Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Prof. Dr. Ayşehan Çakıcı
Özgeçmiş
:
Birim
:
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3610001 .
Dahili
:
5290 .
Oluşturma
:
2015-10-19 12:04:52 .
Düzenleme
:
2019-01-16 13:34:05 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSE MAKİNA RESSAMLIĞI MALATYA SKÖ ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ 1980
LİSANS İŞLETME DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1988
YÜKSEK LİSANS İŞLETME İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 1990
DOKTORA İŞLETME MARMARA ÜNİVERSİTESİ 1998
DOÇENTLİK YÖNETİM VE ORGANİZASYON ÜAK 2009
Doktora Tezi

1. İşletmelerde insan gücü planlaması: Türk bankacılık sektöründe bir alan çalışması Danışman: Dr. Şadi CAN SARUHAN, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, İSTANBUL, Türkiye, .

Yüksek Lisans Tezi

1. Özel İşletmelerde Personel Yönetimi ve Çalışma İlişkileri: Malatya’daki Özel İşletmelerde Bir Uygulama Danışman: Dr. Kemal KARTAL, İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, MALATYA, Türkiye, .

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 1995-04-05 - 1999-06-20
YRD. DOÇ. DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 1999-07-22 - 2003-10-03
YRD. DOÇ. DR. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2003-10-20 - 2006-10-10
YRD. DOÇ. DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2006-11-09 - 2009-03-04
DOÇ. DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2009-03-04 - 2014-05-06
PROF. DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2014-05-06 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2015-09-16 - 2018-09-16
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2015-02-10 - 2018-02-10
ETİK KURUL ÜYESİ ETİK ÜST KURULU 2013-10-11 - 2016-10-11
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 1400
2018
7. Küçük, .; çakici, A. İşyeri Kabalığının Öznel İyi Oluş Haline Etkisi. İŞ VE İNSAN DERGİSİ, 2018, 5, 75-87. 200 + 0
http://dergipark.gov.tr/iid

2016
6. Ballı, E.; çakıcı, A. Karanlık Liderliğin Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Sessizlik Üzerine Etkisi: Otel Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2016, 25, 167-180. 200 + 0
5. çakıcı, A.; Yılmaz, .; çakıcı, A. Mülteci Esnaf Sorunları: Mersin’deki Suriyeli Esnaflar Üzerinde Bir Araştırma. BALKAN SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ,, 2016, 5, 833-840. 200 + 0
2014
4. çakıcı, A.; Doğan, S. Örgütsel Sinizmin İş Performansına Etkisi: Meslek Yüksek Okullarında Bir Araştırma. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ DERGİSİ, 2014, 15, 79-89. 200 + 0
http://eds.a.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=0458ac59-e837-41bb-8976-424c8f7531d3%40sessionmgr4002&vid=1&hid=4210

3. çakıcı, A.; Aysen, B. Örgütlerde Yönetici Sessizliği Mümkün müdür? Keşifsel Bir Araştırma. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ, 2014, 7, 107-125. 200 + 0
http://iibfdergi.nigde.edu.tr/article/view/5000066648/5000062072

2013
2. çakıcı, A.; özkan, C.; Akyüz, B. İş Yükü Yoğunluğunun, İş ve Yaşam Doyumuna Etkisi Üzerine Otomotiv İşletmelerinde Bir Araştırma. ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2013, 10, 1-26. 200 + 0
http://eds.a.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=7e66fb84-a9b2-4e09-80ff-4a7a8a862820%40sessionmgr4001&vid=1&hid=4210

2008
1. çakıcı, A. Örgütlerde Sessiz Kalınan Konular, Sessizliğin Nedenleri Ve Algılanan Sonuçları Üzerine Bir Araştırma. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2008, 17, 117-134. 200 + 0
Uluslararası - Diğer 200
2018
2. çakici, A.; Yılmaz, .; çakici, A. Türk Esnafın Suriyeli Mülteci Esnaf Hakkındaki Tutumu: Mersin'de Bir Araştırma. PROCEDİA, 2018, 7, 367-371. 100 + 0
http://www.cambridgescholars.com

1. Küçük, .; çakici, A. İşyeri Kabalığının Performansa Etkisi. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2018, 21, 365-386. 100 + 0
http://sbe.balikesir.edu.tr/dergi/ttp://

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 1600
2016
8. Ballı, E.; çakıcı, A. Otel İşletmelerinde Çalışanların Örgütsel Bağlılığının Örgütsel Sessizlikleri Üzerindeki Etkisi. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ, 2016, 20, 79-98. 200 + 0
2014
7. çakıcı, A. Büyük Ölçekli İşletmelerde İnsan Kaynakları Uygulamaları. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2014, 1, 56-82. 200 + 0
http://sobe.duzce.edu.tr/Dokumanlar/9a6985bf-9656-438d-8c37-65d00f563a79.pdf

2013
6. çakıcı, A. Çoklu Yönetimin Nedenleri, Avantajları ve Dezavantajları: Bir Kamu Üniversitesinde Araştırma. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2013, 22, 427-450. 200 + 0
http://sbeski.cu.edu.tr/dergi/dosyalar/2013.22.2.1047.pdf

2008
5. çakıcı, A.; özer, B. Mersin’de Faaliyet Gösteren Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Kurumsallaşma Göstergeleri Açısından İncelenmesi. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2008, 10, 87-110. 200 + 0
http://sbe.balikesir.edu.tr/dergi/edergi/c10s18/makale/c10s18m5.pdf

2007
4. çakıcı, A. Örgütlerde Sessizlik: Sessizliğin Teorik Temelleri Ve Dinamikleri. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2007, 6, 145-162. 200 + 0
file:///C:/Users/ayse/Downloads/5000001175-5000002081-1-PB.pdf

2006
3. çakıcı, A. Mersin’deki Kadın Girişimcilerin İş Yaşamını Etkileyen Faktörler. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2006, 8, 54-78. 200 + 0
http://www.sbe.deu.edu.tr/dergi/cilt8.say%C4%B14/8.4%20bahar.pdf

2004
2. çakıcı, A. Kadın Girişimcilerin İşletme Fonksiyonlarındaki Etkisinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. YÖNETİM BİLİMLERİ DERGİSİ, 2004, 2, 129-141. 200 + 0
2002
1. Akıncı, A. Küçük ve Orta Boy İşletmelerin Başarı ve Başarısızlık Nedenleri Üzerine Bir Araştırma. ÖNERİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HAKEMLİ DERGİSİ, 2002, 5, 121-125. 200 + 0
Ulusal - Diğer 200
2004
2. çakıcı, A. Kadın Girişimcilerin İş Yeri Kararlarındaki Etkisi Üzerine Yapılan Bir Araştırma. MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ VERİMLİLİK DERGİSİ, 2004, 2, 51-68. 100 + 0
2000
1. Akıncı, A. Cesur, Hırslı, Kendine Güvenli. KADINLAR DÜNYASI, AYLIK TOPLUM, KÜLTÜR VE POLİTİKA DERGİSİ, 2000, ., 0-0. 100 + 0
Ulusal - Diğer Kitap Yazma 1750
1. çakıcı, A. Mersin’de Faaliyet Gösteren Küçük ve Orta Boy İşletmelerin Sorunları ve Beklentileri, ISBN: 975-6900-12-1, Mersin Üniversitesi Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 91 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2002. 500
2. çakıcı, A. Örgütlerde İşgören Sessizliği, ISBN: 978-605-5681-53-1, Detay Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1500, 117 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2010. 500
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 1750
1. çakıcı, A. Yönetim ve Organizasyon Makaleleri, Kadın Akademisyenlere Armağan, ISBN: 978-975-2475 , Eğitim yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 119 Sayfa, Türkçe, Konya, Türkiye, 2017. 250
2. çakıcı, A. İş Ve Özel Yaşama Psikolojik Bakışlar, ISBN: 978 9944 82-082-0, Epsilon, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 5000, 455 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2008. 250
3. çakıcı, A. İşletme Bilimine Giriş, ISBN: 978-605-4350-51-3, Lisans Yayıncılık, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 3000, 413 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2011. 250
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 800

4. Aydoğdu, C.; Çakıcı, A., İşgören Kayıtsızlığı Kamu ve Özel Sektör Çalışanları Üzerine Bir Araştırma. Uluslararası sosyal araştırmalar kongresi, 2017-04-20, 2017-04-22, İstanbul, Türkiye, 2017. 200

3. KORKMAZ, O.; ÇAKICI, A., Akademisyenlerin Yaşadıkları Etik İkilemler. 1. International Conference on Scientific Cooperation for The Future in the Social Sciences, 2016-09-22, 2016-09-23, Uşak, Türkiye, 2016. 200

2. Çakıcı, A., Causes of Employee Silence: A Survey Research att Five-Star Hotels. International Tourism Biennial, 2007-04-30, 2007-05-05, Çanakkale, Türkiye, 2007. 200

1. Çakıcı, A.; Çakıcı, A., The Place of Politeness Statements and Request Forms in Superior-Subordinate Relationship. 4th International Symposium, International Business Administration, 2006-03-17, 2006-03-18, Carvina, Çek Cumhuriyeti, 2006. 200

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 800

8. Ballı, E.; Çakıcı, A., Otel Çalışanlarının Karanlık Liderlik Algısı Üzerine Bir Araştırma. 16. Ulusal Turizm Kongresi, 2015-11-12, 2015-11-15, Çanakkale, Türkiye, 2015. 100

7. Aysen, B.; Çakıcı, A., Yönetici Sessizliği Görmezden Gelinebilir mi? . 23. Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 2015-05-14, 2015-05-16, Muğla, Türkiye, 2015. 100

6. Çakıcı, A.; İslamoğlu, A., Örtük Liderlik: Akademisyenler Üzerinde Metaforik Bir Araştırma. 21. Yönetim v Organizasyon Kongresi, 2013-05-30, 2013-06-01, Kütahya, Türkiye, 2013. 100

5. Çakıcı, A.; Çakıcı, A., Çalışanların Yöneticileriyle Açıkça Konuşmak İstedikleri Konular Üzerine Bir Araştırma. 16.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi , 2008-05-16, 2008-05-18, İstanbul, Türkiye, 2008. 100

4. Çakıcı, A.; Çakıcı, A., Otel İşletmelerinde Sessizliğin Algılanan Sonuçlarına İlişkin Bir Araştırma. Çeşme Ulusal Turizm Sempozyumu, 2007-11-16, 2007-11-18, İzmir, Türkiye, 2007. 100

3. Çakıcı, A.; Çakıcı, A., İşgören Sessizliği: Konuşmak Mı Zor Sessiz Kalmak mı?. 15. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi , 2007-05-25, 2007-05-27, Sakarya, Türkiye, 2007. 100

2. Çakıcı, A., Mersin’deki Kadın Girişimcilerin İş Kurma Öyküsü Ve İş Kuracak Kadınlara Önerileri. XI. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 2003-05-22, 2003-05-24, Afyon, Türkiye, 2003. 100

1. Akıncı, A., Mersin’de Faaliyet Gösteren Küçük ve Orta Boy İşletme Sahip ve Yöneticilerinin İş Ahlakı İle İlgili Görüşleri. 9. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 2001-05-24, 2001-05-26, İstanbul, Türkiye, 2001. 100

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 600

3. İlkin ESMER, İzmir ilinde bulunan dört ve beş yıldızlı otel işletmelerinin performans değerleme ve geribildirim sistemlerine dair bir alan araştırması, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

2. Gonca UÇAR, Sağlık Kurumlarında Örgüt Geliştirme Çalışmaları: Mersin İli Örneği, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

1. Burcu Şefika ÖZER, Küçük ve orta ölçekli işletmelerde kurumsallaşma düzeyinin incelenmesi: Mersin ili örneği, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

Yönetilen Doktora Tezleri 400

1. Erdinç BALLI, Otel işletmelerinde karanlık liderliğin örgütsel bağlılık ve örgütsel sessizlik üzerine etkisi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 400

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 20
1. BUSINESS AND ECONOMICS RESEARCH JOURNAL , [ 2015 : 1 ] . 4
2. DOğUş ÜNIVERSITESI DERGISI , [ 2014 : 2 ] [ 2015 : 2 ] . 16
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 3
1. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ , [ 2015 : 1 ] . 0
2. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ , [ 2010 : 2 ] [ 2015 : 1 ] . 3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İŞL244 Örgütlerde Davranış İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Bahar E İŞL 522 Çağdaş Yönetim Teknikleri Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) (... 3-0-3
Bahar İŞL 522 Girişimcilik Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) (... 3-0-3
Bahar İŞL 526 Örgütsel Davranışta Güncel Kon Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar İŞL 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar İŞL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar İŞL 620 Yönetimde İnsan İlişkileri ve Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Doktora ) 3-0-3
Güz ISL441 İnsan Kaynakları Yönetimi İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Güz E İŞL 521 İşletme Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) (... 3-0-3
Güz İŞL 521 İşletme Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) (... 3-0-3
Güz PMBA 541 Girişimcilik ve İşletme Yöneti Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) (... 4-0-4
Güz İŞL 523 Yönetim Kuramları Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz İŞL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 4-0-4
Güz Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Güz SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz İŞL 725 Stratejik İnsan Kaynakları Yön Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Doktora ) 3-0-3
Güz İŞL 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İŞL244 Örgütlerde Davranış İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Bahar ISL432 Seminer İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Bahar İŞL 522 Girişimcilik Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) (... 3-0-3
Bahar İŞL 526 Örgütsel Davranışta Güncel Kon Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar E İŞL 522 Çağdaş Yönetim Teknikleri Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) (... 3-0-3
Bahar E İŞL 524 Stratejik İnsan Kaynakları Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) (... 3-0-3
Bahar İŞL 620 Yönetimde İnsan İlişkileri ve Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Doktora ) 3-0-3
Bahar Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar İŞL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar İŞL 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 4-0-4
Güz ISL441 İnsan Kaynakları Yönetimi İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Güz SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz PMBA 541 Girişimcilik ve İşletme Yöneti Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) (... 4-0-4
Güz İŞL 523 Yönetim Kuramları Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz İŞL 725 Stratejik İnsan Kaynakları Yön Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Doktora ) 3-0-3
Güz E İŞL 521 İşletme Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) (... 3-0-3
Güz İŞL 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 4-0-4
Güz İŞL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 4-0-4
Güz İŞL 521 İşletme Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) (... 3-0-3
Güz Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İŞL244 Örgütlerde Davranış İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Bahar E İŞL 524 Stratejik İnsan Kaynakları Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) (... 3-0-3
Bahar İŞL 620 Yönetimde İnsan İlişkileri ve Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Doktora ) 3-0-3
Bahar İŞL 522 Girişimcilik Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) (... 3-0-3
Bahar Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Bahar İŞL 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar E İŞL 522 Çağdaş Yönetim Teknikleri Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) (... 3-0-3
Bahar İŞL 526 Örgütsel Davranışta Güncel Kon Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar İŞL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 4-0-4
Güz ISL341 Örgütlerde Davranış İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Güz ISL441 İnsan Kaynakları Yönetimi İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Güz İŞL 725 Stratejik İnsan Kaynakları Yön Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Doktora ) 3-0-3
Güz İŞL 523 Yönetim Kuramları Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz İŞL 521 İşletme Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) (... 3-0-3
Güz İŞL 521 İşletme Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Doktora ) 3-0-3
Güz İŞL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 4-0-4
Güz İŞL 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 4-0-4
Güz Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Güz E İŞL 521 İşletme Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) (... 3-0-3
Güz E İŞL 573 Yönetim Psikolojisi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) (... 3-0-3
Güz İŞL 523 Yönetim Kuramları Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Doktora ) 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ISL132 İşletme Bilimine Giriş II İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Bahar İŞL342 Aile İşletmeleri ve Kobi'ler İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Bahar İŞL244 Örgütlerde Davranış İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Bahar İŞL446 Güncel Yönetsel Teknikler İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Bahar ISL432 Seminer İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Bahar ISL242 Yönetim ve Organizasyon II İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Bahar İŞL 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar İŞL 522 Girişimcilik Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) (... 3-0-3
Bahar İŞL 524 Çağdaş Yönetim Teknikleri Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) (... 3-0-3
Bahar Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Bahar İŞL 620 Yönetimde İnsan İlişkileri ve Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Doktora ) 3-0-3
Bahar İŞL 524 Çağdaş Yönetim Teknikleri Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar İŞL 526 Örgütsel Davranışta Güncel Kon Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar İŞL 526 Örgütsel Davranışta Güncel Kon Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar E İŞL 522 Çağdaş Yönetim Teknikleri Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) (... 3-0-3
Bahar TEZ Tez Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar E İŞL 524 Stratejik İnsan Kaynakları Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) (... 3-0-3
Bahar İŞL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz ISL131 İşletme Bilimine Giriş I İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Güz ÇEK311 Örgüt Psikolojisi İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 2-1-2
Güz ISL241 Yönetim ve Organizasyon I İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Güz ISL441 İnsan Kaynakları Yönetimi İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Güz ISL341 Örgütlerde Davranış İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Güz İŞL 725 Stratejik İnsan Kaynakları Yön Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Güz İŞL 521 İşletme Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Güz İŞL 529 Örgüt Teorisi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Güz PMBA-541 Girişimcilik ve İşletme Yöneti Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 4-0-4
Güz E-İŞL 521 İşletme Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İŞL244 Örgütlerde Davranış İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Bahar ISL242 Yönetim ve Organizasyon II İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Bahar ISL132 İşletme Bilimine Giriş II İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Bahar İŞL342 Aile İşletmeleri ve Kobi'ler İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Bahar İŞL446 Güncel Yönetsel Teknikler İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Bahar ISL432 Seminer İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Bahar İŞL 522 Girişimcilik Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Bahar İŞL 526 Örgütsel Davranışta Güncel Kon Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Bahar İŞL 620 Yönetimde İnsan İlişkileri ve Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Bahar E-İŞL 522 Çağdaş Yönetim Teknikleri Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Bahar E-İŞL-524 Stratejik İnsan Kaynakları Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Güz ÇEK311 Örgüt Psikolojisi İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 2-1-2
Güz ISL241 Yönetim ve Organizasyon I İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Güz ISL341 Örgütlerde Davranış İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Güz ISL441 İnsan Kaynakları Yönetimi İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Güz E-İŞL 521 İşletme Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Güz İŞL 521 İşletme Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Güz İŞL 523 Yönetim Kuramları Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Güz İŞL 725 Stratejik İnsan Kaynakları Yön Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Güz İŞL 523 Yönetim Kuramları Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Güz PMBA-541 Girişimcilik ve İşletme Yöneti Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ISL242 Yönetim ve Organizasyon II İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Bahar ISL132 İşletme Bilimine Giriş II İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Bahar İŞL244 Örgütlerde Davranış İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Bahar E-İŞL-524 Stratejik İnsan Kaynakları Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Bahar İŞL-616 Örgütsel Davranış Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Bahar İŞL 524 Çağdaş Yönetim Teknikleri Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Güz ÇEK311 Örgüt Psikolojisi İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 2-1-2
Güz ISL341 Örgütlerde Davranış İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Güz ISL241 Yönetim ve Organizasyon I İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Güz ISL131 İşletme Bilimine Giriş I İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Güz ISL441 İnsan Kaynakları Yönetimi İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Güz İŞL213 Genel İşletme İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Güz E-İŞL 521 İşletme Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Güz İŞL 523 Yönetim Kuramları Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Güz İŞL 521 İşletme Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Güz PMBA-541 Girişimcilik ve İşletme Yöneti Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 4-0-4
Güz İŞL 523 Yönetim Kuramları Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Güz İŞL 525 Stratejik İnsan Kaynakları Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İŞL244 Örgütlerde Davranış İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Bahar ISL242 Yönetim ve Organizasyon II İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Bahar KUY474 Genel İşletme II ( Seçmeli ) Kuyumculuk 2-0-2
Bahar ISL132 İşletme Bilimine Giriş II İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Bahar TAS474 Genel İşletme II ( Seçmeli ) Takı Tasarımı 2-0-2
Bahar İŞL406 Yönetim ve Organizasyon Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 3-0-3
Bahar İŞL 524 Çağdaş Yönetim Teknikleri Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Bahar E-İŞL-524 Stratejik İnsan Kaynakları Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Güz ISL241 Yönetim ve Organizasyon I İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Güz ISL341 Örgütlerde Davranış İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Güz ISL131 İşletme Bilimine Giriş I İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Güz ÇEK311 Örgüt Psikolojisi İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Güz ISL441 İnsan Kaynakları Yönetimi İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Güz İŞL-523 Yönetim Kuramları Fen Bilimleri Enstitüsü DIŞARIDAN 3-0-3
Güz İŞL 521 İşletme Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Güz E-İŞL-573 Yönetim Psikolojisi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Güz İŞL 523 Yönetim Kuramları Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Güz İŞL 725 Stratejik İnsan Kaynakları Yön Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Güz İŞL 523 Yönetim Kuramları Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İŞL244 Örgütlerde Davranış İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Bahar ISL242 Yönetim ve Organizasyon II İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Bahar ISL132 İşletme Bilimine Giriş II İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Bahar TAS474 Genel İşletme II ( Seçmeli ) Takı Tasarımı 2-0-2
Bahar KUY474 Genel İşletme II ( Seçmeli ) Kuyumculuk 2-0-2
Bahar İŞL 620 Yönetimde İnsan İlişkileri ve Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Bahar E-İŞL-524 Stratejik İnsan Kaynakları Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Bahar İŞL 524 Çağdaş Yönetim Teknikleri Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Güz ISL241 Yönetim ve Organizasyon I İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Güz ISL131 İşletme Bilimine Giriş I İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Güz ISL341 Örgütlerde Davranış İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Güz ISL441 İnsan Kaynakları Yönetimi İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Güz İŞL241 Yönetim ve Organizasyon İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Güz İŞL 725 Stratejik İnsan Kaynakları Yön Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Güz İŞL 521 İşletme Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Güz E-İŞL-573 Yönetim Psikolojisi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Güz E-İŞL 521 İşletme Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Güz İŞL 523 Yönetim Kuramları Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Güz İŞL 523 Yönetim Kuramları Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ISL132 İşletme Bilimine Giriş II İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Bahar ISL432 Seminer İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Güz ISL341 Örgütlerde Davranış İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Güz ISL131 İşletme Bilimine Giriş I İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Güz ISL441 İnsan Kaynakları Yönetimi İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3