Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Araştırma Görevlisi Betül Coşkun Önal
Özgeçmiş
:
Birim
:
Mühendislik Fakültesi / Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3610001 .
Dahili
:
7320 .
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2015-09-03 13:24:54 .
Düzenleme
:
2019-01-14 14:22:30 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0
Researcher ID

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2009
YÜKSEK LİSANS JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ/MADEN YATAKLARI VE JEOKİMYA SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2012
DOKTORA JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ/MADEN YATAKLARI VE JEOKİMYA MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015
Yüksek Lisans Tezi

1. SÜCÜLLÜ (YALVAÇ-ISPARTA) LATERİTİK FE VE AL OLUŞUMLARININ JEOLOJİK, MİNERALOJİK VE JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE EKONOMİK POTANSİYELİNİN ARAŞTIRILMASI Danışman: Dr. OYA CENGİZ, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Maden Yatakları ve Jeokimya Anabilim Dalı, ISPARTA, Türkiye, 2012.

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2012-09-21 - 2015-03-27
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015-03-30 - Devam ediyor
Uluslararası - Tam Metin - Poster 100

1. COŞKUN ÖNAL, B.; CENGİZ, O., Mineralogical and geochemical properties of hydrothermal alterations: Darıdere area, ISPARTA, SW TURKEY. 14th International Multidisciplinary Scientific GeoConferences SGEM , 2014-06-17, 2014-06-24, Albena, Bulgaristan, 2014. 100

Uluslararası - Özet - Sözlü 100

1. KARADEMİR, G.; ÖZDEMİR, Z.; COŞKUN ÖNAL, B., DİYARBAKI İLİ MERKEZİNDE İÇME SUYU OLARAK TÜKETİLEN SULARININ İÇİLEBİLİRLİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI. 2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), 2017-10-25, 2017-10-27, Adana, Türkiye, 2017. 100
http://imsec2017.org/

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 100

1. COŞKUN, B.; CENGİZ, O., Keçiborlu (Isparta) kükürt sahasından hidrotermal ayrışmaların mineralojik ve jeokimyasal özelliklerine bir örnek. Adım Üniversiteleri Birlikteliği ile 1. Yerbilimleri Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 2012-10-18, 2012-10-20, Isparta, Türkiye, 2012. 100

Ulusal - Özet - Sözlü 210

5. COŞKUN ÖNAL, B.; ÖZDEMİR, Z., SALDA GÖLÜ (BURDUR) GÜNEY BÖLGESİ GÖL, KAYNAK VE DERE SULARININ ELEMENT DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI. VIII. JEOKİMYA SEMPOZYUMU, 2018-05-02, 2018-05-06, Antalya, Türkiye, 2018. 50
http://www.ktu.edu.tr/jeokimya8

4. YILMAZ, Y.; SATIŞ, İ.; ÖZDEMİR, Z.; COŞKUN ÖNAL, B.; DEMİR, E.; KURT, M., SAMSUN MERKEZ BÖLGESİNDE İÇME SUYU OLARAK TÜKETİLEN ŞİŞE, KUYU VE ŞEBEKE SULARININ TIBBİ JEOLOJİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. 69. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI, 2016-04-11, 2016-04-15, Ankara, Türkiye, 2016. 27
http://www.jmo.org.tr

3. ÇAKIR, A.; ÖZDEMİR, Z.; DEMİR, E.; COŞKUN ÖNAL, B., BALIKESİR/ERDEK BÖLGESİNDE TÜKETİLEN İÇME SULARININ TIBBİ JEOLOJİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ . II TIBBİ JEOLOJİ SEMPOZYUMU, 2015-11-12, 2015-11-15, Konya, Türkiye, 2015. 32
http://tibbijeoloji.org/

2. COŞKUN ÖNAL, B.; CENGİZ, O., Sücüllü (Yalvaç-Isparta) bölgesindeki lateritik oluşumlarının element içerikleri. 6.Uluslararası Katılımlı Jeokimya Sempozyumu, 2014-05-14, 2014-05-17, Mersin , Türkiye, 2014. 50

1. COŞKUN, B.; CENGİZ, O., Sücüllü (Yalvaç-Isparta) laterit oluşumlarının mineralojik-jeokimyasal özellikleri ve kökeni. 66. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 2013-04-01, 2013-04-05, Ankara, Türkiye, 2013. 50

Ulusal - Özet - Poster 68

3. ERTAŞ, A.; COŞKUN ÖNAL, B.; ÖZDEMİR, Z., KARTALKAYA TEPESİ MERMER OCAĞI’ NIN GENEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. 70. Türkiye Jeoloji Kurultayı , 2017-04-10, 2017-04-14, Ankara, Türkiye, 2017. 25
http://www.jmo.org.tr

2. DEMİR, A.; ÖZDEMİR, Z.; COŞKUN ÖNAL, B.; DEMİR, E., KARADUVAR-DAVULTEPE (MERSİN) KIYI ŞERİDİ BOYUNCA KUYU SULARININ İÇİLEBİLİRLİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Uluslararası Katılımlı 7. Jeokimya Sempozyumu, 2016-05-16, 2016-05-18, Antalya, Türkiye, 2016. 18
http://jeokimya.ankara.edu.tr

1. COŞKUN, B.; CENGİZ, O.; ŞAHİN, Ö., Isparta bölgesindeki Darıdere, Yakaören ve Keçiborlu çevresinde yüzeyleyen hidrotermal ayrışma alanlarının mineralojik ve jeokimyasal özellikleri. 63. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 2010-04-05, 2010-04-09, Ankara, Türkiye, 2010. 25

Ulusal - Yürütücü 200

2. SALDA GÖLÜ (BURDUR) GÜNEY BÖLGESİNİN BİYOJEOKİMYASAL ANOMALİLERİNİN İNCELENEREK BİYOJEOKİMYA HARİTALARININ OLUŞTURULMASI, BAP, Proje No: 2018-2-TP3-2965, 20977 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

1. Isparta Bölgesindeki Darıdere, Yakaören ve Keçiborlu Çevresinde Yüzeyleyen Hidrotermal Ayrışma Alanlarının Haritalanması ve Jeokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi, TÜBİTAK, Proje No: BİDEB / 2209, 1500 TL, Yürütücü, 2009,Tamamlandı. 100

Ulusal - Araştırmacı 50

1. SÜCÜLLÜ (YALVAÇ-ISPARTA) LATERİTİK FE VE AL OLUŞUMLARININ JEOLOJİK, MİNERALOJİK VE JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE EKONOMİK POTANSİYELİNİN ARAŞTIRILMASI, BAP, Proje No: 2634-YL-11 , 5000 TL, Araştırmacı, 2012,Tamamlandı. 50

Ulusal 25
1. 63. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 2010-04-07, Ankara, Türkiye. 25
1. TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası , Üye No: 13709, Türkiye, 2009-11-12-Devam ediyor.