Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Araştırma Görevlisi Binaz Bozkur
Özgeçmiş
:
Birim
:
Eğitim Fakültesi / Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3412815 .
Dahili
:
1308 .
Faks
:
+90-- .
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2015-10-27 07:36:40 .
Düzenleme
:
2018-09-14 13:52:42 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2010
YÜKSEK LİSANS REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2013
Yüksek Lisans Tezi

1. İlköğretim II. kademe öğrencilerinde internet bağımlılığının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi Danışman: Dr. Prof. Dr. Serap NAZLI, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, .

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp">https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Uluslararası - Diğer 100
2017
1. Bozkur, B. Analysing Research About Resilience . NEW TRENDS AND ISSUES PROCEEDİNGS ON HUMANİTİES AND SOCİAL SCİENCES , 2017, 3, 433-438. 100 + 0
http://sproc.org/ojs/index.php/pntsbs/article/view/1590

Uluslararası - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 0
2018
2. Kıran, B.; Bozkur, B.; Kaya, A. Investigation of social anxiety level of migrated and not migrated secondary school student. PEGEM AKADEMİ YAYİNCİLİK EGİTİM DANİSMANLİK HİZMETLERİ, 2018, 8, 623-644. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.14527/pegegog.2018.024

Publications_005.pdf

1. Bozkur, B.; Gündoğdu, M. Ambivalent sexism and bonding mother as predictors of interpersonal cognitive distortions. PEGEM AKADEMİ YAYİNCİLİK EGİTİM DANİSMANLİK HİZMETLERİ, 2018, 8, 665-680. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.14527/pegegog.2018.026

Publications_006.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 770
2017
4. Kaya, A.; Bozkur, B. Kadercilik Eğilimi İle Özyeterlik İnancı ve Savunma Mekanizmaları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. EGE EĞİTİM DERGİSİ, 2017, 18, 124-145. 200 + 0
http://dergipark.gov.tr/download/article-file/324787://

Publications_004.pdf

3. Bozkur, B.; Gündoğdu, M. ERGENLERDE UTANGAÇLIK, KENDİNİ GİZLEME VE SOSYAL MEDYA TUTUMLARI İLİŞKİSİ. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ , 2017, 14, 147-159. 200 + 0
Publications_003.pdf

2016
2. Kıran esen, B.; Bozkur, B.; Gökçakan çiçek, N.; Baykal, F. Ortaokul Öğrencilerinin Sürekli Öfke ve Öfke Kontrolüne Psiko-Eğitim Programının Etkisi . INTERNATİONAL JOURNAL OF SOCİAL SCİENCES AND EDUCATİON RESEARCH , 2016, 2, 1673-1683. 170 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ijsser/article/view/5000208221

Publications_002.pdf

2015
1. Kaya, A.; Bozkur, B. Kadercilik Eğilimi Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ - MERSİN UNİVERSİTY JOURNAL OF THE FACULTY OF EDUCATİON, 2015, 11, 935-946. 200 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/mersinefd/article/view/5000139481/5000147380

Publications_001.pdf

Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 200

1. Kıran Esen, B.; Bozkur, B., Göç İle Gelen ve Aile İçi Şiddete Maruz Kalan Çocukların Kendilerine Ve Aile İçi İlişkilerine Yönelik Algıları. III. International Eurasian Educational Research Congress, 2016-06-01, 2016-06-03, Muğla, Türkiye, 2016. 200
http://ejercongress.org/pdf/bildirikitabi2016ejer.pdf

Uluslararası - Özet - Sözlü 780

8. BOZKUR, B.; KIRAN, B.; ALICI, D., ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇOK KÜLTÜRLÜ EĞİTİME YÖNELİK TUTUM, BİLİŞSEL ESNEKLİK VE SURİYELİ SIĞINMACILARA YÖNELİK TOPLUMSAL UZAKLIKLARININ İNCELENMESİ. 2 nd INTERNATIONAL CONGRESS OF EURASIAN SOCIAL SCIENCES (2. ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ), 2018-04-04, 2018-04-07, Antalya, Türkiye, 2018. 100
http://www.icoess.com/

7. Bozkur, B.; Başusta, N.; Kaya, A.; Kıran Esen, B., Ergenlerde Sosyal Kaygı ve Anne-baba Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi . 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 2017-04-20, 2017-04-23, Antalya, Türkiye, 2017. 95
http://ices-uebk.org/dosyalar/files/ices2017ozetkitabi_v1.pdf

6. Kıran Esen, B.; Bozkur, B.; , A., Ailesi Göçle Gelen ve Gelmeyen Ortaokul Çocuklarının Sosyal Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi. 2. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi – İnsan ve Toplum Bilimleri (IBAD-2017), 2017-04-20, 2017-04-23, İstanbul, Türkiye, 2017. 100
http://ibadergisi.org/wp-content/uploads/2017/02/abstracts-of1.pdf

5. Bozkur, B.; Gündoğdu, M., Öğretmen Adaylarında Çelişik Duygulu Cinsiyetçiliğin İncelenmesi . 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 2017-04-20, 2017-04-23, Antalya, Türkiye, 2017. 100
http://ices-uebk.org/dosyalar/files/ices2017ozetkitabi_v1.pdf

4. Kıran Esen, B.; Bozkur, B.; Gökçakan Çiçek, N.; Baykal, F., EFFECT OF PROGRAM OF PSYCHO-EDUCATION OVER ANGER AND ANGER MANAGEMENT OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS. 2.Uluslararası Sosyal Bilimler & Eğitim Araştırmaları Konferansı, 2016-11-04, 2016-11-06, İstanbul, Türkiye, 2016. 85
http://etoy.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/176/files/icsser2016-11112016.pdf

3. BOZKUR, B.; GÜNDOĞDU, M., İLİŞKİLERDE BİLİŞSEL ÇARPITMA, ÇELİŞİK DUYGULU CİNSİYETÇİLİK VE ANNEYE BAĞLANMA İLİŞKİSİ. III rd International Eurasian Educational Research Congress, 2016-05-31, 2016-06-03, Muğla, Türkiye, 2016. 100
http://ejercongress.org/pdf/bildiriozetleri2016ejer.pdf

2. Bozkur, B., Analysing Research About Resilience. 5th Cyprus International Conference on Educational Research , 2016-03-31, 2016-04-02, Girne, KKTC, 2016. 100
http://www.awer-center.org/abstracts/CYICER%202016%20Abstract%20Book.pdf

1. Kaya, A.; Bozkur, B., The Training Needs Of School Counselor. 5th Cyprus International Conference on Eeducational Research , 2016-03-31, 2016-04-02, Girne, KKTC, 2016. 100
http://www.awer-center.org/abstracts/CYICER%202016%20Abstract%20Book.pdf

Ulusal - Özet - Sözlü 50

1. BOZKUR, B.; GÜNDOĞDU, M., Ergenlerde Utangaçlık Ve Kendini Gizleme’nin Sosyal Medya Tutumları, Sahte Hesap Ve Sosyal Medyada Kendini Farklı Yansıtma Değişkenleri Açısından İncelenmesi. 13. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 2015-10-07, 2015-10-09, Mersin, Türkiye, 2015. 50
Scientific_Meetings_001.pdf

Ulusal - Araştırmacı 0

1. Sodes Çocuk Dostları , Kalkınma Bakanlığı, Proje No: 2015-33-0119, 168840 TL, Araştırmacı, 2016,Tamamlandı. 0
http://www.sodes.gov.tr/PortalDesign/PortalControls/WebIcerikGosterim.aspx?Enc=83D5A6FF03C7B4FC144ED4912A9C64FD

Ulusal 125
1. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , EDİTORİAL BOARD MEMBER, E-ISSN : 1305-5429 , 2015-05-05 - Devam ediyor. 125