştırma Projesi Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 0-2-1
Bahar TI422 Araştırma Projesi Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 0-2-1
Bahar TI436 Turizm Mevzuatı ( Seçmeli ) Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Bahar TİO-602 İleri İstatistik Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Bahar İŞL 604 Ürün Stratejisi ve Marka Yönet Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Bahar TİO 614 Turizm İşletmelerinde Fiyatlam Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Bahar TİO 512 Otel İşletmelerinde Satış Yöne Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Bahar TİO 531 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TI335 Mesleki Okuma II ( Seçmeli ) Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Güz TI335 Mesleki Okuma II ( Seçmeli ) Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Güz TI413 Araştırma Yöntemleri Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 1-2-2
Güz TI413 Araştırma Yöntemleri Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 1-2-2
Güz TİO-603 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 2-2-3
Güz TİO-511 İstatistik Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TİO 531 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz İŞL 711 Fiyatlama Stratejileri Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Güz TİO 719 Uluslararası Turizm Pazarların Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TİO-617 Turizmde Yeni Ürün Geliştirme Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TIS418 Araştırma Projesi Turizm İşletmeciliği ve Ote... Seyahat İşletmeciliği 0-2-1
Bahar TUR310 Araştırma Yöntemleri Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Bahar TI232 Mesleki Okuma I ( Seçmeli ) Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-2-3
Bahar TUI310 Araştırma Yöntemleri Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 2-0-2
Bahar TI422 Araştırma Projesi Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 0-2-1
Bahar TUR310 Araştırma Yöntemleri Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Bahar TI422 Araştırma Projesi Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 0-2-1
Bahar TI232 Mesleki Okuma I ( Seçmeli ) Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-2-3
Bahar TİO 531 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Bahar İŞL 604 Ürün Stratejisi ve Marka Yönet Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Bahar TİO-602 İleri İstatistik Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Bahar TİO 514 Pazarlama Araştırması Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Bahar TİO 614 Turizm İşletmelerinde Fiyatlam Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TI335 Mesleki Okuma II ( Seçmeli ) Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Güz TI335 Mesleki Okuma II ( Seçmeli ) Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Güz TI413 Araştırma Yöntemleri Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 1-2-2
Güz TI413 Araştırma Yöntemleri Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 1-2-2
Güz TİO 705 Turizm Pazarlamasında Yeni Yak Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TİO 531 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TİO-511 İstatistik Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TİO-603 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TUR310 Araştırma Yöntemleri Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Bahar TI422 Araştırma Projesi Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 0-2-1
Bahar TI422 Araştırma Projesi Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 0-2-1
Bahar TUR310 Araştırma Yöntemleri Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Bahar TI232 Mesleki Okuma I ( Seçmeli ) Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-2-3
Bahar TI232 Mesleki Okuma I ( Seçmeli ) Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-2-3
Bahar TİO-602 İleri İstatistik Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Bahar TİO 514 Pazarlama Araştırması Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Bahar İŞL 604 Ürün Stratejisi ve Marka Yönet Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Bahar TİO 512 Otel İşletmelerinde Satış Yöne Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TI419 Kongre ve Toplantı Yönetimi Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Güz TI335 Mesleki Okuma II ( Seçmeli ) Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Güz TI413 Araştırma Yöntemleri Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 1-2-2
Güz TI335 Mesleki Okuma II ( Seçmeli ) Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Güz TI413 Araştırma Yöntemleri Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 1-2-2
Güz TI419 Kongre ve Toplantı Yönetimi Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Güz TİO-603 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 2-2-3
Güz TİO-511 İstatistik Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TI422 Araştırma Projesi Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 0-2-1
Bahar TI422 Araştırma Projesi Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 0-2-1
Bahar TI232 Mesleki Okuma I ( Seçmeli ) Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-2-3
Bahar TI232 Mesleki Okuma I ( Seçmeli ) Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-2-3
Bahar İŞL 604 Ürün Stratejisi ve Marka Yönet Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Bahar TİO-602 İleri İstatistik Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Bahar TİO 514 Pazarlama Araştırması Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Bahar TİO 512 Otel İşletmelerinde Satış Yöne Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TI335 Mesleki Okuma II ( Seçmeli ) Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Güz TI335 Mesleki Okuma II ( Seçmeli ) Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Güz TI419 Kongre ve Toplantı Yönetimi Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Güz TIS309 Araştırma Yöntemleri Turizm İşletmeciliği ve Ote... Seyahat İşletmeciliği 1-2-2
Güz TI413 Araştırma Yöntemleri Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 1-2-2
Güz TI419 Kongre ve Toplantı Yönetimi Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Güz TI413 Araştırma Yöntemleri Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 1-2-2
Güz İŞL 711 Fiyatlama Stratejileri Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Güz TİO-511 İstatistik Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TİO-603 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 2-2-3
Güz TİO 501 Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TİO 705 Turizm Pazarlamasında Yeni Yak Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TI422 Araştırma Projesi Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 0-2-1
Bahar TI422 Araştırma Projesi Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 0-2-1
Bahar TIS418 Araştırma Projesi Turizm İşletmeciliği ve Ote... Seyahat İşletmeciliği 0-2-1
Bahar TI232 Mesleki Okuma I ( Seçmeli ) Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-2-3
Bahar TI232 Mesleki Okuma I ( Seçmeli ) Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-2-3
Güz TI419 Kongre ve Toplantı Yönetimi Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Güz TI413 Araştırma Yöntemleri Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 1-2-2
Güz TI419 Kongre ve Toplantı Yönetimi Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Güz TI413 Araştırma Yöntemleri Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 1-2-2
Güz TIS309 Araştırma Yöntemleri Turizm İşletmeciliği ve Ote... Seyahat İşletmeciliği 1-2-2
Güz TIK407 Kongre ve Top. Yön. Turizm İşletmeciliği ve Ote... Konaklama İşletmeciliği 2-0-2