Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doktor Öğretim Üyesi Bünyamin Demir
Özgeçmiş
:
Birim
:
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu / Makine ( İkmep ) .
DOĞUM TARİHİ
:
12 Eylül 1975 .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Makine Ve Metal Teknolojileri Bölümü Çiftlikköy Kampüsü Yenişehir-Mersin .
Telefon
:
+90-324-3610001 .
Dahili
:
16705 / 4957 .
Faks
:
+90-324-3610043 .
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2016-06-28 11:43:45 .
Düzenleme
:
2019-02-21 09:22:39 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS TARIM MAKİNALARI VE TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİĞİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2000
YÜKSEK LİSANS TARIM MAKİNALARI VE TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİĞİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2005
DOKTORA TARIM MAKİNALARI VE TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİĞİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2012
Doktora Tezi

1. Silajlık mısırda (Zea mays L.) farklı yabancı ot mücadele yöntemlerinin etkinliği ve verim parametreleri üzerine etkisi Danışman: Dr. İsmail ÖZTÜRK, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Makinaları Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye, .

Yüksek Lisans Tezi

1. Mersin Yöresinde Seracılık Yapan Tarımsal İşletmelerin Altyapı ve Mekanizasyon Özellikleri Danışman: Dr. İsmail ÖZTÜRK, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Makinaları Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye, .

Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
KOSGEB KURUL ÜYESİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2017-11-17 - Devam ediyor
KOSGEB KURUL ÜYESİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2017-11-17 - Devam ediyor
BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYON BAŞKANI TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2018-09-26 - 2020-09-26
MERKEZ MÜDÜR YARDIMCISI İLERİ TEKNOLOJİ EĞİTİM, ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ 2018-07-11 - 2021-07-06
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ İLERİ TEKNOLOJİ EĞİTİM, ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ 2018-07-11 - 2021-07-06
MERKEZ MÜDÜR YARDIMCISI İLERİ TEKNOLOJİ EĞİTİM, ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ 2017-12-20 - 2018-10-21
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ İLERİ TEKNOLOJİ EĞİTİM, ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ 2017-12-20 - 2018-10-21
YÜKSEKOKUL KURULU ÜYESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2017-04-11 - 2020-04-11
BÖLÜM BAŞKANI TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2017-04-11 - 2020-04-11
BÖLÜM BAŞKANI TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2017-04-11 - 2020-04-11
YÜKSEKOKUL KURULU ÜYESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2017-04-11 - 2020-04-11
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 9200
2018
12. Demir, B. Application of data mining and adaptive neuro-fuzzy structure to predict color parameters of walnuts (Juglans regia L.). TURKİSH JOURNAL OF AGRİCULTURE AND FORESTRY, 2018, 42, 216-225. 1000 + 0
http://journals.tubitak.gov.tr/agriculture/inpress.htmhttp://journals.tubitak.gov.tr/agriculture/issues/tar-18-42-3/tar-42-3-8-1801-78.pdf

11. Eski, .; Demir, B.; Gürbüz, F.; Abidin kuş, Z.; Uğurtan yilmaz, K.; Uzun, M.; Ercişli, S. Design of Neural Network Predictor for the Physical Properties of Almond Nuts. SPRİNGER NATURE, 2018, 60, 153-160. 700 + 0
https://link.springer.com/article/10.1007/s10341-017-0349-3

10. Gürbüz, F.; Demir, B.; Eski, .; Kuş, Z.; Yılmaz, K.; Ilikçioğlu, E.; Ercişli, S. Estimation of the Weights of Almond Nuts Based on Physical Properties through Data Mining. NOTULAE BOTANİCAE HORTİ AGROBOTANİCİ CLUJ-NAPOCA, 2018, 46, 553-562. 700 + 0
http://www.notulaebotanicae.ro/index.php/nbha/article/view/10631/8133

9. Demir, B.; Gurbuz, F.; Eski, I.; Kus, Z.; Yilmaz, K.; Ercisli, S. Possible Use of Data Mining for Analysis and Prediction of Apple Physical Properties. SPRİNGER NATURE, 2018, 60, 1-7. 850 + 0
http://dx.doi.org/10.1007/s10341-017-0330-1

8. Demir, B.; Sayıncı, B.; çetin, N.; Yaman, M.; çömlek, R.; Aydın, Y.; Sütyemez, M. Elliptic Fourier Based Analysis and Multivariate Approaches for Size and Shape Distinctions of Walnut (Juglans regia L.) Cultivars. GRASAS Y ACEİTES, 2018, 69, 1-27. 800 + 0
https://doi.org/10.3989/gya.0104181

2017
7. Kus, Z.; Demir, B.; Eski, I.; Gurbuz, F.; Ercisli, S. Estimation of the Colour Properties of Apples Varieties Using Neural Network. SPRİNGER NATURE, 2017, 59, 291-299. 800 + 0
https://link.springer.com/article/10.1007/s10341-017-0324-z

6. Demir, B.; Eski, I.; Kus, Z.; Ercisli, S. Prediction of Physical Parameters of Pumpkin Seeds Using Neural Network. NOTULAE BOTANİCAE HORTİ AGROBOTANİCİ CLUJ-NAPOCA, 2017, 45, 22-27. 950 + 0
10.15835/nbha45110429

2014
5. özbek, .; Baydaş, M.; Kara, M.; Demir, B. Low cost measurement setup based on a piezoelectric microphone for estimating apple bruising using Shannon entropy. POSTHARVEST BİOLOGY AND TECHNOLOGY, 2014, 98, 23-29. 650 + 0
https://doi.org/10.1016/j.postharvbio.2014.06.014

2012
4. öztürk, .; Yıldırım, Y.; Hınıslıoğlu, S.; Demir, B.; Kuş, E. Optimization of seed flow evenness of fluted rolls used in seed drills by Taguchi method. SCİENTİFİC RESEARCH AND ESSAYS , 2012, 7(1), 78-85. 600 + 0
http://www.academicjournals.org/journal/SRE/article-abstract/F2ACBE826739

3. Sayıncı, B.; Ercişli, S.; öztürk, .; Eryılmaz, Z.; Demir, B. Determination of Size and Shape in the ‘Moro’ Blood Orange and ‘Valencia’ Sweet Orange Cultivar and its Mutants Using Image Processing. NOTULAE BOTANİCAE HORTİ AGROBOTANİCİ CLUJ-NAPOCA, 2012, 40(1), 234-242. 500 + 0
http://www.notulaebotanicae.ro/index.php/nbha/article/view/6645/6814

2. Demir, B.; öztürk, . Effectiveness of DifferentWeed Management Methods in SilageMaize (Zeamays L.) andEffect on Yield. JOURNAL OF ANİMAL AND VETERİNARY ADVANCES, 2012, 11(23), 4352-4359. 1000 + 0
http://www.medwelljournals.com/archivedetails.php?jid=1680-5593&issueno=159

2009
1. öztürk, .; Ercişli, S.; Kalkan, F.; Demir, B. Some chemical and physico-mechanical properties of pear cultivars . AFRİCAN JOURNAL OF BİOTECHNOLOGY, 2009, 8 (4), 687-693. 650 + 0
http://www.academicjournals.org/journal/AJB/article-abstract/9236C998534

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 2350
2018
13. Demir, B.; Gürbüz, F.; Eski, .; Kuş, Z. Data Mining Approach For Prediction Of Fruit Color Properties. ATATÜRK UNİV., J. OF THE AGRİCULTURAL FACULTY, 2018, 49, 37-43. 190 + 0
2017
12. Sayıncı, B.; çömlek, R.; Boydaş, M.; Kara, M.; Demir, B. Konik Hüzmeli Memelerde Kullanılan Girdap Plaketlerinin Hüzme Açısı ve Püskürtme Paternine Etkisi. JOURNAL OF AGRİCULTURALFACULTY OF GAZİOSMANPASAUNİVERSİTY, 2017, (2017) 34, 1-9. 100 + 0
2016
11. Demir, B.; çetin, N.; Kuş, Z. Görüntü İşleme Tekniği İle Yabancı Ot Renk Özelliklerinin Belirlenmesi. ALIN TERİ ZİRAİ BİLİMLER DERGİSİ, 2016, 31 (B) , 59-64. 200 + 0
10. Demir, B.; Kuş, E. İç Anadolu Bölgesinin Tarımda Teknoloji Kullanım Projeksiyonu . NEVŞEHİR BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ , 2016, 2148-4651, 89-95. 200 + 0
9. Kuş, E.; Yıldırım, Y.; Kuş, A.; Demir, B. Iğdır İli Tarımsal Biyokütle Potansiyeli ve Enerji Eşdeğeri. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2016, 6(1), 65-73. 130 + 0
2015
8. Demir, B.; Kuş, Z.; Irik, H. Mersin İli Tarımsal Biyokütle Enerji Eşdeğer Potansiyeli . ALINTERİ ZİRAİ BİLİMLER DERGİSİ, 2015, 29 (B), 12-18. 200 + 0
7. Demir, B. İç Anadolu Bölgesinin Bitki Koruma Makineleri Projeksiyonu. ALINTERİ ZİRAİ BİLİMLER DERGİSİ, 2015, 28 (B), 27-32. 200 + 0
2013
6. Demir, B. Mersin İli Kırsal Kalkınma Yatırımlarında Makina Ekipman Desteklerinin Yıllara Göre Değişimi. ALINTERİ ZİRAİ BİLİMLER DERGİSİ, 2013, 24 (B), 7-11. 200 + 0
5. Demir, B. Mersin İlinin Tarımda Teknoloji Kullanım Projeksiyonu . ALINTERİ ZİRAİ BİLİMLER DERGİSİ, 2013, 24 (B), 29-34. 200 + 0
4. Sayıncı, B.; Bozdoğan, N.; Yıldız, C.; Demir, B. Konik Hüzmeli Memelerde Akış Katsayısı ve Bazı İşletme Özelliklerinin Belirlenmesi. TARIM MAKİNALARI BİLİMİ DERGİSİ , 2013, 9 (1), 9-20. 130 + 0
2010
3. Demir, B.; öztürk, . Robotlu Sağım Sistemleri . ALINTERİ ZİRAİ BİLİMLER DERGİSİ, 2010, 19 (B), 21-27. 200 + 0
2009
2. Demir, B.; öztürk, . Erdemli İlçesindeki Sera İşletmelerinde Kullanılan Pülverizatörlerin Durumu ve Sorunları. ALIN TERİ ZİRAİ BİLİMLER DERGİSİ, 2009, 17(B), 1-6. 200 + 0
2006
1. Demir, B.; öztürk, . Mersin Yöresinde Seracılık Yapan Tarımsal İşletmelerin Altyapı ve Mekanizasyon Özellikleri. TARIM MAKİNALARI BİLİMİ DERGİSİ, 2006, 2 (4), 285-292. 200 + 0
Ulusal - Diğer 100
2017
1. Demir, B.; Yaman, M.; çetin, N. Energy Equivalent of Walnut (Juglans regia L.) Constituting a Raw Material for Agricultural Biomass . BAHÇE, 2017, 46, 83-87. 100 + 0
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 125
1. Demir, B.; çetin, N. Kent Stratejisi Silifke, ISBN: 978-605-9831-93-2, Eğitim Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 200, 9 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2017. 125
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 1130

6. Çetin, N.; Sağlam, C.; Demir, B., Determination of Spray Angle Changes in Pulverizator Nozzles by Image Processing Method. 3rd International Mediterranean Science and Engineering Congress, 2018-10-24, 2018-10-26, Adana, Türkiye, 2018. 200

5. Demir, B.; Sağlam, C.; Çetin, N.; Büyükkılıç Beyzi, S., Determination of Livestock Waste-Based Biogas and Electrical Energy Potential of Mersin Province. 3rd International Mediterranean Science and Engineering Congress , 2018-10-24, 2018-10-26, Adana, Türkiye, 2018. 190

4. Demir, B., Robotic Milking Equipment and Working Principles. International Erdemli Symposium , 2018-04-19, 2018-04-21, Mersin, Türkiye, 2018. 200

3. Demir, B., The Effect of Plant Protection Machines Obtained whith Rural Development Investments Support Programme on the Development of Agricultural Mechanization of Erdemli. International Erdemli Symposium, 2018-04-19, 2018-04-21, Mersin, Türkiye, 2018. 200

2. Kuş, E.; Altıkat, S.; Demir, B.; Küçükerdem, H., The Sowing Mechanization, Problems and Solution Suggestions in the Eastern Anatolia Region. II. International Iğdır Symposium, 2017-10-09, 2017-10-11, Iğdır, Türkiye, 2017. 150

1. Demir, B.; Çetin, N.; Kuş, Z.; Kuş, E., Agricultural Originated Biomass Energy Equivalent Potential of Erzincan Province. International Erzincan Symposium , 2016-09-28, 2016-10-01, Erzincan, Türkiye, 2016. 190

Uluslararası - Tam Metin - Poster 100

1. Demir, B.; Örs, S., Assesment of Konya Greenhouse Projection. 2nd International Conference on Sustainable Agriculture and Environment, 2015-09-30, 2015-10-03, Konya, Türkiye, 2015. 100

Uluslararası - Özet - Sözlü 1125

12. Demir, B.; Eski, İ.; Gürbüz, F.; Kuş, Z., Fruit Mass Estimator Based on Physical Attributes by Feed Forward Neural Network. International Congress on Engineering and Life Science, 2018-04-26, 2018-04-29, Kastamonu, Türkiye, 2018. 95

11. Demir, B.; Eski, İ.; Gürbüz, F.; Kuş, Z., Artificial Neural Network Structures to Forecast Physical Attributes of Different Agricultural Products. International Congress on Engineering and Life Science, 2018-04-26, 2018-04-29, Kastamonu, Türkiye, 2018. 95

10. Demir, B., Hibe Desteğiyle Edinilen Bitki Koruma Makinelerinin Erdemlinin Tarımsal Mekanizasyon Gelişimine Etkisi. Uluslararası Erdemli Sempozyumu, 2018-04-19, 2018-04-21, Mersin, Türkiye, 2018. 100

9. Demir, B., Robotlu Sağım Sistem Ekipmanları ve Çalışma Prensipleri. Uluslararası Erdemli Sempozyumu, 2018-04-19, 2018-04-21, Mersin, Türkiye, 2018. 100

8. Eski, İ.; Gürbüz, F.; Demir, B.; Kuş, Z., Design of Neural Network Estimator for the Physical Properties of Almond Nuts. International Conference on Advances in Science: ICAS 2017 , 2017-09-13, 2017-09-15, İstanbul, Türkiye, 2017. 75

7. Eski, İ.; Demir, B.; Kuş, Z., Estimation of Pumpkin Seeds Parameters Using Artificial Neural Networ. International Conference on Advances in Science: ICAS 2017, 2017-09-13, 2017-09-15, İstanbul, Türkiye, 2017. 100

6. Kuş, Z.; Demir, B.; Gürbüz, F.; Eski, İ., Weight Prediction of Maras-18 Walnut (Juglans regia L.) Cultivar Using Modular and Radial Basis Neural Networks. International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies , 2017-05-15, 2017-05-17, Nevşehir, Türkiye, 2017. 85

5. Kuş, Z.; Demir, B.; Gürbüz, F.; Eski, İ., Radial Basis Neural Networks (RBNN) for the Weight Prediction of Walnut (Juglans regia L.) Cultivars . International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies , 2017-05-15, 2017-05-17, Nevşehir, Türkiye, 2017. 85

4. Demir, B.; Kuş, Z.; Eski, İ.; Gürbüz, F., Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS) Approach for Prediction of the Colour Features of Apple Fruits. International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies , 2017-05-15, 2017-05-17, Nevşehir, Türkiye, 2017. 95

3. Demir, B.; Çetin, N., Optical Sensing Methods in Weed Detection. International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies , 2017-05-15, 2017-05-17, Nevşehir, Türkiye, 2017. 100

2. Demir, B.; Kuş, Z.; Eski, İ.; Gürbüz, F., Potential Use of General Regression Neural Network to Estimate Colour Parameters of Apples. International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies , 2017-05-15, 2017-05-17, Nevşehir, Türkiye, 2017. 95

1. Demir, B.; Öztürk, İ., Effect of Different Weed Management Methods on Yield Components in Silage Maize (Zea mays L.) . 27th International Scientific-Expert Congress of Agriculture and Food Industry, 2016-09-26, 2016-09-28, Bursa, Türkiye, 2016. 100

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 300

3. Demir, B.; Öztürk, İ., Eskişehir İlinin Tarımsal Mekanizasyon Özellikleri. Uluslararası Katılımlı I. Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı, 2011-04-27, 2011-04-30, Eskişehir, Türkiye, 2011. 100

2. Altıkat, S.; Çelik, A.; Demir, B., Tarımsal Göstergeler Işığında Mersin İlinin Mekanizasyon Durumu. Mersin Sempozyumu, 2008-11-19, 2008-11-22, Mersin, Türkiye, 2008. 100

1. Demir, B.; Öztürk, İ.; Altıkat, S., Mersin Bölgesinde Seracılık. Mersin Sempozyumu, 2008-11-19, 2008-11-22, Mersin, Türkiye, 2008. 100

Ulusal - Tam Metin - Poster 445

9. Demir, B.; Öztürk, İ.; Sayıncı, B.; Kuş, E., The Effect of Machinery and Equipment Grant Program in Rural Development Investments on Mechanization Level in Mersin. 29. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi, 2015-09-02, 2015-09-05, Diyarbakır, Türkiye, 2015. 47

8. Kuş, E.; Yıldırım, Y.; Demir, B., A Research on Sowing Mechanization: The Case of Erzurum Province. 29. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi, 2015-09-02, 2017-05-03, Diyarbakır, Türkiye, 2015. 50

7. Demir, B.; Öztürk, İ., Konya İlinin Toprak İşleme Alet ve Makineleri Projeksiyonu. Tarımsal Mekanizasyon 28. Ulusal Kongresi, 2013-09-04, 2013-09-06, Konya, Türkiye, 2013. 50

6. Demir, B.; Öztürk, İ.; Sayıncı, B.; Sakarya, A., Türkiyenin Bitki Koruma Makineleri Projeksiyonu. I. Bitki Koruma Ürünleri ve Makineleri Kongresi, 2013-04-02, 2013-04-05, Antalya, Türkiye, 2013. 47

5. Demir, B.; Öztürk, İ., Samsun İli Tarımsal Mekanizasyon Özelliklerinin Yıllara Göre Değişimi. Samsun Sempozyumu, 2011-10-13, 2011-10-16, Samsun, Türkiye, 2011. 50

4. Demir, B.; İsmail, Ö.; Örs, S., Samsun İli Sera Potansiyeli. Samsun Sempozyumu, 2011-10-13, 2011-10-16, Samsun, Türkiye, 2011. 50

3. Demir, B.; Öztürk, İ., Organik Tarımda Mekanik ve Termal Yabancı Ot Kontrolü. Türkiye IV. Organik Tarım Sempozyumu, 2010-06-28, 2010-07-01, Erzurum, Türkiye, 2010. 50

2. Demir, B.; Öztürk, İ., PID Kontrolör ile Sera Yönetimi. I. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, 2010-05-27, 2010-05-29, Kahramanmaraş, Türkiye, 2010. 50

1. Demir, B.; Öztürk, İ., Sera Otomasyon Sistemlerine İlişkin Bilgisayar Uygulamaları. Tarımsal Mekanizasyon 24. Ulusal Kongresi, 2007-09-05, 2007-09-06, Kahramanmaraş, Türkiye, 2007. 50

Ulusal - Özet - Sözlü 72

2. Sayıncı, B.; Çömlek, R.; Boydaş, M.; Kara, M.; Demir, B., Konik Hüzmeli Memelerde Kullanılan Girdap PlaketlerininHüzme Açısı ve Püskürtme Paternine Etkisi. II. Ulusal Biyosistem Mühendisliği Kongresi, 2017-06-29, 2017-07-01, Tokat, Türkiye, 2017. 25

1. Demir, B.; Yaman, M.; Çetin, N.; Yılmaz, K., Energy Equivalent of Walnut (Juglans regia) Constituting a Raw Material for Agricultural Biomass. III. Ulusal Ceviz Sempozyumu, 2016-10-13, 2016-10-15, Bolu, Türkiye, 2016. 47

Ulusal - Özet - Poster 75

3. Örs, S.; Okuroğlu, M.; Demir, B., Otomasyonlu Sulama Sistemlerinde Toprak Nem Takibi. 13. Ulusal Kültürteknik Kongresi, 2016-04-12, 2016-04-15, Antalya, Türkiye, 2016. 25

2. Demir, B.; Kuş, E., Projection of Technology Using in Agriculture of Central Anatolia Region. 2. İç Anadolu Bölgesi Tarım ve Gıda Kongresi, 2015-04-28, 2015-04-30, Nevşehir, Türkiye, 2015. 25

1. Demir, B., A Projection for Plant Protection Machinery of Central Anatolia Region. 2. İç Anadolu Bölgesi Tarım ve Gıda Kongresi, 2015-04-28, 2015-04-30, Nevşehir, Türkiye, 2015. 25

Ulusal - Yürütücü 300

3. Sentetik Sıvı Azot ve Saf Su Üretiminin Sürdürülebilirliğinin Sağlanması, BAP, Proje No: 2018-3-AP5-3091, 55000 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

2. Görüntü İşleme Tabanlı Meyve Ağırlığı Tahmininde Farklı Yapay Sinir Ağları Yaklaşımı, BAP, Proje No: 2018-3-AP4-3044, 30000 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

1. Pülverizatör Memelerinde Püskürtme Açısının Sensör Tabanlı Kontrol Sistemiyle Tespit Edilmesi ve İşletme Parametrelerinin Hacimsel Dağılıma olan Etkisinin Doğrusal Hareketli Püskürtme Simülatörüyle Belirlenmesi, BAP, Proje No: 2017-2-AP4-2565, 29130 TL, Yürütücü, 2018,Tamamlandı. 100

Ulusal - Araştırmacı 100

2. Tam Otomasyonlu Model Bir Sera Tasarımı , BAP, Proje No: BAP 2015/6187, 92000 TL, Araştırmacı, 2016,Tamamlandı. 50

1. Farklı Yabancı Ot Mücadele Yöntemlerinin Etkinlikleri Üzerine Bir Araştırma, BAP, Proje No: 2009/219, 0 TL, Araştırmacı, 2011,Tamamlandı. 50

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 950

5. Nuri Açık, Püskürtme Memelerinin Düşük Hacimde Yüzey Kaplama ve Damla Dağılım Düzgünlüğü Açısından Karşılaştırılması, Fen Bilimleri Enstitüsü, Erciyes Üniversitesi, Tamamlandı. 200

4. Necati Çetin, Pülverizatör Memelerinde Püskürtme Açısı ve Akış Düzgünlüğünün Görüntü İşleme Operasyonuyla Belirlenmesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Erciyes Üniversitesi, Tamamlandı. 150

3. Selim Elkıran, Kiraz Çeşitleri Arasındaki Şekilsel Farklılıkların Eliptik Fourier Analizi İle Karşılaştırılması, Fen Bilimleri Enstitüsü, Erciyes Üniversitesi, Devam ediyor. 200

2. Sultan Güngör, Meyve Ağırlığı Tahmininde Farklı Yapay Sinir Ağları Yaklaşımı, Fen Bilimleri Enstitüsü, Erciyes Üniversitesi, Devam ediyor. 200

1. Emel Çetin, Pülverizatör Memelerinde İşletme Basıncı Ve Konum Açısının Dikey Oryantasyonda Damla Taşınımına Etkisi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Erciyes Üniversitesi, Devam ediyor. 200

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 20
1. AFRICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH , [ 2010 : 1 ] . 5
2. GAZIOSMANPAşA ÜNIVERSITESI ZIRAAT FAKüLTESI DERGISI , [ 2016 : 1 ] . 0
3. NOTULAE BOTANICAE HORTI AGROBOTANICI CLUJ-NAPOCA , [ 2018 : 1 ] . 5
4. SCIENTIFIC RESEARCH AND ESSAYS , [ 2011 : 1 ] . 5
5. TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY , [ 2016 : 1 ] . 5
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 1
1. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2017 : 2 ] . 0
2. FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ , [ 2016 : 1 ] . 1
3. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2017 : 2 ] . 0
4. T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2017 : 1 ] . 0
Uluslararası
1. Winter Universiade Closing Ceremony Performer, Topluluk Dansçılığı, Harbin-CHINA, ATATURK UNIVERSITY, 2009-02-20-2009-02-28, 30, Harbin, Çin
2. FIS Nordic Junior and U23 World Ski Championships Opening Ceremony Performer, Topluluk Dansçılığı, ERZURUM, ATATURK UNIVERSITY, 2012-02-19-2012-02-26, 1, Erzurum, Türkiye
Ulusal 0
1. TUBITAK, 2009-12-01, Erzurum, Türkiye. 0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar OÖÖ410 Öğretmenlik Uygulaması - II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-6-5
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar MAK 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim... 4-0-0
Bahar MKN 106 Malzeme Teknolojisi Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Makine ( İkmep ) ( 2. Öğret... 3-1-4
Bahar MKN 214 Kalite Güvencesi ve Standartla Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Makine ( İkmep ) 2-1-3
Bahar MKN 212 Kaynak Teknolojisi Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Makine ( İkmep ) 1-1-2
Bahar MKN 106 Malzeme Teknolojisi Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Makine ( İkmep ) 3-1-4
Bahar MKN 214 Kalite Güvencesi ve Standartla Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Makine ( İkmep ) ( 2. Öğret... 2-1-3
Bahar MKN 212 Kaynak Teknolojisi Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Makine ( İkmep ) ( 2. Öğret... 1-1-2
Güz MAK 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim... 4-0-4
Güz ENF121 Bilgisayar Beceri ve Uygulamal Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Makine ( İkmep ) ( 2. Öğret... 2-1-3
Güz ENF121 Bilgisayar Beceri ve Uygulamal Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Makine ( İkmep ) 2-1-3
Güz MKN 107 Bilgisayar Destekli Çizim - I Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Makine ( İkmep ) ( 2. Öğret... 3-1-4
Güz MKN 107 Bilgisayar Destekli Çizim - I Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Makine ( İkmep ) 3-1-4
Güz MKN 105 Teknik Resim Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Makine ( İkmep ) ( 2. Öğret... 3-1-4
Güz MKN 105 Teknik Resim Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Makine ( İkmep ) 3-1-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MKN 104 Temel İmalat İşlemleri Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Makine ( İkmep ) ( 2. Öğret... 3-1-4
Bahar MKN 106 Malzeme Teknolojisi Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Makine ( İkmep ) ( 2. Öğret... 3-1-4
Bahar MKN 106 Malzeme Teknolojisi Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Makine ( İkmep ) 3-1-4
Bahar BİL102 Bilgisayar Kullanma II Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Makine 1-1-2
Bahar MAK112 Makine Resmi II Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Makine 1-1-2
Bahar BIL102 Bılgisayar Kullanma - II Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Makine ( 2. Öğretim ) 1-1-2
Bahar MKN 104 Temel İmalat İşlemleri Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Makine ( İkmep ) 3-1-4
Bahar MKN 212 Kaynak Teknolojisi Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Makine ( İkmep ) ( 2. Öğret... 1-1-2
Bahar MKN 212 Kaynak Teknolojisi Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Makine ( İkmep ) 1-1-2
Bahar MAK112 Makina Resmi - II Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Makine ( 2. Öğretim ) 1-1-2
Güz MKN 105 Teknik Resim Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Makine ( İkmep ) 3-1-4
Güz ENF121 Bilgisayar Beceri ve Uygulamal Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Makine ( İkmep ) 2-1-3
Güz MKN 107 Bilgisayar Destekli Çizim - I Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Makine ( İkmep ) ( 2. Öğret... 3-1-4
Güz MKN 107 Bilgisayar Destekli Çizim - I Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Makine ( İkmep ) 3-1-4
Güz ENF121 Bilgisayar Beceri ve Uygulamal Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Makine ( İkmep ) ( 2. Öğret... 2-1-3
Güz MKN 105 Teknik Resim Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Makine ( İkmep ) ( 2. Öğret... 3-1-4