Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doktor Öğretim Üyesi Birgül Vural Doğru
Özgeçmiş
:
Birim
:
Hemşirelik Fakültesi / İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi .
Telefon
:
+90-- .
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2018-01-04 12:32:05 .
Düzenleme
:
2018-12-21 14:53:53 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0
Puan

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS HEMŞİRELİK DİCLE ÜNİVERSİTESİ 2005
YÜKSEK LİSANS HEMŞİRELİK HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2009
DOKTORA İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ABD EGE ÜNİVERSİTESİ 2017
Doktora Tezi

1. Girişimsel Kardiyoloji İşlemleri Öncesi Uygulanan Refleksolojinin Bireylerin Fizyolojik, Psikolojik Ve Bazı Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkisi Danışman: Dr. Fisun ŞENUZUN AYKAR, Diğer, Diğer, Diğer Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye, .

Yüksek Lisans Tezi

1. Meme kanserli kadınlarda cinsel yaşam değişiklikleri ve etkileyen faktörler Danışman: Dr. Figen GÖZ, Diğer, Diğer, Diğer Anabilim Dalı, Şanlıurfa, Türkiye, .

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞ. GÖR. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2010-07-05 - 2011-09-10
ARAŞ. GÖR. EGE ÜNİVERSİTESİ 2011-09-11 - 2017-05-22
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
YARD. DOÇ. DR. HEMŞİRELİK BÖLÜM BAŞKANLIĞI MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2018-01-04 - 2018-01-05
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 0
2011
1. Vural, B.; Goz, F. ‘Sexual Live Changes of Women with Breast Cancer in Southeastern Anatolia,Turkey Güneydoğu Anadoludaki Meme Kanserli Kadınlarda Cinsel Yaşam Değişiklikleri, Türkiye. PAK. JOURNAL OF MEDİCAL SCİENCES, 2011, 27(5), 1067-1072. 0 + 0
Uluslararası - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 0
2018
1. Karaman, E.; Vural doğru, B.; Yıldırım, Y. Knowledge and attitudes of nursing students about painmanagement. PAIN, 2018, , -. 0 + 0
Uluslararası - CMCI: CompuMath Citation Index 0
1. Ateş, M.; Vural doğru, B.; Usta yeşilbalkan, .; Karadakovan, A.; Akman, P. Educational Needs of Caregivers Of Patients Hospitalized in a NeurologyClinic: Results of Questionnaire. INTERNATİONAL JOURNAL OF CARİNG SCİENCES, 2018, 11, 968-976. 0 + 0
Publications_008.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 1140
2018
6. Vural doğru, B.; Akyol, A. Hemşirelik Öğrencilerinde Kesici ve Delici Alet Yaralanmalarının Değerlendirilmesi. ACU SAĞLIK BİL DERG 2018, 2018, 9, 59-66. 200 + 0
Publications_007.pdf

5. Utli, H.; Vural doğru, B. Hemşirelik ve Ebelik Öğrencilerinin Bireysel Yenilikçilik Özelliklerinin Değerlendirilmesi. GÜMÜŞHANE SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2018, 7, 23-32. 200 + 0
Publications_006.pdf

2017
4. Vural doğru, B.; Yıldırım, Y.; şenuzun aykar, F. Kardiyovasküler; Hastalıklar; Refleksoloji; Hemşirelik. KARDİYOVASKÜLER HEMŞİRELİK DERGİSİ, 2017, 8(17), 77-85. 200 + 0
Publications_003.pdf

3. Yıldırım, Y.; Vural doğru, B.; Mehrekula, Z.; şenuzun aykar, F. Terminal Dönemdeki Hastaların Bakımında Huzurlu Yaşam Sonu Teorisi. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2017, (3), 195-202. 170 + 0
Publications_004.pdf

2016
2. Vural doğru, B.; Karadakovan, A. Kalp Yetersizliği Olan Yaşlı Hastalarda Psikososyal Uyum ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. KARDİYOVASKÜLER HEMŞİRELİK DERGİSİ, 2016, 7(13), 88-104. 200 + 0
Publications_002.pdf

1. kankaya , H.; Vural doğru, B.; yıldırım , .; Fadıloğlu , . Multipl Skleroz’lu Hastalarin Günlük Yaşam Aktivite düzeyleri İle Bakim Verenlerin Gösterdiği Tepkiler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2016, 5(1), 33-49. 170 + 0
Publications_001.pdf

Ulusal - Diğer 185
2017
2. Vural doğru, B.; Yıldırım, Y.; şenuzun aykar, F. Kardiyovasküler Hastalıklar ve Refleksoloji. KARDİYOVASKÜLER HEMŞİRELİK DERGİSİ, 2017, 8, 77-85. 100 + 0
1. Yıldırım, Y.; Vural doğru, B.; Mehrekula, Z.; şenuzun aykar, F. Terminal Dönemdeki Hastaların Bakımında Huzurlu Yaşam Sonu Teorisi. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2017, , -. 85 + 0
Ulusal - Diğer Kitap Yazma 416
1. Karaman, E.; Vural doğru, B.; şenuzun aykar, F. Yatağa Bağımlı Yaşlı Bireylerde Ev Güvenliği El Kitabı, ISBN: ISBN978-605-82558-1-4, izmir Büyükşehir Belediyesi, Baskı Sayısı: 200, Baskı Adet Sayısı: 200, 32 Sayfa, Türkçe, izmir , Türkiye, 2017. 167
http://izmir.bel.tr
2. Vural doğru, B.; Karaman, E.; şenuzun aykar, F. Yatağa Bağımlı Yaşlı Hastada Hijyen El Kitabı, ISBN: ISBN978-605-67238-6-5, izmir Büyükşehir Belediyesi, Baskı Sayısı: 200, Baskı Adet Sayısı: 200, 32 Sayfa, Türkçe, izmir , Türkiye, 2017. 167
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 416
1. Vural doğru, B.; Fadıloğlu, .; şenuzun aykar, F. Palyatif Bakım Semptom Yönetimi ve Yaşam Sonu Bakım, ISBN: ISBN:978-605-921-547-3 , Nobel Tıp Kitapevleri, Baskı Sayısı: 300, Baskı Adet Sayısı: 300, 728 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 83
http://ankaranobel.com/index.php?route=common/home
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 170

1. VURAL DOĞRU, B.; Şenuzun Aykar , Ş.; Yıldırım, Y.; Yavuzgil, O.; Sözmen, E.; Memmedow, H., ‘‘The Effect of Reflexology Applied before Coronary Angiography and Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty On İndividuals’ Anxiety, Stress And Cortisol Levels. 1.Uluslararasi ve 3. Ulusal Tamamlayici Terapiler Ve Destekleyici Bakım Uygulamaları Kongresi, 2016-11-24, 2016-11-26, Antalya, Türkiye, 2016. 170

Uluslararası - Özet - Sözlü 685

5. VURAL DOĞRU, B.; UTLİ, H., Ülkemizde hemşirelik bakım ve yenilik. 1. ULUSLARARASI İNOVATİF KONGRESİ, 2018-05-04, 2018-05-05, İSTANBUL, Türkiye, . 100

4. VURAL DOĞRU, B.; UTLİ, H.; ZENGİN, L., Hemşirelik Öğrencilerinin Dijital Teknoloji Yönelik Tutumları İle Bilgisayar Öz Yeterlik Algılarının İncelenmesi. 1. ULUSLARARASI İNOVATİF KONGRESİ, 2018-05-04, 2018-05-05, İSTANBUL, Türkiye, . 100

3. UTLİ, H.; VURAL DOĞRU, B., Hemşirelik ve ebelik öğrencilerinin bireysel yenilikçilik özelliklerinin değerlendirilmesi. 1. ULUSLARARASI İNOVATİF KONGRESİ, 2018-05-04, 2018-05-05, İSTANBUL, Türkiye, . 100

2. VURAL DOĞRU, B.; SAYIN KASAR, K.; KANKAYA, H.; KARAMAN, E.; KARADAKOVAN, A.; YILDIRIM, Y., Sağlık Alanında Eğitim Alan Öğrencilerin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Algı Ve Tutumlarının İncelenmesi’’. 1.Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 2017-06-30, 2017-07-01, Aydın, Türkiye, 2017. 85

1. VURAL DOĞRU, B.; KARAMAN, E.; ŞENUZUN AYKAR, F., Kalp Yetersizliği Olan Yaşlılarda Kırılganlık’. , I. Uluslararası/10. Ulusal İzmir İleri Yaş Sempozyumu, 2017-03-22, 2017-03-23, izmir , Türkiye, 2017. 100

Uluslararası - Özet - Poster 977

9. VURAL DOĞRU, B.; KARAMAN, E.; ŞENUZUN AYKAR, F., Yaşlı Bireylerde Kanıta Dayalı Bir Uygulama: Terapötik Dokunuş. 1.Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 2017-06-30, 2017-07-01, Aydın, Türkiye, 2017. 50

8. VURAL DOĞRU, B.; KARAMAN, E.; ŞENUZUN AYKAR, F., Düşmelerin Önlenmesinde Giyilebilir Teknolojinin Kullanımı. 1.Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 2017-05-30, 2017-06-30, Aydın, Türkiye, 2017. 50

7. KARAMAN, E.; VURAL DOĞRU, B.; ŞENUZUN AYKAR, F., Yaşlılık ve Aktif Yaşam. , Uluslararası İzmir Keyifli Yaş Alma Fuarı ve Kongresi, 2017-05-11, 2017-05-13, izmir , Türkiye, 2017. 50

6. KARAMAN, E.; VURAL DOĞRU, B.; ŞENUZUN AYKAR, F., Yaşlı Bireylerde Gizli Tehlike: Tamamlayıcı ve İntegratif Tedaviler. I. Uluslararası/10. Ulusal İzmir İleri Yaş Sempozyumu, 2017-03-22, 2017-03-23, izmir , Türkiye, 2017. 50

5. VURAL DOĞRU, B.; KARAMAN, E.; ŞENUZUN AYKAR, F., İnternet, Sosyal Medya ve Yaşlılık. I. Uluslararası/10. Ulusal İzmir İleri Yaş Sempozyumu, 2017-03-22, 2017-03-23, İZMİR, Türkiye, . 50

4. VURAL DOĞRU, B.; KARAMAN, E.; ŞENUZUN AYKAR, F., İnternet, Sosyal Medya ve Yaşlılık. I. Uluslararası/10. Ulusal İzmir İleri Yaş Sempozyumu, 2017-03-22, 2017-03-23, izmir , Türkiye, 2017. 50

3. VURAL DOĞRU, B.; KARAMAN, E.; ŞENUZUN AYKAR, F., Yaşlılık Ve Sosyal Yaşam. , I. Uluslararası/10. Ulusal İzmir İleri Yaş Sempozyumu, 2017-03-22, 2017-03-23, izmir , Türkiye, 2017. 50

2. ATEŞ, M.; VURAL DOĞRU, B.; USTA YEŞILBALKAN, O.; KARADAKOVAN, A.; AKMAN, P., Needs of Caregivers of Patients Hospitalized in a Neurology Clinic’’. 9th World Stroke Congress, 2014-10-22, 2014-10-25, İSTANBUL, Türkiye, 2014. 40

1. USTA YESİLBALKAN, O.; VURAL DOĞRU, B.; KARADAKOVAN, A.; OZEL, E.; AKMAN, P.; BOZTURK, Y., Awareness of risk factors and warning signs of stroke among caregivers of patient with and not with stroke. 9th World Stroke Congress, 2014-10-22, 2014-10-25, İSTANBUL, Türkiye, 2014. 37

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 85

1. ÖZER, S.; VURAL DOĞRU, B.; YILDIRIM, S.; FADILOĞLU, Ç., ’Kalp Yetersizliği Olan Yaşlı Hastalarda Sosyal Destek ile Depresyon Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. 6. Akademik Geriatri Kongresi, 2013-05-22, 2013-05-26, izmir , Türkiye, 2013. 85

Ulusal - Tam Metin - Poster 50

1. VURAL DOĞRU, B.; ŞENUZUN AYKAR, F., Hemşirelik Bakımında Yeni Teknolojilerin Kullanımı ve Etkisi. 4. Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar ve Sorunlar Kongresi, 2016-11-16, 2016-11-18, izmir , Türkiye, 2016. 50

Ulusal - Özet - Sözlü 50

1. VURAL DOĞRU, B.; GÖZ, F., ’Meme Kanserli Kadınlarda Cinsel Yaşam Değişiklikleri Ve Etkileyen Faktörler’’. 12. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, , 2010-10-06, 2010-10-10, Antalya, Türkiye, 2010. 50

Ulusal - Özet - Poster 88

4. VURAL DOĞRU, B.; ŞENUZUN AYKAR, F., Akciğer Kanserinde Semptom Yönetiminde Refleksolojinin Yeri. 18. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 2016-10-12, 2016-10-16, Antalya, Türkiye, 2016. 25

3. VURAL DOĞRU, B.; ŞENUZUN AYKAR, F., ’Girişimsel Kardiyolojide Stres İle Başa Çıkmada Yeni Yöntem: Refleksoloji. 17. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 2015-11-14, 2015-11-18, Antalya, Türkiye, 2015. 25

2. PALA, E.; ŞENUZUN AYKAR, F.; VURAL DOĞRU, B.; YILDIRIM, Y.; USLU, R., ’Onkoloji Hastalarında D Tipi Kişilik Özelliğinin Semptomlara Etkisi. 17. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 2015-11-14, 2015-11-18, Antalya, Türkiye, 2015. 17

1. KANKAYA, H.; VURAL DOĞRU, B.; YILDIRIM, Y.; FADILOĞLU, Ç., ’Multiple Skleroz’lu Hastaların Günlük Yaşam Aktivite Düzeyleri İle Bakım Verenlerin Gösterdiği Tepkiler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 16. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 2014-11-15, 2014-11-18, Antalya, Türkiye, 2014. 21

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 5
1. CONTEMPORARY NURSE , [ 2017 : 1 ] . 5
Uluslararası 50
1. Antalya Üniversitesi, 0201-11-26, Antalya, Türkiye. 50
Ulusal 0
1. Ege Üniversitesi, 2014-03-09, izmir , Türkiye. 0
1. Geriatri Hemşireliği Derneği , Üye No: 12000, Türkiye, 2014-02-16-Devam ediyor.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz HEM 223 Geriatri Hemşireliği Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik 2-0-2
Güz HEM 219 İç Hastalıkları Hemşireliği Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik 4-10-9
Güz HEM 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı 4-0-4