Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doktor Öğretim Üyesi Caner Atış
Özgeçmiş
:
Birim
:
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Muhasebe Finansman Anabilim Dalı .
DOĞUM TARİHİ
:
01 Ekim 1967 .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3610001 .
Dahili
:
15276 .
Faks
:
+90-324-3610056 .
Oluşturma
:
2015-11-19 15:19:27 .
Düzenleme
:
2018-12-26 07:35:12 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0
Researcher ID
Puan

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS İŞLETME ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 1989
YÜKSEK LİSANS İŞLETME ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 1992
DOKTORA İŞLETME ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2000
Doktora Tezi

1. Ticari Bankalarda Maliyetler ve Yönetim Kararları Danışman: Dr. Yüksel Koç Yalkın, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, 2000.

Yüksek Lisans Tezi

1. Standart Maliyet Yöntemi Gıda Üretim İşletmelerindeki Uygulanabilirliği Danışman: Dr. Recai İşler, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Adana, Türkiye, .

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 1993-10-26 - 2001-09-30
YRD.DOÇ.DR. ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ 2001-10-01 - 2014-01-31
YRD.DOÇ.DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2014-02-18 - Devam ediyor
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 600
2017
3. Atış, C.; şener, Z. Üretim İşletmelerinde Kalite Maliyetlerinin PAF Modeline Göre Sınıflandırılmasının Önemi . INTERNATİONAL JOURNAL OF ACADEMİC VALUE STUDİES , 2017, 3, 171-182. 200 + 0
http://www.javstudies.com/DergiTamDetay.aspx?ID=536

Publications_003.pdf

2016
2. Atış, C.; Vardar, G. Muhasebe Standartları Açısından Eşit Geri Ödemeli Banka Kredilerinin Muhasebeleştirilmesi . JOURNAL OF ACCOUNTİNG, FİNANCE AND AUDİTİNG STUDİES, 2016, 2, 164-191. 200 + 0
http://www.jafas.org

Publications_001.pdf

2015
1. Atış, C.; Kurtlar, M. Bir Kamu Hastanesi İşletmesinde Kalite Maliyetlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Uygulama. ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2015, 12, 64-81. 200 + 0
Publications_002.pdf

Ulusal - Diğer 200
2007
2. Uysal, T.; Atış, C. Özel Güvenlik Hizmetlerinde KDV Tevkifat Uygulaması. MALİ UFUKLAR, 2007, 37, 15-17. 100 + 0
http://www.mersinsmmmo.org.tr

2000
1. Atış, C. Ticari Bankalarda Maliyet Muhasebesinin Önemi. MUHASEBE VE DENETİME BAKIŞ, 2000, 1, 95-109. 100 + 0
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 416
1. Atış, C. "YENİ" MALİYE Değişim Çağında Kamu Maliyesi: Yeni Trendler, Yeni Paradigmalar, Yeni Öğretiler, Yeni Perspektifler., ISBN: 978-975-8195-60-2, T.C. Maliye Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1, 760 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2012. 250
Ulusal - Araştırma Kitabı Yazma (Tez Hariç) 416
1. Yurtsever, G.; Atış, C.; Yurtsever, . Girişimcilik, ISBN: 975-6447-46-x, Karahan, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 2000, 311 Sayfa, Türkçe, Adana, Türkiye, 2006. 167
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 800

4. ATIŞ, C.; KURTLAR, M., Lojistik İşletmelerinde Maliyet Yönetimi ve Güncel Yaklaşımlar. 4. Uluslararası Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu, 2018-05-03, 2018-05-05, Alanya/Antalya, Türkiye, 2018. 200
http://kayit.asoscongress.com/files/asos2018alanya/2018_Sosyal_Be%C5%9Feri_ve_%C4%B0dari_Bilimler_Tam_Metin_Kitab%C4%B1.pdf

3. ATIŞ, C.; KURTLAR, M., Kaynak Tüketim Muhasebesi ve Bir Tekstil İşletmesinde Uygulama. 2. Uluslararası Akdeniz Sosyal Bilimler Kongresi , 2017-10-10, 2017-10-13, Ohrid, Makedonya, 2017. 200
http://vizyon.edu.mk/mecas2/m2book.pdf

2. ATIŞ, C., Tüketici Kredilerinde Peşin Ödenmiş Faiz ve Vergisel Yükümlülüklerin İadesi. 3. ULUSLARARASI MUHASEBE VE FİNANS ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, 2016-05-12, 2016-05-14, ZONGULDAK, Türkiye, 2016. 200
http://ijmeb.org/index.php/zkesbe/article/view/1330/pdf

1. Atış, C., Küreselleşme Sürecinde Transfer Fiyatlandırma ve Türkiye. Uluslararası Davraz Kongresi, 2009-09-24, 2009-09-27, Isparta, Türkiye, 2009. 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 100

1. Kurtlar, M.; Atış, C., Lojı̇stı̇k İ̇şletmelerı̇nde Depolama Malı̇yetlerı̇ ve Zaman Etkenlı̇ Faalı̇yet Tabanlı Malı̇yet Saptama Yaklaşımı. V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu, 2018-11-16, 2018-11-17, Ankara, Türkiye, 2018. 100
http://www.kongre2018.com/site.php?http://www.ismsemp.com

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 950

5. Ali TAT, Türev Araçların Vergi Usul Kanunu ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına Göre İncelenmesi ve Muhasebeleştirilmesi , Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

4. Cenk Kırıtoğlu, Enflasyon Muhasebesi Uygulaması ve Mersin İlindeki Meslek Mensupları Üzerine Bir Araştırma , Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çağ Üniversitesi, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_002.pdf

3. Tolga Uysal, Katma Değer Vergisinde Özellik Arz Eden Durumlar ve Muhasebeleştirilmesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 150

2. Harun Işıl, Basel III: Türk Bankacılık Sektöründe Tüketici Kredisi Riski Üzerine Etkileri, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çağ Üniversitesi, 2012, Tamamlandı. 200

1. Fulya Özkan Bakmay, Tam Zamanında Üretim Sisteminin Üretim Maliyetleri-Maliyet Muhasebesi Üzerindeki Etkileri: Teknik Masura Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Bir Uygulama, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çağ Üniversitesi, 2008, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_001.pdf

Yönetilen Doktora Tezleri 800

2. Murat Kurtlar, Lojistik İşletmelerinde Maliyet Yönetimi: Bir Uygulama, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2018, Tamamlandı. 400
Supervised_Doctorate_Theses_002.pdf

1. Zeynep Şener, Sağlık İşletmeciliğinde Maliyet ve Yönetim Muhasebesi Sisteminin Oluşturulması: Bir Hastane Uygulaması, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2018, Tamamlandı. 400
Supervised_Doctorate_Theses_003.pdf

Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar BUS354 Managerıal Accountıng İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 2-2-3
Bahar ISL152 Genel Muhasebe II İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 2-2-3
Güz ISL151 Genel Muhasebe I İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 2-2-3
Güz İŞL351 Maliyet Muhasebesi İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 2-2-3
Güz ISL251 Şirketler Muhasebesi İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Güz İŞL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 4-0-4
Güz Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Güz İŞL 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 4-0-4
Güz İŞL 733 Yönetim Muhasebesi ve Yeni Tek Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Doktora ) 3-0-3
Güz E İŞL 555 Temel Muhasebe Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) (... 3-0-3
Güz İŞL 561 Finansal Muhasebe Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) (... 2-2-3
Güz PMBA 565 Muhasebe Uygulamaları Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) (... 4-0-4
Güz İŞL 565 Yönetim Muhasebesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İŞL354 Yönetim Muhasebesi İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 2-2-3
Bahar ISL152 Genel Muhasebe II İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 2-2-3
Bahar BUS354 Managerıal Accountıng İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 2-2-3
Bahar İŞL 630 Yönetim Muhasebesi Uygulamalar Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Doktora ) 3-0-3
Bahar EKAL 504 Kalite Maliyetleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Kalite Yönetimi ( Yüksek Lis... 3-0-3
Bahar İŞL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Bahar İŞL 564 Muhasebede Güncel Konular Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz İŞL351 Maliyet Muhasebesi İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 2-2-3
Güz ISL151 Genel Muhasebe I İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 2-2-3
Güz ISL251 Şirketler Muhasebesi İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Güz İŞL 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 4-0-4
Güz İŞL 565 Yönetim Muhasebesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) (... 3-0-3
Güz İŞL 565 Yönetim Muhasebesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz İŞL 733 Yönetim Muhasebesi ve Yeni Tek Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Doktora ) 3-0-3
Güz PMBA 565 Muhasebe Uygulamaları Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) (... 4-0-4
Güz E İŞL 567 Finansal Analiz ve Raporlama Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) (... 3-0-3
Güz E İŞL 555 Temel Muhasebe Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) (... 3-0-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz İŞL 561 Finansal Muhasebe Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) (... 2-2-3
Güz Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Güz İŞL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar BUS354 Managerıal Accountıng İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 2-2-3
Bahar İŞL354 Yönetim Muhasebesi İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 2-2-3
Bahar ISL152 Genel Muhasebe II İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 2-2-3
Bahar Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Bahar E İŞL 566 Yönetim Muhasebesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) (... 3-0-3
Bahar İŞL 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar İŞL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar EKAL 504 Kalite Maliyetleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Kalite Yönetimi ( Yüksek Lis... 3-0-3
Bahar İŞL 630 Yönetim Muhasebesi Uygulamalar Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Doktora ) 3-0-3
Bahar İŞL 564 Muhasebede Güncel Konular Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz İŞL351 Maliyet Muhasebesi İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 2-2-3
Güz ISL151 Genel Muhasebe I İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 2-2-3
Güz ISL451 Mali Denetim İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Güz ISL351 Maliyet Muhasebesi I İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 2-2-3
Güz ISL251 Şirketler Muhasebesi İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Güz İŞL451 Mali Denetim İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Güz İŞL 565 Yönetim Muhasebesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz İŞL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 4-0-4
Güz İŞL 739 Maliyet Sistemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Doktora ) 3-0-3
Güz E İŞL 555 Temel Muhasebe Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) (... 3-0-3
Güz İŞL 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 4-0-4
Güz İŞL 561 Finansal Muhasebe Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) (... 2-2-3
Güz Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Güz İŞL 733 Yönetim Muhasebesi ve Yeni Tek Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Doktora ) 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İŞL354 Yönetim Muhasebesi İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 2-2-3
Bahar BUS132 Inrtoductıon To Busıness II İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Bahar ISL152 Genel Muhasebe II İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 2-2-3
Bahar BUS354 Managerıal Accountıng İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 2-2-3
Bahar ISL352 Maliyet Muhasebesi II İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 2-2-3
Bahar İŞL 561 Finansal Muhasebe Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) 2-2-3
Bahar TEZ Tez Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Bahar PMBA 568 Yönetim Muhasebesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) (... 4-0-4
Bahar İŞL 560 Uzmanlık Muhasebesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar İŞL 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar İŞL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar EKAL 504 Kalite Maliyetleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Kalite Yönetimi ( Yüksek Lis... 3-0-3
Bahar İŞL 564 Muhasebede Güncel Konular Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar İŞL 632 Türkiye ve Uluslararası Muhase Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Doktora ) 3-0-3
Güz ISL451 Mali Denetim İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Güz ISL251 Şirketler Muhasebesi İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Güz BUS131 Introductıon To Busıness I İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Güz İŞL351 Maliyet Muhasebesi İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 2-2-3
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 1-0-1
Güz ISL151 Genel Muhasebe I İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 2-2-3
Güz ISL351 Maliyet Muhasebesi I İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 2-2-3
Güz İŞL451 Mali Denetim İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Güz E-İŞL 555 Temel Muhasebe Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Güz İŞL 561 Finansal Muhasebe Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 2-2-3
Güz İŞL 565 Yönetim Muhasebesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar BUS354 Managerıal Accountıng İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 2-2-3
Bahar ISL352 Maliyet Muhasebesi II İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 2-2-3
Bahar ISL152 Genel Muhasebe II İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 2-2-3
Bahar İŞL354 Yönetim Muhasebesi İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 2-2-3
Bahar İŞL 632 Türkiye ve Uluslararası Muhase Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Bahar İŞL 564 Muhasebede Güncel Konular Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Bahar EKAL-504 Kalite Maliyetleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Kalite Yönetimi 3-0-3
Bahar PMBA-568 Yönetim Muhasebesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Güz ISL251 Şirketler Muhasebesi İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Güz ISL151 Genel Muhasebe I İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 2-2-3
Güz İŞL351 Maliyet Muhasebesi İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 2-2-3
Güz ISL351 Maliyet Muhasebesi I İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 2-2-3
Güz İŞL 561 Finansal Muhasebe Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 2-2-3
Güz EKAL-504 Kalite Maliyetleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Kalite Yönetimi 3-0-3
Güz İŞL 741 Muhasebede Özellikli Konular Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Güz E-İŞL 555 Temel Muhasebe Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Güz İŞL 565 Yönetim Muhasebesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İŞL412 Maliyet Muhasebesi İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 2-1-2
Bahar EKAL-504 Kalite Maliyetleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Kalite Yönetimi 3-0-3
Bahar İŞL 630 Yönetim Muhasebesi Uygulamalar Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Güz İŞL 739 Maliyet Sistemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İŞL 630 Yönetim Muhasebesi Uygulamalar Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3