Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Araştırma Görevlisi Burak Şahin
Özgeçmiş
:
Birim
:
Fen - Edebiyat Fakültesi / Sosyoloji Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm Fakültesi Binası, Kat: 2 Çiftlikköy Kampüsü, 33343 Yenişehir-Mersin .
Telefon
:
+90-324-3610001 .
Dahili
:
14815 .
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2015-11-09 13:42:23 .
Düzenleme
:
2018-09-12 15:07:49 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0
Researcher ID

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS+ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENLİĞİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2008
YÜKSEK LİSANS SOSYOLOJİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2012
Doktora Tezi

1. Türkiye’de Erkekliğin Toplumsal İnşasının Tam (Uzun) Dönem ve Kısa Dönem Askerlik Yükümlülüğü Bağlamında Değerlendirilmesi Danışman: Dr. Neriman Açıkalın, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, Devam ediyor.

Yüksek Lisans Tezi

1. ALEVİ KİMLİĞİNİN İNTERNET SİTELERİNDEKİ TEMSİLİ VE ANALİZİ Danışman: Dr. Yaşar Erjem, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, 2012.

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 1000
2018
5. şahin, B.; Açıkalın, N. Born Into Brothels: Calcutta’s Red Light Kids’te Çocukluk, Yoksulluk Ve Toplumsal Damgalanma. JOURNAL OF ACADEMİC SOCİAL SCİENCE STUDİES, 2018, 1, 471-482. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7474

Publications_006.pdf

2016
4. Açıkalın, N.; şahin, B. “Burada Her Şey Kendiliğinden”: Mersin’de Yaşayan Romanlar Üzerine Alan Araştırması. SOSYOLOJİ DERGİSİ, 2016, 36, 71-97. 200 + 0
http://tjs.istanbul.edu.tr/makale/burada-her-sey-kendiliginden-mersinde-yasayan-romanlar-uzerine-alan-arastirmasi/

Publications_004.pdf

2015
3. şahin, B. Alevi Kimliği ve Başkaldırı Öğretisi. ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ , 2015, 8, 539-548. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153913773

Publications_001.pdf

2. çakır, H.; şahin, B. MAX WEBER’DE DOĞU ALGISI VE TÜRKİYE ÖZELİNDE TARTIŞMALAR. SOSYOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2015, 18, 18-45. 200 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/sosars/article/view/5000149249/5000135667

2014
1. şahin, B. TÜRKİYE’DE SOYLULAŞTIRMA VE KENTİN BİYOPOLİTİK ÇEHRESİ. TC. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2014, 2011 1+2, 52-70. 200 + 0
Publications_005.pdf

Uluslararası - Diğer 100
1. şahin, B.; Açıkalın, N. Sınıf'ta Bir Yargıç Olarak Okul. SİNEMA ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2014, 5, 97-113. 100 + 0
http://www.sinecine.org/2014/sinecine-2014/

Publications_002.pdf

Ulusal - Diğer 100
2012
1. şahin, B.; Açıkalın, N. Güvenlik Mitinin Mekânsal Tezahürü Olarak Güvenlikli Siteler: La Zona Analizi. İDEALKENT (KENT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ), 2012, 6, 242-255. 100 + 0
http://www.idealkentdergisi.com/makale.aspx?makaleDosya=/makaleler/c4a2efc2-ca0.pdf

Publications_003.pdf

Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 250
1. şahin, B. Dünyada ve Türkiye'de Siyasetin Sosyolojik Temelleri, ISBN: 978-605-67761-9-9, Paradigma Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 1040 Sayfa, Türkçe, Çanakkale, Türkiye, 2017. 250
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 400

2. Şahin, B.; Açıkalın, N., Romanların Mesleki Olarak Damgalanması: Mersin Örneği. II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 2017-05-18, 2017-05-20, Alanya, Türkiye, 2017. 200
http://kayit.asoscongress.com/sobiadfiles/asos_sempozyum_ozet_kitapcigi_2017.pdf

1. AÇIKALIN, N.; ŞAHİN, B., Kadına Yönelik Şiddetin Görünmeyen Yüzünün Türk Sinemasındaki Tasviri: Vesikalı Yarim. TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA KADIN ARAŞTIRMALARI, 2015-04-09, 2015-04-11, Adana, Türkiye, 2015. 200
http://kadinkongre.cu.edu.tr/tr/DokumanView.aspx?pageId=1486

Uluslararası - Özet - Sözlü 100

1. ŞAHİN, B.; AÇIKALIN, N., Born Into Brothels: Calcutta’s Red Lıght Kıds’te Yoksulluğun Ve Toplumsal Damgalanmanın Varisi Olarak Çocukluk. Üçüncü Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 2017-10-26, 2017-10-28, K.Maraş, Türkiye, 2017. 100
https://asoscongress.com/inde0x.php

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 100

1. ÇAKIR, H.; ŞAHİN, B., Pierre Bourdieu’nun Alan Kavramının Kimlik Hareketlerindeki Yeni Tezahürü Olarak Feminist İşgal Eylemleri. III. Bourdieu Sempozyumu, 2016-04-14, 2016-04-15, Antalya, Türkiye, 2016. 100
http://www.pierrebourdieu.com/

Ulusal - Özet - Sözlü 100

2. Şahin, B., Türkiye’deki Vicdani Ret Tartışmalarının Çeşitleri ve Değişimi. ÜÇÜNCÜ TÜRKİYE LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALAR KONGRESİ (TLÇK), 2014-05-15, 2014-05-18, Sakarya, Türkiye, 2014. 50
http://www.tlck.org.tr/wp-content/uploads/2015/08/III.-TL%C3%87K-%C3%96zet-Kitap%C3%A7%C4%B1%C4%9F%C4%B1.pdf

1. Şahin, B., Türkiye’de Erkeklik-Militarizm Bağı Üzerine Tartışmalar. Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Öğrenci Kongresi, 2014-04-24, 2014-04-25, Ankara, Türkiye, 2014. 50
https://aukadinkongre.blogspot.com.tr/