Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doktor Öğretim Üyesi Ayşe Özcan Küçük
Özgeçmiş
:
Birim
:
Diş Hekimliği Fakültesi / Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı .
Telefon
:
+90-- .
Dahili
:
119 .
Faks
:
+90-- .
Oluşturma
:
2017-01-03 22:28:54 .
Düzenleme
:
2018-12-27 12:57:10 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0
Puan

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
YÜKSEK LİSANS DİŞ HEKİMLİĞİ EGE ÜNİVERSİTESİ 2012
TIPTA/DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 2016
DR. ÖĞR. ÜYESİ AĞIZ DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2017
Tıpta Uzmanlık Tezi

1. Siklosporin A Uygulanan ve Diş Çekimi Yapılan Sıçanlarda Çekim Soketlerinin İyileşmesi Üzerine Resveratrolun Etkilerinin Değerlendirilmesi Danışman: Dr. Hilal Alan, İnönü Üniversitesi, Diğer, Ağız Çene ve Diş Hastalıkları Cerrahisi Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye, 2016.

Theses_001.pdf

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
DR. ÖĞRETİM ÜYESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2017-02-13 - 2018-12-21
Uluslararası - ULAKBİM Tarafından Taranan 0
2018
1. Alan, H.; özcan küçük, A.; Yolcu, .; Aydın, N. Bir hastada eş zamanlı keratokistik odontojenik tümör ve radiküler kist oluşumu: Olgu sunumu. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2018, 11, 383-388. 0 + 0
10.26559/mersinsbd.392015

Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 4350
5. özcan küçük, A.; Alan, H.; Gül, M.; Yolcu, . Evaluating the Effect of Resveratrol on the Healing of Extraction Sockets in Cyclosporine A–Treated Rats. JOURNAL OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY, 2018, 76, 1404-1413. 950 + 0
10.1016/j.joms.2018.02.030

4. Koparal, M.; özcan küçük, A.; Alan, H.; Asutay, F.; Avcı, M. Effects of low-level laser therapy following surgical extraction of the lower third molar with objective measurement of swelling using a three-dimensional system. EXPERİMENTAL AND THERAPEUTİC MEDİCİNE, 2018, 15, 3820-3826. 800 + 0
10.3892/etm.2018.5921

3. Asutay, F.; özcan küçük, A.; Alan, H.; Koparal, M. Three-dimensional evaluation of the effect of low-level laser therapy on facial swelling after lower third molar surgery: A randomized, placebo-controlled study. NİGERİAN JOURNAL OF CLİNİCAL PRACTİCE, 2018, 21, 1107-1113. 850 + 0
10.4103/njcp.njcp_38_18

2. Keskinrüzgar, A.; özcan küçük, A.; Yapıcı yavuz, G.; Koparal, M.; Caliskan, Z.; Utkun, M. Comparison of kinesio taping and occlusal splint in the management of myofascial pain in patients with sleep bruxism. JOURNAL OF BACK AND MUSCULOSKELETAL REHABİLİTATİON, 2018, , 1-6. 750 + 0
10.3233/BMR-181329

2015
1. Yolcu, U.; Ozcan, A. Publication rates in peer-reviewed journals of abstracts presented at the Oral and Maxillofacial Surgery Society of Turkey meetings 2007-2012. ELSEVİER BV, 2015, 53, 849-853. 1000 + 13
http://dx.doi.org/10.1016/j.bjoms.2015.07.005

Publications_001.pdf


Alıntılanma Sayısı: 2
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 130
1. Alan, H.; Agacayak, S.; Kavak, G.; Ozcan, A. Verrucous carcinoma and squamous cell papilloma of the oral cavity: Report of two cases and review of literature. MEDKNOW, 2015, 9, 453-453. 130 + 3
http://dx.doi.org/10.4103/1305-7456.163224

Publications_002.pdf

Uluslararası - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 0
2018
2. özcan küçük, A.; Keskinrüzgar, A. Prevalence of trigeminal neuralgia patients in the community: a retrospective study. JOURNAL OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, 2018, , -. 0 + 0
1. Yolcu, .; özcan küçük, A. Fate of abstracts presented at the Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgeons (TAOMS) meetings between 2007 and 2009. JOURNAL OF THE KOREAN ASSOCİATİON OF ORAL AND MAXİLLOFACİAL SURGEONS, 2018, 44, 237-241. 0 + 0
10.5125/jkaoms.2018.44.5.237

Uluslararası - Alan endexleri 0
1. Keskinrüzgar, A.; özcan küçük, A.; Delikan, E. Knowledge, Attitude, and Practices of Oral and Maxillofacial Surgeons Regarding Behavior Guidance Techniques for Managing Child Patients . CUMHURİYET DENTAL JOURNAL, 2018, 21, 311-318. 0 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 250
2017
2. özcan küçük, A. Resveratrol ve kemik üzerine etkileri . MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2017, 10, 228-237. 200 + 0
http://dergipark.gov.tr/download/article-file/386037

Publications_004.pdf

2016
1. Alan, H.; gülsün, B.; Güner, R.; çağlı, H.; özcan, A. Odontojenik Enfeksiyon Kaynaklı Orbital Apse. TÜRKİYE KLİNİKLERİ DİŞ HEKİMLİĞİ BİLİMLERİ DERGİSİ, 2016, 22, 152-156. 50 + 0
Publications_003.pdf

Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 13750
1. özcan küçük, A. SAĞLIK BILIMLERI ALANINDA YENILIKÇI YAKLAŞIMLAR, ISBN: 978-605-288 785-1, Gece Kitaplığı / Gece Publishing, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 410 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2018. 9250
2. özcan küçük, A. Diş Hekimliği, ISBN: 9786052580639, Akademisyen Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 218 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2018. 4500
Uluslararası - Tam Metin - Poster 95

1. Özcan KÜÇÜK, A.; ASUTAY, F.; ALAN, H.; KOPARAL, M., Üçüncü Molar Cerrahisi Sonrası Düşük Seviyeli Lazer Tedavisinin Postoperatif Rahatsızlığa Etkisi. FDI World Dental Congress, 2017-08-29, 2017-09-01, Madrid, İspanya, 2017. 95
http://www.fdiworlddental.org/

Uluslararası - Özet - Sözlü 635

7. Delikan, E.; ÖZcan Küçük, A., Assessment of knowledge and awareness of parents about bruxism in children. International Association of Paediatric Dentistry Regional Meeting & 25th Congress of Turkish Society of Paediatric Dentistry, 2018-10-12, 2018-10-14, İstanbul, Türkiye, 2018. 100

6. Özüpek, M.; Özcan Küçük, A., Çocuklarda Dental Ototransplantasyon Uygulamaları. 2. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Sempozyumu, 2018-07-05, 2018-07-08, Nevşehir, Türkiye, 2018. 100

5. Delikan, E.; Özcan Küçük, A., Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanlarının Çocuk Hastalarda Uygulanan Davranış Yönlendirme Tekniklerine İlişkin Bilgi, Tutum ve Uygulamaları. Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery 25th International Scientific Congress, 2018-05-13, 2018-05-17, Girne, KKTC, 2018. 100

4. Özcan Küçük, A.; Koparal, M., Evaluation of Oral Cancer Awareness among General Dentists. 12th IAOMS-AÇBİD Congress, 2018-05-09, 2018-05-13, Antalya, Türkiye, 2018. 100

3. Ataol, M.; Ertaş, Ü.; Özcan Küçük, A.; Uğurlu, M.; Saruhan, N., Çene-Yüz Deformitelerinin Düzeltilmesi Cerrahilerinde Sanal Planlama ve 3 Boyutlu Yazıcılar. II. Uluslararası Multidispliner Çalışmaları Kongresi, 2018-05-04, 2018-05-05, Adana, Türkiye, 2018. 70

2. Özcan, A.; Alan, H.; Yolcu, Ü.; Gül, M., Siklosporin A Uygulanan ve Diş Çekimi Yapılan Sıçanlarda Çekim Soketlerinin İyileşmesi Üzerine Resveratrolun Etkilerinin Değerlendirilmesi. 23. Uluslararası Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği Kongresi, 2016-05-26, 2016-05-30, Bodrum, Türkiye, 2016. 95

1. Yolcu, Ü.; Özcan, A.; Gül, M.; Özüpek, M.; Aras, M.; Kırtay, M.; Özcan, A., Investigation of the Efficiency of Laser and Platelet Rich Fibrin (PRF) on Rabbit Inferior Alveolar Nerve Injuries. 10.Uluslararası Ağız ve Çene-Yüz Cerrahisi Birliği Derneği Kongresi, 2016-05-11, 2016-05-15, antalya, Türkiye, 2016. 70

Uluslararası - Özet - Poster 977

21. Özcan Küçük, A.; Ataol, M.; Koparal, M., Unusual Ectopic Eruption of a Permanent Central Incisor Following Trauma. Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery 25th International Scientific Congress, 2018-05-13, 2018-05-17, Girne, Türkiye, 2018. 50

20. Özcan Küçük, A.; Delikan, E., Oral Findings of a Child with Kostmann Syndrome. Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery 25th International Scientific Congress, 2018-05-13, 2018-05-17, Girne, KKTC, 2018. 50

19. Özcan Küçük, A.; Ataol, M.; Koparal, M.; Saruhan, N., Extensive Inflammatory Papillary Hyperplasia of the Palate and Facial Surface of Maxilla in Epileptic Patient. Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery 25th International Scientific Congress, 2018-05-13, 2018-05-17, Girne, KKTC, 2018. 47

18. Özcan Küçük, A.; Koçak, N., Extraoral Abscess Caused by Partially Erupted Kissing Molars: A Rare Case Report. 12th IAOMS-AÇBİD Congress, 2018-05-09, 2018-05-13, Antalya, Türkiye, 2018. 50

17. Özcan Küçük, A., Surgical Treatment of Inflammatory Papillary Hyperplasia of the Palate in Patient with Cardiac Pacemaker and Concomitant Warfarin Treatment. 12th IAOMS-AÇBİD Congress, 2018-05-09, 2018-05-13, Antalya, Türkiye, 2018. 50

16. Özcan Küçük, A.; Koparal, M.; Ege, B.; Yavuz, G., Sinus Augmentation with Simultaneous İmplant Placement Using Choukroun’s Platelet-Rich Fibrin Alone (PRF) as Subsinus Filling Material. 12th IAOMS-AÇBİD Congress, 2018-05-09, 2018-05-13, Antalya, Türkiye, 2018. 47

15. Özcan Küçük, A.; Koparal, M., An Unusual Foreign Body Implantation of Maxilla Mimicking a Residual Cyst-A Case Report. 12th IAOMS-AÇBİD Congress, 2018-05-09, 2018-05-13, Antalya, Türkiye, 2018. 50

14. Özcan Küçük, A., An Extensive Epulis Fissuratum in a Rare Localization: A Case Report of a 15-year-old Lesion. 12th IAOMS-AÇBİD Congress, 2018-05-09, 2018-05-13, Antalya, Türkiye, 2018. 50

13. Koçak, N.; Özcan Küçük, A., A Case of Bilateral Asymptomatic Elongated Styloid Process. 12th IAOMS-AÇBİD Congress, 2018-05-09, 2018-05-13, Antalya, Türkiye, 2018. 50

12. Özcan Küçük, A.; Kılınç, A.; Ataol, M.; Gündoğdu, M.; Gürbüz-Urvasızoğlu, G., Posterior Dişsiz Bölgede Kısa İmplant Uygulamalarına İlişkin Güncel Gelişmeler. II. Uluslararası Multidispliner Çalışmaları Kongresi, 2018-05-04, 2018-05-05, Adana, Türkiye, 2018. 45

11. Aktaş, Ç.; Gül, E.; Özcan Küçük, A., Maksillar Atrofili Hastanın Multidisipliner Rehabilitasyonu: Olgu Sunumu. Türk Oral İmplantoloji Dernegi, XXVIII. Uluslararası Bilimsel Toplantısı, 2017-01-13, 2017-01-14, İstanbul, Türkiye, 2017. 50

10. Özcan, A.; Tanışık, B.; Alan, H.; Koparal, M.; Akpolat, N., Management of Chronic Osteomyelitis in Mandible: A Case Report. 23. Uluslararası Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği Kongresi, 2016-05-26, 2016-05-30, Bodrum, Türkiye, 2016. 45

9. Özcan, A.; Koparal, M.; Öztürk, S.; Asutay, F.; Toy, E., Effects of Low-level Laser Therapy Following Surgical Extraction of the Lower Third Molar. 21th Congress of the Balkan Stomatological Society, 2016-05-12, 2016-05-15, Banja Luka, Bosna Hersek, 2016. 45

8. Kırtay, M.; Özcan, A.; Esmer, R.; Demir, P., Dental Fragment Embedded in the Upper Lip after Facial Trauma: A Case Report. 10.Uluslararası Ağız ve Çene-Yüz Cerrahisi Birliği Derneği Kongresi, 2016-05-11, 2016-05-15, Antalya, Türkiye, 2016. 42

7. Alan, H.; Yolcu, Ü.; Özcan, A.; Köse, İ.; Aydın, N., Simultaneous Occurrence Keratocystc Odontogenic Tumor and Radicular Cyst in a patient. 22. Uluslararası Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği Kongresi, 2015-05-19, 2015-05-23, Bodrum, Türkiye, 2015. 35

6. Karataş, O.; Özcan, A.; Toy, E.; Yolcu, Ü., Maksiller Le Fort I Osteotomi Uygulanan Hastanın İntranazal Ektopik Dişinin Eşzamanlı Olarak Çıkarılması: Olgu Sunumu. 14. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, 2014-10-25, 2014-10-29, Ankara, Türkiye, 2014. 42

5. Toy, E.; Çamili, Y.; Yolcu, Ü.; Özcan, A.; Gül, E., Maksiller Lateral Kesici Dişlerinden Biri Eksik Diğeri Kama Olan Hastada Multidisipliner Tedavi Yaklaşımı: Olgu Sunumu. 14. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, 2014-10-25, 2014-10-29, Ankara, Türkiye, 2014. 30

4. Özcan, A.; Gül, E.; Yolcu, Ü., Mını-Dental Implants for Sıngle-Tooth Replacement ın a Narrowed Mesiodistal Space. 8. Uluslararası Ağız ve Çene-Yüz Cerrahisi Birliği Derneği Kongresi, 2014-05-28, 2014-06-01, Antalya, Türkiye, 2014. 50

3. Özcan, A.; Acar, A.; Yolcu, Ü.; Kızılay, A., Displacement of the Root of the Lower Third Molar into the Lateral Pharyngeal Space: Case Report. 8. Uluslararası Ağız ve Çene-Yüz Cerrahisi Birliği Derneği Kongresi, 2014-05-28, 2014-06-01, Antalya, Türkiye, 2014. 47

2. Yolcu, Ü.; Özcan, A., Publication Rates of Abstracts Presented at the Oral and Maxillofacial Surgery Society (AÇBİD) between 2007-2012. 8. Uluslararası Ağız ve Çene-Yüz Cerrahisi Birliği Derneği Kongresi, 2014-05-28, 2014-06-01, Antalya, Türkiye, 2014. 50

1. Yolcu, Ü.; Özcan, A., Subsequent Publication Rate of Abstracts Presented at the Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgeons (TAOMS) Meetings Between 2007 and 2009. 21. Uluslararası Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği Kongresi, 2014-05-18, 2014-05-22, antalya, Türkiye, 2014. 50

Ulusal - Özet - Poster 38

2. Özcan, A.; Özüpek, M.; Yolcu, Ü.; Kırtay, M.; Alan, H., Lokal Eksizyonla Tedavi Edilen Pleomorfik Adenomun Nadir Bir Komplikasyonu. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 13. Bilimsel Sempozyumu, 2015-10-23, 2015-10-26, Trabzon, Türkiye, 2015. 22

1. Yolcu, Ü.; Rende, A.; Özcan, A.; Alan, H.; Kırtay, M.; Polat, S., Crouzon Sendromlu Hastada Bilateral Ameloblastik Fibrom: Vaka Raporu. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 13. Bilimsel Sempozyumu, 2015-10-23, 2015-10-26, Trabzon, Türkiye, 2015. 16

Ulusal - Yürütücü 400

4. Kritik Boyutlu Sıçan Kalvaryum Defektlerinde Hayvan kaynaklı Kemik Grefti İle Birlikte Kullanılan Kollajen Jel (TSV-Gel) ve Otolog Fibrin Yapıştırıcının (AFG) Kemik İyileşmesindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi , BAP, Proje No: 2018-2-AP4-3025, 29728 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

3. Mandibulanın Kondil Kırıklarında Uygulanan İki Farklı Miniplak Tasarımının Biyomekanik Analizi , BAP, Proje No: 2018-2-AP2-2925, 14980 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

2. Rat Femur Modelinde Retrograd Dolgu Materyallerinin Osteoindüktif Potansiyelinin Histolojik Değerlendirilmesi, BAP, Proje No: 2018-2-AP4-2915, 30000 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

1. Zoledronik asit uygulanan ratlarda resveratrolün diş çekimi sonrası kemik iyileşmesi üzerine olan etkisinin incelenmesi, BAP, Proje No: 2018-1-AP4-2907, 0 TL, Yürütücü, 2019, Devam ediyor... 100

Ulusal - Araştırmacı 50

1. Diş Hekimliği Fakültesi Hasta Klinikleri ve Ameliyathane için Gerekli El Aletleri ile Teçhizatlarının Sağlanması, BAP, Proje No: 2017-2-AP5-2334, 163000 TL, Araştırmacı, 2018,Tamamlandı. 50

Ulusal - Bursiyer 0

1. Tavşan İnferior Alveolar Sinir Yaralanmalarında Lazer ve Trombositten Zengin Fibrinin (PRF) Etkinliğinin Araştırılması, TÜBİTAK, Proje No: 113S992, 228400 TL, Bursiyer, 2016,Tamamlandı. 0

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 34
1. CUMHURIYET DENTAL JOURNAL , [ 2018 : 1 ] . 4
2. EXPERIMENTAL AND THERAPEUTIC MEDICINE , [ 2018 : 3 ] . 15
3. MEANDROS MEDICAL AND DENTAL JOURNAL , [ 2018 : 1 ] . 0
4. NIGERIAN JOURNAL OF CLINICAL PRACTICE , [ 2018 : 2 ] . 10
5. ONCOLOGY LETTERS , [ 2018 : 1 ] . 5
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 1
1. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ , [ 2018 : 1 ] . 1