Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Araştırma Görevlisi Aysu Koptur
Özgeçmiş
:
Birim
:
İçel Sağlık Yüksekokulu / Doğum Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
DOĞUM TARİHİ
:
07 Ocak 1991
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Içel Sağlık Yüksekokulu Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90--
Faks
:
+90--
Oluşturma
:
2016-11-28 16:32:08
Düzenleme
:
2017-12-04 11:57:13
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSE HACI DUDU-MEHMET GEBİZLİ LİSESİ 2009
LİSANS HEMŞİRELİK AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2013
Uluslararası - Özet - Sözlü 100

2. Vefikuluçay Yılmaz, D.; Değirmenci, F.; Aksoy, A.; Koptur, A.; Aksu, A., SON SINIF LISANS ÖĞRENCILERININ HOMOFOBI DÜZEYLERI VE BUNU ETKILEYEN FAKTÖRLERIN BELIRLENMESI. 5. Uluslararası, 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 2017-11-05, 2017-11-08, Ankara, Türkiye, 2017. 60
http://www.ulusalhemsirelikkongresi2017.org/

1. Vefikuluçay Yılmaz, D.; Güner Emül, T.; Uzel, A.; Değirmenci, F.; Koptur, A., Determination Of Nursing Students' Sexual Myths In Turkey. 23rd Congress Of The World Association for Sexual Health, 2017-05-28, 2017-05-31, Prag, Çek Cumhuriyeti, 2017. 40

Uluslararası - Özet - Poster 330

8. Koptur, A.; GÜNER EMÜL, T., HEMŞIRELIKTE MULTIDISIPLINER BIR YAKLAŞIM: ETKIN TIBBI CIHAZ TEKNOLOJISI KULLANIMI. 5. Uluslararası, 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 2017-11-05, 2017-11-08, Ankara, Türkiye, 2017. 50
http://www.ulusalhemsirelikkongresi2017.org/

7. Güner Emül, T.; vefikuluçay Yılmaz, D.; Koptur, A.; Yolaçan, H., İNFERTIL KADINLARIN TEDAVIYE BAŞLAMADAN ÖNCE UYGULADIKLARI TAMAMLAYICI, ALTERNATIF (TAT) VE BÜTÜNLEŞIK TEDAVI YÖNTEMLERININ BELIRLENMESI. 5. Uluslararası, 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 2017-11-05, 2017-11-08, Ankara, Türkiye, 2017. 37
http://www.ulusalhemsirelikkongresi2017.org/

6. Güner Emül, T.; Uzel, A.; Vefikuluçay Yılmaz, D.; Koptur, A., İNFERTILITE ŞIDDETI ARTIRIR MI?. 5. Uluslararası, 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 2017-11-05, 2017-11-08, Ankara, Türkiye, 2017. 32
http://www.ulusalhemsirelikkongresi2017.org/

5. Koptur, A.; Güner Emül, T.; Vefikuluçay Yılmaz, D., PATERNAL BAĞLANMA: YURTDIŞI ÖRNEKLERİNİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ. 1. Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik Kongresi, 2017-05-11, 2017-05-14, Adana, Türkiye, 2017. 50

4. Vefikuluçay Yılmaz, D.; Aksoy, A.; Koptur, A.; Aksu, A., Postpartum kontrasepsiyon ve hemşirelik. Gebelik Doğum ve Lohusalık Kongresi, 2016-12-02, 2016-12-04, Ankara, Türkiye, 2016. 37

3. Vefikuluçay Yılmaz, D.; Güner Emül, T.; Uzel, A.; Değirmenci, F.; Koptur, A., Postpartum kanamayı önlemede fundus kontrolü ve masajının önemi. Gebelik Doğum ve Lohusalık Kongresi, 2016-12-02, 2016-12-06, Ankara, Türkiye, 2016. 22

2. Koptur, A.; Boz, İ., Türkiye’ de aile planlamasında laktasyonel amenore metoduna genel bakış. II. Ulusal Doğum Sonu Bakım Kongresi, 2016-02-25, 2016-02-26, Antalya, Türkiye, 2016. 50

1. Arslan, İ.; Koptur, A., BİLİŞİM VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN KADINLARIN DOĞUM ŞEKLİ TERCİHLERİNE ETKİSİ. Uluslararası Katılımlı 2. Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi, 2015-11-05, 2015-11-07, İzmir, Türkiye, 2015. 50

Ulusal - Tam Metin - Poster 50

1. KOPTUR, A.; GÜNER EMÜL, T., Hemşirelikte Multidisipliner Bir Yaklaşım: Etkin Tıbbi Cihaz Teknolojisi Kullanımı. 5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 2017-11-05, 2017-11-08, Ankara, Türkiye, 2017. 50
http://www.ulusalhemsirelikkongresi2017.org/?p=davet

Ulusal - Özet - Poster 5

1. Güner Emül, T.; Vefikuluçay Yılmaz, D.; Uzel, A.; Değirmenci, F.; Aksu, A., Gebelerin Prenatal Davranışlarının Değerlendirilmesi. İstanbul Üniversitesi 6. Kadın Doğum Günleri, 2016-12-09, 2016-12-11, İstanbul, Türkiye, 2016. 5

Ulusal - Yürütücü 100

1. Adölesan Gebelerin Algıladıkları Sosyal Destek ile Yaşadıkları Doğum Korkusu Arasındaki İlişki, BAP, Proje No: 2018-1-TP2-2860, 4000 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100