Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Araştırma Görevlisi Ayten Çaputçu
Özgeçmiş
:
Birim
:
Mühendislik Fakültesi / Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı .
DOĞUM TARİHİ
:
21 Temmuz 1987 .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3610001 .
Dahili
:
7319 .
Faks
:
+90-324-3610032 .
Diğer e-mail
:
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2015-05-28 08:30:56 .
Düzenleme
:
2018-04-16 08:42:14 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0
Researcher ID
Puan
987

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2010
YÜKSEK LİSANS JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2013
Yüksek Lisans Tezi

1. KIZILDAĞ (HATAY) OFİYOLİTİ’NDE YER ALAN LEVHA DAYKLARININ KÖKENİ Danışman: Dr. OSMAN PARLAK, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı, ADANA, Türkiye, 2013.

Uluslararası - SCI/SCI-Expanded kategorisine giren 400
2017
1. Aktas, D.; Dizge, N.; Cengiz yatmaz, H.; Caliskan, Y.; Ozay, Y.; Caputcu, A. The adsorption and Fenton behavior of iron rich Terra Rosa soil for removal of aqueous anthraquinone dye solutions: kinetic and thermodynamic studies. IWA PUBLİSHİNG, 2017, 76, 1-12. 400 + 0
http://dx.doi.org/10.2166/wst.2017.468

Uluslararası - Özet - Sözlü 190

2. ÇAPUTÇU, A.; GÜZELMANSUR, Z.; ÜNAL, E.; BERKMEN, U.; ÖNER, F., Mıneralogıcal, geochemıcal and physıcal propertıes of brıck raw materıals used ın dıfferent areas. 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016), 2016-10-24, 2016-10-31, ADANA, Türkiye, 2016. 90
http://imsec2016.org

1. ÇAPUTÇU, A.; PARLAK, O., Kızıldağ Ofiyolitindeki Levha Dayklarının Kökeni. 20. Karpatiyan Balkan Jeoloji Birliği, 2014-09-24, 2014-09-26, Tiran, Arnavutluk, 2014. 100
Scientific_Meetings_003.pdf

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 200

2. ERTEK, N.; ÖNER, F.; ÇAPUTÇU, A., GEOCHEMISTRY OF AVANOS KAOLINITIC TUFFS. 9. Uluslararası Doğu Akdeniz Jeolojisi Sempozyumu, 2018-05-07, 2018-05-11, Antalya, Türkiye, 2018. 100
http://www.isemg2018.org/

1. ÇAPUTÇU, A.; ÖNER, F., “BAŞDERE (YEŞİLHİSAR-KAYSERİ) BÖLGESİNDE YÜZEYLENEN ALTERASYONLARIN İNCELENMESİ- İLK BULGULAR: FT-IR ve XRD METOTLARI KULLANIMI”. Uluslararası Katılımlı Çukurova Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü 40. Yıl Jeoloji Sempozyumu, 2017-05-03, 2017-05-06, Adana, Türkiye, 2017. 100
http://jeoloji.cu.edu.tr/sempozyum_web/

Ulusal - Özet - Sözlü 72

2. GÖNENÇ, S.; ÇAPUTÇU, A., Kameo ve Kuyumculuk Sanatındaki Yeri. Geçmişten Günümüze Kuyumculuk Sempozyumu , 2017-05-10, 2017-05-13, ISPARTA, Türkiye, 2017. 50
Scientific_Meetings_004.pdf

1. KATİPOĞLU, D.; HAKBİLEN, S.; KAVAS, S.; ÖNER, S.; ÇAPUTÇU, A., Değnek ve Tırtar ( Mersin) Köylerinin Çevresinde Yer Alan Terra Rossa Topraqklarının Kil Mineralojisi ve Jeokimyası - İlk Bulgular. 16. ULUSAL KİL SEMPOZYUMU, 2015-09-02, 2015-09-05, ÇANAKKALE, Türkiye, 2015. 22

Ulusal - Özet - Poster 75

3. ÇAPUTÇU, A.; ÖNER, F., Hınıs İgnimbiritinin Mineralojisi ve Jeokimyası. Uluslararası Katılımlı Doğu Anadolu Jeoloji Sempozyumu, 2015-09-14, 2015-09-14, VAN, Türkiye, 2015. 25

2. ÇAPUTÇU, A.; PARLAK, O., KIZILDAĞ (Hatay) OFİYOLİTİNDE YERALAN LEVHA DAYKLARININ ARAZİ İLİŞKİLERİ VE TEKTONİK ÖNEMİ. 6. Uluslararası Katılımlı Jeokimya Sempozyumu, 2014-05-14, 2014-05-17, Mersin, Türkiye, 2014. 25
Scientific_Meetings_002.pdf

1. ÇAPUTÇU, A.; PARLAK, O., Kızıldağ (Hatay) Ofiyoliti Levha Dayklarının İç Yapısı ve Kökeni, Güney Türkiye. 67. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 2014-04-14, 2014-04-18, Ankara, Türkiye, 2014. 25
Scientific_Meetings_001.pdf

Ulusal - Araştırmacı 50

1. Başdere YEŞİLHİSAR (KAYSERİ) Bölgesinde Gelişen Alterasyon Zonlarının Mineralojik, Jeokimyasal Özelliklerinin ve Ekonomik Potansiyelinin Araştırılması, BAP, Proje No: 2017-2-TP3-2632, 19638 TL, Araştırmacı, 2019, Devam ediyor... 50

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 0
1. IMSEC 2017 , [ 2017 : 3 ] . 0
2. Society of Economic Geologists , Üye No: 4070-17, Amerika Birleşik Devletleri, 2017-09-24-Devam ediyor.
1. Türkiye Jeoloji Mühendisleri Odası , Üye No: 18216, Türkiye, 2014-01-01-Devam ediyor.