Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Çağlayandereli
Özgeçmiş
:
Birim
:
Fen - Edebiyat Fakültesi / Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3610001 .
Dahili
:
14716 .
Oluşturma
:
2015-09-19 14:07:17 .
Düzenleme
:
2018-07-25 12:56:21 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS SOSYOLOJİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 1992
YÜKSEK LİSANS SOSYOLOJİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 1995
DOKTORA SOSYOLOJİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2005
Doktora Tezi

1. Bir sosyal sorun olarak kentsel doku değişimi ve çöküntü mahalleleri: Gedikpaşa örneği Danışman: Dr. Ahmet Korkut Tuna, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye, 2005.

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp">https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Yüksek Lisans Tezi

1. Türkiye'de Cumhuriyet öncesi ve sonrası siyasal partilerin sosyolojik incelemesi Danışman: Dr. Nevzat Güldiken, Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye, 1995.

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp">https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ÖĞRETMEN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 1994-12-27 - 1995-12-06
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, SOSYOLOJİ ANA BİLİM DALI 1995-12-06 - 1998-03-16
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ, FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ, SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ, SOSYOMETRİ A.B.D. 1998-03-18 - 1999-08-16
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, SOSYOLOJİ ANA BİLİM DALI 1999-08-31 - 2005-10-20
DOKTOR ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ, FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ, SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ 2005-10-24 - 2007-09-21
YARDIMCI DOÇENT DOKTOR MERSİN ÜNİVERSİTESİ, FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ, SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ 2007-09-21 - 2017-01-07
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
MERKEZ MÜDÜR YARDIMCISI YÖRÜK KÜLTÜRÜ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2016-12-20 - Devam ediyor
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 600
2018
3. Mazlum, A.; çağlayandereli, M.; Bay, S. Migration and Terror Paradox in the Case Study of Mersin. INTERNATİONAL JOURNAL OF EURASİA SOCİAL SCİENCES, 2018, 9, 872-886. 200 + 0
http://www.ijoess.com/DergiTamDetay.aspx?ID=2242&Detay=Ozet

Publications_014.pdf

2. çağlayandereli, M.; Mazlum, A.; Tanaydın, M. The Tendency of Slumization in the Gecekondu: The Example of Mersin Province. INTERNATİONAL JOURNAL OF EURASİA SOCİAL SCİENCES, 2018, 9, 648-671. 200 + 0
http://www.ijoess.com/DergiTamDetay.aspx?ID=2235&Detay=Ozet

Publications_013.pdf

2016
1. çağlayandereli, M.; Arslan, D.; ünal, R. Adalet Algısı ve Yaşam Kalitesi Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma. INTERNATİONAL JOURNAL OF EURASİA SOCİAL SCİENCES, 2016, 7, 319-347. 200 + 0
http://www.ijoess.com/DergiTamDetay.aspx?ID=521&Detay=Ozet

Publications_011.pdf

Ulusal - Diğer 1000
10. çağlayandereli, M.; Göker, H. Anadolu dövme sanatı; Tunceli ili örneği. JOURNAL OF HUMAN SCİENCES, 2016, 13, 2545-2562. 100 + 0
https://www.j-humansciences.com/ojs/index.php/IJHS/article/view/3827

Publications_010.pdf

2015
9. Arslan, D.; çağlayandereli, M.; Arslan, G. Genel seçim sonuçları temelinde Üsküdar'ın siyasi yapısının sosyolojik analizi. INTERNATİONAL REFEREED JOURNAL OF HUMANİTİES AND ACADEMİC SCİENCES, 2015, 4, 131-178. 100 + 0
http://www.uhbabdergisi.com/?sayfa=dergiayrinti&no=234&icerik=genel-secim-sonuclari-temelinde-uskudarin-siyasi-yapisinin-sosyolojik-analizi&kategori=sosyoloji

Publications_009.pdf

2012
8. Güleş, H.; çağlayandereli, M. Yönetici ve Öğretmenlerin Öğrenen Organizasyona İlişkin Algıları (İstanbul İli Bayrampaşa İlçesi Örneği). CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2012, 36, 183-197. 100 + 0
http://dergi.cumhuriyet.edu.tr/cumusosbil/article/view/1008001507/1008001386

Publications_005.pdf

2009
7. Kocacık, F.; çağlayandereli, M. Ailede Kadına Yönelik Şiddet: Denizli İli Örneği. JOURNAL OF HUMAN SCİENCES, 2009, 6, 24-43. 100 + 0
http://www.j-humansciences.com/ojs/index.php/IJHS/article/viewFile/670/393

Publications_001.pdf

2007
6. Yetim, N.; çağlayandereli, M. Toplumsal Algı Boyutuyla Sokakta Çalışan Çocuklar: Mersin Örneği. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYOLOJİ DERGİSİ, 2007, 3, 31-56. 100 + 0
http://yayinlar.istanbul.edu.tr/tr/index.php/sosyoloji/article/view/13160/12382

Publications_004.pdf

5. Arslan, D.; çağlayandereli, M. Geçmişten Geleceğe Denizli Milletvekilleri. AKADEMİK BAKIŞ ULUSLARARASI HAKEMLİ SOSYAL BİLİMLER E-DERGİ, 2007, 11, 1-14. 100 + 0
http://www.akademikbakis.org/eskisite/sayi11/makale/denizli.pdf

Publications_002.pdf

2006
4. Arslan, D.; çağlayandereli, M. 12 Eylül 1980 Askeri Müdahalesi Sonrasından Günümüze Türkiye'nin Siyasi Yapısı. INTERNATİONAL JOURNAL OF HUMAN SCİENCES, 2006, 3, 1-33. 100 + 0
http://www.j-humansciences.com/ojs/index.php/IJHS/article/viewFile/39/48

Publications_012.pdf

3. çağlayandereli, M. Sivil İtaatsizliğin Katılımcı Demokrasi Bağlamında Farklı Görünümleri. POLİS VE SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2006, 4, 43-69. 100 + 0
http://www.researchgate.net/publication/264044982_SVL_TAATSZLN_KATILIMCI_DEMOKRAS_BALAMINDA_FARKLI_GRNMLER

Publications_007.pdf

2. Erjem, Y.; çağlayandereli, M. Televizyon ve Gençlik: Yerli Dizilerin Gençlerin Model Alma Davranışı Üzerindeki Etkisi. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2006, 30, 15-30. 100 + 0
http://eskidergi.cumhuriyet.edu.tr/makale/1360.pdf

Publications_006.pdf

1. çağlayandereli, M. Kent Sosyolojisinde Yeni Gündem; Çöküntü Mahalleleri; Gedikpaşa Örneği. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYOLOJİ DERGİSİ, 2006, 3, 133-152. 100 + 0
http://www.journals.istanbul.edu.tr/iusosyoloji/article/view/1019013257/1019012475

Publications_003.pdf

Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 166
1. Uslu, Z.; Arslan, D.; çağlayandereli, M. Herkes İçin İletişim: (Bölüm 1) Medya Dünyasının Değişen Birey, Toplum, Kültür İlişkileri, ISBN: 978-605-66617-3-0, Turkish National Commission for UNESCO, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 12 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 83
https://www.researchgate.net/profile/Mustafa_Caglayandereli2/publication/321860226_MEDYA_DUNYASININ_DEGISEN_BIREY_TOPLUM_KULTUR_ILISKILERI/links/5a356f73a6fdcc769fd49b19/MEDYA-DUeNYASININ-DEGISEN-BIREY-TOPLUM-KUeLTUeR-ILISKILERI.pdf
2. Uslu, Z.; Arslan, D.; çağlayandereli, M. Communication for All: (Chapter 1) Changing Individual, Social and Cultural Relationships in the Media World, ISBN: 978-605-66617-3-0, Turkish National Commission for UNESCO, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 12 Sayfa, İngilizce, Ankara, Türkiye, 2017. 83
https://www.researchgate.net/publication/321851901_CHANGING_INDIVIDUAL_SOCIAL_AND_CULTURAL_RELATIONSHIPS_IN_THE_MEDIA_WORLD
Ulusal - Diğer Kitap Yazma 2291
1. Güldiken, N.; çağlayandereli, M. Ortakent Esnafı Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma – Sivas Örneği, ISBN: 975-7631-37-X 306.3, Cumhuriyet Üniversitesi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 266 Sayfa, Türkçe, Sivas, Türkiye, 1997. 250
2. çağlayandereli, M.; Arslan, D.; Kızıldağ, . Her Yönüyle Polatlı, ISBN: Sosyal Araştırma Dizisi - 1, Polatlı Belediyesi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 187 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2007. 167
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 2291
1. Arslan, D.; çağlayandereli, M. Sosyoloji Günlük Yaşamı Anlamak: (Bölüm 14) Kır, Köy ve Kırsal Kalkınma, ISBN: 978-605-84547-7-4, Paradigma Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 20 Sayfa, Türkçe, Çanakkale, Türkiye, 2016. 125
https://www.researchgate.net/publication/312121841_KIR_KOY_VE_KIRSAL_KALKINMA
2. Arslan, D.; çağlayandereli, M. Sosyoloji Günlük Yaşamı Anlamak: (Bölüm 15) Sosyolojik Boyutlarıyla Yaşam Kalitesi, ISBN: 978-605-84547-7-4, Paradigma Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 22 Sayfa, Türkçe, Çanakkale, Türkiye, 2016. 125
https://www.researchgate.net/publication/312121750_SOSYOLOJIK_BOYUTLARIYLA_YASAM_KALITESI
3. Tuna, A.; şatıroğlu, A.; çağlayandereli, M. Bir Çingene Yolculuğu, ISBN: Fatih Belediyesi Yayını, Fatih Belediyesi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 180 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2008. 750
https://www.researchgate.net/publication/264044951_NESLISAH_MAHALLESI_SULUKULE_TOPLUMSAL_YAPI_ARASTIRMASI
4. çağlayandereli, M. Dünyada ve Türkiye'de Siyasetin Sosyolojik Temelleri: (Bölüm 13) Siyasal Partiler, ISBN: 978-605-67761-9-9, Paradigma Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 46 Sayfa, Türkçe, Çanakkale, Türkiye, 2017. 250
https://www.researchgate.net/publication/321833892_SIYASAL_PARTILER
5. Mazlum, A.; çağlayandereli, M.; Arslan, D.; çağrıcı, A. Akademik Bakış Açısıyla Göç: (Bölüm 1) Göç - Terör İlişkisi Mersin İli Örneği, ISBN: 978-605-9885-53-9, İKSAD, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 26 Sayfa, Türkçe, Gaziantep, Türkiye, 2017. 63
https://docs.wixstatic.com/ugd/614b1f_263600a9fb874424b27451bddc45d190.pdf
6. Tüfekçioğlu, H.; çağlayandereli, M. Sosyoloji Günlük Yaşamı Anlamak: (Bölüm 20) Nüfus ve Toplum, ISBN: 978-605-84547-7-4, Paradigma Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 38 Sayfa, Türkçe, Çanakkale, Türkiye, 2016. 125
https://www.researchgate.net/publication/312121576_NUFUS_VE_TOPLUM
7. Arslan, D.; çağlayandereli, M.; Mazlum, A.; çağrıcı, A. Akademik Bakış Açısıyla Göç: (Bölüm 3) Göçün Bireylerin Siyasi Tutum ve Davranışları Üzerindeki Değiştirici ve Dönüştürücü Etkisi: Cumhurbaşkanlığı Sistemi: Mersin Örneği, ISBN: 978-605-9885-53-9, İKSAD, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 79 Sayfa, Türkçe, Gaziantep, Türkiye, 2017. 63
https://docs.wixstatic.com/ugd/614b1f_263600a9fb874424b27451bddc45d190.pdf
Ulusal - Kitap Editörlüğü 2291
1. Arslan, D.; çağlayandereli, M. Dünyada ve Türkiye'de Siyasetin Sosyolojik Temelleri: Editör, ISBN: 978-605-67761-9-9, Paradigma Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 1040 Sayfa, Türkçe, Çanakkale, Türkiye, 2017. 125
http://www.dr.com.tr/Kitap/Dunyada-ve-Turkiye%E2%80%99de-Siyasetin-Sosyolojik-Temelleri/Arastirma-Tarih/Sosyoloji/urunno=0001724965001?gclid=EAIaIQobChMI4pitv8GO2AIVogrTCh0oSQn_EAQYASABEgLva_D_BwE
2. Arslan, D.; çağlayandereli, M. Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem ve Teknikleri: Editör, ISBN: 978-605-67761-1-3, Paradigma Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 339 Sayfa, Türkçe, Çanakkale, Türkiye, 2017. 125
http://www.idefix.com/Kitap/Sosyal-Bilimlerde-Arastirma-Yontem-ve-Teknikleri/Arastirma-Tarih/Sosyoloji/urunno=0001724411001?gclid=EAIaIQobChMIyvDQg8WO2AIVxBbTCh2nZgZZEAkYASABEgJkMfD_BwE
3. Arslan, D.; çağlayandereli, M. Sosyoloji Günlük Yaşamı Anlamak: Editör, ISBN: 978-605-84547-7-4, Paradigma Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 576 Sayfa, Türkçe, Çanakkale, Türkiye, 2016. 125
https://www.facebook.com/kitapalkitapoku/
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 2400

12. ÇAĞLAYANDERELİ, M.; ARSLAN, D., ORD. PROF. DR. ALİ FUAD BAŞGİL’İN TÜRK EĞİTİM HAYATINA KATKILARI VE ÖNEMİ. Ali Fuad Başgil ve Siyasi Mücadeleleri Uluslararası Sempozyumu , 2017-10-13, 2017-10-15, Samsun , Türkiye, 2017. 200
http://www.omu.edu.tr/tr/icerik/hayati-ve-siyasi-mucadelesi-ile-ali-fuad-basgil-sempozyumu

11. Arslan, D.; Çağlayandereli, M., CUMHURİYET’İN MÜSTESNA SİYASET ADAMI: ORD. PROF. DR. ALİ FUAD BAŞGİL. Ali Fuad Başgil ve Siyasi Mücadeleleri Uluslararası Sempozyumu, 2017-10-13, 2017-10-15, Samsun, Türkiye, 2017. 200
http://www.omu.edu.tr/tr/icerik/hayati-ve-siyasi-mucadelesi-ile-ali-fuad-basgil-sempozyumu

10. Çağlayandereli, M.; Arslan, D.; Mazlum, A., KÜLTÜR SOSYOLOJİSİNDE İHMAL EDİLEN KONU: GİYİM-KUŞAM. Uluslararası Moda & Sanat & Tasarım Kongresi, 2017-05-20, 2017-05-23, Gaziantep, Türkiye, 2017. 200
https://docs.wixstatic.com/ugd/614b1f_51e15d9cd04541bd850a178116aeacce.pdf

9. Arslan, D.; Çağlayandereli, M.; Arslan, G., TÜRK KÜLTÜR SOSYOLOJİSİNİN İMKÂN VE GEREKSİNİMLERİ ÜZERİNE. Uluslararası Moda & Sanat & Tasarım Kongresi, 2017-05-20, 2017-05-23, Gaziantep, Türkiye, 2017. 200
https://docs.wixstatic.com/ugd/614b1f_51e15d9cd04541bd850a178116aeacce.pdf

8. ÇAĞLAYANDERELİ, M.; ARSLAN, D., Türkiye'nin Değişen Göç Dinamiğine Bağlı Kültürleşme Problemi İçin Sosyolojik Araştırma Modeli Önerisi. III. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, 2016-05-25, 2016-05-28, Bakü, Azerbaycan, 2016. 200
http://sempozyum.nigde.edu.tr/tdas/index_tr.php#anasayfa_tr

7. Çağlayandereli, M.; Arslan, D.; Ünal, R., Adalet Algısının Yaşam Kalitesi Üzerindeki Etkileri. 13. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 2015-10-28, 2015-10-31, Bakü, Azerbaycan, 2015. 200
http://www.turkkongre.com/kongre/program-ve-ucretlendirme.html

6. Arslan, D.; Çağlayandereli, M., Ankara'nın Çubuk İlçesinin Demografik Yapısının Sosyolojik Tahlili. Bütün Yönleriyle Çubuk ve Çevresi Uluslararası Sempozyumu, 2015-10-09, 2015-10-10, Ankara, Türkiye, 2015. 200
http://www.ybu.edu.tr/content_detail-256-2635-butun-yonleriyle-cubuk-ve-cevresi-uluslararasi-sempozyumu.html

5. Arslan, D.; Çağlayandereli, M., 12 Eylül Askerî Darbesi'nden Üçüncü Bin Yıla Adana Milletvekillerinin Sosyolojik Analizi. I. Uluslararası Tarihte Adana ve Çukurova Sempozyumu, 2015-04-17, 2015-04-19, Adana, Türkiye, 2015. 200

4. Arslan, D.; Çağlayandereli, M.; Arslan, G., 12 Eylül Askeri Darbesi'nden Üçüncü Bin Yıla Adana Milletvekillerinin Sosyolojik Analizi. Tarihte Adana ve Çukurova, Cilt 4: Milli Mücadele'den Günümüze Adana ve Çukurova, 2015-04-17, 2015-04-19, Ankara, Türkiye, 2016. 200
http://www.akademisyen.com

3. Çağlayandereli, M., Sivil Toplum Küresel Çevre Sorunlarının Çözümü İçin Bir Araç Öneriyor! Örnek Olay: Nevada-Semipalatinsk Anti-Nükleer Hareketi. V. Türk Dünyası Sosyologlar Birliği Kongresi , 2014-04-25, 2014-04-26, Almatı, Kazakistan, 2014. 200
https://www.researchgate.net/publication/264044600_SVL_TOPLUM_KRESEL_EVRE_SORUNLARININ_ZM_N_BR_ARA_NERYOR%21_RNEK_OLAY_NEVADA-SEMIPALATINSK_ANTI-NKLEER_HAREKET

2. Kocacık, F.; Çağlayandereli, M.; Mazlum, A., Kentleşme Sürecinin Postmodern Bağlamı Olarak Yaşam Kalitesi Kavramı ve Bir Görgül Örnek: Tunceli. I. Uluslararası Tunceli Sempozyumu, 2010-09-04, 2010-09-06, Tunceli, Türkiye, 2010. 200
https://www.researchgate.net/publication/264044883_KENTLEME_SRECNN_POSTMODERN_BALAMI_OLARAK_YAAM_KALTES_KAVRAMI_VE_BR_GRGL_RNEK_TUNCEL

1. Çağlayandereli, M., Kentsel Doku Değişimi ve Çöküntü Mahalleleri: Gedikpaşa Örneği. I. Uluslararası Eminönü Sempozyumu, 2006-11-17, 2006-11-19, İstanbul, Türkiye, 2006. 200
https://www.researchgate.net/publication/264044905_KENTSEL_DOKU_DEM_VE_KNT_MAHALLELER_(GEDKPAA_RNE)

Uluslararası - Tam Metin - Poster 100

1. Çağlayandereli, M.; Göker, H., Dersim Kültürü Özelinde Anadolu Dövme Sanatı. I. Uluslararası Tunceli Sempozyumu, 2010-09-04, 2010-09-06, Tunceli, Türkiye, 2010. 100
https://www.researchgate.net/publication/264044976_Dersim_Kltr_zelinde_Anadolu_Dvme_Sanat_%28Poster%29

Uluslararası - Özet - Sözlü 470

5. Arslan, D.; Çağlayandereli, M.; Çağrıcı, A., DÜNDEN BUGÜNE SAKARYA'DA GÖÇÜN SOSYOLOJİK TAHLİLİ. Uluslararası Sakarya Sempozyumu, 2017-11-23, 2017-11-25, Sakarya, Türkiye, 2017. 100
http://www.sakaryasempozyumu.org/ozetkitap.pdf

4. Çağlayandereli, M.; Mazlum, A.; Tanaydın, M., GECEKONDUNUN VAROŞA DÖNÜŞME SÜRECİNE UYUŞTURUCU ALT KÜLTÜRÜNÜN ETKİLERİ: MERSİN ÖRNEĞİ. 1. ULUSLARARASI ADLİ BİLİMLER VE HUKUK KONGRESİ, 2017-11-17, 2017-11-19, Gaziantep, Türkiye, 2017. 100
https://docs.wixstatic.com/ugd/614b1f_490b05b5b81e4ac6841875509dfc078e.pdf

3. Arslan, D.; Çağlayandereli, M.; Mazlum, A.; Çağrıcı, A., GÖÇÜN BİREYLERİN SİYASİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ DEĞİŞTİRİCİ VE DÖNÜŞTÜRÜCÜ ETKİSİ: CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ: MERSİN ÖRNEĞİ. 1. Küreselleşme ve Uluslararası İlişkiler Kongresi, 2017-10-21, 2017-10-25, Gaziantep, Türkiye, 2017. 85
https://docs.wixstatic.com/ugd/614b1f_f0760c48baea42baad21f20f8075e838.pdf

2. Mazlum, A.; Çağlayandereli, M.; Arslan, D.; Çağrıcı, A., GÖÇ – TERÖR İLİŞKİSİ MERSİN ÖRNEĞİ. 1. Küreselleşme ve Uluslararası İlişkiler Kongresi, 2017-10-21, 2017-10-25, Gaziantep, Türkiye, 2017. 85
https://docs.wixstatic.com/ugd/614b1f_f0760c48baea42baad21f20f8075e838.pdf

1. ÇAĞLAYANDERELİ, M., YÖK Ulusal Tez Merkezi’nde kayıtlı ‘Kafkasya’ Konulu Lisansüstü Tezlerin Sosyolojik Değerlendirmesi (1987–2015). VI. Uluslararası Türk Dünyası Sosyologlar Birliği Kongresi. "Türk Dilli Ülkelerde Tarih, Toplum ve Değerler", 2015-12-02, 2015-12-06, İstanbul, Türkiye, 2015. 100
http://www.arel.edu.tr

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 300

3. Arslan, D.; Çağlayandereli, M., İzmir’in Tire İlçesinin Nüfusunun Sosyolojik Analizi. Tire Araştırmaları Sempozyumu, 2015-03-12, 2015-03-13, İzmir, Türkiye, 2015. 100

2. Çağlayandereli, M.; Güleş, H., Üniversite Kenti Markasının Sosyolojik Analizi. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı 4. Sempozyumu: Neo- Liberalizm Sonrası Mekansal Müdahale Biçimleri ve Yansımaları, 2013-11-28, 2013-11-30, Mersin, Türkiye, 2013. 100
https://www.researchgate.net/publication/264044924_NVERSTE_KENT_MARKASININ_SOSYOLOJK_ANALZ

1. Çağlayandereli, M.; Yetim, N., Toplumsal Algı Boyutuyla Sokakta Çalışan Çocuklar: Mersin Örneği. 5. Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar Sempozyumu, 2006-11-04, 2006-11-06, Gaziantep, Türkiye, 2006. 100
https://www.researchgate.net/publication/264044901_TOPLUMSAL_ALGI_BOYUTUYLA_SOKAKTA_ALIAN_OCUKLAR_%28MERSN_RNE%29

Ulusal - Yürütücü 300

3. Gecekondunun varoşa dönüşme sürecine uyuşturucu alt kültürünün etkileri: Mersin örneği, BAP, Proje No: 2017-1-TP2-2259, 846 TL, Yürütücü, 2017,Tamamlandı. 100
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

2. Mısır özelinde Müslüman Kardeşler Hareketi'nin sosyolojik analizi (İngiliz İşgalinden Arap Baharına), BAP, Proje No: 2014-1 TP2, 5000 TL, Yürütücü, 2014,Tamamlandı. 100
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

1. Toplumsal Algı Boyutuyla Sokakta Çalışan Çocuklar, BAP, Proje No: BAP-FEF SB (MÇ) 2006–1, 7200 TL, Yürütücü, 2007,Tamamlandı. 100
http://www.mersin.edu.tr/meui/bap/haber/1995-2015-yillari-arasinda-desteklenen-arastirma-projeler

Ulusal - Araştırmacı 100

2. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Akademik Personelinin, Yenişehir Kampüsü'nden Memnuniyet Durumu ve Merkez Kampüse Taşınma Eğilimleri, BAP, Proje No: 2015, 100 TL, Araştırmacı, 2016,Tamamlandı. 50
http://www.mersin.edu.tr/yonetim/rektorluk

1. Çok Partili Dönemde (1946–2007) Mersin’in Siyasi Yapısı ve Mersin Milletvekillerinin Toplumsal Profillerinin Sosyolojik İncelemesi, TÜBİTAK, Proje No: 107K225 (SBAG), 71140 TL, Araştırmacı, 2009,Tamamlandı. 50
http://uvt.ulakbim.gov.tr/proje/

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 2000

10. Cenk Özdemir, Metropoliste Esnaf: Kapalıçarşı Örneği, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200
http://sbeue.mersin.edu.tr

9. İlknur Gülçür, Neoliberal yeniden yapılanmanın kent mekanına etkisini kapalı konutlar üzerinden çözümlemek: Mersin örneği, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200
http://sbeue.mersin.edu.tr

8. Hasan Gürbüz, Mısır özelinde Müslüman Kardeşler Hareketi'nin sosyolojik analizi (İngiliz işgalinden Arap Baharına), Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

7. Ömer Beyazyildız, Türkiye’de Toplumcu Belediyecilik Anlayışı ve Küreselleşme Sürecinde Değişimi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

6. Refika Nurgül Ünal, Hukuk algısının yaşam kalitesi üzerindeki etkileri: Mersin örneği, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

5. Manolya Çoban, Türkiye’de Gecekondularda Yaşam Kalitesi: Hatay Örneği, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

4. Habip Meçin, İmamın Gözünde İmamlık Mesleğinin Toplumsal Statüsü (Mersin Örneği), Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

3. Mustafa Tanaydın, Gecekondunun Varoşa Dönüşme Sürecinde Uyuşturucu Alt Kültürünün Etkileri (Mersin Örneği), Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2017, Tamamlandı. 200
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

2. Gülten Arslan, Üçüncü Bin Yılda Türkiye’de İktidarda Kadının Temsili: Üçüncü Bin Yılda İktidar Partisi Kadın Milletvekillerinin Sosyolojik Analizi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2017, Tamamlandı. 200
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

1. Erinç Ali Menteş, Katılımcı Demokrasinin Aracı Olarak Kent Konseyleri: Adana Kent Konseyi Örneği, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2016, Tamamlandı. 200
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Uluslararası 2000
1. (DERGI) INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN SCIENCES - ULUSLARARASI INSANBILIMLERI DERGISI , EDITOR, ISSN : 1303-5134, E-ISSN : 1303-5134, 2007-01-01 - Devam ediyor. 2000
Ulusal 1500
1. (KİTAP) DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE SİYASETİN SOSYOLOJİK TEMELLERİ , EDİTÖR, ISSN : -, E-ISSN : 978-605-67761-9-9, 2017-10-01 - Devam ediyor. 500
2. (KİTAP) SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ , EDİTÖR, ISSN : -, E-ISSN : 978-605-67761-1-3, 2017-09-01 - Devam ediyor. 500
3. (KİTAP) SOSYOLOJİ GÜNLÜK YAŞAMI ANLAMAK , EDİTÖR, ISSN : -, E-ISSN : 978-605-84547-7-4, 2016-09-01 - Devam ediyor. 500
Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 64
1. INTERNATIONAL JOURNAL OF EURASIA SOCIAL SCIENCES , [ 2015 : 1 ] [ 2016 : 1 ] [ 2017 : 1 ] . 12
2. INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN SCIENCES , [ 2015 : 2 ] [ 2010 : 4 ] [ 2009 : 3 ] [ 2017 : 3 ] . 48
3. KARADENIZ ARAşTıRMALARı MERKEZI DERGISI , [ 2016 : 1 ] . 4
Uluslararası 0
1. Bilim Ödülü İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Derneği, 2017-05-20, Gaziantep, Türkiye. 0
2. Bilim Ödülü İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Derneği, 2017-11-18, Gaziantep, Türkiye. 0
1. Avrasya Sosyologlar Derneği , Üye No: 25, Türkiye, 2006-01-01-Devam ediyor.
2. Sosyoloji Derneği , Üye No: 359, Türkiye, 1995-01-01-Devam ediyor.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz SOS421 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 0-2-1
Güz SOS221 Kırsal Yapı ve Kırsal Kalkınma Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Güz SOS325 Türkiye'de Kentleşme Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz SOS 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Güz SOS 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Güz SOBE 501 Bilimsel Etik Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Güz SOS 529 Kentsel Siyaset ve Yerel Yönet Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SOS430 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 0-2-1
Bahar SOS232 Toplumsal Değişme Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar SOS232 Toplumsal Değişme Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 3-0-3
Bahar SOS104 Nüfus ve Toplum Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Bahar SOS206 Kent Sosyolojisi Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Bahar SOS 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar SOS 542 Kent Sosyolojisinde Yeni Günde Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar SOS 710 Kentsel Alan ve Çevre Sorunlar Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji ( Doktora ) 3-0-3
Bahar SOS 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar BP292 Çevre Sosyolojisi II Erdemli Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (... 2-0-2
Bahar BP174 Toplum Bilim II Erdemli Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (... 2-0-2
Bahar BP174 Toplum Bilim II Erdemli Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (... 2-0-2
Bahar MUH420 Çevre Sosyolojisi - II Erdemli Meslek Yüksekokulu 2-0-2
Bahar İŞL158 Toplum Bilimi II Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğr... 2-0-2
Bahar TA118 Toplum Bilim II Erdemli Meslek Yüksekokulu Turizm Animasyonu 2-0-2
Bahar BAN160 Toplum Bilimi 2 Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-0-2
Bahar BP290 Çevre Sosyolojisi II Erdemli Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (... 2-0-2
Bahar İŞL298 Çevre Sosyolojisi 2 Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-0-2
Bahar BAN282 Çevre Sosyolojisi 2 Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-0-2
Bahar İŞL298 Çevre Sosyolojisi 2 Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğr... 2-0-2
Bahar MUH420 Çevre Sosyolojisi - II Erdemli Meslek Yüksekokulu 2-0-2
Bahar BAN282 Çevre Sosyolojisi 2 Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık... 2-0-2
Bahar MUH202 Toplum Bilim - II Erdemli Meslek Yüksekokulu 2-0-2
Bahar MUH202 Toplum Bilim - II Erdemli Meslek Yüksekokulu 2-0-2
Bahar BAN160 Toplum Bilimi 2 Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık... 2-0-2
Bahar İŞL158 Toplum Bilimi 2 Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-0-2
Güz BTS327 Toplumbilim Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... Bilgisayar Teknolojisi ve Bili... 2-0-2
Güz SOS325 Türkiye'de Kentleşme Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Güz SOS221 Kırsal Yapı ve Kırsal Kalkınma Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Güz SOS231 Sosyolojiye Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 3-0-3
Güz SOS231 Sosyolojiye Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz SOS331 Endüstri Toplumbilimi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz SOS421 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 0-2-1
Güz SOS 529 Kentsel Siyaset ve Yerel Yönet Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz SOS 709 Sivil Toplum Demokrasi ve Hakl Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji ( Doktora ) 3-0-3
Güz SOBE 501 Bilimsel Etik Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Güz SOS 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Güz SOS 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Güz İŞL299 Çevre Sosyolojisi 1 Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğr... 2-0-2
Güz BAN265 Çevre Sosyolojisi 1 Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık... 2-0-2
Güz BAN143 Toplum Bilimi 1 Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık... 2-0-2
Güz BAN265 Çevre Sosyolojisi 1 Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-0-2
Güz BAN143 Toplum Bilimi 1 Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-0-2
Güz MUH319 Çevre Sosyolojisi - I Erdemli Meslek Yüksekokulu 2-0-2
Güz BP260 Çevre Sosyolojisi I Erdemli Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (... 2-0-2
Güz İŞL139 Toplum Bilimi 1 Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-0-2
Güz BP134 Toplum Bilimi I Erdemli Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (... 2-0-2
Güz BP134 Toplum Bilim I Erdemli Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (... 2-0-2
Güz MUH101 Toplum Bilim - I Erdemli Meslek Yüksekokulu 2-0-2
Güz İŞL139 Toplum Bilimi I Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğr... 2-0-2
Güz MUH101 Toplum Bilim - I Erdemli Meslek Yüksekokulu 2-0-2
Güz TA115 Toplum Bilim I Erdemli Meslek Yüksekokulu Turizm Animasyonu 2-0-2
Güz MUH319 Çevre Sosyolojisi - I Erdemli Meslek Yüksekokulu 2-0-2
Güz İŞL299 Çevre Sosyolojisi I Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-0-2
Güz BP260 Çevre Sosyolojisi I Erdemli Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SOS430 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 0-2-1
Bahar SOS206 Kent Sosyolojisi Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Bahar SOS104 Nüfus ve Toplum Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Bahar SOS232 Toplumsal Değişme Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 3-0-3
Bahar SOS232 Toplumsal Değişme Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar SOS 710 Kentsel Alan ve Çevre Sorunlar Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji ( Doktora ) 3-0-3
Bahar SOS 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar SOS 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar SOS 532 Kent Sosyolojisinde Yeni Günde Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar BP174 Toplum Bilim II Erdemli Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (... 2-0-2
Bahar MUH202 Toplum Bilim - II Erdemli Meslek Yüksekokulu 2-0-2
Bahar BAN160 Toplum Bilimi 2 Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık... 2-0-2
Bahar BP290 Çevre Sosyolojisi II Erdemli Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (... 2-0-2
Bahar BP292 Çevre Sosyolojisi II Erdemli Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (... 2-0-2
Bahar MUH420 Çevre Sosyolojisi - II Erdemli Meslek Yüksekokulu 2-0-2
Bahar İŞL298 Çevre Sosyolojisi 2 Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğr... 2-0-2
Bahar MUH420 Çevre Sosyolojisi - II Erdemli Meslek Yüksekokulu 2-0-2
Bahar İŞL158 Toplum Bilimi II Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğr... 2-0-2
Bahar TA118 Toplum Bilim II Erdemli Meslek Yüksekokulu Turizm Animasyonu 2-0-2
Bahar BP174 Toplum Bilim II Erdemli Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (... 2-0-2
Bahar BAN160 Toplum Bilimi 2 Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-0-2
Bahar İŞL158 Toplum Bilimi 2 Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-0-2
Bahar İŞL298 Çevre Sosyolojisi 2 Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-0-2
Bahar MUH202 Toplum Bilim - II Erdemli Meslek Yüksekokulu 2-0-2
Güz SOS231 Sosyolojiye Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 3-0-3
Güz SOS221 Kırsal Yapı ve Kırsal Kalkınma Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Güz SOS231 Sosyolojiye Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz SOS325 Türkiye'de Kentleşme Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Güz SOS421 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 0-2-1
Güz SOS331 Endüstri Toplumbilimi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz SOS 531 Küreselleşme, Kent ve Modernit Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz SOS 529 Kentsel Siyaset ve Yerel Yönet Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz SOBE 501 Bilimsel Etik Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Güz SOS 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Güz MUH101 Toplum Bilim - I Erdemli Meslek Yüksekokulu 2-0-2
Güz TA115 Toplum Bilim I Erdemli Meslek Yüksekokulu Turizm Animasyonu 2-0-2
Güz BP260 Çevre Sosyolojisi I Erdemli Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (... 2-0-2
Güz MUH101 Toplum Bilim - I Erdemli Meslek Yüksekokulu 2-0-2
Güz İŞL139 Toplum Bilimi 1 Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-0-2
Güz MUH319 Çevre Sosyolojisi - I Erdemli Meslek Yüksekokulu 2-0-2
Güz BAN143 Toplum Bilimi 1 Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık... 2-0-2
Güz BP134 Toplum Bilimi I Erdemli Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (... 2-0-2
Güz BAN143 Toplum Bilimi 1 Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-0-2
Güz BAN265 Çevre Sosyolojisi 1 Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık... 2-0-2
Güz BP260 Çevre Sosyolojisi I Erdemli Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (... 2-0-2
Güz BAN265 Çevre Sosyolojisi 1 Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-0-2
Güz İŞL139 Toplum Bilimi I Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğr... 2-0-2
Güz İŞL299 Çevre Sosyolojisi 1 Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğr... 2-0-2
Güz İŞL299 Çevre Sosyolojisi I Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-0-2
Güz MUH319 Çevre Sosyolojisi - I Erdemli Meslek Yüksekokulu 2-0-2
Güz BP134 Toplum Bilim I Erdemli Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SOS232 Toplumsal Değişme Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar SOS104 Nüfus ve Toplum Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Bahar SOS232 Toplumsal Değişme Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 3-0-3
Bahar SOS206 Kent Sosyolojisi Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Bahar SOS430 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 0-2-1
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar SOBE 501 Bilimsel Etik Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Bahar SOS 532 Kent Sosyolojisinde Yeni Günde Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar SOS 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar SOS 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar SOS 710 Kentsel Alan ve Çevre Sorunlar Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji ( Doktora ) 3-0-3
Bahar MUH420 Çevre Sosyolojisi - II Erdemli Meslek Yüksekokulu 2-0-2
Bahar İŞL158 Toplum Bilimi 2 Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-0-2
Bahar BAN282 Çevre Sosyolojisi 2 Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık... 2-0-2
Bahar MUH202 Toplum Bilim - II Erdemli Meslek Yüksekokulu 2-0-2
Bahar BAN160 Toplum Bilimi 2 Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık... 2-0-2
Bahar MUH420 Çevre Sosyolojisi - II Erdemli Meslek Yüksekokulu 2-0-2
Bahar BP292 Çevre Sosyolojisi II Erdemli Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (... 2-0-2
Bahar BP290 Çevre Sosyolojisi II Erdemli Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (... 2-0-2
Bahar İŞL298 Çevre Sosyolojisi 2 Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğr... 2-0-2
Bahar BP174 Toplum Bilim II Erdemli Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (... 2-0-2
Bahar MUH202 Toplum Bilim - II Erdemli Meslek Yüksekokulu 2-0-2
Bahar BAN160 Toplum Bilimi 2 Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-0-2
Bahar İŞL158 Toplum Bilimi II Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğr... 2-0-2
Bahar İŞL298 Çevre Sosyolojisi 2 Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-0-2
Bahar BP174 Toplum Bilim II Erdemli Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (... 2-0-2
Güz SOS331 Endüstri Toplumbilimi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz SOS325 Türkiye'de Kentleşme Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Güz SOS231 Sosyolojiye Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz SOS221 Kırsal Yapı ve Kırsal Kalkınma Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Güz SOS231 Sosyolojiye Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 3-0-3
Güz SOS-709 Sivil Toplum Demokrasi ve Hakl Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji 3-0-3
Güz SOS 531 Küreselleşme, Kent ve Modernit Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji 3-0-3
Güz SOS 529 Kentsel Siyaset ve Yerel Yönet Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji 3-0-3
Güz MUH319 Çevre Sosyolojisi - I Erdemli Meslek Yüksekokulu 2-0-2
Güz BAN265 Çevre Sosyolojisi 1 Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık... 2-0-2
Güz BP260 Çevre Sosyolojisi I Erdemli Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (... 2-0-2
Güz BAN143 Toplum Bilimi 1 Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık... 2-0-2
Güz İŞL299 Çevre Sosyolojisi 1 Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğr... 2-0-2
Güz BP260 Çevre Sosyolojisi I Erdemli Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (... 2-0-2
Güz İŞL299 Çevre Sosyolojisi I Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-0-2
Güz MUH319 Çevre Sosyolojisi - I Erdemli Meslek Yüksekokulu 2-0-2
Güz BP134 Toplum Bilimi I Erdemli Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (... 2-0-2
Güz BP134 Toplum Bilim I Erdemli Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (... 2-0-2
Güz İŞL139 Toplum Bilimi 1 Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-0-2
Güz İŞL139 Toplum Bilimi I Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğr... 2-0-2
Güz BAN265 Çevre Sosyolojisi 1 Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-0-2
Güz TA115 Toplum Bilim I Erdemli Meslek Yüksekokulu Turizm Animasyonu 2-0-2
Güz BAN143 Toplum Bilimi 1 Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2-0-2
Güz MUH101 Toplum Bilim - I Erdemli Meslek Yüksekokulu 2-0-2
Güz MUH101 Toplum Bilim - I Erdemli Meslek Yüksekokulu 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SOS232 Toplumsal Değişme Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 3-0-3
Bahar SOS232 Toplumsal Değişme Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar SOS104 Nüfus ve Toplum Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 2-0-2
Bahar SOS206 Kent Sosyolojisi Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Bahar SOS 710 Kentsel Alan ve Çevre Sorunlar Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji 3-0-3
Bahar SOS 532 Kent Sosyolojisinde Yeni Günde Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji 3-0-3
Güz SOS221 Kırsal Yapı ve Kırsal Kalkınma Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 2-0-2
Güz SOS131 Toplumbilime Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz SOS131 Toplum Bilimine Giriş I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz SOS325 Türkiye'de Kentleşme Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Güz SOS331 Endüstri Toplumbilimi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Yaz SOS104 Nüfus ve Toplum Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 2-0-2
Yaz SOS206 Kent Sosyolojisi Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Yaz SOS319 Toplumsal Değişme Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SOS106 Bilgi İşlem Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Bahar SOS206 Kent Sosyolojisi Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Bahar SOS232 Toplumsal Değişme Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 3-0-3
Bahar SOS232 Toplumsal Değişme Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar SOS104 Nüfus ve Toplum Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 2-0-2
Bahar SOS330 Kent Araştırmaları Semineri Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 2-0-2
Bahar SOS 532 Kent Sosyolojisinde Yeni Günde Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji 3-0-3
Bahar SOS 710 Kentsel Alan ve Çevre Sorunlar Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji 3-0-3
Bahar OSD Kentleşme Süreci ve Çevre Soru Rektörlük 2-0-2
Bahar OSD Yerel Yönetimler Rektörlük 2-0-2
Güz SOS325 Türkiye'de Kentleşme Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Güz SOS431 Yerel Yönetimler Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 2-0-2
Güz SOS131 Toplum Bilimine Giriş I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz SOS131 Toplumbilime Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz SOS331 Endüstri Toplumbilimi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz SOS221 Kırsal Yapı ve Kırsal Kalkınma Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 2-0-2
Güz SOS-709 Sivil Toplum Demokrasi ve Hakl Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji 3-0-3
Güz SOS 531 Küreselleşme, Kent ve Modernit Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji 3-0-3
Güz SOS 529 Kentsel Siyaset ve Yerel Yönet Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji 3-0-3
Güz OSD Kentleşme Süreci ve Çevre Soru Rektörlük 2-0-2
Güz OSD Yerel Yönetimler Rektörlük 2-0-2
Yaz SOS206 Kent Sosyolojisi Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Yaz SOS319 Toplumsal Değişme Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SOS104 Nüfus ve Toplum Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 2-0-2
Bahar SOS232 Toplumsal Değişme Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar SOS206 Kent Sosyolojisi Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Bahar SOS232 Toplumsal Değişme Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 3-0-3
Bahar SOS330 Kent Araştırmaları Semineri Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 2-0-2
Bahar RTS124 Bilimsel Araştırma Yöntem ve T İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 2-0-2
Bahar SOS106 Bilgi İşlem Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Bahar PSİ320 Rehberlik ve Psikolojik Danışm Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 4-0-4
Bahar SOS 532 Kent Sosyolojisinde Yeni Günde Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji 3-0-3
Bahar SOS 710 Kentsel Alan ve Çevre Sorunlar Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji 3-0-3
Bahar OSD Yerel Yönetimler Rektörlük 2-0-2
Bahar OSD Kentleşme Süreci ve Çevre Soru Rektörlük 2-0-2
Güz SOS325 Türkiye'de Kentleşme Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Güz SOS131 Toplum Bilimine Giriş I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz SOS431 Yerel Yönetimler Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 2-0-2
Güz SOS131 Toplumbilime Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz SOS331 Endüstri Toplumbilimi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 1-0-1
Güz SOS 531 Küreselleşme, Kent ve Modernit Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji 3-0-3
Güz SOS 529 Kentsel Siyaset ve Yerel Yönet Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji 3-0-3
Güz TTP245* Zaman Yönetimi Mersin Meslek Yüksekokulu Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama ... 2-0-2
Güz OSD Yerel Yönetimler Rektörlük 2-0-2
Güz OSD Kentleşme Süreci ve Çevre Soru Rektörlük 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SOS206 Kent Sosyolojisi Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Bahar SOS104 Nüfus ve Toplum Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 2-0-2
Bahar SOS232 Toplumsal Değişme Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Bahar SOS232 Toplumsal Değişme Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar SOS232 Toplumsal Değişme Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 3-0-3
Bahar SOS106 Bilgi İşlem Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Bahar SOS330 Kent Araştırmaları Semineri Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 2-0-2
Bahar SOS 532 Kent Sosyolojisinde Yeni Günde Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji 3-0-3
Bahar TTP254* İnsan Kaynakları Yönetimi Mersin Meslek Yüksekokulu Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama ... 2-0-2
Bahar SKİP258* İnsan Kaynakları Yönetimi Mersin Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmec... 2-0-2
Bahar OSD Kentleşme Süreci ve Çevre Soru Rektörlük 2-0-2
Bahar OSD Yerel Yönetimler Rektörlük 2-0-2
Güz İBY371 Toplum Bilim Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Güz SOS431 Yerel Yönetimler Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 2-0-2
Güz SOS325 Türkiye'de Kentleşme Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Güz SOS131 Toplum Bilimine Giriş I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz SOS131 Toplumbilime Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz SOS 531 Küreselleşme, Kent ve Modernit Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji 3-0-3
Güz SOS 529 Kentsel Siyaset ve Yerel Yönet Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji 3-0-3
Güz SKİP247* Zaman Yönetimi Mersin Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmec... 2-0-2
Güz TTP245* Zaman Yönetimi Mersin Meslek Yüksekokulu Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama ... 2-0-2
Güz OSD Yerel Yönetimler Rektörlük 2-0-2
Güz OSD Kentleşme Süreci ve Çevre Soru Rektörlük 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SOS232 Toplumsal Değişme Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 3-0-3
Bahar SOS106 Bilgi İşlem Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Bahar SOS206 Kent Sosyolojisi Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Bahar SOS330 Kent Araştırmaları Semineri Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 2-0-2
Bahar SOS104 Nüfus ve Toplum Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 2-0-2
Bahar SOS232 Toplumsal Değişme Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 3-0-3
Bahar PSİ320 Rehberlik ve Psikolojik Danışm Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 4-0-4
Bahar SOS106 Bilgi İşlem Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Bahar OSD Yerel Yönetimler Rektörlük 2-0-2
Bahar OSD Yerel Yönetimler Rektörlük 2-0-2
Güz SOS131 Toplum Bilimine Giriş I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz SOS131 Toplumbilime Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz SOS431 Yerel Yönetimler Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 2-0-2
Güz SOS225 Ekonomi Sosyolojisi Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 2-0-2
Güz SOS325 Türkiye'de Kentleşme Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Güz İBY371 Toplum Bilim Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Güz BTS327 Toplumbilim Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... Bilgisayar Teknolojisi ve Bili... 2-0-2
Güz OSD Kentleşme Süreci ve Çevre Soru Rektörlük 2-0-2