Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Araştırma Görevlisi Bilge Bakır Ayğar
Özgeçmiş
:
Birim
:
Eğitim Fakültesi / Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı .
DOĞUM TARİHİ
:
28 Şubat 1990 .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-- .
Dahili
:
1308 .
Faks
:
+90-- .
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2015-10-27 13:01:42 .
Düzenleme
:
2018-05-21 11:25:05 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSE ELAZIĞ ANADOLU LİSESİ 2008
LİSANS EĞİTİM BİLİMLERİ (REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK AHİ EVREN ÜNİVERSİTESİ 2012
YÜKSEK LİSANS EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015
Yüksek Lisans Tezi

1. ÜSTÜN ZEKALI OLAN VE ÜSTÜN ZEKALI OLMAYAN ÖĞRENCİLERİN BENLİK ALGISI VE EBEVEYNLERİNİN ÇOCUK YETİŞTİRME STİLLERİ ÜZERİNE BİR YAPISAL EŞİTLİK MODELLEMESİ Danışman: Dr. Doç. Dr. Mehmet GÜNDOĞDU, Mersin Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, mersin, Türkiye, 2015.

Theses_001.pdf

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 730
2017
4. Kıran esen, B.; Kaya, A.; Sezgin, M.; Bakır ayğar, B. Comparing Attitudes Towards Violence Among Adolescents Who are Victims or Non-Victims of Violence. NEW TRENDS AND ISSUES PROCEEDİNGS ON HUMANİTİES AND SOCİAL SCİENCES, 2017, 3, 114-121. 130 + 0
http://sproc.org/ojs/index.php/pntsbs/issue/view/94

Publications_005.pdf

3. Bakır ayğar, B.; Kaya, A. Ortaokul Öğrencilerinin Okul Aidiyet Duygusu ile Okul Temelli Yalnızlık Arasındaki İlişkide Okul İkliminin Aracılık Rolü. E-INTERNATİONAL JOURNAL OF EDUCATİONAL RESEARCH, 2017, 1, 14-27. 200 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ijer/article/view/5000201389/5000181385

Publications_003.pdf

2. bakır ayğar, B.; Gündoğdu, M. THE RELATIONSHIP BETWEEN GIFTED AND UNGIFTED STUDENTS’ SELF-PERCEPTIONS AND THEIR PARENTS’ PARENTING STYLES: A STRUCTURAL EQUATION MODEL. EUROPEAN JOURNAL OF EDUCATİON STUDİES, 2017, 3, 334-350. 200 + 0
https://edu.oapub.org/index.php/ejes/article/view/533/1470

Publications_004.pdf

2015
1. Bakır ayğar, B.; Gündoğdu, M.; Ayğar, H. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN EŞCİNSELLERE YÖNELİK TUTUMLARI. ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ , 2015, 8 , 769-777. 200 + 0
http://http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt8/sayi41_pdf/4sosyoloji_psikoloji_felsefe/bakiragyar_bilge_vd.pdf

Publications_001.pdf

Uluslararası - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 0
2018
1. Bakır ayğar, B.; Uzun, N. Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği’nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları. ADDİCTA: THE TURKİSH JOURNL OF ADDİCTİONS, 2018, 5, 1-19. 0 + 0
http://addicta.com.tr/makale/sosyal-medya-bagimliligi-olceginin-gelistirilmesi-gecerlik-ve-gu%CC%88venirlik-calismalari/

Publications_006.pdf

Uluslararası - Özet - Sözlü 720

8. KIRAN, B.; BAKIR AYĞAR, B.; SEZGİN, M., Lise Öğrencilerinin Risk Alma Davranışları İle Problemli İnternet Kullanımları Arasındaki İlişkide Bilişsel Esnekliğin Aracı Rolü. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 2018-04-18, 2018-05-22, ANTALYA, Türkiye, 2018. 100
http://ices-uebk.org/dosyalar/files/ices2018_ozetler.pdf

7. GÜL TOPUZ, A.; SEZGİN, M.; BAKIR AYĞAR, B.; UZUN, N., ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE BELİREN YETİŞKİNLİĞİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS , 2017-10-18, 2017-10-21, Antalya, Türkiye, 2017. 75
https://2017.inescongress.com/docs/abstract-book.pdf

6. BAKIR AYĞAR, B.; SEZGİN, M., ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN RUMİNASYON DÜZEYLERİNİN ALGILANAN SOSYAL DESTEK VE YÜKLEME BİÇİMLERİ TARAFINDAN YORDANMASI. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS , 2017-10-18, 2017-11-21, Antalya, Türkiye, 2017. 100
https://2017.inescongress.com/docs/abstract-book.pdf

5. BAKIR AYĞAR, B.; SEZGİN, M.; GÜL TOPUZ, A.; BAŞUSTA, N., Examining the Measurement Invariance of Emerging Adulthood Invantory Across Age Groups . INNOVATION AND GLOBAL ISSUES IN SOCIAL SCIENCES, 2017-04-27, 2017-04-29, Antalya, Türkiye, 2017. 95
https://www.inglobe.org/tr/

4. SEZGİN, M.; BAKIR AYĞAR, B.; GÜL TOPUZ, A.; BAŞUSTA, N., Beliren Yetişkinlik Ölçeğinin Cinsiyete Göre Ölçme Değişmezliğinin İncelenmesi. 2nd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences , 2017-04-20, 2017-11-23, istanbul, Türkiye, 2017. 85
http://ibadergisi.org/wp-content/uploads/2017/02/abstracts-of1.pdf

3. SEZGİN, M.; BAKIR AYĞAR, B.; GÜNDOĞDU, M., Üniversite Öğrencilerinde Üstbilişsel Farkındalık ve Epistemolojik İnancın İncelenmesi. IV th International Eurasian Educational Research Congress, 2016-05-31, 2016-11-03, muğla , Türkiye, 2016. 100
http://ejercongress.org/pdf/bildiriozetleri2016ejer.pdf

2. KIRAN ESEN , B.; KAYA, A.; SEZGİN, M.; BAKIR AYĞAR, B., ŞİDDETE MARUZ KALAN VE KALMAYAN ÖĞRENCİLERİN ŞİDDETE YÖNELİK TUTUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI . 5th Cyprus International Conference on Educational Research, 2016-03-31, 2016-04-02, KKTC, Türkiye, 2016. 65
http://awer-center.org/cyicer/

1. BAKIR, B.; GÜNDOĞDU, M.; AYĞAR, H., PDR Öğrencilerinin ve Eğitim Fakültesindeki Diğer Öğrencilerin LGBT'li Bireylere İlişkin Tutumları Üzerine Bir Araştırma. 2.Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2015-06-08, 2015-06-10, Ankara, Türkiye, 2015. 100
http://ejercongress.org/pdf/BildiriKitab%C4%B12015.pdf

Ulusal - Özet - Sözlü 50

1. BAKIR AYĞAR, B.; GÜNDOĞDU, M., ÜSTÜN ZEKALI OLAN VE ÜSTÜN ZEKALI OLMAYAN ÖĞRENCİLERİN BENLİK ALGISI VE EBEVEYNLERİNİN ÇOCUK YETİŞTİRME STİLLERİ ÜZERİNE BİR YAPISAL EŞİTLİK MODELLEMESİ. XIII. Ulusal PDR Kongresi , 2015-10-07, 2015-10-09, Mersin, Türkiye, 2015. 50
Scientific_Meetings_001.pdf

Ulusal - Araştırmacı 50

1. ÜSTÜN ZEKALI OLAN VE ÜSTÜN ZEKALI OLMAYAN ÖĞRENCİLERİN BENLİK ALGISI VE EBEVEYNLERİNİN ÇOCUK YETİŞTİRME STİLLERİ ÜZERİNE BİR YAPISAL EŞİTLİK MODELLEMESİ, BAP, Proje No: BAP-EBE RPDB (BB) 2014-4 YL, 7 TL, Araştırmacı, 2015,Tamamlandı. 50
Projects_001.pdf

Uluslararası 0
1. Examining the Measurement Invariance of Emerging Adulthood Inventory Across Age Groups InGlobe Kongre Platformu, 2017-04-27, Antalya, Türkiye. 0