Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doktor Öğretim Üyesi Cansel Oskay
Özgeçmiş
:
Birim
:
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Maliye Teorisi Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3610001 .
Dahili
:
5299 .
Oluşturma
:
2015-05-28 10:38:56 .
Düzenleme
:
2018-02-21 18:03:24 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS MALİYE GAZİ ÜNİVERSİTESİ 1992
YÜKSEK LİSANS İKTİSAT SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 1997
DOKTORA İKTİSAT SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2004
Doktora Tezi

1. KAMU FİNANSMAN ARACI OLARAK İÇ BORÇLAR VE TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNE ETKİLERİ (1980-2000) Danışman: Dr. DOĞAN UYSAL, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, KONYA, Türkiye, .

Yüksek Lisans Tezi

1. TÜRKİYE'DE İÇ BORÇLANMANIN MAKRO EKONOMİK ETKİLERİ Danışman: Dr. SELAHATTİN SARI, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Politikasi Anabilim Dalı, KONYA, Türkiye, 1997.

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 1994-09-19 - 2004-09-30
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ DOKTOR SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2004-09-30 - 2005-09-30
YARDIMCI DOÇENT DOKTOR SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2005-09-30 - 2007-09-30
YARDIMCI DOÇENT DOKTOR KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ 2007-09-30 - 2009-09-30
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2009-03-08 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ İİBF 2016-01-13 - 2019-01-13
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜ MÜDÜR VEKİLLİĞİ KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ 2007-09-30 - 2009-03-09
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 1000
2018
5. Güven, A.; Oskay, C. FONKSİYONEL MALİYE TEMELİNDE KAMU BORÇLANMASI VE İKTİSADİ BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN EKONOMETRİK ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ. YÖNETİM VE EKONOMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2018, 16, 21-40. 200 + 0
10.11611/yead.377235

Publications_010.pdf

2017
4. Oskay, C. KÜRESEL KRİZ SONRASINDA TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASININ UYGULADIĞI YENİ PARA POLİTİKASININ ETKİNLİĞİ . SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL VE TEKNİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2017, 14 (2017), 6-28. 200 + 0
Publications_008.pdf

2014
3. Oskay, C. SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ÇERÇEVESİNDE RÜZGÂR ENERJİSİNİN ÖNEMİ VE TÜRKİYE’DE RÜZGÂR ENERJİSİ YATIRIMLARINA YÖNELİK TEŞVİKLER. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ, 2014, 7/1, 76-94. 200 + 18
1308-4216

Publications_002.pdf

2012
2. Oskay, C. “Mersin Turizminin Türkiye Ekonomisindeki Yeri ve Önemi” . ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ,, 2012, 21/2, 185-202. 200 + 9
1304-8899

Publications_003.pdf

2010
1. Oskay, C. Küresel Mali Krizde Türk Bankacılık Sektörü. ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2010, 7/1, 70-84. 200 + 0
1304-8392

Publications_004.pdf

Uluslararası - Alan endexleri 0
2017
1. Oskay, C. KÜRESEL KRİZ SONRASINDA TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASININ UYGULADIĞI YENİ PARA POLİTİKASININ ETKİNLİĞİ. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL VE TEKNİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2017, 14, 6-28. 0 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 400
2012
4. Atılgan, K.; Oskay, C.; çiçek, E. Tüketicilerin Gıda Perakendeciliğinden Memnuniyetlerine Göre Bölümlendirilmesi: Bölümler Arası Demografik ve Sosyo-Ekonomik Farklılıkların İncelenmesi. AFYON KOCATEPE ÜN.İİBF DERGİSİ , 2012, 14(1), 163-177. 200 + 0
2008
3. Seymen oskay, C.; Kubar, Y. Türkiye'de Kamu Bankalarının Özelleştirilmesi. KMU İİBF DERGİSİ, 2008, 14, 367-383. 0 + 0
Publications_005.pdf

2007
2. Seymen oskay, C.; Kubar, Y. Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Türkiye'de Bölgesel Kalkınmanın Finansmanında Bölgesel Kalkınma Ajansları. SELÇUK ÜN. KARAMAN İİBF DERGİSİ, 2007, ÖZEL SAYI, 204-214. 0 + 18
1. Bay, M.; Oskay, C.; çiçek, E. "Doğrudan Yabancı Yatırımları Türkiye'ye Çekmek İçin Yapılması Gereken Düzenlemeler". SELÇUK ÜNİVERSİTESİ KARAMAN İİBF DERGİSİ, 2007, 12/9, 253-263. 200 + 0
Publications_006.pdf

Ulusal - Diğer 400
2017
4. Oskay, C.; Güven, A. TÜRKİYE’DE BÜTÇEDE DOĞRULUK İLKESİNİN GEÇERLİLİĞİ. TOPLUM VE DEMOKRASİ, 2017, 11, 139-156. 100 + 0
3. Oskay, C.; Güven, A. Türkiye'de Bütçede Doğruluk İlkesinin Geçerliliği. TOPLUM VE DEMOKRASİ, 2017, 11/23, 139-156. 100 + 0
http://toplumve demokrasi.org.tr

Publications_007.pdf

2010
2. Oskay, C. TÜRKİYE'DE DIŞ BORÇLAR VE AVRUPA BORÇ KRİZİNİN OLASI YANSIMASI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. BÜTÇE DÜNYASI DERGİSİ, 2010, 34(2010), 58-75. 100 + 0
2008
1. Oskay, C.; Kubar, Y. TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNE YABANCI SERMAYE GİRİŞLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2008, 5, 23-35. 100 + 0
Ulusal - Endekste taranmıyor 0
2010
1. Oskay, C. TÜRKİYE’DE DIŞ BORÇLAR VE AVRUPA BORÇ KRİZİNİN OLASI YANSIMASI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. BÜTÇE DÜNYASI, 2010, 34, 58-75. 0 + 0
Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 14000
1. Oskay, C. Kredi Derecelendirme Kuruluşları ve Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimlerde Akademik Araştırmalar-5, ISBN: 978-605-288-397-6, Gece Kitaplığı, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 820 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2018. 12250
2. Oskay, C. Global Economy Economıc Crisis & Recessions, ISBN: 978-1-912503-61-2, IJOPEC PUBLICATION, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 150 Sayfa, İngilizce, London , İngiltere / Birleşik Krallık, 2018. 1750
1. Oskay, C. Türkiye Ekonomisinde Güncel Ekonomik ve Mali Konular, ISBN: 978-605-5048-46-4, Ekin, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 750, 317 Sayfa, Türkçe, BURSA, Türkiye, 2013. 1000
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 600

3. OSKAY, C., Comparative Analysis on Macroeconomic Performances of Fragile Five Countries After Global Crisis. 9. ICOPEC: Uluslararası Ekonomi Politik Konferansı:, 2018-09-06, 2018-09-09, Athens, Yunanistan, . 200

2. OSKAY, C.; GÜVEN, A., VALIDITY OF THE PRICIPLE OF BUDGET ACCURACY IN TURKEY. nternational Congress of Management, Economy and Policy, 2016-11-26, 2016-11-27, İstanbul , Türkiye, 2016. 200
http://www.icomep.org

1. SEYMEN OSKAY, C., Integratıon Efforts Observed in Share Markets Of European Union And The Adaptatıon Of Share Markets Of Turkey" . The Changes And Transformations in The Socio- Economic And Political Structure Of Turkey Within The EU Negotiations, Dumlupınar Üniversitesi 16-18 March 2006 Kütahya.Ekin Yayıncılık 2007., 2006-03-16, 2006-03-18, KÜTAHYA, Türkiye, 2006. 0

Uluslararası - Özet - Sözlü 300

3. OSKAY, C., Primary Dealer System in the Scope of Public Management : The Turkish Experience. 9. ICOPEC: Uluslararası Ekonomi Politik Konferansı:, 2018-09-06, 2018-09-09, Athens, Yunanistan, . 100

2. OSKAY, C., An Assessment of Effect Energy Deficit Problem On Economy In Turkey. 2.International Conference on Social Sciences and Education Research (ICSER), 2016-11-04, 2016-11-06, İstanbul , Türkiye, 2016. 100
http://www.icser.org

1. ÖZUĞURLU, H.; OSKAY, C., COMPOSİTİON AND TRENDS OF THE FİSCAL AND MONETARY POLİCY MEASURES AFTER THE 2007 CRİSİS:AN EVALUATİON FOR THE MINT COUNTRİES. INTERNATİONAL ANNUAL MEETİNG OF SOSYOEKONOMİ SOCİETY, 2016-10-28, 2016-10-29, AMSTERDAM, Hollanda, . 100

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 400

2. Ceren ÖZDEMİR, Yoksullukla Mücadelede Bir Öneri: Negatif Gelir Vergisi, Diğer, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

1. Ayşegül GÜVEN, Fonksiyonel Maliye Anlayışı Çerçevesinde kamu Borcu Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi:Türkiye Örneği(1990-2016), Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 8
1. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ , [ 2017 : 1 ] . 4
2. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL VE TEKNİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ , [ 2017 : 1 ] . 4
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 1
1. FİNANS POLİTİK&EKONOMİK YORUMLAR DERGİSİ , [ 2009 : 1 ] . 0
2. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERGİSİ , [ 2018 : 1 ] . 1
1. TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU , Üye No: 453, Türkiye, 2015-03-26-Devam ediyor.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EKO214 Makro İktisat İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 2-2-3
Bahar MLY102 İktisada Giriş II İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Bahar SY 104 İktisada Giriş II İçel Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi 3-0-3
Bahar EKO318 Para Teorisi ve Politikası İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Bahar MLY306 Devlet Borçları İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Bahar MLY 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar MLY 508 Kamu Borç Yönetimi Analizi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar MLY 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı 4-0-4
Güz MLY 425 Kamu Borç Yönetimi İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Güz MLY101 İktisada Giriş I İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Güz EKO213 Mikro İktisat İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 2-2-3
Güz SY 103 İktisada Giriş I İçel Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi 3-0-3
Güz MLY 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı 4-0-4
Güz MLY 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı 4-0-4
Güz MLY 509 Devlet Borçları Analizi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EKO214 Makro İktisat İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 2-2-3
Bahar MLY102 İktisada Giriş II İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Bahar SY 104 İktisada Giriş II İçel Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi 3-0-3
Bahar MLY306 Devlet Borçları İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Bahar EKO318 Para Teorisi ve Politikası İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Bahar MLY 508 Kamu Borç Yönetimi Analizi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar MLY 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar MLY 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı 4-0-4
Güz SY 103 İktisada Giriş I İçel Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi 3-0-3
Güz MLY101 İktisada Giriş I İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Güz EKO213 Mikro İktisat İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 2-2-3
Güz MLY 425 Kamu Borç Yönetimi İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Güz MLY 509 Devlet Borçları Analizi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz MLY 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı 4-0-4
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz MLY 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EKO214 Makro İktisat İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 2-2-3
Bahar SY 104 İktisada Giriş II İçel Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi 3-0-3
Bahar EKO318 Para Teorisi ve Politikası İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Bahar MLY102 İktisada Giriş II İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Bahar MLY306 Devlet Borçları İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Bahar MLY 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar MLY 508 Kamu Borç Yönetimi Analizi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar MLY 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı 4-0-4
Güz EKO111 Iktısada Giriş I İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 2-2-3
Güz EKO213 Mikro İktisat İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 2-2-3
Güz SY 103 İktisada Giriş I İçel Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi 3-0-3
Güz EKO213 Mikro İktisat İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 2-2-3
Güz MLY101 İktisada Giriş I İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Güz MLY 509 Devlet Borçları Analizi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz MLY 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MLY306 Devlet Borçları İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Bahar MLY102 İktisada Giriş II İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Bahar EKO214 Makro İktisat İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 2-2-3
Bahar EKO318 Para Teorisi ve Politikası İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar MLY 508 Kamu Borç Yönetimi Analizi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar MLY 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar ISY104 İktisada Giriş Mersin Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( Uzaktan ... 2-0-2
Bahar EKO102 Genel Ekonomi Mersin Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmec... 2-0-2
Bahar OSD Güncel Ekonomik ve Mali Konula Rektörlük 2-0-2
Bahar OSD Güncel Ekonomik ve Mali Konula Rektörlük 2-0-2
Bahar OSD Kriz Ekonomisi ve İstikrar Pol Rektörlük 2-0-2
Güz EKO111 Iktısada Giriş I İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 2-2-3
Güz EKO213 Mikro İktisat İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 2-2-3
Güz MLY101 İktisada Giriş I İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Güz SY 103 İktisada Giriş I İçel Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi 3-0-3
Güz EKO213 Mikro İktisat İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 2-2-3
Güz RTS233 Ekonomi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 2-0-2
Güz MLY-509 Devlet Borçları Analizi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye 3-0-3
Güz ISY207 Makro İktisat Mersin Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( Uzaktan ... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MLY102 İktisada Giriş II İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Bahar EKO214 Makro İktisat İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 2-2-3
Bahar MLY306 Devlet Borçları İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Bahar EKO112 İktisada Giriş II İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 2-2-3
Güz EKO111 Iktısada Giriş I İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 2-2-3
Güz EKO213 Mikro İktisat İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 2-2-3
Güz MLY101 İktisada Giriş I İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Güz EKO213 Mikro İktisat İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EKO214 Makro İktisat İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 2-2-3
Bahar MLY102 İktisada Giriş II İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MLY306 Devlet Borçları İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Bahar MLY102 İktisada Giriş II İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Güz MLY101 İktisada Giriş I İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Yaz MLY101 İktisada Giriş I İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Yaz MLY102 İktisada Giriş II İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MLY102 İktisada Giriş II İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Bahar MLY306 Devlet Borçları İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 1-0-1
Güz RTS233 Ekonomi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 2-0-2
Güz MLY101 İktisada Giriş I İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Yaz MLY102 İktisada Giriş II İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Yaz MLY101 İktisada Giriş I İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MLY306 Devlet Borçları İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Bahar MLY102 İktisada Giriş II İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Güz MLY101 İktisada Giriş I İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Güz RTS233 Ekonomi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 2-0-2