Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doktor Öğretim Üyesi Aytül Güneşer Demirci
Özgeçmiş
:
Birim
:
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3610001 .
Dahili
:
5314 .
URL
:
.
VCARD
:
Oluşturma
:
2015-11-17 15:18:21 .
Düzenleme
:
2018-12-25 11:16:33 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1997
YÜKSEK LİSANS KAMU YÖNETİMİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2001
DOKTORA SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2009
Doktora Tezi

1. Kamu Personel Sistemleri Analizi: Türkiye'de Kariyer-Kadro Gerilimi Danışman: Dr. Birgül Ayman Güler, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisadi ve İdari Programlar Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, .

Yüksek Lisans Tezi

1. 1980 Sonrası Değişimler Işığında Personel Yönetiminde Yaşanan Sorunların Belediyelere Yansıması: Mersin Örneği Danışman: Dr. Tayfur - Özşen, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisadi ve İdari Programlar Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, .

Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU ÜYESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2018-09-12 - 2020-09-12
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2017-01-02 - 2020-01-02
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2016-11-30 - 2019-11-30
MERKEZ DANIŞMA KURULU ÜYESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2013-05-02 - 2016-05-02
Uluslararası - Alan endexleri 0
2018
1. özkal sayan, .; Güneşer demirci, A. KAMU PERSONELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE PERFORMANS SİSTEMİNE GEÇİŞ SÜRECİNİN ANALİZİ. SBF DERGİSİ, 2018, 73, 667-700. 0 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 0
2007
1. Demirci, A. İstihdamda Geçici Personel Sorunu. MÜLKİYE DERGİSİ, 2007, XXXI, 89-98. 0 + 0
Ulusal - Diğer 100
2017
2. Dik, E.; Güneşer demirci, A. TÜRKİYE’DE YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ POLİTİKALARININ OLUŞTURULMASINDA DÜZENLEYİCİ VE UYGULAYICI BİR YAPI OLARAK YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU - İSTİHDAM TEKNİK KOMİTESİ. MEMLEKET SİYASET YÖNETİM, 2017, 12, 41-96. 100 + 0
2010
1. Demirci, A. Bir Politika Transferi Örneği Olarak Türkiye'de Kadro Sisteminin İnşası. TOPLUM VE DEMOKRASİ, 2010, 4, 143-168. 0 + 0
Ulusal - publications.sections.46 0
2017
1. Dik, E.; Güneşer demirci, A. TÜRKİYE’DE YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ POLİTİKALARININ OLUŞTURULMASINDA DÜZENLEYİCİ VE UYGULAYICI BİR YAPIOLARAK YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU - İSTİHDAM TEKNİK KOMİTES. MEMLEKET SİYASET YÖNETİM, 2017, 12, 41-96. 0 + 0
Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 250
1. Güneşer demirci, A. CURRENT DEBATES IN PUBLIC FINANCE PUBLIC ADMINISTRATION & ENVIRONMENTAL STUDIES, ISBN: 978-1-912503-15-5, IJOPEC Publication, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1, 13 Sayfa, İngilizce, London, İngiltere / Birleşik Krallık, 2017. 250
Ulusal - Diğer Kitap Yazma 833
1. Keskin, N. Eğitimde Çürüyüş, ISBN: 975-94940-7-8, Kardelen Ofset, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 0, 64 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2003. 500
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 833
1. Sayan, . Kanun Hükmünde Kararnamelerle Değişen Personel Sistemi, ISBN: 978-605-4745-09-8, Yayed, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 59 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2012. 0
2. Demirci, A. Ekonomik Kurumlar ve Kavramlar Sözlüğü-Eleştirel Bir Giriş, ISBN: 978-975-8449-55-2, Özgür Üniversite, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 0, 8 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2008. 0
3. Demirci, A. Bölge Kalkınma Ajansları Nedir, Ne Değildir?, ISBN: 975-6134-04-6, Paragraf Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1500, 14 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2005. 250
Ulusal - Kitap Editörlüğü 833
1. Demirci, A.; Kilim, E.; Dik, E. Prof. Dr. Tayfur Özşen Anısına 70. Yaş Armağanı, ISBN: 978-9944-5435-4-5, Kardelen Ofset, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 0, 784 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2014. 83
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 200

3. ÖZKAL SAYAN, İ.; GÜNEŞER DEMİRCİ, A., Türkiye’de Kamuda Performans Değerlendirme Sistemi. INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT, ECONOMY AND POLICY ICOMEP’17, 2017-11-17, 2017-11-18, İstanbul, Türkiye, 2017. 200
http://icomep.com

2. Demirci, A., NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS AS A DECISIVE ACTOR FOR DIRECTING POLICY IN TURKEY AND THE WESTERN BALKANS. 3 THE 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON EUROPEAN STUDIES, Social, Economic and Political Transition of the Balkans, 2013-11-08, 2013-11-09, Tiran, Arnavutluk, 2013. 0

1. Sayan, İ.; Demirci, A., THE PROCESS OF NEO-LIBERAL EDUCATION POLICY IN TURKEY. International Conference for Academic Disciplines, 2013-10-22, 2013-10-25, Roma, İtalya, 2013. 0

Uluslararası - Özet - Sözlü 400

4. GÜNEŞER DEMİRCİ, A.; ÖZKAL SAYAN, İ., Kamu Personel Reformu Kapsamında Türkiye’de Personel Değerlendirme Sisteminde Değişim: Milli Eğitim Bakanlığı Örneği”. CUDES 2017: VI. International Congress on Current Debates in Social Sciences, 2017-12-14, 2017-12-16, İstanbul, Türkiye, 2017. 100
http://cudes2017.info/

3. GÜNEŞER DEMİRCİ, A., TÜRKİYE’DE AVRUPA BİRLİĞİ UYUM POLİTİKALARININ YÖNLENDİRDİĞİ GÖÇ POLİTİKASI: KURUMSAL BİR YAPILANMA- GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. ICPESS-International Congress on Political, Economic and Social Studies, 2017-11-09, 2017-11-11, Ankara, Türkiye, 2017. 100
http://www.icpess.org

2. GÜNEŞER DEMİRCİ, A.; DİK, E., Geçici Koruma Altındaki Suriyeli Göçmenlerin İstihdamının Kent Yaşamına Yansımaları. Uluslararası Kentsel Politikalar Konferansı, 2017-09-18, 2017-09-19, Gazimağusa, KKTC, 2017. 100
http://incup2017.emu.edu.tr

1. GÜNEŞER DEMİRCİ, A., TÜRKİYE’DE PERSONEL İSTİHDAMINDA GÜVENCESİZ ÇALIŞTIRMANIN ARACI KURUMU: ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI. Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR 14), 2017-04-27, 2017-04-29, Van, Türkiye, 2017. 100
http://kayfor14.yyu.edu.tr

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 0

2. Güler, B.; Altunok, M.; Avaner, T.; Demirci, A.; Keskin, N.; Turan, M., Tapu ve Kadastro Hizmetleri :İşlev-Yapı. Kadastro Kongresi 2006, 2006-05-22, 2006-05-24, Ankara, Türkiye, 2006. 0

1. Demirci, A., Bölge Kalkınma Ajaslarının Personel Yapısı. "Kamu Yönetim 'Reform'u, Çevre ve Bölge Kalkınma Ajansları Yasa Tasarısı", 2005-03-04, 2005-03-04, Ankara, Türkiye, 2005. 0

Ulusal - Özet - Sözlü 0

2. Demirci, A., Kamuda Yeni Bir Ahlak Sistematiği Oluşturma Politikası: Etik Düzenlemeler. II. Kamu Etiği Kongresi, 2013-03-27, 2013-03-28, Ankara, Türkiye, 2013. 0

1. Demirci, A., Bölge Kalkınma Ajansları. 8. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, 2003-12-03, 2003-12-05, Ankara, Türkiye, 2003. 0

Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 2
1. SBF DERGİSİ , [ 2017 : 2 ] . 2
2. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ , [ 2017 : 4 ] . 0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ÇEK 326 Toplumsal Değişim Kuramları İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 2-1-3
Bahar ÇEK 424 Kamu Çalışma İlişkileri İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 2-1-3
Bahar ÇEK414 Küreselleşme ve Çalışma Yaşamı İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 2-1-3
Bahar ÇEK402 İş ve Yaşam Kalitesi İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Bahar ÇEK326 Toplumsal Değişim Kuramları İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 2-1-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar ÇEK510 İşgücü Piyasalarında Ayrımcılı Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Güz ÇEK207 Türkiye'nin Sosyo - Ekonomik Y İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Güz ÇEK207 Türkiye'nin Sosyo - Ekonomik Y İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Güz ÇEK303 Çalışma Sosyolojisi İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Güz ÇEK 303 Çalışma Sosyolojisi İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Güz ÇEK 431 Toplumsal Cinsiyet ve Çalışma İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 2-1-3
Güz KAM 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 4-0-4
Güz ÇEK517 Yapısal Uyum ve Devletin Değiş Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Güz ÇEK 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 4-0-4
Güz ÇEK 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 4-0-4
Güz KAM 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ÇEK414 Küreselleşme ve Çalışma Yaşamı İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 2-1-3
Bahar ÇEK308 Çalışma Psikolojisi İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Bahar ÇEK208 Çalışma İlişkileri Tarihi İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Bahar ÇEK208 Çalışma İlişkileri Tarihi İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Bahar ÇEK402 İş ve Yaşam Kalitesi İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Bahar KAM 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar KAM 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar KAM 584 Kamu Personel Sistemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 3-0-3
Güz ÇEK303 Çalışma Sosyolojisi İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Güz ÇEK207 Türkiye'nin Sosyo - Ekonomik Y İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Güz ÇEK 303 Çalışma Sosyolojisi İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Güz ÇEK207 Türkiye'nin Sosyo - Ekonomik Y İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Güz ÇEK317 Teknoloji ve Çevre Sorunları İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 2-1-3
Güz KAM 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 4-0-4
Güz KAM 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ÇEK414 Küreselleşme ve Çalışma Yaşamı İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 2-1-2
Bahar ÇEK308 Çalışma Psikolojisi İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Bahar ÇEK208 Çalışma İlişkileri Tarihi İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Bahar ÇEK402 İş ve Yaşam Kalitesi İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Bahar KAM 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar KAM 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 4-0-4
Güz ÇEK207 Türkiye'nin Sosyo - Ekonomik Y İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Güz ÇEK401 Sosyal Güvenlik Teorisi İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Güz ÇEK303 Çalışma Sosyolojisi İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Güz KAM 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 4-0-4
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz KAM 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ÇEK208 Çalışma İlişkileri Tarihi İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Bahar ÇEK414 Küreselleşme ve Çalışma Yaşamı İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 2-1-2
Bahar ÇEK308 Çalışma Psikolojisi İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Bahar ÇEK206 Endüstri İlişkileri İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Bahar ÇEK402 İş ve Yaşam Kalitesi İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Bahar KAM 584 Kamu Personel Sistemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 3-0-3
Güz ÇEK303 Çalışma Sosyolojisi İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Güz ÇEK207 Türkiye'nin Sosyo - Ekonomik Y İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Yaz ÇEK206 Endüstri İlişkileri İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ÇEK402 İş ve Yaşam Kalitesi İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Bahar ÇEK206 Endüstri İlişkileri İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Bahar ÇEK308 Çalışma Psikolojisi İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Güz ÇEK207 Türkiye'nin Sosyo - Ekonomik Y İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Güz ÇEK303 Çalışma Sosyolojisi İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ÇEK414 Küreselleşme ve Çalışma Yaşamı İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 2-1-2
Bahar ÇEK402 İş ve Yaşam Kalitesi İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Bahar ÇEK328 Yeni Teknolojiler ve Çalışma Y İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 2-1-2
Bahar ÇEK206 Endüstri İlişkileri İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Bahar ÇEK308 Çalışma Psikolojisi İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Güz ÇEK303 Çalışma Sosyolojisi İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Güz ÇEK401 Sosyal Güvenlik Teorisi İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 1-0-1
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ÇEK206 Endüstri İlişkileri İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Bahar ÇEK328 Yeni Teknolojiler ve Çalışma Y İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Bahar ÇEK308 Çalışma Psikolojisi İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3