Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Prof. Dr. Candan Öztürk
Özgeçmiş
:
Birim
:
Tıp Fakültesi / Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastane Kampüsü 33110 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-- .
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2015-11-18 15:34:47 .
Düzenleme
:
2018-03-05 13:40:19 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 1988
TIPTA UZMANLIK MİKROBİYOLOJİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 1995
DOÇENTLİK MİKROBİYOLOJİ ÜNİVERSİTELERARASI KURUL 2003
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 3450
2015
8. Ceyhan, M.; Ozsurekci, Y.; Gürler, N.; öksüz, L.; Aydemir, S.; Ozkan, S.; Yuksekkaya, S.; Keser emiroglu, M.; Gültekin, M.; Yaman, A. Serotype distribution ofStreptococcus pneumoniaein children with invasive diseases in Turkey: 2008–2014. INFORMA UK LİMİTED, 2015, 12, 308-313. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.1080/21645515.2015.1078952

2014
7. Vayisoğlu, Y.; özcan, C.; Horasan, E.; öztürk, C.; Ismi, O.; Görür, K. The Influence of Direct Rigid Laryngoscopy on the Nosocomial Colonization and Bacteremia. OVİD TECHNOLOGİES (WOLTERS KLUWER HEALTH), 2014, 25, 89-92. 550 + 0
http://dx.doi.org/10.1097/SCS.0000000000000429

2011
6. Ceyhan, M.; Gurler, N.; Yaman, A.; Ozturk, C.; Oksuz, L.; Ozkan, S.; Keser, M.; Salman, N.; Alhan, E.; Esel, D. Serotypes of Streptococcus pneumoniae Isolates from Children with Invasive Pneumococcal Disease in Turkey: Baseline Evaluation of the Introduction of the Pneumococcal Conjugate Vaccine Nationwide. AMERİCAN SOCİETY FOR MİCROBİOLOGY, 2011, 18, 1028-1030. 350 + 0
http://dx.doi.org/10.1128/CVI.00526-10

2008
5. Nayci, A.; Atis, S.; Duce, M.; Bayindir, S.; Tamer, L.; Ozturk, C. Bronchoscopy is associated with decreased mesenteric arterial flow*. OVİD TECHNOLOGİES (WOLTERS KLUWER HEALTH), 2008, 36, 2517-2522. 400 + 0
http://dx.doi.org/10.1097/CCM.0b013e318183f35b

2007
4. Ozturk, C.; Ozge, A.; Yalım, O.; Yılmaz, A.; Delıalıoglu, N.; Yıldız, C.; Tesdelen, B.; Kudıakı, C. The diagnostic role of serum inflammatory and soluble proteins on dementia subtypes: Correlation with cognitive and functional decline. BEHAVIOURAL NEUROLOGY, 2007, 18, 207-215. 750 + 0
3. Sasmaz, T.; Kurt, A.; Ozturk, C.; Bugdayci, R.; Oner, S. Rubella seroprevalence in women in the reproductive period, Mersin, Turkey. ELSEVİER BV, 2007, 25, 912-917. 700 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.vaccine.2006.09.033

2006
2. Avlan, D.; Tamer, L.; Ayaz, L.; Polat, A.; öztürk, C.; özturhan, H.; çamdeviren, H.; Aksöyek, S. Effects of trapidil on renal ischemia-reperfusion injury. ELSEVİER BV, 2006, 41, 1686-1693. 350 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.jpedsurg.2006.05.064

1. Avlan, D.; Tamer, L.; Ayaz, L.; Polat, A.; öztürk, C.; özturhan, H.; çamdeviren, H.; Aksöyek, S. Effects of trapidil on renal ischemia-reperfusion injury. ELSEVİER BV, 2006, 41, 1686-1693. 350 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.jpedsurg.2006.05.064

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 250
2008
2. Oner, S.; Buğdaycı, R.; Kurt, A.; öztürk, C.; şaşmaz, T. Tetanus Seroprevalence Among Women 15-49 Years Old, in Mersin, Turkey. TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, 2008, 28, 839-846. 120 + 0
1. Delialioğlu, N.; Aslan, G.; öztürk, C.; Ozturhan, H.; Sen, S.; Emekdaş, G. Detection of Entamoeba histolytica antigen in stool samples in Mersin, Turkey. JOURNAL OF PARASITOLOGY, 2008, 94, 530-532. 130 + 0
Ulusal - Yürütücü 500

5. İmmün sistemi baskılanmış hastalarda Pneumocystis jiroveci’nin çeşitli yöntemlerle araştırılması, BAP, Proje No: 2017-1-TP3-2262, 20885 TL, Yürütücü, 2018,Tamamlandı. 100

4. Hastane enfeksiyon etkeni olarak metisilin dirençli Staphylococcus aureus epidemiyolojisinin rep-PCR ile araştırılması, BAP, Proje No: BAP-SBE TM (İG) 2011-7 YL, 10 TL, Yürütücü, 2013,Tamamlandı. 100

3. Klinik örneklerden izole edilen Enterokokların tiplendirilmesi vankomisin ve yüksek düzey aminoglikozid direncinin araştırılması, BAP, Proje No: BAP-SBE TM (SA) 2010-4 YL, 12 TL, Yürütücü, 2011,Tamamlandı. 100

2. Çoklu antibiyotik dirençli Gram negatif bakterilerde kolistin duyarlılığının belirlenmesi, BAP, Proje No: BAP-TF TBB(ÖD) 2009-1 TU, 9 TL, Yürütücü, 2011,Tamamlandı. 100

1. Beyin omurilik sıvısı ve orta kulak efüzyonu örneklerinden Haemophilus influenzae’nın saptanması kültür ve PCR’nin karşılaştırılması, BAP, Proje No: BAP-TF TBB(ÖD) 2007-1TU, 2 TL, Yürütücü, 2009,Tamamlandı. 100

Ulusal - Araştırmacı 50

1. Orak Hücre Hastalığı Olan Çocuklarda Periodontal Durum ve Sistemik Enflamasyon Arasındaki İlişkinin Araştırılması, TÜBİTAK, Proje No: 113S271, 69 TL, Araştırmacı, 2014,Tamamlandı. 50

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 400

2. İsmet GÜLBÜKEN, Hastane enfeksiyonu etkeni olarak metisiline dirençli staphyloccoccus aureus epidemiyolojisinin rep-pzr ile araştırılması, Diğer, Diğer, Tamamlandı. 200

1. SEBAHAT ASLAN TEK, Klinik örneklerden izole edilen enterokokların tiplendirilmesi vankomisin ve yüksek düzey aminoglikozid direncinin araştırılması, Diğer, Diğer, Tamamlandı. 200

Yönetilen Tıpta Uzmanlık Tezleri 400

1. ÖZNUR DAĞCI, BEYİN OMURİLİK SIVISI VE ORTA KULAK EFÜZYONU ÖRNEKLERİNDEN HAEMOPHİLUS INFLUENZAE'NİN SAPTANMASI KÜLTÜR VE PRC'NİN KARŞILAŞTIRILMASI, Diğer, Diğer, Tamamlandı. 400

Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz MİK 542 Bakteriyolojide Makale Sunumu Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Mikrobiyoloji ( Yüksek... 1-0-1
Güz MİK 657 İmmünizasyon ve Aşılar Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Mikrobiyoloji ( Doktora... 2-0-2
Güz MİK 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim ... 4-0-4
Güz MİK 537 Tıbbi Bakteriyoloji Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Mikrobiyoloji ( Yüksek... 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MİK 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim ... 4-0-4
Bahar MİK 537 Tıbbi Bakteriyoloji Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Mikrobiyoloji ( Yüksek... 2-2-3
Bahar MİK 637 Bakteriyolojide Özel Konular Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Mikrobiyoloji ( Doktora... 2-0-2
Bahar MİK 542 Bakteriyolojide Makale Sunumu Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Mikrobiyoloji ( Yüksek... 1-0-1
Güz MİK 537 Tıbbi Bakteriyoloji Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Mikrobiyoloji ( Yüksek... 2-2-3
Güz MİK 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim ... 4-0-4
Güz MİK 542 Bakteriyolojide Makale Sunumu Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Mikrobiyoloji ( Yüksek... 1-0-1
Güz MİK 634 Anaerop Bakteriler Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Mikrobiyoloji ( Doktora... 2-0-2
Güz SEM DR Seminer ( Dr ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz MİK 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim ... 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MİK 537 Tıbbi Bakteriyoloji Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Mikrobiyoloji ( Yüksek... 2-2-3
Bahar MİK 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim ... 4-0-4
Güz MİK 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim ... 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MİK 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim ... 4-0-4
Bahar TEZ Tez Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MİK 637 BAKTERİYOLOJİDE ÖZEL KONULAR Sağlık Bilimleri Enstitüsü TIBBİ MİKROBİYOLOJİ 2-0-2
Güz MİK 634 ANAEROP BAKTERİLER Sağlık Bilimleri Enstitüsü TIBBİ MİKROBİYOLOJİ 2-0-2
Güz MİK 537 TIBBİ BAKTERİYOLOJİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü TIBBİ MİKROBİYOLOJİ 2-2-3
Güz MİK 637 BAKTERİYOLOJİDE ÖZEL KONULAR Sağlık Bilimleri Enstitüsü TIBBİ MİKROBİYOLOJİ 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz MİK 537 TIBBİ BAKTERİYOLOJİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü TIBBİ MİKROBİYOLOJİ 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MİK 637 BAKTERİYOLOJİDE ÖZEL KONULAR Sağlık Bilimleri Enstitüsü TIBBİ MİKROBİYOLOJİ 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz MİK 531 TIBBİ BAKTERİYOLOJİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü TIBBİ MİKROBİYOLOJİ 2-2-3
Güz MİK 526 TEMEL BAKTERİYOLOJİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü TIBBİ MİKROBİYOLOJİ 2-2-3