Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Araştırma Görevlisi Aslı Yıkılmaz Erkol
Özgeçmiş
:
Birim
:
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Muhasebe Finansman Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3610001 .
Dahili
:
5341 .
URL
:
.
VCARD
:
Oluşturma
:
2015-11-17 16:21:07 .
Düzenleme
:
2016-01-22 11:25:19 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS İŞLETME ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2008
YÜKSEK LİSANS İŞLETME MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2012
DOKTORA İŞLETME MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2012
Yüksek Lisans Tezi

1. ŞİRKET KÜÇÜLME STRATEJİLERİ VE KÜÇÜLME STRATEJİLERİNİN İŞLETME PERFORMANSI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: HİSSE SENETLERİ İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA İŞLEM GÖREN İŞLETMELER ÜZERİNDE BİR UYGULAMA Danışman: Dr. Ayse Gul YILGOR, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, MERSIN, Türkiye, .

Theses_001.pdf

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 200
2013
1. Yılgör, A.; Yıkılmaz erkol, A. Küçülme Stratejileri ile Performans Göstergeleri Arasındaki İlişkilerin Değerlendirilmesi: Hisse Senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında İşlem Gören İşletmeler Üzerinde Bir Uygulama. FİNANS POLİTİK & EKONOMİK YORUMLAR DERGİSİ , 2013, 580, 47-69. 200 + 0
Publications_001.pdf