Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Araştırma Görevlisi Aslıhan Aksu
Özgeçmiş
:
Birim
:
İçel Sağlık Yüksekokulu / Doğum Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu .
Telefon
:
+90-- .
Dahili
:
4237 .
Oluşturma
:
2016-11-28 16:30:34 .
Düzenleme
:
2019-01-08 14:15:59 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSE - TEVFİK SIRRI GÜR ANADOLU LİSESİ 2010
LİSANS HEMŞİRELİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2014
Yüksek Lisans Tezi

1. POSTPARTUM DÖNEMDEKİ ANNELERİN UYKU KALİTESİ İLE EMZİRME ÖZYETERLİLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Danışman: Dr. Duygu VEFİKULUÇAY YILMAZ, Mersin Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, .

Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 83
1. Aksu, A.; şeker, F.; Unur, K. Developments in Social Sciences, ISBN: 978-954-07-4343-1, St. Kliment Ohridski University Press, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 729 Sayfa, İngilizce, Sofia, Bulgaristan, 2017. 83
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 0

3. BULDUM, A.; ŞEKER, A.; AKSOY, A.; VEFİKULUÇAY YILMAZ, D., MERSİN’DE İLERİ YAŞ GEBELİKLER. 1. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU, 2018-11-01, 2018-11-03, MERSİN, Türkiye, . 0

2. ŞEKER, A.; AKSOY, A.; BULDUM, A.; VEFİKULUÇAY YILMAZ, D., Aile Merkezli Bakım Hizmetlerinde Hemşirelik. I. Uluslararası Mersin Sempozyumu, 2018-11-01, 2018-11-03, Mersin, Türkiye, 2018. 0

1. AKSOY, A.; BULDUM, A.; ŞEKER, A.; VEFİKULUÇAY YILMAZ, D., Kadının Üreme ve Cinsel Sağlığını Etkileyen Faktörler. I. Uluslararası Mersin Sempozyumu, 2018-11-01, 2018-11-03, Mersin, Türkiye, 2018. 0

Uluslararası - Özet - Sözlü 235

4. VEFİKULUÇAY YILMAZ, D.; AKSU, A.; KOPTUR, A.; GÜNER EMÜL, T.; AKSOY, A.; DEĞİRMENCİ, F., Düşük Öyküsü Olan Gebelerin Prenatal Bağlanma Düzeylerinin Belirlenmesi. 2. Uluslararası Gebelik Doğum ve Lohusalık Kongresi, 2017-12-01, 2017-12-03, Ankara, Türkiye, 2017. 75
Scientific_Meetings_004.pdf

3. VEFİKULUÇAY YILMAZ, D.; DEĞİRMENCİ, F.; AKSOY, A.; KOPTUR, A.; AKSU, A., Son Sınıf Lisans Öğrencilerıinin Homofobi Düzeylerı ve Bunu Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. 5. Uluslarası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 2017-11-05, 2017-12-08, Ankara, Türkiye, 2017. 50
http://www.ulusalhemsirelikkongresi2017.org/?p=davet

2. AKSOY, A.; AKSU, A.; VEFİKULUÇAY YILMAZ, D.; DEĞİRMENCİ, F.; UZEL, A., Üçüncü Trimesterdaki Gebelerin Prenatal Bağlanma ile Algıladıkları Sosyal Destek Düzeyleri Arasındaki İlişki. 5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 2017-11-05, 2017-11-08, Ankara, Türkiye, 2017. 80
http://www.ulusalhemsirelikkongresi2017.org/?p=davet

1. VEFİKULUÇAY YILMAZ, D.; GÜNER EMÜL, T.; UZEL, A.; DEĞİRMENCİ, F.; KOPTUR, A.; AKSU, A.; AKSOY, A., Determination Of Nursing Students' Sexual Myths in Turkey. 23rd Congress Of The World Association for Sexual Health, 2017-05-28, 2017-05-31, Prag, Çek Cumhuriyeti, 2017. 30
http://www.jsm.jsexmed.org/article/S1743-6095(17)30836-6/pdf

Uluslararası - Özet - Poster 100

2. Aksu, A.; Vefikuluçay Yılmaz, D., Postpartum dönemdeki annelerin yaşamında ayrılmaz iki unsur: uyku kalitesi ve emzirme öz yeterliliği . 2. Uluslararası Gebelik Doğum ve Lohusalık Kongresi, 2017-12-01, 2017-12-03, Ankara, Türkiye, 2017. 50
Scientific_Meetings_003.pdf

1. AKSU, A.; VEFİKULUÇAY YILMAZ, D., GÖÇ VE KADIN ÜREME SAĞLIĞI. 1. Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik Kongresi, 2017-05-11, 2017-05-14, Adana, Türkiye, 2017. 50
Scientific_Meetings_001.pdf

Ulusal - Yürütücü 100

1. POSTPARTUM DÖNEMDEKİ ANNELERİN UYKU KALİTESİ İLE EMZİRME ÖZ-YETERLİLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİ, BAP, Proje No: 2018-3-TP2-3076, 4000 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100