Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Prof. Dr. Ayça Yılmaz
Özgeçmiş
:
Birim
:
Tıp Fakültesi / Göz Hastalıkları Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastane Kampüsü 33110 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-- .
Oluşturma
:
2015-06-08 13:47:37 .
Düzenleme
:
2019-01-03 15:12:15 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 1996
TIPTA UZMANLIK GÖZ HASTALIKLARI İZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2001
DOÇENTLİK GÖZ HASTALIKLARI ÜNİVERSİTELERARASI KURUL 2007
PROFESÖR GÖZ HASTALIKLARI ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL 2013
Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ DOKTOR SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1998-06-22 - 2001-06-22
YARDIMCI DOÇENT DOKTOR MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2002-06-22 - 2007-06-22
DOÇENT DOKTOR MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2008-06-22 - 2013-06-22
PROFESÖR DOKTOR MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-06-22 - 2015-06-22
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
ANABİLİM DALI BAŞKANI TIP FAKÜLTESİ 2014-07-16 - 2017-07-16
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-07-24 - 2016-07-24
KOORDİNASYON KURUL ÜYESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-04-24 - 2016-04-24
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 10200
2018
14. Dinç, E.; Vatansever, M.; Dursun, .; Görkem, M.; Aydın, B.; Yılmaz, A.; Adıgüzel, U. Scleral fixated intraocular lens implantation with a modified Z-suture technique. INTERNATİONAL OPHTHALMOLOGY, 2018, 38, 2357-2361. 300 + 0
10.1007/s10792-017-0735-8

Publications_002.pdf

2014
13. Yilmaz, D.; Yilmaz, A.; Goksel, I.; Cirit, A.; Sen, F.; Tamer, L. Evaluation of left ventricular functions in patients with pseudoexfoliation syndrome using tissue Doppler echocardiography and its association with plasma BNP levels. ANADOLU KARDIYOLOJI DERGISI-THE ANATOLIAN JOURNAL OF CARDIOLOGY, 2014, 14, 422-426. 750 + 0
https://dx.doi.org/10.5152/akd.2014.4878

2012
12. Dursun, O.; Yilmaz, A.; Ayaz, L.; Tamer, L. Serum Levels and H/L Gene Polymorphism of Mannose-Binding Lectin in Primary Open Angle Glaucoma. CURRENT EYE RESEARCH, 2012, 37, 212-217. 850 + 0
https://dx.doi.org/10.3109/02713683.2011.639124

2011
11. Yilmaz, A.; Ayaz, L.; Tamer, L. Selenium and Pseudoexfoliation Syndrome. AMERICAN JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY, 2011, 151, 272-276. 1000 + 35
https://dx.doi.org/10.1016/j.ajo.2010.08.032


Alıntılanma Sayısı: 7
2007
10. Yildirim, O.; Yilmaz, A.; Oz, O.; Vatansever, H.; Cinel, L.; Aslan, G.; Tamer, L.; Adiguzel, U.; Arpaci, R.; Kanik, A. Effect of caffeic acid phenethyl ester on treatment of experimentally induced methicillin-resistant Staphylococcus epidermidis endophthalmitis in a rabbit model. CELL BIOCHEMISTRY AND FUNCTION, 2007, 25, 693-700. 550 + 15
https://dx.doi.org/10.1027/cbf.1377


Alıntılanma Sayısı: 3
2006
9. Argin, M.; Yilmaz, A.; Arslan, E.; Keskinbora, K. Eyelid ptosis associated with an undetected foreign body and a remote entrance wound. OPHTHALMIC PLASTIC AND RECONSTRUCTIVE SURGERY, 2006, 22, 73-75. 850 + 15
https://dx.doi.org/10.1097/01.iop.0000195339.02972.4e


Alıntılanma Sayısı: 3
2005
8. Yildirim, O.; Ates, N.; Tamer, L.; Oz, O.; Yilmaz, A.; Atik, U.; Camdeviren, H. May glutathione S-transferase M1 positive genotype afford protection against primary open-angle glaucoma?. GRAEFES ARCHIVE FOR CLINICAL AND EXPERIMENTAL OPHTHALMOLOGY, 2005, 243, 327-333. 400 + 125
https://dx.doi.org/10.1007/s00417-004-1013-9


Alıntılanma Sayısı: 25
7. Yilmaz, A.; Yildirim, Z.; Tamer, L.; Oz, O.; Cinel, L.; Vatansever, H.; Degirmenci, L.; Kanik, A.; Atik, U. Effects of caffeic acid phenethyl ester on endotoxin-induced uveitis in rats. CURRENT EYE RESEARCH, 2005, 30, 755-762. 700 + 45
https://dx.doi.org/10.1080/0271368059097962


Alıntılanma Sayısı: 9
6. Yilmaz, A.; Adiguzel, U.; Tamer, L.; Yildirim, O.; Oz, O.; Vatansever, H.; Ercan, B.; Degirmenci, U.; Atik, U. Serum oxidant/antioxidant balance in exfoliation syndrome. CLINICAL AND EXPERIMENTAL OPHTHALMOLOGY, 2005, 33, 63-66. 700 + 70
https://dx.doi.org/10.1111/j.1442-9071.2005.00944.x


Alıntılanma Sayısı: 14
5. Yilmaz, A.; Tamer, L.; Ates, N.; Camdeviren, H.; Degirmenci, U. Effects of apolipoprotein E genotypes on the development of exfoliation syndrome. EXPERIMENTAL EYE RESEARCH, 2005, 80, 871-875. 900 + 75
https://dx.doi.org/10.1016/j.exer.2004.12.018


Alıntılanma Sayısı: 15
4. Yilmaz, A.; Tamer, L.; Ates, N.; Yildirim, O.; Yildirim, H.; Atik, U. Is GST gene polymorphism a risk factor in developing exfoliation syndrome?. CURRENT EYE RESEARCH, 2005, 30, 575-581. 850 + 45
https://dx.doi.org/10.1080/02713680590968123


Alıntılanma Sayısı: 9
3. Tamer, L.; Yilmaz, A.; Yildrim, H.; Ates, N.; Karakas, S.; Oz, O.; Yildrim, O.; Atik, U. N-acetytransferase 2 phenotype may associate susceptibility to age-related cataract. CLINICAL CHEMISTRY, 2005, 51, A117-A117. 650 + 0
2004
2. Yilmaz, A.; Baser, Z.; Yurdakul, N.; Maden, A. Posterior chamber lens implantation techniques in posterior capsular rupture. EUROPEAN JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY, 2004, 14, 7-13. 950 + 30

Alıntılanma Sayısı: 6
2003
1. Yurdakul, N.; Uğurlu, .; Yilmaz, A.; Maden, A. Traumatic subconjunctival crystalline lens dislocation. ELSEVİER BV, 2003, 29, 2407-2410. 750 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/S0886-3350(03)00332-8

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 160
2018
1. Sundu, C.; Yılmaz, A.; Balcı fidancı, .; Tamer, L.; Dinç, E. Psödoeksfoliasyonlu Hastalarda Yüksek Duyarlıklı C-Reaktif Protein Düzeyleri. GLOKOM KATARAKT, 2018, 13, 23-26. 160 + 0
Publications_001.pdf

Uluslararası - Diğer 20
2017
1. Dinç, E.; Vatansever, M.; Dursun, .; Bozkurt, F.; Sarı, A.; Yılmaz, A.; Adıgüzel, U.; Yıldırım, .; Argın, M. Preeklampside fundus bulgularinin degerlendirilmesi. MEDİCİNE SCİENCE INTERNATİONAL MEDİCAL JOURNAL, 2017, 1-2. 20 + 0
10.5455/medscience.2016.05.8578

Ulusal - Yürütücü 200

2. 532 nm Standart Lazer ve Multispot Patern Taramalı Lazer İle Panretinal Fotokoagülasyon Yapılan Hastalarda Ağrı Cevabının Karşılaştırılması, BAP, Proje No: 2015-AP5-1276, 234207 TL, Yürütücü, 2018,Tamamlandı. 100

1. Primer pterjium hastalarında doku micro RNA düzeylerine bakılması ve sağlıklı bireylerle karşılaştırılması, BAP, Proje No: 2016-2-TP3-1926, 9975 TL, Yürütücü, 2016,Tamamlandı. 100

Ulusal - Araştırmacı 50

1. Konjonktivitli Olgularda Adenovirus Sıklığının Araştırılması, BAP, Proje No: 2015-TP2-1226, 6995 TL, Araştırmacı, 2017,Tamamlandı. 50