Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Araştırma Görevlisi Badel Arslan Mamur
Özgeçmiş
:
Birim
:
Tıp Fakültesi / Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3610684
Dahili
:
1136
Oluşturma
:
2015-06-15 08:21:53
Düzenleme
:
2017-07-13 16:55:57
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS BİYOLOJİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2008
YÜKSEK LİSANS TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2011
Doktora Tezi

1. 1800MHZ ELEKTRİK ALANA MARUZ BIRAKILAN SIÇANLARIN BEYİN DOKUSUNDA HSP27 VE P38MAPK GENLERİNİN EKSPRESYON DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI Danışman: Dr. NURCAN ARAS, Mersin Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Temel Sağlık Bilimleri Anabilim Dalı, MERSİN, Türkiye, Devam ediyor.

Yüksek Lisans Tezi

1. Adiponektin ve Adiponektin Reseptör 1 Genlerinin Polimorfizmlerinin Kolorektal Kansere Yakalanma Riski Açısından İncelenmesi Danışman: Dr. ETEM AKBAŞ, Mersin Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Temel Sağlık Bilimleri Anabilim Dalı, mersin, Türkiye, 2011.

Uluslararası - SCI/SCI-Expanded kategorisine giren 0
2012
1. Akbas, E.; Altintas, Z.; Celik, S.; Dilek, U.; Delibas, A.; Ozen, S.; Mamur, B.; Uyaniker, G. Rare Types of Turner Syndrome: Clinical Presentation and Cytogenetics in Five Cases. AMERİCAN SOCİETY FOR CLİNİCAL PATHOLOGY (ASCP), 2012, 43, 197-204. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.1309/LMEZQXK85CDP4HYN

Publications_001.pdf

Ulusal - Diğer 0
2014
2. Mamur, B. Adiponektin ve adiponektin reseptör 1 gen polimorfizmleri ile kolorektal kanser arasındaki ilişki. ASSOCİATİON OF HEALTH INVESTİGATİONS, 2014, 5, 572-576. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.5799/ahinjs.01.2014.04.0460

Publications_003.pdf

2012
1. Akbaş, E.; şenli, H.; çayan, S. A balanced reciprocal translocation case in family with a history of recurrent abortions: 46,XY,t(4;13)(q31.3;q33). ASSOCİATİON OF HEALTH INVESTİGATİONS, 2012, 3, 290-292. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.5799/ahinjs.01.2012.02.0164

Publications_002.pdf

Uluslararası - Özet - Sözlü 65

1. Arslan Mamur, B.; Aras,, N.; Comelekoglu, U.; Korkutan, S.; Akar, A., Investigation of Audiological Status, Hsp27 and p38MAPK Genes Expression Levels in Rat Brains Exposed to Electromagnetic Radiation. . 12th Annual Middle East Update in Otolaryngology Conference Exhibition Head and Neck Surgery., 2015-04-19, 2015-04-21, DUBAI, Türkiye, 2015. 65

Uluslararası - Özet - Poster 105

3. DERİCİ EKER, E.; ARSLAN MAMUR, B.; ARAS, N.; AKAR, A.; DERİCİ, D., The Effect of Exposure 1800MHz Cell Phone Radiation on Caspase 3 Gene Expression in The Rat Eye. • V. International Congress of Molecular Medicine , 2015-05-20, 2015-05-22, IZMIR, Türkiye, 2015. 37

2. ETEM, A.; ERAS ERDOĞAN, N.; ARSLAN MAMUR, B.; TURMENOĞLU, O.; SUNGUR, M., No Association Between Interleukin-1B C-31T Polimorfism and Breast Cancer. . 9th National Medical Genetic Congress of Turkish Medical Genetics Society., 2010-12-01, 2010-12-05, ISTANBUL, Türkiye, 2010. 32

1. AKBAS, E.; OZEN, S.; ARSLAN MAMUR, B.; MERT ALTINTAŞ, Z.; ERAS ERDOĞAN, N., ’A Femele Case With 15% Different Aneuploidy Mosaisizm.. 9th National Medical Genetic Congress of Turkish Medical Genetics Society, 2010-12-01, 2010-12-05, ISTANBUL, Türkiye, 2010. 35

Ulusal - Özet - Poster 177

14. Arslan Mamur, B.; Özateş, N.; Topal, H.; Yolal, D.; Bekalp, İ., X Kromozomu Delesyonu ve Turner Sendromu. 11. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, 2014-09-24, 2014-09-27, İSTANBUL, Türkiye, 2014. 20

13. Topal, H.; Yolal, D.; Bekalp, İ.; Arslan Mamur, B.; Özateş, N., 46,XX,del(18)(q21 qter) Delesyonu: Olgu Sunumu.. 11. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, 2014-09-24, 2014-09-27, İSTANBUL, Türkiye, 2014. 12

12. Yolal, D.; Bekalp, I.; Arslan Mamur, B.; Özateş, N.; Topal, H., Habitüel Abortus ve 46,XX,t(6;22)(p21;q13) Translokasyon Olgusu. 11. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, 2014-09-24, 2014-09-27, İSTANBUL, Türkiye, 2014. 15

11. Derici Eker, E.; Arslan Mamur, B.; Özateş, N.; Topal, H.; Çelik, Y., De novo 46,X,i(Xq) Taşıyan Bir Olgu Sunumu. 11. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, 2014-09-24, 2014-09-27, ıstanbul, Türkiye, 2014. 18

10. Özateş, N.; Bekalp, İ.; Arslan Mamur, B.; Topal, H.; Yolal, D., De novo 47,XY,t(4;10)(q35;q21)+21 Translokasyonu Taşıyan Down Sendromlu Bir Olgu Sunumu. 11. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, 2014-09-24, 2014-09-27, ISTANBUL, Türkiye, 2014. 15

9. Bekalp, İ.; Karakaş Çelik, S.; Arslan Mamur, B.; Özateş, N.; Hallıoğlu, O., 10;15 Translokasyonu Taşıyan Down Sendromlu Bir Olgu Sunumu.. 11. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, 2014-09-24, 2014-09-27, ISTANBUL, Türkiye, 2014. 16

8. Arslan Mamur, B.; Mert Altıntaş, Z.; Aras, N.; Çayan, F., Habituel Abortus ve Ailesel Resiprokal Translokasyon Olgusu.. 10. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, 2012-12-19, 2012-12-23, BURSA, Türkiye, 2012. 23

7. Mert Altıntaş, Z.; Arslan Mamur,, B.; Aras, N.; Naycı, A., Hirschsprung Hastalığı ve 46,XY, Der(13)t(4;13)(q31.3;q33)pat Olgu Sunumu. 10. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, 2012-12-19, 2012-12-23, BURSA, Türkiye, 2012. 0

6. Eras Erdoğan, N.; Akbaş, E.; Arıcan, A.; Ata , A.; Eren, E., Timidilat Sentaz 1494del6 Polimorfizmi ve Meme Kanserine Yatkınlık.. XII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, 2011-10-27, 2011-10-30, ANTALYA, Türkiye, 2011. 2

5. Akbaş , E.; Mert Altintaş , Z.; Karakaş Çelik , S.; Kutlu, D.; Delibaş, A., Turner Sendromunun Nadir Tipleri. XII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, 2011-10-27, 2011-10-30, ANTALYA, Türkiye, 2011. 4

4. Akbaş, E.; Şenli, H.; Çayan, S.; Altintaş, Z.; Arslan Mamur, B., Resiprokal Translokasyon 46, XY,t(4;13)(q31.3;q33) Nedeniyle Düşükleri Olan Bir Ailenin Araştırılması.. XII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi,, 2011-10-27, 2011-10-30, ANTALYA, Türkiye, 2011. 8

3. Arslan Mamur , B.; Akbaş, E.; Şenli , H.; Eras Erdoğan, N.; Türkmenoğlu, M., Adiponektin Reseptör 1 Gen Polimorfizminin Kolorektal Kansere Yakalanma Riskine Etkisinin Araştırılması. XII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, 2011-10-27, 2011-10-30, ANTALYA, Türkiye, 2011. 18

2. Eras Erdoğan, N.; Akbaş, E.; Tiftik, E.; Yalın, S.; Berköz, M., Lösemili Hastalarda Serum Paraoksonaz ve Katalaz Düzeylerinin İncelenmesi. 37. Ulusal Hematoloji Kongresi, 2011-10-19, 2011-10-22, ANKARA, Türkiye, 2011. 2

1. Arslan Mamur, B.; Akbas, E.; Mutluhan Senli , H.; Eras Erdogan, N.; Turkmenoglu, M., Adiponektin gen polimorfizminin kolorektal kanserle ilişkisinin araştırılması.. The Congress of XVI. National Cancer, 2010-04-20, 2010-04-24, ANTALYA, Türkiye, 2010. 20

Ulusal - Araştırmacı 100

2. Ventriküler Septal Defektli Çocuklarda Pax8, MEF2C, CARP, MLC, HTR3, Pcmf1, MESP1 Ve Msx1 Genlerinin Ekspresyon Düzeyleri, BAP, Proje No: 2017-2-AP4-2588, 29918 EUR, Araştırmacı, 2019, Devam ediyor... 50

1. 1800 Mhz Elektrik Alana Maruz Bırakılan Sıçanların Böbrek, Kalp ve Mide Dokularında Cox-2, Alfa ve Beta Kristalin, Çeşitli Hsp Genlerinin Ekspresyon Düzeylerinin Araştırılması., BAP, Proje No: 2015-AP4-1216, 37049 TL, Araştırmacı, 2017,Tamamlandı. 50

1. INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER , Üye No: 140, Türkiye, 2012-10-02-Devam ediyor.
2. MOLEKÜLER KANSER ARAŞTIRMA DERNEĞİ , Üye No: 140, Türkiye, 2011-01-02-Devam ediyor.