Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Araştırma Görevlisi Canan Kanat
Özgeçmiş
:
Birim
:
Hemşirelik Fakültesi / Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Içel Sağlık Yüksekokulu Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3610001 .
Dahili
:
14238 .
Oluşturma
:
2016-05-23 15:25:33 .
Düzenleme
:
2019-02-04 14:42:22 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0
Researcher ID
Puan

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSE MERSİN MEHMET ADNAN ÖZÇELİK ANADOLU LİSESİ 2007
LİSANS HEMŞİRELİK MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015
YÜKSEKLİSANS HEMŞİRELİK MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2019
DOKTORA HEMŞİRELİK MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2023
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 490
2018
3. Kanat, C.; Altun uğraş, G. THE PROBLEMS OF OBESE PATIENTS IN SURGICAL CLINICS. MEDİCAL SCİENCE, 2018, 13, 23-34. 200 + 0
http://dergipark.gov.tr/download/article-file/461682

Publications_005.pdf

2. Altun uğraş, G.; Akyolcu, N.; Kanat, C.; Yüksel, S.; Ayoğlu, T.; Sayın, Y.; Kanan, N. Cerrahi Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin İş Güvenliği. FLORENCE NİGHTİNGALE HEMŞİRELİK DERGİSİ, 2018, 26, 93-101. 120 + 0
2017
1. Erer, M.; Kanat, C.; şahin, E.; öger, . Toplumun Erkek Hemşirelere Bakışı; Mersin Örneği. ULUSLARARASI HAKEMLİ HEMŞİRELİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2017, 0, 137-156. 170 + 0
Publications_004.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 200
2019
1. Altun uğraş, G.; Kanat, C. Hemşirelik Girişimleri İkincil Beyin Hasarına Neden Olabilir mi?. ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2019, 10, 13-19. 200 + 0
http://acibadem.dergisi.org/abstract.php?id=531

Publications_006.pdf

Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 400

2. KANAT, C.; ALTUN UĞRAŞ, G., TİP 2 DİYABETİN TEDAVİSİNDE METABOLİK CERRAHİ VE HEMŞİRELİK BAKIMI. I. Uluslararası Mersin Sempozyumu, 2018-11-01, 2018-11-03, Mersin, Türkiye, 2018. 200
http://mersinsempozyumu.mersin.edu.tr/

1. KANAT, C.; ALTUN UĞRAŞ, G., Cerrahi Kliniklerinde Yatan Obez Hastaların Yaşadığı Sorunlar. I. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi, 2017-10-05, 2017-10-08, Nevşehir/Ürgüp, Türkiye, 2017. 200
http://bilmescongress.com/

Uluslararası - Özet - Sözlü 370

4. Çavuşoğlu, E.; Altıok, M.; Kanat, C., YARA BAKIMINDA ALTERNATİF BİR SEÇENEK: BAL PANSUMANI. I. Uluslararası İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi, 2018-11-25, 2018-11-27, Antalya, Türkiye, 2018. 100
http://www.ichastaliklarihemsireligi.com/

3. KANAT, C.; ALTUN UĞRAŞ, G., VİDEO DESTEKLİ EĞİTİMİN CERRAHİ HASTALARININ TABURCULUK SÜRECİNDE KULLANIMI. II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 2018-05-04, 2018-05-05, Adana, Türkiye, 2018. 100
http://www.multicongress.net/

2. KANAT, C.; ALTUN UĞRAŞ, G., Yanıklı Hastalarda Sanal Gerçeklik Gözlüğünün Ağrı Yönetiminde Kullanımı. II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 2018-05-04, 2018-05-05, Adana, Türkiye, 2018. 100
http://www.multicongress.net/

1. Akyolcu, N.; Kanat, C.; Altun Uğraş, G.; Yüksel, S.; Ayoğlu, T.; Sayın, Y.; Kanan, N., Cerrahi Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin İş Güvenliği. 2. Uluslararası 10. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 2017-11-02, 2017-11-05, Antalya, Türkiye, 2017. 70
http://www.tcahd2017.com/

Uluslararası - Özet - Poster 50

1. Çam, T.; Kanat, C.; Altun Uğraş, G., CERRAHİ KLİNİKLERDE HASTA GÜVENLİĞİ. 2. Uluslararası 10. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 2017-11-02, 2017-11-05, Antalya, Türkiye, 2017. 50
http://www.tcahd2017.com/

Ulusal - Özet - Sözlü 20

1. Erer, M.; Avşar, Y.; Öger, Ö.; Şahin, E.; Kanat, C.; Türk, D.; Solmaz, c., Toplumun Erkek Hemşirelere Bakışı. 14. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi 2015, 2015-04-22, 2015-04-26, Kayseri, Türkiye, 2015. 20
Scientific_Meetings_002.pdf

Ulusal - Özet - Poster 21

1. Öztürk, E.; Kanat, C.; Usanmaz, Z.; Altun Uğraş, G., Obezite Cerrahisinde Komplikasyon Yönetimi: Olgu Sunumu. 21. Ulusal Cerrahi Kongresi, 16. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 2018-04-11, 2018-04-15, Antalya, Türkiye, 2018. 21
http://2018uck.org/default.asp