Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Prof. Dr. Pürhan Barbaros Tuncer
Özgeçmiş
:
Birim
:
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu / Laborant ve Veteriner Sağlık .
DOĞUM TARİHİ
:
02 Ağustos 1967 .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu .
Telefon
:
+90-324-3610038 .
Dahili
:
16703 .
Faks
:
+90-- .
Oluşturma
:
2016-10-11 16:32:09 .
Düzenleme
:
2018-11-19 15:15:53 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0
Researcher ID
Scopus ID
Publons ID
Puan

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
YÜKSEK LİSANS VETERİNER FAKÜLTESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1991
DOKTORA SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÖLERME VE SUNİ TOHUMLAMA ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1999
DOÇ. DR. KLİNİK BİLİMLER (DÖLERME VE SUNİ TOHUMLAMA) ÜAK 2012
Doktora Tezi

1. Değişik Sulandırıcılar İle Dondurulan Aygır Spermalarının İn Vitro Değerlendirilmesi Üzerine Çalışmalar Danışman: Dr. Nafiz Yurdaydın, Harran Üniversitesi, Diğer, Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, 1999.

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
BÖLÜM BAŞKANI AKSARAY ÜNİVERSİTESİ / TEKNİK BİLİMLER MYO 2014-04-03 - 2017-02-05
AKADEMİK ATAMA, YÜKSELTME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU ÜYESİ AKSARAY ÜNİVERSİTESİ / TEKNİK BİLİMLER MYO 2015-05-03 - 2017-01-05
YÖNETİM KURUL ÜYESİ AKSARAY ÜNİVERSİTESİ / TEKNİK BİLİMLER MYO 2015-05-03 - 2017-01-05
TEKNİK BİLİMLER MYO AKADEMİK BİRİM KAKİTE KOMİSYONU ÜYESİ AKSARAY ÜNİVERSİTESİ / TEKNİK BİLİMLER MYO 2016-05-25 - 2017-01-05
BÖLÜM BAŞKANI MERSİN ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MYO 2017-01-23 - Devam ediyor
YÜRÜTME KURUL ÜYESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MYO 2017-01-23 - Devam ediyor
MÜDÜR MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2017-11-06 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
MÜDÜR TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2017-11-06 - 2020-11-06
YÜKSEKOKUL KURULU ÜYESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2017-11-06 - 2020-11-06
YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2017-11-06 - 2020-11-06
YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2017-11-06 - 2020-11-06
SENATO ÜYESİ 2017-11-06 - 2020-11-06
BÖLÜM BAŞKANI TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2017-01-23 - 2020-01-23
YÜKSEKOKUL KURULU ÜYESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2017-01-23 - 2020-01-23
Uluslararası - SCI/SCI-Expanded kategorisine giren 13800
2018
35. ınanc, M.; Tekin, K.; Olgac, K.; Yilmaz, B.; Cil, B.; Tasdemir, U.; Tuncer, P.; Buyukleblebici, S.; Durmaz, E.; Uysal, O. Effect of cholesterol loaded cyclodextrin on semen cryopreservation of Aksaray Malakli shepherd dogs of different ages. ANİMAL REPRODUCTİON SCİENCE, 2018, 0, 0-0. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.anireprosci.2018.04.068

Publications_045.pdf

34. Avdatek, F.; Yeni, D.; Inanç, M.; çil, B.; Tuncer, B.; Türkmen, R.; Taşdemir, U. Supplementation of quercetin for advanced DNA integrity in bull semen cryopreservation. ANDROLOGİA, 2018, 50, 1-7. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.1111/and.12975

Publications_043.pdf

33. Deniz, Y.; Inanç, M.; Avdatek, F.; Tuncer, P.; çil, B.; Türkmen, R.; Taşdemir, U. Supplementation Of Rosmarinic Acid Has Reduced Oxidative Stress On Bull Spermatozoa Following The Freeze Thawing Process. CRYOLETTERS, 2018, 39, 156-165. 500 + 0
Publications_044.pdf

2016
32. Büyükleblebici, O. Brown-Swiss Boğa Spermasının Dondurulmasında Çözündürme Sonrası Mikroskopik ve Oksidatif Stress Parametreleri Üzerine Farklı Antioksidanların Etkileri. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2016, 22, 101-107. 0 + 0
10.9775/kvfd.2015.13975

Publications_041.pdf

2015
31. Sarıözkan, S.; Bucak, M.; Tuncer, P.; Büyükleblebici, S.; Eken, A.; Akay, C. Influence of fetuin and hyaluronan on the post-thaw quality and fertilizing ability of Holstein bull semen. ELSEVİER BV, 2015, 71, 119-124. 650 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.cryobiol.2015.04.011

Publications_040.pdf

30. Büyükleblebici, O. Sulandırıcıya Katılan α-Lipoik Asidin Dondurulmuş-Çözdürülmüş Boğa Spermasının Kalitesi Üzerine Etkisi. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2015, 21, 307-311. 0 + 0
10.9775/kvfd.2014.12366

Publications_039.pdf

2014
29. Tuncer, P.; Büyükleblebici, S.; Eken, A.; Taşdemir, U.; Durmaz, E.; Büyükleblebici, O.; çoşkun, E. Comparison of Cryoprotective Effects of Lycopene and Cysteamine in Different Cryoprotectants on Bull Semen and Fertility Results. WİLEY-BLACKWELL, 2014, 49, 746-752. 800 + 0
http://dx.doi.org/10.1111/rda.12359

Publications_035.pdf

28. Taşdemir, U. Dondurulmuş Boğa Sperması Kalitesi Üzerine Değişik Antioksidanların EtkileriQuality. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2014, 20, 253-258. 0 + 0
10.9795/kvfd.2013.9964

Publications_030.pdf

27. Büyükleblebici, S.; Tuncer, P.; Bucak, M.; Eken, A.; Sarıözkan, S.; Taşdemir, U.; Endirlik, B. Cryopreservation of bull sperm: Effects of extender supplemented with different cryoprotectants and antioxidants on sperm motility, antioxidant capacity and fertility results. ELSEVİER BV, 2014, 150, 77-83. 700 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.anireprosci.2014.09.006

Publications_036.pdf

26. Büyükleblebici, S. Boğa spermasının dondurulması için yumurta sarısı içeren sulandırıcıya katılan etilen glikol ile gliserol’ün ve dithiothreitol’lü ve sükroz’lu (veya katılmamışların) karşılaştırılması. CRYOBİOLOGY, 2014, 69, 74-78. 0 + 0
10.1016/j.cryobiol. 2014.05.005

Publications_034.pdf

25. Kutluyer, F. Oncorhynchus Mykiss Alabalığının Spermasının Dondurulması: Sulandırıcıya eklenen antioksidanların sperma motilitesi, sperma hızı ve fertilitesi üzerine etkileri. CRYOBİOLOGY, 2014, 69, 462-466. 0 + 0
10.1016/j.cryobiol.2014.10.005

Publications_037.pdf

24. Büyükleblebici, S. Linoleik Asit Dondurulmuş Çözdürülmüş Boğa Spermasının Kalitesini Arttırabilir mi?. CRYOLETTERS, 2014, 35, 473-481. 0 + 0
Publications_038.pdf

23. Büyükleblebici, S. Ankara Keçisi Teke Spermasının Dondurulmasında Üç Farklı Kryoprotektanın Karşılaştırılması. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2014, 20, 613-619. 0 + 0
10.9775/kvfd.2014.10727

Publications_033.pdf

22. Sarıözkan, S.; Tuncer, P.; Büyükleblebici, S.; Bucak, M.; Cantürk, F.; Eken, A. Antioxidative effects of cysteamine, hyaluronan and fetuin on post-thaw semen quality, DNA integrity and oxidative stress parameters in the Brown Swiss bull. WİLEY-BLACKWELL, 2014, 47, 138-147. 750 + 0
http://dx.doi.org/10.1111/and.12236

Publications_031.pdf

21. Sarıözkan, S.; Bucak, M.; Tuncer, P.; Büyükleblebici, S.; Cantürk, F. Influence of various antioxidants added to TCM-199 on post-thaw bovine sperm parameters, DNA integrity and fertilizing ability. ELSEVİER BV, 2014, 68, 129-133. 700 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.cryobiol.2014.01.007

Publications_032.pdf

2013
20. Tuncer, P. Yumurta sarılı sperma sulandırıcısına ilave edilen farklı dozlarda trehalozun dondurulup çözdürülen Ankara keçisi tekesi spermasına etkileri. ELSEVİER BV, 2013, 113, 383-389. 1000 + 0
10.1016/ J.Smallrumres.2013.04.012

Publications_029.pdf

19. Taşdemir, U.; Büyükleblebici, S.; Tuncer, P.; Coşkun, E.; özgürtaş, T.; Aydın, F.; Büyükleblebici, O.; Gürcan, . Effects of various cryoprotectants on bull sperm quality, DNA integrity and oxidative stress parameters. ELSEVİER BV, 2013, 66, 38-42. 550 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.cryobiol.2012.10.006

Publications_028.pdf

2012
18. Sariözkan, S. 4°C de saklanan rat epididimal spermalarının motilite, morfoloji ve DNA hasarları üzerine farklı şekerlerin etkileri. CRYOBİOLOGY, 2012, 65, 93-97. 0 + 0
10.1016/ j.cryobiol.2012.05.007

Publications_027.pdf

2011
17. Bucak, M.; Başpınar, N.; Tuncer, P.; çoyan, K.; Sarıözkan, S.; Akalın, P.; Büyükleblebici, S.; Küçükgünay, S. Effects of curcumin and dithioerythritol on frozen-thawed bovine semen. WİLEY-BLACKWELL, 2011, 44, 102-109. 550 + 0
http://dx.doi.org/10.1111/j.1439-0272.2010.01146.x

Publications_026.pdf

16. Tuncer, P.; Sarıözkan, S.; Bucak, M.; Ulutaş, P.; Akalın, P.; Büyükleblebici, S.; Canturk, F. Effect of glutamine and sugars after bull spermatozoa cryopreservation. ELSEVİER BV, 2011, 75, 1459-1465. 800 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.Theriogenology.2010.12.006

Publications_025.pdf

15. Başpınar, N.; çoyan, K.; Bucak, M.; Tuncer, P. Effects of dithioerythritol on ram semen after the freeze–thawing process. ELSEVİER BV, 2011, 63, 152-156. 650 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.cryobiol.2011.08.004

Publications_024.pdf

2010
14. Sariözkan, S. Ankara tekesi spermasınınçözüm sonu mikroskopik-oksidatif stres parametreleri üzerine farklı sulandırıcılar ve santrifügasyon/yıkamanın etkileri. THERİOGENOLOGY, 2010, 73, 316-323. 0 + 0
10.1016/ j.theriogenology.2009.09.015

Publications_010.pdf

13. Bucak, M.; Tuncer, P.; Sarıözkan, S.; Başpınar, N.; Taşpınar, M.; çoyan, K.; Bilgili, A.; Akalın, P.; Büyükleblebici, S.; Aydos, S. Effects of antioxidants on post-thawed bovine sperm and oxidative stress parameters: Antioxidants protect DNA integrity against cryodamage. ELSEVİER BV, 2010, 61, 248-253. 550 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.cryobiol.2010.09.001

Publications_013.pdf

12. Bucak, M. Çözüm sonu Ankara keçisi (Capra hircus ancryrensis) sperma parametreleri, lipid peroksidasyon ve antioksidan aktiviteleri üzerinde antioksidanların etkisi. ELSEVİER BV, 2010, 89, 24-30. 0 + 0
10.1016/ j.smallrumres.2009.11.015

Publications_011.pdf

11. Tuncer, P. Sistein ve Glutatyon’un Sperma ve Çözüm Sonu Boğa Spermasının Oksidatif Stres Parametreleri Üzerine Etkileri. CRYOBİOLOGY, 2010, 61, 303-307. 1000 + 0
10.1016/ j.cryobiol.2010.09.009

Publications_014.pdf

10. Tuncer, P.; Bucak, M.; Sarıözkan, S.; Sakin, F.; Yeni, D.; çiğerci, .; Ateşşahin, A.; Avdatek, F.; Gündoğan, M.; Büyükleblebici, O. The effect of raffinose and methionine on frozen/thawed Angora buck (Capra hircus ancryrensis) semen quality, lipid peroxidation and antioxidant enzyme activities. ELSEVİER BV, 2010, 61, 89-93. 650 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.cryobiol.2010.05.005

Publications_012.pdf

2009
9. Yıldız, S. Ankara Tekelerinde Uzun Etkili GnRH Analogu Desorelinin Seksüel Aktivite Üzerine Etkileri. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2009, 15, 95-101. 0 + 0
Publications_004.pdf

8. Bucak, M.; Tuncer, P.; Sarıözkan, S.; Ulutaş, P.; çoyan, K.; Başpınar, N.; özkalp, B. Effects of hypotaurine, cysteamine and aminoacids solution on post-thaw microscopic and oxidative stress parameters of Angora goat semen. ELSEVİER BV, 2009, 87, 468-472. 700 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.rvsc.2009.04.014

Publications_009.pdf

7. Bucak, M. Dondurma sonrası Ankara tekesi spermasının mikroskopik sperma parametreleri, lipit peroksidasyonu ve antioksidan aktiviteleri üzerine antioksidanların etkisi. ELSEVİER BV, 2009, 81, 90-95. 0 + 0
10.1016/j.smallrumres. 2008.11.011

Publications_006.pdf

6. Sariözkan, S.; Tuncer, P.; Bucak, M.; Ulutaş, P. Influence of Various Antioxidants on Microscopic-Oxidative Stress Indicators and Fertilizing Ability of Frozen-Thawed Bull Semen. ACTA VET. BRNO, 2009, 78, 463-469. 850 + 0
http://dx.doi.org/10.2754/avb200978030463

Publications_008.pdf

5. Sarıözkan, S.; Bucak, M.; Tuncer, P.; Ulutaş, P.; Bilgen, A. The influence of cysteine and taurine on microscopic–oxidative stress parameters and fertilizing ability of bull semen following cryopreservation. ELSEVİER BV, 2009, 58, 134-138. 700 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.cryobiol.2008.11.006

Publications_007.pdf

4. Bucak, M.; Tuncer, P.; Sarıözkan, S.; Ulutaş, P. Comparison of the effects of glutamine and an amino acid solution on post-thawed ram sperm parameters, lipid peroxidation and anti-oxidant activities. ELSEVİER BV, 2009, 81, 13-17. 850 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.smallrumres.2008.10.003

Publications_005.pdf

2008
3. Tuncer, T. Gerze Horozlarında Bazı Spermatolojik Özelliklerin Değerlendirilmesi. ANKARA UNİVERSİTY, 2008, 50, 99-102. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.1501/Vetfak_0000000303

Publications_003.pdf

2. Atessahin, A.; Bucak, M.; Tuncer, P.; Kızıl, M. Effects of anti-oxidant additives on microscopic and oxidative parameters of Angora goat semen following the freeze–thawing process. ELSEVİER BV, 2008, 77, 38-44. 750 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.smallrumres.2008.03.002

Publications_002.pdf

2007
1. çevik, M. İki Farklı Irk Normozoospermik ve Oligoasthenozoospermik Boğaların Spermatolojik ve Seminal Plazma Biyokimyasal Parametrelerinin Karşılaştırılması. TURKİSH JOURNAL OF VETERİNARY AND ANİMAL SCİENCES, 2007, 31, 381-387. 0 + 0
Publications_001.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 1000
2014
9. ünay, E. Rasyon çinko miktarının boğalarda sperma miktar ve kalitesine etkisi. LALAHAN HAY. ARAŞT. ENST. DERG, 2014, 54, 1-7. 0 + 0
Publications_042.pdf

2006
8. Tuncer, P. Denizli Horozlarında Bazı Spermatolojik Özelliklerin Değerlendirilmesi. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2006, 3, 37-42. 200 + 0
Publications_021.pdf

2005
7. Tuncer, P. Holştayn Boğa Spermalarının +40 C’de Saklanmasında Farklı Sperma Sulandırıcılarının Motiliteye Etkisi. LALAHAN HAYANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2005, 45, 1-7. 200 + 0
Publications_019.pdf

6. Tuncer, P. Boğa Spermalarının İki Farklı Sulandırıcı ile Dondurulması ve in Vitro değerlendirilmesi. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 2, 65-71. 200 + 0
Publications_020.pdf

5. çevik, M. Evcil Hayvanlarda Seminal Plazmanın Fiziko-Kimyasal Yapısı ve Üreme Fonksiyonları Üzerindeki Etkileri. LALAHAN HAYANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2005, 45, 63-72. 0 + 0
Publications_023.pdf

2004
4. Akyol, N. İneklerde Süperovulasyon ve Embriyo Transferi Çalışmaları. LALAHAN HAYANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2004, 44, 1-5. 0 + 0
Publications_018.pdf

2003
3. Taşdemir, U. Farklı Sulandırıcılar Kullanılarak Dondurulmuş Çözdürülmüş Koç Sperması İle Laparoskopik İntra Uterin Tohumlama. LALAHAN HAYANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2003, 43, 1-8. 0 + 0
Publications_017.pdf

2. Tuncer, P. Gebelik Tanınmasında İnterferon Tau . LALAHAN HAYANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2003, 43, 47-60. 200 + 0
Publications_022.pdf

2001
1. Tuncer, P. Değişik Sulandırıcılar İle Dondurulan Aygır Spermalarının İn Vitro Değerlendirilmesi Üzerine Çalışmalar.. LALAHAN HAYANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2001, 41, 1-9. 200 + 0
Ulusal - Diğer 0
2010
2. Sarıözkan, S. Boğa spermasının dondurulmasında soya lesitin temelli sulandırıcı ile birlikte kullanılan farklı yumurta sarısı konsantrasyonlarının sperma kalitesi üzerine etkileri. EURASİAN JOURNAL OF VETERİNARY SCİENCES, 2010, 26, 45-49. 0 + 0
Publications_016.pdf

1. Sarıözkan, S. Farklı sulandırıcılarla sulandırılmış İsviçre –Esmeri ve Holştayn boğa spermasının çözdürme sonrası kalitesinin değerlendirilmesi. EURASİAN JOURNAL OF VETERİNARY SCİENCES, 2010, 26, 51-55. 0 + 0
Publications_015.pdf

Uluslararası - SCI/SCI-Exp. indexed - Sözlü 400

1. Tuncer, P.; Bucak, M.; Büyükleblebici, s.; Kuzugüden, F.; Sarıözkan, S.; Taşdemir, U.; Kinet, H., Bazı Kriyoprotektanların ve Antioksidanların Dondurulmuş Çözdürülmüş Boğa Sperma Motilitesi ve Hareket Özellikleri Üzerine Etkileri. ESDAR, 2011-09-15, 2011-09-17, Antalya, Türkiye, 2011. 400
Scientific_Meetings_013.pdf

Uluslararası - SCI/SCI-Exp. indexed - Poster 450

2. Sarıözkan, S.; Tuncer, P.; Bucak, M.; Büyükleblebici, S.; Kinet, H., Brown Swiss boğalarının çözüm sonu sperma parametreleri üzerine sisteamin, hyalaronan ve fetuininantioksidatif etkileri. ESDAR, 2011-09-15, 2011-09-17, Antalya, Türkiye, 2011. 200
Scientific_Meetings_012.pdf

1. Sarıözkan, S.; Tuncer, P., Brown Swiss ve Holstayn boğa spermasının dondurulmasına Optidil, Bioexcell ve yumurta sarılı Tris bazlı sulandırıcının etkisi. ESDAR, 2010-09-15, 2010-09-18, Eger, Macaristan, 2010. 250
Scientific_Meetings_011.pdf

Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 910

5. Tuncer, P., Dondurulmuş çözdürülmüş Holstayn boğa spermaları üzerine Tris sulandırıcısının etkileri. 4ncü KOP, 2016-10-21, 2016-10-23, Karaman, Türkiye, 2016. 200
Scientific_Meetings_029.pdf

4. Tuncer, P., Cryobos ile dondurulan boğa spermasının çözüm sonu bazı spermatolojik parametrelerinin araştırılması. 4ncü KOP, 2016-10-21, 2016-10-23, Karaman, Türkiye, 2016. 200
Scientific_Meetings_030.pdf

3. Büyükleblebici, S.; Kayım, M.; Tuncer, P.; Öğretmen, F., Dondurulmuş Alabalık Spermasının Kalitesi Üzerine Metionin, Tokoferol ve Ürik Asitin Etkilerinin Araştırılması. 19ncu Uluslararası Sanat ve Bilimler Konferansı, 2016-05-27, 2016-05-29, Venedik, İtalya, 2016. 150
Scientific_Meetings_026.pdf

2. Tuncer, P.; Kayım, M.; Büyükleblebici, S.; Öğretmen, F., Dondurulmuş Alabalık Spermasının Kalitesi Üzerine L-Karnitin, Beta Karoten ve Askorbik Asitin Etkilerinin Araştırılması. 19ncu Uluslararası Sanat ve Bilimler Konferansı, 2016-05-27, 2016-05-29, Venedik, İtalya, 2016. 190
Scientific_Meetings_027.pdf

1. Kayım, M.; Tuncer, P.; Büyükleblebici, S.; Öğretmen, F., Süperoksit Dismutaz ve Reduced Glutatyonun Dondurulmuş Alabalık Sperması Kalitesi üzerine Etkisi. 19ncu Uluslararası Sanat ve Bilimler Konferansı, 2016-05-26, 2016-05-29, Venedik, İtalya, 2016. 170
Scientific_Meetings_025.pdf

Uluslararası - Özet - Sözlü 415

7. Taşdemir, U.; Yeni, D.; İnanç, M.; Avdatek, F.; Tuncer, P., Boğa sperması dondurulmasında quercetin eklenmesi DNA bütünlüğünü devam ettirir. 2 nci Uluslararası Veteriner Bilimleri Üzerine Gelişmeler Kongresi, 2017-09-04, 2017-09-08, Skopje, Makedonya, 2017. 50

6. Taşdemir, U.; Avdatek, F.; Yeni, D.; İnanç, M.; Çil, B.; Türkmen, R.; Tuncer, P., Rosmarik asitin eklenmesi dondurma çözdürme sonrası boğa sperması üzerine oksidatif stresin etkisini azaltmıştır. 2 nci Uluslararası Veteriner Bilimleri Üzerine Gelişmeler Kongresi, 2017-09-04, 2017-09-08, Skopje, Makedonya, 2017. 20

5. İnanç, M.; Tekin, K.; Olğaç, K.; Yılmaz, B.; Durmaz, E.; Taşdemir, U.; Tuncer, P., Köpek spermasında farklı siklodekstrin yüklenmiş kolesterol seviyelerinin DNA bütünlüğünün arttırılmasında kullanımı. Hayvancılık Bilimleri Avrupa Federasyonunun 68. Yıllık Toplantısı, 2017-08-28, 2017-09-01, Talin, Estonya, 2017. 10

4. Açıkalın, P.; Bucak, M.; Tuncer, P.; Sarıözkan, S.; Çoyan, K., Çözüm Sonu boğa Spermalarının Lipit peroksidasyon, AOP ve Total GSH ve sperma parametreleri üzerine antioksidanların etkileri. 3. Uluslararası Hücre Zarları ve Oksidatif Stres Kongresi: Kalsiyum Sinyali ve TRP Kanalları, 2010-06-22, 2010-06-27, Isparta, Türkiye, 2010. 70
Scientific_Meetings_004.pdf

3. Tuncer, P.; Bucak, M.; Sarıözkan, S.; Ulutaş, P.; Büyükleblebici, O.; Akçadağ, H., Dondurma Sonrası Ankara Keçi Spermasında mikroskopik sperma parametrelri, lipid peroksidasyon ve antioksidan aktivitelerinin etkileri. 3. Uluslararası Hücre Zarları ve Oksidatif Stres Kongresi: Kalsiyum Sinyali ve TRP Kanalları, 2010-06-22, 2010-06-27, Isparta, Türkiye, 2010. 85
Scientific_Meetings_007.pdf

2. Bucak, M.; Tuncer, P.; Sarıözkan, S.; Ulutaş, P.; Büyükleblebici, O., Çözüm sonu koç sperma parametreleri, lipid peroksidasyon ve antioksidan aktiviteleri üzerine glutamin ve amino asit solüsyonunun etkilerinin karşılaştırılması. 3. Uluslararası Hücre Zarları ve Oksidatif Stres Kongresi: Kalsiyum Sinyali ve TRP Kanalları, 2010-06-22, 2010-06-27, Isparta, Türkiye, 2010. 80
Scientific_Meetings_006.pdf

1. Sarıözkan, S.; Tuncer, P.; Bucak, M., Dondurma sonrası boğa spermalarının fertilizasyon kabiliyeti ve mikroskopik oksidatif stres parametreleri üzerine taurin ve sisteinin etkisi. 3. Uluslararası Hücre Zarları ve Oksidatif Stres Kongresi: Kalsiyum Sinyali ve TRP Kanalları, 2010-06-22, 2010-06-27, Isparta, Türkiye, 2010. 100
Scientific_Meetings_005.pdf

Uluslararası - Özet - Poster 535

18. Uysal, O.; İnanç, M.; Yılmaz, B.; Tekin, K.; Olgaç, K.; Alemdar, H.; Akkurt, M., Fluorosessein ile Boyanmış Aksaray Malaklı çoban Köpeğinin Spermasının Farklı Dozlarda Siklodekstrin Yüklenmiş KolesterolSeviyeleriyle Sağaltımı. ICAR2016, 2016-06-26, 2016-06-30, Tour, Fransa, 2016. 0
Scientific_Meetings_028.pdf

17. Olgaç, K.; Tekin, K.; İnanç, M.; Yılmaz, B.; Özen, D.; Tuncer, P.; Taşdemir, U., Aksaray malaklı Çoban Köpeğinin Spermasının Dondurulması üzerine Kolesterol yüklenmiş Siklodekstrinin Etkisi. 3ncü Uluslararası VETISTANBUL Grup kongresi, 2016-05-17, 2016-05-20, Sarajevo, Bosna Hersek, 2016. 10
Scientific_Meetings_024.pdf

16. Tuncer, P.; Büyükleblebici, O.; Büyükleblebici, S.; Taşdemir, U.; Durmaz, E., Boğa Sperması Üzerine dithiothreitol ve Sükroz Kriyoprotektif Etkilerinin Karşılaştırılması. 32nci Dünya Veteriner Kongresi, 2015-09-13, 2015-09-17, İstanbul, Türkiye, 2015. 45
Scientific_Meetings_019.pdf

15. Taşdemir, U.; Büyükleblebici, S.; Büyükleblebici, O.; Tuncer, P., Boğa Spermasının kalitesi, DNA bütünlüğü, Oksidatif Stres Parametreleri ve Fertilite Sonuçları Üzerine Lykopen ve Sisteaminin Etkisi. 32nci Dünya Veteriner Kongresi, 2015-09-13, 2015-09-17, İstanbul, Türkiye, 2015. 32
Scientific_Meetings_020.pdf

14. İnanç, M.; Tekin, K.; Olgaç, K.; Yılmaz, B.; Akkurt, Y.; Temizkan, C.; Kaya, U., Aksaray malaklı köpeğinin Bazı Spermatolojik Özellikleri. 18nci EVSSAR Kongresi, 2015-09-11, 2015-09-12, Hannover, Almanya, 2015. 5
Scientific_Meetings_022.pdf

13. Tekin, K.; İnanç, M.; Olgaç, K.; Yılmaz, B.; Akkurt, Y.; Temizkan, C.; Kaya, U., Aksaray Malaklı Çoban Köpeğinin Spermasının Dondurulabilirliği Üzerine Yaşın Etkisi. 52nci Kriyobiologi Topluluğunun CRYO2015 Yıllık Toplantısı, 2015-07-26, 2015-07-29, Ostrava, Çek Cumhuriyeti, 2015. 5
Scientific_Meetings_021.pdf

12. Sarıözkan, S.; Bucak, M.; Tuncer, P.; Taşdemir, U.; Kinet, H.; Ulutaş, P., Ankara Keçi Spermasının çözüm sonu mikroskopik oksidatif stres parametreleri ve fertilize kabiliyetleri üzerine farklı sulandırıcıların ve yıkama/santrifügasyonun etkileri. 7nci Hayvancılık Bilimi Üzerine Balkan konferansı, 2015-06-03, 2015-06-06, Sarajevo, Bosna Hersek, 2015. 32
Scientific_Meetings_023.pdf

11. Büyükleblebici, O.; Tuncer, P.; Taşdemir, U.; Büyükleblebici, S., Boğa Sperması Dondurulmasında dithiothreitol ve sukrozun Araştırılması . 1nci Uluslararası Doğa Bilimleri ve Mühendislik Kongresi, 2015-05-15, 2015-05-19, Skopje, Makedonya, 2015. 42
Scientific_Meetings_017.pdf

10. Büyükleblebici, S.; Taşdemir, U.; Tuncer, P.; Büyükleblebici, O., Boğa Sperması Üzerine Trehaloz ve Sisteinin Kriyoprotektif Etkilerinin Karşılaştırılması. 1nci Uluslararası Doğa Bilimleri ve Mühendislik Kongresi, 2015-05-15, 2015-05-19, Skopje, Makedonya, 2015. 37
Scientific_Meetings_018.pdf

9. Tuncer, P.; Taşdemir, U.; Büyükleblebici, S.; Özgürtaş, T.; Coşkun, E.; Erol, H.; Aydın, F., Dondurulmuş Çözdürülmüş Ankara Keçi Spermasının bazı Sperma Parametreleri, DNA hasarı ve Oksidatif Stres Parametreleri Üzerine Trehalozun Etkisi. 4. Uluslararası Hücre Zarları ve Oksidatif Stres Kongresi: Kalsiyum Sinyali ve TRP Kanalları, 2012-06-26, 2012-06-29, Isparta, Türkiye, 2012. 37
Scientific_Meetings_016.pdf

8. Taşdemir, U.; Büyükleblebici, S.; Tuncer, P.; Coşkun, E.; Özgürtaş, T.; Aydın, F.; Büyükleblebici, O., Çeşitli Kriyoprotektanların Boğa Sperm Kalitesi ve Oksidatif Stres Parametrelerine Etkileri. 4. Uluslararası Hücre Zarları ve Oksidatif Stres Kongresi: Kalsiyum Sinyali ve TRP Kanalları, 2012-06-26, 2012-06-29, Isparta, Türkiye, 2012. 27
Scientific_Meetings_014.pdf

7. Büyükleblebici, S.; Tuncer, P.; Taşdemir, U.; Coşkun, E.; Özgürtaş, T.; İspir, E.; Gürcan, İ., Çözüm Sonu Ankara Keçi Spermasının motilite, plazma membran bütünlüğü, oksidatif stres ve DNA hasarı üzerine farklı dozlardaki bazı kriyoprotektanların etkileri. 4. Uluslararası Hücre Zarları ve Oksidatif Stres Kongresi: Kalsiyum Sinyali ve TRP Kanalları, 2012-06-26, 2012-06-29, Isparta, Türkiye, 2012. 35
Scientific_Meetings_015.pdf

6. Çoyan, K.; Tuncer, P.; Sarıözkan, S.; Ulutaş, P.; Bucak, M.; Başpınar, n.; Özkalp, B., Ankara Keçisi spermasının çözüm sonu mikroskopik ve oksidatif stres parametreleri üzerine hipotaurin, sisteamin ve aminoasit solüsyonunun etkileri. 43ncü Reprodüksiyon çalışmaları İçin Birliğin Yıllık Toplantısı, 2010-07-30, 2010-08-03, Milwaukee, Wisconsin, Amerika Birleşik Devletleri, 2010. 35
Scientific_Meetings_008.pdf

5. Bucak, M.; Tuncer, P.; Sarıözkan, S.; Ateşşahin, A.; Yeni, D.; Avdatek, F., Dondurulmuş çözdürülmüş Ankara Keçisi sperma kalitesi, lipit peroksidasyon ve antioksidan enzim aktiviteleri üzerine rafinoz ve metiyoninin etkileri. 43ncü Reprodüksiyon çalışmaları İçin Birliğin Yıllık Toplantısı, 2010-07-30, 2010-08-03, Milwaukee, Wisconsin, Amerika Birleşik Devletleri, 2010. 37
Scientific_Meetings_009.pdf

4. Tuncer, P.; Bucak, M.; Sarıözkan, S.; Sakin, F.; Ateşşahin, A.; Kulaksız, R.; Çevik, M., Dondurulmuş çözdürülmüş Ankara Keçisi sperma kalitesi, lipit peroksidasyon ve antioksidan enzim aktiviteleri üzerine antioksidanların etkileri. 43ncü Reprodüksiyon çalışmaları İçin Birliğin Yıllık Toplantısı, 2010-07-30, 2010-08-03, Milwaukee, Wisconsin, Amerika Birleşik Devletleri, 2010. 40
Scientific_Meetings_010.pdf

3. Tuncer, P.; Bucak, M.; Sarıözkan, S.; Büyükleblebici, S.; Kinet, H.; Büyükleblebici, O., Sistein ve Glutatyonun çözüm sonu boğa spermaları üzerine sperma parametreleri, MDA ve glutatyon peroksidaz aktiviteleri üzerine etkileri. 3. Uluslararası Hücre Zarları ve Oksidatif Stres Kongresi: Kalsiyum Sinyali ve TRP Kanalları, 2010-06-22, 2010-06-27, Isparta, Türkiye, 2010. 42
Scientific_Meetings_003.pdf

2. Başpınar, N.; Akalın, P.; Bucak, M.; Tuncer, P.; Sarıözkan, S.; Çoyan, K., Boğa sperma sulandırıcısına katılan curcumin ve dithioerythritol’ün etkileri. 3. Uluslararası Hücre Zarları ve Oksidatif Stres Kongresi: Kalsiyum Sinyali ve TRP Kanalları, 2010-06-22, 2010-06-27, Isparta, Türkiye, 2010. 27
Scientific_Meetings_001.pdf

1. Sarıözkan, S.; Tuncer, P.; Bucak, M.; Ulutaş, P., Çeşitli Antioksidanların Dondurulmuş Çözdürülmüş Boğa Sperması Üzerine Mikroskopik Oksidatif Stres İndikatörleri ve Fertilize Kabiliyetleri nin Etkileri. 3. Uluslararası Hücre Zarları ve Oksidatif Stres Kongresi: Kalsiyum Sinyali ve TRP Kanalları, 2010-06-22, 2010-06-27, Isparta, Türkiye, 2010. 42
Scientific_Meetings_002.pdf

Ulusal - Özet - Sözlü 525

12. Tuncer, P.; Bucak, M.; Büyükleblebici, O.; Taşdemir, U.; Sarıözkan, S.; Kuzugüden, F.; Kinet, H., Boğa Spermasında Çözüm Sonu Spermatolojik Paramatreler Üzerine Değişik Antioksidanların Etkisi. 6. Ulusal Reprodüksiyon Ve Sun’i Tohumlama Kongresi, 2011-05-18, 2011-05-22, Antalya, Türkiye, 2011. 37
Scientific_Meetings_047.pdf

11. Başpınar, S.; Tuncer, P.; Taşdemir, U.; Çevik, M.; Bucak, M.; Kuzugüden, F.; Akçadağ, H., Lipoik Asitin Holştayn Irkı Boğa Spermaları Üzerine Etkisi. 6. Ulusal Reprodüksiyon Ve Sun’i Tohumlama Kongresi, 2011-05-18, 2011-05-22, Antalya, Türkiye, 2011. 32
Scientific_Meetings_045.pdf

10. Tuncer, P.; Kinet, H.; Bucak, M.; Taşdemir, U.; Büyükleblebici, S.; Akçadağ, H., Brown-Swiss Irkı Boğalarda Sperma Motilitesi ve Morfolojisi Üzerine Bazı Antioksidanların Etkisi. 6. Ulusal Reprodüksiyon Ve Sun’i Tohumlama Kongresi, 2011-05-18, 2011-05-21, Antalya, Türkiye, 2011. 42
Scientific_Meetings_044.pdf

9. Sarıözkan, S.; Bucak, M.; Tuncer, P.; Cantürk, F., Farklı şekerlerin 40C’de depolanmış epididimal rat spermatozoasının spermatolojik parametreleri ve DNA hasarı üzerine etkileri. 6. Ulusal Reprodüksiyon Ve Sun’i Tohumlama Kongresi, 2011-05-18, 2011-05-21, Antalya, Türkiye, 2011. 37
Scientific_Meetings_040.pdf

8. Tuncer, P.; Kinet, H.; Bucak, M.; Sarıözkan, S.; Büyükleblebici, S., Boğa spermatozoasının dondurulmasında Cysteine ve GSH’ın etkisi. 5. Ulusal Reprodüksiyon Ve Sun’i Tohumlama Kongresi, 2009-10-01, 2009-10-04, Elazığ, Türkiye, 2009. 45
Scientific_Meetings_042.pdf

7. Tuncer, P.; Kinet, H., Boğa spermalarının dört farklı sulandırıcı ile dondurulması ve in vitro değerlendirilmesi. 4. Ulusal Reprodüksiyon Ve Sun’i Tohumlama Kongresi, 2007-10-25, 2007-10-28, Antalya, Türkiye, 2007. 50
Scientific_Meetings_039.pdf

6. Sarıözkan, S.; Tuncer, P.; Bucak, M.; Kinet, H., Dondurulmuş çözdürülmüş boğa spermalarında thiol bileşiklerinin etkisi. 4. Ulusal Reprodüksiyon Ve Sun’i Tohumlama Kongresi, 2007-10-25, 2007-10-28, Antalya, Türkiye, 2007. 42
Scientific_Meetings_031.pdf

5. Bucak, M.; Tuncer, P.; Ateşşahin, A.; Tekin, N., Bazı katkı maddeleri içeren sulandırıcılarla ankara tekesi spermasının dondurulması. 4. Ulusal Reprodüksiyon Ve Sun’i Tohumlama Kongresi, 2007-10-25, 2007-10-28, Antalya, Türkiye, 2007. 42
Scientific_Meetings_038.pdf

4. Çevik, M.; Tuncer, P., . Farklı köpek ırklarında bazı reprodüktif parametrelerin karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi. 3. Ulusal Reprodüksiyon Ve Sun’i Tohumlama Kongresi, 2004-09-30, 2004-10-02, Antalya, Türkiye, 2004. 50
Scientific_Meetings_034.pdf

3. Tuncer, P.; Kinet, H.; Çevik, M.; Bilgen, A., Lalahan Hayvancılık Merkez Araştırma Enstitüsü Sun’i Tohumlama Laboratuvarı boğalarında sperma üretimi ve kalitesi üzerine ırk ve mevsimin etkisi. 3. Ulusal Reprodüksiyon Ve Sun’i Tohumlama Kongresi, 2004-09-30, 2004-10-02, Antalya, Türkiye, 2004. 47
Scientific_Meetings_037.pdf

2. Akyol, N.; Kızıl, S.; Tuncer, P., Sığırlarda embriyo transferi çalışmaları. 3. Ulusal Reprodüksiyon Ve Sun’i Tohumlama Kongresi, 2004-09-30, 2004-10-02, Antalya, Türkiye, 2004. 50
Scientific_Meetings_035.pdf

1. Tuncer, P.; Kinet, H.; Özdoğan, N.; Bilgili, A., 44 ve 52 Haftalık Gerze ve Denizli Horozlarında Başlıca Spermatolojik Özelliklerin Karşılaştırılması. 3. Ulusal Reprodüksiyon Ve Sun’i Tohumlama Kongresi, 2004-09-30, 2004-10-02, Antalya, Türkiye, 2004. 47
Scientific_Meetings_036.pdf

Ulusal - Özet - Poster 125

7. İnanç, M.; Tekin, K.; Olgaç, K.; Yılmaz, B.; Alemdar, H.; Güngör, Ş.; Taşdemir, U., Aksaray Malaklısı Çoban Köpeğinde (Türk Mastifi) Androlojik Değerlendirmeler. 8. Ulusal Reprodüksiyon Ve Sun’i Tohumlama Kongresi, 2016-10-05, 2016-10-09, Antalya, Türkiye, 2016. 2
Scientific_Meetings_049.pdf

6. Taşdemir, U.; Tuncer, P.; Büyükleblebici, S.; Durmaz, E.; Özgürtaş, T.; Büyükleblebici, O., Çözüm Sonu boğa Sperması Kalitesi Üzerine istein, Fetuin, Aminoasit Solüsyonunun Etkisi. 8. Uluslararası katılımlı Türk Toksikoloji Derneği Kongresi, 2012-11-15, 2012-11-18, Antalya, Türkiye, 2012. 18
Scientific_Meetings_048.pdf

5. Taşdemir, U.; Tuncer, P.; Bucak, M.; Çevik, M.; Kinet, H.; Akçadağ, H., Farklı Dozlardaki Linoleik Asit’in Dondurulmuş-Çözdürülmüş Boğa Sperması Üzerine Etkisi. 6. Ulusal Reprodüksiyon Ve Sun’i Tohumlama Kongresi, 2011-05-18, 2011-05-21, Antalya, Türkiye, 2011. 18
Scientific_Meetings_043.pdf

4. Tuncer, P.; Bucak, M.; Taşdemir, U.; Büyükleblebici, S.; Kinet, H.; Akçadağ, H.; Kuzugüden, F., Sisteamin Antioksidanının Boğa Sperması Üzerine Etkisi. 6. Ulusal Reprodüksiyon Ve Sun’i Tohumlama Kongresi, 2011-05-18, 2011-05-22, Antalya, Türkiye, 2011. 20
Scientific_Meetings_046.pdf

3. Yıldız, S.; Güngör, Ö.; Tuncer, P.; Taşdemir, U.; Erol, H.; Kaçar, C.; Bucak, M., Ankara Tekelerinde Uzun Etkili GnRH Analogu Desorelinin Seksüel Aktivite Üzerine Etkileri. 5. Ulusal Reprodüksiyon Ve Sun’i Tohumlama Kongresi, 2009-10-01, 2009-10-04, Elazığ, Türkiye, 2009. 15
Scientific_Meetings_041.pdf

2. Akyol, N.; Kızıl, S.; Tuncer, P., Sığırlarda in vitro embriyo üretimi çalışmaları. 3. Ulusal Reprodüksiyon Ve Sun’i Tohumlama Kongresi, 2004-09-30, 2004-10-02, Antalya, Türkiye, 2004. 25
Scientific_Meetings_033.pdf

1. Gözet, T.; Tuncer, P.; kinet, H., Lalahan Hayvancılık Merkez Araştırma Enstitüsü Sun’i Tohumlama Laboratuvarının 1994-2004 yılları arası faaliyetleri. 3. Ulusal Reprodüksiyon Ve Sun’i Tohumlama Kongresi, 2004-09-30, 2004-10-02, Antalya, Türkiye, 2004. 25
Scientific_Meetings_032.pdf

Uluslararası 750
1. JOURNAL OF INVENTIONS IN BIOMEDICAL AND PHARMACEUTICAL SCIENCES , EDITORIAL BOARD MEMBER, ISSN : -, E-ISSN : -, 2016-05-01 - Devam ediyor. 250
2. JOURNAL OF INNOVATIONS IN PHARMACEUTICALS AND BIOLOGICAL SCIENCES (JIPBS) , EDITORIAL BOARD MEMBER, ISSN : 2349- 2759, E-ISSN : 2395- 1095, 2015-01-01 - Devam ediyor. 250
3. JOURNAL OF FERTILIZATION: IN VITRO, IVF-WORLDWIDE, REPRODUCTIVE MEDICINE, GENETICS &STEM CELL BIOLOGY, OMICS GROUP , EDITORIAL BOARD MEMBER, ISSN : 2375-4508, E-ISSN : -, 2015-01-01 - Devam ediyor. 250
Ulusal 125
1. LALAHAN HAYVANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ DERGİSİ , EDİTORİAL BOARD MEMBER, ISSN : -, E-ISSN : 1016-877X, 2004-01-01 - 2012-12-31. 125
Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 318
1. AFRICAN JOURNAL OF PHARMACY AND PHARMACOLOGY , [ 2017 : 1 ] . 4
2. ANDROLOGIA , [ 2016 : 1 ] . 5
3. ANIMAL REPRODUCTION SCIENCE , [ 2014 : 2 ] . 10
4. ANIMAL REPRODUCTION SCIENCE , [ 2015 : 2 ] . 10
5. ANNALS OF ANIMAL SCIENCE , [ 2016 : 1 ] . 5
6. BIOLOGICAL SCIENCES AND PHARMACEUTICAL RESEARCH , [ 2014 : 1 ] . 4
7. COMPREHENSIVE RESEARCH JOURNAL OF MEDICINE AND MEDICAL SCIENCE (CRJMMS) , [ 2014 : 1 ] . 4
8. CRYOBIOLOGY , [ 2016 : 2 ] . 10
9. DYNAMIC JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY (DJAST) , [ 2015 : 1 ] . 4
10. ELSEVIER / ANIMAL REPRODUCTION SCIENCE , [ 2016 : 1 ] [ 2017 : 2 ] . 15
11. ELSEVIER / BIOMEDICAL JOURNAL , [ 2017 : 1 ] . 0
12. ELSEVIER / BIOMEDICINE & PHARMACOTHERAPY , [ 2017 : 1 ] . 5
13. ELSEVIER / CRYOBIOLOGY , [ 2017 : 3 ] . 15
14. HINDAWI PUBLISHING CORPORATION , [ 2014 : 1 ] . 5
15. HINDAWI PUBLISHING CORPORATION , [ 2015 : 1 ] . 5
16. HINDAWI PUBLISHING CORPORATION , [ 2016 : 1 ] . 5
17. INTERNATIONAL JOURNAL OF VETERINARY SCIENCE AND RESEARCH , [ 2017 : 2 ] . 8
18. IRANIAN JOURNAL OF APPLIED ANIMAL SCIENCE , [ 2017 : 1 ] . 4
19. JOURNAL OF FERTILIZATION: IN VITRO, IVF-WORLDWIDE, REPRODUCTIVE MEDICINE, GENETICS &STEM CELL BIOLOGY, OMICS GROUP , [ 2016 : 9 ] . 36
20. JOURNAL OF FERTILIZATION: IN VITRO, IVF-WORLDWIDE,REPRODUCTIVE MEDICINE,GENETICS & STEM CELL BIOLOGY , [ 2017 : 9 ] . 36
21. JOURNAL OF INNOVATIONS IN PHARMACEUTICALS AND BIOLOGICAL SCIENCES (JIPBS) , [ 2015 : 2 ] . 8
22. JOURNAL OF INNOVATIONS IN PHARMACEUTICALS AND BIOLOGICAL SCIENCES (JIPBS) , [ 2014 : 1 ] . 4
23. JOURNAL OF VETERINARY MEDICINE AND ANIMAL HEALTH , [ 2014 : 1 ] . 4
24. JOURNAL OF VETERINARY MEDICINE AND ANIMAL HEALTH , [ 2017 : 1 ] . 4
25. JOURNAL OF VETERINARY SCIENCE & TECHNOLOGY , [ 2015 : 1 ] . 4
26. JOURNAL OF VETERINARY SCIENCE & TECHNOLOGY , [ 2016 : 1 ] . 4
27. MEDICAL SCIENCE , [ 2017 : 2 ] . 8
28. NIGERIAN JOURNAL OF SCIENCE AND ENVIRONMENT , [ 2017 : 1 ] . 4
29. PLOS ONE , [ 2014 : 1 ] . 5
30. PLOSONE , [ 2017 : 1 ] . 5
31. PREMIER PUBLISHERS WWW.PREMIERPUBLISHERS.COM , [ 2015 : 1 ] . 4
32. REPRODUCTION IN DOMESTIC ANIMALS , [ 2017 : 3 ] . 15
33. REVISTA CIENTíFICA UDO AGRíCOLA, UNIVERSIDAD DE ORIENTE VENEZUELA , [ 2014 : 1 ] . 4
34. SYSTEMS BIOLOGY IN REPRODUCTIVE MEDICINE , [ 2017 : 1 ] . 5
35. TURKISH JOURNAL OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES, TURK J VET ANIM SCI. , [ 2014 : 1 ] . 5
36. TURKISH JOURNAL OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES, TURK J VET ANIM SCI. , [ 2015 : 1 ] . 5
37. THERIOGENOLOGY , [ 2015 : 3 ] . 15
38. THERIOGENOLOGY , [ 2016 : 1 ] . 5
39. TURKISH JOURNAL OF BIOLOGY (TüRK BIYOLOJI DERGISI ) , [ 2014 : 1 ] . 5
40. TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES TRJFAS , [ 2015 : 3 ] . 15
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 4
1. AFYON KOCATEPE UNİVERSİTY / KOCATEPE VETERİNARY JOURNAL , [ 2017 : 1 ] . 1
2. KOCATEPE VETERİNER DERGİSİ (KOCATEPE VETERİNER DERGİSİ) , [ 2016 : 1 ] . 1
3. KOCATEPE VETERİNER DERGİSİ (KOCATEPE VETERİNER DERGİSİ) , [ 2015 : 1 ] . 1
4. LALAHAN HAYVANCİLİK ARAŞTİRMA ENSTİTÜSÜ DERGİSİ , [ 2015 : 1 ] . 1
Uluslararası 0
1. ELSEVIER B.V. The Editors of Cryobiology, 2016-12-20, Amsterdam, Hollanda. 0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz LVS 221 Mera ve Yem Bilgisi Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Laborant ve Veteriner Sağlık 2-0-2
Güz LVS 105 Anatomi Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Laborant ve Veteriner Sağlık... 3-1-4
Güz LVS 221 Mera ve Yem Bilgisi Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Laborant ve Veteriner Sağlık... 2-0-2
Güz LVS 201 Staj Değerlendirme Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Laborant ve Veteriner Sağlık... 0-2-2
Güz LVS 111 Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Laborant ve Veteriner Sağlık... 2-1-3
Güz LVS 111 Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Laborant ve Veteriner Sağlık 2-1-3
Güz LVS 209 Sektör Uygulamaları - I Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Laborant ve Veteriner Sağlık... 2-4-6
Güz LVS 203 Doğum ve Jinekoloji Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Laborant ve Veteriner Sağlık... 2-1-3
Güz LVS 203 Doğum ve Jinekoloji Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Laborant ve Veteriner Sağlık 2-1-3
Güz LVS 209 Sektör Uygulamaları - I Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Laborant ve Veteriner Sağlık 2-4-6
Güz LVS 201 Staj Değerlendirme Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Laborant ve Veteriner Sağlık 0-2-2
Güz LVS 105 Anatomi Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Laborant ve Veteriner Sağlık 3-1-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar LVS 108 Hayvan Besleme Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Laborant ve Veteriner Sağlık... 2-1-3
Bahar LVS 102 Fizyoloji Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Laborant ve Veteriner Sağlık... 2-1-3
Bahar LVS 102 Fizyoloji Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Laborant ve Veteriner Sağlık 2-1-3
Bahar LVS 116 Deney Hayvanları Yetiştiricili Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Laborant ve Veteriner Sağlık 2-0-2
Bahar LVS 116 Deney Hayvanları Yetiştiricili Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Laborant ve Veteriner Sağlık... 2-0-2
Bahar LVS 110 Gıda Güvenliği Temel Prensiple Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Laborant ve Veteriner Sağlık 2-0-2
Bahar LVS 110 Gıda Güvenliğinin Temel Prensi Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Laborant ve Veteriner Sağlık... 2-0-2
Bahar LVS 108 Hayvan Besleme Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Laborant ve Veteriner Sağlık 2-1-3
Güz LVS 105 Anatomi Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Laborant ve Veteriner Sağlık 3-1-4
Güz LVS 105 Anatomi Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Laborant ve Veteriner Sağlık... 3-1-4
Güz LVS 111 Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Laborant ve Veteriner Sağlık... 2-1-3
Güz LVS 101 Mikrobiyoloji ve İmmunoloji Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Laborant ve Veteriner Sağlık... 3-0-3
Güz LVS 111 Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Laborant ve Veteriner Sağlık 2-1-3
Güz LVS 101 Mikro Biyoloji ve İmmunoloji Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Laborant ve Veteriner Sağlık 2-1-3