Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doktor Öğretim Üyesi Ayşe Özcan Küçük
Özgeçmiş
:
Birim
:
Diş Hekimliği Fakültesi / Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı .
Telefon
:
+90-- .
Dahili
:
119 .
Faks
:
+90-- .
Oluşturma
:
2017-01-03 22:28:54 .
Düzenleme
:
2018-04-25 14:39:24 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0
Puan

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
YÜKSEK LİSANS DİŞ HEKİMLİĞİ EGE ÜNİVERSİTESİ 2012
TIPTA/DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 2016
Tıpta Uzmanlık Tezi

1. Siklosporin A Uygulanan ve Diş Çekimi Yapılan Sıçanlarda Çekim Soketlerinin İyileşmesi Üzerine Resveratrolun Etkilerinin Değerlendirilmesi Danışman: Dr. Hilal Alan, İnönü Üniversitesi, Diğer, Ağız Çene ve Diş Hastalıkları Cerrahisi Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye, 2016.

Theses_001.pdf

Uluslararası - SCI/SCI-Expanded kategorisine giren 1800
2018
4. Ozcan-kucuk, A.; Alan, H.; Gul, M.; Yolcu, U. Evaluating the Effect of Resveratrol on the Healing of Extraction Sockets in Cyclosporine A–Treated Rats. JOURNAL OF ORAL AND MAXİLLOFACİAL SURGERY, 2018, 0-0. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.joms.2018.02.030

Publications_005.pdf

3. Asutay, F.; Ozcan-kucuk, A. Three‑Dimensional Evaluation of the Effect of Low‑Level Laser Therapy on Facial Swelling after Lower Third Molar Surgery: A Randomized, Placebo‑Controlled Study. NİGERİAN JOURNAL OF CLİNİCAL PRACTİCE, 2018, ---. 0 + 0
2. Koparal, M.; Ozcan kucuk, A.; Alan, H.; Asutay, F.; Avci, M. Effects of low-level laser therapy following surgical extraction of the lower third molar with objective measurement of swelling using a three-dimensional system. SPANDİDOS PUBLİCATİONS, 2018, 15, 3820-3826. 800 + 0
http://dx.doi.org/10.3892/etm.2018.5921

Publications_006.pdf

2015
1. Yolcu, U.; Ozcan, A. Publication rates in peer-reviewed journals of abstracts presented at the Oral and Maxillofacial Surgery Society of Turkey meetings 2007-2012. ELSEVİER BV, 2015, 53, 849-853. 1000 + 13
http://dx.doi.org/10.1016/j.bjoms.2015.07.005

Publications_001.pdf


Alıntılanma Sayısı: 2
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 130
1. Alan, H.; Agacayak, S.; Kavak, G.; Ozcan, A. Verrucous carcinoma and squamous cell papilloma of the oral cavity: Report of two cases and review of literature. MEDKNOW, 2015, 9, 453-453. 130 + 3
http://dx.doi.org/10.4103/1305-7456.163224

Publications_002.pdf

Uluslararası - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 0
2018
1. Ozcan kucuk, A. Fate of Abstracts Presented at the Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgeons (TAOMS) Meetings between 2007 and 2009. JOURNAL OF THE KOREAN ASSOCİATİON OF ORAL AND MAXİLLOFACİAL SURGEONS, 2018, ---. 0 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 250
2017
2. özcan küçük, A. Resveratrol ve kemik üzerine etkileri . MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2017, 10, 228-237. 200 + 0
http://dergipark.gov.tr/download/article-file/386037

Publications_004.pdf

2016
1. Alan, H.; gülsün, B.; Güner, R.; çağlı, H.; özcan, A. Odontojenik Enfeksiyon Kaynaklı Orbital Apse. TÜRKİYE KLİNİKLERİ DİŞ HEKİMLİĞİ BİLİMLERİ DERGİSİ, 2016, 22, 152-156. 50 + 0
Publications_003.pdf

Uluslararası - Tam Metin - Poster 95

1. Özcan KÜÇÜK, A.; ASUTAY, F.; ALAN, H.; KOPARAL, M., Üçüncü Molar Cerrahisi Sonrası Düşük Seviyeli Lazer Tedavisinin Postoperatif Rahatsızlığa Etkisi. FDI World Dental Congress, 2017-08-29, 2017-09-01, Madrid, İspanya, 2017. 95
http://www.fdiworlddental.org/

Uluslararası - Özet - Sözlü 165

2. Özcan, A.; Alan, H.; Yolcu, Ü.; Gül, M., Siklosporin A Uygulanan ve Diş Çekimi Yapılan Sıçanlarda Çekim Soketlerinin İyileşmesi Üzerine Resveratrolun Etkilerinin Değerlendirilmesi. 23. Uluslararası Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği Kongresi, 2016-05-26, 2016-05-30, Bodrum, Türkiye, 2016. 95

1. Yolcu, Ü.; Özcan, A.; Gül, M.; Özüpek, M.; Aras, M.; Kırtay, M.; Özcan, A., Investigation of the Efficiency of Laser and Platelet Rich Fibrin (PRF) on Rabbit Inferior Alveolar Nerve Injuries. 10.Uluslararası Ağız ve Çene-Yüz Cerrahisi Birliği Derneği Kongresi, 2016-05-11, 2016-05-15, antalya, Türkiye, 2016. 70

Uluslararası - Özet - Poster 437

11. Aktaş, Ç., Maksillar Atrofili Hastanın Multidisipliner Rehabilitasyonu: Olgu Sunumu. Türk Oral İmplantoloji Derneği, XXVIII. Uluslararası Bilimsel Toplantısı, 2017-01-13, 2017-01-14, İstanbul, Türkiye, 2017. 0

10. Özcan, A.; Tanışık, B.; Alan, H.; Koparal, M.; Akpolat, N., Management of Chronic Osteomyelitis in Mandible: A Case Report. 23. Uluslararası Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği Kongresi, 2016-05-26, 2016-05-30, Bodrum, Türkiye, 2016. 45

9. Özcan, A.; Koparal, M.; Öztürk, S.; Asutay, F.; Toy, E., Effects of Low-level Laser Therapy Following Surgical Extraction of the Lower Third Molar. 21th Congress of the Balkan Stomatological Society, 2016-05-12, 2016-05-15, Banja Luka, Bosna Hersek, 2016. 45

8. Kırtay, M.; Özcan, A.; Esmer, R.; Demir, P., Dental Fragment Embedded in the Upper Lip after Facial Trauma: A Case Report. 10.Uluslararası Ağız ve Çene-Yüz Cerrahisi Birliği Derneği Kongresi, 2016-05-11, 2016-05-15, Antalya, Türkiye, 2016. 42

7. Alan, H.; Yolcu, Ü.; Özcan, A.; Köse, İ.; Aydın, N., Simultaneous Occurrence Keratocystc Odontogenic Tumor and Radicular Cyst in a patient. 22. Uluslararası Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği Kongresi, 2015-05-19, 2015-05-23, Bodrum, Türkiye, 2015. 35

6. Toy, E.; Çamili, Y.; Yolcu, Ü.; Özcan, A.; Gül, E., Maksiller Lateral Kesici Dişlerinden Biri Eksik Diğeri Kama Olan Hastada Multidisipliner Tedavi Yaklaşımı: Olgu Sunumu. 14. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, 2014-10-25, 2014-10-29, Ankara, Türkiye, 2014. 30

5. Karataş, O.; Özcan, A.; Toy, E.; Yolcu, Ü., Maksiller Le Fort I Osteotomi Uygulanan Hastanın İntranazal Ektopik Dişinin Eşzamanlı Olarak Çıkarılması: Olgu Sunumu. 14. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, 2014-10-25, 2014-10-29, Ankara, Türkiye, 2014. 42

4. Özcan, A.; Gül, E.; Yolcu, Ü., Mını-Dental Implants for Sıngle-Tooth Replacement ın a Narrowed Mesiodistal Space. 8. Uluslararası Ağız ve Çene-Yüz Cerrahisi Birliği Derneği Kongresi, 2014-05-28, 2014-06-01, Antalya, Türkiye, 2014. 50

3. Özcan, A.; Acar, A.; Yolcu, Ü.; Kızılay, A., Displacement of the Root of the Lower Third Molar into the Lateral Pharyngeal Space: Case Report. 8. Uluslararası Ağız ve Çene-Yüz Cerrahisi Birliği Derneği Kongresi, 2014-05-28, 2014-06-01, Antalya, Türkiye, 2014. 47

2. Yolcu, Ü.; Özcan, A., Publication Rates of Abstracts Presented at the Oral and Maxillofacial Surgery Society (AÇBİD) between 2007-2012. 8. Uluslararası Ağız ve Çene-Yüz Cerrahisi Birliği Derneği Kongresi, 2014-05-28, 2014-06-01, Antalya, Türkiye, 2014. 50

1. Yolcu, Ü.; Özcan, A., Subsequent Publication Rate of Abstracts Presented at the Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgeons (TAOMS) Meetings Between 2007 and 2009. 21. Uluslararası Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği Kongresi, 2014-05-18, 2014-05-22, antalya, Türkiye, 2014. 50

Ulusal - Özet - Poster 38

2. Yolcu, Ü.; Rende, A.; Özcan, A.; Alan, H.; Kırtay, M.; Polat, S., Crouzon Sendromlu Hastada Bilateral Ameloblastik Fibrom: Vaka Raporu. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 13. Bilimsel Sempozyumu, 2015-10-23, 2015-10-26, Trabzon, Türkiye, 2015. 16

1. Özcan, A.; Özüpek, M.; Yolcu, Ü.; Kırtay, M.; Alan, H., Lokal Eksizyonla Tedavi Edilen Pleomorfik Adenomun Nadir Bir Komplikasyonu. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 13. Bilimsel Sempozyumu, 2015-10-23, 2015-10-26, Trabzon, Türkiye, 2015. 22

Ulusal - Yürütücü 300

3. Rat Femur Modelinde Retrograd Dolgu Materyallerinin Osteoindüktif Potansiyelinin Histolojik Değerlendirilmesi, BAP, Proje No: 2018-2-AP4-2915, 30000 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

2. Mandibulanın Kondil Kırıklarında Uygulanan İki Farklı Miniplak Tasarımının Biyomekanik Analizi , BAP, Proje No: 2018-2-AP2-2925, 14980 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

1. Kritik Boyutlu Sıçan Kalvaryum Defektlerinde Hayvan kaynaklı Kemik Grefti İle Birlikte Kullanılan Kollajen Jel (TSV-Gel) ve Otolog Fibrin Yapıştırıcının (AFG) Kemik İyileşmesindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi , BAP, Proje No: 2018-2-AP4-3025, 29728 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

Ulusal - Araştırmacı 50

1. Diş Hekimliği Fakültesi Hasta Klinikleri ve Ameliyathane için Gerekli El Aletleri ile Teçhizatlarının Sağlanması, BAP, Proje No: 2017-2-AP5-2334, 163000 TL, Araştırmacı, 2018,Tamamlandı. 50

Ulusal - Bursiyer 0

1. Tavşan İnferior Alveolar Sinir Yaralanmalarında Lazer ve Trombositten Zengin Fibrinin (PRF) Etkinliğinin Araştırılması, TÜBİTAK, Proje No: 113S992, 228400 TL, Bursiyer, 2016,Tamamlandı. 0

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 10
1. EXPERIMENTAL AND THERAPEUTIC MEDICINE , [ 2018 : 2 ] . 10
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 1
1. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ , [ 2018 : 1 ] . 1