Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doç. Dr. Burak Beyhan
Özgeçmiş
:
Birim
:
Mimarlık Fakültesi / Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3610001 .
Dahili
:
17739 .
Faks
:
+90-- .
Oluşturma
:
2015-05-28 09:52:12 .
Düzenleme
:
2018-10-12 09:36:43 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
17
ARTICLES WITH
CITATION DATA
1
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0.00

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1996
YÜKSEK LİSANS BÖLGE PLANLAMA ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1999
DOKTORA ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2006
DOÇENTLİK ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÜNİVERSİTELERARASI KURUL 2013
Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
DR. ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2007-03-16 - 2008-01-02
YRD.DOÇ.DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2008-01-03 - 2014-03-23
DOÇ.DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2014-03-24 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2014-01-21 - Devam ediyor
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2014-01-21 - Devam ediyor
ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU ÜYESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2014-10-31 - 2017-10-31
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ BÖLGESEL İZLEME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2013-10-04 - 2015-11-23
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ DIŞ TİCARET VE LOJİSTİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2012-07-19 - 2015-07-19
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2011-02-22 - 2014-02-21
BÖLÜM BAŞKANI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2011-02-22 - 2014-02-21
Uluslararası - SCI/SCI-Expanded kategorisine giren 2000
2015
2. Beyhan, B. Türkiye’de Mücavir Alan Düzenlemesinin İlkel Bir Katma Biçimi Olarak Evrimi ve Politik Araçsallaştırılması. METU JOURNAL OF FACULTY OF ARCHİTECTURE, 2015, 32, 21-43. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.4305/METU.JFA.2015.1.2

2012
1. Beyhan, B.; Uğuz, S. Türkiye’de Bir Modernleşme Aracı Olarak Planlama: Hermann Jansen’in Mersin Planı Örneği. METU JOURNAL OF FACULTY OF ARCHITECTURE, 2012, 29, 1-34. 1000 + 0
http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/2012/cilt29/sayi_2/1-34.pdf

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 2330
2018
12. Cingöz, K.; Gürgen, E.; Beyhan, B. Coğrafi Bilgi Sistemleriyle Atık Toplama Araçlarının Rotalarının Belirlenmesi. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2018, 36, 39-62. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.17065/huniibf.411125

2017
11. Karaca, S.; Beyhan, B. Türkiye’deki Çoklu Spor Organizasyonlarının Kentlerin Gelişimine Etkileri: Erzurum, Trabzon ve Mersin Örnekleri. PLANLAMA, 2017, 27, 37-55. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.14744/planlama.2016.43534

2015
10. Bayraktar, U.; Beyhan, B.; Kiper, N.; Yoloğlu, A.; Erkılıç, H. Akdeniz Bölgesi’nde Kentleşme Sürecinin Kırsal Bileşenleri: 70 Yıl Sonra Erdemli. PLANLAMA, 2015, 25, 134-146. 160 + 0
http://dx.doi.org/10.5505/planlama.2015.96977

2014
9. Beyhan, B. The Tools of Metropolitan Unity in Turkey: A Holistic and Historical Elaboration. TURKİSH PUBLİC ADMİNİSTRATİON ANNUAL, 2014, 39-40, 1-22. 200 + 0
Publications_002.pdf

2012
8. Beyhan, B.; Zorlu, F. Avrupa Bütünleşmesi: Ticari Başarım Açısından Bir İrdeleme. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2012, 27, 87-100. 200 + 0
http://dergisosyalbil.selcuk.edu.tr/susbed/article/download/89/73

7. Beyhan, B.; Taubenböck, H.; Suffa, S.; Ullmann, T.; Rauh, J.; Dech, S. Mersin Şehrinin Kentsel Büyümesi ve Saçaklanması: Dünya Gözlem Verisine ve Toplumsal-İktisadi Verilere Dayalı Değişim Çözümlemesi. MEGARON, 2012, 7, 3-25. 170 + 0
https://www.journalagent.com/megaron/pdfs/MEGARON_7_1_3_25.pdf

2011
6. Beyhan, B. Toplumsal-Bilişsel Yakınlık ve İşgücü Hareketliliği: Hemşehrilik Bağları Üzerinden Bir İrdeleme. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ (ANADOLU UNİVERSİTY JOURNAL OF SOCİAL SCİENCES), 2011, 11, 199-237. 200 + 0
https://earsiv.anadolu.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11421/217/1136471.pdf

5. Beyhan, B. Inter-Firm Social Networks Created by Mobile Laborers: A Case Study on Siteler in Ankara. THE JOURNAL OF SOCIAL STRUCTURE, 2011, 12, 1-33. 200 + 0
http://www.cmu.edu/joss/content/articles/volume12/Beyhan.pdf

2010
4. Beyhan, B. Kamu Yönetimi ve Bölgesel Planlamada Düzgüsel Bölgelerin Açmazları ve İşlevsel Bölgelerin Tanımlanmasında İzlenebilecek Yöntemler Üzerine. ÇAĞDAŞ YEREL YÖNETİMLER, 2010, 19, 1-29. 200 + 0
Publications_001.pdf

3. Beyhan, B.; Belge, B.; Zorlu, F. Özgür ve Açık Kaynak Kodlu Masaüstü CBS Yazılımları Üzerine: Karşılaştırmalı ve Sistemli bir Değerlendirme. HARİTA DERGİSİ, 2010, 143, 45-61. 200 + 0
http://www.hgk.msb.gov.tr/images/dergi/makaleler/143_6.pdf

2007
2. Beyhan, B. Yeni Büyüme Kuramı'nın Politika Çıkarsamaları Üzerine: Yenliğin Birikimli Özelliği. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2007, 62, 1-35. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.1501/SBFder_0000002017

2001
1. Beyhan, B. Kuramlar ve Dünya Tecrübesi Bağlamında Türkiyenin Yüsek Teknoloji Bölgecikleri Oluşturma Çabası. ODTÜ GELİŞME DERGİSİ (METU STUDİES İN DEVELOPMENT), 2001, 28, 15-82. 200 + 0
Publications_003.pdf

Uluslararası - Diğer 50
2012
1. Beyhan, B. Plugins and Scripts Developed to Conduct Space Syntax Analysis in FOSS4GIS: OpenJUMP, gvSIG, OrbisGIS, Quantum GIS, OpenEV, Thuban, MapWindow GIS, SAGA, and R Project. MERSİN UNİVERSİTY PUBLİCATİONS, 2012, 1, 1-148. 50 + 0
Publications_004.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 200
2007
1. Beyhan, B. Örtük Bilginin Yerel ve Bölgesel İktisadi Kalkınmadaki Önemi Üzerine: Yöntembilimsel Mücadelelerin İç İçe Geçme Eğilimi . HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2007, 25, 1-20. 200 + 0
Ulusal - Diğer 100
2009
1. Beyhan, B. Türkiye’deki İlk İl Gelişme Planı Girişimi: Mersin İl Gelişme Planı. PLANLAMA, TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI YAYINI, 2009, 2009, 97-114. 100 + 0
http://www.spo.org.tr/resimler/ekler/baff70e2669e837_ek.pdf

Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 625
1. Köroğlu, B.; Beyhan, B. The Changing Role of SMEs in Regional Growth Process: The Case of Denizli, Regional Economic Growth, SMEs and the Wider Europe, ISBN: 978-0754636137, Ashgate, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 0, 316 Sayfa, Almanca, Aldershot, İngiltere / Birleşik Krallık, 2003. 125
https://www.routledge.com/Regional-Economic-Growth-SMEs-and-the-Wider-Europe/Fingleton-Eraydn-Paci/p/book/9781138714526
2. Beyhan, B. Entrepreneurial Spirit and Modernization of a Port City: The Case of Mersin, Eastern Mediterranean Port Cities: A Study of Mersin, Turkey - From Antiquity to Modernity, ISBN: 978-3-319-93662-8, Springer, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 259 Sayfa, Almanca, Cham, İsviçre, 2018. 500
1. Beyhan, B.; Yoloğlu, A. Nüfusun Mekansal Dağılım Örüntüsünün Değişimi: Yeni Bir Yöntem Arayışı ve Mersin Üzerinde Uygulaması (1935-2010), Mersinden Mimarlık Planlama Tasarım Yazıları, ISBN: 978-975-6900-42-0, Mersin Üniversitesi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 301 Sayfa, İngilizce, Mersin, Türkiye, 2013. 125
https://drive.google.com/file/d/0B5WXaXUsEA4_S0tmSHdxT1NCNWc/view?pli=1
2. Beyhan, B. Evrim Benzetisi, Kurumsal İktisat ve Çağdaş Bölge-Mekan Bilimi, Kurumsal İktisat, ISBN: 9789755335087, İmge, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 0, 476 Sayfa, İngilizce, Ankara, Türkiye, 2007. 250
https://www.imge.com.tr/product_info.php?products_id=69683
Ulusal - Araştırma Kitabı Yazma (Tez Hariç) 875
1. Beyhan, B. Plugins and Scripts Developed to Conduct Space Syntax Analysis in FOSS4GIS: OpenJUMP, gvSIG, OrbisGIS, Quantum GIS, OpenEV, Thuban, MapWindow GIS, SAGA, and R Project, ISBN: 9789756900406, Mersin University Publications, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 162 Sayfa, Almanca, Mersin, Türkiye, 2012. 500
http://apbs.mersin.edu.tr/files/burakbeyhan/Publications_004.pdf
Ulusal - Ansiklopedi Konu / Madde Yazma 875
1. Beyhan, B. Teknoloji Bölgeleri, Kentsel Planlama: Ansiklopedik Sözlük, ISBN: 9786058844421, Ninova Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 0, 540 Sayfa, İngilizce, İstanbul, Türkiye, 2012. 0
http://www.ninovayayin.com/kentsel-planlama.html
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 1730

9. Beyhan, B.; Güler, C.; Tağa, H., A Maximum Inscribed Circle Algorithm Based on Voronoi Diagrams and Geometry Equations. 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON CARTOGRAPHY & GIS, 2018-06-18, 2018-06-23, Sozopol, Bulgaristan, 2018. 200
https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZ56mu7ZkYTWXmhT2NLeh7fOhH1jeYCsEL8k

8. Beyhan, B.; Ergenoğlu, M., Revival of the Collective Memory with the Help of Cartographic Materials and GIS. 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON CARTOGRAPHY & GIS, 2018-06-18, 2018-06-23, Sozopol, Bulgaristan, 2018. 200
https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZ56mu7ZkYTWXmhT2NLeh7fOhH1jeYCsEL8k

7. Delil, S.; Karakoyun, İ.; Çelik, R.; Beyhan, B., Social Network Analysis of Institutional Collaboration Network in TRC2 Region. ISDS’2014: 9th International Statistics Day Symposium, 2014-05-10, 2014-05-14, Antalya, Türkiye, 2014. 130

6. Beyhan, B., The Delimitation of Functional Regions Serving as Planning Regions in Turkey. The 51th European Congress of the Regional Science Association International, 2011-08-30, 2011-09-02, Barcelona, İspanya, 2011. 200
http://ersa.org/events/51st-ersa-congress/

5. Beyhan, B., Developing Space Syntax Tools for Free and Open Source Software for GIS. The 19th International Conference on Geoinformatics (Geoinformatics 2011), 2011-06-24, 2011-06-26, Shanghai, Çin, 2011. 200
https://cpgis.org/conferences/ConferenceDefault.aspx?ID=61

4. Beyhan, B., Socio-Spatial Characteristics of Labor Mobility and Innovation inside an Industrial Cluster: Some Reflections from Siteler in Ankara. The 50th Anniversary European Congress of the Regional Science Association International, 2010-08-19, 2010-08-23, Jönköping, İsveç, 2010. 200
http://ersa.org/events/50th-ersa-congress/

3. Beyhan, B., On the Evaluation and Monitoring of Upper Scale Plans: The Neccesity of Urban and Regional Observatories. 3. Regional Development and Governance Symposium, 2008-11-27, 2008-11-28, Mersin, Türkiye, 2008. 200
http://www.tepav.org.tr/upload/files/1321362124-6.3.Bolgesel_Kalkinma_ve_Yonetisim_Sempozyumu_Bildiri_Kitabi.pdf

2. Beyhan, B., Mersin Hotels: A Chronological and Spatial Inquiry. Mersin the Mediterranean World, and the Twentieth Century - Intersecting Trajectories, 2008-10-16, 2008-10-17, Mersin, Türkiye, 2008. 200
http://tarihicinde.mersin.edu.tr/

1. Beyhan, B.; Uğuz, S., Modernity’s Imprints on Mersin: A Reinterpretation. Mersin, the Mediterranean, and Modernity: Heritage of the Long Nineteenth Century, 2002-04-18, 2002-04-20, Mersin, Türkiye, 2002. 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 440

5. KARACA, S.; BEYHAN, B., The Impact of Multi-Sport Events on the Developmental Dynamics of Cities: The Case Of Erzurum, Trabzon and Mersin in Turkey. THE 55TH EUROPEAN REGIONAL SCIENCE ASSOCIATION CONGRESS, 2015-08-25, 2015-08-28, Lizbon, Portekiz, 2015. 100
http://www.ersalisbon2015.org/

4. BEYHAN, B.; CERİT ÖNGE, G., The Delimitation of Metropolitan Regions: The Case of Mersin in Turkey. THE 55TH EUROPEAN REGIONAL SCIENCE ASSOCIATION CONGRESS, 2015-08-25, 2015-08-28, Lizbon, Portekiz, 2015. 100
http://www.ersalisbon2015.org/

3. Bayraktar, U.; Kiper, N.; Beyhan, B.; Yoloğlu, C.; Erkılıç, H.; Szyliowicz, J., Erdemli: A Scene of Different Kinds and Layers of Internal Immigration in Turkey. Turkish Migration Conference, 2015-06-25, 2015-06-27, Prague, Çek Cumhuriyeti, 2015. 65
Scientific_Meetings_003.pdf

2. Bayraktar, U.; Beyhan, B.; Kiper, N.; Yoloğlu, C.; Erkılıç, H.; Szyliowicz, J., Akdeniz Bölgesinde Kentleşme Sürecinin Kırsal Bileşenleri: 70 Yıl Sonra Erdemli. Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi, 2015-04-16, 2015-04-17, Eskişehir, Türkiye, 2015. 75
Scientific_Meetings_002.pdf

1. Beyhan, B., Developing Graph Theoretic Analysis Tools in FOSS4GIS: An Experiment in OpenJUMP with a Specific Focus on Space Syntax. FOSS4G-CEE and Geoinformatics, 2012-05-21, 2012-05-23, Prague, Çek Cumhuriyeti, 2012. 100
http://mekandizim.mersin.edu.tr/belgeler/SSA-OJ.pdf

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 235

3. Yoloğlu, C.; Bayraktar, U.; Beyhan, B.; Kiper, N.; Erkılıç, H., Dağdan Kıyıya, Kıyıdan Yamaca Tarımsal Üretimin Göçü. KBAM 6. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Sempozyumu, 2015-10-08, 2015-10-09, İzmir, Türkiye, 2015. 70
http://kbam.metu.edu.tr/yeni-sempozyum/

2. Beyhan, B., Bir Planlama ve Çevre Yönetimi Aracı Olarak Mücavir Alan Uygulaması Üzerine. 9. Ulusal Bölge Bilimi / Bölge Planlama Kongresi , 2000-10-05, 2000-10-06, Trabzon, Türkiye, 2000. 100

1. Armatlı, B.; Beyhan, B.; Varol, Ç.; Falcıoğlu, D.; Çalışkan, G.; Erdemli, M.; Köroğlu, T., Planlamanın Değişen Anlamı. 7. Ulusal Bölge Bilimi / Bölge Planlama Kongresi, 1997-10-20, 1997-10-22, İzmir, Türkiye, 1997. 65

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 4
1. A|Z ITU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE , [ 2015 : 1 ] . 4
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 0
1. 6. KENTSEL VE BÖLGESEL ARAŞTIRMALAR AĞI SEMPOZYUMU , [ 2015 : 4 ] . 0
2. PLANLAMA , [ 2015 : 1 ] . 0
3. TÜRKİYE KENTSEL MORFOLOJİ SEMPOZYUMU , [ 2015 : 9 ] . 0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz CRP 357 Regıonal Plannıng and Developm Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 3-0-3
Güz CRP201 Plannıng Studıo III Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 2-8-6
Güz ŞBP 532 Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uy Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anab... 2-2-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz ŞBP 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anab... 4-0-0
Güz ŞBP 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anab... 4-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar CRP274 Geographıc Informatıon Systems Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 2-2-3
Bahar CRP302 Plannıng Studıo VI Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 2-8-6
Bahar CRP256 Urban Geography Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 3-0-3
Bahar ŞBP 592 Planlama Stüdyosu II Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anab... 2-4-3
Bahar ŞBP 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anab... 4-0-0
Bahar ŞBP 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anab... 4-0-0
Güz CRP301 Plannıng Studıo V Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 2-8-6
Güz CRP 357 Regıonal Plannıng and Developm Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 3-0-3
Güz ŞBP 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anab... 4-0-0
Güz ŞBP 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anab... 4-0-0
Güz İŞL 791 Lojistik ve Coğrafi Bilgi Sist Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Doktora ) 3-0-3
Güz ŞBP 591 Planlama Stüdyosu I Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anab... 2-4-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar CRP 302 Plannıng Studıo VI Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 4-8-6
Bahar CRP274 Geographıc Informatıon Systems Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 2-1-3
Bahar CRP256 Urban Geography Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 3-0-3
Bahar ŞBP 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anab... 4-0-0
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar ŞBP 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anab... 4-0-0
Güz CRP 301 Plannıng Studıo V Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 4-8-6
Güz CRP 357 Regıonal Plannıng and Developm Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 3-0-3
Güz ŞBP 532 Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uy Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anab... 2-2-3
Güz ŞBP 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anab... 4-0-0
Güz ŞBP 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anab... 4-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar CRP256 Urban Geography Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 3-0-3
Bahar CRP 302 Plannıng Studıo VI Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 4-8-6
Bahar CRP274 Geographıc Informatıon Systems Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 2-1-3
Bahar ŞBP 532 Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uy Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anab... 2-2-3
Bahar MKK 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Medya, Kültür ve Kent Çalı... 4-0-4
Bahar ŞBP 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anab... 4-0-0
Bahar ŞBP 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anab... 4-0-0
Bahar SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz CRP 357 Regıonal Plannıng and Developm Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 3-0-3
Güz CRP 301 Plannıng Studıo V Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 4-8-6
Güz CRP 373 Introductıon To Geographıc Inf Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 2-1-3
Güz İŞL 791 Lojistik ve Coğrafi Bilgi Sist Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar CRP256 Urban Geography Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 3-0-3
Bahar ŞBP-532 Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uy Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama 2-2-3
Güz CRP 357 Regıonal Plannıng and Developm Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 3-0-3
Güz CRP 373 Introductıon To Geographıc Inf Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 2-1-3
Güz CRP 301 Plannıng Studıo V Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 4-8-6
Güz CRP373 Introductıon To Geographıc Inf Mimarlık Fakültesi Mimarlık 2-1-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar CRP256 Urban Geography Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İ... 3-0-3
Bahar ŞBP-531 Bölge Planlama, Kalkınma Kuram Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama 3-0-3
Güz MİM493 Kentsel Coğrafi Bilgi Sistemle Mimarlık Fakültesi Mimarlık 3-0-3
Güz ŞBP-533 Coğrafi Bilgi Sistemlerine Gir Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ŞBP-533 Coğrafi Bilgi Sistemlerine Gir Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama 3-0-3
Güz ŞBP-531 Bölge Planlama, Kalkınma Kuram Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama 3-0-3
Güz ŞBP-533 Coğrafi Bilgi Sistemlerine Gir Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ŞBP-533 Coğrafi Bilgi Sistemlerine Gir Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama 3-0-3
Güz ŞBP-533 Coğrafi Bilgi Sistemlerine Gir Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama 3-0-3
Güz ŞBP-501 Planlama Stüdyosu-I Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama 3-9-6