Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Arş. Gör. Dr. Aslı Yıkılmaz Erkol
Özgeçmiş
:
Birim
:
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Muhasebe Finansman Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3610001 .
Dahili
:
15288 .
Oluşturma
:
2015-11-17 16:21:07 .
Düzenleme
:
2019-01-17 14:25:59 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS İŞLETME ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2008
YÜKSEK LİSANS İŞLETME MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2012
DOKTORA MUHASEBE/FİNANSMAN MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2018
Doktora Tezi

1. Finansal Esneklik ve Finansal Esneklik Değerinin Finansal Kararlara Etkisi: Borsa İstanbul 100 Endeksindeki Firmalar Üzerine Uygulama Danışman: Dr. Prof. Dr. Turhan KORKMAZ, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, .

Yüksek Lisans Tezi

1. Şirket Küçülme Stratejileri ve Küçülme Stratejilerinin İşletme Performansı Açısından Değerlendirilmesi: Hisse Senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında İşlem Gören İşletmeler Üzerinde Bir Uygulama Danışman: Dr. Ayse Gul YILGOR, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, MERSIN, Türkiye, .

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARŞ. GÖR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2014-01-05 - 2018-06-19
ARŞ. GÖR. DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2018-06-19 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
BOLOGNA BİRİM KOORDİNATÖRÜ BOLOGNA BİRİM KOORDİNATÖRÜ İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2019-01-15 - Devam ediyor
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 600
2017
3. Turaboğlu, T.; Yıkılmaz erkol, A.; Topaloğlu, E. Finansal Başarısızlık ve Sermaye Yapısı Kararları: BIST 100 Endeksindeki Firmalar Üzerine Bir Uygulama. BUSİNESS AND ECONOMİC RESEARCH JOURNAL, 2017, 8, 247-258. 200 + 0
2015
2. Yılgör, A.; Yıkılmaz erkol, A. Capital Structure Decision in Multinational Corporations: A Study On Companies Trading On Borsa Istanbul. THE INTERNATİONAL JOURNAL OF BUSİNESS QUANTİTATİVE ECONOMİCS AND APPLİED MANAGEMENT RESEARCH , 2015, 2, 1-23. 200 + 0
2013
1. Yılgör, A.; Yıkılmaz erkol, A. Küçülme Stratejileri ile Performans Göstergeleri Arasındaki İlişkilerin Değerlendirilmesi: Hisse Senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında İşlem Gören İşletmeler Üzerinde Bir Uygulama. FİNANS POLİTİK & EKONOMİK YORUMLAR DERGİSİ , 2013, 580, 47-69. 200 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 200
2017
1. Ege, .; Topaloğlu, E.; Yıkılmaz erkol, A. Fulmer Modeline Dayalı Finansal Başarısızlık ile Finansal Performans İlişkisi: İmalat Sanayi Üzerine Bir Uygulama. MUHASEBE FİNANSMAN DERGİSİ, 2017, 74, 119-132. 200 + 0
Ulusal - Diğer 100
1. Topaloğlu, E.; Yıkılmaz erkol, A.; Karakozak, . Araştırma ve Geliştirme Yatırımlarının Pay Senedi Getirileri ve Pay Senedi Fiyat Volatilitesine Etkisi: Borsa İstanbul Teknoloji Bilişim Firmaları Üzerine Bir Uygulama. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ SBE DERGİSİ, 2017, 7, 1-13. 100 + 0
Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 125
1. Coşkun, N.; Yıkılmaz erkol, A. Last Term Researches in Turkey, ISBN: 9786139987559, LAP Lambert Academic Publishing, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1, 11 Sayfa, İngilizce, Riga, Letonya, 2018. 125
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 600

3. Yıkılmaz Erkol, A.; Coşkun, N., The Impact of Financial Structure on Export Performance: The Case of Turkey Manufacturing Sub-Sectors . International Symposium on Human and Social Sciences, 2018-04-07, 2018-04-09, Antalya, Türkiye, 2018. 200

2. Coşkun, N.; Yıkılmaz Erkol, A., Causality between Profitability and Export Performance: Evidence from Manufacturing Sectors in Turkey. International Symposium on Human and Social Sciences, 2018-04-07, 2018-04-09, Antalya, Türkiye, 2018. 200

1. Yıkılmaz Erkol, A.; Topaloğlu, E.; Karakozak, Ö., Kar payı dağıtım kararlarının finansal performansa etkisi: Borsa istanbul’da bir araştırma. İnternational congress of managment economy and policy, 2016-11-26, 2016-11-27, İstanbul, Türkiye, 2016. 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 100

1. Yıkılmaz Erkol, A., Araştırma ve geliştirme yatırımlarının pay senedi getirileri ve pay senedi fiyat volatilitesine etkisi: Borsa İstanbul teknoloji bilişim firmaları üzerine bir uygulama. Al Farabi 1. Uluslararası sosyal bilimler kongresi, 2017-05-11, 2017-05-14, Gaziantep, Türkiye, 2017. 100

Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İŞL364 Yeni Finansal Teknikler İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Bahar BUS132 Inrtoductıon To Busıness II İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3