Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Yrd. Doç. Dr. Ibrahim Başhan
Özgeçmiş
:
Birim
:
Tıp Fakültesi / Tıp Eğitimi Anabilim Dalı
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastane Kampüsü 33110 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90--
URL
:
VCARD
:
Oluşturma
:
2015-09-29 05:50:52
Düzenleme
:
2015-12-02 08:58:14
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1993
TIPTA UZMANLIK AİLE HEKİMLİĞİ ADANA NUMUNE HASTANESİ 2003
Doktora Tezi

1. Adana İl Merkezinde Yaşayan 26-64 Yaş Arası Erişkinerin Şişmanlık Prevalansı ve Şişmanlığı Etkileyen Faktörler Danışman: Dr. Nafiz Bozdemir, Çukurova Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Adana, Türkiye, 2003.

Theses_001.pdf

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
YRD. DOÇ. DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-02-26 - 2016-02-26
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
KOORDİNASYON KURUL ÜYESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-04-24 - 2016-04-24
Uluslararası - SCI/SCI-Expanded kategorisine giren 2200
2014
3. Bashan, I.; Bashan, P.; Secilmis, M.; Singirik, E. Protective effect of L-arginine on gentamicin-induced nephrotoxicity in rats. INDİAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY, 2014, 46, 608-612. 950 + 0
https://dx.doi.org/10.4103/0253-7613.144915

2008
2. Tekin, A.; Tekin, G.; çölkesen, Y.; Kılıçdağ, E.; Başhan, .; Sezgin, A.; Müderrisoğlu, H. Left Ventricular Function in Patients with Polycystic Ovary Syndrome: A Doppler Echocardiographic Study. THİEME PUBLİSHİNG GROUP, 2008, 117, 165-169. 400 + 35
http://dx.doi.org/10.1055/s-2008-1080923

Publications_001.pdf


Alıntılanma Sayısı: 7
2007
1. Akpinar, E.; Bashan, I.; Bozdemir, N.; Saatci, E. Which is the best anthropometric technique to identify obesity: Body mass index, waist circumference or waist-hip ratio?. COLLEGİUM ANTROPOLOGİCUM, 2007, 31, 387-393. 850 + 165

Alıntılanma Sayısı: 21
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 360
2013
3. Akpinar, E.; Uysal, Y.; Bozdemir, N.; Saatci, E.; Bashan, I. Prevalence of erectile dysfunction among turkish heterosexual men . SCİENTİFİC JOURNAL OF MEDİCAL SCİENCE , 2013, 2, 225-231. 100 + 0
http://www.sjournals.com/index.php/SJMS/article/view/1033

Publications_003.pdf

2010
2. Bashan, I.; Gereklioglu, C.; Akpinar, E.; Saatci, E.; Ermis, N. Life-threatening peripartum cardiomyopathy of a patient with worsening dyspnea: A case report. PRACE KAZUİSTYCZNE, 2010, 12, 1069-1071. 90 + 0
http://docplayer.pl/1893786-Life-threatening-peripartum-cardiomyopathy-of-a-patient-with-worsening-dyspnea-a-case-report.html

2007
1. Akpinar, E.; Bashan, .; Bozdemir, N.; Saatci, E. Prevalence and Ethnic Differences of Obesity at Southern Province of Turkey. MİDDLE OF EAST JOURNAL OF FAMİLY MEDİCİNE, 2007, 5, 35-42. 170 + 0
http://www.mejfm.com/journal/March2007/Prevalence.htm

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 500
2012
3. Başhan, . Pediatrik Hasta Üriner Sistem Enfeksiyonlarının Birinci Basamaktaki Yönetimi. TURKİYE KLİNİKLERİ JOURNAL OF FAMİLY MEDİCİNE SPECİAL TOPİCS, 2012, 3, 36-41. 200 + 0
http://www.turkiyeklinikleri.com/article/en-pediatrik-hasta-uriner-sistem-enfeksiyonlarinin-birinci-basamaktaki-yonetimi-63517.html

2007
2. Gereklioğlu, .; Akpınar, E.; Poçan, G.; Başhan, . Erkeklerde Osteoporoza Birinci Basamak Bakış. TÜRKİYE AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ, 2007, 11, 87-91. 130 + 0
http://www.turkailehekderg.org/wp-content/uploads/2014/07/c11-s02-05.pdf

1. Gereklioğlu, .; Başhan, .; Poçan, G.; Akpınar, E. Geriatrik Popülasyonda Anemi: Doğal Süreç mi?. ARCHİVES MEDİCAL REVİEW JOURNAL, 2007, 16, 70-81. 170 + 0
http://www.scopemed.org/?mno=19796

Ulusal - Diğer 400
2014
4. Selvi, H.; Başhan, .; Aslan, G. Tıp Fakültelerinde Uygulanan Teorik Sınavlarda Kullanılan Testlerin Ayırt Edici Madde İşlevselliği Açısından İncelenmesi Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Örneği. CUKUROVA MEDİCAL JOURNAL, 2014, 39, 240-247. 100 + 0
http://www.scopemed.org/?mno=152033

Publications_002.pdf

2011
3. Başhan, .; Akpınar, E. İlaç Seçimindeki Kaos:Akılcı İlaç Kullanımı ve Kanıta Dayalı Tıp Neyi İşaret Ediyor?. AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ, 2011, 3, 36-43. 100 + 0
Publications_004.pdf

2010
2. Gereklioğlu, .; Başhan, .; Akpınar, E. Erkek Cinsel İşlev Bozukluklarında Aile Hekimliği Yaklaşımı . MARMARA MEDİCAL JOURNAL, 2010, 23, 308-315. 100 + 0
http://www.marmaramedicaljournal.org/pdf/fulltext/45.pdf://

2007
1. Gereklioğlu, .; Poçan, A.; Başhan, . Annelerin Doğum Sonrası Psikiyatrik Sorunları. TURKİYE KLİNİKLERİ JOURNAL OF GYNECOLOGY AND OBSTETRİCS, 2007, 17, 126-133. 100 + 10
http://www.turkiyeklinikleri.com/article/en-annelerin-dogum-sonrasi-psikiyatrik-sorunlari-47798.html

Uluslararası - Kitapta Bölüm Çevirme 50
1. Başhan, . Aile Hekimliği Ayaktan Tedavi ve Koruma, ISBN: 978-975-277-479-7, Güneş Tıp Yayın evi Ltd., Baskı Sayısı: 5, Baskı Adet Sayısı: 200, 5 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2013. 50
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 200

1. Bashan, I.; Cooke, J.; Rooney, D., Using simulation-based education to improve residents’ clinical decision making skills in Turkey and other developing countries. Society for Simulation in Healthcare, 2016-01-16, 2016-01-20, San Diego, Amerika Birleşik Devletleri, 2016. 200
http://www.ssih.org/Events/IMSH-2016

Uluslararası - Tam Metin - Poster 100

1. Bashan, I.; Tekin, A.; Tekin, H., Autonomic Neural Control of the Cardiovascular System in Patients with Depression. The American Journal of Cardiology, 2015-03-16, 2015-03-18, Chichago, Amerika Birleşik Devletleri, 2015. 100
http://www.ajconline.org/article/S0002-9149(15)00555-X/fulltext

Uluslararası - Özet - Sözlü 360

5. Selvi, H.; Bashan, İ.; Yücel, U., ’Tıp Eğitiminde Uygulanan Sınavlarda Kapsam Geçerliliğinin Yeri ve Önemi. 13. Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu, 2014-05-23, 2014-05-25, Adana, Türkiye, 2014. 100
http://www.akpinar.org/daahs/tr/tr.htm

4. Unsal, A.; Akpinar, E.; Bashan, I.; Saatci, E., Does family physicians’ follow-up years affect the atherogenic dyslipidemia in diabetics?. 19th Wonca World Conference of Family Doctors, 2010-05-19, 2010-05-23, Cancun, Meksika, 2010. 75
http://www.palomatours.com/19th_WONCA_World_Conference_of_Family_Doctors.html

3. Gereklioglu, C.; Unsal, A.; Akpinar, E.; Bashan, I., Effects of Family Physicians’ Clinical Decisions to Adequate Blood Pressure Control of Hypertensive Patients. Conference of Baltic Family Doctors, 2009-06-12, 2009-06-14, Parnü, Estonya, 2009. 65
http://www.yok

2. Bashan, I.; Akpinar, E.; Saatci, S., How Helpful to Family Physicians and When is it Ordered?. 6th Baltic Conference of Family Medicine, 2007-05-12, 2007-05-15, Druskininkai, Litvanya, 2007. 100
http://www.yok

1. Gurkan, E.; Sandıkcı, S.; Kılıc, B.; Akpınar, E.; Saatçi, E., Screening for viral markers in volunteer blood donors in Cukurova Region of Turkey. 15th Wonca Asia Pacific Regional Conference, 2006-10-05, 2006-10-11, Bangkok, Tayland, 2006. 20
http://www.globalfamilydoctor.com/site/DefaultSite/filesystem/documents/email%20Newsletters/Archive/2006-08.pdf

Uluslararası - Özet - Poster 100

2. Bashan, I.; Uysal, Y.; Selvi, H., ’Online Question Bank Module Project for Undergraduate Medical Education. 13. Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu, 2014-05-23, 2014-05-25, Adana, Türkiye, 2014. 50
http://www.akpinar.org/daahs/tr/tr.htm

1. Bashan, I.; Uysal, Y., Development of Web-Based Medical Education Menagement System Project . 13. Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu, 2014-05-23, 2014-05-25, Adana, Türkiye, 2014. 50
http://www.akpinar.org/daahs/tr/tr.htm

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 100

1. Uysal, Y.; Akpınar, E.; Başhan, İ., Tıp Eğitiminde Bilişim Sistemlerinin Kullanımı: Zorluklar ve Hedefler. Akademik Bilişim 2014, 2014-02-05, 2014-02-07, Mersin, Türkiye, 2014. 100
http://ab.org.tr/ab14/

Ulusal - Özet - Sözlü 40

2. Asma, S.; Akan, H.; Uysal, Y.; Poçan, A.; Sucaklı, M., Sağlık Hizmetlerinde Çalışanların Grip Aşısı Hakkındaki Düşünce ve Tutumlarının İncelenmesi. 7. Antakya Aile Hekimliği Günleri, 2015-04-02, 2015-04-05, Antakya, Türkiye, 2015. 5
http://www.ahag2015.org/

1. Çekmece, Y.; Uysal, Y.; Başhan, İ.; Soyal, M.; Mert, E., ’Bilimsel ve Akademik Çalışmalar için Web Tabanlı Veri Toplama ve Analiz Platformu Projesi: birincibasamak.org.. 7. Aile Hekimliği Araştırma Günleri, 2015-04-02, 2015-04-05, Antakya, Türkiye, 2015. 35
http://www.ahag2015.org/

Ulusal - Özet - Poster 176

8. Kara, N.; Uysal, Y.; Başhan, İ.; Mert, E., ’Aile Hekimliği Araştırma Görevlilerine Yönelik Yapay Zekalı Sanal Robot Danışman. 7. Antakya Aile Hekimliği Günleri, 2015-04-02, 2015-04-05, Antakya, Türkiye, 2015. 18
http://www.ahag2015.org/

7. Uysal, Y.; Başhan, İ.; Mert, E.; Akpınar, E.; Saatci, E., Tıp Eğitiminde Bilişim Çözümleri: E-OYKS (Eğiticilere Yönelik Bilgisayar ve Web Tabanlı Objektif Yapılandırılmış Klinik Sınav Yönetim Sistemi. 7. Aile Hekimliği Güz Okulu, 2013-09-25, 2015-10-15, Antalya, Türkiye, 2013. 20
http://www.guzokulu2013.org/

6. Yıldız, M.; Akpınar, E.; Saatci, E.; Başhan, İ.; Ünsal, A., ’Çukurova bölgesindeki aile hekimlerinin boy kısalığı konusundaki tutum ve hedefleri. 7. Aile Hekimliği Güz Okulu, 2013-09-25, 2013-09-29, Antalya, Türkiye, 2013. 15
http://www.guzokulu2013.org/

5. Başhan, İ.; Akpınar, E.; Saatci, E.; Uysal, Y.; Mert, E., ’Objektif Yapılandırılmış Klinik Sınavlar Klinik Becerileri Değerlendirir mi?. 7. Aile Hekimliği Güz Okulu, 2013-09-25, 2013-09-29, Antalya, Türkiye, 2013. 22
http://www.guzokulu2013.org/

4. Başhan, İ.; Başhan, P., Tıp Eğitimi Anabilim Dalı'na Aile Hekimliği Tıp Disiplinin Katkısı . Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu, 2013-05-25, 2013-05-27, Adana, Türkiye, 2013. 25
http://www.cukurovaaile.org/tjfmpc/2013_4/2013_4_7.pdf

3. Kurt, İ.; Başhan, İ., ’Tip Eğitimi Anabilim Dalı’na Aile Hekimliği Tıp Disiplinin Katkısı. Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu, 2013-05-25, 2013-05-27, Adana, Türkiye, 2013. 25
http://www.cukurovaaile.org/tjfmpc/2013_4/2013_4_7.pdf

2. Başhan, İ.; Başhan, P., Yaşlılarda Akılcı İlaç Kullanımı. Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu, 2013-05-25, 2013-05-27, Adana, Türkiye, 2013. 25
http://www.cukurovaaile.org/tjfmpc/2013_4/2013_4_7.pdf

1. Başhan, P.; Başhan, İ., Polifarmasi ve Yaşam Kalitesi. Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu, 2013-05-25, 2013-05-27, Adana, Türkiye, 2013. 25
http://www.cukurovaaile.org/tjfmpc/2013_4/2013_4_7.pdf

Ulusal - Yürütücü 100

2. Web Tabanlı Tıp Eğitimi Yönetim Sistemi, TÜBİTAK, Proje No: 113S827, 77150 TL, Yürütücü, 2016,Tamamlandı. 100

1. Web Tabanlı Soru Bankası Modülü, Kosgeb, Proje No: 62.01.62.02.62.09, 143000 TL, Yürütücü, 2015,Tamamlandı. 0
Projects_001.pdf

Yönetilen Doktora Tezleri 400

1. Mustafa Bakman, Beslenme Alışkanlığının Yeniden Düzenlenmesinin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 400

Ulusal 65
1. TURKİSH JOURNAL OF FAMİLY MEDİCİNE AND PRİMARY CARE , ADVİSORY BOARD MEMBER, ISSN : 1307-2048, 2015-12-01 - Devam ediyor. 65
Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 45
1. THE JOURNAL OF FAMILY PRACTICE , [ 2012 : 1 ] [ 2013 : 1 ] [ 2014 : 2 ] [ 2015 : 2 ] [ 2010 : 1 ] [ 2011 : 2 ] . 45
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 2
1. TURKİSH JOURNAL OF FAMİLY MEDİCİNE &PRİMARE CARE , [ 2015 : 2 ] . 2