Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Prof. Dr. Ayda Çelebioğlu
Özgeçmiş
:
Birim
:
Hemşirelik Fakültesi / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı .
DOĞUM TARİHİ
:
11 Şubat 1966 .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Içel Sağlık Yüksekokulu .
Telefon
:
+90-- .
Faks
:
+90-- .
Diğer e-mail
:
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2017-07-22 18:49:37 .
Düzenleme
:
2018-09-21 10:32:44 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS HEMŞİRELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 1990
YÜKSEK LİSANS ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 1998
DOKTORA ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2002
Doktora Tezi

1. Hiperbilirubinemi nedeni ile hastaneye yatırılan yenidoğanların annelerinin kaygı düzeyi, etkileyen faktörler ve bilgilendirmenin kaygıyı azaltmadaki rolü. Danışman: Dr. Sevinç Polat, Diğer, Diğer, Diğer Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye, Devam ediyor.

Yüksek Lisans Tezi

1. Erzurum il merkezinde 24 aylık çocuğu olan annelerin diş çıkarma dönemine ilişkin bilgileri ile bu dönemde yaptıkları uygulamalar. Danışman: Dr. Sevinç YAMAN, Diğer, Diğer, Diğer Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye, .

Uluslararası - SCI/SCI-Expanded kategorisine giren 23250
2017
25. Yayan, E.; çelebioğlu, A. Effect of an obesogenic environment and health behaviour-related social support on body mass index and body image of adolescents. SAGE PUBLİCATİONS, 2017, 0, 175797591667512-175797591667512. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.1177/1757975916675125

2016
24. Celebi, A.; Celebioglu, A. Attitudes of Children with Diabetes Toward Their Disease. KOWSAR MEDİCAL INSTİTUTE, 2016, 26, 1-5. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.5812/ijp.4901

23. Kucukoglu, S.; Aytekin, A.; Celebioglu, A.; Celebi, A.; Caner, I.; Maden, R. Effect of White Noise in Relieving Vaccination Pain in Premature Infants. ELSEVİER BV, 2016, 17, 392-400. 650 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.pmn.2016.08.006

2015
22. Kucukoglu, S.; Celebioglu, A.; Caner, I.; Ok, G.; Maden, R. The Effects of Instrumental Touching on Infant Pain Perception and the Effects of Eutectic Mixture of Local Anesthetics (EMLA) on the Reduction of Pain. KOWSAR MEDİCAL INSTİTUTE, 2015, 25, 1-6. 800 + 0
http://dx.doi.org/10.5812/ijp.25(3)2015.532

21. Cevik guner, U.; Celebioglu, A. Impact of symptom management training among asthmatic children and adolescents on self-efficacy and disease course. INFORMA UK LİMİTED, 2015, 52, 858-865. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.3109/02770903.2015.1010732

20. çelebioğlu, A.; Küçükoğlu, S.; Odabaşoğlu, E. Turkish Nurses' Use of Nonpharmacological Methods for Relieving Children's Postoperative Pain. ALTERNATİVE THERAPİES İN HEALTH & MEDİCİNE, 2015, 21, 30-35. 1000 + 0
19. Polat, S.; Gürol, A.; çelebioğlu, A.; Yıldırım, Z. The Effect of Therapeutic Music on Anxiety in Children With Acute Lymphoblastic Leukaemia. Indian Journal of Traditional Knowledge. THE EFFECT OF THERAPEUTİC MUSİC ON ANXİETY İN CHİLDREN WİTH ACUTE LYMPHOBLASTİC LEUKAEMİA. INDİAN JOURNAL OF TRADİTİONAL KNOWLEDGE, 2015, 1, 42-46. 750 + 0
2014
18. çelebioğlu, A.; Gürol, A.; Yildirim, Z.; Büyükavci, M. Effects of massage therapy on pain and anxiety arising from intrathecal therapy or bone marrow aspiration in children with cancer. WİLEY-BLACKWELL, 2014, 21, 797-804. 950 + 0
http://dx.doi.org/10.1111/ijn.12298

17. Kucukoglu, S.; çelebioğlu, A. Effect of Natural Feeding Education on Successful Exclusive Breast Feeding and Breast Feeding Self Efficacy of Low Birth Weight Infants. IRANİAN JOURNAL OF PEDİATRİCS, 2014, 24, 49-56. 1000 + 0
16. özlüses, E.; çelebioğlu, A. Educating Fathers to Improve Breastfeeding Rates and PaternalInfant Attachment. INDIAN PEDİATRİCS, 2014, 51, 654-657. 1000 + 0
15. Gürol, A.; özkan, H.; çelebioğlu, A. Turkish women's knowledge and views regarding mother's milk banking. ELSEVİER BV, 2014, 21, 239-244. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.colegn.2013.05.002

2013
14. Küçükoğlu, S.; çelebioğlu, A. Identification of psychological symptoms and associated factors in adolescents who have a parent with cancer in Turkey. ELSEVİER BV, 2013, 17, 75-80. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.ejon.2011.10.008

2012
13. Kucukoglu, S.; çelebioğlu, A. Effects of difficulties experienced by adolescents who have a parent with cancer on their psychological condition. COLL. ANTROPOL, 2012, 36, 879-883. 1000 + 0
12. Apay, S.; Arslan, S.; Akpinar, R.; Celebioglu, A. Effect of Aromatherapy Massage on Dysmenorrhea in Turkish Students. ELSEVİER BV, 2012, 13, 236-240. 650 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.pmn.2010.04.002

2011
11. Arslan, S.; Tezel, A.; çelebioğlu, A. Reasons for Clinical Breast Examination in Women Applying at a Cancer Screening Center in Erzurum . ASİAN PACİFİC JOURNAL OF CANCER PREVENTİON, 2011, 12, 2311-2315. 1000 + 0
10. cürcani, M.; Küçükoğlu, S.; çelebioğlu, A. Turkish Mothers’ Use of Non-Pharmacological Methods for Relieving Children’s Postoperative Pain. HEALTHMED, 2011, 5, 1902-1908. 1000 + 0
2010
9. çelebioğlu, A.; Akpinar, R.; Küçükoğlu, S.; Engin, R. Violence experienced by Turkish nursing students in clinical settings: Their emotions and behaviors. ELSEVİER BV, 2010, 30, 687-691. 950 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.nedt.2010.01.006

8. Uslu, H.; Uyanık, H.; Akpinar, R.; çelebioğlu, A. Seroprevalence of rubella and cytomegalovirus in nursing students. PAK J MED SCİ, 2010, 26, 649-652. 650 + 0
7. çelebioğlu, A. The Pain Response of Infants in Turkey to Vaccination in Different Injection Sites. APPLİED NURSİNG RESEARCH, 2010, 23, 101-105. 1000 + 0
Publications_001.pdf

2009
6. Akpınar, R.; çelebioğlu, A.; Uslu, H.; Uyanık, M. An evaluation of the hand and nasal flora of Turkish nursing students after clinical practice. JOURNAL OF CLİNİCAL NURSİNG, 2009, 3, 426-430. 850 + 0
5. Güdücü tüfekci, F.; çelebioğlu, A.; Küçükoğlu, S. Turkish children loved distraction: using kaleidoscope to reduce perceived pain during venipuncture. WİLEY-BLACKWELL, 2009, 18, 2180-2186. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2702.2008.02775.x

4. Arslan, S.; Celebıoglu, A.; Tezel, A. Depression and hopelessness in Turkish patients with cancer undergoing chemotherapy. WİLEY-BLACKWELL, 2009, 6, 105-110. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.1111/j.1742-7924.2009.00127.x

3. Aytekin, A.; çelebioğlu, A.; Olgun, H. Distress levels in Turkish parents of children with congenital heart disease. AUSTRALİAN JOURNAL OF ADVANCED NURSİNG, 2009, 26, 39-46. 1000 + 0
2008
2. Arslan, S.; çelebioğlu, A.; Tezel, A. Kemoterapi Alan Kanserli Hastalarda Depresyon ve Yaşam Doyumunun Belirlenmesi. TURKİYE KLİNİKLERİ J MED SCİ, 2008, 28, 628-634. 1000 + 0
1. Akpınar, R.; çelebioğlu, A. Effect of injection duration on bruising associated with subcutaneous heparin A quasi experimental within subject design. INTERNATİONAL JOURNAL OF NURSİNG STUDİES, 2008, 6, 812-817. 1000 + 0
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 130
1. Tezel, A.; Akpinar, R.; Yurttaş, A.; çelebioğlu, A. Hastalar Erkek Hemşireleri Kabul Edecekler mi?. TURKİYE KLİNİKLERİ JOURNAL OF MEDİCAL ETHİCS-LAW AND HİSTORY, 2008, 16, 13-18. 130 + 0
Uluslararası - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 0
2017
1. Hızel bahçeci, M.; çelebioğlu, A. Impact of a Refresher Training on Pediatric Nurses’ Realization of Their Roles and Functions. GALENOS YAYİNEVİ, 2017, 4, 130-136. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.4274/jpr.42104

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 1340
2016
8. özkan, H.; çelebioğlu, A.; üst, Z.; Kurudirek, F. Doğum sonu dönemde babaların ebeveynlik davranışlarının incelenmesi. JOURNAL OF DR. BEHCET UZ CHİLDREN'S HOSPİTAL, 2016, 6, 191-196. 170 + 0
7. Yayan, H.; çelebioğlu, A. Çocuk-ergen sağlık davranışları sosyal destek ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. ANADOLU HEMŞİRELİK VE SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2016, 19, 79-85. 200 + 0
6. çelebioğlu, A. Kas İskelet Sistemi. TÜRKİYE KLİNİKLERİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ÖZEL DERGİSİ, 2016, 2, 107-110. 200 + 0
5. Tazegün, A.; çelebioğlu, A. Çocuk hemşirelerinin etik duyarlılık düzeyleri ve etkileyen faktörler. İZMİR DR. BEHÇET UZ ÇOCUK HASTANESİ DERGİSİ, 2016, 6, 97-102. 200 + 0
2014
4. Kucukoglu, S.; çelebioğlu, A.; çoşkun, D. Yenidoğan Kliniğinde Bebeği Yatan Annelerin Postpartum Depresyon Belirtileri ve Emzirme Özyeterlilik Düzeylerinin Belirlenmesi. . GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2014, 3, 921-932. 200 + 0
3. Kucukoglu, S.; çelebioğlu, A.; Miroğlu, A.; çağlar, G. HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ DERNEKLER HAKKINDAKİ BİLGİ VE FARKINDALIKLARI. CUMHURİYET HEMŞİRELİK DERGİSİ, 2014, 1, 9-14. 170 + 0
2. Kucukoglu, S.; çelebioğlu, A. Hasta Yenidoğanların Annelerinin Emzirme Özyeterlilik Düzeyi ve Emzirme Başarılarının İncelenmesi. ERÜ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2014, 2, 1-11. 200 + 0
2012
1. çevik, . Astımlı çocuklar ve adölesanlar için öz etkililik ölçeği Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliği. ANADOLU HEMŞİRELİK VE SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2012, 1, 55-62. 0 + 0
Ulusal - Diğer 500
2015
6. Köse, S.; çelebioğlu, A. Epilepsi Hastalığının Çocuk ve Aileye Etkileri “Damgalanma”. E SAĞLIK HEMŞİRELİK DERGİSİ, 2015, 2, 1-7. 100 + 0
5. çelebi, A.; çelebioğlu, A. Çocuklarda Tip 1 Diyabet ve Psikososyal Uyum. E SAĞLIK HEMŞİRELİK DERGİSİ, 2015, 2, 34-40. 100 + 0
2014
4. çelebioğlu, A. Çocuk Hemşireliğinde Malpraktis- Hatalı Uygulamalar. E SAĞLIK HEMŞİRELİK DERGİSİ, 2014, 1, 39-45. 100 + 0
3. Aytekin, A.; çelebioğlu, A. Çocuk Kliniklerinde Hasta Güvenliği. E SAĞLIK HEMŞİRELİK DERGİSİ, 2014, 1, 65-71. 100 + 0
2. çelebioğlu, A.; Doğan, . Kültürel bakımda yeterlilik modellerinden bir örnek: Sağlık Bakım hizmetlerinin sunumunda kültürel yeterlilik süreci. SAĞLIKLA, 2014, 11, 50-52. 100 + 0
1. Ayran, G. Çocuklarda Akran Zorbalığı- Fiziksel ve Psikolojik Etkileri. E SAĞLIK HEMŞİRELİK DERGİSİ, 2014, 1, 20-27. 0 + 0
Ulusal - Ansiklopedi Konu / Madde Yazma 0
1. Arslan, S.; Nazik, E.; fırat, S.; Balcı akpınar, R.; çelebioğlu, A.; özer, N.; özyazıcıoğlu, N.; Pasinlioğlu, T.; Tezel, A.; Uzun, . Hemşire Sözlüğü, ISBN: 978-605-2396-26-1, Akademisyen Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 3000, 938 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 0
Uluslararası - Tam Metin - Davetli 0

1. ÇELEBİOĞLU, A., AİLELER TABURCULAĞA HAZIR MI. 6.ULUSAL 1.ULUSLARARASI PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, 2017-11-29, 2017-12-02, ANTALYA, Türkiye, 2017. 0

Uluslararası - Özet - Sözlü 555

7. AYTEKİN, A.; KÜÇÜKOĞLU, S.; ÇELEBİOĞLU, A., ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ DERSİ İNTÖRNLÜK UYGULAMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ. 6.ULUSAL 1.ULUSLARARASI PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, 2017-11-29, 2017-12-02, ANTALYA, Türkiye, 2017. 100

6. ÇELEBİOĞLU, A.; AYTEKİN, A.; KÜÇÜKOĞLU, S.; ÖZDEMİR, F.; AKAY, G., EBEVEYNLERİN SÜNNETE İLİŞKİN DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ. 6.ULUSAL 1.ULUSLARARASI PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, 2017-11-29, 2017-12-02, ANTALYA, Türkiye, 2017. 90

5. AYTEKİN, A.; KÜÇÜKOĞLU, S.; ÇELEBİOĞLU, A.; ÖZDEMİR, F.; AKAY, G., ÇOCUKLARDA DİİKKAT ÇEKME YÖNTEMİNİN SÜNNET OPERASYONU ÖNCESİ KORKU VE KAYGI DÜZEYİNE ETKİSİ. 6.ULUSAL 1.ULUSLARARASI PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, 2017-11-29, 2017-12-02, ANTALYA, Türkiye, 2017. 70

4. ÇELEBİ, A.; ÇELEBİOĞLU, A.; KÜÇÜKOĞLU, S.; AYTEKİN, A.; KÖSE, S., OBEZOJENİK ÇEVRE VE SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİN ÇOCUKLARIN OBEZİTE FARKINDALIK DÜZEYLERİNE ETKİSİ. 6.ULUSAL 1.ULUSLARARASI PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, 2017-11-29, 2017-12-02, ANTALYA, Türkiye, 2017. 80

3. KÖSE, S.; ÇELEBİ, A.; AYTEKİN, A.; KÜÇÜKOĞLU, S.; ÇELEBİOĞLU, A., KRONİK HASTALIĞA SAHİP OLAN VE OLMAYAN ÇOCUKLARIN ALAY EDİLME DURUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI. 6.ULUSAL 1.ULUSLARARASI PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, 2017-11-29, 2017-12-02, ANTALYA, Türkiye, 2017. 50

2. ÇELEBİOĞLU, A.; KÜÇÜKOĞLU, S.; AYTEKİN, A.; KÖSE, S., HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN KÜLTÜREL YETERLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ. 6.ULUSAL 1.ULUSLARARASI PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, 2017-11-29, 2017-12-02, ANTALYA, Türkiye, 2017. 95

1. KÖSE, S.; ÇELEBİ, A.; ÇELEBİOĞLU, A.; AYTEKİN, A.; KÜÇÜKOĞLU, S., Çocuk Kliniklerinde Çalışan Hemşire ve Hekimlerin İzolasyon Önlemlerine Uyumlarının İncelenmesi. 6.ULUSAL 1.ULUSLARARASI PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, 2017-11-29, 2017-12-02, ANTALYA, Türkiye, 2017. 70

Uluslararası - Özet - Poster 35

1. KÖSE, S.; ÇELEBİ, A.; ÇELEBİOĞLU, A.; KÜÇÜKOĞLU, S.; AYTEKİN, A., İNTÖRN HEMŞİRELERİN KÜLTÜRLERARASI DUYARLILIK DÜZEYLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ. 6.ULUSAL 1.ULUSLARARASI PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, 2017-11-29, 2017-12-02, ANTALYA, Türkiye, 2017. 35

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 2000

10. Emel Odabaşoğlu, Çocuk Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Hatalı Uygulama Eğilimleri ve Etkileyen Faktörler, Diğer, Diğer, Tamamlandı. 200

9. Arzu Çelebi, Tip 1 Diyabetli Çocukların Hastalıklarına Yönelik Tutumları ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi, Diğer, Diğer, Tamamlandı. 200

8. Mehtap Metin Karaaslan, Zihinsel engelli çocuğu olan ebeveynlerin psikolojik durumları ile bakım yükünün değerlendirilmesi, Diğer, Diğer, Tamamlandı. 200

7. Meltem Can Özcan, İstismar ve İhmalin Çocuklar Üzerindeki Fiziksel ve Psikolojik Etkilerinin İncelenmesi, Diğer, Diğer, Tamamlandı. 200

6. Aynur Aytekin, Doğumsal Kalp Hastalığı Olan Çocukların Ebeveynlerinin Ruhsal Sıkıntı ve Umutsuzluk Düzeyleri ile Algıladıkları Sosyal Destek Arasındaki İlişki, Diğer, Diğer, Tamamlandı. 200

5. Sibel Küçükoğlu, Kanserli ebeveynlerin çocuklarında görülen psikolojik belirtiler yaşanan güçlükler ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi, Diğer, Diğer, Tamamlandı. 200

4. Semra Köse, Epilepsi Hastalığına Sahip Çocukların ve Ebeveynlerin Damgalanma Algılarının Belirlenmesi, Diğer, Diğer, Tamamlandı. 200

3. Arzu Tazegün, Çocuk Hemşirelerinin Etik Duyarlılık Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler, Diğer, Diğer, Tamamlandı. 200

2. Didem Çoşkun, Fiziksel Engelli Çocuğu Olan Ebeveynlerin Bakım Yükünün ve Aile İşlevlerinin Değerlendirilmesi , Diğer, Diğer, Tamamlandı. 200

1. Gülsün Ayran , Ergenlerde Akran Zorbalığı ile Ebeveynlerin Çocuk Yetiştirme Tutumu Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi, Diğer, Diğer, Tamamlandı. 200

Yönetilen Doktora Tezleri 1600

4. Ümran Çevik, Astımlı çocuk ve adölesanlara verilen eğitimin öz etkililik ve hastalığın seyrine etkisi , Diğer, Diğer, Tamamlandı. 400

3. Sibel Küçükoğlu, Düşük doğum ağırlıklı bebeklerin annelerine verilen doğal besleme eğitiminin annelerin emzirme öz-yeterlilik düzeyi emzirme başarısı ve bebeğin büyümesine etkisi, Diğer, Diğer, Tamamlandı. 400

2. Emine Özlüses, Ebeveynlere Verilen Doğal Besleme Öğretiminin, Tek Başına Anne Sütü Verme Süresine, Bebeklerin Büyüme Parametrelerine, Hastalanma Oranlarına ve Ebeveyn-Bebek Bağlanmasına Etkisi, Diğer, Diğer, Tamamlandı. 400

1. Hilal Yayan, bezojenik çevre ile sağlık davranışlarına yönelik sosyal desteğin ergenlerin beden kitle indeksi ve vücut algısına etkisi , Diğer, Diğer, Tamamlandı. 400

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 10
1. APPLIED NURSING RESEARH , [ 2017 : 1 ] . 5
2. BREASTFEEDING MEDICINE , [ 2014 : 1 ] . 5
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 7
1. TÜRKİYE KLİNİKLERİ DERGİSİ , [ 2015 : 7 ] . 7
Uluslararası 0
1. 9. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, 2014-04-02, Ankara, Türkiye. 0
2. Pediatri Hemşireliği Derneği, 2017-12-02, ANTALYA, Türkiye. 0
Ulusal 0
1. Uluslararası Katılımlı 3. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, 2011-09-09, İzmir, Türkiye. 0
2. Uluslararası Katılımlı 4. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, 2013-05-22, Adıyaman, Türkiye. 0
3. 12. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, 2013-10-30, Antalya, Türkiye. 0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz HEM 311 Hemşirelikte Öğretim Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik 2-0-2
Güz HEM 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı 4-0-4
Güz HEM 624 Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik ( Doktora ) 1-4-3
Güz HEM 601 Hemşirelik Kuramı I Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik ( Doktora ) 2-2-3
Güz KÇA 539 Aile Sağlığı Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları ( Yük... 3-0-3
Güz KÇA 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları Anabil... 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar HEM 625 Üremeye Yardımcı Teknikler Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik ( Doktora ) 2-2-3
Bahar HEM 602 Hemşirelikte Kuram II Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik ( Doktora ) 2-2-3