Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Araştırma Görevlisi Samet Belveren
Özgeçmiş
:
Birim
:
Eczacılık Fakültesi / Analitik Kimya Anabilim Dalı
DOĞUM TARİHİ
:
20 Kasım 1984
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/mersin
Telefon
:
+90--
Dahili
:
2662
Faks
:
+90--
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2015-09-09 14:13:25
Düzenleme
:
2017-10-17 15:12:12
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSE YÜKSEL ACUN ANADOLU LİSESİ 2002
LİSANS KİMYA İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 2010
YÜKSEK LİSANS ANALİTİK KİMYA MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2014
Yüksek Lisans Tezi

1. PİROL-4,6-DİON HALKA SİSTEMLİ BİSİKLİK YENİ AMİNOKARBOTİYOL PİROLİDİNLER VE İYONLAŞMA SABİTLERİNİN İNCELENMESİ Danışman: Dr. H. Ali DÖNDAŞ, Mersin Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Analitik Kimya Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, .

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ / SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-12-13 - Devam ediyor
Uluslararası - SCI/SCI-Expanded kategorisine giren 450
2014
1. Nural, Y.; Döndaş, H.; Sarı, H.; Atabey, H.; Belveren, S.; Gemili, M. Determination of Acid Dissociation Constants () of Bicyclic Thiohydantoin-Pyrrolidine Compounds in 20% Ethanol-Water Hydroorganic Solvent. HİNDAWİ PUBLİSHİNG CORPORATİON, 2014, 2014, 1-6. 450 + 0
http://dx.doi.org/10.1155/2014/634194

Uluslararası - Özet - Sözlü 60

1. CANACANKATAN, N.; BELVEREN, S.; POYRAZ, S.; GEMİLİ, M.; YETKİN, D., Antiapoptotic Effect of Pyrrolidine Derivatives Bearing Indole Ring As Substituted Moiety on MCF-7 Cells. 4th International Bahçeşehir University (BAU) Drug Design Congress , 2016-10-13, 2016-10-15, İSTANBUL, Türkiye, 2016. 60
Scientific_Meetings_004.pdf

Uluslararası - Özet - Poster 192

6. BELVEREN, S.; GEMİLİ, M.; POYRAZ, S.; ÜLGER, M.; DÖNDAŞ, H., ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF BICYCLIC AMINOCARBOTHIOL PYRROLDIONE. 4th International Bahçeşehir University (BAU) Drug Design Congress, 2016-10-13, 2016-10-15, İSTANBUL, Türkiye, 2016. 45

5. POYRAZ, S.; BELVEREN, S.; ERŞEN, D.; GEMİLİ, M.; ÜLGER, M., Synthesis, characterization and antituberculosis activity of novel substitued thiohydantoin pyrrolidine derivatives. 4th International Bahçeşehir University (BAU) Drug Design Congress , 2016-10-13, 2016-10-15, İSTANBUL, Türkiye, 2016. 37
Scientific_Meetings_003.pdf

4. POYRAZ, S.; BELVEREN, S.; CİHANBAY, A.; SARI, H.; DÖNDAŞ, H., Potentiometric Acid Dissociation Constants Determination of Some Novel Polysubstitued Thiohydantoin Derivatives. 10th Aegean Analytical Chemistry Days, 2016-09-29, 2016-10-02, ÇANAKKALE, Türkiye, 2016. 40
Scientific_Meetings_005.pdf

3. NURAL, Y.; YABALAK, E.; BELVEREN, S.; GEMİLİ, M.; KILINÇARSLAN, R., Synthesis of Co(III) Complexes of N-Benzoylthiourea-Pyrrolidine Derivatives in Supercritical Carbon Dioxide. 1 St international Conference on Green Chemistry and Sustainable Technologies, 2015-09-30, 2015-10-03, İZMİR, Türkiye, 2015. 30

2. NURAL, Y.; GEMİLİ, M.; ERŞEN, D.; ÜLGER, M.; BELVEREN, S., Synthesis and antimycobacterial activity of Co(III) complexes of N-benzoyl-4,6-dioxo-hexahydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-2(1H)-carbothioamide derivatives. 11th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-11), 2015-06-09, 2015-06-12, Ankara, Türkiye, 2015. 17

1. POYRAZ, S.; NURAL, Y.; Ülger, M.; BELVEREN, S.; GEMİLİ, M., Synthesis of novel aminocarbo-N-thiol pyrrolidine derivatives and their antituberculosis activities. 11th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-11), 2015-06-09, 2015-06-12, Ankara, Türkiye, 2015. 22

Ulusal - Özet - Poster 70

3. BELVEREN, S.; DÖNDAŞ, H.; NURAL, Y.; SARI, H., Tetrahidropirolo[3,4-b]pirol-4,6-dion Halka Sistemi Sübstitüentli N-Karbamotiyolbenzamid Türevlerinin Asit İyonlaşma Sabitlerinin Belirlenmesi. . 7. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 2014-09-01, 2014-09-05, Kahramanmaraş, Türkiye, 2014. 23

2. NURAL, Y.; BELVEREN, S.; GEMİLİ, M.; DÖNDAŞ, H., Tetrahidropirolo[3,4-b]pirol-4,6(5H,6aH)-dion Türevi Bileşiklerin Sentezi ve Karakterizasyonu. XXVI. Ulusal Kimya Kongresi, 2012-10-01, 2012-10-06, Muğla, Türkiye, 2012. 21
http://www.kimya2012.mu.edu.tr/organik/organikkimya.htm

1. NURAL, Y.; BELVEREN, S.; DÖNDAŞ, H., Potansiyometrik Titrasyon Metoduyla Fused Yapıda Pirolidin Halkası Bulunduran Tiyohidantoin Türevi Bisiklik Halka Sistemlerinin İyonizasyon Sabitlerinin İncelenmesi. XXVI. Ulusal Kimya Kongresi, 2012-10-01, 2012-10-06, Muğla, Türkiye, 2012. 25
http://www.kimya2012.mu.edu.tr/levelAnalitik%20Kimya.pdf

Ulusal - Araştırmacı 150

3. PİROLİDİN, PİROLİDİN-TİYAZOL HALKASI BULUNDURAN BİLEŞİKLER, BAZI METAL KOMPLEKSLERİNİN HAZIRLANMASI, KARAKTERİZASYONU, BİYOAKTİVİTELERİNİN İNCELENMESİ VE İYONLAŞMA SABİTLERİNİN BELİRLENMESİ, BAP, Proje No: 2017-2-TP3-2564, 21000 TL, Araştırmacı, 2019, Devam ediyor... 50

2. Sübstitüe grup olarak indol halkası bulunduran pirolidin türevi bileşiklerin sentezi ve MCF-7 hücreleri üzerine apoptosis, anjiogenez ve antiinflamatuvar etkilerinin incelenmesi, BAP, Proje No: 2015-AP2-1342, 15000 TL, Araştırmacı, 2017,Tamamlandı. 50

1. Pirol-4,6-dion Halka Sistemli Bisiklik Yeni Aroilaminokarbotiyol Pirolidinler ve İyonlaşma Sabitlerinin İncelenmesi, BAP, Proje No: BAP-SBE AKB (SB) 2012-8 YL, 0 TL, Araştırmacı, 2014,Tamamlandı. 50

Uluslararası
1. University of Ghent , 2016-04-28 - 2016-07-26, Gent, Belçika.