Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doç. Dr. Binnaz Kıran
Özgeçmiş
:
Birim
:
Eğitim Fakültesi / Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3412815 .
Dahili
:
2043 .
Faks
:
+90-- .
Diğer e-mail
:
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2015-10-22 06:50:05 .
Düzenleme
:
2018-01-04 15:45:47 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0
Researcher ID

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 1989
YÜKSEK LİSANS EĞİTİM BİLİMLERİ (EĞİTİMDE PSİKOLOJİK HİZMETLER HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 1993
DOKTORA REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2002
DOÇENTLİK EĞİTİM BİLİMLERİ (REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ÜNİVERSİTELERARASI KURUL 2014
Doktora Tezi

1. Akran Baskısı Düzeyi Farklı Olan Öğrencilerin Risk Alma, Sigara İçme Davranışı ve Okul Başarılarının İncelenmesi Danışman: Dr. Prof. Dr. Binnur YEŞİLYAPRAK, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, .

Yüksek Lisans Tezi

1. Cinsiyetleri ve Denetim Odakları Farklı Lise Öğrencilerinin Uyum Alanları ve Yöntemlerinin İncelenmesi Danışman: Dr. Prof. Dr. Oya Gülendam ERSEVER, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, .

Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
ANABİLİM DALI BAŞKANI ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI MERSİN ÜNİ. 2017-07-07 - 2018-08-12
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 0
2012
1. Kiran esen, B. Analyzing Peer Pressure and Self-Efficacy Expectations Among Adolescents. SOCİAL BEHAVİOR AND PERSONALİTY (SSCI), 2012, 40, 1301-1309. 0 + 32
http://dx.doi.org/10.2224/sbp.2012.40.8.1301


Alıntılanma Sayısı: 4
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 200
2018
13. Gürbüz, E.; Kıran, B. Research of Social Skills of Children Who Attend to Kindergarten According to the Attitudes of Their Mothers . JOURNAL OF EDUCATİON AND TRAİNİNG STUDİES (ERIC), 2018, 6, 95-100. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.11114/jets.v6i3.2831

Publications_014.pdf

2017
12. Kıran esen, B.; özcan, H.; Sezgin, M. HIGH SCHOOL STUDENTS’ COGNITIVE FLEXIBILITY IS PREDICTED BY SELF-EFFICACY AND ACHIEVEMENT . EUROPEAN JOURNAL OF EDUCATİON STUDİES ( ED573546) ERIC , 2017, 3, 114-122. 0 + 0
http://oapub.org/edu/index.php/ejes/article/view/466/1264

Publications_007.pdf

11. Serpin eşiyok, V.; Kıran esen, B. THE INVESTIGATION OF THE UNIVERSITY STUDENTS ACCORDING TO GENDER AND COGNITIVE FLEXIBILITY OF LEVEL ROMANTIC RELATIONSHIP BELIEFS . EUROPEAN JOURNAL OF EDUCATİON STUDİES , 2017, 3, 1-10. 0 + 0
10.5281/zenodo.268649

Publications_009.pdf

10. Ballıkaya, E.; Korkmaz, M.; Kıran esen, B. Analyzing of Internet Usage Habits of High School Students Doing Sports and Not Doing Sports . NEW TRENDS AND ISSUES PROCEEDİNGS ON HUMANİTİES AND SOCİAL SCİENCES , 2017, 3, 70-74. 0 + 0
http://www.prosoc.eu

Publications_011.pdf

9. Luzumlu, U.; Kıran esen, B. An Investigation of Turkish University Students’ Strategies of Coping with Stress and Their Level of Alexithymia. STUDIES ON ETHNO-MEDICINE, 2017, 11, 77-81. 0 + 0
Publications_010.pdf

2016
8. özcan akçay, D.; Kıran esen, B. ERGENLERİN BİLİŞSEL ESNEKLİK DÜZEYLERİ İLE ÖZYETERLİKLERİNİN İNCELENMESİ. INTERNATIONAL JOURNAL OF EURASIA SOCIAL SCIENCES, 2016, 7, 1-10. 0 + 0
http://www.ijoess.com/DergiTamDetay.aspx?ID=576&Detay=Ozet

Publications_001.pdf

2014
7. Ağaoğlu, C.; Kıran esen, B. İyilik hallerine göre üniversite öğrencilerinin öfke durumlarının incelenmesi. INTERNATİONAL JOURNAL OF ACADEMİC RESEARCH, 2014, 6, 165-170. 0 + 0
http://www.ijar.lit.az/pdf/ijar/2014/2014(28B-25).pdf

2013
6. Korkmaz, M.; Kıran esen, B. Ortaokul öğrencileri için geliştirilen güvenli internet kullanımı akran eğitim programının geliştirilmesi. EDUCATİON (EJ1022265) ERIC, 2013, 133, 261-271. 0 + 0
2012
5. Korkmaz, M.; Kıran esen, B. Güvenli internet kullanımı konusunda uygulanan akran eğitiminin ergenler üzerindeki etkisi . TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERGİSİ, 2012, 4, 180-187. 0 + 0
Publications_006.pdf

2010
4. Kıran esen, B.; Gündoğdu, M. The relationship between ınternet addiction, peer pressure and perceived social support among adolescents, . THE INTERNATİONAL JOURNAL OF EDUCATİONAL RESEARCHERS, 2010, 2, 29-36. 0 + 43
http://ijer.eab.org.tr/1/2/4_esen.b.k.pdf

Publications_003.pdf

2009
3. Kıran esen, B. Akran baskısı ve algılanan sosyal destek değişkenlerine göre ergenlerde internet bağımlılığının yordanması, . E-JOURNAL OF NEW WORLD SCİENCES ACADEMY, 2009, 4, 1331-1340. 0 + 0
2. Kıran esen, B. ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE ERGENLERDE İNTERNET BAĞIMLILIĞININ YORDANMASI. E-JOURNAL OF NEW WORLD SCİENCES ACADEMY, 2009, 4, 1331-1340. 0 + 0
Publications_008.pdf

2006
1. çelikkaleli, .; Gündoğdu, M.; Kıran esen, B. Ergenlerde Yetkinlik Beklentisi Ölçeği: Türkçe uyarlamasının geçerlik ve güvenirlik çalışması. EĞİTİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2006, 6, 62-72. 0 + 4
Uluslararası - Diğer 300
2018
5. Kıran, B.; Sezgin, M. INVESTIGATION OF ADOLESCENT ATTITUDES TOWARDS VIOLENCE IN TERMS OF GENDER AND SELF-EFFICACY . INTERNATIONAL JOURNAL OF EURASIA SOCIAL SCIENCES(EBSCO- HOST), 2018, 9, 509-522. 100 + 0
http://www.ijoess.com/Makaleler/1932045854_19.%20509-522%20mehtap%20sezgin.pdf

Publications_016.pdf

2017
4. Akan, Y.; Kıran, B. ERKEKLERİN ŞİDDETE MARUZ KALMA VE ŞİDDET UYGULAMA YAŞANTILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. INTERNATİONAL JOURNAL OF EDUCATİON TECHNOLOGY AND SCİENTİFİC RESEARCHES, 2017, 2, 47-71. 100 + 0
http://www.ijetsar.com/issue/29596/315646

Publications_012.pdf

3. Kıran esen, B.; Kaya, A.; Sezgin, M.; Bakır aygar, B. Comparing Attitudes Towards Violence Among Adolescents Who are Victims or Non-Victims of Violence . NEW TRENDS AND ISSUES PROCEEDİNGS ON HUMANİTİES AND SOCİAL SCİENCES , 2017, 1, 114-121. 0 + 0
http://www.prosoc.eu

Publications_013.pdf

2016
2. özcan akçay, D.; Kıran, B. ERGENLERİN BİLİŞSEL ESNEKLİK DÜZEYLERİ İLE ÖZYETERLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. INTERNATİONAL JOURNAL OF EURASİAN EDUCATİON AND CULTURE, 2016, 1, 1-8. 100 + 0
http://www.ijoeec.com/issue/33100/367905http://

Publications_017.pdf

1. Kıran esen, B.; Bozkur, B.; çiçek, N.; Baykal, F. EFFECT OF PROGRAM OF PSYCHO-EDUCATION OVER ANGER AND ANGER MANAGEMENT OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS. INTERNATİONAL JOURNAL OF SOCİAL SCİENCES AND EDUCATİON RESEARCH , 2016, 2, 1673-1683. 0 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ijsser/article/view/5000208221/5000177066

Publications_004.pdf

Uluslararası - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 0
2018
1. Kıran, B.; Bozkur, B.; Kaya, A. Investigation of social anxiety level of migrated and not migrated secondary school student. PEGEM AKADEMİ YAYİNCİLİK EGİTİM DANİSMANLİK HİZMETLERİ, 2018, 8, 623-644. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.14527/pegegog.2018.024

Publications_015.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 0
2015
7. Uçan, A.; Kıran esen, B. Ergenlerin Öznel İyi Oluşlarının Toplumsal Konum İle İlgili Risk Alma Değişkenine Göre İncelenmesi. MEÜ. EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2015, 11, 288-299. 0 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/mersinefd/article/view/5000065444/5000127822

Publications_005.pdf

2008
6. Kıran esen, B.; çelikkaleli, . Üniversite öğrencilerinin sosyal yetkinlik düzeyleri ile sürekli öfke ve öfke ifade biçimlerinin incelenmesi. TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERGİSİ, 2008, 3, 37-49. 0 + 3
2007
5. Kıran esen, B.; Aktuğ, T. Ergenlerde akran baskısı ve benlik saygısının incelenmesi. ÇUKUROVA ÜNİ. EĞİTİM FAK. DERGİSİ, 2007, 3 , 13-23. 0 + 0
Publications_002.pdf

2005
4. Kıran esen, B. Ergenlerde risk alma davranışı ile akademik başarının incelenmesi,. ÇUKUROVA ÜNİ. EĞİTİM FAK. DERGİSİ, 2005, 2, 8-14. 0 + 0
2003
3. Kıran esen, B. Akran Baskısı Ölçeği’nin geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışması. EĞİTİM BİLİMLERİ VE UYGULAMA DERGİSİ, 2003, 2, 65-76. 0 + 1
2. Kıran esen, B. Ergenlerin akran baskısı düzeyleri ve cinsiyetlerine göre sigara içme davranışlarının incelenmesi, . KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ, 2003, 3, 167-188. 0 + 9
1. Kıran esen, B. Akran baskısı düzeyleri ve cinsiyetlerine göre öğrencilerin risk alma davranışı ve okul başarılarının incelenmesi. TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERGİSİ, 2003, 2, 17-26. 0 + 5
Ulusal - Diğer 0
1. Kıran esen, B. Akran baskısı, akademik başarı ve yaş değişkenlerine göre lise öğrencilerinin risk alma davranışlarının yordanması, . HACETTEPE ÜNİ. EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2003, 24, 79-85. 0 + 15
Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 125
1. Akan, Y.; Kıran , B. Researches on Science and Art in 21st. Century Turkey, ISBN: 978-605-288-062-3, Gece Kitaplığı, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 15 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 125
1. Kıran esen, B. Eğitimde Üçüncü Boyut-Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri, ISBN: 978-605-320-520-3, Nobel Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 13 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2016. 250
2. Kıran esen, B. Bireyi Tanıma Teknikleri, ISBN: 978-605-318-067-8, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 12 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2015. 250
3. Kıran esen, B. Psikolojik Danışma ve Rehberlik, ISBN: 975-511-361-4, Birsen Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 18 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2004. 250
4. Kıran esen, B.; Korkmaz, M. İnternet Bağımlılığı Sorunlar ve Çözümler, ISBN: 978-605-5213-16-9, Anı Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 15 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2013. 125
5. Kıran esen, B. Eğitim Psikolojisi, ISBN: 978-605-320-485-5, Nobel Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 19 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2016. 250
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 1590

10. KIRAN, B.; KURT, F., OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖZYETERLİK VE İYİ OLUŞLARININ CİNSİYET VE MESLEKİ KIDEM AÇISINDAN İNCELENMESİ. 2. ULUSLARARASI EĞİTİM VE DEĞERLER SEMPOZYUMU, 2018-10-17, 2018-10-20, Antalya, Türkiye, 2018. 200

9. KIRAN, B.; ÇİÇEK, N.; YÜCEL, Ç.; GÜVERCİN, V., POLİS VE AVUKATLARIN PSİKOLOJİK YARDIM ARAMAYA İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ. 2. ULUSLARARASI EĞİTİM VE DEĞERLER SEMPOZYUMU, 2018-10-17, 2018-10-20, Antalya, Türkiye, 2018. 190

8. SUNA, H.; KIRAN, B., ERGENLERDE DUYGU DÜZENLEMESİ VE CİNSİYETE GÖRE MİZAH TARZLARINDAKİ FARKLILAŞMANIN İNCELENMESİ. 2. ULUSLARARASI EĞİTİM VE DEĞERLER SEMPOZYUMU, 2018-10-17, 2018-10-20, Antalya, Türkiye, 2018. 200

7. Kıran , B.; ŞENYİĞİT, A., LİSE ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEMLİ İNTERNET KULLANIMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. 2. ULUSLARARASI EĞİTİM VE DEĞERLER SEMPOZYUMU, 2018-10-17, 2018-10-20, Antalya, Türkiye, 2018. 200
http://www.isoeva.com/Pages/1063/1150/B%C4%B0LD%C4%B0R%C4%B0-TAM-MET%C4%B0NLER%C4%B0-K%C4%B0TABI://

6. Akan, Y.; Kıran, B., Arkadaş Kiskançlik Ölçeği'nin (AKÖ) Geliştirilmesi. II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi , 2018-05-04, 2018-05-05, Adana, Türkiye, 2018. 200

5. Bozkur, B.; Kıran, B.; Akçay Özcan, D., SINIFINDA YABANCI ÖĞRENCI BULUNAN ÖĞRETMENLERE UYGULANAN KAPSAYICI EĞİTİM PROGRAMININ ÖĞRETMENLERİN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERE YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ. 2ND INTERNATIONAL CONGRESS OF EURASIAN SOCIAL SCIENCES, 2018-04-04, 2018-04-07, Antalya, Türkiye, 2018. 200
http://www.icoess.com/Defaultx.aspx?ID=22&Dil=TR://

4. Kurt, F.; Kıran, B., OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARININ OKULA UYUMLARINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ: ŞANLIURFA ÖRNEĞİ. 2ND INTERNATIONAL CONGRESS OF EURASIAN SOCIAL SCIENCES, 2018-04-04, 2018-04-07, Antalya, Türkiye, 2018. 200
http://www.icoess.com/Defaultx.aspx?ID=22&Dil=TR://

3. Kıran , B., AN INVESTIGATION OF UNIVERSITY STUDENTS’ SOCIAL AND EMOTIONAL LONELINESS AND RELATIONSHIP BELIEFS . 2nd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences , 2017-04-20, 2017-04-23, İstanbul, Türkiye, 2017. 200
http://dergipark.gov.tr/uploads/files/400d/f1bf/2e18/59396c167432f.pdfhttp://

2. Kıran Esen, B.; Bozkur, B., Migration with incoming and Children Exposed to Domestic Violence Perception of themselves and Family Relations. IIIrd INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, 2016-05-31, 2016-06-03, Muğla, Türkiye, 2016. 0
http://ejercongress.org/pdf/bildirikitabi2016ejer.pdf

1. Kıran Esen, B.; Aktaş, E.; Tuncer, İ., An analysis of university students’ ınternet use in relation to loneliness and social self-efficacy. 3. World Conference on Psychology, Counseling & Guidance, , 2012-05-09, 2012-05-12, İzmir, Türkiye, 2012. 0

Uluslararası - Özet - Sözlü 965

20. Kıran, B.; Bakır Ayğar, B.; Sezgin, M., Lise Öğrencilerinin Risk Alma Davranışları ile Problemli İnternet Kullanımları Arasındaki İlişkide Bilişsel Esnekliğin Aracı Rolü. 27th International Conference on Educational Sciences, 2018-04-18, 2018-04-22, Antalya, Türkiye, 2018. 100
https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/ICES-UEBK-TamMetin.pdf

19. Gürbüz, E.; Kıran, B., ANNELERİN TUTUMLARINA GÖRE ANASINIFLARINA DEVAM EDEN ÇOCUKLARIN SOSYAL BECERİLERİNİN İNCELENMESİ. 2ND INTERNATIONAL CONGRESS OF EURASIAN SOCIAL SCIENCES, 2018-04-04, 2018-04-07, Antalya, Türkiye, 2018. 100
http://www.icoess.com/Defaultx.aspx?ID=22&Dil=TR://

18. Bozkur, B.; Kıran, B.; Alıcı, D., ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇOK KÜLTÜRLÜ EĞİTİME YÖNELİK TUTUM, BİLİŞSEL ESNEKLİK VE SURİYELİ SIĞINMACILARA YÖNELİK TOPLUMSAL UZAKLIKLARININ İNCELENMESİ. 2ND INTERNATIONAL CONGRESS OF EURASIAN SOCIAL SCIENCES, 2018-04-04, 2018-04-07, Antalya, Türkiye, 2018. 100
http://www.icoess.com/Defaultx.aspx?ID=22&Dil=TR://

17. Kıran, B.; Çiçek, N., SUÇA BULAŞMIŞ ERKEKLERİN STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARI VE BAZI RUHSAL BELİRTİLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. 2ND INTERNATIONAL CONGRESSOF EURASIAN SOCIAL SCIENCES, 2018-04-04, 2018-04-07, Antalya, Türkiye, 2018. 100
http://www.icoess.com/Defaultx.aspx?ID=22&Dil=TR://

16. Özcan, D.; Kıran , B.; Ersoy, M., BENLİK KAVRAMI KONULU HAYVANLARLA İLETİŞİM PSİKO-EĞİTİM PROGRAMININ ETKİSİNİN İNCELENMESİ. Uluslararası Eğitim ve Değerler Sempozyumu, 2017-10-05, 2017-10-08, Muğla, Türkiye, 2017. 100
http://isoeva.com/Isoeva/Content/Index/1?MenuId=59

15. Tatlıcı, M.; Şenyiğit, A.; KIRAN, B., Akademik Güdülenme Destek Programının Yatılı Ve Gündüzlü Öğrencilerin Akademik Güdülenme Düzeyine Etkisi . IVth INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, 2017-05-11, 2017-05-14, Denizli, Türkiye, 2017. 100

14. Akan, Y.; Kıran , B., Erkeklerin Şiddeti Artıran Risk Faktörlerine Ve Şiddetin Çözümüne İlişkin Düşüncelerinin İncelenmesi. IVth INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, 2017-05-11, 2017-05-14, Denizli, Türkiye, 2017. 100

13. Kıran Esen, B.; Sezgin, M., Investigation of adolescent attitudes towards violence in terms of gender and self-efficacy . Innovation and Global Issues ın Social Sciences, 2017-04-27, 2017-04-29, Antalya, Türkiye, 2017. 0

12. Kıran Esen, B.; Bozkır, B.; Kaya, A., An Examination Of Social Anxiety Levels Of Children Who Have Migrated Family And Not Migrated Family . 2nd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences , 2017-04-20, 2017-04-23, İstanbul, Türkiye, 2017. 0

11. Bozkır, B.; Başusta, N.; Kaya, A.; Kıran , B., The Investıgatıon Of Relatıonshıp Between Socıal Anxıety and Parental Attitudes In Adolescents . 26th International Conference on Educational Sciences, 2017-04-20, 2017-04-23, Antalya, Türkiye, 2017. 65

10. Akan, Y.; Kıran , B., ERKEKLERİN ŞİDDETE MARUZ KALMA ve ŞİDDET UYGULAMA YAŞANTILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ YÖNELİK NİTEL BİR ARAŞTIRMA . ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 2017-04-06, 2017-04-08, Antalya, Türkiye, 2017. 100

9. Akan, Y.; Kıran , B., ERKEKLERİN BAKIŞ AÇISINDAN ŞİDDETİN VE ŞİDDET UYGULAYAN ERKEKLERİN İNCELENMESİNE YÖNELİK NİTEL BİR ARAŞTIRMA . (ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 2017-04-06, 2017-04-08, Antalya, Türkiye, 2017. 100

8. Kıran Esen, B.; Bozkur, B.; Çiçek Gökçakan, N.; Baykal, F., EFFECT OF PROGRAM OF PSYCHO-EDUCATION OVER ANGER AND ANGER MANAGEMENT OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS. 2nd International Conference on Social Sciences and Education Research, 2016-11-04, 2016-11-06, İstanbul, Türkiye, 2016. 0
Scientific_Meetings_001.pdf

7. KIRAN ESEN, B.; Özcan, D.; Sezgin, M., High school students’ cognitive flexibility is predicted by self - efficacy and achievement. 5 th Cyprus International Conference on Educational Research, , 2016-03-31, 2016-04-02, Girne, KKTC, 2016. 0
http://www.cyicer.org

6. Ballıkaya, E.; Korkmaz, M.; Kıran Esen, B., Analyzing of Inter net Usage Habits of High School Students doing Sports and not Doing Sports. 5th Cyprus International Conference on Educational Research, 2016-03-31, 2016-04-02, Girne, KKTC, 2016. 0
http://awer-center.org/cyicer/

5. Kıran Esen, B.; Kaya, A.; Sezgin, M.; Bakır Ayğar, B., Comparing Attitudes Towards Violence Among Adolescents who are Victims or Non - Victims of Violence. 5th Cyprus International Conference on Educational Research, 2016-03-31, 2016-04-02, Girne, KKTC, 2016. 0
http://www.cyicer.org

4. Akçay Özcan, D.; Kıran Esen, B., A Research about violence against women . World Congress of Psychological Counseling and Guidance, 2013-09-08, 2013-09-11, İstanbul, Türkiye, 2013. 0

3. Kıran Esen, B.; Gündoğdu, M., Ergenlerde internet bağımlılığı, akran baskısı ve algılanan sosyal destek arasındaki ilişkinin incelenmesi,. 1. Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2009-05-01, 2009-05-03, Çanakkale, Türkiye, 2009. 0

2. Kıran Esen, B., Akran baskısı ve algılanan sosyal destek değişkenlerine göre ergenlerde internet bağımlılığının yordanması. I.Uluslararası Bağımlılık Kongresi,, 2007-05-28, 2007-05-31, İstanbul, Türkiye, 2007. 0

1. Erden, M.; Karakelle, S.; Kıran Esen, B.; Kaplan, Z., The impact on employees via social skills of the mother of the child - mother interactions slot. 1st International Children& Communication Conference- Children & Communication in the Millennium, 2003-10-13, 2003-10-15, İstanbul, Türkiye, 2003. 0

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 100

2. Erden, M.; Karakelle, S.; Kıran Esen, B.; Kaplan, Z., Erken çocukluk eğitimi hizmetlerinin yaygınlaştırılmasında alternatif bir yaklaşım olarak kedv kadın ve çocuk merkezleri projesinin değerlendirilmesi, . Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitimi Sempozyumu, 2002-10-17, 2002-10-18, Ankara, Türkiye, 2002. 0

1. Kıran, B., Korunmaya muhtaç çocuklar için abla-ağabey etkinliği. 1. İstanbul Çocuk Kurultayı, 2000-06-26, 2000-06-27, İstanbul, Türkiye, 2000. 100

Ulusal - Özet - Sözlü 100

5. KIRAN , B.; Kurt, F., Okulöncesi Öğretmenlerinin Psikolojik İyi Oluşlarına Göre Özyeterlik İnançlarının İncelenmesi. ISOEVA, 2017-10-05, 2017-10-08, Muğla, Türkiye, 2017. 50
http://isoeva.com

4. Kıran Esen, B.; Sezgin, M., ERGENLERDE ŞİDDET KAYNAKLARINDAN MEDYA, ARKADAŞ, ŞİDDETE YÖNELİK İNANÇ, OKULA AİDİYET VE ÖZYETERLİLİĞİN BENLİK SAYGISINI YORDAMASI . XIII. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 2015-10-07, 2015-10-09, Mersin, Türkiye, 2015. 0

3. Kıran Esen, B.; Erkan, Z., Görme engelli bireylerin problem çözme ve iletişim becerilerinin bazı sosyo-demografik özelliklere göre incelenmesi. X. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi,, 2009-10-21, 2009-10-23, Adana, Türkiye, 2009. 0

2. Kıran Esen, B., Ergenlerin internet bağımlılığının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. IX. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi , 2007-10-17, 2007-10-19, İzmir, Türkiye, 2007. 0

1. Kıran, B., Ergenlerde Risk Alma Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, . VII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi,, 2003-07-09, 2003-07-11, Malatya, Türkiye, 2003. 50

Ulusal - Yürütücü 500

6. LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ALGILADIKLARI ANNE-BABA TUTUMLARINA GÖRE BİLİŞSEL ESNEKLİKLERİNİN VE KARAR VERME TARZLARININ İNCELENMESİ, BAP, Proje No: 2017-2-TP2-2597, 4550 TL, Yürütücü, 2018,Tamamlandı. 100

5. LİSE ÖĞRENCİLERİNİN BiLiŞSEL ESNEKLiKLERiNE GÖRE PROBLEMLi iNTERNET KULLA¬NIMLARININ iNCELENMESi, BAP, Proje No: 2017-2-TP2-2596, 9635 TL, Yürütücü, 2018,Tamamlandı. 100

4. Çocuk Dostları, Kalkınma Bakanlığı, Proje No: 2015-33-0119, 162800 TL, Yürütücü, 2016,Tamamlandı. 0

3. Üniversite Öğrencilerinin Cinsiyetlerinin ve Bilişsel Esneklik Düzeylerinin Romantik İlişki İnançlarına Etkisinin İncelenmesi , BAP, Proje No: BAP-EBE RPDB (VSE) 2014-1 YL, 4000 TL, Yürütücü, 2016,Tamamlandı. 100

2. Korunmaya muhtaç çocuklara akademik ,psikolojik, sosyal ve yönetimsel destek projesi, BAP, Proje No: BAP-EF-EB(BKE)2006-1, 10000 TL, Yürütücü, 2009,Tamamlandı. 100

1. Korunmaya muhtaç çocuklar için abla-ağabey etkinliği, BAP, Proje No: 99-01-04-01, 1300 TL, Yürütücü, 2000,Tamamlandı. 100

Ulusal - Danışman (Yürütücü Tüzel Kişi) 0

1. Çocuğun Dünyası Projesi, Kalkınma Bakanlığı-SODES, Proje No: 2011-0166, 300000 TL, Danışman (Yürütücü Tüzel Kişi), 2014,Tamamlandı. 0

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 1750

9. Eda Gürbüz, ANNELERİN TUTUMLARINA GÖRE ANASINIFLARINA DEVAM EDEN ÇOCUKLARIN SOSYAL BECERİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çağ Üniversitesi, Tamamlandı. 200

8. Uğurcan Luzumlu, Cinsiyetleri Farklı Üniversite Öğrencilerinin Stresle Başa Çıkma Tarzlarının Aleksitimi Düzeylerine Göre İncelenmesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

7. Güney Dengiz, Psikolojik Danışmanların Engelli Bireylere Yönelik Tutumlarının Konjoint Analizi Kullanılarak İncelenmesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

6. H. Duygu Akçay Özcan, ERGENLERİN BİLİŞSEL ESNEKLİK DÜZEYLERİ İLE ÖZYETERLİKLERİNİN İNCELENMESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Toros Üniversitesi, Tamamlandı. 150

5. Taylan Aktuğ, Ergenlerde Akran Baskısı Ve Benlik Saygısının İncelenmesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

4. Murat Korkmaz, İnternet Kullanımı Konusunda Uygulanan Akran Eğitiminin Ergenler Üzerindeki Etkisi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

3. Ceyda Ağaoğlu, Cinsiyetleri Farklı Üniversite İkinci Sınıf Öğrencilerinin İyilik Hali Boyutlarına Göre Özyeterlik ve Sürekli Öfkelerinin İncelenmesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

2. Ayşeğül Uçan, Cinsiyetleri Farklı Lise Öğrencilerinin Öznel İyi Oluşlarının Toplumsal Konumla İlgili Risk Alma ve Göç Değişkenlerine Göre İncelenmesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

1. Vildan Serpin Eşiyok, ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN CİNSİYETLERİNE VE BİLİŞSEL ESNEKLİK DÜZEYLERİNE GÖRE ROMANTİK İLİŞKİ İNANÇLARININ İNCELENMESİ , Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2016, Tamamlandı. 200

Ulusal 125
1. MERSİN UNIVERSITY JOURNAL OF THE FACULTY OF EDUCATION , YAYIN KURULU ÜYELİĞİ, ISSN : 1306-7850, 2010-12-01 - 2013-12-01. 125
Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 39
1. EDUCATIONAL RESEARCH AND REVIEWS (ERR) , [ 2014 : 1 ] [ 2016 : 1 ] . 8
2. HACETTEPE ÜNI. EğITIM FA. DERGISI , [ 2015 : 1 ] . 5
3. HACETTEPE ÜNI. EğITIM FA. DERGISI , [ 2014 : 2 ] . 10
4. INTERNATIONAL JOURNAL OF EURASIA SOCIAL SCIENCES , [ 2016 : 1 ] [ 2016 : 1 ] [ 2016 : 1 ] . 12
5. E-INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH , [ 2016 : 1 ] . 4
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 8
1. MERSİN ÜNİ. EĞİTİM FAK. DERGİSİ , [ 2014 : 2 ] [ 2016 : 1 ] . 3
2. TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERGİSİ , [ 2015 : 3 ] . 3
3. TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERGİSİ , [ 2015 : 1 ] [ 2016 : 1 ] . 2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar RPD416 Grup Rehberliği ( Seç - VII ) Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar RPD408 Kurum Deneyimi Eğitim Fakültesi 1-4-3
Bahar RPD402 Rehb. ve Psik. Danışmanlık Sem Eğitim Fakültesi 2-2-3
Bahar RPD202 Test Dışı Teknikler Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar RPD202 Test Dışı Teknikler Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz RPD403 Bireyle Psikolojik Danışma Uyg Eğitim Fakültesi 1-4-3
Güz RPD401 Psikolojik Testler Eğitim Fakültesi 2-4-4
Güz RPD411 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi 1-2-2
Güz RPD301 Psikolojik Danışma İlke ve Tek Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz SEM DR Seminer ( Dr ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz PDR 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışmanlık ve R... 4-0-4
Güz PDR 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışmanlık ve R... 4-0-4
Güz RPD 671 İleri Bireysel Psikolojik Danı Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2-2-3
Güz RPD 551 Psikolojik Danışma Beceri ve T Eğitim Bilimleri Enstitüsü 3-0-3
Güz RPD 517 Psikolojik Danışmada Bilişsel Eğitim Bilimleri Enstitüsü 3-0-3
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBD142 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar EBD142 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 3-0-3
Bahar RPD202 Test Dışı Teknikler Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar RPD404 Rehb. ve Psik. Danış. Alan Çal Eğitim Fakültesi 1-4-3
Bahar RPD402 Rehb. ve Psik. Danışmanlık Sem Eğitim Fakültesi 2-2-3
Bahar PDR 657 Çeşitli Psikolojik Bozukluklar Eğitim Bilimleri Enstitüsü 3-0-3
Bahar PDR 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışmanlık ve R... 4-0-4
Bahar Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2-0-0
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar RPD 545 Bireysel Psikolojik Danışma Uy Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2-2-3
Bahar PDR 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışmanlık ve R... 4-0-4
Güz RPD213 Okullarda Gözlem Eğitim Fakültesi 2-2-3
Güz RPD401 Psikolojik Testler Eğitim Fakültesi 2-4-4
Güz RPD403 Bireyle Psikolojik Danışma Uyg Eğitim Fakültesi 1-4-3
Güz RPD401 Psikolojik Testler Eğitim Fakültesi 2-4-4
Güz PDR 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışmanlık ve R... 4-0-4
Güz RPD 551 Psikolojik Danışma Beceri ve T Eğitim Bilimleri Enstitüsü 3-0-3
Güz RPD 517 Psikolojik Danışmada Bilişsel Eğitim Bilimleri Enstitüsü 3-0-3
Güz PDR 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışmanlık ve R... 4-0-4
Güz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar RPD402 Rehb. ve Psik. Danışmanlık Sem Eğitim Fakültesi 2-2-3
Bahar RPD414 Grupla Psikolojik Danışma Kura Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar RPD408 Kurum Deneyimi Eğitim Fakültesi 1-4-3
Bahar Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2-0-0
Bahar PDR 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışmanlık ve R... 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar PDR 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışmanlık ve R... 4-0-4
Bahar RPD 545 Bireysel Psikolojik Danışma Uy Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2-2-3
Bahar PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 31 Eğitimde Eylem Araştırması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 31 Eğitimde Eylem Araştırması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz RPD213 Okullarda Gözlem Eğitim Fakültesi 2-2-3
Güz RPD301 Psikolojik Danışma İlke ve Tek Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz RPD301 Psikolojik Danışma İlke ve Tek Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz RPD403 Bireyle Psikolojik Danışma Uyg Eğitim Fakültesi 1-4-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz PDR 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışmanlık ve R... 4-0-4
Güz PDR 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışmanlık ve R... 4-0-4
Güz RPD 451 Psikolojik Danışma İlke ve Tek Eğitim Bilimleri Enstitüsü 3-0-3
Güz RPD 558 Grupla Psikolojik Danışma Kura Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2-2-3
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar RPD416 Grup Rehberliği ( Seç - VII ) Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar RPD402 Rehb. ve Psik. Danışmanlık Sem Eğitim Fakültesi 2-2-3
Bahar RPD404 Rehb. ve Psik. Danış. Alan Çal Eğitim Fakültesi 1-4-3
Bahar RPD416 Grup Rehberliği ( Seç - VII ) Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar TEZ Tez Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar PDR 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışmanlık ve R... 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar RPD 671 İleri Bireysel Psikolojik Danı Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2-2-3
Bahar RPD 554 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü 3-0-3
Bahar RPD 451 Psikolojik Danışma İlke ve Tek Eğitim Bilimleri Enstitüsü 3-0-3
Bahar RPD 545 Bireysel Psikolojik Danışma Uy Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2-2-3
Bahar PDR 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışmanlık ve R... 4-0-4
Bahar SEM DR Seminer ( Dr ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 09 Rehberlik* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 09 Rehberlik* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz RPD301 Psikolojik Danışma İlke ve Tek Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz RPD301 Psikolojik Danışma İlke ve Tek Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz RPD403 Bireyle Psikolojik Danışma Uyg Eğitim Fakültesi 1-4-3
Güz RPD411 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi 1-2-2
Güz EBD441 Rehberlik Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD441 Rehberlik Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 3-0-3
Güz PF 31 Eğitimde Eylem Araştırması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 31 Eğitimde Eylem Araştırması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 31 Eğitimde Eylem Araştırması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 31 Eğitimde Eylem Araştırması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 31 Eğitimde Eylem Araştırması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar RPD402 Rehb. ve Psik. Danışmanlık Sem Eğitim Fakültesi 2-2-3
Bahar RPD202 Test Dışı Teknikler Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar OÖP406 Eğitimde Kaynaştırma ( Seçmeli Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 3-0-3
Bahar RPD202 Test Dışı Teknikler Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar EBD142 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 3-0-3
Bahar EBD142 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Bahar RPD414 Grupla Psikolojik Danışma Kura Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar RPD416 Grup Rehberliği ( Seç - VII ) Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar RPD404 Rehb. ve Psik. Danış. Alan Çal Eğitim Fakültesi 1-4-3
Bahar PDR 602 İleri Bireysel Psikolojik Danı Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 2-2-3
Bahar RPD 518 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Bahar PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz RPD411 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi 1-2-2
Güz EBD443 Özel Eğitim* Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Güz EBD445 Özel Eğitim* Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-0-2
Güz RPD207 Özel Eğitim Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz RPD301 Psikolojik Danışma İlke ve Tek Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz RPD403 Bireyle Psikolojik Danışma Uyg Eğitim Fakültesi 1-4-3
Güz EBD443 Özel Eğitim Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 2-0-2
Güz EBD445 Özel Eğitim* Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz RPD 621 İleri Araştırma Teknikleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz RPD 545 Bireysel Psikolojik Danışma Uy Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 2-2-3
Güz PF 09 Rehberlik* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 09 Rehberlik* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 09 Rehberlik* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 09 Rehberlik* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 09 Rehberlik* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 09 Rehberlik* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar RPD202 Test Dışı Teknikler Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar EBD142 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar RPD302 Mesleki Rehberlik ve Danışma U Eğitim Fakültesi 1-4-3
Bahar EBD142 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 3-0-3
Bahar EBD142 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar OÖP406 Eğitimde Kaynaştırma ( Seçmeli Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 3-0-3
Bahar RPD404 Rehb. ve Psik. Danış. Alan Çal Eğitim Fakültesi 1-4-3
Bahar RPD414 Grupla Psikolojik Danışma Kura Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar RPD402 Rehb. ve Psik. Danışmanlık Sem Eğitim Fakültesi 2-2-3
Bahar EBD142 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 3-0-3
Bahar PF 09 Rehberlik* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 02 Gelişim Psikolojisi* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 09 Rehberlik* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 02 Gelişim Psikolojisi* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz EBD445 Özel Eğitim* Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-0-2
Güz RPD403 Bireyle Psikolojik Danışma Uyg Eğitim Fakültesi 1-4-3
Güz PSI449 Psikolojik Danışma ve Rehberli Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Güz RPD207 Özel Eğitim Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz EBD443 Özel Eğitim Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 2-0-2
Güz EBD443 Özel Eğitim* Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Güz RPD301 Psikolojik Danışma İlke ve Tek Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz RPD411 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi 1-2-2
Güz EBD445 Özel Eğitim* Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz RPD 517 Psikolojik Danışmada Bilişsel Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar RPD408 Kurum Deneyimi Eğitim Fakültesi 1-4-3
Bahar RPD402 Rehb. ve Psik. Danışmanlık Sem Eğitim Fakültesi 2-2-3
Bahar RPD404 Rehb. ve Psik. Danış. Alan Çal Eğitim Fakültesi 1-4-3
Bahar EBD142 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 3-0-3
Bahar EBD142 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar RPD414 Grupla Psikolojik Danışma Kura Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar RPD-526 Rehberlik ve Psikolojik Danışm Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz EBD443 Özel Eğitim* Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Güz EBD445 Özel Eğitim* Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz EBD445 Özel Eğitim* Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-0-2
Güz RPD403 Bireyle Psikolojik Danışma Uyg Eğitim Fakültesi 1-4-3
Güz RPD213 Okullarda Gözlem Eğitim Fakültesi 2-2-3
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Eğitim Fakültesi 1-0-1
Güz RPD301 Psikolojik Danışma İlke ve Tek Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz EBD443 Özel Eğitim Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 2-0-2
Güz PDR 581 Seminer Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 1-0-1
Güz RPD 517 Psikolojik Danışmada Bilişsel Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz RPD 451 Psikolojik Danışma İlke ve Tek Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar OÖP406 Eğitimde Kaynaştırma ( Seçmeli Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 3-0-3
Bahar RPD404 Rehb. ve Psik. Danış. Alan Çal Eğitim Fakültesi 1-4-3
Bahar RPD402 Rehb. ve Psik. Danışmanlık Sem Eğitim Fakültesi 2-2-3
Bahar RPD202 Test Dışı Teknikler Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar OÖP202 Erken Çoc. Dön. Gelişim II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar OÖP202 Erken Çoc. Dön. Gelişim II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 3-0-3
Bahar RPD408 Kurum Deneyimi Eğitim Fakültesi 1-4-3
Bahar RPD-526 Rehberlik ve Psikolojik Danışm Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Bahar PF 09 Rehberlik* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 09 Rehberlik* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz RPD403 Bireyle Psikolojik Danışma Uyg Eğitim Fakültesi 1-4-3
Güz OÖP203 Erken Çocukluk Dön. Gelişim I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 3-0-3
Güz EBD443 Özel Eğitim* Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz RPD411 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi 1-2-2
Güz RPD301 Psikolojik Danışma İlke ve Tek Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz RPD207 Özel Eğitim Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz EBD443 Özel Eğitim* Eğitim Fakültesi 2-0-2
Güz OÖP203 Erken Çoc. Dön. Gelişim I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Güz RPD 451 Psikolojik Danışma İlke ve Tek Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz PF 03 Öğrenme, Öğretme Kuram ve Yakl Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 03 Öğrenme, Öğretme Kuram ve Yakl Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar RPD202 Test Dışı Teknikler Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar RPD402 Rehb. ve Psik. Danışmanlık Sem Eğitim Fakültesi 2-2-3
Bahar EBD142 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar PDR210 Bireyi Tanıma Teknikleri Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar OÖP406 Eğitimde Kaynaştırma ( Seçmeli Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 3-0-3
Bahar OÖP406 Eğitimde Kaynaştırma ( Seçmeli Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar PDR404 Ölçme Araçları Uygulamaları Eğitim Fakültesi 2-2-3
Bahar OÖP202 Erken Çoc. Dön. Gelişim II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 3-0-3
Bahar PDR408 Gurup Reh. ve Gurup Psik. Danş Eğitim Fakültesi 2-2-3
Bahar OÖP202 Erken Çoc. Dön. Gelişim II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar PF 09 Rehberlik* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz EBD445 Özel Eğitim* Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-0-2
Güz EBD241 Özel Eğitim Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 2-0-2
Güz RPD213 Okullarda Gözlem Eğitim Fakültesi 2-2-3
Güz PDR313 Özel Eğitim Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz EBD341 Erken Çocukluk Eğitimi Eğitim Fakültesi 2-0-2
Güz EBD445 Özel Eğitim* Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz RPD305 Kişilik Kuramları Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz RPD403 Bireyle Psikolojik Danışma Uyg Eğitim Fakültesi 1-4-3
Güz RPD207 Özel Eğitim Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz PF 02 Gelişim Psikolojisi* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 02 Gelişim Psikolojisi* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 02 Gelişim Psikolojisi* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 02 Gelişim Psikolojisi* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2