Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Yrd. Doç. Dr. Aytül Güneşer Demirci
Özgeçmiş
:
Birim
:
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
5314
URL
:
VCARD
:
Oluşturma
:
2015-11-17 15:18:21
Düzenleme
:
2017-12-08 08:23:28
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1997
YÜKSEK LİSANS KAMU YÖNETİMİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2001
DOKTORA SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2009
Doktora Tezi

1. Kamu Personel Sistemleri Analizi: Türkiye'de Kariyer-Kadro Gerilimi Danışman: Dr. Birgül Ayman Güler, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisadi ve İdari Programlar Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, .

Yüksek Lisans Tezi

1. 1980 Sonrası Değişimler Işığında Personel Yönetiminde Yaşanan Sorunların Belediyelere Yansıması: Mersin Örneği Danışman: Dr. Tayfur - Özşen, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisadi ve İdari Programlar Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, .

Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
MERKEZ DANIŞMA KURULU ÜYESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2013-05-02 - 2016-05-02
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 0
2007
1. Demirci, A. İstihdamda Geçici Personel Sorunu. MÜLKİYE DERGİSİ, 2007, XXXI, 89-98. 0 + 0
Ulusal - Diğer 0
2010
1. Demirci, A. Bir Politika Transferi Örneği Olarak Türkiye'de Kadro Sisteminin İnşası. TOPLUM VE DEMOKRASİ, 2010, 4, 143-168. 0 + 0
Ulusal - Diğer Kitap Yazma 833
1. Keskin, N. Eğitimde Çürüyüş, ISBN: 975-94940-7-8, Kardelen Ofset, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 0, 64 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2003. 500
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 833
1. Sayan, . Kanun Hükmünde Kararnamelerle Değişen Personel Sistemi, ISBN: 978-605-4745-09-8, Yayed, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 59 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2012. 0
2. Demirci, A. Ekonomik Kurumlar ve Kavramlar Sözlüğü-Eleştirel Bir Giriş, ISBN: 978-975-8449-55-2, Özgür Üniversite, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 0, 8 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2008. 0
3. Demirci, A. Bölge Kalkınma Ajansları Nedir, Ne Değildir?, ISBN: 975-6134-04-6, Paragraf Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1500, 14 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2005. 250
Ulusal - Kitap Editörlüğü 833
1. Demirci, A.; Kilim, E.; Dik, E. Prof. Dr. Tayfur Özşen Anısına 70. Yaş Armağanı, ISBN: 978-9944-5435-4-5, Kardelen Ofset, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 0, 784 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2014. 83
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 0

2. Demirci, A., NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS AS A DECISIVE ACTOR FOR DIRECTING POLICY IN TURKEY AND THE WESTERN BALKANS. 3 THE 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON EUROPEAN STUDIES, Social, Economic and Political Transition of the Balkans, 2013-11-08, 2013-11-09, Tiran, Arnavutluk, 2013. 0

1. Sayan, İ.; Demirci, A., THE PROCESS OF NEO-LIBERAL EDUCATION POLICY IN TURKEY. International Conference for Academic Disciplines, 2013-10-22, 2013-10-25, Roma, İtalya, 2013. 0

Uluslararası - Özet - Sözlü 400

4. GÜNEŞER DEMİRCİ, A.; ÖZKAL SAYAN, İ., Türkiye’de Kamuda Performans Değerlendirme Sistemi. INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT, ECONOMY AND POLICY ICOMEP’17, 2017-11-17, 2017-11-18, İstanbul, Türkiye, 2017. 100
http://icomep.com

3. GÜNEŞER DEMİRCİ, A., TÜRKİYE’DE AVRUPA BİRLİĞİ UYUM POLİTİKALARININ YÖNLENDİRDİĞİ GÖÇ POLİTİKASI: KURUMSAL BİR YAPILANMA- GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. ICPESS-International Congress on Political, Economic and Social Studies, 2017-11-09, 2017-11-11, Ankara, Türkiye, 2017. 100
http://www.icpess.org

2. GÜNEŞER DEMİRCİ, A.; DİK, E., Geçici Koruma Altındaki Suriyeli Göçmenlerin İstihdamının Kent Yaşamına Yansımaları. Uluslararası Kentsel Politikalar Konferansı, 2017-09-18, 2017-09-19, Gazimağusa, KKTC, 2017. 100
http://incup2017.emu.edu.tr

1. GÜNEŞER DEMİRCİ, A., TÜRKİYE’DE PERSONEL İSTİHDAMINDA GÜVENCESİZ ÇALIŞTIRMANIN ARACI KURUMU: ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI. Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR 14), 2017-04-27, 2017-04-29, Van, Türkiye, 2017. 100
http://kayfor14.yyu.edu.tr

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 0

2. Güler, B.; Altunok, M.; Avaner, T.; Demirci, A.; Keskin, N., Tapu ve Kadastro Hizmetleri :İşlev-Yapı. Kadastro Kongresi 2006, 2006-05-22, 2006-05-24, Ankara, Türkiye, 2006. 0

1. Demirci, A., Bölge Kalkınma Ajaslarının Personel Yapısı. "Kamu Yönetim 'Reform'u, Çevre ve Bölge Kalkınma Ajansları Yasa Tasarısı", 2005-03-04, 2005-03-04, Ankara, Türkiye, 2005. 0

Ulusal - Özet - Sözlü 0

2. Demirci, A., Kamuda Yeni Bir Ahlak Sistematiği Oluşturma Politikası: Etik Düzenlemeler. II. Kamu Etiği Kongresi, 2013-03-27, 2013-03-28, Ankara, Türkiye, 2013. 0

1. Demirci, A., Bölge Kalkınma Ajansları. 8. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, 2003-12-03, 2003-12-05, Ankara, Türkiye, 2003. 0

Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ÇEK308 Çalışma Psikolojisi İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Bahar ÇEK208 Çalışma İlişkileri Tarihi İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Bahar ÇEK208 Çalışma İlişkileri Tarihi İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Bahar ÇEK414 Küreselleşme ve Çalışma Yaşamı İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 2-1-3
Bahar ÇEK402 İş ve Yaşam Kalitesi İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Bahar KAM 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar KAM 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar KAM 584 Kamu Personel Sistemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 3-0-3
Güz ÇEK 303 Çalışma Sosyolojisi İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Güz ÇEK207 Türkiye'nin Sosyo - Ekonomik Y İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Güz ÇEK207 Türkiye'nin Sosyo - Ekonomik Y İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Güz ÇEK317 Teknoloji ve Çevre Sorunları İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 2-1-3
Güz ÇEK303 Çalışma Sosyolojisi İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Güz KAM 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 4-0-4
Güz KAM 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ÇEK402 İş ve Yaşam Kalitesi İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Bahar ÇEK414 Küreselleşme ve Çalışma Yaşamı İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 2-1-2
Bahar ÇEK208 Çalışma İlişkileri Tarihi İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Bahar ÇEK308 Çalışma Psikolojisi İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Bahar KAM 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar KAM 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 4-0-4
Güz ÇEK401 Sosyal Güvenlik Teorisi İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Güz ÇEK207 Türkiye'nin Sosyo - Ekonomik Y İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Güz ÇEK303 Çalışma Sosyolojisi İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Güz KAM 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 4-0-4
Güz KAM 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 4-0-4
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ÇEK208 Çalışma İlişkileri Tarihi İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Bahar ÇEK414 Küreselleşme ve Çalışma Yaşamı İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 2-1-2
Bahar ÇEK308 Çalışma Psikolojisi İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Bahar ÇEK402 İş ve Yaşam Kalitesi İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Bahar ÇEK206 Endüstri İlişkileri İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Bahar KAM 584 Kamu Personel Sistemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 3-0-3
Güz ÇEK207 Türkiye'nin Sosyo - Ekonomik Y İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Güz ÇEK303 Çalışma Sosyolojisi İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Yaz ÇEK206 Endüstri İlişkileri İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ÇEK308 Çalışma Psikolojisi İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Bahar ÇEK206 Endüstri İlişkileri İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Bahar ÇEK402 İş ve Yaşam Kalitesi İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Güz ÇEK303 Çalışma Sosyolojisi İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Güz ÇEK207 Türkiye'nin Sosyo - Ekonomik Y İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ÇEK206 Endüstri İlişkileri İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Bahar ÇEK308 Çalışma Psikolojisi İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Bahar ÇEK414 Küreselleşme ve Çalışma Yaşamı İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 2-1-2
Bahar ÇEK402 İş ve Yaşam Kalitesi İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Bahar ÇEK328 Yeni Teknolojiler ve Çalışma Y İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 2-1-2
Güz ÇEK303 Çalışma Sosyolojisi İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Güz ÇEK401 Sosyal Güvenlik Teorisi İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 1-0-1
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ÇEK206 Endüstri İlişkileri İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Bahar ÇEK328 Yeni Teknolojiler ve Çalışma Y İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Bahar ÇEK308 Çalışma Psikolojisi İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3