Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doç. Dr. Burak Beyhan
Özgeçmiş
:
Birim
:
Mimarlık Fakültesi / Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
17739
Faks
:
+90--
Oluşturma
:
2015-05-28 09:52:12
Düzenleme
:
2017-11-10 11:40:28
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1996
YÜKSEK LİSANS BÖLGE PLANLAMA ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1999
DOKTORA ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2006
DOÇENTLİK ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÜNİVERSİTELERARASI KURUL 2013
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU ÜYESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2014-10-31 - 2017-10-31
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ 2014-01-21 - 2017-01-21
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ 2014-01-21 - 2017-01-21
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ BÖLGESEL İZLEME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2013-10-04 - 2015-11-23
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ DIŞ TİCARET VE LOJİSTİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2012-07-19 - 2015-07-19
Uluslararası - SCI/SCI-Expanded kategorisine giren 2000
2015
2. Beyhan, B. TÜRKİYE’DE MÜCAVİR ALAN DÜZENLEMESİNİN İLKEL BİR KATMA BİÇİMİ OLARAK EVRİMİ VE POLİTİK ARAÇSALLAŞTIRILMASI. METU JOURNAL OF FACULTY OF ARCHİTECTURE, 2015, 32, 21-43. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.4305/METU.JFA.2015.1.2

2012
1. Beyhan, B.; Uğuz, S. Türkiye’de Bir Modernleşme Aracı Olarak Planlama: Hermann Jansen’in Mersin Planı Örneği. METU JOURNAL OF FACULTY OF ARCHİTECTURE, 2012, 29, 1-34. 1000 + 0
http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/2012/cilt29/sayi_2/1-34.pdf

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 1730
2017
10. Karaca, S.; Beyhan, B. Türkiye’deki Çoklu Spor Organizasyonlarının Kentlerin Gelişimine Etkileri: Erzurum, Trabzon ve Mersin Örnekleri. PLANLAMA, 2017, 27, 37-55. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.14744/planlama.2016.43534

2015
9. Bayraktar, U.; Beyhan, B.; Kiper, N.; Yoloğlu, A.; Erkılıç, H. Akdeniz Bölgesi’nde Kentleşme Sürecinin Kırsal Bileşenleri: 70 Yıl Sonra Erdemli. PLANLAMA, 2015, 25, 134-146. 160 + 0
http://dx.doi.org/10.5505/planlama.2015.96977

2012
8. Beyhan, B.; Taubenböck, H.; Suffa, S.; Ullmann, T.; Rauh, J.; Dech, S. Mersin Şehrinin Kentsel Büyümesi ve Saçaklanması: Dünya Gözlem Verisine ve Toplumsal-İktisadi Verilere Dayalı Değişim Çözümlemesi. MEGARON, 2012, 7, 3-25. 170 + 0
https://www.journalagent.com/megaron/pdfs/MEGARON_7_1_3_25.pdf

7. Beyhan, B.; Zorlu, F. Avrupa Bütünleşmesi: Ticari Başarım Açısından Bir İrdeleme. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2012, 27, 87-100. 200 + 0
http://dergisosyalbil.selcuk.edu.tr/susbed/article/download/89/73

2011
6. Beyhan, B. Toplumsal-Bilişsel Yakınlık ve İşgücü Hareketliliği: Hemşehrilik Bağları Üzerinden Bir İrdeleme. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ (ANADOLU UNİVERSİTY JOURNAL OF SOCİAL SCİENCES), 2011, 11, 199-237. 200 + 0
https://earsiv.anadolu.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11421/217/1136471.pdf

5. Beyhan, B. Inter-Firm Social Networks Created by Mobile Laborers: A Case Study on Siteler in Ankara. THE JOURNAL OF SOCİAL STRUCTURE, 2011, 12, 1-33. 200 + 0
http://www.cmu.edu/joss/content/articles/volume12/Beyhan.pdf

2010
4. Beyhan, B. Kamu Yönetimi ve Bölgesel Planlamada Düzgüsel Bölgelerin Açmazları ve İşlevsel Bölgelerin Tanımlanmasında İzlenebilecek Yöntemler Üzerine. ÇAĞDAŞ YEREL YÖNETİMLER, 2010, 19, 1-29. 200 + 0
http://www.todaie.edu.tr/resimler/ekler/b1e5bb4cfe0efaf_ek.pdf?dergi=Cagdas%20Yerel%20Yonetimler%20D

3. Beyhan, B.; Belge, B.; Zorlu, F. Özgür ve Açık Kaynak Kodlu Masaüstü CBS Yazılımları Üzerine: Karşılaştırmalı ve Sistemli bir Değerlendirme. HARİTA DERGİSİ, 2010, 143, 45-61. 200 + 0
http://www.hgk.msb.gov.tr/images/dergi/makaleler/143_6.pdf

2007
2. Burak, B. Yeni Büyüme Kuramı'nın Politika Çıkarsamaları Üzerine: Yenliğin Birikimli Özelliği. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2007, 62, 1-35. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.1501/SBFder_0000002017

2001
1. Beyhan, B. Kuramlar ve Dünya Tecrübesi Bağlamında Türkiyenin Yüsek Teknoloji Bölgecikleri Oluşturma Çabası. ODTÜ GELİŞME DERGİSİ (METU STUDİES İN DEVELOPMENT), 2001, 28, 15-82. 200 + 0
Publications_003.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 200
2007
1. Beyhan, B. Örtük Bilginin Yerel ve Bölgesel İktisadi Kalkınmadaki Önemi Üzerine: Yöntembilimsel Mücadelelerin İç İçe Geçme Eğilimi . HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2007, 25, 1-20. 200 + 0
Ulusal - Diğer 200
2014
2. Beyhan, B. The Tools of Metropolitan Unity in Turkey: A Holistic and Historical Elaboration. TURKİSH PUBLİC ADMİNİSTRATİON ANNUAL, 2014, 39-40, 1-22. 100 + 0
http://www.todaie.edu.tr/resimler/ekler/7f655ff306dc0fb_ek.pdf

2009
1. Beyhan, B. Türkiye’deki İlk İl Gelişme Planı Girişimi: Mersin İl Gelişme Planı. PLANLAMA, TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI YAYINI, 2009, 2009, 97-114. 100 + 0
http://www.spo.org.tr/resimler/ekler/baff70e2669e837_ek.pdf

Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 125
1. Köroğlu, B.; Beyhan, B. The Changing Role of SMEs in Regional Growth Process: The Case of Denizli, Regional Economic Growth, SMEs and the Wider Europe, ISBN: 978-0754636137, Ashgate, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 0, 316 Sayfa, İngilizce, Aldershot, İngiltere / Birleşik Krallık, 2003. 125
https://www.routledge.com/Regional-Economic-Growth-SMEs-and-the-Wider-Europe/Fingleton-Eraydn-Paci/p/book/9781138714526
1. Beyhan, B.; Yoloğlu, A. Nüfusun Mekansal Dağılım Örüntüsünün Değişimi: Yeni Bir Yöntem Arayışı ve Mersin Üzerinde Uygulaması (1935-2010), Mersinden Mimarlık Planlama Tasarım Yazıları, ISBN: 978-975-6900-42-0, Mersin Üniversitesi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 301 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2013. 125
https://drive.google.com/file/d/0B5WXaXUsEA4_S0tmSHdxT1NCNWc/view?pli=1
2. Beyhan, B. Evrim Benzetisi, Kurumsal İktisat ve Çağdaş Bölge-Mekan Bilimi, Kurumsal İktisat, ISBN: 9789755335087, İmge, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 0, 476 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2007. 250
https://www.imge.com.tr/product_info.php?products_id=69683
Ulusal - Araştırma Kitabı Yazma (Tez Hariç) 875
1. Beyhan, B. Plugins and Scripts Developed to Conduct Space Syntax Analysis in FOSS4GIS: OpenJUMP, gvSIG, OrbisGIS, Quantum GIS, OpenEV, Thuban, MapWindow GIS, SAGA, and R Project, ISBN: 9789756900406, Mersin University Publications, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 162 Sayfa, İngilizce, Mersin, Türkiye, 2012. 500
http://mekandizim.mersin.edu.tr/belgeler/book.pdf
Ulusal - Ansiklopedi Konu / Madde Yazma 875
1. Beyhan, B. Teknoloji Bölgeleri, Kentsel Planlama: Ansiklopedik Sözlük, ISBN: 9786058844421, Ninova Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 0, 540 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2012. 0
http://www.ninovayayin.com/kentsel-planlama.html
Uluslararası - Özet - Sözlü 340

4. BEYHAN, B.; CERİT ÖNGE, G., The Delimitation of Metropolitan Regions: The Case of Mersin in Turkey. THE 55TH EUROPEAN REGIONAL SCIENCE ASSOCIATION CONGRESS, 2015-08-25, 2015-08-28, Lizbon, Portekiz, 2015. 100
http://www.ersalisbon2015.org/

3. KARACA, S.; BEYHAN, B., The Impact of Multi-Sport Events on the Developmental Dynamics of Cities: The Case Of Erzurum, Trabzon and Mersin in Turkey. THE 55TH EUROPEAN REGIONAL SCIENCE ASSOCIATION CONGRESS, 2015-08-25, 2015-08-28, Lizbon, Portekiz, 2015. 100
http://www.ersalisbon2015.org/

2. Bayraktar, U.; Kiper, N.; Beyhan, B.; Yoloğlu, C.; Erkılıç, H., Erdemli: A Scene of Different Kinds and Layers of Internal Immigration in Turkey. Turkish Migration Conference, 2015-06-25, 2015-06-27, Prague, Çek Cumhuriyeti, 2015. 65
Scientific_Meetings_003.pdf

1. Bayraktar, U.; Beyhan, B.; Kiper, N.; Yoloğlu, C.; Erkılıç, H., Akdeniz Bölgesinde Kentleşme Sürecinin Kırsal Bileşenleri: 70 Yıl Sonra Erdemli. Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi, 2015-04-16, 2015-04-17, Eskişehir, Türkiye, 2015. 75
Scientific_Meetings_002.pdf

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 70

1. Yoloğlu, C.; Bayraktar, U.; Beyhan, B.; Kiper, N.; Erkılıç, H., Dağdan Kıyıya, Kıyıdan Yamaca Tarımsal Üretimin Göçü. KBAM 6. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Sempozyumu, 2015-10-08, 2015-10-09, İzmir, Türkiye, 2015. 70
http://kbam.metu.edu.tr/yeni-sempozyum/

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 4
1. A|Z ITU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE , [ 2015 : 1 ] . 4
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 0
1. 6. KENTSEL VE BÖLGESEL ARAŞTIRMALAR AĞI SEMPOZYUMU , [ 2015 : 4 ] . 0
2. PLANLAMA , [ 2015 : 1 ] . 0
3. TÜRKİYE KENTSEL MORFOLOJİ SEMPOZYUMU , [ 2015 : 9 ] . 0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar CRP302 Plannıng Studıo VI Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 2-8-6
Bahar CRP274 Geographıc Informatıon Systems Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 2-2-3
Bahar CRP256 Urban Geography Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 3-0-3
Bahar ŞBP 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anab... 4-0-0
Bahar ŞBP 592 Planlama Stüdyosu II Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anab... 2-4-3
Bahar ŞBP 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anab... 4-0-0
Güz CRP301 Plannıng Studıo V Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 2-8-6
Güz CRP 357 Regıonal Plannıng and Developm Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 3-0-3
Güz ŞBP 591 Planlama Stüdyosu I Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anab... 2-4-3
Güz ŞBP 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anab... 4-0-0
Güz ŞBP 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anab... 4-0-0
Güz İŞL 791 Lojistik ve Coğrafi Bilgi Sist Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Doktora ) 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar CRP 302 Plannıng Studıo VI Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 4-8-6
Bahar CRP274 Geographıc Informatıon Systems Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 2-1-3
Bahar CRP256 Urban Geography Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 3-0-3
Bahar ŞBP 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anab... 4-0-0
Bahar ŞBP 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anab... 4-0-0
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz CRP 357 Regıonal Plannıng and Developm Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 3-0-3
Güz CRP 301 Plannıng Studıo V Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 4-8-6
Güz ŞBP 532 Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uy Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anab... 2-2-3
Güz ŞBP 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anab... 4-0-0
Güz ŞBP 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anab... 4-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar CRP274 Geographıc Informatıon Systems Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 2-1-3
Bahar CRP 302 Plannıng Studıo VI Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 4-8-6
Bahar CRP256 Urban Geography Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 3-0-3
Bahar ŞBP 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anab... 4-0-0
Bahar MKK 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Medya, Kültür ve Kent Çalı... 4-0-4
Bahar ŞBP 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anab... 4-0-0
Bahar ŞBP 532 Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uy Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anab... 2-2-3
Bahar SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz CRP 373 Introductıon To Geographıc Inf Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 2-1-3
Güz CRP 301 Plannıng Studıo V Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 4-8-6
Güz CRP 357 Regıonal Plannıng and Developm Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 3-0-3
Güz İŞL 791 Lojistik ve Coğrafi Bilgi Sist Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar CRP256 Urban Geography Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 3-0-3
Bahar ŞBP-532 Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uy Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama 2-2-3
Güz CRP373 Introductıon To Geographıc Inf Mimarlık Fakültesi Mimarlık 2-1-3
Güz CRP 301 Plannıng Studıo V Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 4-8-6
Güz CRP 357 Regıonal Plannıng and Developm Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 3-0-3
Güz CRP 373 Introductıon To Geographıc Inf Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 2-1-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar CRP256 Urban Geography Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 3-0-3
Bahar ŞBP-531 Bölge Planlama, Kalkınma Kuram Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama 3-0-3
Güz MİM493 Kentsel Coğrafi Bilgi Sistemle Mimarlık Fakültesi Mimarlık 3-0-3
Güz ŞBP-533 Coğrafi Bilgi Sistemlerine Gir Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ŞBP-533 Coğrafi Bilgi Sistemlerine Gir Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama 3-0-3
Güz ŞBP-531 Bölge Planlama, Kalkınma Kuram Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama 3-0-3
Güz ŞBP-533 Coğrafi Bilgi Sistemlerine Gir Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ŞBP-533 Coğrafi Bilgi Sistemlerine Gir Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama 3-0-3
Güz ŞBP-533 Coğrafi Bilgi Sistemlerine Gir Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama 3-0-3
Güz ŞBP-501 Planlama Stüdyosu-I Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama 3-9-6