Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doktor Öğretim Üyesi Nezaket Bilge Başusta
Özgeçmiş
:
Birim
:
Eğitim Fakültesi / Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3412815 .
Dahili
:
2603 .
Faks
:
+90-- .
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2016-01-13 15:26:38 .
Düzenleme
:
2017-10-13 11:22:42 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS+YÜKSEK LİSANS ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLAR EĞİTİMİ (FİZİK EĞİTİMİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2006
YÜKSEK LİSANS EĞİTİM BİLİMLERİ (EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2008
DOKTORA EĞİTİM BİLİMLERİ (EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2013
Doktora Tezi

1. PISA 2006 fen başarı testinin madde yanlılığının kültür ve dil açısından incelenmesi Danışman: Dr. Selahattin Gelbal, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, ankara, Türkiye, .

Theses_004.pdf

Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU ÜYESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-11-04 - 2018-11-04
Uluslararası - SCI/SCI-Expanded kategorisine giren 2650
2016
6. Yilmaz, N.; Velipasaoglu, S.; Ozan, S.; Basusta, B.; Midik, O.; Mamakli, S.; Karaoglu, N.; Tengiz, F.; Durak, H.; Sahin, H. A multicenter study: how do medical students perceive clinical learning climate?. CO-ACTİON PUBLİSHİNG, 2016, 21, 0-0. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.3402/meo.v21.30846

Publications_006.pdf

2015
5. Basusta, N.; Gelbal, S. Examination of Measurement Invariance at Groups' Comparisons: A Study on PISA Student Questionnaire. HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, 2015, 30, 80-90. 1000 + 7
Publications_007.pdf


Alıntılanma Sayısı: 1
4. Odaaşı, O.; Elçin, M.; Başusta, N.; Anik, E.; Akı, T.; Bozoklar, A. Development and Evaluation of a Training Program for Organ Procurement Coordinators Using Standardized Patient Methodology. EXPERİMENTAL AND CLİNİCAL TRANSPLANTATİON, 2015, 13, 1-7. 650 + 0
http://http://www.ectrx.org/forms/ectrxcontentshow.php?doi_id=10.6002/ect.2015.0131&year=1&volume=1&issue=1&supplement=0&makale_no=0&spage_number=300&content_type=PDF

Publications_004.pdf

3. Demiral yılmaz, N.; Velipaşaoğlu, S.; şahin, H.; Uzun başusta, B.; Mıdık, .; Coşkun, .; Budakoğlu, I.; Mamaklı, S.; Tengiz, F.; Durak, H. A De Novo Tool to Measure the Preclinical Learning Climate of Medical Faculties in Turkey. EGİTİM DANİSMANLİGİ VE ARASTİRMALARİ (EDAM), 2015, 15, 1503-1515. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.12738/estp.2016.1.0064

Publications_002.pdf

2011
2. Odabasi, O.; Elcin, M.; Basusta, N. THE EFFICACY OF TRAINING GENERAL PRACTITIONERS FOR THE MANAGEMENT OF HYPERTENSION IN GERIATRIC PATIENTS. TURKISH JOURNAL OF GERIATRICS-TURK GERIATRI DERGISI, 2011, 14, 362-368. 1000 + 0
Publications_009.pdf

2010
1. Uzun, B.; Ogretmen, T. Assessing the Measurement Invariance of Factors that are Related to Students' Science Achievement across Gender in TIMSS-R Turkey Sample. EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, 2010, 35, 26-35. 0 + 29
Publications_010.pdf


Alıntılanma Sayısı: 5
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 1200
2017
6. Yalçın incik, E.; Uzun, N. Bireysel Girişimcilik Algı Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2017, 14, 471-485. 200 + 0
Publications_018.pdf

5. Abay, .; Sezer, B.; Başusta, N. Hekim Adaylarının Hekim Kimliğine İlişkin Algıları: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Metafor Analizi Örneği. SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ DERGİSİ, 2017, 26, 1-8. 200 + 0
http://www.ttb.org.tr/sted/images/files/dergi/2017/1.pdf

Publications_013.pdf

4. Uzun, N.; Gelbal, S. PISA Fen Başarı Testinin Madde Yanlılığının Kültür ve Dil Açısından İncelenmesi. KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ, 2017, 25, 2427-2446. 200 + 0
Publications_019.pdf

2015
3. Yılmaz, F.; Basusta, N. Genellenebilirlik Kuramıyla Dikiş Atma ve Alma Becerileri İstasyonu Güvenirliğinin Değerlendirilmesi. EĞİTİMDE VE PSİKOLOJİDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERGİSİ, 2015, 6, 107-116. 200 + 3
http://http://dergipark.ulakbim.gov.tr/epod/article/view/5000096504/5000117737

Publications_011.pdf

2014
2. Abay, E.; Sezer, B.; Başusta, N. Tıp fakültesi iyi hekimlik uygulamalarını yürüten eğiticilerin gözüyle etik eğitimi (Hacettepe Üniversitesi örneği). TÜRKİYE BİYOETİK DERGİSİ,, 2014, 1, 206-214. 200 + 0
10.5505/tjob.2014.98608

Publications_003.pdf

2010
1. Başusta, N.; öğretmen, T.; Gelbal, S. TIMSS-R Fen Başarısı Ve Duyuşsal Özellikler Arasındaki İlişkinin Modellenmesi ve Modelin Cinsiyetler Bakımından Karşılaştırılması. KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ, 2010, 18, 531-544. 200 + 35
Publications_012.pdf

Ulusal - Diğer 550
2014
6. Başusta, N.; Elçin, M. Hekim Adaylarının Mesleksel Yeterliklerine İlişkin Önem Ve Özyeterlik Algıları Ölçeğinin Geliştirilmesi. EĞİTİM BİLİMLERİ VE UYGULAMA, 2014, 13, 239-255. 100 + 0
http://http://www.ebuline.com/pdfs/26Sayi/26_7.pdf

Publications_001.pdf

2010
5. Elçin, M.; Odabaşı, O.; Turan, S.; Sincan, M.; Başusta, N. Tıp Eğitiminde İletişim Becerilerinin Standart Hastalar ve Yapılandırılmış Değerlendirmelerle Geliştirilmesi. HACETTEPE TIP DERGİSİ, 2010, 41, 219-230. 50 + 20
Publications_014.pdf

4. Onan, A.; Turan, S.; Başusta, N. Probleme Dayalı Öğrenmeye Yönelik Özyeterlilik Algısı Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması. HACETTEPE TIP DERGİSİ, 2010, 41, 231-239. 100 + 4
Publications_017.pdf

3. Elçin, M.; Odabaşı, O.; Başusta, N. Uzmanlık Eğitimi Öğrencilerine Yönelik Hipertansiyon Yönetimi Kursunun Geliştirilmesi. HACETTEPE TIP DERGİSİ, 2010, 41, 248-254. 100 + 0
Publications_015.pdf

2. Başusta, N.; Elçin, M. Eğitim Becerileri Kurs Programının Değerlendirilmesi. Hacettepe Tıp Dergisi. HACETTEPE TIP DERGİSİ, 2010, 41, 255-261. 100 + 0
Publications_016.pdf

1. Başusta, N. ÖLÇME EŞDEĞERLİĞİ. EĞİTİMDE VE PSİKOLOJİDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERGİSİ, 2010, 1, 58-64. 100 + 1
Publications_008.pdf

Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 600

3. boran, m.; başusta, n.; alıcı, d., MODELING THE RELATIONSHIP OF THE SELF-EFFICACY BELIEFSWITHOCCUPATIONAL ANXIETY AND ATTITUDE LEVELS OF PRE-SERVICE TEACHERS. MAC ETL, 2016-12-09, 2016-12-10, prague, Çek Cumhuriyeti, 2016. 200
Scientific_Meetings_001.pdf

2. SELVİ, H.; ALICI, D.; BAŞUSTA, N., IT IS VERY IMPORTANT BUT I CAN’T DO IT: MEDICAL STUDENTS’ SELF EFFICACY AND IMPORTANCE PERCEPTIONS RELATED TO GENERAL OCCUPATIONAL COMPETENCIES. MAC ETL, 2016-12-09, 2016-12-10, PRAGUE, Çek Cumhuriyeti, 2016. 200
Scientific_Meetings_002.pdf

1. BAŞUSTA, N.; BORAN, M., MODELING THE RELATIONSHIP BETWEEN TURKISH STUDENTS’ MATHEMATICAL ACHIEVEMENT IN PISA 2012 AND AFFECTIVE CHARACTERISTICS AND COMPARING THE MODEL IN TERMS OF GENDER. MAC ETL, 2016-12-09, 2016-12-10, PRAGUE, Çek Cumhuriyeti, 2016. 200
Scientific_Meetings_003.pdf

Uluslararası - Özet - Sözlü 915

11. TOPUZ, A.; SEZGİN, M.; AYĞAR, B.; UZUN, N., Üniversite Öğrencilerinde Beliren Yetişkinliğin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. INES Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi, 2017-10-18, 2017-10-21, antalya, Türkiye, 2017. 65
https://esb.inescongress.com/

10. Uzun, N.; Kuyubaşıoğlu, M., Ortaokul Öğrencilerinin “Futbolda Topa Kafa İle Vurma Becerileri Dereceleme Ölçeği. INES Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi, 2017-10-18, 2018-01-21, antalya, Türkiye, 2017. 100
Scientific_Meetings_010.pdf

9. UZUN, N.; ALICI, D., Faktör Yapısını Belirlemede Açımlayıcı Faktör Analizi Ve Kümeleme Analizi Sonuçlarının Karşılaştırılması: PISA 2015 Öğrenci Anketi Tutum Ölçeği Örneği. INES Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi, 2017-10-18, 2017-10-21, antalya, Türkiye, 2017. 100
Scientific_Meetings_012.pdf

8. KILINÇ, H.; UZUN, N.; AVCI, G., Öğretmen ve Öğretmen Adaylarının Bilimsel Süreç Becerilerine Sahip Olma Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Genellenebilirlik Kuramı İle Ölçek Geliştirme Çalışması. International Symposium of Education and Values’in (ISOEVA), 2017-10-05, 2017-10-08, BODRUM-MUĞLA, Türkiye, 2017. 100
Scientific_Meetings_016.pdf

7. GÜLLÜ, E.; UZUN, N., ANILAYICI DALLANMIŞ AĞAÇ TEKNİĞİNİN ORTAÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FEN BİLİMLERİ DERSLERİNDE KULLANIMI VE FEN BİLİMLERİ DERSİ AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ. 2. ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, 2017-09-28, 2017-10-01, BODRUM-MUĞLA, Türkiye, 2017. 100
Scientific_Meetings_017.pdf

6. AYĞAR, B.; SEZGİN, M.; TOPUZ, A.; UZUN, N., Examining the Measurement Invariance of Emerging Adulthood Inventory Across Age Group. INNOVATION AND GLOBAL ISSUESIN SOCIAL SCIENCES, 2017-04-27, 2017-04-29, antalya, Türkiye, 2017. 65
Scientific_Meetings_014.pdf

5. SEZGİN, M.; AYĞAR, B.; TOPUZ, A.; UZUN, N., Examining the Measurement Invariance of Emerging Adulthood Inventory Across Gender. IBAD2017, 2017-04-20, 2018-01-23, ANTALYA, Türkiye, 2017. 65
Scientific_Meetings_015.pdf

4. BOZKIR, B.; UZUN, N.; KIRAN, B.; KAYA, A., ERGENLERDE SOSYAL KAYGI VE ANNE BABA TUTUMU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. ICES 2017, 2017-04-20, 2017-04-23, ANTALYA, Türkiye, 2017. 85
Scientific_Meetings_013.pdf

3. İNCiK, E.; BAŞUSTA, N., Developing Individual Entrepreneurship Perception Scale Validity And Reliability Study. The 3rdinternetional Congress On Curriculum And İnstruction, 2015-10-22, 2015-10-24, adana, Türkiye, 2015. 100

2. sezer, b.; abay, ş.; başusta, n., Medical Students’ Perceptions Of Social Media (Sample Of Hacettepe University). European Distance and E-Learning Network Annual Conferences, 2015-06-09, 2015-06-12, Barcelona, İspanya, 2015. 100

1. ABAY, E.; ODABAŞI, O.; ONAN, A.; SEZER, B.; BAŞUSTA, N.; TURAN, S.; ELÇİN, M., Evaluation the interrater reliability among SPS and tutors in assessing the performances of dentistry students communicating with SPS. SIMEC 2014, 2014-11-13, 2014-11-15, ANKARA, Türkiye, 2014. 35
https://aspenews.org/2014/08/26/3rd-simulation-in-medical-education-conference-13-15-november-2014-turkey/

Ulusal - Özet - Sözlü 50

1. ABAY, Ş.; BAŞUSTA, N.; SEZER, B., Hekim Adaylarının Hekim Kimliğine İlişkin Algıları: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Örneği. IX. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, 2016-03-21, 2016-03-23, İZMİR, Türkiye, 2016. 50
http://kongre.teged.org/UTEK16/abstract/hekim-adaylarinin-hekim-kimligine-iliskin-algilari-hacettepe-universitesi-tip-fakultesi-ornegi

Ulusal - Özet - Poster 12

1. ODABAŞI, O.; TURAN, S.; ABAY, Ş.; ONAN, A.; BAŞUSTA, N., Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrenci Danışmanlık Sistemi. VII. ULUSAL TIP EĞİTİMİ KONGRESİ, 2012-05-02, 2012-05-05, ANKARA, Türkiye, 2012. 12
Scientific_Meetings_005.pdf

Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 24
1. EĞİTİMDE VE PSİKOLOJİDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERGİSİ , [ 2017 : 4 ] . 4
2. EĞİTİMDE VE PSİKOLOJİDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERGİSİ , [ 2015 : 2 ] . 2
3. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ;;FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2017 : 4 ] . 4
4. EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERGİSİ , [ 2016 : 2 ] . 2
5. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ , [ 2017 : 1 ] [ 0 : 0 ] . 1
6. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKİLTESİ DERGİSİ , [ 2016 : 5 ] [ 0 : 0 ] . 5
7. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2014 : 3 ] [ 2015 : 3 ] . 6
Uluslararası 50
1. Alan Bilim Ödülü Inglobe kongre Platformu, 2017-12-15, Antalya, Türkiye. 50
Ulusal 25
1. en iyi poster bildiri ödülü Tıp eğitimi geliştirme derneği, 2016-03-23, izmir, Türkiye. 25
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz İDE411 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Güz EÖD 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Ölçme ve Değerlen... 4-0-4
Güz EÖD 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Ölçme ve Değerlen... 4-0-4
Güz EÖD 513 Ölçme Aracı Geliştirme I Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Ölçme ve Değerlen... 2-2-3
Güz EPÖ 623 Eğitim Araştırmalarında Istati Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğre... 3-0-3
Güz EÖD 482 Eğitimde Ölçme Değerlendirmeye Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Ölçme ve Değerlen... 3-0-3
Güz MBD001 Eğitime Giriş Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu... 2-0-2
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBD312 Ölçme ve Değerlendirme Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Bahar EBD216 Ölçme ve Değerlendirme Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar EBD216 Ölçme ve Değerlendirme Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar EBD312 Ölçme ve Değerlendirme Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Bahar EÖD 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Ölçme ve Değerlen... 4-0-4
Bahar EPÖ 635 Ölçme Aracı Geliştirme Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğre... 3-2-4
Bahar EPÖ 517 Ölçme Aracı Geliştirme Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğre... 2-2-3
Güz İDE411 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Güz EPÖ 524 Temel İstatistik Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğre... 3-0-3
Güz EPÖ 623 Eğitim Araştırmalarında Istati Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğre... 3-0-3
Güz EÖD 482 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Ölçme ve Değerlen... 3-0-3
Güz EÖD 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Ölçme ve Değerlen... 4-0-4
Güz EÖD 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Ölçme ve Değerlen... 4-0-4
Güz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBD312 Ölçme ve Değerlendirme Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Bahar EBD216 Ölçme ve Değerlendirme Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar EBD216 Ölçme ve Değerlendirme Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar EBD312 Ölçme ve Değerlendirme Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar EPÖ 635 Ölçme Aracı Geliştirme Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğre... 3-2-4
Bahar EÖD 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Ölçme ve Değerlen... 4-0-4
Bahar EÖD 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Ölçme ve Değerlen... 4-0-4
Bahar EÖD 513 Ölçme Aracı Geliştirme I Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Ölçme ve Değerlen... 2-2-3
Bahar EPÖ 517 Ölçme Aracı Geliştirme Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğre... 2-2-3
Bahar PF 31 Eğitimde Eylem Araştırması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 31 Eğitimde Eylem Araştırması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz İDE411 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Güz EÖD 620 Varyans Analizi Desenleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Ölçme ve Değerlen... 2-0-2
Güz EÖD 482 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Ölçme ve Değerlen... 3-0-3
Güz EÖD 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Ölçme ve Değerlen... 4-0-4
Güz EÖD 513 Ölçme Aracı Geliştirme I Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Ölçme ve Değerlen... 2-2-3
Güz EÖD 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Ölçme ve Değerlen... 4-0-4
Güz EPÖ 623 Eğitim Araştırmalarında Istati Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğre... 3-0-3
Güz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 31 Eğitimde Eylem Araştırması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 31 Eğitimde Eylem Araştırması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 31 Eğitimde Eylem Araştırması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz PF 31 Eğitimde Eylem Araştırması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBD312 Ölçme ve Değerlendirme Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 3-0-3
Bahar EBD216 Ölçme ve Değerlendirme Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar EBD312 Ölçme ve Değerlendirme Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Bahar EBD214 İstatistik II Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar EBD214 İstatistik II Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar EBD312 Ölçme ve Değerlendirme Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Bahar EBD216 Ölçme ve Değerlendirme Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar EPÖ 623 Eğitim Araştırmalarında Istati Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğre... 3-0-3
Bahar EÖD 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Ölçme ve Değerlen... 4-0-4
Bahar TEZ Tez Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar EÖD 482 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Ölçme ve Değerlen... 3-0-3
Bahar EÖD 627 Çok Değişkenli Analiz ve Uygul Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Ölçme ve Değerlen... 2-2-3
Bahar PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz EBD213 İstatistik I Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz EBD213 İstatistik I Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz EBD419 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz EÖD 613 Genellenebilirlik Kuramı Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz TÜE 507 Öğrenme Sürecini İzleme ve De Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi 2-2-3
Güz EÖD 512 Ölçme Aracı Geliştirme II Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 2-2-3
Güz EPÖ 635 Ölçme Aracı Geliştirme Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-2-4
Güz EÖD 519 Psikolojik Testler Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz PF 31 Eğitimde Eylem Araştırması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBD214 İstatistik II Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar EBD214 İstatistik II Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar EBD312 Ölçme ve Değerlendirme Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar EBD312 Ölçme ve Değerlendirme Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar EBD312 Ölçme ve Değerlendirme Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Bahar EBD216 Ölçme ve Değerlendirme Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar EBD312 Ölçme ve Değerlendirme Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Bahar EBD312 Ölçme ve Değerlendirme Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 3-0-3
Bahar EBD216 Ölçme ve Değerlendirme Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar EPÖ 517 Ölçme Aracı Geliştirme Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 2-2-3
Bahar EPÖ 635 Ölçme Aracı Geliştirme Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-2-4
Bahar TÜE 507 Öğrenme Sürecini İzleme ve Değ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi 2-2-3
Bahar PF 31 Eğitimde Eylem Araştırması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 31 Eğitimde Eylem Araştırması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz EBD411 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz EBD411 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-0-2
Güz EPÖ 517 Ölçme Aracı Geliştirme Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 2-2-3
Güz EPÖ 635 Ölçme Aracı Geliştirme Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-2-4
Güz EÖD 513 Ölçme Aracı Geliştirme I Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 2-2-3
Güz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 05 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirm Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 13 Eğitimde Araştırma Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 13 Eğitimde Araştırma Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2