Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doç. Dr. Binnaz Kıran
Özgeçmiş
:
Birim
:
Eğitim Fakültesi / Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3412815
Dahili
:
2043
Faks
:
+90--
Diğer e-mail
:
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2015-10-22 06:50:05
Düzenleme
:
2017-09-06 10:56:35
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0
Researcher ID

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 1989
YÜKSEK LİSANS EĞİTİM BİLİMLERİ (EĞİTİMDE PSİKOLOJİK HİZMETLER HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 1993
DOKTORA REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2002
DOÇENTLİK EĞİTİM BİLİMLERİ (REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ÜNİVERSİTELERARASI KURUL 2014
Doktora Tezi

1. Akran Baskısı Düzeyi Farklı Olan Öğrencilerin Risk Alma, Sigara İçme Davranışı ve Okul Başarılarının İncelenmesi Danışman: Dr. Prof. Dr. Binnur YEŞİLYAPRAK, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, .

Yüksek Lisans Tezi

1. Cinsiyetleri ve Denetim Odakları Farklı Lise Öğrencilerinin Uyum Alanları ve Yöntemlerinin İncelenmesi Danışman: Dr. Prof. Dr. Oya Gülendam ERSEVER, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, .

Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
ANABİLİM DALI BAŞKANI ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI MERSİN ÜNİ. 2017-07-07 - Devam ediyor
Uluslararası - SCI/SCI-Expanded kategorisine giren 0
2012
1. Kiran esen, B. Analyzing Peer Pressure and Self-Efficacy Expectations Among Adolescents. SOCİAL BEHAVİOR AND PERSONALİTY, 2012, 40, 1301-1309. 0 + 32
http://dx.doi.org/10.2224/sbp.2012.40.8.1301


Alıntılanma Sayısı: 4
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 0
2017
12. Ballıkaya, E.; Korkmaz, M.; Kıran esen, B. Analyzing of Internet Usage Habits of High School Students Doing Sports and Not Doing Sports . NEW TRENDS AND ISSUES PROCEEDİNGS ON HUMANİTİES AND SOCİAL SCİENCES , 2017, 3, 70-74. 0 + 0
http://www.prosoc.eu

Publications_011.pdf

11. Kıran esen, B.; özcan, H.; Sezgin, M. HIGH SCHOOL STUDENTS’ COGNITIVE FLEXIBILITY IS PREDICTED BY SELF-EFFICACY AND ACHIEVEMENT . EUROPEAN JOURNAL OF EDUCATİON STUDİES ( ED573546) ERIC , 2017, 3, 114-122. 0 + 0
http://oapub.org/edu/index.php/ejes/article/view/466/1264

Publications_007.pdf

10. Luzumlu, U.; Kıran esen, B. An Investigation of Turkish University Students’ Strategies of Coping with Stress and Their Level of Alexithymia. STUDIES ON ETHNO-MEDICINE, 2017, 11, 77-81. 0 + 0
Publications_010.pdf

9. Serpin eşiyok, V.; Kıran esen, B. THE INVESTIGATION OF THE UNIVERSITY STUDENTS ACCORDING TO GENDER AND COGNITIVE FLEXIBILITY OF LEVEL ROMANTIC RELATIONSHIP BELIEFS . EUROPEAN JOURNAL OF EDUCATİON STUDİES , 2017, 3, 1-10. 0 + 0
10.5281/zenodo.268649

Publications_009.pdf

2016
8. özcan akçay, D.; Kıran esen, B. ERGENLERİN BİLİŞSEL ESNEKLİK DÜZEYLERİ İLE ÖZYETERLİKLERİNİN İNCELENMESİ. INTERNATIONAL JOURNAL OF EURASIA SOCIAL SCIENCES, 2016, 7, 1-10. 0 + 0
http://www.ijoess.com/DergiTamDetay.aspx?ID=576&Detay=Ozet

Publications_001.pdf

2014
7. Ağaoğlu, C.; Kıran esen, B. İyilik hallerine göre üniversite öğrencilerinin öfke durumlarının incelenmesi. INTERNATİONAL JOURNAL OF ACADEMİC RESEARCH, 2014, 6, 165-170. 0 + 0
http://www.ijar.lit.az/pdf/ijar/2014/2014(28B-25).pdf

2013
6. Korkmaz, M.; Kıran esen, B. Ortaokul öğrencileri için geliştirilen güvenli internet kullanımı akran eğitim programının geliştirilmesi. EDUCATİON (EJ1022265) ERIC, 2013, 133, 261-271. 0 + 0
2012
5. Korkmaz, M.; Kıran esen, B. Güvenli internet kullanımı konusunda uygulanan akran eğitiminin ergenler üzerindeki etkisi . TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERGİSİ, 2012, 4, 180-187. 0 + 0
Publications_006.pdf

2010
4. Kıran esen, B.; Gündoğdu, M. Ergenlerde algılanan sosyal destek, akran baskısı ve internet bağımlılığı arasındaki ilişkinin incelenmesi. THE INTERNATİONAL JOURNAL OF EDUCATİONAL RESEARCHERS, 2010, 2, 29-36. 0 + 43
http://ijer.eab.org.tr/1/2/4_esen.b.k.pdf

Publications_003.pdf

2009
3. Kıran esen, B. ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE ERGENLERDE İNTERNET BAĞIMLILIĞININ YORDANMASI. E-JOURNAL OF NEW WORLD SCİENCES ACADEMY, 2009, 4, 1331-1340. 0 + 0
Publications_008.pdf

2. Kıran esen, B. Akran baskısı ve algılanan sosyal destek değişkenlerine göre ergenlerde internet bağımlılığının yordanması, . E-JOURNAL OF NEW WORLD SCİENCES ACADEMY, 2009, 4, 1331-1340. 0 + 0
2006
1. çelikkaleli, .; Gündoğdu, M.; Kıran esen, B. Ergenlerde Yetkinlik Beklentisi Ölçeği: Türkçe uyarlamasının geçerlik ve güvenirlik çalışması. EĞİTİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2006, 6, 62-72. 0 + 4
Uluslararası - Diğer 100
2017
2. Akan, Y.; Kıran, B. ERKEKLERİN ŞİDDETE MARUZ KALMA VE ŞİDDET UYGULAMA YAŞANTILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. INTERNATİONAL JOURNAL OF EDUCATİON TECHNOLOGY AND SCİENTİFİC RESEARCHES, 2017, 2, 47-71. 100 + 0
http://www.ijetsar.com/issue/29596/315646

Publications_012.pdf

2016
1. Kıran esen, B.; Bozkur, B.; çiçek, N.; Baykal, F. EFFECT OF PROGRAM OF PSYCHO-EDUCATION OVER ANGER AND ANGER MANAGEMENT OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS. INTERNATİONAL JOURNAL OF SOCİAL SCİENCES AND EDUCATİON RESEARCH , 2016, 2, 1673-1683. 0 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ijsser/article/view/5000208221/5000177066

Publications_004.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 0
2015
7. Uçan, A.; Kıran esen, B. Ergenlerin Öznel İyi Oluşlarının Toplumsal Konum İle İlgili Risk Alma Değişkenine Göre İncelenmesi. MEÜ. EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2015, 11, 288-299. 0 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/mersinefd/article/view/5000065444/5000127822

Publications_005.pdf

2008
6. Kıran esen, B.; çelikkaleli, . Üniversite öğrencilerinin sosyal yetkinlik düzeyleri ile sürekli öfke ve öfke ifade biçimlerinin incelenmesi. TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERGİSİ, 2008, 3, 37-49. 0 + 3
2007
5. Kıran esen, B.; Aktuğ, T. Ergenlerde akran baskısı ve benlik saygısının incelenmesi. ÇUKUROVA ÜNİ. EĞİTİM FAK. DERGİSİ, 2007, 3 , 13-23. 0 + 0
Publications_002.pdf

2005
4. Kıran esen, B. Ergenlerde risk alma davranışı ile akademik başarının incelenmesi,. ÇUKUROVA ÜNİ. EĞİTİM FAK. DERGİSİ, 2005, 2, 8-14. 0 + 0
2003
3. Kıran esen, B. Akran Baskısı Ölçeği’nin geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışması. EĞİTİM BİLİMLERİ VE UYGULAMA DERGİSİ, 2003, 2, 65-76. 0 + 1
2. Kıran esen, B. Akran baskısı düzeyleri ve cinsiyetlerine göre öğrencilerin risk alma davranışı ve okul başarılarının incelenmesi. TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERGİSİ, 2003, 2, 17-26. 0 + 5
1. Kıran esen, B. Ergenlerin akran baskısı düzeyleri ve cinsiyetlerine göre sigara içme davranışlarının incelenmesi, . KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ, 2003, 3, 167-188. 0 + 9
Ulusal - Diğer 0
1. Kıran esen, B. Akran baskısı, akademik başarı ve yaş değişkenlerine göre lise öğrencilerinin risk alma davranışlarının yordanması, . HACETTEPE ÜNİ. EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2003, 24, 79-85. 0 + 15
Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 125
1. Akan, Y.; Kıran , B. Researches on Science and Art in 21st. Century Turkey, ISBN: 978-605-288-062-3, Gece Kitaplığı, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 15 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 125
1. Kıran esen, B.; Korkmaz, M. İnternet Bağımlılığı Sorunlar ve Çözümler, ISBN: 978-605-5213-16-9, Anı Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 15 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2013. 125
2. Kıran esen, B. Psikolojik Danışma ve Rehberlik, ISBN: 975-511-361-4, Birsen Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 18 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2004. 250
3. Kıran esen, B. Bireyi Tanıma Teknikleri, ISBN: 978-605-318-067-8, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 12 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2015. 250
4. Kıran esen, B. Eğitim Psikolojisi, ISBN: 978-605-320-485-5, Nobel Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 19 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2016. 250
5. Kıran esen, B. Eğitimde Üçüncü Boyut-Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri, ISBN: 978-605-320-520-3, Nobel Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 13 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2016. 250
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 200

3. Kıran , B., ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL VE DUYGUSAL YALNIZLIK DÜZEYLERİ İLE İLİŞKİ İNANÇLARININ İNCELENMESİ . 2nd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences , 2017-04-20, 2017-04-23, İstanbul, Türkiye, 2017. 200
http://dergipark.gov.tr/uploads/files/400d/f1bf/2e18/59396c167432f.pdfhttp://

2. Kıran Esen, B.; Bozkur, B., Migration with incoming and Children Exposed to Domestic Violence Perception of themselves and Family Relations. IIIrd INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, 2016-05-31, 2016-06-03, Muğla, Türkiye, 2016. 0
http://ejercongress.org/pdf/bildirikitabi2016ejer.pdf

1. Kıran Esen, B.; Aktaş, E.; Tuncer, İ., An analysis of university students’ ınternet use in relation to loneliness and social self-efficacy. 3. World Conference on Psychology, Counseling & Guidance, , 2012-05-09, 2012-05-12, İzmir, Türkiye, 2012. 0

Uluslararası - Özet - Sözlü 300

15. Özcan, D.; Kıran , B.; Ersoy, M., BENLİK KAVRAMI KONULU HAYVANLARLA İLETİŞİM PSİKO-EĞİTİM PROGRAMININ ETKİSİNİN İNCELENMESİ. Uluslararası Eğitim ve Değerler Sempozyumu, 2017-10-05, 2017-10-08, Muğla, Türkiye, 2017. 100
http://isoeva.com/Isoeva/Content/Index/1?MenuId=59

14. Tatlıcı, M.; Şenyiğit, A.; Kıran Esen, B., Akademik Güdülenme Destek Programının Yatılı Ve Gündüzlü Öğrencilerin Akademik Güdülenme Düzeyine Etkisi . IVth INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, 2017-05-11, 2017-05-14, Denizli, Türkiye, 2017. 0

13. Akan, Y.; Kıran Esen, B., Erkeklerin Şiddeti Artıran Risk Faktörlerine Ve Şiddetin Çözümüne İlişkin Düşüncelerinin İncelenmesi Yönelik Nitel Bir Araştırma. IVth INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, 2017-05-11, 2017-05-14, Denizli, Türkiye, 2017. 0

12. Kıran Esen, B.; Bozkır, B.; Kaya, A., Ailesi Göçle Gelen ve Gelmeyen Ortaokul Çocuklarının Sosyal Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi . 2nd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences , 2017-04-20, 2017-04-23, İstanbul, Türkiye, 2017. 0

11. Bozkır, B.; Başusta, N.; Kaya, A.; Kıran Esen, B., Ergenlerde Sosyal Kaygı ve Anne-baba Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi . 26th International Conference on Educational Sciences, 2017-04-20, 2017-04-23, Antalya, Türkiye, 2017. 0

10. Akan, Y.; Kıran , B., ERKEKLERİN BAKIŞ AÇISINDAN ŞİDDETİN VE ŞİDDET UYGULAYAN ERKEKLERİN İNCELENMESİNE YÖNELİK NİTEL BİR ARAŞTIRMA . (ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 2017-04-06, 2017-04-08, Antalya, Türkiye, 2017. 100

9. Akan, Y.; Kıran , B., ERKEKLERİN ŞİDDETE MARUZ KALMA ve ŞİDDET UYGULAMA YAŞANTILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ YÖNELİK NİTEL BİR ARAŞTIRMA . ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 2017-04-06, 2017-04-08, Antalya, Türkiye, 2017. 100

8. Kıran Esen, B.; Bozkur, B.; Çiçek Gökçakan, N.; Baykal, F., EFFECT OF PROGRAM OF PSYCHO-EDUCATION OVER ANGER AND ANGER MANAGEMENT OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS. 2nd International Conference on Social Sciences and Education Research, 2016-11-04, 2016-11-06, İstanbul, Türkiye, 2016. 0
Scientific_Meetings_001.pdf

7. Ballıkaya, E.; Korkmaz, M.; Kıran Esen, B., Analyzing of Inter net Usage Habits of High School Students doing Sports and not Doing Sports. 5th Cyprus International Conference on Educational Research, 2016-03-31, 2016-04-02, Girne, KKTC, 2016. 0
http://awer-center.org/cyicer/

6. Kıran Esen, B.; Kaya, A.; Sezgin, M.; Bakır Ayğar, B., Comparing Attitudes Towards Violence Among Adolescents who are Victims or Non - Victims of Violence. 5th Cyprus International Conference on Educational Research, 2016-03-31, 2016-04-02, Girne, KKTC, 2016. 0
http://www.cyicer.org

5. KIRAN ESEN, B.; Özcan, D.; Sezgin, M., High school students’ cognitive flexibility is predicted by self - efficacy and achievement. 5 th Cyprus International Conference on Educational Research, , 2016-03-31, 2016-04-02, Girne, KKTC, 2016. 0
http://www.cyicer.org

4. Akçay Özcan, D.; Kıran Esen, B., A Research about violence against women . World Congress of Psychological Counseling and Guidance, 2013-09-08, 2013-09-11, İstanbul, Türkiye, 2013. 0

3. Kıran Esen, B.; Gündoğdu, M., Ergenlerde internet bağımlılığı, akran baskısı ve algılanan sosyal destek arasındaki ilişkinin incelenmesi,. 1. Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2009-05-01, 2009-05-03, Çanakkale, Türkiye, 2009. 0

2. Kıran Esen, B., Akran baskısı ve algılanan sosyal destek değişkenlerine göre ergenlerde internet bağımlılığının yordanması. I.Uluslararası Bağımlılık Kongresi,, 2007-05-28, 2007-05-31, İstanbul, Türkiye, 2007. 0

1. Erden, M.; Karakelle, S.; Kıran Esen, B.; Kaplan, Z., The impact on employees via social skills of the mother of the child - mother interactions slot. 1st International Children& Communication Conference- Children & Communication in the Millennium, 2003-10-13, 2003-10-15, İstanbul, Türkiye, 2003. 0

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 100

2. Erden, M.; Karakelle, S.; Kıran Esen, B.; Kaplan, Z., Erken çocukluk eğitimi hizmetlerinin yaygınlaştırılmasında alternatif bir yaklaşım olarak kedv kadın ve çocuk merkezleri projesinin değerlendirilmesi, . Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitimi Sempozyumu, 2002-10-17, 2002-10-18, Ankara, Türkiye, 2002. 0

1. Kıran, B., Korunmaya muhtaç çocuklar için abla-ağabey etkinliği. 1. İstanbul Çocuk Kurultayı, 2000-06-26, 2000-06-27, İstanbul, Türkiye, 2000. 100

Ulusal - Özet - Sözlü 100

5. KIRAN , B.; Kurt, F., Okulöncesi Öğretmenlerinin Psikolojik İyi Oluşlarına Göre Özyeterlik İnançlarının İncelenmesi. ISOEVA, 2017-10-05, 2017-10-08, Muğla, Türkiye, 2017. 50
http://isoeva.com

4. Kıran Esen, B.; Sezgin, M., ERGENLERDE ŞİDDET KAYNAKLARINDAN MEDYA, ARKADAŞ, ŞİDDETE YÖNELİK İNANÇ, OKULA AİDİYET VE ÖZYETERLİLİĞİN BENLİK SAYGISINI YORDAMASI . XIII. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 2015-10-07, 2015-10-09, Mersin, Türkiye, 2015. 0

3. Kıran Esen, B.; Erkan, Z., Görme engelli bireylerin problem çözme ve iletişim becerilerinin bazı sosyo-demografik özelliklere göre incelenmesi. X. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi,, 2009-10-21, 2009-10-23, Adana, Türkiye, 2009. 0

2. Kıran Esen, B., Ergenlerin internet bağımlılığının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. IX. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi , 2007-10-17, 2007-10-19, İzmir, Türkiye, 2007. 0

1. Kıran, B., Ergenlerde Risk Alma Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, . VII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi,, 2003-07-09, 2003-07-11, Malatya, Türkiye, 2003. 50

Ulusal - Yürütücü 500

6. LİSE ÖĞRENCİLERİNİN BiLiŞSEL ESNEKLiKLERiNE GÖRE PROBLEMLi iNTERNET KULLA¬NIMLARININ iNCELENMESi, BAP, Proje No: 2017-2-TP2-2596, 9635 TL, Yürütücü, 2018, Devam ediyor... 100

5. LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ALGILADIKLARI ANNE-BABA TUTUMLARINA GÖRE BİLİŞSEL ESNEKLİKLERİNİN VE KARAR VERME TARZLARININ İNCELENMESİ, BAP, Proje No: 2017-2-TP2-2597, 4550 TL, Yürütücü, 2018, Devam ediyor... 100

4. Çocuk Dostları, Kalkınma Bakanlığı, Proje No: 2015-33-0119, 162800 TL, Yürütücü, 2016,Tamamlandı. 0

3. Üniversite Öğrencilerinin Cinsiyetlerinin ve Bilişsel Esneklik Düzeylerinin Romantik İlişki İnançlarına Etkisinin İncelenmesi , BAP, Proje No: BAP-EBE RPDB (VSE) 2014-1 YL, 4000 TL, Yürütücü, 2016,Tamamlandı. 100

2. Korunmaya muhtaç çocuklara akademik ,psikolojik, sosyal ve yönetimsel destek projesi, BAP, Proje No: BAP-EF-EB(BKE)2006-1, 10000 TL, Yürütücü, 2009,Tamamlandı. 100

1. Korunmaya muhtaç çocuklar için abla-ağabey etkinliği, BAP, Proje No: 99-01-04-01, 1300 TL, Yürütücü, 2000,Tamamlandı. 100

Ulusal - Danışman (Yürütücü Tüzel Kişi) 0

1. Çocuğun Dünyası Projesi, Kalkınma Bakanlığı-SODES, Proje No: 2011-0166, 300000 TL, Danışman (Yürütücü Tüzel Kişi), 2014,Tamamlandı. 0

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 1750

9. Eda Gürbüz, ANNELERİN TUTUMLARINA GÖRE ANASINIFLARINA DEVAM EDEN ÇOCUKLARIN SOSYAL BECERİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çağ Üniversitesi, Tamamlandı. 200

8. Uğurcan Luzumlu, Cinsiyetleri Farklı Üniversite Öğrencilerinin Stresle Başa Çıkma Tarzlarının Aleksitimi Düzeylerine Göre İncelenmesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

7. Güney Dengiz, Psikolojik Danışmanların Engelli Bireylere Yönelik Tutumlarının Konjoint Analizi Kullanılarak İncelenmesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

6. H. Duygu Akçay Özcan, ERGENLERİN BİLİŞSEL ESNEKLİK DÜZEYLERİ İLE ÖZYETERLİKLERİNİN İNCELENMESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Toros Üniversitesi, Tamamlandı. 150

5. Taylan Aktuğ, Ergenlerde Akran Baskısı Ve Benlik Saygısının İncelenmesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

4. Murat Korkmaz, İnternet Kullanımı Konusunda Uygulanan Akran Eğitiminin Ergenler Üzerindeki Etkisi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

3. Ceyda Ağaoğlu, Cinsiyetleri Farklı Üniversite İkinci Sınıf Öğrencilerinin İyilik Hali Boyutlarına Göre Özyeterlik ve Sürekli Öfkelerinin İncelenmesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

2. Ayşeğül Uçan, Cinsiyetleri Farklı Lise Öğrencilerinin Öznel İyi Oluşlarının Toplumsal Konumla İlgili Risk Alma ve Göç Değişkenlerine Göre İncelenmesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

1. Vildan Serpin Eşiyok, ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN CİNSİYETLERİNE VE BİLİŞSEL ESNEKLİK DÜZEYLERİNE GÖRE ROMANTİK İLİŞKİ İNANÇLARININ İNCELENMESİ , Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2016, Tamamlandı. 200

Ulusal 125
1. MERSİN UNIVERSITY JOURNAL OF THE FACULTY OF EDUCATION , EDİTORİAL BOARD MEMBER, ISSN : 1306-7850, 2010-12-01 - 2013-12-01. 125
Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 39
1. EDUCATIONAL RESEARCH AND REVIEWS (ERR) , [ 2014 : 1 ] [ 2016 : 1 ] . 8
2. HACETTEPE ÜNI. EğITIM FA. DERGISI , [ 2015 : 1 ] . 5
3. HACETTEPE ÜNI. EğITIM FA. DERGISI , [ 2014 : 2 ] . 10
4. INTERNATIONAL JOURNAL OF EURASIA SOCIAL SCIENCES , [ 2016 : 1 ] [ 2016 : 1 ] [ 2016 : 1 ] . 12
5. E-INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH , [ 2016 : 1 ] . 4
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 8
1. MERSİN ÜNİ. EĞİTİM FAK. DERGİSİ , [ 2014 : 2 ] [ 2016 : 1 ] . 3
2. TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERGİSİ , [ 2015 : 3 ] . 3
3. TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERGİSİ , [ 2015 : 1 ] [ 2016 : 1 ] . 2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar RPD404 Rehb. ve Psik. Danış. Alan Çal Eğitim Fakültesi 1-4-3
Bahar RPD202 Test Dışı Teknikler Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar EBD142 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar RPD402 Rehb. ve Psik. Danışmanlık Sem Eğitim Fakültesi 2-2-3
Bahar EBD142 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 3-0-3
Bahar PDR 657 Çeşitli Psikolojik Bozukluklar Eğitim Bilimleri Enstitüsü 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2-0-0
Bahar RPD 545 Bireysel Psikolojik Danışma Uy Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2-2-3
Bahar PDR 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışmanlık ve R... 4-0-4
Bahar PDR 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışmanlık ve R... 4-0-4
Bahar RPD 671 İleri Bireysel Psikolojik Danı Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2-2-3
Güz RPD401 Psikolojik Testler Eğitim Fakültesi 2-4-4
Güz RPD213 Okullarda Gözlem Eğitim Fakültesi 2-2-3
Güz RPD403 Bireyle Psikolojik Danışma Uyg Eğitim Fakültesi 1-4-3
Güz RPD401 Psikolojik Testler Eğitim Fakültesi 2-4-4
Güz RPD 551 Psikolojik Danışma Beceri ve T Eğitim Bilimleri Enstitüsü 3-0-3
Güz PDR 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışmanlık ve R... 4-0-4
Güz PDR 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışmanlık ve R... 4-0-4
Güz RPD 517 Psikolojik Danışmada Bilişsel Eğitim Bilimleri Enstitüsü 3-0-3
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar RPD408 Kurum Deneyimi Eğitim Fakültesi 1-4-3
Bahar RPD414 Grupla Psikolojik Danışma Kura Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar RPD402 Rehb. ve Psik. Danışmanlık Sem Eğitim Fakültesi 2-2-3
Bahar PDR 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışmanlık ve R... 4-0-4
Bahar Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2-0-0
Bahar PDR 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışmanlık ve R... 4-0-4
Bahar RPD 545 Bireysel Psikolojik Danışma Uy Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2-2-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar PF 31 Eğitimde Eylem Araştırması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 31 Eğitimde Eylem Araştırması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz RPD213 Okullarda Gözlem Eğitim Fakültesi 2-2-3
Güz RPD403 Bireyle Psikolojik Danışma Uyg Eğitim Fakültesi 1-4-3
Güz RPD301 Psikolojik Danışma İlke ve Tek Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz RPD301 Psikolojik Danışma İlke ve Tek Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz RPD 558 Grupla Psikolojik Danışma Kura Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2-2-3
Güz PDR 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışmanlık ve R... 4-0-4
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz PDR 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışmanlık ve R... 4-0-4
Güz RPD 451 Psikolojik Danışma İlke ve Tek Eğitim Bilimleri Enstitüsü 3-0-3
Güz PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar RPD416 Grup Rehberliği ( Seç - VII ) Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar RPD404 Rehb. ve Psik. Danış. Alan Çal Eğitim Fakültesi 1-4-3
Bahar RPD402 Rehb. ve Psik. Danışmanlık Sem Eğitim Fakültesi 2-2-3
Bahar RPD416 Grup Rehberliği ( Seç - VII ) Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar RPD 554 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü 3-0-3
Bahar RPD 451 Psikolojik Danışma İlke ve Tek Eğitim Bilimleri Enstitüsü 3-0-3
Bahar RPD 671 İleri Bireysel Psikolojik Danı Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2-2-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar TEZ Tez Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar RPD 545 Bireysel Psikolojik Danışma Uy Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2-2-3
Bahar SEM DR Seminer ( Dr ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar PDR 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışmanlık ve R... 4-0-4
Bahar PDR 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışmanlık ve R... 4-0-4
Bahar PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 09 Rehberlik* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 09 Rehberlik* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz EBD441 Rehberlik Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 3-0-3
Güz EBD441 Rehberlik Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz RPD411 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi 1-2-2
Güz RPD403 Bireyle Psikolojik Danışma Uyg Eğitim Fakültesi 1-4-3
Güz RPD301 Psikolojik Danışma İlke ve Tek Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz RPD301 Psikolojik Danışma İlke ve Tek Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz PF 31 Eğitimde Eylem Araştırması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 31 Eğitimde Eylem Araştırması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 31 Eğitimde Eylem Araştırması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 31 Eğitimde Eylem Araştırması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 31 Eğitimde Eylem Araştırması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBD142 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 3-0-3
Bahar RPD202 Test Dışı Teknikler Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar OÖP406 Eğitimde Kaynaştırma ( Seçmeli Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 3-0-3
Bahar RPD202 Test Dışı Teknikler Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar RPD402 Rehb. ve Psik. Danışmanlık Sem Eğitim Fakültesi 2-2-3
Bahar RPD404 Rehb. ve Psik. Danış. Alan Çal Eğitim Fakültesi 1-4-3
Bahar RPD416 Grup Rehberliği ( Seç - VII ) Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar RPD414 Grupla Psikolojik Danışma Kura Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar EBD142 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Bahar RPD 518 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Bahar PDR 602 İleri Bireysel Psikolojik Danı Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 2-2-3
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Bahar PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz EBD445 Özel Eğitim* Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz EBD443 Özel Eğitim Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 2-0-2
Güz RPD403 Bireyle Psikolojik Danışma Uyg Eğitim Fakültesi 1-4-3
Güz RPD411 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi 1-2-2
Güz RPD301 Psikolojik Danışma İlke ve Tek Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz RPD207 Özel Eğitim Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz EBD445 Özel Eğitim* Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-0-2
Güz EBD443 Özel Eğitim* Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Güz RPD 545 Bireysel Psikolojik Danışma Uy Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 2-2-3
Güz RPD 621 İleri Araştırma Teknikleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz PF 09 Rehberlik* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 09 Rehberlik* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 09 Rehberlik* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 09 Rehberlik* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 09 Rehberlik* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 09 Rehberlik* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBD142 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar OÖP406 Eğitimde Kaynaştırma ( Seçmeli Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 3-0-3
Bahar RPD404 Rehb. ve Psik. Danış. Alan Çal Eğitim Fakültesi 1-4-3
Bahar RPD414 Grupla Psikolojik Danışma Kura Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar RPD402 Rehb. ve Psik. Danışmanlık Sem Eğitim Fakültesi 2-2-3
Bahar EBD142 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 3-0-3
Bahar RPD202 Test Dışı Teknikler Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar EBD142 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar EBD142 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 3-0-3
Bahar RPD302 Mesleki Rehberlik ve Danışma U Eğitim Fakültesi 1-4-3
Bahar PF 09 Rehberlik* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 02 Gelişim Psikolojisi* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 09 Rehberlik* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 02 Gelişim Psikolojisi* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz EBD445 Özel Eğitim* Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-0-2
Güz RPD403 Bireyle Psikolojik Danışma Uyg Eğitim Fakültesi 1-4-3
Güz PSI449 Psikolojik Danışma ve Rehberli Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Güz RPD207 Özel Eğitim Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz EBD443 Özel Eğitim Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 2-0-2
Güz EBD443 Özel Eğitim* Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Güz RPD301 Psikolojik Danışma İlke ve Tek Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz RPD411 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi 1-2-2
Güz EBD445 Özel Eğitim* Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz RPD 517 Psikolojik Danışmada Bilişsel Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar RPD402 Rehb. ve Psik. Danışmanlık Sem Eğitim Fakültesi 2-2-3
Bahar RPD404 Rehb. ve Psik. Danış. Alan Çal Eğitim Fakültesi 1-4-3
Bahar EBD142 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 3-0-3
Bahar EBD142 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar RPD414 Grupla Psikolojik Danışma Kura Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar RPD408 Kurum Deneyimi Eğitim Fakültesi 1-4-3
Bahar RPD-526 Rehberlik ve Psikolojik Danışm Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz EBD445 Özel Eğitim* Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-0-2
Güz EBD445 Özel Eğitim* Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz EBD443 Özel Eğitim Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 2-0-2
Güz EBD443 Özel Eğitim* Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Güz RPD301 Psikolojik Danışma İlke ve Tek Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz RPD213 Okullarda Gözlem Eğitim Fakültesi 2-2-3
Güz RPD403 Bireyle Psikolojik Danışma Uyg Eğitim Fakültesi 1-4-3
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Eğitim Fakültesi 1-0-1
Güz RPD 517 Psikolojik Danışmada Bilişsel Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz RPD 451 Psikolojik Danışma İlke ve Tek Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz PDR 581 Seminer Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 1-0-1
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar OÖP406 Eğitimde Kaynaştırma ( Seçmeli Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 3-0-3
Bahar RPD404 Rehb. ve Psik. Danış. Alan Çal Eğitim Fakültesi 1-4-3
Bahar RPD402 Rehb. ve Psik. Danışmanlık Sem Eğitim Fakültesi 2-2-3
Bahar RPD202 Test Dışı Teknikler Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar OÖP202 Erken Çoc. Dön. Gelişim II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 3-0-3
Bahar RPD408 Kurum Deneyimi Eğitim Fakültesi 1-4-3
Bahar OÖP202 Erken Çoc. Dön. Gelişim II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar RPD-526 Rehberlik ve Psikolojik Danışm Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Bahar PF 09 Rehberlik* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 09 Rehberlik* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz RPD301 Psikolojik Danışma İlke ve Tek Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz OÖP203 Erken Çoc. Dön. Gelişim I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Güz RPD403 Bireyle Psikolojik Danışma Uyg Eğitim Fakültesi 1-4-3
Güz OÖP203 Erken Çocukluk Dön. Gelişim I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 3-0-3
Güz EBD443 Özel Eğitim* Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz RPD411 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi 1-2-2
Güz RPD207 Özel Eğitim Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz EBD443 Özel Eğitim* Eğitim Fakültesi 2-0-2
Güz RPD 451 Psikolojik Danışma İlke ve Tek Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz PF 03 Öğrenme, Öğretme Kuram ve Yakl Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 03 Öğrenme, Öğretme Kuram ve Yakl Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar PDR408 Gurup Reh. ve Gurup Psik. Danş Eğitim Fakültesi 2-2-3
Bahar OÖP202 Erken Çoc. Dön. Gelişim II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 3-0-3
Bahar OÖP202 Erken Çoc. Dön. Gelişim II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar PDR404 Ölçme Araçları Uygulamaları Eğitim Fakültesi 2-2-3
Bahar OÖP406 Eğitimde Kaynaştırma ( Seçmeli Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar OÖP406 Eğitimde Kaynaştırma ( Seçmeli Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 3-0-3
Bahar PDR210 Bireyi Tanıma Teknikleri Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar EBD142 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar RPD402 Rehb. ve Psik. Danışmanlık Sem Eğitim Fakültesi 2-2-3
Bahar RPD202 Test Dışı Teknikler Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar PF 09 Rehberlik* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz RPD305 Kişilik Kuramları Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz EBD445 Özel Eğitim* Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-0-2
Güz EBD445 Özel Eğitim* Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz EBD341 Erken Çocukluk Eğitimi Eğitim Fakültesi 2-0-2
Güz PDR313 Özel Eğitim Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz RPD213 Okullarda Gözlem Eğitim Fakültesi 2-2-3
Güz EBD241 Özel Eğitim Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 2-0-2
Güz RPD207 Özel Eğitim Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz RPD403 Bireyle Psikolojik Danışma Uyg Eğitim Fakültesi 1-4-3
Güz PF 02 Gelişim Psikolojisi* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 02 Gelişim Psikolojisi* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 02 Gelişim Psikolojisi* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 02 Gelişim Psikolojisi* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2