Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Yrd. Doç. Dr. Mustafa Berkesoglu
Özgeçmiş
:
Birim
:
Tıp Fakültesi / Genel Cerrahi Anabilim Dalı
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı 33343 Yenişehir / Mersin
Telefon
:
+90-324-2410000
Dahili
:
1306
Faks
:
+90--
Oluşturma
:
2016-05-01 07:22:33
Düzenleme
:
2017-05-12 09:47:28
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS TIP FAKÜLTESİ (İNGİLİZCE) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2005
TIPTA UZMANLIK GENEL CERRAHİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2010
UZM. DR GENEL CERRAHİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2014
YRD. DOÇ. DR. GENEL CERRAHİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2016
Tıpta Uzmanlık Tezi

1. Anterior Rezeksiyonlarda Anastomoz İçin Kullanılan Staplerin Çeşitli Uygulama Şekillerinin Postoperatif Anal Fonksiyonlar Üzerine Olan Etkisi Danışman: Dr. Attila Törüner, Ankara Üniversitesi, Diğer, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, .

Theses_001.pdf

Uluslararası - SCI/SCI-Expanded kategorisine giren 500
2016
1. Karabulut, Y.; Kara, T.; Berkeşoğlu, M. Intranodal palisaded myofibroblastoma - a rare case report and literature review. APMIS, 2016, 124, 905-910. 500 + 0
http://dx.doi.org/10.1111/apm.12580

Publications_004.pdf

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 265
3. Koc, Z.; Ozcan kara, P.; Berkesoglu, M.; Akca, T. Yeni teknikle ilk deneyim: meme kanserli hastada sentinel lenf nodunu saptamada portabl gama kamera kullanımı. ULUSAL CERRAHİ DERGİSİ, 2016, 0-0. 75 + 0
http://dx.doi.org/10.5152/UCD.2016.3654

Publications_009.pdf

2. Sahan, E.; Dag, A.; Berkesoglu, M.; Sungur, M.; Ocal, A.; Akca, T. The effect of surgical procedures on short-term and long-term outcomes of the patients in Secondary Hyperparathyroidism. ENDOKRİNOLOJİDE DİYALOG DERGİSİ, 2016, 13, 33-39. 130 + 0
Publications_005.pdf

2015
1. Ismi, O.; Arpaci, R.; Berkesoglu, M.; Dag, A.; Sezer, E.; Bal, K.; Vayısoglu, Y. Calcitonin-negative neuroendocrine tumor of thyroid gland mimicking anaplastic carcinoma: an unusual entity. GLAND SURGERY, 2015, 4, 344-349. 60 + 5
10.3978/j.issn.2227-684X.2015.01.02

Publications_001.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 140
2016
1. Berkeşoğlu, M.; Erkek, A.; Kuzu, M.; Orazokunov, E.; Aylaz, G.; Kuran, S.; Ateş, C.; Baskan, M.; Törüner, A. Anterior Rezeksiyonlarda Anastomoz İçin Kullanılan Staplerin Çeşitli Uygulama Şekillerinin Postoperatif Anal Fonksiyonlar Üzerine Olan Etkisi. ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MECMUASI, 2016, 69, 53-60. 140 + 0
10.1501/Tpfak_000000907

Publications_007.pdf

Ulusal - Diğer 202
4. Berkeşoğlu, M.; ölmez, A.; Aydın, M.; Türkmenoğlu, M.; çolak, T. Anal Kanalda Dieulafoy Lezyonu: Masif Gastrointestinal Kanamanın Nadir Görülen Bir Nedeni. TURKİSH JOURNAL OF COLORECTAL DİSEASE, 2016, 26, 53-55. 45 + 0
10.4274/tjcd.22043

Publications_003.pdf

3. Bükesoy, A.; Berkeşoğlu, M.; Sert, Z.; ünsal, A.; Akça, T. Genel Cerrahi Meme Endokrin Birimi Polikliniği'ne Başvuran Hastaların Memnuniyet Algısı. MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2016, ---. 80 + 0
Publications_006.pdf

2015
2. ölmez, A.; Berkeşoğlu, M.; Dağ, A.; Eker, E. Warfarin Kullanımına Bağlı İntraabdominal Kanama: 2 Olgu Sunumu. CAUSAPEDİA, 2015, 4, 1236-1240. 42 + 0
Publications_002.pdf

2013
1. Canbaz, H.; ölmez, A.; Berkeşoğlu, M.; Kara, T.; Dirlik, M. Dalakta Kistik Lenfanjiyom: Olgu Sunumu. MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2013, ---. 35 + 0
Publications_010.pdf

Ulusal - Özet - Sözlü 302

9. Eker, E.; Berkeşoğlu, M.; Dağ, A.; Temel, G.; Öcal, A., Preoperatif ERCP Endikasyonun Laparoskopik Kolesistektomide Konversiyon İçin Prediktif Risk Faktörü Olarak Önemi. 20. Ulusal Cerrahi Kongresi, 2016-04-13, 2016-04-17, Antalya, Türkiye, 2016. 40
Scientific_Meetings_017.pdf

8. Bükesoy, A.; Berkeşoğlu, M.; Sert, Z.; Ünsal, A.; Akça, T., Genel Cerrahi Meme Endokrin Birimi Polikliniği'ne Başvuran Hastaların Memnuniyet Algısı. 20. Ulusal Cerrahi Kongresi, 2016-04-13, 2016-04-17, Antalya, Türkiye, 2016. 40
Scientific_Meetings_018.pdf

7. Çağlar, R.; Berkeşoğlu, M.; Ölmez, A.; Canbaz, H.; Taşdelen, B., Mide Kanseri Tedavisinde D2 Küratif Gastrik Rezeksiyonun Operatif Mortalite ve Sağkalım Üzerine Etkisi. 20. Ulusal Cerrahi Kongresi, 2016-04-13, 2016-04-17, Antalya, Türkiye, 2016. 37
Scientific_Meetings_016.pdf

6. Sert, Z.; Berkeşoğlu, M.; Canbaz, H.; Ölmez, A.; Taşdelen, B., Pankreatikoduodenektomi Sonrası Pankreatik Fistül Gelişimindeki Etyolojik Faktörlerin Değerlendirilmesi. 20. Ulusal Cerrahi Kongresi, 2016-04-13, 2016-04-17, Antalya, Türkiye, 2016. 37
Scientific_Meetings_015.pdf

5. Şahan, E.; Dağ, A.; Berkeşoğlu, M.; Sungur, M.; Öcal, A., Sekonder hiperparatiroidizmde yapılan paratiroidektominin uzun dönem takipleri. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi 16-20 Nisan 2014, 2014-04-16, 2014-04-20, Antalya, Türkiye, 2014. 32
Scientific_Meetings_004.pdf

4. Yıldırım, A.; Dağ, A.; Berkeşoğlu, M.; Çömelekoğlu, Ü.; Linke, E., Sıçanlarda lipopolisakkarit (LPS) ile oluşturulan sepsis modelinde β–hidroksi β–metilbutirat'ın (HMB) bozulmuş kolon anastomozunda iyileşme üzerine etkisi. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi 16-20 Nisan 2014, 2014-04-16, 2014-04-20, Antalya, Türkiye, 2014. 27
Scientific_Meetings_003.pdf

3. Baikoğlu, S.; Berkeşoğlu, M.; Canbaz, H.; Tiftik, R.; Kara, T., İnce bağırsakta iskemi ve reperfüzyon uygulanan deneklerde rho-kinaz inhibitörü (Y-27632) uygulamasının kan ve doku lipid peroksidasyonu, rock ekspresyonu ve ileal patoloji üzerine etkisi. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi 16-20 Nisan 2014, 2014-04-16, 2014-04-20, Antalya, Türkiye, 2014. 30
Scientific_Meetings_005.pdf

2. Berkeşoğlu, M.; Erkek, A.; Kuzu, M.; Orazokunov, E.; Aylaz, G., Anterior rezeksiyonlarda anastomoz için kullanılan staplerin çeşitli uygulama şekillerinin postoperatif anal fonksiyonlar üzerine olan etkisi. XIII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi VI. Kolorektal Cerrahi Hemsireligi Kongresi 2011, 2011-05-18, 2011-05-22, Antalya, Türkiye, 2011. 35
Scientific_Meetings_002.pdf

1. Orazokunov, E.; Çakmak, A.; Akkoca, M.; Berkeşoğlu, M.; Üstünel, E., Pankreas transplantasyonu ilk üç olgu. 2008 Ulusal Cerrahi Kongresi, 2008-05-28, 2008-06-01, Antalya, Türkiye, 2008. 22
Scientific_Meetings_014.pdf

Ulusal - Özet - Poster 360

19. Gündüz, İ.; Çağlar, R.; Berkeşoğlu, M.; Acehan, T.; Ölmez, A., Karaciğere metastatik malign melanom: 2 olgu. 20. Ulusal Cerrahi Kongresi, 2016-04-13, 2016-04-17, Antalya, Türkiye, 2016. 16
Scientific_Meetings_021.pdf

18. Berkeşoğlu, M.; Sert, Z.; Ölmez, A.; Dağ, A.; Gündüz, İ., Nadir Görülen Bir Olgu: Splenik İnflamatuar Psödotümör. 20. Ulusal Cerrahi Kongresi, 2016-04-13, 2016-04-17, Antalya, Türkiye, 2016. 22
Scientific_Meetings_019.pdf

17. Berkeşoğlu, M.; Ölmez, A.; Sert, Z.; Kırmızı, İ.; Çağlar, R., Safra Taşı İleusu ve Karaciğerde Von Meyenburg Kompleksi: Nadir Bir Olgu Sunumu. 20. Ulusal Cerrahi Kongresi, 2016-04-13, 2016-04-17, Antalya, Türkiye, 2016. 22
Scientific_Meetings_020.pdf

16. Kırmızı, İ.; Berkeşoğlu, M.; Çağlar, R.; Ünsal, A.; Öcal, A., Barsak Obstrüksiyonunun Nadir Bir Nedeni: Paraduodenal Herni. 20. Ulusal Cerrahi Kongresi, 2016-04-13, 2016-04-17, Antalya, Türkiye, 2016. 20
Scientific_Meetings_025.pdf

15. Kırmızı, İ.; Ölmez, A.; Berkeşoğlu, M.; Gündüz, İ.; Sert, Z., Nadir Bir Kronik Karın Ağrısı Nedeni: Median Arcuat Ligaman Sendromu. 20. Ulusal Cerrahi Kongresi, 2016-04-13, 2016-10-17, Antalya, Türkiye, 2016. 16
Scientific_Meetings_023.pdf

14. Kırmızı, İ.; Sert, Z.; Gündüz, İ.; Berkeşoğlu, M.; Türkmenoğlu, M., Mezenterik Lenfanjiyom: Akut Karına Neden Olan Nadir Bir Batın İçi Kitle Olgusu. 20. Ulusal Cerrahi Kongresi, 2016-04-13, 2016-04-17, Antalya, Türkiye, 2016. 13
Scientific_Meetings_024.pdf

13. Berkeşoğlu, M.; Sert, Z.; Tenekeci, G.; Kara, T.; Akça, T., Memede Heterolog Sarkomatöz Komponentli Malign Filloides Tümörü: Nadir Bir Olgu Sunumu. 20. Ulusal Cerrahi Kongresi, 2016-04-13, 2016-04-17, Antalya, Türkiye, 2016. 22
Scientific_Meetings_026.pdf

12. Berkeşoğlu, M.; Eti, N.; Dağ, A.; Türkmenoğlu, M.; Gündüz, İ., Safra Kesesinde Aktinomikozis: Nadir Bir Olgu Sunumu. 20. Ulusal Cerrahi Kongresi, 2016-04-13, 2016-04-17, Antalya, Türkiye, 2016. 22
Scientific_Meetings_022.pdf

11. Gündüz, İ.; Berkeşoğlu, M.; Kırmızı, İ.; Acehan, T.; Canbaz, H., Mide Schwannomu - Ayırıcı Tanı Güçlüğü. 20. Ulusal Cerrahi Kongresi, 2016-04-13, 2016-04-17, Antalya, Türkiye, 2016. 18
Scientific_Meetings_028.pdf

10. Berkeşoğlu, M.; Ölmez, A.; Aydın, M.; Türkmenoğlu, M.; , T., GIS Kanama Nedeni Anal Kanalda Dieulafoy Lezyonu: Nadir Bir Olgu Sunumu. 20. Ulusal Cerrahi Kongresi, 2016-04-13, 2016-04-17, Antalya, Türkiye, 2016. 23
Scientific_Meetings_027.pdf

9. Berkeşoğlu, M.; Ünsal, A.; Akça, T., 3.Trimester gebelikte primer hiperparatirodizme cerrahi yaklaşım: 2 olgu sunumu. 7. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi. 23-26 Nisan 2015, 2015-04-23, 2015-04-26, Antalya, Türkiye, 2015. 25
Scientific_Meetings_009.pdf

8. Berkeşoğlu, M.; Sert, Z.; Arpacı, R.; Çağlar, R.; Dağ, A., Tanı anında metastatik papiller tiroid karsinoma foliküler varyantı: 3 olgu. 7. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi. 23-26 Nisan 2015, 2015-04-23, 2015-04-26, Antalya, Türkiye, 2015. 22
Scientific_Meetings_007.pdf

7. Canbaz, H.; Ölmez, A.; Yıldız, A.; Sezgin, O., Karaciğer grefti kaybına yol açan nadir bir komplikasyon: iyatrojenik pankreatik fistül olgu sunumu. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi 16-20 Nisan 2014, 2014-04-16, 2014-04-20, Antalya, Türkiye, 2014. 10
Scientific_Meetings_008.pdf

6. Berkeşoğlu, M.; Canbaz, H.; Kara, T.; Eker, E., Nadir bir akut apandisit nedeni: 1018 apandektomide görülen aktinomikoz olguları sunumu. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi 16-20 Nisan 2014, 2014-04-16, 2014-04-20, Antalya, Türkiye, 2014. 23
Scientific_Meetings_012.pdf

5. Canbaz, H.; Dağ, A.; Ölmez, A.; Türkmenoğlu, Ö.; Berkeşoğlu, M., Tanısal testlerin geriatrik hastaların akut apandisit tanısındaki etkinliği . 19. Ulusal Cerrahi Kongresi 16-20 Nisan 2014, 2014-04-16, 2014-04-20, Antalya, Türkiye, 2014. 11
Scientific_Meetings_013.pdf

4. Canbaz, H.; Berkeşoğlu, M.; Dirlik, M.; Ölmez, A., Hasta içinde unutulmuş kırık taş çıkarma basketi teli: olgu sunumu. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi 16-20 Nisan 2014, 2014-04-16, 2014-04-20, Antalya, Türkiye, 2014. 21
Scientific_Meetings_010.pdf

3. Canbaz, H.; Türkmenoğlu, Ö.; Dağ, A.; Ölmez, A.; Taşdelen, B., Tanısal testlerin doğurganlık çağındaki kadınların akut apandisit tanısındaki etkinliği. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi 16-20 Nisan 2014, 2014-04-16, 2014-04-20, Antalya, Türkiye, 2014. 10
Scientific_Meetings_006.pdf

2. Canbaz, H.; Ölmez, A.; Berkeşoğlu, M.; Kara, E.; Dirlik, M., İzole sol hepatik kanal kopması: künt travma sonrası nadir görülen bir olgu sunumu. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi 16-20 Nisan 2014, 2014-04-16, 2014-04-20, Antalya, Türkiye, 2014. 17
Scientific_Meetings_011.pdf

1. Akyol, C.; Berkeşoğlu, M.; Kepenekçi, İ.; Sak, S.; Alıç, B., Nöroendokrin meme karsinomu: nadir görülen bir olgu. 9. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi 2007, 2007-09-05, 2007-09-09, Ankara, Türkiye, 2007. 20
Scientific_Meetings_001.pdf

Ulusal
1. Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantıları, Sindirim Sistemi Kanserlerine Cerrahi Yaklaşım, Sempozyuma Katılım, Halk Sağlığı Müdürlüğü Konferans Salonu, Güney Anadolu Cerrahi Derneği, 2015-06-20-2015-06-20, 00:10:00, Şanlıurfa, Türkiye
2. TKRCD 11. Selim Anorektal Hastalıklar Kursu, Sempozyuma Katılım, Mersin Üniversitesi, Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği, 2015-03-07-2015-03-07, 00:10:00, Mersin, Türkiye
1. TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ , Üye No: 2929, Türkiye, 2013-01-01-Devam ediyor.