Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doç. Dr. Burhan Çapri
Özgeçmiş
:
Birim
:
Eğitim Fakültesi / Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3412815 .
Dahili
:
2021 .
Faks
:
+90-- .
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2015-05-28 14:21:36 .
Düzenleme
:
2019-02-22 10:37:29 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS EĞİTİM BİLİMLERİ EĞİTİMİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1998
YÜKSEK LİSANS REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2004
DOKTORA EĞİTİM BİLİMLERİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2008
DOÇENTLİK EĞİTİM BİLİMLERİ(REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK) ÜAK 2014
Doktora Tezi

1. Eş Tükenmişliğini Yordayan Değişkenlerin İncelenmesi Danışman: Dr. Ahmet Zafer GÖKÇAKAN, Mersin Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, MERSİN, Türkiye, .

http://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/">http://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/

Yüksek Lisans Tezi

1. 7-11 Yaş Grubu Çocuklarda Korunumun Gelişimi Danışman: Dr. Mehmet GÜNDOĞDU, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, MERSİN, Türkiye, .

http://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/">http://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜM BAŞKANI MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2009-05-05 - 2011-07-21
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2009-05-05 - 2011-07-21
ENSTİTÜ KURULU ÜYESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2011-03-11 - 2011-09-19
ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU ÜYESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2011-03-11 - 2011-09-19
ENSTİTÜ MÜDÜR YARDIMCISI MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2011-03-11 - 2011-09-19
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015-02-10 - 2017-12-26
MERKEZ MÜDÜR YARDIMCISI ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015-02-10 - 2017-12-26
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ 2015-04-14 - 2018-04-14
SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI ETİK KURUL ÜYESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2016-02-23 - 2019-02-23
DEKAN YARDIMCISI MERSİN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ 2015-04-19 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
DEKAN YARDIMCISI EĞİTİM FAKÜLTESİ 2016-08-04 - Devam ediyor
DEKAN YARDIMCISI EĞİTİM FAKÜLTESİ 2016-08-04 - Devam ediyor
DEKAN EĞİTİM FAKÜLTESİ 2017-05-05 - 2017-05-05
DEKAN EĞİTİM FAKÜLTESİ 2017-03-03 - 2017-03-03
DEKAN EĞİTİM FAKÜLTESİ 2017-01-26 - 2017-02-03
DEKAN EĞİTİM FAKÜLTESİ 2016-10-18 - 2016-10-18
DEKAN EĞİTİM FAKÜLTESİ 2016-10-18 - 2016-10-18
DEKAN EĞİTİM FAKÜLTESİ 2016-09-06 - 2016-09-09
DEKAN EĞİTİM FAKÜLTESİ 2016-09-06 - 2016-09-09
ETİK KURUL ÜYESİ SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI ETİK KURULU 2016-02-23 - 2019-02-23
ETİK KURUL ÜYESİ SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI ETİK KURULU 2016-02-23 - 2019-02-23
MERKEZ MÜDÜR YARDIMCISI ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015-11-17 - 2018-10-22
MERKEZ MÜDÜR YARDIMCISI ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015-11-17 - 2018-10-22
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015-11-17 - 2018-10-22
MERKEZ MÜDÜR YARDIMCISI ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015-11-17 - 2018-10-22
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015-11-17 - 2018-10-22
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015-11-17 - 2018-10-22
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2015-09-07 - 2018-09-07
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2015-09-07 - 2018-09-07
DEKAN YARDIMCISI EĞİTİM FAKÜLTESİ 2015-06-11 - 2018-06-11
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2015-04-14 - 2018-04-14
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2015-04-14 - 2018-04-14
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2015-04-14 - 2018-04-14
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2015-04-14 - 2018-04-14
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 2000
2017
2. çapri, B.; Gündüz, B.; Akbay, S. The Investigation of General Self-Efficacy Beliefs and Life Satisfaction of The Job and Vocational Counselor Education Candidates' in Terms of Socio-Demographic Variables. KURAM VE UYGULAMADA EGİTİM BİLİMLERİ, 2017, 17, 411-435. 1000 + 0
2013
1. çapri, B. Tükenmişlik Ölçeği-Kısa Formu ile Eş Tükenmişlik Ölçeği-Kısa Formu’nun Türkçe Uyarlaması ve Psikoanalitik-Varoluşçu Bakış Açısından Mesleki ve Eş Tükenmişlik İlişkisi. KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ, 2013, 13 (3), 1393-1418. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.12738/estp.2013.3.1576

Publications_008.pdf

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 1770
2016
9. çapri, B.; Güler, M. YAŞAM DOYUMU DÜZEYLERİ FARKLI HEMŞİRELERİN MESLEKİ VE EŞ TÜKENMİŞLİKLERİNİN İNCELENMESİ. ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2016, 7, 55-69. 200 + 0
8. çapri, B.; Demiröz, Z. Investigation of Teachers’ Attitudes toward Reporting Child Sexual Abuse According to Gender Roles. GLOBAL ELEARNİNG JOURNAL, 2016, 5, 31-44. 200 + 0
Publications_024.pdf

2013
7. Gündüz, B.; çapri, B.; Akbay, S.; Tunç, A. Attachment styles, abuse experiences and depression. EDUCATİONAL RESEARCH AND REVİEWS, 2013, 8 (13), 1604-1612. 170 + 0
Publications_005.pdf

6. Gündüz, B.; çapri, B.; Gökçakan, A. Mesleki tükenmişlik, işle bütünleşme ve iş doyumu arasındaki ilişkilerin incelenmesi. JOURNAL OF EDUCATİONAL SCİENCES RESEARCH, 2013, 3 (1), 29-49. 200 + 0
DOI: 10.12973/jesr.2013.312a

Publications_001.pdf

5. çapri, B.; Gündüz, B.; Akbay, S. The Study of Relations between Life Satisfaction, Burnout, Work Engagement and Hopelessness of High School Students. CANADİAN CENTER OF SCİENCE AND EDUCATİON, 2013, 6, 0-0. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.5539/ies.v6n11p35

Publications_004.pdf

4. Evin akbay, S.; çapri, B.; Gündüz, B. Development of the academic responsibility scale (ARS): a validity and reliability study. PROGRESS IPS, 2013, 5, 440-446. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.7813/2075-4124.2013/5-4/B.64

Publications_006.pdf

3. çapri, B. Investigating university students’ attitudes towards physics lesson, their self-efficacy beliefs and burnout levels for the prediction of their academic success in physics lessons. EDUCATİONAL RESEARCH AND REVİEWS, 2013, 8 (10), 646-652. 200 + 0
Publications_007.pdf

2. çapri, B.; Yedigöz sönmez, G. Lise öğrencilerinin tükenmişlik puanlarının sosyo-demografik değişkenler, psikolojik belirtiler ve bağlanma stilleri açısından incelenmesi. INTERNATİONAL JOURNAL OF HUMAN SCİENCES, 2013, 10 (2), 194-218. 200 + 0
Publications_002.pdf

1. Yedigöz sönmez, G.; çapri, B. The effect of stress coping program on burnout levels of high school students. INTERNATİONAL JOURNAL ON NEW TRENDS İN EDUCATİON AND THEİR IMPLİCATİONS, 2013, 4 (3), 148-164. 200 + 0
Publications_003.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 3150
2016
16. çapri, B.; Demiröz, Z. Duygusal Zekâ Düzeyi ve Psikolojik Danışma Öz-Yeterlik İnançları Arasındaki İlişkide Etkili Psikolojik Danışman Niteliklerinin Aracı Rolü. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2016, 12, 1037-1048. 200 + 0
2013
15. çapri, B.; Gökçakan, Z. Eş tükenmişliğini yordayan değişkenler.. İLKÖĞRETİM ONLİNE - ELEMENTARY EDUCATİON ONLİNE, 2013, 12 (2), 561-574. 200 + 0
Publications_023.pdf

2012
14. Gündüz, B.; çapri, B.; Gökçakan, Z. Üniversite öğrencilerinin tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi. DİCLE ÜNİVERSİTESİ ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2012, 19, 38-55. 200 + 0
Publications_021.pdf

13. çapri, B.; Gökçakan, Z. Eş tükenmişliğinin yordanmasında cinsiyet farklılıkları. . TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2012, 2 (2), 35-53. 200 + 0
Publications_022.pdf

2011
12. çapri, B.; Gündüz, B.; Gökçakan, Z. Maslach tükenmişlik envanteri-öğrenci formu (MTE-ÖF)’nun Türkçe’ye uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması.. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ,, 2011, 40 (1), 134-147. 200 + 0
Publications_020.pdf

2010
11. çapri, B.; Balcı, A.; çelikkaleli, . İlköğretim öğretmenlerinin sınıf içi istenmeyen davranışlara ilişkin görüşlerinin karşılaştırılması.. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2010, 6 (2), 89-102. 200 + 0
Publications_019.pdf

2009
10. çelikkaleli, .; Balcı, A.; çapri, B.; Büte, M. İlköğretim öğretmenlerinin istenmeyen öğrenci davranışlarının nedenleri üzerine görüşleri. , , . İLKÖĞRETİM ONLİNE - ELEMENTARY EDUCATİON ONLİNE, 2009, 8 (3), 625-636. 150 + 0
Publications_018.pdf

2008
9. çelikkaleli, .; çapri, B. Genel yetkinlik ölçeğinin Türkçe formu’nun geçerlik ve güvenirlik çalışmaları.. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2008, 17 (3), 93-104. 200 + 0
Publications_016.pdf

8. Kan, A.; çapri, B. Öğretmenlerin kişilerarası öz-yeterlik inançlarının cinsiyet, yaş, çalışılan okul türü, çalışılan öğretim kademesi, branş ve medeni durum değişkenleri açısından incelenmesi.. EĞİTİM BİLİMLERİ VE UYGULAMA - EDUCATİONAL SCİENCES AND PRACTİCE, 2008, 7 (14), 177-198. 200 + 0
Publications_017.pdf

7. çapri, B.; çelikkaleli, . Öğretmen adaylarının öğretmenliğe ilişkin tutum ve mesleki yeterlik inançlarının cinsiyet, program ve fakültelerine göre incelenmesi. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2008, 9 (15), 33-53. 200 + 0
Publications_014.pdf

6. çapri, B.; Gökçakan, Z. Akılcı duygusal davranış terapisi (ADDT)’ne dayalı grupla psikolojik danışmanın üniversite öğrencilerinin problem çözme becerisi algısına etkisi.. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2008, 17 (1), 135-154. 200 + 0
Publications_015.pdf

2007
5. Yanpar yelken, T.; çelikkaleli, .; çapri, B. Eğitim fakültesi kalite standartlarının belirlenmesine yönelik öğretmen adayı görüşleri. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2007, 3 (2), 191-215. 200 + 0
Publications_013.pdf

2006
4. çapri, B. Tükenmişlik ölçeği’nin Türkçe uyarlama geçerlik ve güvenirlik çalışması. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2006, 2 (1), , 62-77. 200 + 0
Publications_011.pdf

3. çapri, B.; Kan, A. Öğretmen kişilerarası öz-yeterlik ölçeği’nin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2006, 2 (1), 48-61. 200 + 0
Publications_012.pdf

2005
2. çapri, B. 7-11 yaş çocuklarında korunum kavramının gelişimi. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 2 (30), 78-88. 200 + 0
Publications_009.pdf

1. çelikkaleli, .; Gökçakan, N.; çapri, B. Lise öğrencilerinin bazı psikolojik ihtiyaçlarının cinsiyet, okul türü, anne ve baba eğitim düzeyine göre incelenmesi.. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 2 (18), 245-268. 200 + 0
Publications_010.pdf

Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 500
1. çapri, B. Bilişsel Gelişim, ISBN: 978-605-4454-90-7, Karahan Kitabevi, Baskı Sayısı: 4, Baskı Adet Sayısı: 10000, 29 Sayfa, Türkçe, Adana, Türkiye, 2017. 250
2. Akbay, S.; çapri, B. Dil Gelişimi, ISBN: 978-605-4454-90-7, Karahan Kitabevi, Baskı Sayısı: 4, Baskı Adet Sayısı: 10000, 25 Sayfa, Türkçe, Adana, Türkiye, 2017. 125
Ulusal - Kitap Editörlüğü 500
1. Gündüz, B.; çapri, B. Eğitim Psikolojisi, ISBN: 978-605-4454-90-7, Karahan Yayınevi, Baskı Sayısı: 4, Baskı Adet Sayısı: 10000, 389 Sayfa, Türkçe, Adana, Türkiye, 2017. 125
Uluslararası - SCI/SCI-Exp. indexed - Sözlü 950

2. Çapri, B.; Özkendir, O.; Özkurt, B.; Karakuş, F., General self-efficacy beliefs, life satisfaction and burnout of university students. Cyprus International Conference on Educational Research, 2012-02-08, 2012-02-10, Güzelyurt, KKTC, 2012. 475
Scientific_Meetings_009.pdf

1. Çapri, B.; Özkendir, O.; Özkurt, B.; Karakuş, F., Investigation of pre-service teachers’ attitudes towards physics lesson and self-efficacy beliefs according to their gender, departments and perceived success in physics. . Cyprus International Conference on Educational Research, 2012-02-08, 2012-02-10, Güzelyurt, KKTC, 2012. 475
Scientific_Meetings_008.pdf

Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 400

2. ÇAPRİ, B.; BARDAKÇI BAYAR, E., PSİKOLOJİK DANIŞMANLARIN MESLEKİ VE YAŞAM DOYUMU DÜZEYLERİNİN SOSYO-DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. World Congress on Lifelong Education, 2016-12-16, 2016-12-17, ANTALYA, Türkiye, 2016. 200

1. BARDAKÇI BAYAR, E.; ÇAPRİ, B., ÖĞRETMENLERİN EŞCİNSEL BİREYLERE YÖNELİK TUTUMLARININ SOSYO-DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. World Congress on Lifelong Education, 2016-12-16, 2016-12-17, ANTALYA, Türkiye, 2016. 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 1000

10. Çapri, B.; Demir, S., EVLİ ÖĞRETMENLERDE EŞ TÜKENMİŞLİĞİ, MESLEKİ TÜKENMİŞLİK, ALGILANAN EŞ DOYUMU, EVLİLİK VE EBEVEYN YETKİNLİĞİ İLİŞKİSİ. II. INTERNATIONAL ACADEMICRESEARCH CONGRESS, 2017-10-18, 2017-10-21, Antalya, Türkiye, 2017. 100

9. Şeker, G.; Çapri, B., Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Bölüm Seçme Nedenleri (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Örneği). 1. Uluslararası İpek Yolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu, 2017-09-21, 2017-09-23, Niğde, Türkiye, 2017. 100

8. Şeker, G.; Çapri, B., Mesleki Değerler ile Mesleki Kişilik Tipi Arasındaki İlişki. IVth INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, 2017-05-11, 2017-05-14, Denizli, Türkiye, 2017. 100

7. Çapri, B.; Ayğar, H., İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerine Yönelik Akılcı Duygusal Eğitim Programının BoşanmışEbeveyne Sahip Ergenlerin Akılcı Olmayan İnanç ve Ruminasyon Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi. 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 2017-04-20, 2017-04-23, Antalya, Türkiye, 2017. 100

6. Karadağ, Z.; Çapri, B., 4-6 Yaş Çocuğa Sahip Annelere Uygulanan Aile Eğitim Programının Ebeveyn Tutumları ve Aile İlişkileri İle Çocuklarının Gelişimlerine Etkisi. 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 2017-04-20, 2017-04-23, Antalya, Türkiye, 2017. 100

5. Çapri, B.; Karakuş Tangerli, H., Stresle Başa Çıkma Programının Rehabilitasyon Merkezinde Çalışan Özel EğitimÖğretmenlerinin Mesleki Tükenmişlik Düzeylerine Etkisi. 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 2017-04-20, 2017-04-23, Antalya, Türkiye, 2017. 100

4. Güler, M.; Çapri, B., Okul Öncesi ve Okul Rehber Öğretmenlerinin Okul Öncesi Rehberlik Programına İlişkin Görüşleri. 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 2017-04-20, 2017-04-23, Antalya, Türkiye, 2017. 100

3. Çapri, B.; Güler, M., Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde Çalışan Öğretmenlerin Mesleki Tükenmişliklerinin Sosyo-Demografik Değişkenler ile İş Doyumu ve Genel Yetkinlik İnancı Açısından İncelenmesi. 3. ULUSLARARASI AVRASYA EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, 2016-05-31, 2016-06-03, Muğla, Türkiye, 2016. 100

2. Çapri, B., The Investigation of General Self-Efficacy Beliefs and Life Satisfaction of The Job and Vocational Counselor Education Candidates' in Terms of Socio-Demographic Variables. 5TH CYPRUS INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATIONAL RESEARCH, 2016-03-31, 2016-04-02, Girne, Türkiye, 2016. 100

1. ÇAPRİ, B.; DEMİRÖZ, Z., Investigation of Teachers’ Attitudes toward Reporting Child Sexual Abuse According to Gender Roles. ICETR 2016 International Conference on Educational Theory and Research, 2016-02-11, 2016-02-13, İZMİR, Türkiye, 2016. 100

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 85

1. Balcı , A.; Çapri, B.; Çelikkaleli, Ö.; Büte, M., İlköğretim okullarında yaşanan istenmeyen öğrenci davranışlarına yönelik öğretmen görüşleri (Mersin ili merkezi örneği). Mersin Sempozyumu, 2008-11-19, 2008-11-22, Mersin, Türkiye, 2009. 85
Scientific_Meetings_007.pdf

Ulusal - Özet - Sözlü 400

8. Çapri, B.; Güler, M., Yaşam doyumu düzeyleri farklı hemşirelerin mesleki ve eş tükenmişliklerinin incelenmesi. XIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 2015-10-07, 2015-10-09, Mersin, Türkiye, 2015. 50

7. Çapri, B.; Özgün, S., Sağlık hizmetleri MYO öğrencilerinin internet bağımlılıklarının sosyo-demografik değişkenler, yalnızlık ve saldırganlık açısından incelenmesi. . XIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi , 2015-10-07, 2015-10-09, Mersin, Türkiye, 2015. 50

6. Çapri, B.; Demiröz, Z., Duygusal zeka ve psikolojik danışma öz-yeterlik inançları arasındaki ilişkide etkili psikolojik danışman niteliklerinin aracı rolü.. XIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 2015-10-07, 2015-10-09, Mersin, Türkiye, 2015. 50

5. Çelikkaleli, Ö.; Çapri, B.; Gökçakan, Z., Öğretmen adaylarının cinsiyet, alan ve sınıflarına göre yetkinlik inancı ve mesleki yeterliklerinin incelenmesi.. X. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 2009-10-21, 2009-10-23, Adana, Türkiye, 2009. 50
Scientific_Meetings_006.pdf

4. Gökçakan, Z.; Çapri, B.; Akbay, S., Akılcı duygusal davranış terapisi (ADDT) odaklı grupla psikolojik danışmanın üniversite öğrencilerinin yetkinlik inançlarını yükseltmedeki etkisi. II. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulamaları Sempozyumu, 2008-06-18, 2008-06-20, Konya, Türkiye, 2008. 50
Scientific_Meetings_005.pdf

3. Çapri, B., Bilişsel-davranışçı yaklaşıma dayalı bir obsesif-kompulsif vaka çalışması. I. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulamaları Kongresi , 2006-09-21, 2006-09-23, Mersin, Türkiye, 2006. 50
Scientific_Meetings_003.pdf

2. Gündoğdu, M.; Çelikkaleli, Ö.; Çapri, B., Üniversite öğrencilerinde akılcı olmayan inançlar ve dindarlık. VII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 2003-07-09, 2003-07-11, Malatya, Türkiye, 2003. 50
Scientific_Meetings_001.pdf

1. Gündoğdu, M.; Çapri, B.; Çelikkaleli, Ö., Eğitim fakültesi öğrencilerinde bilimsel düşünme becerisi. VII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 2003-07-09, 2003-07-11, Malatya, Türkiye, 2003. 50
Scientific_Meetings_002.pdf

Ulusal - Özet - Poster 25

1. Çapri, B., Endüstri çalışanlarında tükenmişlik: Cam, tekstil ve otomotiv sektörleri örneği. IX. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 2007-10-17, 2007-10-19, İzmir, Türkiye, 2007. 25
Scientific_Meetings_004.pdf

Ulusal - Yürütücü 600

6. GRUP REHBERLİĞİ PROGRAMININ ENGELLİ ÇOCUĞA SAHİP ÇALIŞAN ANNELERİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİK İŞLE BÜTÜNLEŞME VE EŞ TÜKENMİŞLİĞİ DÜZEYİNE ETKİSİ, BAP, Proje No: 2017-1-TP3-2210, 5589 TL, Yürütücü, 2018,Tamamlandı. 100

5. Okul Öncesi Çocuklarına Yönelik Hazırlanan Cinsellik Eğitimi Programının Çocukların Cinsel Gelişimine Etkisi, BAP, Proje No: 2017-2-TP2-2614, 5245 TL, Yürütücü, 2018,Tamamlandı. 100

4. Boşanmış ve Boşanmamış Ebeveyne Sahip Ortaokul Öğrencilerinin Akılcı Olmayan İnanç ve Depresyon İlişkisinde Ruminasyonun Aracı Rolü, BAP, Proje No: 2017-2-TP2-2650, 2000 TL, Yürütücü, 2018,Tamamlandı. 100

3. Öğretmenlerin Eşcinsel Bireylere Yönelik Tutumlarının İncelenmesi, BAP, Proje No: BAP-EBE RPDB (EBB) 2014-4 YL, 0 TL, Yürütücü, 2016,Tamamlandı. 100

2. Stresle Başa Çıkma Programının Lise Öğrencilerinin Tükenmişlik Düzeylerine Etkisi , BAP, Proje No: (BAP-EBE EB (GYS) 2012-3 YL), 0 TL, Yürütücü, 2013,Tamamlandı. 100

1. Üniversite Öğrencilerinin Fizik Akademik Başarılarının Yordanmasında Fizik Dersine Yönelik Tutum, Öz-Yeterlik ve Tükenmişliklerinin İncelenmesi , BAP, Proje No: (BAP-TTEF EBB (BÇ) 2010-3-A), 0 TL, Yürütücü, 2012,Tamamlandı. 100

Ulusal - Araştırmacı 250

5. Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde Öğretmen Yetiştirme Programlarının Kalite Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi , BAP, Proje No: (BAP-EF EB (TY) 2005-2), 0 TL, Araştırmacı, 2008,Tamamlandı. 50

4. Maslach Tükenmişlik Envanteri Genel Formu’nun Türkçe Uyarlama Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, BAP, Proje No: BAP-EF EB (ZG) 2007-1, 0 TL, Araştırmacı, 2008,Tamamlandı. 50

3. Günümüz Toplumunun Değişimi ve Okullardaki Disiplin Problemine Yansımaları , BAP, Proje No: (BAP-EF EB (AB) 2005-2), 0 TL, Araştırmacı, 2007,Tamamlandı. 50

2. Öğretmen Öz-Yeterlik Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi , BAP, Proje No: (BAP-EF EB (AK) 2006-1), 0 TL, Araştırmacı, 2007,Tamamlandı. 50

1. Jean Piaget’nin Bilişsel Gelişim Kuramının Bir Türk Örnekleminde İncelenmesi, BAP, Proje No: (BAP-EF EB (MG) 2004-2), 0 TL, Araştırmacı, 2005,Tamamlandı. 50

Ulusal - Danışman (Yürütücü Tüzel Kişi) 0

2. Bir Fırsat Bulsam Mesleğim Olsa Projesi , Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA), Proje No: TR62-11- 02/077 , 0 TL, Danışman (Yürütücü Tüzel Kişi), 2013,Tamamlandı. 0

1. Ekolojik Çevre, Kültür ve Sanat Eğitim Merkezi Projesi , Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA), Proje No: TR62-11- 02/056, 0 TL, Danışman (Yürütücü Tüzel Kişi), 2013,Tamamlandı. 0

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 1200

6. Gülriz YEDİGÖZ SÖNMEZ, Stresle Başa Çıkma Programının Lise Öğrencilerinin Tükenmişlik Düzeylerine Etkisi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
http://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/

5. Fatma MUCUK, ÖĞRETMEN ADAYLARININ TÜKENMİŞLİK VE OKULLA BÜTÜNLEŞME DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

4. Hakan Ayğar, BOŞANMIŞ VE BOŞANMAMIŞ EBEVEYNE SAHİP ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN AKILCI OLMAYAN İNANÇ VE DEPRESYON İLİŞKİSİNDE RUMİNASYONUN ARACI ROLÜ, Diğer, Diğer, Tamamlandı. 200

3. Zeynep DEMİRÖZ, Kadın üniversite öğrencilerinde cinsel nesneleştirmenin sosyal görünüş kaygısı ve risk alma davranışları ile ilişkisinde bağlanma stillerinin aracı rolünün incelenmesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

2. Esma BARDAKÇI BAYAR, ÖĞRETMENLERİN EŞCİNSEL VE TRANS BİREYLERE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

1. Songül Yasemin ÖZGÜN, 60-72 AYLIK ÇOCUKLARA YÖNELİK HAZIRLANAN CİNSELLİK EĞİTİMİ PROGRAMININ ÇOCUKLARIN CİNSEL GELİŞİMİNE ETKİSİ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2017, Tamamlandı. 200

Yönetilen Doktora Tezleri 400

1. Mustafa GÜLER, GRUP REHBERLİĞİ PROGRAMININ ENGELLİ ÇOCUĞA SAHİP ÇALIŞAN ANNELERİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİK İŞLE BÜTÜNLEŞME VE EŞ TÜKENMİŞLİĞİ DÜZEYİNE ETKİSİ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 400

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 18
1. GLOBAL JOURNAL OF COUNSELING AND GUIDANCE IN SCHOOLS: CURRENT PERSPECTIVES , [ 2016 : 2 ] . 8
2. HACETTEPE EğITIM FAKüLTESI DERGISI , [ 2016 : 1 ] . 5
3. INTERNATIONAL JOURNAL OF EURASIA SOCIAL SCIENCES , [ 2017 : 2 ] . 0
4. KURAM VE UYGULAMADA EğITIM BILIMLERI DERGISI , [ 2016 : 1 ] . 5
5. TURKISH STUDIES , [ 2017 : 1 ] . 0
6. TüRK PSIKOLOJIK DANışMA VE REHBERLIK DERGISI , [ 2017 : 1 ] . 0
7. ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ , [ 2016 : 1 ] . 0
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 9
1. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2017 : 1 ] . 1
2. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2016 : 4 ] . 4
3. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2017 : 3 ] . 3
4. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ , [ 2016 : 1 ] . 1
1. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği , Üye No: 2107, Türkiye, 2009-01-01-Devam ediyor.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar RPD302 Mesleki Rehberlik ve Danışma U Eğitim Fakültesi 1-4-3
Bahar RPD302 Mesleki Rehberlik ve Danışma U Eğitim Fakültesi 1-4-3
Bahar EBD142 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar RPD408 Kurum Deneyimi Eğitim Fakültesi 1-4-3
Bahar RPD402 Rehb. ve Psik. Danışmanlık Sem Eğitim Fakültesi 2-2-3
Bahar RPD302 Mesleki Rehberlik ve Danışma U Eğitim Fakültesi 1-4-3
Bahar RPD 558 Grupla Psikolojik Danışma Kura Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2-2-3
Bahar Dönem Projesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 4-0-4
Bahar AED 501 Aile Danışmanlığının Temelleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlı... 3-0-3
Bahar AED 509 Aile Danışmanlığı Uygulaması Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlı... 1-4-3
Bahar TAED 509 Aile Danışmanlığı Uygulaması Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Danışmanlığı ( Yüks... 3-0-3
Bahar TAED 502 Aile Danışmanlığında Kullanıla Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Danışmanlığı ( Yüks... 3-0-3
Bahar SEM DR Seminer ( Dr ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar PDR 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışmanlık ve R... 4-0-4
Bahar PDR 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışmanlık ve R... 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar AED 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlı... 4-0-4
Bahar MBD015 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu... 2-0-2
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz RPD213 Okullarda Gözlem Eğitim Fakültesi 2-2-3
Güz RPD307 Mesleki Rehberlik ve Danışma Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz RPD309 Endüstride Psi. Danışma ve Reh Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz RPD403 Bireyle Psikolojik Danışma Uyg Eğitim Fakültesi 1-4-3
Güz AED 501 Aile Danışmanlığının Temelleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlı... 3-0-3
Güz TAED 501 Aile Danışmanlığının Temelleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Danışmanlığı ( Yüks... 3-0-3
Güz AED 502 Aile Danışmanlığında Kullanıla Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlı... 3-0-3
Güz PDR 651 İleri Grupla Psikolojik Danışm Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2-2-3
Güz PDR 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışmanlık ve R... 4-0-4
Güz RPD 545 Bireysel Psikolojik Danışma Uy Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2-2-3
Güz PDR 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışmanlık ve R... 4-0-4
Güz AED 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlı... 4-0-4
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar RPD402 Rehb. ve Psik. Danışmanlık Sem Eğitim Fakültesi 2-2-3
Bahar RPD302 Mesleki Rehberlik ve Danışma U Eğitim Fakültesi 1-4-3
Bahar RPD302 Mesleki Rehberlik ve Danışma U Eğitim Fakültesi 1-4-3
Bahar RPD302 Mesleki Rehberlik ve Danışma U Eğitim Fakültesi 1-4-3
Bahar RPD404 Rehb. ve Psik. Danış. Alan Çal Eğitim Fakültesi 1-4-3
Bahar PDR 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışmanlık ve R... 4-0-4
Bahar AED 509 Aile Danışmanlığı Uygulaması Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlı... 1-4-3
Bahar RPD 671 İleri Bireysel Psikolojik Danı Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2-2-3
Bahar Dönem Projesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 4-0-4
Bahar PDR 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışmanlık ve R... 4-0-4
Bahar AED 501 Aile Danışmanlığının Temelleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlı... 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar RPD 558 Grupla Psikolojik Danışma Kura Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2-2-3
Bahar PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz RPD309 Endüstride Psi. Danışma ve Reh Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz EBD441 Rehberlik Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 3-0-3
Güz RPD403 Bireyle Psikolojik Danışma Uyg Eğitim Fakültesi 1-4-3
Güz RPD411 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi 1-2-2
Güz RPD307 Mesleki Rehberlik ve Danışma Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz PDR 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışmanlık ve R... 4-0-4
Güz PDR 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışmanlık ve R... 4-0-4
Güz Dönem Projesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 4-0-4
Güz AED 501 Aile Danışmanlığının Temelleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlı... 3-0-3
Güz RPD 545 Bireysel Psikolojik Danışma Uy Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2-2-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz AED 509 Aile Danışmanlığı Uygulaması Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlı... 1-4-3
Güz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar RPD408 Kurum Deneyimi Eğitim Fakültesi 1-4-3
Bahar RPD402 Rehb. ve Psik. Danışmanlık Sem Eğitim Fakültesi 2-2-3
Bahar RPD302 Mesleki Rehberlik ve Danışma U Eğitim Fakültesi 1-4-3
Bahar RPD302 Mesleki Rehberlik ve Danışma U Eğitim Fakültesi 1-4-3
Bahar RPD302 Mesleki Rehberlik ve Danışma U Eğitim Fakültesi 1-4-3
Bahar SEM DR Seminer ( Dr ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar Dönem Projesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 4-0-4
Bahar RPD 545 Bireysel Psikolojik Danışma Uy Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2-2-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar PDR 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışmanlık ve R... 4-0-4
Bahar AED 502 Aile Danışmanlığında Kullanıla Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlı... 3-0-3
Bahar PDR 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışmanlık ve R... 4-0-4
Bahar AED 502 Aile Danışmanlığında Kullanıla Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlı... 3-0-3
Bahar PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz RPD309 Endüstride Psi. Danışma ve Reh Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz RPD403 Bireyle Psikolojik Danışma Uyg Eğitim Fakültesi 1-4-3
Güz EBD443 Özel Eğitim* Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz RPD307 Mesleki Rehberlik ve Danışma Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz RPD411 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi 1-2-2
Güz AED 501 Aile Danışmanlığının Temelleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlı... 3-0-3
Güz SEM DR Seminer ( Dr ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz RPD 558 Grupla Psikolojik Danışma Kura Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2-2-3
Güz PDR 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışmanlık ve R... 4-0-4
Güz PDR 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışmanlık ve R... 4-0-4
Güz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar OÖÖ202 Erken Çocukluk Döneminde Geliş Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 3-0-3
Bahar OÖP202 Erken Çoc. Dön. Gelişim II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 3-0-3
Bahar RPD302 Mesleki Rehberlik ve Danışma U Eğitim Fakültesi 1-4-3
Bahar RPD302 Mesleki Rehberlik ve Danışma U Eğitim Fakültesi 1-4-3
Bahar RPD302 Mesleki Rehberlik ve Danışma U Eğitim Fakültesi 1-4-3
Bahar RPD402 Rehb. ve Psik. Danışmanlık Sem Eğitim Fakültesi 2-2-3
Bahar RPD404 Rehb. ve Psik. Danış. Alan Çal Eğitim Fakültesi 1-4-3
Bahar PDR 545 Bireysel Psikolojik Danışma Uy Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2-2-3
Bahar PDR 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışmanlık ve R... 4-0-4
Bahar AED 501 Aile Danışmanlığının Temelleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlı... 3-0-3
Bahar PDR 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışmanlık ve R... 4-0-4
Bahar AED 502 Aile Danışmanlığında Kullanıla Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlı... 3-0-3
Bahar AED 502 Aile Danışmanlığında Kullanıla Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlı... 3-0-3
Bahar AED 514 Çift ve Aile Danışmanlığı ( A Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlı... 2-0-2
Bahar TEZ Tez Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar RPD 671 İleri Bireysel Psikolojik Danı Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2-2-3
Bahar PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 09 Rehberlik* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz RPD309 Endüstride Psi. Danışma ve Reh Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz OÖP203 Erken Çocukluk Dön. Gelişim I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 3-0-3
Güz OÖÖ201 Erken Çocukluk Döneminde Geliş Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 3-0-3
Güz RPD213 Okullarda Gözlem Eğitim Fakültesi 2-2-3
Güz RPD307 Mesleki Rehberlik ve Danışma Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz RPD403 Bireyle Psikolojik Danışma Uyg Eğitim Fakültesi 1-4-3
Güz AED 501 Aile Danışmanlığının Temelleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlı... 3-0-3
Güz AED 501 Aile Danışmanlığının Temelleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlı... 3-0-3
Güz PF 31 Eğitimde Eylem Araştırması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz AED 509 Aile Danışmanlığı Uygulaması Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlı... 1-4-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar RPD302 Mesleki Rehberlik ve Danışma U Eğitim Fakültesi 1-4-3
Bahar RPD402 Rehb. ve Psik. Danışmanlık Sem Eğitim Fakültesi 2-2-3
Bahar EBD142 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Bahar RPD302 Mesleki Rehberlik ve Danışma U Eğitim Fakültesi 1-4-3
Bahar RPD404 Rehb. ve Psik. Danış. Alan Çal Eğitim Fakültesi 1-4-3
Bahar RPD302 Mesleki Rehberlik ve Danışma U Eğitim Fakültesi 1-4-3
Bahar OÖP202 Erken Çoc. Dön. Gelişim II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 3-0-3
Bahar AED 502 Aile Danışmanlığında Kullanıla Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlı... 3-0-3
Bahar AED 514 Çift ve Aile Danışmanlığı (A G Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlı... 2-0-2
Bahar AED 502 Aile Danışmanlığında Kullanıla Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlı... 3-0-3
Bahar RPD 534 Aile Danışmanlığına Giriş II Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Bahar PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 09 Rehberlik* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz RPD307 Mesleki Rehberlik ve Danışma Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz RPD403 Bireyle Psikolojik Danışma Uyg Eğitim Fakültesi 1-4-3
Güz RPD309 Endüstride Psi. Danışma ve Reh Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz RPD411 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi 1-2-2
Güz RPD401 Psikolojik Testler Eğitim Fakültesi 2-4-4
Güz RPD213 Okullarda Gözlem Eğitim Fakültesi 2-2-3
Güz PSİ341 Gelişim Psikolojisi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz PSI341 Gelişim Psikolojisi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 3-0-3
Güz AED 501 Aile Danışmanlığının Temelleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlı... 3-0-3
Güz OSD Romantik İlişkilerde Tükenmişl Rektörlük 2-0-2
Güz PF 21 Eğitim Psikolojisi* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 21 Eğitim Psikolojisi* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 21 Eğitim Psikolojisi* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 21 Eğitim Psikolojisi* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 21 Eğitim Psikolojisi* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 21 Eğitim Psikolojisi* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz OSD Romantik İlişkilerde Tükenmişl Rektörlük 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar RPD402 Rehb. ve Psik. Danışmanlık Sem Eğitim Fakültesi 2-2-3
Bahar EBD142 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Bahar EBD142 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Bahar RPD408 Kurum Deneyimi Eğitim Fakültesi 1-4-3
Bahar RPD416 Grup Rehberliği ( Seç - VII ) Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar OÖP202 Erken Çoc. Dön. Gelişim II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 3-0-3
Bahar RPD302 Mesleki Rehberlik ve Danışma U Eğitim Fakültesi 1-4-3
Bahar RPD 528 Alan Uygulamaları II (Mesleki Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 2-2-3
Bahar OAÖ-546 Rehberlik Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Fen ve Matematik... 3-0-3
Bahar OAÖ-545 Rehberlik Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Fen ve Matematik... 3-0-3
Bahar PF 02 Gelişim Psikolojisi* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar OSD Romantik İlişkilerde Tükenmişl Rektörlük 2-0-2
Bahar OSD Romantik İlişkilerde Tükenmişl Rektörlük 2-0-2
Bahar PF 09 Rehberlik* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 02 Gelişim Psikolojisi* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Eğitim Fakültesi 1-0-1
Güz RPD201 Rehb. ve Psiko. Danışma Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz RPD213 Okullarda Gözlem Eğitim Fakültesi 2-2-3
Güz RPD403 Bireyle Psikolojik Danışma Uyg Eğitim Fakültesi 1-4-3
Güz RPD307 Mesleki Rehberlik ve Danışma Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz EBD441 Rehberlik Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 3-0-3
Güz RPD401 Psikolojik Testler Eğitim Fakültesi 2-4-4
Güz EBD341 Erken Çocukluk Eğitimi Eğitim Fakültesi 2-0-2
Güz RPD309 Endüstride Psi. Danışma ve Reh Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz OÖP203 Erken Çocukluk Dön. Gelişim I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 3-0-3
Güz EBD341 Erken Çocukluk Eğitimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz RPD 535 Alan Uygulamaları I(Bireysel v Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 2-2-3
Güz PDR 581 Seminer Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 1-0-1
Güz OSD Romantik İlişkilerde Tükenmişl Rektörlük 2-0-2
Güz OSD Romantik İlişkilerde Tükenmişl Rektörlük 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBB402 Rehberlik Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Bilgisayar Öğretmenliği 3-0-3
Bahar EBB402 Rehberlik Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Elektronik Öğretmenliği 3-0-3
Bahar EBB402 Rehberlik Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Kontrol Öğretmenliği 3-0-3
Bahar EBB402 Rehberlik Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Telekomünikasyon Öğretmenli... 3-0-3
Bahar EBB402 Rehberlik Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... 3-0-3
Bahar EBB402 Rehberlik Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Otomotiv Öğretmenliği 3-0-3
Bahar EBB402 Rehberlik Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Bilgisayar Öğretmenliği ( 2... 3-0-3
Bahar OÖP202 Erken Çoc. Dön. Gelişim II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 3-0-3
Bahar RPD416 Grup Rehberliği ( Seç - VII ) Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar RPD302 Mesleki Rehberlik ve Danışma U Eğitim Fakültesi 1-4-3
Bahar EBB404 Öğretmenlik Uygulaması Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Bilgisayar Öğretmenliği ( 2... 2-6-5
Bahar RPD404 Rehb. ve Psik. Danış. Alan Çal Eğitim Fakültesi 1-4-3
Bahar RPD402 Rehb. ve Psik. Danışmanlık Sem Eğitim Fakültesi 2-2-3
Bahar RPD414 Grupla Psikolojik Danışma Kura Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz RPD401 Psikolojik Testler Eğitim Fakültesi 2-4-4
Güz RPD411 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi 1-2-2
Güz OÖP203 Erken Çocukluk Dön. Gelişim I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 3-0-3
Güz EBD341 Erken Çocukluk Eğitimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz EBD341 Erken Çocukluk Eğitimi Eğitim Fakültesi 2-0-2
Güz RPD403 Bireyle Psikolojik Danışma Uyg Eğitim Fakültesi 1-4-3
Güz RPD309 Endüstride Psi. Danışma ve Reh Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz EBD441 Rehberlik Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 3-0-3
Güz RPD201 Rehb. ve Psiko. Danışma Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz RPD307 Mesleki Rehberlik ve Danışma Eğitim Fakültesi 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBB402 Rehberlik Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Kontrol Öğretmenliği 3-0-3
Bahar EBB402 Rehberlik Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Bilgisayar Öğretmenliği 3-0-3
Bahar EBD142 Eğitim Psikilojisi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 3-0-3
Bahar EBD142 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar RPD404 Rehb. ve Psik. Danış. Alan Çal Eğitim Fakültesi 1-4-3
Bahar EBB402 Rehberlik Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Otomotiv Öğretmenliği 3-0-3
Bahar RPD416 Grup Rehberliği ( Seç - VII ) Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar EBB402 Rehberlik Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Bilgisayar Öğretmenliği ( 2... 3-0-3
Bahar RPD302 Mesleki Rehberlik ve Danışma U Eğitim Fakültesi 1-4-3
Bahar EBB402 Rehberlik Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Elektronik Öğretmenliği 3-0-3
Bahar EBB402 Rehberlik Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... 3-0-3
Bahar EBB402 Rehberlik Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Telekomünikasyon Öğretmenli... 3-0-3
Bahar EPÖ-455 Sosyal Psikolojiye Giriş Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 2-0-2
Bahar EPÖ-453 Psikolojinin Temelleri ve Geli Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Bahar EPÖ 453 Psikolojinin Temelleri ve Geli Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz RPD403 Bireyle Psikolojik Danışma Uyg Eğitim Fakültesi 1-4-3
Güz EBB201 Gelişme ve Öğrenme Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Telekomünikasyon Öğretmenli... 3-0-3
Güz EBB201 Gelişme ve Öğrenme Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Bilgisayar Öğretmenliği ( 2... 3-0-3
Güz EBB201 Gelişme ve Öğrenme Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Otomotiv Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBB201 Gelişme ve Öğrenme Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Kontrol Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBB201 Gelişme ve Öğrenme Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... 3-0-3
Güz EBB201 Gelişme ve Öğrenme Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Elektronik Öğretmenliği 3-0-3
Güz PDR413 Endüstride Psikolojik Danışma Eğitim Fakültesi 2-0-2
Güz RPD411 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi 1-2-2
Güz EBB201 Gelişme ve Öğrenme Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Bilgisayar Öğretmenliği 3-0-3
Güz RPD309 Endüstride Psi. Danışma ve Reh Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz RPD201 Rehb. ve Psiko. Danışma Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz RPD307 Mesleki Rehberlik ve Danışma Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz EPÖ 513 Gelişim Öğrenme Kuramları ve V Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz EPÖ 455 Sosyal Psikolojiye Giriş Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 2-0-2
Güz EPÖ 453 Psikolojinin Temelleri ve Geli Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz PF 09 Rehberlik* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBB402 Rehberlik Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Bilgisayar Öğretmenliği 3-0-3
Bahar EBB402 Rehberlik Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Elektronik Öğretmenliği 3-0-3
Bahar EBB402 Rehberlik Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Otomotiv Öğretmenliği 3-0-3
Bahar EBB402 Rehberlik Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Telekomünikasyon Öğretmenli... 3-0-3
Bahar EBB402 Rehberlik Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Kontrol Öğretmenliği 3-0-3
Bahar EBB402 Rehberlik Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... 3-0-3
Bahar EBB102 Okul Deneyimi - I Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Telekomünikasyon Öğretmenli... 1-4-3
Bahar EBB102 Okul Deneyimi - I Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Bilgisayar Öğretmenliği ( 2... 1-4-3
Bahar EBB102 Okul Deneyimi - I Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Kontrol Öğretmenliği 1-4-3
Bahar EBB102 Okul Deneyimi - I Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Bilgisayar Öğretmenliği 1-4-3
Bahar EBB304 Özel Öğretim Yöntemleri - I Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Bilgisayar Öğretmenliği ( 2... 2-2-3
Bahar EBB102 Okul Deneyimi - I Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... 1-4-3
Bahar EBB102 Okul Deneyimi - I Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Otomotiv Öğretmenliği 1-4-3
Bahar EBB404 Öğretmenlik Uygulaması Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Bilgisayar Öğretmenliği 2-6-5
Bahar EBB404 Öğretmenlik Uygulaması Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Kontrol Öğretmenliği 2-6-5
Güz EBB201 Gelişme ve Öğrenme Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Elektronik Öğretmenliği 3-0-3
Güz RPD403 Bireyle Psikolojik Danışma Uyg Eğitim Fakültesi 1-4-3
Güz EBB101 Öğretmenlik Mesleğine Giriş Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Bilgisayar Öğretmenliği ( 2... 3-0-3
Güz EBB201 Gelişme ve Öğrenme Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Bilgisayar Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBB101 Öğretmenlik Mesleğine Giriş Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... 3-0-3
Güz EBB201 Gelişme ve Öğrenme Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Telekomünikasyon Öğretmenli... 3-0-3
Güz EBB401 Okul Deneyimi - II Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Bilgisayar Öğretmenliği 1-4-3
Güz EBB201 Gelişme ve Öğrenme Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Kontrol Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBB101 Öğretmenlik Mesleğine Giriş Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Kontrol Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBB101 Öğretmenlik Mesleğine Giriş Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Elektronik Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBB101 Öğretmenlik Mesleğine Giriş Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Bilgisayar Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBB201 Gelişme ve Öğrenme Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Bilgisayar Öğretmenliği ( 2... 3-0-3
Güz EBB101 Öğretmenlik Mesleğine Giriş Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Telekomünikasyon Öğretmenli... 3-0-3
Güz EBB201 Gelişme ve Öğrenme Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... 3-0-3
Güz EBB201 Gelişme ve Öğrenme Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Otomotiv Öğretmenliği 3-0-3
Güz PF 03 Öğrenme, Öğretme Kuram ve Yakl Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 03 Öğrenme, Öğretme Kuram ve Yakl Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2