Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doktor Öğretim Üyesi Caner Isbir
Özgeçmiş
:
Birim
:
Tıp Fakültesi / Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Universitesi Tip Fakultesi Cocuk Cerrahisi Ad Yeni Sehir Mersin .
Telefon
:
+90-388-2322220 .
Dahili
:
2183 .
Oluşturma
:
2015-12-03 21:42:42 .
Düzenleme
:
2018-10-01 16:19:46 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
DOKTOR TIP FAKÜLTESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2005
UZMAN DOKTOR ÇOCUK CERRAHİSİ A.D DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ 2013
Tıpta Uzmanlık Tezi

1. RAT FETÜSLERİNDE DENEYSEL ÖZEFAGUS ATREZİSİ MODELİNDE İNTERSTİSYEL CAJAL HÜCRELERİNİN DAĞILIMI Danışman: Dr. OĞUZ ATEŞ, Dokuz Eylül Üniversitesi, Diğer, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, İZMİR, Türkiye, 2012.

Theses_002.pdf

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIMA GÖREVLİSİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/ÇOCUK CERRAHİSİ A.D. 2007-09-09 - 2013-01-03
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 200
2015
1. Isbir, C. Özefagus Atrezili Rat Fetüs Özefagusunda İnterstisyel Cajal Hücrelerinin Dağılımı . JOURNAL OF CLİNİCAL AND ANALYTİCAL MEDİCİNE, 2015, 1, 1-1. 200 + 0
http://www.jcam.com.tr/files/KATD-3794.pdf

Publications_004.pdf

Uluslararası - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 0
2017
1. Isbir, C. KORTİKOSTEROİD TEDAVİSİ ALAN ÇOCUK HASTALARDA ERKEN DÖNEM İNTRAVENÖZ PORT KATETER KOMPLİKASYONLARI. JOURNAL OF CLİNİCAL AND ANALYTİCAL MEDİCİNE, 2017, 6, 1-4. 0 + 0
http://www.jcam.com.tr/en/index.php?pg=abstract&article_id=5039

Publications_005.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 600
2015
3. Isbir, C. Çocukluk çağında görülen motosiklet kazalarının iki yıllık retrospektifanalizi. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2015, 8, 15-21. 200 + 0
Publications_001.pdf

2014
2. Isbir, C. Çocukluk çağı invajinasyon olgularında floroskopi eşliğinde uygulanan hidrostatik redüksiyon sonuçları. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2014, 7, 86-92. 200 + 0
Publications_003.pdf

1. Isbir, C. Çocukluk çağı genital travmalarının üç yıllık retrospektif analizi. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2014, 7, 80-85. 200 + 0
Publications_002.pdf

Ulusal - Özet - Sözlü 50

2. İSBİR, C., SIÇAN FETÜSLERİNDE DENEYSEL ÖZEFAGUS ATREZİSİ MODELİNDE İNTERSTİSYEL CAJAL HÜCRELERİNİN DAĞILIMI. 30. ULUSAL ÇOCUK CERRAHISI KONGRESI, 2012-10-17, 2012-10-20, ANKARA, Türkiye, 2012. 50

1. solmaz, b., RİJİT BRONKOSKOPİDE HOPKİNS TELESKOP VE OPTİK FORSEBS KULLANIMI ÇOCUKLARDA SOLUNUM YOLU YABANCI CİSİMLERİNDE BAŞARI ŞANSINI ARTTIRMAKTADIR. 28. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 2010-09-22, 2010-09-25, ANTALYA, Türkiye, 2010. 0

Ulusal - Özet - Poster 75

5. İSBİR, C., DUODENAL ÜLSER PERFORASYONU OLAN DÖRT YAŞINDAKİ HASTADA TEDAVİ DENEYİMLERİMİZ . 32. ULUSAL ÇOCUK CERRAHISI KONGRESI, 2014-09-17, 2014-09-20, TRABZON, Türkiye, 2014. 25

4. İSBİR, C., İZOLE PARATUBAL KİST TORSİYONLU BİR OLGUDA LAPAROSKOPİK YAKLAŞIM . 32. ULUSAL ÇOCUK CERRAHISI KONGRESI, 2014-09-17, 2014-09-20, TRABZON, Türkiye, 2014. 25

3. İSBİR, C., RADYOLOJİK TANISI KARACİĞER APSESİ OLAN, İDİYOPATİK RETROPERİTONEAL APSELİ HASTADA TEDAVİ DENEYİMLERİMİZ. 30. ULUSAL ÇOCUK CERRAHISI KONGRESI, 2012-10-17, 2012-10-20, ANKARA, Türkiye, 2012. 25

2. BULUT, E., SAĞ PULMONER ARTER AGENEZİSİNE BAĞLI TEKRARLAYAN MASİF HEMOPTİZİLİ HASTADA TEDAVİ YAKLAŞIMIMIZ. 30. ULUSAL ÇOCUK CERRAHISI KONGRESI, 2012-10-17, 2012-10-20, ANKARA, Türkiye, 2012. 0

1. BULUT, E., ÇOCUKLARDA NADİR BİR OLGU: YABANCI CİSME BAĞLI KAZANILMIŞ FARİNGO-ÖZEFAGEAL DİVERTİKÜL. 30. ULUSAL ÇOCUK CERRAHISI KONGRESI, 2012-10-17, 2012-10-20, ANKARA, Türkiye, 2012. 0

Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl ÇC401 Çocuk Cerrahisi Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl ÇC401 Çocuk Cerrahisi Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl ÇC401 Çocuk Cerrahisi Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl ÇC401 Çocuk Cerrahisi Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl ÇC401 Çocuk Cerrahisi Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl ÇC401 Çocuk Cerrahisi Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl ÇC401 Çocuk Cerrahisi Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl ÇC401 Çocuk Cerrahisi Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2