Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doç. Dr. Şenay Özdemir Gümüş
Özgeçmiş
:
Birim
:
Fen - Edebiyat Fakültesi / Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3610001 .
Dahili
:
4699 .
URL
:
.
VCARD
:
Oluşturma
:
2015-07-15 08:33:45 .
Düzenleme
:
2018-12-27 14:52:30 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS TARİH EĞİTİMİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1996
YÜKSEK LİSANS TARİH EĞİTİMİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1999
DOKTORA YENİÇAĞ TARİHİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2004
DOÇENTLİK YENİÇAĞ TARİHİ ÜNİVERSİTELERARASI KURUL 2014
Doktora Tezi

1. Akdeniz Hakimiyetinde Osmanlı Devleti ve Korsanlık (1695-1789) Danışman: Dr. Mahmut ŞAKİROĞLU, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, .

Yüksek Lisans Tezi

1. Cumhuriyet Dönemi Tarih Ders Kitaplarında (Lise) Yeniçağ Döneminin İncelenmesi Danışman: Dr. Sabri YETKİN, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Eğitimi Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye, .

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1996-12-26 - 1999-09-21
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 1999-09-28 - 2004-06-29
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2004-06-30 - 2004-09-08
YRD. DOÇ. DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2004-09-08 - 2014-08-06
DOÇENT MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2014-08-06 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2014-06-16 - 2017-06-16
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 1400
2018
7. özdemir gümüş, . 1763 Yılında Kili Dalyanlarında Balık Avı Ve Av Gelirleri. THE JOURNAL OF ACADEMİC SOCİAL SCİENCE, 2018, 82, 36-74. 200 + 0
Publications_002.pdf

2016
6. özdemir gümüş, . Sünne Boğazı'nda Seyrüsefer Güvenliği Ve Kule-i Fener Vakfı. AKADEMİK SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ , 2016, 4, 35-52. 200 + 0
5. özdemir gümüş, . 1787-1792 Osmanlı-Rus Savaşı'nda Akdeniz'de Rus Korsanlığı. ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2016, 9, 470-483. 200 + 0
2013
4. özdemir gümüş, S. Napolyon’un Mısır’ı İşgali Sırasında Osmanlı Topraklarındaki Fransızlar. TARİHİN PEŞİNDE , 2013, 9, 249-278. 200 + 0
2012
3. özdemir gümüş, . Osmanlı Deniz Ticaretinde Hukuki Bir Sorun: Kaza Yapan Geminin Malları. FOLKLOR/EDEBİYAT, 2012, 18, 113-126. 200 + 0
2008
2. özdemir gümüş, . Kıyı Nöbeti: Osmanlı Devleti’nin Akdeniz’de Kıyı Koruması. TARİH İNCELEMELERİ DERGİSİ, 2008, XXIII, 187-210. 200 + 0
2004
1. özdemir gümüş, . Korsanlıktan Kaynaklanan Zararın Tazmini Konusunda Osmanlı Devleti’nin Avusturya’ya Vermiş Olduğu Senet. KEBİKEÇ, 2004, 18, 395-406. 200 + 0
Ulusal - Diğer 500
2012
5. özdemir gümüş, . Osmanlı Devleti'nin Karadeniz'de Ticaret Gemisi İnşa Politikası (1783-1824). KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2012, 9, 63-77. 100 + 0
2010
4. özdemir gümüş, . Osmanlı'da Gemilerin Denize İndirilmesi. C.B.Ü. SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2010, 8, 15-36. 100 + 0
2006
3. özdemir gümüş, . Osmanlı Denizciliğinde Gemi Kazaları ve Dalışlar. ANKARA ÜNİVERSİTESİ OSMANLI TARİHİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ DERGİSİ, 2006, 19, 365-380. 100 + 0
2005
2. özdemir gümüş, . Osmanlı Donanmasının Bir Seyir Defteri ve XVIII. Yüzyıl Osmanlı Denizciliğine İlişkin Bazı Gözlemler. TARİH ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2005, 37, 113-163. 100 + 0
2004
1. özdemir gümüş, . Osmanlı Sularında Yabancı Devletlerin Korsanlığı Karşısında Osmanlı Devleti’nin Tarafsızlık Konumu. TARİH ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2004, XXIII, 189-203. 100 + 0
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 250
1. özdemir gümüş, . Osmanlı Dönemi Akdeniz Dünyası, ISBN: 978-605-4052-50-9, Yeditepe, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 502 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2011. 250
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 600

3. ÖZDEMİR GÜMÜŞ, Ş., Osmanlı Sularında Seyrüsefer Rotaları ve Kitab-ı Bahriye. Uluslar arası Piri Reis Sempozyumu, 2013-04-12, 2013-04-12, Ankara, Türkiye, 2013. 200

2. ÖZDEMİR GÜMÜŞ, Ş., ’Fenn-i Deryada Mahir’ Olmak: Osmanlı’da Nitelikli Denizci. XVI. Türk Tarih Kongresi, 2010-09-20, 2010-09-24, Ankara, Türkiye, 2015. 200

1. ÖZDEMİR GÜMÜŞ, Ş., Osmanlı Döneminde İçel'in Deniz Olanakları. Tarih İçinde Mersin Kollokyum ve Sergisi II, 2005-10-22, 2005-10-24, Mersin, Türkiye, 2005. 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 100

1. ÖZDEMİR GÜMÜŞ, Ş., İstanbul Deniz Ürünleri Ticaretinde Tuzlu Balık. Uluslararası IX. Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu, 2017-05-04, 2017-05-05, İstanbul, Türkiye, 2017. 100
http://tdtt2017.istanbul.edu.tr

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 400

4. ÖZDEMİR GÜMÜŞ, Ş., 19. Yüzyılın Sonunda Kaçakçılığa Karşı Adana Vilayeti Kıyılarının Güvenliğinin Sağlanması. Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu III: Mersin ve Doğu Akdeniz, 2011-04-07, 2011-04-08, Mersin, Türkiye, 2011. 100

3. ÖZDEMİR GÜMÜŞ, Ş., 1768-1774 Osmanlı-Rus Savaşı'nda Akdeniz'de Kıyı Koruması. Türk Denizcilik Tarihi Sempozyumu 2010 ve Türk Denizcilik Tarihi Sempozyumu II, 2010-04-08, 2010-04-08, İstanbul, Türkiye, 2010. 100

2. ÖZDEMİR GÜMÜŞ, Ş., Denizcilerin Gözüyle Mersin Kıyıları. Mersin Sempozyumu, 2008-11-19, 2008-11-22, Mersin, Türkiye, 2009. 100

1. ÖZDEMİR GÜMÜŞ, Ş., Takalar ve Tayfalar. Orta Karadeniz Kültürü, 2005-09-06, 2005-09-11, Ordu, Türkiye, 2005. 100

Ulusal - Özet - Sözlü 150

3. ÖZDEMİR GÜMÜŞ, Ş., 18. YÜZYILDA TAHYANOS MUKATAASI İLE MARMARACIK MUKATAASI ARASINDA BİTMEYEN BİR ANLAŞMAZLIK: TAHYANOS GÖLÜ MAHSULÜ. XVIII. Türk Tarih Kongresi, 2018-10-01, 2018-10-05, Ankara, Türkiye, 2018. 50
http://www.ttk.gov.tr

2. ÖZDEMİR GÜMÜŞ, Ş., Osmanlı Devleti'nin Akdeniz'de Kış Muhafazası. Uluslararası Dünden Bugüne Türkiye'de Jandarma Ve Sahil Güvenlik Sempozyumu, 2018-05-02, 2018-05-04, Ankara, Türkiye, 2018. 50
http://sempozyum.jsga.edu.tr/

1. ÖZDEMİR GÜMÜŞ, Ş., Gemilerin Kaza Yaptığı Mevkilerin Belirlenmesinde Osmanlı Belgelerinin Kullanımı Üzerine Bir Değerlendirme. Osmanlı Denizcilik Tarihini Yazmak, 2014-04-28, 2014-04-29, İstanbul, Türkiye, 2014. 50

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 400

2. Vedat KANAT, Lehistan’ın Parçalanma Sürecinde Osmanlı Devleti İle İlişkileri (1772-1795), Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

1. Sevcan İŞÇİMEN, Türkiye Cumhuriyeti’nde İlkokullarda Okutulan Tarih Ders Kitapları (1923-1931), Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

Yönetilen Doktora Tezleri 400

1. Vedat KANAT, XVIII. Yüzyılda Osmanlı Topraklarında Kazaklar, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 400

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 4
1. CIHANNüMA TARIH VE COğRAFYA ARAşTıRMALARı DERGISI , [ 2017 : 1 ] . 4
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 1
1. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ , [ 2012 : 1 ] . 1
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TAR416 Osmanlı'da Gündelik Yaşam Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR320 Türk İktisat Tarihi I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar TAR412 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 0-2-1
Bahar TAR320 Türk İktisat Tarihi I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar TAR 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar TAR 604 Osmanlı İmparatorluk Kurumları Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ( Doktora ) 3-0-3
Bahar SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar TAR 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı 4-0-4
Güz TAR411 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 0-2-1
Güz TAR331 Akdenizde Tüccarlar ve Korsanl Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz SNT 319 Akdeniz'de Tüccarlar ve Korsan Fen - Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi 2-0-2
Güz TAR201 Osmanlı Tarihine Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz TAR201 Osmanlı Tarihine Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz TAR 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı 4-0-4
Güz TAR 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı 4-0-4
Güz TAR 609 Osmanlı ve Akdeniz Dünyası Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ( Doktora ) 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TAR320 Türk İktisat Tarihi I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar TAR218 Osmanlı Siyasal Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar TAR416 Osmanlı'da Gündelik Yaşam Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR218 Osmanlı Siyasal Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR412 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 0-2-1
Bahar TAR320 Türk İktisat Tarihi I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar TAR 604 Osmanlı İmparatorluk Kurumları Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ( Doktora ) 3-0-3
Bahar TAR 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar TAR 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar TAR 524 Osmanlı Deniz Ticareti Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz TAR411 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 0-2-1
Güz TAR201 Osmanlı Tarihine Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz TAR331 Akdenizde Tüccarlar ve Korsanl Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz TAR201 Osmanlı Tarihine Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz SNT 319 Akdeniz'de Tüccarlar ve Korsan Fen - Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi 2-0-2
Güz TAR 523 Yeni ve Yakın Çağlarda Osmanlı Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz TAR 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı 4-0-4
Güz TAR 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı 4-0-4
Güz TAR 609 Osmanlı ve Akdeniz Dünyası Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ( Doktora ) 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TAR218 Osmanlı Siyasal Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR320 Türk İktisat Tarihi I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar TAR320 Türk İktisat Tarihi I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar TAR412 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 0-2-1
Bahar TAR416 Osmanlı'da Gündelik Yaşam Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR218 Osmanlı Siyasal Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar TAR412 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 0-2-1
Bahar TAR416 Osmanlı'da Gündelik Yaşam Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar TAR 524 Osmanlı Deniz Ticareti Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar TAR 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar TAR 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı 4-0-4
Güz TAR331 Akdenizde Tüccarlar ve Korsanl Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz TAR331 Akdenizde Tüccarlar ve Korsanl Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz TAR411 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 0-2-1
Güz TAR201 Osmanlı Tarihine Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz TAR215 Türk Hukuk Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz TAR215 Türk Hukuk Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz TAR411 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 0-2-1
Güz TAR201 Osmanlı Tarihine Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz TAR 609 Osmanlı ve Akdeniz Dünyası Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ( Doktora ) 3-0-3
Güz TAR 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı 4-0-4
Güz TAR 547 Sosyal Bilimlerde Araştırma ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz TAR 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı 4-0-4
Güz TAR 523 Yeni ve Yakın Çağlarda Osmanlı Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TAR416 Osmanlı'da Gündelik Yaşam Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR412 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 0-2-1
Bahar TAR412 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 0-2-1
Bahar TAR320 Türk İktisat Tarihi I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar TAR218 Osmanlı Siyasal Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR218 Osmanlı Siyasal Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar TAR320 Türk İktisat Tarihi I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar TAR416 Osmanlı'da Gündelik Yaşam Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar TEZ Tez Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar TAR 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar TAR 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar TAR 524 Osmanlı Deniz Ticareti Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz TAR201 Osmanlı Tarihine Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz TAR331 Akdenizde Tüccarlar ve Korsanl Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz TAR215 Türk Hukuk Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz TAR331 Akdenizde Tüccarlar ve Korsanl Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz TAR215 Türk Hukuk Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz TAR201 Osmanlı Tarihine Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz TAR 523 Yeni ve Yakın Çağlarda Osmanlı Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih 3-0-3
Güz TAR547 Sosyal Bilimlerde Araştırma ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih 3-0-3
Güz TAR 215 Türk Hukuk Tarihi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih 2-0-2
Güz TAR 201 Osmanlı Tarihine Giriş Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TAR416 Osmanlı'da Gündelik Yaşam Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar TAR218 Osmanlı Siyasal Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar TAR320 Türk İktisat Tarihi I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar TAR416 Osmanlı'da Gündelik Yaşam Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR320 Türk İktisat Tarihi I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar TAR218 Osmanlı Siyasal Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR 524 Osmanlı Deniz Ticareti Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih 3-0-3
Bahar TAR 604 Osmanlı İmparatorluk Kurumları Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih 3-0-3
Güz TAR201 Osmanlı Tarihine Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz TAR215 Türk Hukuk Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz TAR215 Türk Hukuk Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz TAR331 Akdenizde Tüccarlar ve Korsanl Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz TAR331 Akdenizde Tüccarlar ve Korsanl Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz TAR201 Osmanlı Tarihine Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz TAR 523 Yeni ve Yakın Çağlarda Osmanlı Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TAR416 Osmanlı'da Gündelik Yaşam Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar TAR416 Osmanlı'da Gündelik Yaşam Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar MİM224 Uygarlık Tarihi Mimarlık Fakültesi Mimarlık 2-0-2
Bahar TAR218 Osmanlı Siyasal Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR218 Osmanlı Siyasal Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar TAR320 Türk İktisat Tarihi I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar TAR320 Türk İktisat Tarihi I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz TAR215 Türk Hukuk Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz TAR201 Osmanlı Tarihine Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz TAR215 Türk Hukuk Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz TAR201 Osmanlı Tarihine Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz TAR331 Akdenizde Tüccarlar ve Korsanl Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz TAR331 Akdenizde Tüccarlar ve Korsanl Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz TAR 523 Yeni ve Yakın Çağlarda Osmanlı Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TAR218 Osmanlı Siyasal Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR218 Osmanlı Siyasal Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar TAR320 Türk İktisat Tarihi I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar TAR320 Türk İktisat Tarihi I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar TAR416 Osmanlı'da Gündelik Yaşam Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR 517 XIX. Yüzyıl Osmanlı Tarihi Kay Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih 3-0-3
Bahar TAR 604 Osmanlı İmparatorluk Kurumları Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih 3-0-3
Güz TAR201 Osmanlı Tarihine Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz TAR215 Türk Hukuk Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz TAR215 Türk Hukuk Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz TAR201 Osmanlı Tarihine Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz TAR331 Akdenizde Tüccarlar ve Korsanl Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz TAR331 Akdenizde Tüccarlar ve Korsanl Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TAR416 Osmanlı'da Gündelik Yaşam Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR218 Osmanlı Siyasal Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR320 Türk İktisat Tarihi I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar KAM132 Siyasal Tarih İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Bahar TAR320 Türk İktisat Tarihi I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar TAR218 Osmanlı Siyasal Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar TAR320 Türk İktisat Tarihi I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar TAR 604 Osmanlı İmparatorluk Kurumları Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih 3-0-3
Güz TAR201 Osmanlı Tarihine Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz TAR215 Türk Hukuk Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz TAR201 Osmanlı Tarihine Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz MIM161 Uygarlık Tarihi Mimarlık Fakültesi Mimarlık 2-0-2
Güz TAR215 Türk Hukuk Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz TAR331 Akdenizde Tüccarlar ve Korsanl Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz TAR 517 XIX. Yüzyıl Osmanlı Tarihi Kay Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih 3-0-3
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TAR114 Selçuklular ve Beylikler Tarih Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR416 Osmanlı'da Gündelik Yaşam Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR218 Osmanlı Siyasal Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR320 Türk İktisat Tarihi I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar TAR218 Osmanlı Siyasal Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR114 Selçuklular ve Beylikler Tarih Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz TAR201 Osmanlı Tarihine Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz TAR331 Akdenizde Tüccarlar ve Korsanl Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 1-0-1
Güz TAR215 Türk Hukuk Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz MIM161 Uygarlık Tarihi Mimarlık Fakültesi Mimarlık 2-0-2