Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doktor Öğretim Üyesi Buğra Özkan
Özgeçmiş
:
Birim
:
Tıp Fakültesi / Kardiyoloji Anabilim Dalı .
DOĞUM TARİHİ
:
14 Ekim 1980 .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastane Kampüsü 33110 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-2410000 .
Dahili
:
22924 .
Faks
:
+90-- .
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2017-01-11 08:12:59 .
Düzenleme
:
2019-01-02 10:48:25 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2005
TIPTA UZMANLIK KARDİYOLOJİ ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2011
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 7300
2018
21. örsçelik, . Relationship between intrarenal renin-angiotensin activity and re-hospitalization in patients with heart failure with reduced ejection fraction. KARE PUBLİSHİNG, 2018, 19, 205-212. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.14744/AnatolJCardiol.2018.68726

20. Ozkan, B.; örsçelik, .; Uyar, H.; Ballı, M.; Güçer, E.; Aslan, O.; Temel, G.; çelik, A.; Türkay özcan, . Awareness of Pleiotropic and Cardioprotective Effect of Statins in Patients with Coronary Artery Disease. HİNDAWİ LİMİTED, 2018, 2018, 1-7. 700 + 0
http://dx.doi.org/10.1155/2018/8961690

19. çelik, O. Design and Rationale for the ASSOS Study: Appropriateness of Aspirin Use in Medical Outpatients; A Multicenter and Observational Study. KARE PUBLİSHİNG, 2018, 20, 354-362. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.14744/AnatolJCardiol.2018.47587

2016
18. özkan, B.; Arik, O.; Gözükara, M.; şahin, D.; Topal, S.; Uysal, O.; Elbasan, Z.; Epçeliden, T.; çayli, M.; Gür, M. Mean platelet volume is related with ischemic stroke in patients with sinus rhythm. OVİD TECHNOLOGİES (WOLTERS KLUWER HEALTH), 2016, 27, 490-493. 650 + 0
http://dx.doi.org/10.1097/MBC.0000000000000108

2015
17. Uysal, O.; Turkoglu, C.; Sahin, D.; Duran, M.; Yıldırım, A.; Elbasan, Z.; Ozkan, B.; Tekin, K.; Kunak, A.; Yilmaz, Y. The Relationship Between Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio and Coronary Collateral Circulation. SAGE PUBLİCATİONS, 2015, 21, 329-333. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.1177/1076029613503399

16. Celik, A.; ızci, S.; Kobat, M.; Ates, A.; Cakmak, A.; Cakilli, Y.; Yilmaz, M.; Zoghi, M. The awareness, efficacy, safety, and time in therapeutic range of warfarin in the Turkish population: warfarin -tr. KARE PUBLİSHİNG, 2015, 0-0. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.5152/AnatolJCardiol.2015.6474

2014
15. Uysal, O.; Duran, M.; Sahin, D.; Ozkan, B.; Tekin, K.; Gur, M.; Cayli, M. Determinants That May Affect Serum Uric Acid Levels. SAGE PUBLİCATİONS, 2014, 65, 238-238. 500 + 0
http://dx.doi.org/10.1177/0003319713510060

2013
14. Uysal, O.; Sahin, D.; Duran, M.; Turkoglu, C.; Yildirim, A.; Elbasan, Z.; Ozkan, B.; Tekin, K.; Kunak, A.; Yilmaz, Y. Association Between Uric Acid and Coronary Collateral Circulation in Patients With Stable Coronary Artery Disease. SAGE PUBLİCATİONS, 2013, 65, 227-231. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.1177/0003319713500706

13. şahin, D.; Gür, M.; Elbasan, Z.; özdoğru, .; Uysal, O.; Kıvrak, A.; Gözübüyük, G.; Türkoğlu, C.; özkan, B.; çaylı, M. Mean Platelet Volume and Extent and Complexity of Coronary Artery Disease in Diabetic and Nondiabetic Patients With ST Elevation Myocardial Infarction. SAGE PUBLİCATİONS, 2013, 64, 505-511. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.1177/0003319712460423

12. Türkmen, S. The relationship between neutrophil/lymphocyte ratio and the TIMI flow grade in patients with STEMI undergoing primary PCI.. EUROPEAN REVİEW FOR MEDİCAL AND PHARMACOLOGİCAL SCİENCES, 2013, 17, 2185-2189. 0 + 0
11. Arık, O.; özkan, B.; Kutlu, R.; Karal, H.; şahin, D.; Kaypaklı, O.; özel, D.; çayli, M. Relationship between platelet indices and international normalized ratio in patients with non-valvular atrial fibrillation. INFORMA UK LİMİTED, 2013, 25, 311-316. 650 + 0
http://dx.doi.org/10.3109/09537104.2013.821603

10. Tekin, K.; Cagliyan, C.; Tanboga, I.; Balli, M.; Uysal, O.; Ozkan, B.; Arik, O.; Cayli, M. Influence of the Timing of Percutaneous Coronary Intervention on Clinical Outcomes in Non-ST-Elevation Myocardial Infarction. THE KOREAN SOCİETY OF CARDİOLOGY (KAMJE), 2013, 43, 725-725. 250 + 0
http://dx.doi.org/10.4070/kcj.2013.43.11.725

2012
9. Ozkan, B.; Cagliyan, C.; Elbasan, Z.; Uysal, O.; Kalkan, G.; Bozkurt, M.; Tekin, K.; Bozdogan, S.; Ozalp, O.; Duran, M. PAI-1 4G/5G gene polymorphism is associated with angiographic patency in ST-elevation myocardial infarction patients treated with thrombolytic therapy. OVİD TECHNOLOGİES (WOLTERS KLUWER HEALTH), 2012, 23, 400-403. 650 + 0
http://dx.doi.org/10.1097/MCA.0b013e3283576a77

8. Uysal, O.; Duran, M.; Ozkan, B.; Tekin, K.; Elbasan, Z. Asymptomatic Accessory Mitral Valve Tissue Diagnosed by Echocardiography. THE KOREAN SOCİETY OF CARDİOLOGY (KAMJE), 2012, 42, 800-800. 700 + 0
http://dx.doi.org/10.4070/kcj.2012.42.11.800

7. şahin, D.; Gür, M.; Elbasan, Z.; Uysal, O.; özaltun, B.; şeker, T.; özkan, B.; Kalkan, G.; Kıvrak, A.; çaylı, M. Relationship between Myocardial Performance Index and Severity of Coronary Artery Disease Assessed with SYNTAX Score in Stable Coronary Artery Disease. WİLEY-BLACKWELL, 2012, 30, 385-391. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.1111/echo.12077

6. Elbasan, Z.; Gur, M.;  ahin, D.; Kuloglu, O.; ıcen, Y.; Turkoglu, C.; Ozkan, B.; Uysal, O.; Kalkan, G.; Cayl , M. Association of Mean Platelet Volume and Pre- and Postinterventional Flow With Infarct-Related Artery in ST-Segment Elevation Myocardial Infarction. SAGE PUBLİCATİONS, 2012, 64, 440-446. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.1177/0003319712455685

5. Uysal, O. Red cell distribution width is associated with acute myocardial infarction in young patients.. CARDİOLOGY JOURNAL, 2012, 19, 597-602. 0 + 0
4. Ozkan, B.; Uysal, O.; Duran, M.; Sahin, D.; Elbasan, Z.; Tekin, K.; Cagliyan, C.; Cayli, M. Relationship Between Mean Platelet Volume and Atherosclerosis in Young Patients With ST Elevation Myocardial Infarction. SAGE PUBLİCATİONS, 2012, 64, 371-374. 750 + 0
http://dx.doi.org/10.1177/0003319712448834

2011
3. Ozkan, B.; Sahin, D.; Koc, M.; Uysal, O.; Tekin, K.; Cayli, M. A case of unusually located left ventricular myxoma: myxoma attached to the chordae tendinea of the mitral valve. SPRİNGER NATURE, 2011, 9, 165-166. 850 + 0
http://dx.doi.org/10.1007/s12574-011-0101-1

2. Uysal, O.; Sahin, D.; Ozkan, B.; Koc, M.; Zincirli, M.; Cayli, M. A giant broccoli-like thrombus secondary to patent foramen ovale. KARE PUBLİSHİNG, 2011, 0-0. 650 + 0
http://dx.doi.org/10.5152/akd.2011.151

1. Tekin, K.; Cagliyan, C.; Karaarslan, O.; Uysal, O.; Ozkan, B.; Cayli, M. Witnessing a rare event: thrombus in transit after coronary angiography. KARE PUBLİSHİNG, 2011, 0-0. 450 + 0
http://dx.doi.org/10.5152/akd.2011.126

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 340
2018
3. örsçelik, .; özkan, B.; şahin, E.; Sakarya, O.; çelik, A.; Akkuş, M.; özcan, . Varying AV Block Induced by Oxcarbazepine. GALENOS YAYİNEVİ, 2018, 24, 281-282. 140 + 0
http://dx.doi.org/10.4274/tnd.75735

2. örsçelik, .; özkan, B. Kalp Yetersizliği ile Takip Edilen Hastalarda Anemi Sıklığı : Pilot Çalışma. MERSİN UNİVERSİTESİ TİP FAKULTESİ LOKMAN HEKİM TİP TARİHİ VE FOLKLORİK TİP DERGİSİ, 2018, 8, 212-217. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.31020/mutftd.437356

1. Azizoğlu, M. TRANSKATETER AORTİK VALV İMPLANTASYONU İŞLEMİNDE ANESTEZİ DENEYİMLERİMİZ. JOURNAL OF ANESTHESİA - JARSS, 2018, 26, 164-168. 0 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 400
2018
5. özkan, B. Stabil angina pektoris ile başvuran hastalarda ciddi kroner arter darlığı ile fragmente QRS arasındaki ilişkinin araştırılması. MERSİN UNİV SAGLIK BİLİM DERGİSİ, 2018, 11, 167-173. 200 + 0
4. örsçelik, . Ailevi hiperkolesterolemi hastalarında lipid aferezin lipid profili ve hs-CRP üzerine etkileri. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2018, 11, 24-31. 0 + 0
2017
3. örsçelik, .; özkan, B. Ciddi Aort Darlığına Bağlı Yaygın Alveolar Kanama. TIP ARAŞTIRMALARI ARŞİVİ, 2017, 2, 14-15. 100 + 0
2. örsçelik, .; özkan, B. Günlük pratikte kullanılan topikal oftalmik timolol’e bağlı gelişen ciddi bradikardi: Vaka örneği. MERSİN UNİV SAGLIK BİLİM DERG, 2017, 10, 156-157. 100 + 0
2013
1. Uysal, O. Yüksek duyarlıklı C-reaktif protein düzeyleri ve safen ven greft hastalığı arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. TÜRK GÖĞÜS KALP DAMAR CERRAHİSİ DERGİSİ, 2013, 21, 268-275. 0 + 0
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 0
1. özkan, B. Hekimlikte temel uygulamalar rehberi, ISBN: 978-975-8573-53-0, İnönü Üniversitesi Yayınevi, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 1000, 194 Sayfa, Türkçe, Malatya, Türkiye, 2018. 0
2. özkan, B. Hekimlikte fizik muayene rehberi, ISBN: 978-975-8573-50-9, İnönü Üniversitesi Yyınevi, Baskı Sayısı: 3, Baskı Adet Sayısı: 1000, 88 Sayfa, Türkçe, Malatya, Türkiye, 2018. 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 400

2. Özkan, B., Hipertansiyon bilgilendirmesinde hastaları bilgilendirmenin önemi. 17. Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi, 2018-05-10, 2018-05-13, Adana, Türkiye, 2018. 200

1. Özkan, B., The Most Desperate Moment: Disappeared Free-Floating Left Atrial Thrombus. 14th INTERNATIONAL CONGRESS OF UPDATE IN CARDIOLOGY AND CARDIOVASCULAR SURGERY, 2018-04-05, 2018-04-08, Antalya, Türkiye, 2018. 200

Uluslararası - Tam Metin - Poster 100

1. Özkan, B., Distribution of left ventricul ejection fraction according to age group. 34. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi, 2018-10-20, 2018-10-23, Antalya, Türkiye, 2018. 100

Uluslararası - Özet - Sözlü 75

2. Özcan, M., Trombüs aspirasyonuna sekonder gelişen bir komplikasyon: Yaygın sol sistem trombüsü ve başarılı yönetimi. 33. uluslararası katılımlı kardiyoloji kongresi, 2017-10-05, 2017-10-08, Antalya, Türkiye, 2017. 0

1. örsçelik, ö.; özkan, b.; yeşil, e.; uyar, h.; yılmaz, d.; özcan, i., Patent Foramen Ovaleden Geçen Biatrial Transit Trombüs: İki Vaka Örneği. ulusal kardiyoloji kongresi, 2016-10-06, 2016-10-09, mersin, Türkiye, 2016. 75

Uluslararası - Özet - Poster 260

9. Özkan, B., Genç hastada ender bir nedenle gelişen ciddi aort darlığı olgusu. 34. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi, 2018-10-20, 2018-10-23, Antalya, Türkiye, 2018. 50

8. Örsçelik, Ö., Büyük mitral kapak endokarditinde günlük fizik muayenenin önemi. 34. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi, 2018-10-20, 2018-10-23, Antalya, Türkiye, 2018. 0

7. Örsçelik, Ö.; Özkan, B., Relation of intrarenal renin-angiotensin-aldosterone activity with re-hospitalization and other parameters in heart failure patients with reduced ejection fraction. 33. uluslararası katılımlı kardiyoloji kongresi, 2017-10-05, 2017-10-08, Antalya, Türkiye, 2017. 50

6. Sürmeli, A., İatrojenik sol ana koroner trombozu. 33. uluslararası katılımlı kardiyoloji kongresi, 2017-10-05, 2017-10-08, Antalya, Türkiye, 2017. 0

5. Örsçelik, Ö., Arteryel girişimlerin sayısının artmasına paralel olarak artan bir komplikasyon ve başarılı yönetimi: Stent sıyrılması. 33. uluslararası katılımlı kardiyoloji kongresi, 2017-10-05, 2017-10-08, Antalya, Türkiye, 2017. 0

4. Özkan, B., Awareness of pleiotropic and cardioprotective effect of statins in patient with coronary artery disease. 33. uluslararası katılımlı kardiyoloji kongresi, 2017-10-05, 2018-01-08, Antalya, Türkiye, 2017. 50

3. özkan, b.; örsçelik, ö.; çelik, a.; yılmaz, m.; tiftik, e.; özcan, i., ST Elevation Myocardial Infarction as First Manifestation of Acute Leukemia. ulusal kardiyoloji kongresi, 2016-10-06, 2016-10-09, mersin, Türkiye, 2016. 42

2. yeşil, e.; örsçelik, ö.; özkan, b.; arslan, a.; çelik, a.; özcan, i., Balon Fraktürü Vakası. ulusal kardiyoloji kongresi, 2016-10-06, 2016-10-09, mersin, Türkiye, 2016. 32

1. örsçelik, ö.; özkan, b.; özcan, k.; yeşil, e.; yılmaz, d.; çelik, a.; özcan, i., Replase Aort Kapak İnfekif Endokarditi Zemininde Gelişen Psödoanevrizma. ulusal kardiyoloji kongresi, 2016-10-06, 2016-10-09, mersin, Türkiye, 2016. 35

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 200

2. Özkan, B., KALP HIZI TÜRBÜLANSI ILE ANKSIYETE SEMPTOM DÜZEYI ARASINDAKI İLIŞKI. Kardiyovasküler Akademi Derneği Kongresi, 2018-09-19, 2018-09-23, Bafra, Türkiye, 2018. 100

1. Özkan, B., CLENBUTEROL KULLANIMINA BAĞLI GELIŞEN MIYOKART İNFARKTÜSÜ. Kardiyovasküler Akademi Derneği Kongresi, 2018-09-19, 2018-09-23, Bafra, Türkiye, 2018. 100

Ulusal - Özet - Poster 25

2. Örsçelik, Ö., Sol Ana Koroner Arter Distalinden Sol Ön İnen Artere Uzanan Hareketli Trombüs. 24. Ulusal Uygulamalı Girişimsel Kardiyoloji Toplantısı, 2017-04-20, 2017-06-23, Antalya, Türkiye, 2017. 0

1. Özkan, B., Yanlışlıkla koroner arter bypas greft kararı verilmesine neden olan sol ana koroner arter spazmı. 24. Ulusal Uygulamalı Girişimsel Kardiyoloji Toplantısı, 2017-04-20, 2017-04-23, Antalya, Türkiye, 2017. 25

Uluslararası - Araştırmacı 0

1. EURObservational Research Program, Avrupa Kardiyoloji Derneği, Proje No: 2747097, 0 TL, Araştırmacı, 2017,Tamamlandı. 0

Ulusal - Yürütücü 200

2. Adropin düzeyi ile koroner arter ektazisi ilişkisi , BAP, Proje No: 2018-1-AP2-2794, 3368 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

1. Acil servisten akut koroner sendrom ile kardiyoloji bölümüne yatış verilen hastaların koroner anjiografi ile saptanan koroner arter hastalığı yaygınlığı ile mortalite ilişkisinin değerlendirilmesi, BAP, Proje No: 2018-2-AP5-2985, 3036900 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

Ulusal - Araştırmacı 100

2. Koroner Arter Hastalarında Grelin Leu72Met Polimorfizminin Araştırılması, BAP, Proje No: 2017-2-AP2-2626, 14999 EUR, Araştırmacı, 2018,Tamamlandı. 50

1. Akut koroner sendrom ile kardiyoloji bölümüne yatış verilen hastaların servis ve yoğun bakımda ekokardiyografik incelemelerinin yapılarak komplikasyonların tespiti, BAP, Proje No: 2017-2-AP5-2503, 300000 TL, Araştırmacı, 2018,Tamamlandı. 50

Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Yıl KAR519 Kardiyoloji Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl KAR519 Kardiyoloji Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl KAR519 Kardiyoloji Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl KAR519 Kardiyoloji Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl KAR519 Kardiyoloji Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl KAR519 Kardiyoloji Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2