Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doktor Öğretim Üyesi Bora Reşitoğlu
Özgeçmiş
:
Birim
:
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu / Anestezi ( İkmep ) .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
GSM
:
+90-530-5433084 .
Telefon
:
+90-324-2347723 .
Dahili
:
121 .
Oluşturma
:
2015-10-02 11:53:31 .
Düzenleme
:
2017-12-27 12:11:52 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
6
ARTICLES WITH
CITATION DATA
6
SUM OF THE
TIMES CITED
73
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
12.17
Researcher ID
Scholar ID
h-index
2
Puan

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS TIBBİ BİYOLOJİK BİLİMLER İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2002
YÜKSEK LİSANS FİZYOLOJİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2006
DOKTORA FİZYOLOJİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2012
Doktora Tezi

1. Hipoksik iskemik beyin hasarı oluşturulmuş yeni doğan ratlarda intraperitoneal ozon uygulamasının morris su tankındaki spasyal bellek performansına etkisi Danışman: Dr. Zeliha KURTOĞLU, Mersin Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoloji Anabilim Dalı, MERSİN, Türkiye, 2012.

Theses_001.pdf

Yüksek Lisans Tezi

1. 20-49 Yaş Arası Normal Bireylere Ait Görsel Uyarılma Potansiyelleri Ve Elektroretinogram Kayıtlarının Norm Değerlerinin Belirlenmesi Danışman: Dr. Tolgay ERGENOĞLU, Mersin Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoloji Anabilim Dalı, MERSİN, Türkiye, 2006.

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2004-07-29 - 2010-10-19
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2010-10-19 - Devam ediyor
DR. ÖĞRETİM ÜYESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2016-09-23 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
YÜKSEKOKUL KURULU ÜYESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-10-14 - Devam ediyor
YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-10-14 - Devam ediyor
ANESTEZİ PROGRAMI KOORDİNATÖRÜ KOORDİNATÖR SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013-09-03 - Devam ediyor
AKADEMİK TEŞVİK ÖN İNCELEME HEYETİ ÜYESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-01-15 - 2019-01-15
MÜDÜR YARDIMCISI SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-10-14 - 2017-12-29
MERKEZ DANIŞMA KURULU ÜYESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2013-05-02 - 2016-05-02
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 3650
2018
6. Reşitoğlu, B.; çelik, Y.; Kömür, M.; Polat, A.; Erdoğan, S.; Arslanköylü, A.; Beydağı, H. The efficacy of ozone therapy in neonatal rats with hypoxic ischemic brain injury. BRATİSLAVA MEDİCAL JOURNAL-BRATİSLAVSKE LEKARSKE LİSTY, 2018, 119, 81-85. 800 + 0
10.4149/BLL_2018_015

2016
5. çelik, Y.; Reşitoğlu, B.; Kömür, M.; Polat, A.; Aslanköylü, A.; Okuyaz, .; Erdoğan, S.; Beydağı, H. Is levetiracetam neuroprotective in neonatal rats with hypoxic ischemic brain injury? . BRATİSLAVA MEDİCAL JOURNAL, 2016, 117, 730-733. 650 + 0
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28127971

4. çelik, Y.; Atıcı, A.; Beydağı, H.; Reşitoğlu, B.; Yılmaz, N.; ün, .; Polat, A.; Bağdatoğlu, C.; Dağtekin, A.; Sungur, M. The effects of fibroblast growth factor-2 and pluripotent astrocytic stem cells on cognitive function in a rat model of neonatal hypoxic-ischemic brain injury. THE JOURNAL OF MATERNAL-FETAL & NEONATAL MEDİCİNE, 2016, 29, 2199-2204. 350 + 0
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3109/14767058.2015.1080683

Publications_002.pdf

3. çelik, Y.; Reşitoğlu, B.; Kömür, M.; Polat, A.; Erdoğan, S.; Alakaya, M.; Beydağı, H. Fibroblast growth factor 2 improves cognitive function in neonatal rats with hypoxic ischaemic brain injury. JOURNAL OF PAKİSTAN MEDİCAL ASSOCİATİON, 2016, 66, 549-553. 700 + 0
http://www.jpma.org.pk/full_article_text.php?article_id=7740

Publications_005.pdf

2014
2. Komur, M.; Okuyaz, C.; Celik, Y.; Resitoglu, B.; Polat, A.; Balci, S.; Tamer, L.; Erdogan, S.; Beydagi, H. Neuroprotective effect of levetiracetam on hypoxic ischemic brain injury in neonatal rats. CHİLD'S NERVOUS SYSTEM, 2014, 30, 1001-1009. 400 + 60
http://dx.doi.org/10.1007/s00381-014-2375-x


Alıntılanma Sayısı: 12
2010
1. Dal, U.; Erdogan, T.; Resitoglu, B.; Beydagi, H. Determination of preferred walking speed on treadmill may lead to high oxygen cost on treadmill walking. GAİT & POSTURE, 2010, 31, 366-369. 750 + 190
http://dx.doi.org/10.1016/j.gaitpost.2010.01.006


Alıntılanma Sayısı: 38
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 610
2017
5. Bahar, L.; Gül, M.; Yıldız, F.; Reşitoğlu, B.; Erden ertürk, S.; çelik, Y. The Effects of FGF2 and Ozone Applications to Experimental Hypoxic Ischemic Rat Cerebrum. KASMERA JOURNAL, 2017, 45, 1-22. 110 + 0
http://www.kasmerajournal.com/index.html#

Publications_007.pdf

2013
4. Bahar, L.; Kahraman, S.; Reşitoğlu, B.; Baykal, T. Ultrastructural and immunohistochemical evaluation of endometrial tissues of infertile women with recurrent implantation failure . EASTERN JOURNAL OF MEDİCİNE, 2013, 18, 1-7. 150 + 0
http://search.proquest.com/openview/d542a020fc3bb808d2d533eb07e6f583/1?pq-origsite=gscholar

2012
3. Bahar, L.; Kahraman, S.; Baykal, T.; Reşitoğlu, B. Fertil ve İmplantasyon Başarısızlığı Olan İnfertil Kadınlarda Endometrial Doku Ko-kültürlerinin Karşılaştırılması. FIRAT TIP DERGİSİ, 2012, 17, 148-152. 130 + 0
http://www.firattipdergisi.com/text.php3?id=755

Publications_004.pdf

2010
2. Ergenoğlu, T.; Atıcı, A.; Büyükdereli, Z.; Reşitoğlu, B.; Turhan, A.; Beydağı, H. Hipoksik iskemik beyin hasarı oluşturulan yenidoğan sıçanlarda ABT-491 uygulamasının görsel uyarılma potansiyelleri üzerine etkileri. TÜRK PED ARŞ., 2010, 45, 319-323. 110 + 0
http://dx.doi.org/10.4274/tpa.45.319

2006
1. Ergenoğlu, T.; Uslu, A.; Ergen, M.; Reşitoğlu, B.; Beydağı, H.; Demiralp, T. OLAYA İLİŞKİN POTANSİYELLERİN N2 DALGASI, UYARANLARIN YENİLİĞİNİ YANSITMAKTADIR. ERCİYES MEDİCAL JOURNAL, 2006, 28, 49-56. 110 + 0
http://erciyesmedj.com/sayilar/223/buyuk/pdf_EMJ_162.pdf

Publications_001.pdf

Uluslararası - Alan endexleri 0
2018
1. Reşitoğlu, B.; Tubay bağdatoğlu, .; Bahar, L.; Erden, S.; Apaydın, S.; Pekoğlu, E. “İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitiminin Sağlık Hizmetleri Öğrencilerinin Bilgi Ve Farkındalıklarına Etkisi”,. JOURNAL OF INTERNATİONAL SCİENTİFİC RESEARCHES (IBAD), 2018, 3, 459-473. 0 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 260
2017
2. Bahar, L.; Erden ertürk, S.; Reşitoğlu, B.; Kar, H. İlk ve Acil Yardım Programı ve Perfüzyon Teknikleri Program Mezunlarının Mesleki Hedef ve Beklentilerinin İncelenmesi: Pilot Çalışma. TIP ARAŞTIRMALARI ARŞİVİ, 2017, 2, 8-13. 150 + 0
http://armedin.org/son_sayi.php?dil=tr

Publications_006.pdf

2010
1. Dal, U.; Erdoğan, T.; Cüreoğlu, A.; Reşitoğlu, B.; Helvacı, .; Beydağı, H. Antropometrik Özelliklerin Tercih Edilen Yürüme Hızı ve Yürüme Sırasında Harcanan Enerji Miktarına Etkileri: Oksijen Maliyeti-Oksijen Tüketimi. MERSİN ÜNİV. SAĞLIK BİLİM DERG, 2010, 3, 9-14. 110 + 0
http://www.mersin.edu.tr/edergi/?journal=sbed&page=article&op=view&path%5B%5D=143

Publications_003.pdf

Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 50
1. Bahar, L.; Gül, M.; Eras, N.; Reşitoğlu, B.; Bayat, N. Researches On Science And Art In 21 St Century, ISBN: 978-605-180-771-3, Gece Kitaplığı, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 1548 Sayfa, İngilizce, ANKARA, Türkiye, 2017. 50
http://gecekitapligi.com
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 180

2. KARAÇİZMELİ, F.; TUBAY BAĞDATOĞLU, Ö.; KAYA, Z.; ERDEN ERTÜRK, S.; REŞİTOĞLU, B.; BAĞDATOĞLU, C., Ameliyathane Ortamının Hekimler Üzerindeki Psiko-Sosyal Etkileri. International Congress of Science and Technology Research, 2018-08-10, 2018-08-12, Odessa, Ukrayna, 2018. 90

1. TUBAY BAĞDATOĞLU, Ö.; KARAÇİZMELİ, F.; KAYA, Z.; ERDEN ERTÜRK, S.; REŞİTOĞLU, B.; BAĞDATOĞLU, C., Ameliyathane Ortamındaki Çalışma Koşullarının Sağlık Çalışanları Açısından Değerlendirilmesi. International Congress of Science and Technology Research, 2018-08-10, 2018-08-12, Odessa, Ukrayna, 2018. 90

Uluslararası - Özet - Sözlü 435

7. TUBAY BAĞDATOĞLU, Ö.; YILDIRIM YAROĞLU, H.; BAYRAM ABİHA, G.; REŞİTOĞLU, B.; ERDEN ERTÜRK, S.; KAR, H., Evaluation Of The Knowledge And Relevance Of Laboratory Workers And Medical Laboratory Program Students About Occupational Risks. Internatıonal Congress Of Health And Envıronment, 2017-10-23, 2017-10-25, ADANA, Türkiye, 2017. 55

6. BAHAR, L.; ERAS, N.; KUL, S.; REŞİTOĞLU, B., Sağlik Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İnfertilite Ve Yardimci Üreme Tekniklerine Bakişlari. I. International Scientific and Vocational Studies Congress, 2017-10-05, 2017-10-08, NEVŞEHİR, Türkiye, 2017. 65

5. REŞİTOĞLU, B.; TUBAY BAĞDATOĞLU, Ö.; BAHAR, L.; ERDEN ERTÜRK, S.; APAYDIN, S.; PEKOĞLU, E., Sağlık Hizmetlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Dersinin Öğrencilerin Bilgi Ve Tutumlarındaki Etkisi. 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 2017-06-29, 2017-07-01, AYDIN, Türkiye, 2017. 85

4. KARAÇİZMELİ, F.; TUBAY BAĞDATOĞLU, Ö.; KAYA, Z.; ERDEN ERTÜRK, S.; REŞİTOĞLU, B., Mersin Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Lisans Tamamlama Ve Hemşirelik Lisans Programıyla İlgili Görüşleri. 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 2017-06-29, 2017-07-01, aydın, Türkiye, 2017. 50
Scientific_Meetings_001.pdf

3. BAHAR, L.; GÜL, M.; ÇELİK, Y.; YILDIZ, F.; REŞİTOĞLU, B., Effects of FGF-2 and Ozone Applications to Experimental Hypoxic Ischemic Rat Cerebrum. MEDICRES 5TH WORLD CONGRESS, 2015-10-19, 2015-10-25, Newyork, Amerika Birleşik Devletleri, 2015. 50

2. BAHAR, L.; GÜL, M.; ÇELİK, Y.; REŞİTOĞLU, B.; ERDEN, S.; GÜL, S., Effects of Fibroblast Growth Factorand Ozon Applications on Renal Failure in Hypoxi-Ischemic Rats. Medicres 4th World Congress, 2014-10-16, 2014-10-18, Newyork, Amerika Birleşik Devletleri, 2014. 55

1. BAHAR, L.; REŞİTOĞLU, B.; GÜL, M.; ÇELİK, Y.; YİĞİTCAN, B.; ERTÜRK, S., Protective Effects of Fibroblast Growth Factorand Ozon Applications on Corneaİn Hypoxic-İschemia Rats. Medicres 4th World Congress, 2014-10-16, 2014-10-18, Newyork, Amerika Birleşik Devletleri, 2014. 75

Uluslararası - Özet - Poster 32

1. YALIN, S.; REŞİTOĞLU, B.; HATUNGİL, R.; ÇÖMELEKOĞLU, Ü.; ŞAHİN, N.; BERKÖZ, M.; EROĞLU, P., Does ovariectomy have any impact on spatial memory performance in morris water maze?. 4th International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress, 2012-06-26, 2012-06-29, Isparta, Türkiye, 2012. 32

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 550

7. BAHAR, L.; ERTÜRK, S.; REŞİTOĞLU, B.; KAR, H., İlk ve Acil Yardım Programı Öğrencilerinin Mezuniyet Sonrası Mesleki Hedef ve Beklentilerinin İncelenmesi: Pilot Çalışma. Yükseköğretim Stratejileri ve Kurumsal İşbirliği Sempozyumu, 2015-10-22, 2015-10-24, Mersin, Türkiye, 2015. 75

6. ERTÜRK, S.; BAHAR, L.; BAĞDATOĞLU, Ö.; REŞİTOĞLU, B.; KAR, H., Mersin Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı Öğrencilerinin Mezuniyet Sonrası Mesleki Hedef Algılarının İncelenmesi: Pilot Çalışma. Yükseköğretim Stratejileri ve Kurumsal İşbirliği Sempozyumu, 2015-10-22, 2015-10-24, Mersin, Türkiye, 2015. 60

5. ABİHA, G.; REŞİTOĞLU, B.; BAĞDATOĞLU, Ö.; KAR, H., Mersin Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Programı Öğrencilerinin Mezuniyet Sonrası Mesleki Hedefleri ve Memnuniyet Düzeyleri. Yükseköğretim Stratejileri ve Kurumsal İşbirliği Sempozyumu, 2015-10-22, 2015-10-24, Mersin, Türkiye, 2015. 85

4. BAĞDATOĞLU, Ö.; REŞİTOĞLU, B.; KAR, H., Mersin Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ameliyathane Hizmetleri Programı Öğrencilerinin Eğitim Memnuniyet Düzeyleri ve Mesleki Hedefleri. Yükseköğretim Stratejileri ve Kurumsal İşbirliği Sempozyumu, 2015-10-22, 2015-10-24, Mersin, Türkiye, 2015. 100

3. REŞİTOĞLU, B.; BAĞDATOĞLU, Ö.; KAR, H., Mersin Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Programı Öğrencilerinin Mezuniyet Sonrası Mesleki Hedefleri ve Memnuniyet Düzeyleri. Yükseköğretim Stratejileri ve Kurumsal İşbirliği Sempozyumu, 2015-10-22, 2015-10-24, Mersin, Türkiye, 2015. 100

2. BAHAR, L.; ERTÜRK, S.; BAĞDATOĞLU, Ö.; REŞİTOĞLU, B.; KAR, H., Mersin Üniversitesi Perfüzyon Teknikleri Programı Öğrencilerinin Mezuniyet Sonrası Mesleki Hedef ve Beklentilerinin İncelenmesi: Pilot Çalışma. Yükseköğretim Stratejileri ve Kurumsal İşbirliği Sempozyumu, 2015-10-22, 2015-10-24, Mersin, Türkiye, 2015. 60

1. KARAÇİZMELİ, F.; BAHAR, L.; REŞİTOĞLU, B.; BAĞDATOĞLU, Ö.; KAR, H., Mersin Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaşlı Bakımı Programı Öğrencilerinin Mezuniyet Sonrası Mesleki Hedefleri ve Memnuniyet Düzeyleri. Yükseköğretim Stratejileri ve Kurumsal İşbirliği Sempozyumu, 2015-10-22, 2015-10-24, Mersin, Türkiye, 2015. 70

Ulusal - Özet - Sözlü 310

10. REŞİTOĞLU, B.; APAYDIN, S.; KAR, H., Türkiyede Bir İlk Otopsi Yardımcılığı Programı. I.Ulusal Şişli Sempozyumu: Türkiye'de Meslek Yüksekokulu Algısı, 2015-06-04, 2015-06-05, İstanbul, Türkiye, 2015. 50

9. BÜYÜKAKILLI, B.; BALLI, E.; GÜRGÜL, S.; REŞİTOĞLU, B.; ÖZCAN, T.; YETKİN, D.; BEYDAĞI, H., Hipoksi İskemi Oluşturulmuş Neonatal Sıçanlarda Ozon Uygulamasının Kalp Kasının İnce Yapısı Üzerine Etkisi. 12. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, 2014-05-27, 2014-05-30, Ankara, Türkiye, 2014. 25

8. BAHAR, L.; ÇELİK, Y.; GÜL, M.; BAYAT, N.; REŞİTOĞLU, B.; ERAS, N., Effects of fibroblast growth factor applications, on cerebellum Purkinje cells of neonatal rats with hypoxic-ischemic brain damage. . XII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, 2014-05-27, 2014-05-30, Ankara, Türkiye, 2014. 22

7. BÜYÜKAKILLI, B.; GÜRGÜL, S.; REŞİTOĞLU, B.; BEYDAĞI, H.; ERDOĞAN, S., Hipoksiİskemi Oluşturulmuş Neonatal Sıçanlarda Ozon Uygulamasının Kalp Kası Mekanik Aktivitesi Üzerine Etkisi. 25. Ulusal Biyofizik Kongresi, 2013-09-24, 2013-09-27, Trabzon, Türkiye, 2013. 35

6. REŞİTOĞLU, B.; ÇELİK, Y.; ATICI, A.; KÖMÜR, M.; POLAT, A.; GÜMÜŞ, L., Hipoksikİskemik Beyin Hasarı Oluşturulmuş Yenidoğan Sıçanlara Periton İçi Ozon VerilmesininBilişsel ve Motor Yetiler Üzerine Etkileri.. 21 Ulusal Neonatoloji Kongresi., 2013-04-14, 2013-04-17, Belek, Türkiye, 2013. 42

5. ATICI, A.; ÖZKAN, A.; REŞİTOĞLU, B.; POLAT, A.; DAĞ, F.; BEYDAĞI, H., Hipoksik İskemik Beyin Hasarı Oluşturulmuş Yenidoğan Sıçanlarda Nitrik Oksit Sentaz Baskılayıcısı Uygulamasının Nöronal Apoptozis ve Bilişsel-Motor Yetiler Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi.. 18. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 2010-04-21, 2010-04-24, Bodrum, Türkiye, 2010. 32

4. ÖZKAN, A.; ATICI, A.; BEYDAĞI, H.; REŞİTOĞLU, B.; SUNGUR, M.; POLAT, A., Hipoksikİskemik Beyin Hasarı Oluşturulmuş Yenidoğan Sıçanlarda Tümör Nekrozis Faktör Alfa Baskılayıcısı Uygulamasının NöronalApoptozis ve Bilişsel-Motor Yetiler Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi. . 18. Ulusal Neonatoloji Kongresi., 2010-04-21, 2010-04-24, Bodrum, Türkiye, 2010. 27

3. DAL, U.; ERDOĞAN, T.; REŞİTOĞLU, B.; BEYDAĞI, H., Yürüme Hızının Koşu Bandı veya Zeminde Tespit Edilmesi: Oksijen Tüketimi Ölçümlerini Etkiler mi? . II. Egzersiz Fizyolojisi Sempozyumu, 2009-05-07, 2009-05-08, İZMİR, Türkiye, 2009. 37

2. BÜYÜKDERELİ, Z.; ATICI, A.; BEYDAĞI, H.; REŞİTOĞLU, B.; TURHAN, A.; POLAT, A.; SUNGUR, M., Hipoksikİskemik Beyin Hasarı Oluşturulmuş Yenidoğan Sıçanlarda Trombosit Uyarıcı Faktör Antagonisti Uygulamasının Bilişsel ve Motor Yetiler Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi.. XVII. UNECO Kongresi. , 2009-04-27, 2009-04-30, Çeşme, Türkiye, 2009. 22

1. ATICI, A.; ÖZKAN, A.; ÜN, İ.; YILMAZ, N.; REŞİTOĞLU, B.; KÖSEOĞLU, A.; POLAT, A., Deneysel Olarak Hipoksikİskemik Beyin Hasarı Oluşturulmuş Sıçanlara Astrosit Kök Hücre Verilmesinin Bilişsel ve Motor Yetiler Üzerine Etkilerinin Araştırılması.. XVII. UNECO Kongresi, 2009-04-27, 2009-04-30, Çeşme, Türkiye, 2009. 15

Ulusal - Özet - Poster 237

14. BAHAR, L.; GÜL, M.; ÇELİK, Y.; YILDIZ, F.; REŞİTOĞLU, B., Deneysel Hipoksik İskemik Ratlarda Serebruma FGF-2 ve Ozon Uygulamalarının Etkileri.. 22. Elektron Mikroskopi Kongresi , 2015-09-02, 2015-09-04, İstanbul, Türkiye, 2015. 12

13. BAHAR, L.; GÜL, M.; REŞİTOĞLU, B.; ÇELİK, Y.; BAYAT, N.; ERAS, N., Hipoksik İskemik Beyin Hasarında Ozon Uygulamalarının Serebellar Kortekse Etkileri. . 12. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi. , 2014-05-27, 2014-05-30, Ankara, Türkiye, 2014. 16

12. BÜYÜKAKILLI, B.; GÜRGÜL, S.; REŞİTOĞLU, B.; BEYDAĞI, H.; ERDOĞAN, S., Hipoksiİskemi Oluşturulmuş Neonatal Sıçanlarda Ozon UygulamasınınPeriferik Sinir Üzerine Etkisi. 25. Ulusal Biyofizik Kongresi., 2013-09-24, 2013-09-27, Trabzon, Türkiye, 2013. 17

11. REŞİTOĞLU, B.; BEYDAĞI, H.; HATUNGİL, R.; ÇÖMELEKOĞLU, Ü.; ŞAHİN, N.; EROĞLU, P.; BERKÖZ, M., Stres Açık Alan Düzeneğinde Katedilen Mesafeyi Etkiler mi?. 23. ULUSAL BİYOKİMYA KONGRESİ, 2011-11-29, 2011-12-02, Adana, Türkiye, 2011. 16

10. BAHAR, L.; KAHRAMAN, S.; REŞİTOĞLU, B.; BAYKAL, T., IVF/Embriyo transfer sonrası gebelik oluşmayan infertil kadınların ve fertil kadınların endometriyum dokularının E-Cadherin ile immünreaktivite ve ince yapı düzeyinde karşılaştırılması. . 20. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, 2011-10-25, 2011-10-28, Antalya, Türkiye, 2011. 18

9. DAL, U.; ERDOĞAN, T.; MARAŞLIGİL, B.; REŞİTOĞLU, B.; HELVACI, İ.; BEYDAĞI, H., Yürüme Testlerinde Enerji Sarfiyatının Değerlendirilmesi: Oksijen Tüketimi-Oksijen Maliyeti. III. Egzersiz Fizyolojisi Sempozyumu, 2011-05-13, 2011-05-14, Adana, Türkiye, 2011. 13

8. YÜNLÜEL, D.; REŞİTOĞLU, B.; MARAŞLIGİL, B.; SÖĞÜT, F.; EROĞLU, P.; HATUNGİL, R.; ÇÖMELEKOĞLU, Ü., Stres, Morris su tankında spasyal bellek performansına etkili mi?. . 10. Ulusal Sinirbilim Kongresi, 2011-04-09, 2011-04-12, İstanbul, Türkiye, 2011. 13

7. REŞİTOĞLU, B.; ERGENOĞLU, T., Yaşın Görsel Uyarılma Potansiyelleri ve Elektroretinogram Kayıtları Üzerine Etkileri. . 9. Ulusal Sinirbilim Kongresi. , 2010-04-13, 2010-04-17, İstanbul, Türkiye, 2010. 25

6. MARAŞLIGİL, B.; BÜYÜKDERELİ, Z.; REŞİTOĞLU, B.; SUNGUR, M.; ERGENOĞLU, T.; BEYDAĞI, H., Morris Su Tankı Referans Bellek Çalışmasında Yuvarlak veya Kare Platform Kullanmanın Sonuca Etkisi Var mı? . 7. Ulusal Sinirbilimleri Kongresi., 2008-04-16, 2008-04-20, Adana, Türkiye, 2008. 16

5. ERGENOĞLU, T.; ATICI, A.; BÜYÜKDERELİ, Z.; REŞİTOĞLU, B.; TURHAN, A.; , H., Yenidoğan Sıçanlarda Abt-491 Uygulamasının Görsel Uyarılma Potansiyelleri Üzerine Etkileri.. 7. Ulusal Sinirbilimleri Kongresi. , 2008-04-16, 2008-04-20, Adana, Türkiye, 2008. 15

4. REŞİTOĞLU, B.; ERGENOĞLU, T.; BEYDAĞI, H., Cinsiyetin Görsel Uyarılma Potansiyelleri Ve Elektroretinogram Kayıtları Üzerine Etkileri. . Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 32. Ulusal Kongresi., 2006-09-18, 2006-09-22, Denizli, Türkiye, 2006. 25

3. ERGENOĞLU, T.; CANAN, G.; BEYDAĞI, H.; REŞİTOĞLU, B.; KESGİN, Y.; ERDAL, M.; DEMİRALP, T., TriptofanHidroksilaz A218c Gen Polimorfizmi Uyaran Ayrım Sürecini Etkilemektedir.. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 31. Ulusal Kongresi. , 2005-09-27, 2005-09-30, Gaziantep, Türkiye, 2005. 12

2. ERGENOĞLU, T.; ERGEN, M.; REŞİTOĞLU, B.; BEYDAĞI, H.; DEMİRALP, T., P3a Dalgası Ödev Bağlamındaki Kesintiyi Gösterir.. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 31. Ulusal Kongresi, 2005-09-27, 2005-09-30, Gaziantep, Türkiye, 2005. 17

1. ERGENOĞLU, T.; ERGEN, M.; REŞİTOĞLU, B.; BEYDAĞI, H.; DEMİRALP, T., The N2 Wave But Not the P3a Wave of Event-Related Potentials (ERPs) Indexesthe Novelty of the Eliciting Stimuli. . 3rd NationalCongress of Neuroscience, 2004-04-07, 2004-04-11, Denizli, Türkiye, 2004. 17

Uluslararası - Yürütücü 0

1. International Mersin Science Night (MERSCIN), H2020, Proje No: 815725, 0 TL, Yürütücü, 2018,Tamamlandı. 0

Ulusal - Araştırmacı 100

2. Hipoksik İskemik Beyin Hasarı Oluşturulmuş Yenidoğan Ratlarda İntraperitoneal Ozon Uygulamasının Morris Su Tankındaki Spasyal Bellek Performansına Etkisi, BAP, Proje No: BAP-SBE F (BR) 2011-4 DR, 18 TL, Araştırmacı, Devam ediyor... 50

1. Stres ve menopozun öğrenme üzerine etkileri, BAP, Proje No: BAP ECZ F TEB (SY) 2009-7A, 18000 TL, Araştırmacı, 2011,Tamamlandı. 50

Ulusal 75
1. TÜRK NEONATOLOJİ DERNEĞİ UNECO, 2009-04-27, İZMİR, Türkiye. 25
2. Türk Pediatri Arşivi Dergisi, 2010-01-01, İstanbul, Türkiye. 50
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ENF108 Bilgisayar Beceri ve Uygulamal Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Anestezi ( İkmep ) 1-1-2
Bahar ENF108 Bilgisayar Beceri ve Uygulamal Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Anestezi ( İkmep ) 1-1-2
Bahar ENF108 Bilgisayar Beceri ve Uygulamal Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Anestezi ( İkmep ) 2-2-3
Bahar SHM206 Bilgi ve İletişim Teknolojisi Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Anestezi ( İkmep ) 2-2-3
Bahar ENF108 Bilgisayar Beceri ve Uygulamal Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... İlk ve Acil Yardım ( İkmep ... 1-1-2
Bahar ENF108 Bilgisayar Beceri ve Uygulamal Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Görüntüleme Teknikle... 1-1-2
Bahar ENF108 Bilgisayar Beceri ve Uygulamal Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Görüntüleme Teknikle... 1-1-2
Bahar ENF108 Bilgisayar Beceri ve Uygulamal Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ... 1-1-2
Bahar ENF108 Bilgisayar Beceri ve Uygulamal Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ... 1-1-2
Bahar ENF114 Bilgisayar Beceri ve Uygulamal Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Otopsi Yardımcılığı 1-1-2
Bahar ENF114 Bilgisayar Beceri ve Uygulamal Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Ameliyathane Hizmetleri 1-1-2
Bahar PER102 Perfüzyon Fizyolojisi Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Perfüzyon Teknikleri 2-0-2
Bahar ENF114 Bilgisayar Beceri ve Uygulamal Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Perfüzyon Teknikleri 1-1-2
Bahar ENF114 Bilgisayar Beceri ve Uygulamal Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Dokümantasyon ve Sekre... 1-1-2
Bahar ENF114 Bilgisayar Beceri ve Uygulamal Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Yaşlı Bakımı 1-1-2
Bahar ENF108 Bilgisayar Beceri ve Uygulamal Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... İlk ve Acil Yardım ( İkmep ... 1-1-2
Güz SHM 117 Temel Sağlık Uygulamaları Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Anestezi ( İkmep ) 1-1-2
Güz SHM 107 Fizyoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... İlk ve Acil Yardım ( İkmep ... 2-0-2
Güz SHM107 Fizyoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Anestezi ( İkmep ) 2-0-2
Güz SH103 Fizyoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Anestezi 2-1-3
Güz SH103 Fizyoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Ameliyathane Hizmetleri 2-0-2
Güz SHM107 Fizyoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Anestezi ( İkmep ) 2-0-2
Güz SH103 Fizyoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Otopsi Yardımcılığı 2-0-2
Güz SHM 107 Fizyoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ... 2-0-2
Güz SHM 107 Fizyoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ... 2-0-2
Güz SHM107 Fizyoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Görüntüleme Teknikle... 2-0-2
Güz SHM107 Fizyoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Görüntüleme Teknikle... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ENF114 Bilgisayar Beceri ve Uygulamal Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Ameliyathane Hizmetleri 1-1-2
Bahar ENF114 Bilgisayar Beceri ve Uygulamal Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Yaşlı Bakımı 1-1-2
Bahar ENF108 Bilgisayar Beceri ve Uygulamal Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... İlk ve Acil Yardım ( İkmep ... 2-2-3
Bahar ENF114 Bilgisayar Beceri ve Uygulamal Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Dokümantasyon ve Sekre... 1-1-2
Bahar ENF108 Bilgisayar Beceri ve Uygulamal Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Görüntüleme Teknikle... 2-2-3
Bahar ENF108 Bilgisayar Beceri ve Uygulamal Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Anestezi ( İkmep ) 2-2-3
Bahar ENF114 Bilgisayar Beceri ve Uygulamal Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Perfüzyon Teknikleri 1-1-2
Bahar ENF108 Bilgisayar Beceri ve Uygulamal Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ... 2-2-3
Bahar SHM206 Bilgi ve İletişim Teknolojisi Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Anestezi ( İkmep ) 2-2-3
Bahar ENF114 Bilgisayar Beceri ve Uygulamal Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Otopsi Yardımcılığı 1-1-2
Bahar PER102 Perfüzyon Fizyolojisi Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Perfüzyon Teknikleri 2-0-2
Güz FZY 103 Fizyoloji İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 3-0-3
Güz FZY 103 Fizyoloji İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 3-0-3
Güz SHM107 Fizyoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Anestezi ( İkmep ) 2-0-2
Güz SHM 107 Fizyoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... İlk ve Acil Yardım ( İkmep ... 2-0-2
Güz SHM 107 Fizyoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ... 2-0-2
Güz SH103 Fizyoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Otopsi Yardımcılığı 2-0-2
Güz SH103 Fizyoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Ameliyathane Hizmetleri 2-1-3
Güz SHM107 Fizyoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Görüntüleme Teknikle... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ENF108 Bilgisayar Beceri ve Uygulamal Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Anestezi ( İkmep ) 2-2-3
Bahar ENF108 Bilgisayar Beceri ve Uygulamal Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... İlk ve Acil Yardım ( İkmep ... 2-2-3
Bahar ENF108 Bilgisayar Beceri ve Uygulamal Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ... 2-2-3
Bahar PER102 Perfüzyon Fizyolojisi Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Perfüzyon Teknikleri 2-0-2
Bahar ENF114 Bilgisayar Beceri ve Uygulamal Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Dokümantasyon ve Sekre... 1-1-2
Bahar ENF108 Bilgisayar Beceri ve Uygulamal Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Görüntüleme Teknikle... 2-2-3
Bahar ENF114 Bilgisayar Beceri ve Uygulamal Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Ameliyathane Hizmetleri 1-1-2
Bahar ENF114 Bilgisayar Beceri ve Uygulamal Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Yaşlı Bakımı 1-1-2
Bahar ENF114 Bilgisayar Beceri ve Uygulamal Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Ameliyathane Hizmetleri 1-1-2
Bahar ANR110 Klinik Anestezi I Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Anestezi ( İkmep ) 2-2-3
Bahar ENF108 Bilgisayar Beceri ve Uygulamal Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... İlk ve Acil Yardım ( İkmep ... 2-2-3
Bahar SH202 Temel Bilgi Teknolojileri Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Ambulans ve Acil Bakım Teknik... 1-1-2
Bahar SHM206 Bilgi ve İletişim Teknolojisi Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Anestezi ( İkmep ) 2-2-3
Bahar ENF114 Bilgisayar Beceri ve Uygulamal Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Otopsi Yardımcılığı 1-1-2
Bahar ENF114 Bilgisayar Beceri ve Uygulamal Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Perfüzyon Teknikleri 1-1-2
Güz FZY 103 Fizyoloji İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 3-0-3
Güz FZY 103 Fizyoloji İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 3-0-3
Güz SH103 Fizyoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Ameliyathane Hizmetleri 2-1-3
Güz SH103 Fizyoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Perfüzyon Teknikleri 2-0-2
Güz SHM107 Fizyoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Görüntüleme Teknikle... 2-0-2
Güz SHM107 Fizyoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Anestezi ( İkmep ) 2-0-2
Güz SH103 Fizyoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Otopsi Yardımcılığı 2-0-2
Güz SHM 107 Fizyoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ... 2-0-2
Güz SHM 107 Fizyoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... İlk ve Acil Yardım ( İkmep ... 2-0-2
Güz SH103 Fizyoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Yaşlı Bakımı 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ANR214 Reanimasyon II Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Anestezi ( İkmep ) 1-3-2
Bahar ANR114 Mesleki Uygulamalar Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Anestezi ( İkmep ) 2-7-4
Bahar SH136 Temel Bilgi Teknolojileri Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Otopsi Yardımcılığı 1-1-2
Bahar SH146 Temel Bilgi Teknolojileri Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Dokümantasyon ve Sekre... 1-1-2
Bahar SHM114 Bilgi ve İletişim Teknolojiler Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ... 2-2-3
Bahar SH112 Temel Bilgi Teknolojileri Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Yaşlı Bakımı 1-1-2
Bahar PER102 Perfüzyon Fizyolojisi Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Perfüzyon Teknikleri 2-0-2
Bahar SH112 Temel Bilgi Teknolojileri Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar 1-1-2
Bahar SHM 206 Bilgi ve İletişim Teknolojisi Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... İlk ve Acil Yardım ( İkmep ... 2-2-3
Bahar SH202 Temel Bilgi Teknolojileri Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Ameliyathane Hizmetleri 1-1-2
Bahar SHM206 Bilgi ve İletişim Teknolojisi Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Anestezi ( İkmep ) 2-2-3
Bahar SH112 Temel Bilgi Teknolojileri Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Perfüzyon Teknikleri 1-1-2
Bahar TL 120 Bilgi ve İletişim Teknolojiler Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ... 2-2-3
Bahar ANR218 Anestezi Uygulama II Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Anestezi ( İkmep ) 2-16-6
Bahar ANR216 Mesleki Uygulamalar Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Anestezi ( İkmep ) 2-7-4
Bahar ANR110 Klinik Anestezi I Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Anestezi ( İkmep ) 2-2-3
Bahar SHM112 Bilgi ve İletişim Teknolojisi Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Görüntüleme Teknikle... 2-2-3
Güz FZY 103 Fizyoloji İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 3-0-3
Güz FZY 103 Fizyoloji İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 3-0-3
Güz FZY103 Fizyoloji İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 4-0-4
Güz ANR219 Anestezi Uygulama I Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Anestezi ( İkmep ) 2-20-7
Güz SHM103 Kimya Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Görüntüleme Teknikle... 2-0-2
Güz SHM107 Fizyoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Görüntüleme Teknikle... 2-0-2
Güz SH103 Fizyoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Otopsi Yardımcılığı 2-0-2
Güz SH103 Fizyoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Yaşlı Bakımı 2-0-2
Güz ANR211 Klinik Anestezi II Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Anestezi ( İkmep ) 2-4-3
Güz SH103 Fizyoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Ameliyathane Hizmetleri 2-1-3
Güz SHM107 Fizyoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Anestezi ( İkmep ) 2-0-2
Güz ANR217 Reanimasyon I Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Anestezi ( İkmep ) 2-6-4
Güz SHM 107 Fizyoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... İlk ve Acil Yardım ( İkmep ... 2-0-2
Güz SH103 Fizyoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Perfüzyon Teknikleri 2-0-2
Güz SH135 Fizyoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar 2-1-3
Güz SHM 107 Fizyoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ... 2-0-2
Güz ANR111 Anestezi Cihazı ve Ekipmanlar Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Anestezi ( İkmep ) 2-5-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ANR218 Anestezi Uygulama II Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Anestezi ( İkmep ) 2-16-6
Bahar SHM114 Bilgi ve İletişim Teknolojiler Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ... 2-2-3
Bahar ANR110 Klinik Anestezi I Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Anestezi ( İkmep ) 2-2-3
Bahar ANR212 Anestezi Uygulama II Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Anestezi ( İkmep ) 2-4-3
Bahar ANR216 Mesleki Uygulamalar Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Anestezi ( İkmep ) 2-7-4
Bahar SH112 Temel Bilgi Teknolojileri Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Yaşlı Bakımı 1-1-2
Bahar SH202 Temel Bilgi Teknolojileri Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Ameliyathane Hizmetleri 1-1-2
Bahar SH112 Temel Bilgi Teknolojileri Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar 1-1-2
Bahar TL 120 Bilgi ve İletişim Teknolojiler Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ... 2-2-3
Bahar SH112 Temel Bilgi Teknolojileri Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Perfüzyon Teknikleri 1-1-2
Bahar SH136 Temel Bilgi Teknolojileri Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Otopsi Yardımcılığı 1-1-2
Bahar SHM206 Bilgi ve İletişim Teknolojisi Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Görüntüleme Teknikle... 2-2-3
Bahar PER102 Perfüzyon Fizyolojisi Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Perfüzyon Teknikleri 2-0-2
Bahar SHM206 Bilgi ve İletişim Teknolojisi Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Anestezi ( İkmep ) 2-2-3
Bahar SHM 206 Bilgi ve İletişim Teknolojisi Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... İlk ve Acil Yardım ( İkmep ... 2-2-3
Bahar SH146 Temel Bilgi Teknolojileri Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Dokümantasyon ve Sekre... 1-1-2
Bahar SHM112 Bilgi ve İletişim Teknolojisi Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Görüntüleme Teknikle... 2-2-3
Bahar ANR214 Reanimasyon II Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Anestezi ( İkmep ) 1-3-2
Bahar ANR114 Mesleki Uygulamalar Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Anestezi ( İkmep ) 2-7-4
Güz FZY103 Fizyoloji İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 4-0-4
Güz FZY103 Fizyoloji İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 4-0-4
Güz FZY103 Fizyoloji İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 4-0-4
Güz SH135 Fizyoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Radyoloji 2-1-3
Güz SHM113 İlkyardım Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Anestezi ( İkmep ) 2-1-3
Güz ANR111 Anestezi Cihazı ve Ekipmanlar Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Anestezi ( İkmep ) 2-5-4
Güz SHM105 Fizik Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Görüntüleme Teknikle... 2-0-2
Güz SHM103 Kimya Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Görüntüleme Teknikle... 2-0-2
Güz SH103 Fizyoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Ameliyathane Hizmetleri 2-1-3
Güz SH103 Fizyoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Perfüzyon Teknikleri 2-0-2
Güz SHM107 Fizyoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Anestezi ( İkmep ) 2-0-2
Güz ANR217 Reanimasyon I Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Anestezi ( İkmep ) 2-6-4
Güz SH103 Fizyoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Yaşlı Bakımı 2-0-2
Güz SBG103 Mesleki Anatomi ve Fizyoloji Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Saç Bakımı ve Güzellik Hiz... 3-0-3
Güz SHM107 Fizyoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Görüntüleme Teknikle... 2-0-2
Güz SH135 Fizyoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar 2-1-3
Güz SHM 107 Fizyoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... İlk ve Acil Yardım ( İkmep ... 2-0-2
Güz SHM 107 Fizyoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ... 2-0-2
Güz ANR219 Anestezi Uygulama I Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Anestezi ( İkmep ) 2-20-7
Güz ANR215 Anestezi Uygulama I Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Anestezi ( İkmep ) 2-8-6
Güz ANR211 Klinik Anestezi II Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Anestezi ( İkmep ) 2-4-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SH136 Temel Bilgi Teknolojileri Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Otopsi Yardımcılığı 1-1-2
Bahar SHM206 Bilgi ve İletişim Teknolojisi Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Anestezi ( İkmep ) 2-2-3
Bahar SHM 206 Bilgi ve İletişim Teknolojisi Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... İlk ve Acil Yardım ( İkmep ... 2-2-3
Bahar SHM206 Bilgi ve İletişim Teknolojisi Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Görüntüleme Teknikle... 2-2-3
Bahar SH112 Temel Bilgi Teknolojileri Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Radyoloji 1-1-2
Bahar SH112 Temel Bilgi Teknolojileri Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar 1-1-2
Bahar SHM112 Bilgi ve İletişim Teknolojisi Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Görüntüleme Teknikle... 2-2-3
Bahar ANR212 Anestezi Uygulama II Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Anestezi ( İkmep ) 2-4-3
Bahar SH112 Temel Bilgi Teknolojileri Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Perfüzyon Teknikleri 1-1-2
Bahar SH202 Temel Bilgi Teknolojileri Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Ameliyathane Hizmetleri 1-1-2
Bahar TL 120 Bilgi ve İletişim Teknolojiler Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ... 2-2-3
Bahar SHM114 Bilgi ve İletişim Teknolojiler Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ... 2-2-3
Bahar ANR110 Klinik Anestezi I Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Anestezi ( İkmep ) 2-2-3
Bahar ANR218 Anestezi Uygulama II Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Anestezi ( İkmep ) 2-16-6
Bahar ANR210 Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Anestezi 2-32-10
Bahar SH146 Temel Bilgi Teknolojileri Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Dokümantasyon ve Sekre... 1-1-2
Bahar SH112 Temel Bilgi Teknolojileri Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Yaşlı Bakımı 1-1-2
Bahar ANR214 Reanimasyon II Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Anestezi ( İkmep ) 1-3-2
Bahar ANR216 Mesleki Uygulamalar Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Anestezi ( İkmep ) 2-7-4
Bahar PER102 Perfüzyon Fizyolojisi Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Perfüzyon Teknikleri 2-0-2
Güz FZY103 Fizyoloji İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 4-0-4
Güz FZY103 Fizyoloji İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 4-0-4
Güz FZY103 Fizyoloji İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 4-0-4
Güz ANR215 Anestezi Uygulama I Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Anestezi ( İkmep ) 2-8-6
Güz SHM103 Kimya Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Görüntüleme Teknikle... 2-0-2
Güz SHM105 Fizik Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Görüntüleme Teknikle... 2-0-2
Güz ANR219 Anestezi Uygulama I Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Anestezi ( İkmep ) 2-20-7
Güz ANR209 Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Anestezi 2-32-10
Güz ANR211 Klinik Anestezi II Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Anestezi ( İkmep ) 2-4-3
Güz ANR111 Anestezi Cihazı ve Ekipmanlar Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Anestezi ( İkmep ) 2-5-4
Güz SH135 Fizyoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Radyoloji 2-1-3
Güz SH103 Fizyoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Perfüzyon Teknikleri 2-0-2
Güz SHM 107 Fizyoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ... 2-0-2
Güz SH135 Fizyoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar 2-1-3
Güz SHM107 Fizyoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Anestezi ( İkmep ) 2-0-2
Güz SHM107 Fizyoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Görüntüleme Teknikle... 2-0-2
Güz SH103 Fizyoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Ameliyathane Hizmetleri 2-1-3
Güz SHM 107 Fizyoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... İlk ve Acil Yardım ( İkmep ... 2-0-2
Güz SH103 Fizyoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Yaşlı Bakımı 2-0-2
Güz ANR217 Reanimasyon I Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Anestezi ( İkmep ) 2-6-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SH112 Temel Bilgi Teknolojileri Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Perfüzyon Teknikleri 1-1-2
Bahar TL 120 Bilgi ve İletişim Teknolojiler Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ... 2-2-3
Bahar SH112 Temel Bilgi Teknolojileri Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Yaşlı Bakımı 1-1-2
Bahar AAB 118 Acil Sağlık Hizmetleri II Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... İlk ve Acil Yardım ( İkmep ... 1-3-2
Bahar AAB 116 Acil Hasta Bakımı I Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... İlk ve Acil Yardım ( İkmep ... 2-8-4
Bahar SH202 Temel Bilgi Teknolojileri Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Ameliyathane Hizmetleri 1-1-2
Bahar SHM206 Bilgi ve İletişim Teknolojisi Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Anestezi ( İkmep ) 2-2-3
Bahar SHM 206 Bilgi ve İletişim Teknolojisi Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... İlk ve Acil Yardım ( İkmep ... 2-2-3
Bahar SH202 Temel Bilgi Teknolojileri Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Ambulans ve Acil Bakım Teknik... 1-1-2
Bahar SHM206 Bilgi ve İletişim Teknolojisi Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Görüntüleme Teknikle... 2-2-3
Bahar AAB 210 Acil Hasta Bakımı III Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... İlk ve Acil Yardım ( İkmep ... 2-6-4
Bahar AAB104 Acil Hasta Bakımı - II Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Ambulans ve Acil Bakım Teknik... 2-4-3
Bahar SH136 Temel Bilgi Teknolojileri Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Otopsi Yardımcılığı 1-1-2
Bahar AAB114 Ambulans Servisi Eğitimi - II Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Ambulans ve Acil Bakım Teknik... 2-2-3
Bahar SH112 Temel Bilgi Teknolojileri Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar 1-1-2
Bahar SH146 Temel Bilgi Teknolojileri Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Dokümantasyon ve Sekre... 1-1-2
Bahar PER102 Perfüzyon Fizyolojisi Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Perfüzyon Teknikleri 2-0-2
Bahar AAB 208 Travma Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... İlk ve Acil Yardım ( İkmep ... 2-8-4
Bahar AAB 212 Mesleki Uygulama II Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... İlk ve Acil Yardım ( İkmep ... 1-4-2
Bahar AAB106 Acil Yardım ve Kurt. Çalış. - Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Ambulans ve Acil Bakım Teknik... 2-4-3
Bahar AAB206 Acil Bakım Uygulamaları Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Ambulans ve Acil Bakım Teknik... 0-32-8
Güz FZY103 Fizyoloji İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 4-0-4
Güz FZY103 Fizyoloji İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 4-0-4
Güz SH109 Bilgisayar Kullanımı Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Yaşlı Bakımı 1-1-2
Güz AAB 109 Acil Sağlık Hizmetleri I Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... İlk ve Acil Yardım ( İkmep ... 2-4-3
Güz AAB207 Ambülans Servisi Eğitimi III Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Ambulans ve Acil Bakım Teknik... 2-8-4
Güz SH109 Bilgisayar Kullanımı Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Otopsi Yardımcılığı 1-1-2
Güz SH201 Bilgisayar Kullanımı Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Ameliyathane Hizmetleri 1-1-2
Güz SH109 Bilgisayar Kullanımı Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Perfüzyon Teknikleri 1-1-2
Güz AAB205 Acil Yardım ve Kurt. Çalışmala Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Ambulans ve Acil Bakım Teknik... 2-8-4
Güz SH109 Bilgisayar Kullanımı Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Yaşlı Bakımı 4-0-4
Güz SH109 Bilgisayar Kullanımı Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar 1-1-2
Güz SH109 Bilgisayar Kullanımı Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Dokümantasyon ve Sekre... 1-1-2
Güz AAB203 Acil Hasta Bakımı III Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Ambulans ve Acil Bakım Teknik... 2-8-4
Güz SH201 Bilgisayar Kullanımı Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Ambulans ve Acil Bakım Teknik... 1-1-2
Güz SHM 107 Fizyoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... İlk ve Acil Yardım ( İkmep ... 2-0-2
Güz AAB 111 Beden Eğitimi ve Vücut Gelişti Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... İlk ve Acil Yardım ( İkmep ... 0-4-1
Güz SHM103 Kimya Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Görüntüleme Teknikle... 2-0-2
Güz SHM105 Fizik Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Görüntüleme Teknikle... 2-0-2
Güz AAB 211 Mesleki Uygulama I Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... İlk ve Acil Yardım ( İkmep ... 2-8-4
Güz SH103 Fizyoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Ameliyathane Hizmetleri 2-1-3
Güz SH135 Fizyoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Radyoloji 2-1-3
Güz SH103 Fizyoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Perfüzyon Teknikleri 2-0-2
Güz SHM107 Fizyoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Anestezi ( İkmep ) 2-0-2
Güz SH103 Fizyoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Anestezi 2-1-3
Güz SHM 107 Fizyoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ... 2-0-2
Güz SH135 Fizyoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar 2-1-3
Güz SH103 Fizyoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Yaşlı Bakımı 2-0-2
Güz SHM107 Fizyoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Görüntüleme Teknikle... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TL 120 Bilgi ve İletişim Teknolojiler Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ... 2-2-3
Bahar SH112 Temel Bilgi Teknolojileri Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Perfüzyon Teknikleri 1-1-2
Bahar AAB 118 Acil Sağlık Hizmetleri II Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... İlk ve Acil Yardım ( İkmep ... 1-3-2
Bahar SH136 Temel Bilgi Teknolojileri Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Dokümantasyon ve Sekre... 2-2-3
Bahar SH112 Temel Bilgi Teknolojileri Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Anestezi 1-1-2
Bahar SH112 Temel Bilgi Teknolojileri Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar 1-1-2
Bahar SH114 Deontoloji ve Tıbbi Etik Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Ambulans ve Acil Bakım Teknik... 1-0-1
Bahar AAB 116 Acil Hasta Bakımı I Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... İlk ve Acil Yardım ( İkmep ... 2-8-4
Bahar AAB104 Acil Hasta Bakımı - II Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Ambulans ve Acil Bakım Teknik... 2-4-3
Bahar SH202 Temel Bilgi Teknolojileri Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Ameliyathane Hizmetleri 1-1-2
Bahar SH112 Temel Bilgi Teknolojileri Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Radyoloji 1-1-2
Bahar SH136 Temel Bilgi Teknolojileri Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Otopsi Yardımcılığı 1-1-2
Bahar SH202 Temel Bilgi Teknolojileri Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Ambulans ve Acil Bakım Teknik... 1-1-2
Bahar SH112 Temel Bilgi Teknolojileri Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Yaşlı Bakımı 1-1-2
Bahar PER102 Perfüzyon Fizyolojisi Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Perfüzyon Teknikleri 2-0-2
Bahar AAB106 Acil Yardım ve Kurt. Çalış. - Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Ambulans ve Acil Bakım Teknik... 2-4-3
Bahar AAB206 Acil Bakım Uygulamaları Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Ambulans ve Acil Bakım Teknik... 0-32-8
Güz FZY103 Fizyoloji İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 4-0-4
Güz FZY103 Fizyoloji İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 4-0-4
Güz AAB207 Ambülans Servisi Eğitimi III Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Ambulans ve Acil Bakım Teknik... 2-8-4
Güz AAB107 Ambulans Servisi Eğitimi - I Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Ambulans ve Acil Bakım Teknik... 2-4-3
Güz SH109 Bilgisayar Kullanımı Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Perfüzyon Teknikleri 1-1-2
Güz AAB205 Acil Yardım ve Kurt. Çalışmala Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Ambulans ve Acil Bakım Teknik... 2-8-4
Güz AAB103 Acil Hasta Bakımı - I Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Ambulans ve Acil Bakım Teknik... 2-4-3
Güz AAB203 Acil Hasta Bakımı III Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Ambulans ve Acil Bakım Teknik... 2-8-4
Güz AAB 109 Acil Sağlık Hizmetleri I Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... İlk ve Acil Yardım ( İkmep ... 2-4-3
Güz SHM105 Fizik Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Görüntüleme Teknikle... 2-0-2
Güz SH109 Bilgisayar Kullanımı Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Yaşlı Bakımı 4-0-4
Güz SH109 Bilgisayar Kullanımı Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Otopsi Yardımcılığı 1-1-2
Güz SHM 107 Fizyoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... İlk ve Acil Yardım ( İkmep ... 2-0-2
Güz SH109 Bilgisayar Kullanımı Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Dokümantasyon ve Sekre... 1-1-2
Güz SHM 107 Fizyoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ... 2-0-2
Güz SH103 Fizyoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Anestezi 2-1-3
Güz SH103 Fizyoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Ambulans ve Acil Bakım Teknik... 2-1-3
Güz SHM107 Fizyoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Görüntüleme Teknikle... 2-0-2
Güz SHM 109 Meslek Etiği Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... İlk ve Acil Yardım ( İkmep ... 2-0-2
Güz AAB105 Acil Yardım ve Kurt. Çalış. - Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Ambulans ve Acil Bakım Teknik... 2-4-3
Güz SH103 Fizyoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Ameliyathane Hizmetleri 2-1-3
Güz SHM107 Fizyoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Anestezi ( İkmep ) 2-0-2
Güz SH103 Fizyoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Yaşlı Bakımı 2-0-2
Güz SH135 Fizyoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar 2-1-3
Güz SH103 Fizyoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Perfüzyon Teknikleri 2-0-2
Güz SH135 Fizyoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Radyoloji 2-1-3
Yaz FZY103 Fizyoloji İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar AAB104 Acil Hasta Bakımı - II Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Ambulans ve Acil Bakım Teknik... 2-4-3
Bahar PER102 Perfüzyon Fizyolojisi Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Perfüzyon Teknikleri 2-0-2
Bahar AAB106 Acil Yardım ve Kurt. Çalış. - Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Ambulans ve Acil Bakım Teknik... 2-4-3
Bahar AAB206 Acil Bakım Uygulamaları Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Ambulans ve Acil Bakım Teknik... 0-32-8
Güz SH103 Fizyoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Ameliyathane Hizmetleri 2-1-3
Güz SH135 Fizyoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar 2-1-3
Güz SH103 Fizyoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Yaşlı Bakımı 2-0-2
Güz SH103 Fizyoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Anestezi 2-1-3
Güz SH103 Fizyoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Perfüzyon Teknikleri 2-0-2
Güz AAB107 Ambulans Servisi Eğitimi - I Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Ambulans ve Acil Bakım Teknik... 2-4-3
Güz AAB203 Acil Hasta Bakımı III Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Ambulans ve Acil Bakım Teknik... 2-8-4
Güz AAB207 Ambülans Servisi Eğitimi III Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Ambulans ve Acil Bakım Teknik... 2-8-4
Güz AAB103 Acil Hasta Bakımı - I Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Ambulans ve Acil Bakım Teknik... 2-4-3
Güz AAB205 Acil Yardım ve Kurt. Çalışmala Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Ambulans ve Acil Bakım Teknik... 2-8-4
Güz SH103 Fizyoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Ambulans ve Acil Bakım Teknik... 2-1-3
Güz AAB105 Acil Yardım ve Kurt. Çalış. - Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Ambulans ve Acil Bakım Teknik... 2-4-3
Güz SH135 Fizyoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Radyoloji 2-1-3
Yaz SH103 Fizyoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Anestezi 2-1-3
Yaz SH103 Fizyoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Ambulans ve Acil Bakım Teknik... 2-1-3
Yaz TDS115 Tıbbi Terminoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Dokümantasyon ve Sekre... 2-0-2
Yaz SH124 Tıbbi Terminoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Yaşlı Bakımı 2-0-2
Yaz SH124 Tıbbi Terminoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Ambulans ve Acil Bakım Teknik... 2-0-2
Yaz SH103 Fizyoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Yaşlı Bakımı 2-0-2