Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doç. Dr. Kalender Özcan Atılgan
Özgeçmiş
:
Birim
:
Erdemli Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu / İşletme Bilgi Yönetimi .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Erdemli Uygulamalı Teknoloji Ve Işletmecilik Yüksekokulu Erdemli Kampüsü 33740 Erdemli/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-5156023 .
Dahili
:
122 .
Faks
:
+90-- .
Oluşturma
:
2015-05-31 16:52:27 .
Düzenleme
:
2018-09-26 09:38:46 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0
Researcher ID

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2004
YÜKSEK LİSANS İNGİLİZCE İŞLETME DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2006
DOKTORA İŞLETME ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2012
DOÇENT PAZARLAMA ÜNİVERSİTELERARASI KURUL BAŞKANLIĞI 2017
Doktora Tezi

1. Marka Denkliğini Oluşturan Boyutların Referans Fiyat Oluşumuna Etkisinin Hafif Ticari Araç Markaları Üzerinde İncelenmesi Danışman: Dr. Serap ÇABUK, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Adana, Türkiye, 2012.

Yüksek Lisans Tezi

1. Internet Banking Adoption in Turkey An Empirical Analysis on Attitudes of Customers Danışman: Dr. Ayşe Tülay YÜCEL, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye, .

Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
ÜYE BÖLÜM KURULU MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015-06-14 - Devam ediyor
KOORDİNATÖR ERASMUS BÖLÜM KOORDİNATÖRÜ MERSİN UNİVERSİTESİ 2008-01-01 - Devam ediyor
MÜDÜR YRD. MÜDÜR YRD. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015-10-28 - 2017-01-10
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI ERDEMLİ UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU 2014-04-10 - 2017-04-10
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 800
2017
4. Atılgan, K.; Yurtsever, A. Türkiye ve Slovakya’daki Üniversite Öğrencilerinin Nesnel ve Öznel Bilgilerinin Algıladıkları Fiyat Bağlamında Karşılaştırılması. CAG UNİVERSİTY JOURNAL OF SOCİAL SCİENCES, 2017, 14, 1-24. 200 + 0
2015
3. Atılgan, K.; Kara, A. Price discount depth effect on perceived value of hedonic and utilitarian services: A congruity theory approach. JOURNAL OF EUROMARKETİNG, 2015, 24, 201-223. 200 + 0
1049-6483

2013
2. Atılgan, K. Tüketicilerin Karar Sürecinde Fiyatın Rolü: Davranışsal Fiyatlandırma Üzerine Kavramsal Bir Çalışma. CAG UNİVERSİTY JOURNAL OF SOCİAL SCİENCES, 2013, 10, 95-110. 200 + 0
2011
1. şahin, A.; Atılgan, K. Analyzing Factors that Drive Consumers to Purchase Counterfeits of Luxury Branded Products. THE JOURNAL OF AMERİCAN ACADEMY OF BUSİNESS, CAMBRİDGE, 2011, 17, 283-292. 200 + 1
http://http://www.jaabc.com/jaabcv17n1preview.html

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 1800
2017
9. Atılgan, K.; Ince, T.; Yılmaz, S. Tüketicilerin Satın Alma Niyetleri ve Boykota Yönelik Tutumlarının Tüketici Sinizmi, Fiyat Şeffaflığı ve Fiyat Adaleti Bağlamında İncelenmesi. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2017, 26, 34-44. 200 + 0
http://dergipark.gov.tr/cusosbil/issue/33225/369443

2014
8. Ibicioğlu, H.; çelik, C.; Atılgan, K. Kişisel Markalama Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Bireylerin Kariyer İlgisi Düzeyleri Bakımından Farklılıklarının İncelenmesi. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ, 2014, 19, 1-16. 200 + 0
7. Atılgan, K. Nesnel ve Öznel Bilginin Tüketicilerin Satın Alma Davranışlarına Etkisine Yönelik Bir Araştırma. CBÜ YÖNETİM VE EKONOMİ, 2014, 21, 199-212. 200 + 0
6. Atılgan, K. Tüketicilerin Fiyat Hatırlama Doğruluğu ile İlişkili Faktörlerin Belirlenmesi. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ, 2014, 9, 81-96. 200 + 0
2013
5. Atılgan, K.; şahin, A. How Price Mavens Perceive Value of Products? A Study on PERVAL Scale. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2013, 14, 71-87. 200 + 0
2012
4. çiçek, E.; Atılgan, K. Hizmet İşletmelerinde Çağrı Merkezi ve Bekleme Hattı Uygulamalarına Tüketici Odaklı Bir Yaklaşım. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL VE EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2012, 12, 81-102. 200 + 3
3. Atılgan, K.; Oskay, C.; çiçek, E. Tüketicilerin Gıda Perakendeciliğinden Memnuniyetlerine Göre Bölümlendirilmesi: Bölümler Arası Demografik ve Sosyo-Ekonomik Farklılıkların İncelenmesi. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ, İİBF DERGİSİ, 2012, 14, 163-177. 200 + 0
2011
2. çabuk, S.; Atılgan, K. Kadın Tüketicilerin Algıladıkları Marka Denkliğini Belirleyen Faktörler: Markalı Hazır Giyim Ürünleri Üzerine Bir Çalışma. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2011, 12, 83-95. 200 + 0
2010
1. çiçek, E.; Atılgan, K. Tüketicilerin Perakendeci Markalı Ürünleri Tercih Etme Nedenleri: Mersin İlinde Bir Araştırma. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2010, 12, 305-324. 200 + 0
Ulusal - Diğer 100
2016
1. Atılgan, K.; Yılmaz, N. Ürünlerin Üretildikleri Ülkelere Yönelik Bilgi ve Tüketicilerin Ülke İmajı, Fiyat Adaleti İle Fiyat‐Kalite Şeması Algılamaları Arasındaki Farklılıklar. PAZARLAMA VE PAZARLAMA ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2016, 9, 1-13. 100 + 0
Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 250
1. Atılgan, K. Trends and Innovations in Marketing Information Systems, ISBN: ISBN13: 9781466684591, IGI Global, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 455 Sayfa, Almanca, PA, Amerika Birleşik Devletleri, 2015. 250
Ulusal - Diğer Kitap Yazma 6125
1. Atılgan, K. Pazarlamada Fiyat: Davranışsal Bir Yaklaşım, ISBN: 978-605-9942-34-8, Akademisyen Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 100, 120 Sayfa, İngilizce, Ankara, Türkiye, 2015. 500
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 6125
1. Atılgan, K. Pazarlama Teorileri, ISBN: 9786054584536, MediaCat, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 528 Sayfa, İngilizce, İstanbul, Türkiye, 2014. 3750
http://www.mediacatonline.com/kitap/pazarlama-teorileri/
2. şahin, A.; Atılgan, K. Pazarlama Araştırması, ISBN: 978-605-4350-49-0, Lisans Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 456 Sayfa, İngilizce, iSTANBUL, Türkiye, 2011. 1625
3. Atılgan, K. KENT STRATEJİSİ “SİLİFKE”, ISBN: 978-605-9831-93-2, Eğitim, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 1000, 372 Sayfa, İngilizce, MERSİN, Türkiye, 2017. 250
4. Atılgan, K. International Services Marketing: New Trends and Updated Terminology, ISBN: 9786059440707, Detay, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 476 Sayfa, Almanca, Ankara, Türkiye, 2017. 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 1400

7. ATILGAN, K.; DOĞAN, S.; KÜÇÜKGÜZEL, S., Çevrimiçi (Onlıne) Tüketici Davranışına Kalan Zaman Ve Fiyat İndirimlerinin Etkisinin İncelenmesi. 1.Uluslararası Karadeniz İşletmecilik Sempozyumu, 2016-05-16, 2016-08-18, Giresun, Türkiye, 2016. 200

6. AYTEMIZ, T.; UYSAL, E.; ATILGAN, K., A simulation model for airline pricing. 3rd International Conference on Contemporary Marketing Issues, 2015-06-30, 2015-07-02, Londra, İngiltere / Birleşik Krallık, 2015. 200
http://www.iccmi2015.org.uk/

5. AKKAN, E.; ATILGAN, K., Effects of Service Experience and Positive Word of Mouth on Repurchase Intentions: Evidence From A Luxury Restaurant. 4th International Scientific Conference Whither Our Economies, 2014-11-12, 2014-11-13, VİLNUS, Litvanya, 2014. 200

4. SARMANIOTIS, C.; ATILGAN, K., Status and Conspicuous Consumption: Wedding as a Sign of Status. 2nd International Conference on Contemporary Marketing Issues, 2014-06-18, 2014-06-20, ATİNA, Yunanistan, 2014. 200

3. ÇABUK, S.; ATILGAN, K., Role of price offer fairness in willingness to pay for environmentally friendly products. International Conference on Marketing and Consumer Behaviour, 2013-05-16, 2013-05-17, PORTO, Portekiz, 2013. 200

2. YAĞCI, M.; ŞAHİN, A.; ATILGAN, K., Consumer attitudes towards healthy food products: the mediating effects of nutrition claims. International Conference on Contemporary Marketing Issues, 2012-06-13, 2012-06-15, SELANİK, Yunanistan, 2012. 200

1. ŞAHİN, A.; ÇİÇEK, E.; ATILGAN, K., A Literature Review On Consumer Innovativeness. 16.Dünya Verimlilik Kongresi, 2010-11-02, 2010-11-05, ANTALYA, Türkiye, 2010. 200

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 300

3. ATILGAN, K.; ŞİMŞEK, M., Futbol Taraftarlarının Lisanslı Ürünleri Satın Alma İstekliliğinde Fiyat ile İlgili Belirleyiciler. 14. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 2015-05-07, 2015-05-09, AKSARAY, Türkiye, 2015. 100

2. ÇABUK, S.; ATILGAN, K., Referans Fiyat Oluşumunda Tüketici Odaklı Marka Denkliği Boyutlarının Rolü. 18. Ulusal Pazarlama Kongresi, 2013-06-19, 2013-06-22, KARS, Türkiye, 2013. 100

1. YAĞCI, M.; ŞAHİN, A.; ATILGAN, K., Mersin’de Yaşayan Tüketicilerin Çevreye Duyarlı Etiket Taşıyan Ürünleri Tercih Etmelerini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. 13. Ulusal Pazarlama Kongresi, 2008-10-30, 2008-11-01, ADANA, Türkiye, 2008. 100

Ulusal - Özet - Sözlü 200

4. ATILGAN, K.; KANGAL, E.; KÜÇÜKTALASLIO, M., Tüketicilerin Algıladıkları Kalite, Fiyat Hassasiyetleri ve Satın Alma İstekliliklerinin Fiyat Değişkenliği ve Fiyat Değişim Sıklığı Bağlamında İncelenmesi. 23. Pazarlama Kongresi, 2018-06-27, 2018-06-29, Kocaeli, Türkiye, 2018. 50
http://www.pazarlama.org.tr/upk-2018/

3. ATILGAN, K.; TORMAN, U., Tüketicilerin Beden Saygıları, Ürün İlgilenimleri ve Sağlık Bilinçleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. 17. Uluslararası Katılımlı İşletmecilik Kongresi, 2018-04-26, 2018-04-28, İzmir, Türkiye, 2018. 50
http://ik2018.ikc.edu.tr/

2. ÇABUK, S.; ŞAHİN, A.; ATILGAN, K., Tüketicilerin Abartılı Referans Fiyata Yönelik Algılarının Markalı Kot Pantolon Satın Alma Davranışı Açısından İncelenmesi. 22. Pazarlama Kongresi, 2017-09-28, 2017-09-30, Trabzon, Türkiye, 2017. 50
http://www.pazarlama.org.tr/upk-2017/

1. ÇABUK, S.; ATILGAN, K., Kadın Tüketicilerin Algıladıkları Marka Denkliğini Belirleyen Faktörler: Markalı Hazır Giyim Ürünleri Üzerine Bir Çalışma . 10.Ulusal İşletmecilik Kongresi, 2011-05-05, 2011-05-07, İZMİR, Türkiye, 2011. 50

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 400

2. AHMET ESAD YURTSEVER, TÜKETİCİLERİN NESNEL VE ÖZNEL BİLGİLERİNİN ALGILADIKLARI FİYAT BAĞLAMINDA İNCELENMESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

1. FUNDA KARSLI, TÜKETİCİLERİN DİNAMİK FİYATLANDIRMA UYGULAMALARINA YÖNELİK ADİL FİYAT ALGILARI VE SATIN ALMA NİYETLERİ: ATFETME TEORİSİ YAKLAŞIMI, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 12
1. 2015 WINTER MARKETING EDUCATORS' CONFERENCE , [ 2015 : 1 ] . 4
2. ALANYA AKADEMIK BAKış , [ 2018 : 2 ] . 0
3. JOURNAL OF CONSUMER MARKETING , [ 2018 : 1 ] . 0
4. RPM - PORTUGUESE MARKETING JOURNAL , [ 2014 : 1 ] [ 2015 : 1 ] . 8
5. YÜKSEKÖĞRETİM DERGİSİ , [ 2017 : 1 ] . 0
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 1
1. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ , [ 2017 : 1 ] . 1
Ulusal
1. PARMAK İZİYLE ÖĞRENCİ TAKİP SİSTEMİ, PARMAK İZİYLE ÖĞRENCİ TAKİP SİSTEMİ, Mersin Üniversitesi, MERSİN AR-GE PROJE PAZARI, 2017-10-10-2017-10-11, 14, MERSİN, Türkiye
2. ÇOCUKKEN DÖNÜŞTÜR, ÇOCUKKEN DÖNÜŞTÜR, Mersin Üniversitesi, MERSİN AR-GE PROJE PAZARI, 2017-10-10-2017-10-11, 14, MERSİN, Türkiye
Uluslararası
1. ISMA Üniversitesi , 2017-04-24 - 2017-04-28, Riga, Letonya.
2. Comenius University , 2016-05-16 - 2016-05-20, Bratislava, Slovakya.
3. Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki , 2014-05-05 - 2014-05-09, SELANİK, Yunanistan.
1. American Marketing Association , Üye No: 03323549, Amerika Birleşik Devletleri, 2015-01-06-Devam ediyor.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz İBY409 Bitirme Projesine Giriş Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY401 Pazarlama Araştırması Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz IBY311 Uygulamalı İstatistik Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 1-2-2
Güz İBY311 Uygulamalı İstatistik Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi ( 2 ... 1-2-2
Güz BTS401 Üretim Kaynak Planlaması Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... Bilgisayar Teknolojisi ve Bili... 3-0-3
Güz İBY373 Tüketici Davranışları Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi ( 2 ... 2-0-2
Güz İBY495 Kalite Sistemleri ve Standartl Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Güz İBY373 Tüketici Davranışları Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Güz İBY379 Uygulamalı İstatistik Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 1-2-2
Güz İBY 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi Anab... 4-0-4
Güz SOBE 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Güz İBY 533 Fiyatlandırma Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İBY220 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY408 Bitirme Projesi Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY406 Üretim Kaynakları Planlaması Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY220 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi ( 2 ... 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar SOBE 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Bahar İŞL 670 Kalite Kontrolü ve Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Doktora ) 3-0-3
Bahar ELOJ572 Dağıtım Kanalları Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Bahar İBY 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi Anab... 4-0-4
Bahar İBY 532 Tüketici Davranışları ve Örnek Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Güz IBY311 Uygulamalı İstatistik Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 1-2-2
Güz İBY401 Pazarlama Araştırması Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz BTS401 Üretim Kaynak Planlaması Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... Bilgisayar Teknolojisi ve Bili... 3-0-3
Güz İBY409 Bitirme Projesine Giriş Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY499 Hizmet Sistemleri ve Yönetimi Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz İŞL 677 Üretim Sistemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Doktora ) 3-0-3
Güz ELOJ 551 Lojistik Tesisleri Tasarlama v Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Güz İBY 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi Anab... 4-0-4
Güz İBY 533 Fiyatlandırma Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İBY220 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY406 Üretim Kaynakları Planlaması Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY 102 İşletme Bilimine Giriş - 2 Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi ( 2 ... 3-0-3
Bahar İBY408 Bitirme Projesi Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY 532 Tüketici Davranışları ve Örnek Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Bahar İBY 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi Anab... 4-0-4
Bahar Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Bahar İŞL 670 Kalite Kontrolü ve Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Doktora ) 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar ELOJ572 Dağıtım Kanalları Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Güz İBY303 Pazarlama İlkeleri Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz BTS401 Üretim Kaynak Planlaması Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... Bilgisayar Teknolojisi ve Bili... 3-0-3
Güz İBY499 Hizmet Sistemleri ve Yönetimi Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Güz İBY401 Pazarlama Araştırması Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY409 Bitirme Projesine Giriş Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY379 Uygulamalı İstatistik Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 1-2-2
Güz IBY311 Uygulamalı İstatistik Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 1-2-2
Güz İBY 533 Fiyatlandırma Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Güz İBY 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi Anab... 4-0-4
Güz ELOJ 551 Lojistik Tesisleri Tasarlama v Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Güz İBY 511 Uygulamalı Araştırma Yöntem ve Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İBY406 Üretim Kaynakları Planlaması Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY220 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY408 Bitirme Projesi Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İŞL 670 Kalite Kontrolü ve Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Doktora ) 3-0-3
Bahar İBY 532 Tüketici Davranışları ve Örnek Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Bahar İBY 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi Anab... 4-0-4
Güz İBY409 Bitirme Projesine Giriş Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY379 Uygulamalı İstatistik Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 1-2-2
Güz İBY499 Hizmet Sistemleri ve Yönetimi Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Güz İBY401 Pazarlama Araştırması Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz IBY311 Uygulamalı İstatistik Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 1-2-2
Güz İBY301 Üretim Yönetimi - I Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY289 Hizmet Pazarlaması Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Güz İBY 511 Uygulamalı Araştırma Yöntem ve Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz ELOJ 551 Lojistik Tesisleri Tasarlama v Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Güz İBY 533 Fiyatlandırma Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz OSD Yenilikçilik ve Yaratıcılık Rektörlük 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İBY408 Bitirme Projesi Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY302 Üretim Yönetimi - II Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY220 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY296 Perakende Yönetimi Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Bahar İBY406 Üretim Kaynakları Planlaması Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY 526 Pazarlama Araştırması II Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar ELOJ572 Dağıtım Kanalları Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Bahar İBY-514 Uluslararası İşletme Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İŞL 670 Kalite Kontrolü ve Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Bahar EKAL-514 Müşteri İlişkileri Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kalite Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY 532 Tüketici Davranışları ve Örnek Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar MUH132 İstatistik Erdemli Meslek Yüksekokulu 2-0-2
Bahar ISY210 Üretim Yönetimi Mersin Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( Uzaktan ... 3-0-3
Bahar İŞL156 İstatistik Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğr... 2-0-2
Bahar OSD Yenilikçilik ve Yaratıcılık Rektörlük 2-0-2
Güz İBY409 Bitirme Projesine Giriş Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY301 Üretim Yönetimi - I Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY401 Pazarlama Araştırması Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY379 Uygulamalı İstatistik Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 1-2-2
Güz İBY 511 Uygulamalı Araştırma Yöntem ve Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY 537 İleri Pazarlama Araştırması ve Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İŞL-677 Üretim Sistemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Güz ELOJ 551 Lojistik Tesisleri Tasarlama v Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Güz İŞL265 Mesleki İngilizce Sosyal Bilimler Meslek Yüksek... İşletme Yönetimi ( 2. Öğr... 3-0-3
Güz İŞL265 Mesleki İngilizce Sosyal Bilimler Meslek Yüksek... İşletme Yönetimi 3-0-3
Güz OSD Yenilikçilik ve Yaratıcılık Rektörlük 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İBY220 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY406 Üretim Kaynakları Planlaması Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY296 Perakende Yönetimi Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Bahar İBY302 Üretim Yönetimi - II Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY408 Bitirme Projesi Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY-514 Uluslararası İşletme Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar MUH132 İstatistik Erdemli Meslek Yüksekokulu 2-0-2
Bahar MUH144 İstatistik Erdemli Meslek Yüksekokulu 2-0-2
Bahar İŞL156 İstatistik Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğr... 2-0-2
Bahar DT 214 Mesleki Yabancı Dil Sosyal Bilimler Meslek Yüksek... Dış Ticaret ( İkmep ) ( 2. ... 3-1-4
Bahar BAN144 İstatistik Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık... 2-0-2
Bahar ISY210 Üretim Yönetimi Mersin Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( Uzaktan ... 3-0-3
Bahar DT 214 Mesleki Yabancı Dil Sosyal Bilimler Meslek Yüksek... Dış Ticaret ( İkmep ) 3-1-4
Güz İBY301 Üretim Yönetimi - I Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY373 Tüketici Davranışları Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Güz İBY485 Müşteri İlişkileri Yönetimi Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Güz İBY379 Uygulamalı İstatistik Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 1-2-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İBY408 Bitirme Projesi Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY406 Üretim Kaynakları Planlaması Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY494 Modern Yönetim Teknikleri Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Bahar İBY298 Bilim Felsefesi Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Bahar İBY302 Üretim Yönetimi - II Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY374 Halkla İlişkiler Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Bahar DT 214 Mesleki Yabancı Dil Sosyal Bilimler Meslek Yüksek... Dış Ticaret ( İkmep ) 3-1-4
Bahar DT 214 Mesleki Yabancı Dil Sosyal Bilimler Meslek Yüksek... Dış Ticaret ( İkmep ) ( 2. ... 3-1-4
Bahar MUH132 İstatistik Erdemli Meslek Yüksekokulu 2-0-2
Bahar İŞL156 İstatistik Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğr... 2-0-2
Bahar BAN144 İstatistik Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık... 2-0-2
Bahar MUH144 İstatistik Erdemli Meslek Yüksekokulu 2-0-2
Güz İBY403 Yönetim Bilgi Sistemleri Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz BTS325 Bilim Tarihi Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... Bilgisayar Teknolojisi ve Bili... 2-0-2
Güz İBY485 Müşteri İlişkileri Yönetimi Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Güz İBY373 Tüketici Davranışları Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Güz İBY301 Üretim Yönetimi - I Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY379 Uygulamalı İstatistik Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 1-2-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İBY374 Halkla İlişkiler Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Bahar İBY494 Modern Yönetim Teknikleri Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Bahar İBY408 Bitirme Projesi Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY108 Bilgisayar - II Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 2-2-3
Bahar İBY302 Üretim Yönetimi - II Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY406 Üretim Kaynakları Planlaması Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar MUH132 İstatistik Erdemli Meslek Yüksekokulu 2-0-2
Bahar MUH144 İstatistik Erdemli Meslek Yüksekokulu 2-0-2
Bahar BAN144 İstatistik Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık... 2-0-2
Bahar İŞL156 İstatistik Erdemli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( 2. Öğr... 2-0-2
Güz İBY301 Üretim Yönetimi - I Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY485 Müşteri İlişkileri Yönetimi Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Güz İBY403 Yönetim Bilgi Sistemleri Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY107 Bilgisayar - I Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 2-2-3
Güz İBY379 Uygulamalı İstatistik Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 1-2-2
Güz İBY373 Tüketici Davranışları Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar OSD202 Ortak Seçmeli Ders II Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Bahar İBY298 Bilim Felsefesi Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Bahar İBY406 Üretim Kaynakları Planlaması Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY108 Bilgisayar - II Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 2-2-3
Bahar İBY408 Bitirme Projesi Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY302 Üretim Yönetimi - II Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY406 Üretim Kaynakları Planlaması Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY494 Modern Yönetim Teknikleri Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Bahar İBY374 Halkla İlişkiler Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Bahar OSD Yenilikçilik ve Yaratıcılık Rektörlük 2-0-2
Güz BTS419 Endüstriyel Psikoloji Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... Bilgisayar Teknolojisi ve Bili... 2-0-2
Güz İBY107 Bilgisayar - I Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 2-2-3
Güz İBY297 Bilim Tarihi Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Güz İBY485 Müşteri İlişkileri Yönetimi Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Güz İBY301 Üretim Yönetimi - I Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY403 Yönetim Bilgi Sistemleri Erdemli Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3