Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Prof. Dr. Cemal Altan
Özgeçmiş
:
Birim
:
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı .
DOĞUM TARİHİ
:
01 Kasım 1967 .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
GSM
:
+90-534-3199155 .
Telefon
:
+90-324-3610001 .
Dahili
:
5312 .
Faks
:
+90-324-3610069 .
Oluşturma
:
2016-04-21 11:19:49 .
Düzenleme
:
2018-04-11 16:42:55 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS KAMU YÖNETİMİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 1992
YÜKSEK LİSANS KAMU YÖNETİMİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 1994
DOÇENTLİK SİYASAL HAYAT VE KURUMLAR ÜNİVERSİTELERARASI KURUL 2012
Doktora Tezi

1. Türkiye’de 1973 Sonrası Genel Seçimlerinin Değişik Seçim Sistemleriyle Değerlendirilmesi: “İKTİDAR SENARYOCULUĞU” Danışman: Dr. Hasan BURAN, İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisadi ve İdari Programlar Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, .

Yüksek Lisans Tezi

1. “1950’den Günümüze Türkiye’de Parlamentonun Sosyolojik Görünümü ve Değişimi” Danışman: Dr. ALİ ÖZTEKİN, İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisadi ve İdari Programlar Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, .

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 1995-07-31 - 2002-10-17
YARDIMCI DOÇENT MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2002-10-17 - 2013-07-15
DOÇENT MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2012-12-03 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
KOMİSYON ÜYESİ EĞİTİM KOMİSYONU 2017-02-27 - Devam ediyor
DEKAN YARDIMCISI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2016-08-08 - Devam ediyor
DEKAN İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2017-07-24 - 2017-07-28
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2017-05-16 - 2020-05-16
DEKAN İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2017-04-04 - 2017-04-04
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2017-02-21 - 2020-02-21
DEKAN İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2017-01-17 - 2017-01-17
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ GÖÇ ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015-10-22 - 2018-10-22
MERKEZ MÜDÜRÜ GÖÇ ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015-10-22 - 2018-10-22
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ GÖÇ ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015-10-22 - 2018-10-22
MERKEZ MÜDÜRÜ GÖÇ ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015-10-22 - 2018-10-22
MÜDÜR SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-02-06 - 2018-02-06
YÜKSEKOKUL KURULU ÜYESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-02-06 - 2018-02-06
YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-02-06 - 2018-02-06
MÜDÜR SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-02-06 - 2018-02-06
SENATO ÜYESİ 2015-02-06 - 2018-02-06
YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-02-06 - 2018-02-06
YÜKSEKOKUL KURULU ÜYESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-02-06 - 2018-02-06
SENATO ÜYESİ 2015-02-06 - 2018-02-06
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2014-02-21 - 2017-02-21
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 1800
2018
9. Altan, C. KİŞİ ADLARI-SİYASAL EĞİLİM İLİŞKİSİ:MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. ELEKTRONİK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2018, 2, 1-20. 200 + 0
2017
8. Altan, C. Gelir Düzeyi - Siyasal Tercih İlişkisi: Mersin Örneği. JOURNAL OF CURRENT RESEARCHES ON BUSİNESS AND ECONOMİCS (JOCREBE), 2017, 7, 319-336. 200 + 0
2011
7. Altan, C. Altan, C., “Eğitim-Siyasal Eğilim İlişkisi:Mersin Örneği”, Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi, 313-329 , 2011 , DOI: 1303-1279. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ, 2011, 1303-1279, 313-329. 200 + 0
2009
6. Altan, C. Türkiye’de 1980-2007 Dönemi Milletvekillerinin Sosyolojik Özellikleri. AKADEMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2009, 40, 129-149. 200 + 0
2008
5. Altan, C. Altan, C., “Türkiye’de 1950-1960 Dönemi Milletvekillerin Sosyolojik Özellikleri”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, sayı:22, Aralık (2008). . DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2008, 22, 15-29. 200 + 0
4. Altan, C. Türkiye’de Erken Genel Seçimleri Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İİBF SOSYAL VE EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2008, 16, 142-158. 200 + 0
2004
3. Altan, C. GENEL SEÇİMLER-YEREL SEÇİMLER İLİŞKİSİ (1983-2004) . ELEKTRONİK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2004, 12, 174-190. 200 + 0
2002
2. Altan, C. 18 NİSAN 1999 GENEL SEÇİMLERİNİN TEK ADLI-İKİ TURLU (DAR BÖLGE) SEÇİM YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ . ELEKTRONİK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2002, 2, 1-11. 200 + 0
2001
1. Altan, C. 18 Nisan 1999 Genel Seçimleri Üzerine 9 Senaryo. MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ DERGİSİ, 2001, 25, 295-310. 200 + 0
Ulusal - Diğer Kitap Yazma 0
1. Altan, C. Uluslararsı İlişkiler ve Türk Siyasal Partileri, ISBN: 975020168X, SEÇKİN, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 2000, 412 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2006. 0
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 2600

13. Muhsin İTAH, DEMOKRATİKLEŞME BAĞLAMINDA YEREL SİYASET VE YEREL SERMAYE İLİŞKİSİ:MERSİN ÖRNEĞİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

12. Cengiz Doğan, Kurum içi İletişim ve Çatışma Eğiliminin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi: Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Örneği, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

11. Kurt İnci Dürdane, Kamu’da e-İmza ve Verimlilik:Mersin Milli Eğitim Müürlüğü Örneği, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

10. Ezgi uygur, “Uluslar arası Anlaşmalar Bağlamında Türkiye’de Katılımcı Demokrasi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

9. Askeri Fidan, 1980 Sonrası Yapılan Yerel Seçim Sonuçları ile Genel Seçim Sonuçlarının Karşılaştırmalı Analizi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

8. Mehmet Kapusızoğlu, Gelir Durumu-Siyasal Eğilim İlişkisi”, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

7. Koray Temizkan, “Ombudsmanlık ve Günümüzde Türkiye’de Uygulanabilirliği” Mersin Üniversitesi,, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

6. Fatma Torun, “Örgütlenme Açısından Kamu-Özel Yönetim Etkileşimi”, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

5. Faruk Uzel, Türkiye'de İç Güvenlik Teşkilatlarının Yeniden Yapılandırılması, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

4. Julide pehlivan, Performans Planlaması, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

3. Melahat Çamcı, Sağlık Yönetimi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

2. Serap KADEMLİ, Cumhuriyetten Bugüne Kamu Personel Yönetimi Reform Girişimleri, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

1. Aybike ERDEM, “Stratejik Yönetim ve Kamu Yönetimine Uygulanabilirliği” , Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar KAM452 Siyasi Partiler İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Bahar KAM138 Kamu Yönetimine Giriş İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Bahar KAM210 Siyaset Bilimi İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 2-1-3
Bahar KAM210 Siyaset Bilimi İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 2-1-3
Bahar KAM 654 Toplumsal Bilimlerde Bilgi Kur Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yöneti... 3-0-3
Bahar SOBE 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Bahar SOBE 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar KAM 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar KAM 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 4-0-4
Güz EKON181 Sosyoloji İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Güz KAM133 Siyaset Bilimine Giriş I İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz EKON181 Sosyoloji İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz SOBE 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Güz SOBE 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Güz SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz KAM 577 Siyasal Partiler ve Seçim Huku Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 3-0-3
Güz KAM 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 4-0-4
Güz KAM 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 4-0-4
Güz KAM 655 Toplumsal Bilimlerde Bilgi Kur Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yöneti... 3-0-3
Güz KAM 657 Türkiye'de Siyaset Bilimin Tar Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yöneti... 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar KAM210 Siyaset Bilimi İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 2-1-3
Bahar KAM440 Türk Siyasal Yaşamı II İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Bahar KAM452 Siyasi Partiler İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Bahar KAM138 Kamu Yönetimine Giriş İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Bahar KAM210 Siyaset Bilimi İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 2-1-3
Bahar KAM 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar SOBE 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Bahar SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar KAM 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar KAM 654 Toplumsal Bilimlerde Bilgi Kur Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yöneti... 3-0-3
Güz KAM439 Türk Siyasal Yaşamı I İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz KAM133 Siyaset Bilimine Giriş I İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz EKON181 Sosyoloji İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz EKON181 Sosyoloji İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz EKON181 Sosyoloji İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Güz SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz KAM 655 Toplumsal Bilimlerde Bilgi Kur Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yöneti... 3-0-3
Güz KAM 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 4-0-4
Güz KAM 577 Siyasal Partiler ve Seçim Huku Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 3-0-3
Güz KAM 653 Siyasal Toplumsallaşma Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yöneti... 3-0-3
Güz KAM 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 4-0-4
Yaz EKON181 Sosyoloji İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Yaz KAM210 Siyaset Bilimi İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 2-1-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar KAM138 Kamu Yönetimine Giriş İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Bahar KAM440 Türk Siyasal Yaşamı II İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Bahar KAM210 Siyaset Bilimi İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 2-1-2
Bahar KAM134 Siyaset Bilimine Giriş II İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Bahar KAM 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar KAM 652 Türk Parlamentosunun Evrimi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yöneti... 3-0-3
Bahar KAM 554 Toplumsal ve Ekonomik Yapı Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 3-0-3
Bahar KAM 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 4-0-4
Güz EKON181 Sosyoloji İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz KAM321 Siyaset Sosyolojisi İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz KAM439 Türk Siyasal Yaşamı I İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz EKON181 Sosyoloji İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Güz KAM133 Siyaset Bilimine Giriş I İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz SOS111 Sosyoloji İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Güz KAM 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 4-0-4
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz KAM 653 Siyasal Toplumsallaşma Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yöneti... 3-0-3
Güz KAM 577 Siyasal Partiler ve Seçim Huku Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar KAM210 Siyaset Bilimi İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 2-1-2
Bahar KAM138 Kamu Yönetimine Giriş İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Bahar KAM134 Siyaset Bilimine Giriş II İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Bahar KAM 554 Toplumsal ve Ekonomik Yapı Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 3-0-3
Bahar KAM 554 Toplumsal ve Ekonomik Yapı Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 3-0-3
Bahar SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar KAM 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz EKON181 Sosyoloji İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Güz EKON181 Sosyoloji İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz SOS111 Sosyoloji İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Güz KAM133 Siyaset Bilimine Giriş I İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz KAM221 Toplumsal Bilimlerde Yöntem İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz KAM321 Siyaset Sosyolojisi İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz KAM 577 Siyasal Partiler ve Seçim Huku Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz KAM 577 Siyasal Partiler ve Seçim Huku Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz KAM 653 Siyasal Toplumsallaşma Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz KAM 554 Toplumsal ve Ekonomik Yapı Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar KAM138 Kamu Yönetimine Giriş İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Bahar KAM210 Siyaset Bilimi İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 2-1-2
Bahar KAM452 Siyasi Partiler İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Bahar KAM134 Siyaset Bilimine Giriş II İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Bahar KAM 652 Türk Parlamentosunun Evrimi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi 3-0-3
Bahar KAM 554 Toplumsal ve Ekonomik Yapı Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi 3-0-3
Bahar KAM 554 Toplumsal ve Ekonomik Yapı Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz EKON181 Sosyoloji İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz KAM133 Siyaset Bilimine Giriş I İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz KAM221 Toplumsal Bilimlerde Yöntem İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz EKON181 Sosyoloji İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Güz EKON181 Sosyoloji İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 1-0-1
Güz KAM 577 Siyasal Partiler ve Seçim Huku Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi 3-0-3
Yaz KAM210 Siyaset Bilimi İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 2-1-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SEC352 Politik Psikoloji İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Bahar KAM452 Siyasi Partiler İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Bahar KAM138 Kamu Yönetimine Giriş İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Bahar KAM210 Siyaset Bilimi İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 2-1-2
Bahar KAM134 Siyaset Bilimine Giriş II İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Bahar KAM 568 Siyasetin Toplumsal Tabanı Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi 3-0-3
Bahar KAM 554 Toplumsal ve Ekonomik Yapı Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi 3-0-3
Bahar KAM 554 Toplumsal ve Ekonomik Yapı Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi 3-0-3
Bahar OSD Siyaset Bilimine Giriş II Rektörlük 2-0-2
Güz KAM133 Siyaset Bilimine Giriş I İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz KAM221 Toplumsal Bilimlerde Yöntem İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz EKON181 Sosyoloji İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Güz KAM321 Siyaset Sosyolojisi İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz KAM339 Siyaset Sosyolojisi İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz EKON181 Sosyoloji İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz KAM 577 Siyasal Partiler ve Seçim Huku Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz KAM 577 Siyasal Partiler ve Seçim Huku Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz OSD Siyaset Bilimine Giriş I Rektörlük 2-0-2
Yaz KAM210 Siyaset Bilimi İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 2-1-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar KAM452 Siyasi Partiler İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Bahar EKON182 Siyasal Düşünceler Tarihi İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar KAM134 Siyaset Bilimine Giriş II İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Bahar KAM138 Kamu Yönetimine Giriş İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Bahar EKON182 Siyasal Düşünceler Tarihi İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar EKON182 Siyasal Düşünceler Tarihi İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Bahar KAM210 Siyaset Bilimi İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Bahar KAM 554 Toplumsal ve Ekonomik Yapı Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi 3-0-3
Bahar KAM 554 Toplumsal ve Ekonomik Yapı Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi 3-0-3
Bahar OSD Siyaset Bilimine Giriş II Rektörlük 2-0-2
Bahar OSD Siyaset Bilimine Giriş I Rektörlük 2-0-2
Güz KAM133 Siyaset Bilimine Giriş I İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz KAM221 Toplumsal Bilimlerde Yöntem İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz EKON181 Sosyoloji İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Güz EKON181 Sosyoloji İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz KAM321 Siyaset Sosyolojisi İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz KAM 577 Siyasal Partiler ve Seçim Huku Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz KAM 577 Siyasal Partiler ve Seçim Huku Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz SKİP233 Sağlık Kurumları Maliyet Yönet Mersin Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmec... 3-0-3
Güz OSD Siyaset Bilimine Giriş II Rektörlük 2-0-2
Güz OSD Siyaset Bilimine Giriş I Rektörlük 2-0-2
Yaz KAM110 Siyaset Bilimi İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Yaz EKON181 Sosyoloji İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar KAM134 Siyaset Bilimine Giriş II İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Bahar KAM452 Siyasi Partiler İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Bahar EKON182 Siyasal Düşünceler Tarihi İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar EKON182 Siyasal Düşünceler Tarihi İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Bahar KAM138 Kamu Yönetimine Giriş İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Bahar KAM210 Siyaset Bilimi İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Bahar KAM 554 Toplumsal ve Ekonomik Yapı Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi 3-0-3
Bahar KAM 554 Toplumsal ve Ekonomik Yapı Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi 3-0-3
Bahar OSD Siyaset Bilimine Giriş II Rektörlük 2-0-2
Bahar OSD Siyaset Bilimine Giriş II Rektörlük 2-0-2
Güz GZT113 Siyaset Bilimi İletişim Fakültesi Gazetecilik 2-0-2
Güz KAM221 Toplumsal Bilimlerde Yöntem İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz KAM133 Siyaset Bilimine Giriş I İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz EKON181 Sosyoloji İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Güz EKON181 Sosyoloji İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz KAM321 Siyaset Sosyolojisi İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz KAM 577 Siyasal Partiler ve Seçim Huku Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz OSD Siyaset Bilimine Giriş I Rektörlük 2-0-2
Güz OSD Siyaset Bilimine Giriş I Rektörlük 2-0-2
Yaz EKON181 Sosyoloji İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Yaz KAM110 Siyaset Bilimi İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Yaz EKON182 Siyasal Düşünceler Tarihi İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Yaz KAM452 Siyasi Partiler İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EKON182 Siyasal Düşünceler Tarihi İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar KAM134 Siyaset Bilimine Giriş II İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Bahar HEM322 Hemşirelikte Yönetim İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Bahar EKON182 Siyasal Düşünceler Tarihi İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Bahar KAM452 Siyasi Partiler İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Bahar OSD Siyaset Bilimine Giriş II Rektörlük 2-0-2
Güz EKON181 Sosyoloji İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz SOS111 Sosyoloji İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Güz KAM411 Siyaset Sosyolojisi İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 2-0-2
Güz EKON181 Sosyoloji İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Güz KAM321 Siyaset Sosyolojisi İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz KAM443 Seminer Yönetim Sorunları I İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz KAM133 Siyaset Bilimine Giriş I İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz KAM221 Toplumsal Bilimlerde Yöntem İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Güz KAM307 Türkiyenin Toplumsal Yapısı İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 2-0-2
Güz OSD Siyaset Bilimine Giriş I Rektörlük 2-0-2
Yaz EKON182 Siyasal Düşünceler Tarihi İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Yaz KAM133 Siyaset Bilimine Giriş I İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Yaz EKON182 Siyasal Düşünceler Tarihi İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Yaz KAM452 Siyasi Partiler İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Yaz SOS111 Sosyoloji İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Yaz EKON181 Sosyoloji İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Yaz EKON181 Sosyoloji İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3