Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Prof. Dr. Handan Birbicer
Özgeçmiş
:
Birim
:
Tıp Fakültesi / Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı .
DOĞUM TARİHİ
:
30 Eylül 1966 .
İş Adres
:
Mersin Sağlık Araştırma Uygulama Merkezi Anestezi Anbilim Dalı 1Kat .
GSM
:
+90-532-2572101 .
Telefon
:
+90-- .
Faks
:
+90-- .
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2017-09-26 11:15:57 .
Düzenleme
:
2018-05-28 15:01:56 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Uluslararası - SCI/SCI-Expanded kategorisine giren 3225
2017
6. Sagün, A.; Aktaş, F.; Birbiçer, H. Chest wall rigidity due to high dose sugammadex.. JOURNAL OF CLİNİCAL ANESTHESİA, 2017, 43, 3-3. 500 + 5
10.1016/j.jclinane.2017.08.027


Alıntılanma Sayısı: 01
5. Türktan, .; Erdem, H.; Ak, .; özcengiz, D.; Hargreaves, S.; Kaya, .; Karakoç, E.; Kuşcu, .; Tekin, R.; Birbiçer, H. Community acquired infections among refugees leading to Intensive Care Unit admissions in Turkey. INTERNATİONAL JOURNAL OF INFECTİOUS DİSEASES, 2017, 58, 111-114. 100 + 50
http://dx.doi.org/10.1016/j.ijid.2017.02.022.


Alıntılanma Sayısı: 10
2016
4. Azizoğlu, M.; Birbiçer, H.; Memişler, S.; Taşkınlar, H. Reversal of profound neuromuscular blockade with sugammadex in an infant after bronchial foreign body removal . JOURNAL OF CLİNİCAL ANESTHESİA, 2016, 33, 315-316. 425 + 0
2010
3. Bilgin, E.; Birbiçer, H.; özer, Z.; Tok, E.; Doruk, N.; Oral, U. A comparative study of the antiemetic efficacy of dexamethasone ondansetron and metoclopramide in patients undergoing gynecological surgery. MEDİCAL SCİENCE MONİTOR, 2010, 16, 336-341. 750 + 0
2007
2. Birbiçer, H.; Doruk, N.; Cinel, .; Avlan, D.; Bilgin, E.; Oral, U. postop ağrı kontrolünde caudal ropivakaine magnezyum ilavesinin etkisi. PEDİATRİC SURGERY İNTERNAİTONAL, 2007, 23, 195-198. 850 + 0
2005
1. Antmen, B.; şaşmaz, .; Birbiçer, H.; özbek, H.; Burgut, R.; ışık, G.; Kılınç, Y. Safe and effective sedation and analgesia for bone marrow aspiration procedures in children with alfentanil remifentanil and combinations with midazolam. PEDİATRİC ANESTHESİA, 2005, 15, 214-219. 600 + 0
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 170
2016
1. çetin, M.; Birbiçer, H.; Hallıoğlu, O.; örkeci, G. Comparative study between the effects of dexmedetomidine and propofol on cerebral oxygenation during sedation at pediatric cardiac catheterization. ANNALS OF CARDİAC ANETHESİA, 2016, 19, 20-24. 170 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 285
2017
3. Azizoğlu, M.; Bahadır, G.; Naycı, A.; Birbiçer, H.; Temel, G. PEDİYATRİK KISA SÜRELİ CERRAHİLERDE ROKÜRONYUM-SUGAMMADEKS VE SÜKSİNİLKOLİNİN NÖROMÜSKÜLER MONİTÖRİZASYON DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. ANESTEZİ DERGİSİ, 2017, 25, 138-141. 120 + 0
2. Doruk, N.; Sagün, A.; Azizoğlu, M.; Birbiçer, H.; Atıcı, .; Temel, G.; çalık, M. ANESTEZİ UZMANLARININ ZOR HAVAYOLU YÖNETİMİNEYAKLAŞIMLARI. ANESTEZİ DERGİSİİ, 2017, 25, 224-227. 100 + 0
1. Sagün, A.; Mart, .; Doruk, N.; Birbiçer, H. Spinal tümörü olan gebede anestezi uygulaması. ANESTEZİ DERGİSİ, 2017, 25, 47-49. 65 + 0
Uluslararası - SCI/SCI-Exp. indexed - Poster 250

1. Azizoğlu, M.; Birbiçer, H., Comparing to predicting mortality of scoring systems after CPR. 30th ESCIM Annual Congress, 2017-09-23, 2017-09-27, Viyana, Avusturya, 2017. 250

Ulusal - Araştırmacı 50

1. Zor Hava yolu senaryolarında anestezi asistanlarının dört farklı ekipman kullanarak entübasyon becerilerinin değerlendirilmesi, BAP, Proje No: 888631, 0 TL, Araştırmacı, 2017,Tamamlandı. 50

Yönetilen Tıpta Uzmanlık Tezleri 400

1. Ender Para, Post kardiyak Arrest olgularında akut renal disfonksiyonun mortalite üzerine etkisininincelenmesi ve Rıfleile Kdigo kriterlerinin karşılaştırlması, Diğer, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 400

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 8
1. TüRK ANESTEZIYOLOJI VE REANIMASYON DERGISI , [ 2017 : 2 ] . 8
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 6
1. 51. TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON KONGRSİ , [ 2017 : 5 ] . 5
2. TÜRKİYE KLİNİKLERİ , [ 2017 : 1 ] . 1
Ulusal 25
1. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği, 2017-10-25, Antalya, Türkiye. 25
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Yıl AR502 Anesteziyoloji ve Reanimasyon Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl AR502 Anesteziyoloji ve Reanimasyon Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl AR502 Anesteziyoloji ve Reanimasyon Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl AR502 Anesteziyoloji ve Reanimasyon Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl AR502 Anesteziyoloji ve Reanimasyon Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl AR502 Anesteziyoloji ve Reanimasyon Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl AR502 Anesteziyoloji ve Reanimasyon Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl AR502 Anesteziyoloji ve Reanimasyon Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2