Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doktor Öğretim Üyesi Çiğdem Acı
Özgeçmiş
:
Birim
:
Mühendislik Fakültesi / Bilgisayar Yazılımı Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Müh. Böl. Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-- .
Dahili
:
17044 .
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2015-09-03 11:48:13 .
Düzenleme
:
2018-10-31 13:05:26 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
9
ARTICLES WITH
CITATION DATA
9
SUM OF THE
TIMES CITED
39
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
4.33
Researcher ID
Scopus ID
Scholar ID
h-index
3
Puan

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2007
YÜKSEK LİSANS BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ABD ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2009
DOKTORA ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ABD-BİLGİSAYAR BİLİMLERİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2013
Doktora Tezi

1. BİRDEN FAZLA GİRİŞ KUYRUĞUNA SAHİP YAYIM TABANLI VE ÇOKLU MİKROİŞLEMCİLİ MİMARİLER İÇİN YENİ TIKANIKLIK KONTROLÜ ALGORİTMALARININ GELİŞTİRİLMESİ Danışman: Dr. Mehmet Fatih Akay, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı, Adana, Türkiye, 2013.

Yüksek Lisans Tezi

1. YAYIM TABANLI ÇOKLU İŞLEMCİLİ BİR MİMARİNİN PERFORMANSINI ARTTIRMAYA YÖNELİK YENİ BİR TIKANIKLIK KONTROLÜ ALGORİTMASI Danışman: Dr. Mehmet Fatih Akay, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı, Adana, Türkiye, 2009.

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2007-12-28 - 2013-09-03
YRD.DOÇ.DR. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2013-09-03 - 2015-04-10
YRD.DOÇ.DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015-04-12 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
DEKAN YARDIMCISI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2017-07-07 - Devam ediyor
KOMİSYON ÜYESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU 2017-02-27 - Devam ediyor
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2017-02-23 - 2020-02-23
REKTÖRLÜK BÖLÜM BAŞKANI REKTÖRLÜK ENFORMATİK BÖLÜMÜ BAŞKANLIĞI 2016-10-21 - 2019-10-21
Uluslararası - SCI/SCI-Expanded kategorisine giren 5000
2017
7. Acı, M.; Avcı, M.; Acı, . DESTEK VEKTÖR REGRESYONU YÖNTEMİYLE KARBON NANOTÜP BENZETİM SÜRESİNİN KISALTILMASI. JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGİNEERİNG AND ARCHİTECTURE OF GAZİ UNİVERSİTY, 2017, 32, 901-907. 1000 + 0
10.17341/gazimmfd.337642

Publications_001.pdf

2016
6. Yilmaz, A.; Aci, C.; Aydin, K. Traffic accident reconstruction and an approach for prediction of fault rates using artificial neural networks: A case study in Turkey. TRAFFİC INJURY PREVENTİON, 2016, 17, 585-589. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.1080/15389588.2015.1122760

2015
5. Acı, .; Akay, M. A hybrid congestion control algorithm for broadcast-based architectures with multiple input queues. JOURNAL OF SUPERCOMPUTING, 2015, 71, 1907-1931. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.1007/s11227-015-1384-1

4. Akay, M.; Aci, C.; Abut, F. Predicting the performance measures of a 2-dimensional message passing multiprocessor architecture by using machine learning methods. NEURAL NETWORK WORLD, 2015, 25, 241-265. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.14311/NNW.2015.25.013

2010
3. Aci, C.; Akay, M. A new congestion control algorithm for improving the performance of a broadcast-based multiprocessor architecture. JOURNAL OF PARALLEL AND DISTRIBUTED COMPUTING, 2010, 70, 930-940. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.jpdc.2010.06.003

2. Aci, M.; Inan, C.; Avci, M. A hybrid classification method of k nearest neighbor, Bayesian methods and genetic algorithm. EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, 2010, 37, 5061-5067. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.eswa.2009.12.004

2009
1. Akay, M.; ınan, C.; Bradshaw, D.; George, J. Support vector regression and multilayer feed forward neural networks for non-exercise prediction of VO2max. EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, 2009, 36, 10112-10119. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.eswa.2009.01.009

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 1000
2018
6. Karayiğit, H.; Acı, .; Akdağlı, A. A Review of Turkish Sentiment Analysis and Opinion Mining. BALKAN JOURNAL OF ELECTRİCAL & COMPUTER ENGİNEERİNG (BAJECE), 2018, 6, 26-30. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.17694/bajece.419547

5. Acı, .; Acı, M.; Avcı, M. PERFORMANCE COMPARISON OF ANFIS, ANN, SVR, CART AND MLR TECHNIQUES FOR GEOMETRY OPTIMIZATION OF CARBON NANOTUBES USING CASTEP. TURKİSH JOURNAL OF ENGİNEERİNG, 2018, 2, 119-124. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.31127/tuje.408976

4. Acı, .; Acı, M.; Avcı, M. PERFORMANCE COMPARISON OF ANFIS, ANN, SVR, CART AND MLR TECHNIQUES FOR GEOMETRY OPTIMIZATION OF CARBON NANOTUBES USING CASTEP. TURKİSH JOURNAL OF ENGİNEERİNG, 2018, 2, 119-124. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.31127/tuje.408976

3. Acı, .; özden, C. Predicting the Severity of Motor Vehicle Accident Injuries in AdanaTurkey Using Machine Learning Methods and Detailed Meteorological Data. INTERNATİONAL JOURNAL OF INTELLİGENT SYSTEMS AND APPLİCATİONS İN ENGİNEERİNG, 2018, 6, 72-79. 200 + 0
https://www.atscience.org/IJISAE/article/view/709

Publications_002.pdf

2016
2. Can, Y.; çiğdem, A.; Kadir, A. Analysis of a Traffic Accident in Turkey. ADVANCES İN AUTOMOBİLE ENGİNEERİNG, 2016, 5, 1000141-1000146. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.4172/2167-7670.1000141

2015
1. Yılmaz, A.; Acı, .; , K. MFFNN And GRNN Models For Prediction Of Energy Equivalent Speed Values Of Involvements In Traffic Accidents. INTERNATİONAL JOURNAL OF AUTOMOTİVE ENGİNEERİNG AND TECHNOLOGİES, 2015, 4, 102-109. 200 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 400
2018
2. Ozden, C.; Acı, C. MAKİNE ÖĞRENMESİ YÖNTEMLERİ İLE YARALANMALI TRAFİK KAZALARININ ANALİZİ: ADANA ÖRNEĞİ. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2018, 24, 266-275. 200 + 0
2017
1. Acı, C.; Yılmaz, A. Maddi Hasarlı Trafik Kazaları İçin Sinirsel-Bulanık Ağ Tabanlı Bir Kusur Tespit Modeli. FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2017, 29, 241-250. 200 + 0
http://dergipark.gov.tr/download/article-file/343597

Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 1550

11. KARAYİĞİT, H.; ACI, Ç.; AKDAĞLI, A., Sentiment Analysis and Opinion Mining Relationship: Turkish Sample Applications. International Advanced Researches & Engineering Congress, 2017-11-16, 2017-11-18, Osmaniye, Türkiye, 2017. 200

10. Çürük, E.; ACI, Ç.; EŞSİZ, E., Siber Zorbalığın Etkileri Ve Siber Zorbalığın Tespit Edilmesi Üzerine Örnek Uygulamalar. 2. Uluslararası Akdeniz Bilim ve Mühendislik Kongresi (IMSEC-2017), 2017-10-25, 2017-10-27, Adana, Türkiye, 2017. 200

9. ACI, M.; ACI, Ç.; AVCI, M., Tek Duvarlı Karbon Nanotüplerin Geometrik Optimizasyonu için bir ANFIS Modeli. International Conference on Advances and Innovations in Engineering, 2017-05-10, 2017-05-12, Elazığ, Türkiye, 2017. 200
http://www.icaieconf.org/index.php

8. ACI, M.; AVCI, M.; ACI, Ç., Regresyon Ağacı Yöntemi Kullanılarak Karbon Nanotüp Koordinatlarının İstenen Kiraliteye Göre Belirlenmesi. 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016), 2016-10-26, 2016-10-28, Adana, Türkiye, 2016. 200

7. Yılmaz, A.; Acı, Ç.; Aydın, K., Grnn And Mffnn Models For Energy Equivalent Speed Prediction And Fault Rate Determination Of Involvements In Traffic Accidents: A Case Study In Turkey. International Conference and Exhibition on Automobile Engineering , 2015-09-01, 2015-09-02, Valencia, İspanya, 2015. 200

6. Akay, M.; Abut, F.; Acı, Ç.; Yıldız, İ., Predicting the processor and channel utilization of a 2-dimensional multiprocessor architecture by using support vector regression combined with feature selection. 8th Engineering and Technology Symposium, Çankaya Üniversitesi, 2015-05-14, 2015-05-15, Ankara, Türkiye, 2015. 150

5. ACI, Ç.; Akay, M., A Congestion Control Algorithm with Intermediate Node Selection Procedure For Performance Improvement of a 2-Dımensıonal Broadcast-Based Multiprocessor Architecture”, . Proceedings of the Fourth International Conference on Mathematical and Computational Applications, 2013-01-01, 2013-01-02, Manisa, Türkiye, 2013. 200

4. Acı, Ç.; Akay, M., Improving the Performance of a 2-Dimensional Broadcast-Based Multiprocessor Architecture Using Congestion Control Algorithm. 9th International Conference on Electronics, Computer and Computation (ICECCO 2012), 2012-11-01, 2012-11-03, Ankara, Türkiye, 2012. 200

3. Acı, M.; İnan, Ç.; Avcı, M., A hybrid classification method of K nearest neighbor, bayesian methods and genetic algorithm. Proceedings of International Symposium on Innovations in Intelligent Systems and Applications, INISTA , 2009-05-01, 2009-05-02, Trabzon, Türkiye, 2009. 0

2. İnan, Ç.; Akay, M.; Bradshaw, D.; George, J., Multilayer Feed Forward Neural Network Models for Non-Exercise Prediction of VO2max. 5th International Symposium on Electrical and Computer Systems, 2008-11-27, 2008-11-28, Lefke, Kıbrıs Rum Kesimi, 2008. 0

1. ACI, M.; İnan, Ç.; Avcı, M., Utilization of KNN algorithm for expectation maximization based classification method. IEEE Conference on Intelligent Systems, 2008-09-01, 2008-09-03, Varna, Bulgaristan, 2008. 0

Uluslararası - Özet - Sözlü 100

1. POLAT, R.; AKDAĞLI, A.; ACI, Ç., A Modification of Dragonfly Algorithm by means of Exploration Behaviour for Single Object Problems. International Conference on Theoretical and Applied Computer Science and Engineering (ICTACSE, 2017), 2017-11-10, 2017-11-12, Ankara, Türkiye, 2017. 100

Uluslararası - Özet - Poster 50

1. Yılmaz, A.; Acı, Ç.; Aydın, K., MFFNN And GRNN Models For Prediction Of Energy Equivalent Speed Values Of Involvements In Traffic Accidents. International Conference on Advanced Science and Technology (ICAT '14), 2014-08-12, 2014-08-15, Antalya, Türkiye, 2014. 50

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 0

4. İnan, Ç.; Akay, M., SOME-Bus Mimarisi Üzerinde Mesaj Geçişi Protokolünün Başarımını Artırmaya Yönelik Bir Algoritma. I. Ulusal Yüksek Başarım ve Grid Konferansı, 2009-04-27, 2009-04-28, Ankara, Türkiye, 2009. 0

3. Avcı, M.; Acı, M.; İnan, Ç., Kestirim en iyileme yöntemiyle sınıflamada K-en yakın komşu algoritmasının ön işleme metodu olarak kullanılması. Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu, ASYU , 2008-09-08, 2008-09-09, Isparta, Türkiye, 2008. 0

2. İnan, Ç.; Acı, M.; Avcı, M., Göğüs kanseri teşhisinde gelişmiş bir kestirim en iyileme yaklaşım. Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 30.yıl sempozyumu bildiriler kitabı, 2008-05-02, 2008-05-03, Adana, Türkiye, 2008. 0

1. İnan, Ç.; Akay, M., Genelleştirilmiş Regresyon Ağlari Kullanarak Egzersize Dayalı Olmayan VO2max Tahmini. Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 30.yıl sempozyumu bildiriler kitabı, 2008-05-02, 2008-05-03, Adana, Türkiye, 2008. 0

Ulusal - Tam Metin - Poster 50

1. Beşkardeş, A.; Türkoğlu, S.; Acı, Ç., Yüksek Fırında Sıcak Metaldeki Silisyum Oranı Tahmini . 24. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU2016) , 2016-05-16, 2016-06-19, Zonguldak, Türkiye, 2016. 50

Ulusal - Araştırmacı 200

4. Birden Fazla Giriş Kuyruğuna Sahip Yayım Tabanlı Ve Çoklu Mikroişlemcili Mimariler İçin Yeni Tıkanıklık Kontrolü Algoritmalarının Geliştirilmesi, BAP, Proje No: MMF2011D9, 5000 TL, Araştırmacı, 2013,Tamamlandı. 50

3. Yayım Tabanlı ve Optik Ara Bağlantılı Çoklu İşlemci Mimarilerin Başarımlarını Artırmaya Yönelik Yeni Tıkanıklık Kontrolü Algoritmaların Geliştirilmesi, BAP, Proje No: MMF2010BAP16, 8000 TL, Araştırmacı, 2012,Tamamlandı. 50

2. Dağıtık Ortak Hafızalı Çoklu Mikroişlemci Sistemlerinde Performans Ölçütlerinin Tahmin Edilmesi, BAP, Proje No: MMF2009BAP10, 8000 TL, Araştırmacı, 2011,Tamamlandı. 50

1. Yayım Tabanlı Çoklu İşlemcili Bir Mimarinin Performansını Arttırmaya Yönelik Yeni Bir Tıkanıklık Kontrolü Algoritması, BAP, Proje No: MMF2009YL5, 2000 TL, Araştırmacı, 2009,Tamamlandı. 50

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 50
1. JOURNAL OF PARALLEL AND DISTRIBUTED COMPUTING , [ 2017 : 2 ] . 10
2. JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY , [ 2017 : 7 ] . 35
3. TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCE , [ 2017 : 1 ] . 5
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 6
1. BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ , [ 2016 : 1 ] [ 2017 : 1 ] . 2
2. FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ , [ 2016 : 2 ] . 2
3. INTERNATİONAL JOURNAL OF INTELLİGENT SYSTEMS AND APPLİCATİONS İN ENGİNEERİNG , [ 2017 : 1 ] . 1
4. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2017 : 1 ] . 1
Ulusal 3000
1. TÜBİTAK , 2009-04-09, Adana, Türkiye. 1000
2. Tübitak, 2010-04-01, Adana, Türkiye. 1000
3. Tübitak, 2015-07-08, Adana, Türkiye. 1000
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz BM203 Veri Yapıları ve Algoritmalar Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 3-2-4
Güz BM401 Bitirme Ödevi I Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 0-2-1
Güz ELE 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik - Elektronik Mühendi... 4-0-0
Güz BM 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anab... 4-0-0
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz ELE 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik - Elektronik Mühendi... 4-0-0
Güz BM 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anab... 4-0-0
Güz BM 517 Derin Öğrenme ve Uygulamaları Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anab... 3-0-3
Güz BM 508 Dağıtık Hesaplama Sistemleri Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anab... 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar BM208 İşletim Sistemleri Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 3-2-4
Bahar BM202 Algoritma Tasarımı ve Analizi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 4-0-4
Bahar BM306 Biçimsel Diller ve Soyut Makin Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 3-0-3
Bahar BM 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anab... 4-0-0
Bahar BM 516 Uzman Sistemler Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anab... 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar ELE 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik - Elektronik Mühendi... 4-0-0
Bahar BM 508 Dağıtık Hesaplama Sistemleri Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anab... 3-0-3
Bahar BM 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anab... 4-0-0
Bahar ELE 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik - Elektronik Mühendi... 4-0-0
Güz BM203 Veri Yapıları ve Algoritmalar Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 3-2-4
Güz BM305 Bilgisayar Grafiği Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 3-2-4
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz BM 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anab... 4-0-0
Güz ELE 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik - Elektronik Mühendi... 4-0-0
Güz BM 509 Algoritma Tasarımı ve Analizi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anab... 3-0-3
Güz BM 517 Derin Öğrenme ve Uygulamaları Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anab... 3-0-3
Güz BM 508 Dağıtık Hesaplama Sistemleri Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anab... 3-0-3
Güz BM 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anab... 4-0-0
Yaz BM202 Algoritma Tasarımı ve Analizi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 4-0-4
Yaz BM306 Biçimsel Diller ve Soyut Makin Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 3-0-3
Yaz BM203 Veri Yapıları ve Algoritmalar Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 3-2-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar BM208 İşletim Sistemleri Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 3-2-4
Bahar BM202 Programlama Dilleri II Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği ( Es... 3-2-4
Bahar BM202 Algoritma Tasarımı ve Analizi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar ELE 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik - Elektronik Mühendi... 4-0-0
Bahar ELE 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik - Elektronik Mühendi... 4-0-0
Güz BM411 Bilgisayar Destekli Tasarım ve Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği ( Es... 2-2-3
Güz BM105 Kesikli Hesaplama Yapıları Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 3-0-3
Güz BM203 Veri Yapıları ve Algoritmalar Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 3-2-4
Güz BM 508 Dağıtık Hesaplama Sistemleri Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anab... 3-0-3
Güz ELE 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik - Elektronik Mühendi... 4-0-0
Güz BM 509 Algoritma Tasarımı ve Analizi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anab... 3-0-3
Güz ELE 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik - Elektronik Mühendi... 4-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ELE 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik - Elektronik Mühendi... 4-0-0
Bahar ELE 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik - Elektronik Mühendi... 4-0-0
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar BM 509 Algoritma Tasarımı ve Analizi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anab... 3-0-3
Bahar BM 508 Dağıtık Hesaplama Sistemleri Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anab... 3-0-3