Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Yrd. Doç. Dr. Buğra Özkan
Özgeçmiş
:
Birim
:
Tıp Fakültesi / Kardiyoloji Anabilim Dalı
DOĞUM TARİHİ
:
14 Ekim 1980
Ev Adresi
:
Menteş Mah. 2507 Sk. Başkent Plaza 5 Sitesi No: 9 Iç Kapı No: 17 Yenişehir / Mersin
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastane Kampüsü 33110 Yenişehir/ Mersin
GSM
:
+90-506-5306229
Telefon
:
+90-324-2410000
Dahili
:
22924
Faks
:
+90--
Oluşturma
:
2017-01-11 08:12:59
Düzenleme
:
2017-06-01 16:51:25
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2005
TIPTA UZMANLIK KARDİYOLOJİ ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2011
Uluslararası - SCI/SCI-Expanded kategorisine giren 6600
2016
18. özkan, B.; Arik, O.; Gözükara, M.; şahin, D.; Topal, S.; Uysal, O.; Elbasan, Z.; Epçeliden, T.; çayli, M.; Gür, M. Mean platelet volume is related with ischemic stroke in patients with sinus rhythm. OVİD TECHNOLOGİES (WOLTERS KLUWER HEALTH), 2016, 27, 490-493. 650 + 0
http://dx.doi.org/10.1097/MBC.0000000000000108

2015
17. Celik, A.; ızci, S.; Kobat, M.; Ates, A.; Cakmak, A.; Cakilli, Y.; Yilmaz, M.; Zoghi, M. The awareness, efficacy, safety, and time in therapeutic range of warfarin in the Turkish population: warfarin -tr. KARE PUBLİSHİNG, 2015, 0-0. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.5152/AnatolJCardiol.2015.6474

16. Uysal, O.; Turkoglu, C.; Sahin, D.; Duran, M.; Yıldırım, A.; Elbasan, Z.; Ozkan, B.; Tekin, K.; Kunak, A.; Yilmaz, Y. The Relationship Between Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio and Coronary Collateral Circulation. SAGE PUBLİCATİONS, 2015, 21, 329-333. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.1177/1076029613503399

2014
15. Uysal, O.; Duran, M.; Sahin, D.; Ozkan, B.; Tekin, K.; Gur, M.; Cayli, M. Determinants That May Affect Serum Uric Acid Levels. SAGE PUBLİCATİONS, 2014, 65, 238-238. 500 + 0
http://dx.doi.org/10.1177/0003319713510060

2013
14. Tekin, K.; Cagliyan, C.; Tanboga, I.; Balli, M.; Uysal, O.; Ozkan, B.; Arik, O.; Cayli, M. Influence of the Timing of Percutaneous Coronary Intervention on Clinical Outcomes in Non-ST-Elevation Myocardial Infarction. THE KOREAN SOCİETY OF CARDİOLOGY (KAMJE), 2013, 43, 725-725. 250 + 0
http://dx.doi.org/10.4070/kcj.2013.43.11.725

13. Uysal, O.; Sahin, D.; Duran, M.; Turkoglu, C.; Yildirim, A.; Elbasan, Z.; Ozkan, B.; Tekin, K.; Kunak, A.; Yilmaz, Y. Association Between Uric Acid and Coronary Collateral Circulation in Patients With Stable Coronary Artery Disease. SAGE PUBLİCATİONS, 2013, 65, 227-231. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.1177/0003319713500706

12. Arık, O.; özkan, B.; Kutlu, R.; Karal, H.; şahin, D.; Kaypaklı, O.; özel, D.; çayli, M. Relationship between platelet indices and international normalized ratio in patients with non-valvular atrial fibrillation. INFORMA UK LİMİTED, 2013, 25, 311-316. 650 + 0
http://dx.doi.org/10.3109/09537104.2013.821603

11. şahin, D.; Gür, M.; Elbasan, Z.; özdoğru, .; Uysal, O.; Kıvrak, A.; Gözübüyük, G.; Türkoğlu, C.; özkan, B.; çaylı, M. Mean Platelet Volume and Extent and Complexity of Coronary Artery Disease in Diabetic and Nondiabetic Patients With ST Elevation Myocardial Infarction. SAGE PUBLİCATİONS, 2013, 64, 505-511. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.1177/0003319712460423

10. Türkmen, S. The relationship between neutrophil/lymphocyte ratio and the TIMI flow grade in patients with STEMI undergoing primary PCI.. EUROPEAN REVİEW FOR MEDİCAL AND PHARMACOLOGİCAL SCİENCES, 2013, 17, 2185-2189. 0 + 0
2012
9. Elbasan, Z.; Gur, M.;  ahin, D.; Kuloglu, O.; ıcen, Y.; Turkoglu, C.; Ozkan, B.; Uysal, O.; Kalkan, G.; Cayl , M. Association of Mean Platelet Volume and Pre- and Postinterventional Flow With Infarct-Related Artery in ST-Segment Elevation Myocardial Infarction. SAGE PUBLİCATİONS, 2012, 64, 440-446. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.1177/0003319712455685

8. Uysal, O.; Duran, M.; Ozkan, B.; Tekin, K.; Elbasan, Z. Asymptomatic Accessory Mitral Valve Tissue Diagnosed by Echocardiography. THE KOREAN SOCİETY OF CARDİOLOGY (KAMJE), 2012, 42, 800-800. 700 + 0
http://dx.doi.org/10.4070/kcj.2012.42.11.800

7. Ozkan, B.; Cagliyan, C.; Elbasan, Z.; Uysal, O.; Kalkan, G.; Bozkurt, M.; Tekin, K.; Bozdogan, S.; Ozalp, O.; Duran, M. PAI-1 4G/5G gene polymorphism is associated with angiographic patency in ST-elevation myocardial infarction patients treated with thrombolytic therapy. OVİD TECHNOLOGİES (WOLTERS KLUWER HEALTH), 2012, 23, 400-403. 650 + 0
http://dx.doi.org/10.1097/MCA.0b013e3283576a77

6. Uysal, O. Red cell distribution width is associated with acute myocardial infarction in young patients.. CARDİOLOGY JOURNAL, 2012, 19, 597-602. 0 + 0
5. Ozkan, B.; Uysal, O.; Duran, M.; Sahin, D.; Elbasan, Z.; Tekin, K.; Cagliyan, C.; Cayli, M. Relationship Between Mean Platelet Volume and Atherosclerosis in Young Patients With ST Elevation Myocardial Infarction. SAGE PUBLİCATİONS, 2012, 64, 371-374. 750 + 0
http://dx.doi.org/10.1177/0003319712448834

4. şahin, D.; Gür, M.; Elbasan, Z.; Uysal, O.; özaltun, B.; şeker, T.; özkan, B.; Kalkan, G.; Kıvrak, A.; çaylı, M. Relationship between Myocardial Performance Index and Severity of Coronary Artery Disease Assessed with SYNTAX Score in Stable Coronary Artery Disease. WİLEY-BLACKWELL, 2012, 30, 385-391. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.1111/echo.12077

2011
3. Tekin, K.; Cagliyan, C.; Karaarslan, O.; Uysal, O.; Ozkan, B.; Cayli, M. Witnessing a rare event: thrombus in transit after coronary angiography. KARE PUBLİSHİNG, 2011, 0-0. 450 + 0
http://dx.doi.org/10.5152/akd.2011.126

2. Uysal, O.; Sahin, D.; Ozkan, B.; Koc, M.; Zincirli, M.; Cayli, M. A giant broccoli-like thrombus secondary to patent foramen ovale. KARE PUBLİSHİNG, 2011, 0-0. 650 + 0
http://dx.doi.org/10.5152/akd.2011.151

1. Ozkan, B.; Sahin, D.; Koc, M.; Uysal, O.; Tekin, K.; Cayli, M. A case of unusually located left ventricular myxoma: myxoma attached to the chordae tendinea of the mitral valve. SPRİNGER NATURE, 2011, 9, 165-166. 850 + 0
http://dx.doi.org/10.1007/s12574-011-0101-1

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 0
2013
1. Uysal, O. Yüksek duyarlıklı C-reaktif protein düzeyleri ve safen ven greft hastalığı arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. TÜRK GÖĞÜS KALP DAMAR CERRAHİSİ DERGİSİ, 2013, 21, 268-275. 0 + 0
Uluslararası - Özet - Sözlü 75

1. örsçelik, ö.; özkan, b.; yeşil, e.; uyar, h.; yılmaz, d., Patent Foramen Ovaleden Geçen Biatrial Transit Trombüs: İki Vaka Örneği. ulusal kardiyoloji kongresi, 2016-10-06, 2016-10-09, mersin, Türkiye, 2016. 75

Uluslararası - Özet - Poster 110

3. özkan, b.; örsçelik, ö.; çelik, a.; yılmaz, m.; tiftik, e., ST Elevation Myocardial Infarction as First Manifestation of Acute Leukemia. ulusal kardiyoloji kongresi, 2016-10-06, 2016-10-09, mersin, Türkiye, 2016. 42

2. örsçelik, ö.; özkan, b.; özcan, k.; yeşil, e.; yılmaz, d., Replase Aort Kapak İnfekif Endokarditi Zemininde Gelişen Psödoanevrizma. ulusal kardiyoloji kongresi, 2016-10-06, 2016-10-09, mersin, Türkiye, 2016. 35

1. yeşil, e.; örsçelik, ö.; özkan, b.; arslan, a.; çelik, a., Balon Fraktürü Vakası. ulusal kardiyoloji kongresi, 2016-10-06, 2016-10-09, mersin, Türkiye, 2016. 32

Ulusal - Özet - Poster 25

2. Örsçelik, Ö., Sol Ana Koroner Arter Distalinden Sol Ön İnen Artere Uzanan Hareketli Trombüs. 24. Ulusal Uygulamalı Girişimsel Kardiyoloji Toplantısı, 2017-04-20, 2017-06-23, Antalya, Türkiye, 2017. 0

1. Özkan, B., Yanlışlıkla koroner arter bypas greft kararı verilmesine neden olan sol ana koroner arter spazmı. 24. Ulusal Uygulamalı Girişimsel Kardiyoloji Toplantısı, 2017-04-20, 2017-04-23, Antalya, Türkiye, 2017. 25

Ulusal - Yürütücü 100

1. Adropin düzeyi ile koroner arter ektazisi ilişkisi , BAP, Proje No: 2018-1-AP2-2794, 3368 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

Ulusal - Araştırmacı 100

2. Koroner Arter Hastalarında Grelin Leu72Met Polimorfizminin Araştırılması, BAP, Proje No: 2017-2-AP2-2626, 14999 EUR, Araştırmacı, 2018, Devam ediyor... 50

1. Akut koroner sendrom ile kardiyoloji bölümüne yatış verilen hastaların servis ve yoğun bakımda ekokardiyografik incelemelerinin yapılarak komplikasyonların tespiti, BAP, Proje No: 2017-2-AP5-2503, 300000 TL, Araştırmacı, 2018, Devam ediyor... 50