Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Prof. Dr. Ayşe Şahin
Özgeçmiş
:
Birim
:
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3610001 .
Dahili
:
15294 .
Faks
:
+90-324-3610056 .
Oluşturma
:
2015-11-19 11:46:47 .
Düzenleme
:
2018-12-26 16:11:39 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0
Researcher ID
Puan

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS İŞLETME ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 1989
YÜKSEK LİSANS İŞLETME SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 1996
DOKTORA İŞLETME SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2000
DOÇENTLİK PAZARLAMA ÜNİVERSİTELERARASI KURUL 2006
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
ENSTİTÜ KURULU ÜYESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-01-19 - 2018-01-19
ANABİLİM DALI BAŞKANI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-01-19 - 2018-01-19
ENSTİTÜ KURULU ÜYESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-01-19 - 2018-01-19
BÖLÜM BAŞKANI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2015-01-19 - 2018-01-19
ANABİLİM DALI BAŞKANI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-01-19 - 2018-01-19
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2015-01-19 - 2018-01-19
ETİK KURUL ÜYESİ ETİK ÜST KURULU 2013-10-11 - 2016-10-11
ETİK KURUL YEDEK ÜYESİ ETİK ÜST KURULU 2013-10-11 - 2016-10-11
MÜDÜR MÜDÜR SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2010-12-05 - 2013-04-28
BÖLÜM BAŞKANI BÖLÜM BAŞKANI MERSİN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2005-06-05 - 2005-08-21
DEKAN YARDIMCISI DEKAN YARDIMCISI MERSİN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2003-07-18 - 2005-01-20
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 1000
2015
1. Dölekoğlu, C.; şahin, A.; Giray, F. Kadınlarda Fonksiyonel Gıda Tüketimini Etkileyen Faktörler: Akdeniz İlleri Örneği. TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ, 2015, 21, 572-584. 1000 + 23
http://tarimbilimleri.agri.ankara.edu.tr/2015/21_4/12.makale.pdf


Alıntılanma Sayısı: 4
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 800
2017
4. Tor kadıoğlu, C.; şahin, A.; Doğrul, . Adolescent Influence on Famıly Purchasıng Decısıons: Research in Turkey. EURASIAN JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT, 2017, 5, 29-37. 200 + 0
10.15604/ejbm.2017.05.02.004

2011
3. şahin, A. Analyzing Factors that Drive Consumers to Purchase Counterfeits of Luxury Branded Products. THE JOURNAL OF AMERİCAN ACADEMY OF BUSİNESS, CAMBRİDGE, 2011, 17, 283-292. 200 + 11
http://www.jaabc.com/jaabcv17n1preview.html

2. şahin, A. Ethical Issues in E-Commerce on the Basis of Online Retailing. JOURNAL OF SOCİAL SCİENCES, 2011, 7, 190-198. 200 + 25
http://thescipub.com/PDF/jssp.2011.190.198.pdf

2008
1. Sahin, A. Marketing to Aging Population: Are Values Held by Senior American Consumers Similar to Turkish Consumers? . INNOVATİVE MARKETİNG, 2008, 4, 1-12. 200 + 0
http://businessperspectives.org/journals_free/im/2008/im_en_2008_01_Sahin.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 1400
2018
12. Tekeli, S. TÜKETİCİLERİN AKILLI TELEFON UYGULAMALARINI KULLANMA NİYETİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN KULLANIM TUTUMUNA VE NİYETİNE ETKİSİ . TOROS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2018, 5, 178-197. 0 + 0
http://dergipark.gov.tr/iisbf/issue/37674/425444

2017
11. şen, . Mersin’de Yasayan Tüketicilerin Balık Tüketim Tercihlerinin Demografik Faktörler Açısından Ele Alan Bir Arastırma. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ IKTİSADİ VE IDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ , 2017, 18, 33-46. 0 + 0
http://dergipark.gov.tr/akuiibfd/issue/29881/321935

10. Kadıoğlu, C. Hamile Kadınların Sosyal Medya Kullanımı ve Satın Alma Kararları ile İlişkisi:Mersin'de Bir Araştırma . SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ , 2017, 22, 981-991. 0 + 0
http://iibfdergi.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/352/files/yil-2017-cilt-22-sayi-4-yazi03-20112017.pdf

2014
9. özçiçek dölekoğlu, C. Mutfaktan Çöpe Ekmek: Tüketim ve Değerlendirme. AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ, 2014, 11, 249-263. 0 + 0
http:/http://www.akademikbakis.org/dergi//mutfaktan-cope-ekmek-tuketim-ve-degerlendirme201407.pdf/

2013
8. Atılgan, K. HOW PRICE MAVENS PERCEIVE VALUE OF PRODUCTS? A STUDY ON PERVAL SCALE. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2013, 14, 71-87. 0 + 0
http://https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxkZXVlaXNsZXRtZWZha3VsdGVzaWRlcmdpc2l8Z3g6NzhiNzhiZDFhN2U1ZjQwMQ

2012
7. şahin, A. Üniversite Öğrencilerinin Mobil Reklamlara Yönelik Tutumlarının İzinli Pazarlama Ekseninde İncelenmesi. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM VE EKONOMİ DERGİSİ, 2012, 19, 17-36. 200 + 22
www2.bayar.edu.tr/yonetimekonomi/dergi/pdf/C19S22012/17_36.pdf

2009
6. şahin, A. MERSİN’DE FAALİYET GÖSTEREN KÜÇÜK ve ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERİN YENİLİK FAALİYETLERİNİN ÖLÇÜLMESİ. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ DERGİSİ, 2009, 10, 259-271. 200 + 0
http://http://journal.dogus.edu.tr/index.php/duj/article/view/48

5. şahin, A. MERSİN’DE YAŞAYAN TÜKETİCİLERİN TÜKETİCİ HAKLARI KONUSUNDAKİ BİLİNÇ DÜZEYLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİ İNCELEYEN BİR ARAŞTIRMA. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2009, 9, 105-126. 200 + 23
https://earsiv.anadolu.edu.tr/xmlui/handle/11421/280

2005
4. şahin, A. TEKSTİL ve/veya KONFEKSİYON SEKTÖRLERİNDE FAALİYET GÖSTEREN KÜÇÜK ve ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERİN PAZARLAMA SORUNLARI ve ELEKTRONİK TİCARETTEN BEKLENTİLERİ -MERSİN ÖLÇEKLİ BİR UYGULAMA. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 20, 1-13. 200 + 0
http:/http://dergi.iibf.deu.edu.tr/index.php/cilt1-sayi1/article/view/175/pdf_157/

3. şahin, A. Beslenme Kültüründeki Farklılıkların Bayan Tüketicilerin Gıda Ürünleri Satın Alma Davranışları Üzerindeki Etkileri . GAZİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 7, 53-70. 200 + 23
http://iibfdergisi.gazi.edu.tr/index.php/iibfdergisi/article/view/210/200

2003
2. şahin, A. İşletmeden-İşletmeye Elektronik Ticaretin Geliştirilmesinde ilişkisel Pazarlamanın Rolü:Güven Odaklı Bir Analiz. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM VE EKONOMİ DERGİSİ, 2003, 10, 21-30. 200 + 29
http://www2.bayar.edu.tr/yonetimekonomi/dergi/pdf/C10S22003/as.pdf

2001
1. şahin, A. GELECEĞİ GÖRMEK: PAZARLAMA ARAŞTIRMASININ GÜCÜ. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2001, 6, 173-181. 200 + 0
httphttp://edergi.sdu.edu.tr/index.php/iibfd/article/viewFile/2452/2197://

Ulusal - Diğer Kitap Yazma 8250
1. şahin, A. Müşteri Odaklı Pazarlama Yöntemleri, ISBN: 10-9752953271 , Beta Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 220 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2004. 500
http://www.betayayincilik.com
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 8250
1. şahin, A. Stratejik Küresel Pazarlama, ISBN: 978-605-4160-30-0, Eflatun Yayınevi, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 5000, 591 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2009. 4250
http://www.eflatunyayinevi.com/
2. şahin, A. Pazarlama Stratejileri, ISBN: 978-605-377-011-4, Beta Yayınevi, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 5000, 351 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2009. 3500
http://betayayincilik.com
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 800

4. Özüm ÖZLER HAZIR, KADIN TÜKETİCİLERİN KOZMETİK ÜRÜNLERE YÖNELİK AKILCI, HAZCI, PLANSIZ VE İÇGÜDÜSEL SATIN ALMA DAVRANISLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

3. Tuğba Ener, Küresel Lojistik Performans İndeksi:Mersin'de Faaliyet Gösteren Lojistik Firmalarının Sektörel Performanslarının İncelenmesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
http://www.mersin.edu.tr

2. Özgür Durmaz, Teknoparkların Bir Kentin Ekonomik ve Sosyal Dönüşümü Üzerindeki Olası Etkileri: Mersin Örneği, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
http://www.mersin.edu.tr

1. Cansu Tor Kadıoğlu , Aile Satın Alma Kararında Ergenlerin Etkisi:Mersin Kentinde Yapılan Bir Araştırma , Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 35
1. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2017 : 1 ] . 1
2. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ , [ 2008 : 2 ] [ 2008 : 1 ] [ 2009 : 1 ] . 4
3. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM VE EKONOMİ DERGİSİ , [ 2010 : 1 ] [ 2011 : 1 ] [ 2012 : 3 ] [ 2013 : 2 ] [ 2014 : 1 ] [ 2015 : 2 ] [ 2016 : 1 ] [ 0 : 0 ] . 11
4. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ DERGİSİ , [ 2008 : 1 ] [ 2009 : 2 ] [ 2010 : 1 ] [ 2012 : 1 ] . 5
5. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2017 : 2 ] . 2
6. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ , [ 2010 : 2 ] [ 2009 : 3 ] [ 2011 : 2 ] [ 2012 : 2 ] [ 2014 : 3 ] . 12
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ÇEK330 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yö İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Bahar ÇEK330 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yö İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Bahar İŞL374 Müşteri İlişkileri Yönetimi İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Güz ISL471 Pazarlama Araştırması İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Güz Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Güz İŞL 543 İleri Pazarlama Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz İŞL 543 İleri Pazarlama Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) (... 3-0-3
Güz İŞL 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 4-0-4
Güz İŞL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 4-0-4
Güz E İŞL 545 Müşteri İlişkileri Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) (... 3-0-3
Güz SOBE 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Güz PMBA 571 Stratejik Pazarlama Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) (... 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ISL384 Araştırma Yöntem ve Teknikleri İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Bahar İŞL374 Müşteri İlişkileri Yönetimi İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Bahar İŞL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar İŞL 606 Tüketici Davranışı Teorisi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Doktora ) 3-0-3
Bahar SOBE 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar E İŞL 546 Tüketici Davranışları Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) (... 3-0-3
Bahar İŞL 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 4-0-4
Güz ISL471 Pazarlama Araştırması İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Güz İŞL 543 İleri Pazarlama Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz SOBE 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Güz PMBA 571 Stratejik Pazarlama Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) (... 4-0-4
Güz Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Güz İŞL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 4-0-4
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz İŞL 543 İleri Pazarlama Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) (... 3-0-3
Güz E İŞL 545 Müşteri İlişkileri Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) (... 3-0-3
Güz E İŞL 547 Uluslararası Pazarlama Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) (... 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İŞL374 Müşteri İlişkileri Yönetimi İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Bahar SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Bahar E İŞL 546 Tüketici Davranışları Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) (... 3-0-3
Bahar İŞL 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar İŞL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar İŞL 606 Tüketici Davranışı Teorisi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Doktora ) 3-0-3
Bahar SOBE 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Güz ISL471 Pazarlama Araştırması İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz SOBE 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Güz İŞL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 4-0-4
Güz İŞL 543 İleri Pazarlama Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) (... 3-0-3
Güz Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Güz İŞL 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 4-0-4
Güz İŞL 543 İleri Pazarlama Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ISL384 Araştırma Yöntem ve Teknikleri İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Bahar İŞL374 Müşteri İlişkileri Yönetimi İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Bahar İŞL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar PMBA 590 Uluslararası Ticarette Güncel Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) (... 4-0-4
Bahar İŞL 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Bahar SOBE 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Bahar TEZ Tez Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar E İŞL 544 Stratejik Pazarlama Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) (... 3-0-3
Güz ISL471 Pazarlama Araştırması İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Güz ISL471 Pazarlama Araştırması İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Güz İŞL 543 İleri Pazarlama Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Güz İŞL 707 Tedarik Zinciri ve Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Güz E-İŞL 545 Müşteri İlişkileri Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İŞL374 Müşteri İlişkileri Yönetimi İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Bahar ISL384 Araştırma Yöntem ve Teknikleri İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Bahar ISL372 Pazarlama Yönetimi İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Bahar İŞL272 Pazarlama Yönetimi İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Bahar E-İŞL 544 Stratejik Pazarlama Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Bahar E-İŞL-546 Tüketici Davranışları Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Bahar İŞL 606 Tüketici Davranışı Teorisi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Güz ÇEK319 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yö İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 2-1-2
Güz ISL471 Pazarlama Araştırması İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Güz İŞL373 Satış Yönetimi İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Güz İŞL 543 İleri Pazarlama Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Güz E-İŞL 541 Modern Pazarlama Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Güz İŞL 543 İleri Pazarlama Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Güz İŞL-543 İleri Pazarlama Fen Bilimleri Enstitüsü DIŞARIDAN 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İŞL272 Pazarlama Yönetimi İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Bahar İŞL374 Müşteri İlişkileri Yönetimi İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Bahar ISL372 Pazarlama Yönetimi İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Bahar ISL384 Araştırma Yöntem ve Teknikleri İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Bahar PMBA 590 Uluslararası Ticarette Güncel Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 4-0-4
Bahar İŞL 606 Tüketici Davranışı Teorisi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Bahar İŞL 542 Tüketici Davranışları Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Bahar E-İŞL-546 Tüketici Davranışları Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Güz ISL471 Pazarlama Araştırması İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Güz İŞL373 Satış Yönetimi İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Güz ÇEK319 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yö İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 2-1-2
Güz E-İŞL 541 Modern Pazarlama Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Güz İŞL 543 İleri Pazarlama Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Güz İŞL 543 İleri Pazarlama Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Güz İŞL 541 Modern Pazarlama Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ISL372 Pazarlama Yönetimi İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Bahar İŞL272 Pazarlama Yönetimi İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Bahar İŞL374 Müşteri İlişkileri Yönetimi İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Bahar ISL384 Araştırma Yöntem ve Teknikleri İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Bahar İŞL 542 Tüketici Davranışları Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Bahar E-İŞL-546 Tüketici Davranışları Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Bahar İŞL 606 Tüketici Davranışı Teorisi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Güz ISL471 Pazarlama Araştırması İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 1-0-1
Güz İŞL-543 İleri Pazarlama Fen Bilimleri Enstitüsü DIŞARIDAN 3-0-3
Güz E-İŞL 541 Modern Pazarlama Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Güz İŞL 541 Modern Pazarlama Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Güz İŞL 543 İleri Pazarlama Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Güz İŞL 543 İleri Pazarlama Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ISL384 Araştırma Yöntem ve Teknikleri İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Bahar İŞL272 Pazarlama Yönetimi İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Bahar ISL372 Pazarlama Yönetimi İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Bahar İŞL 606 Tüketici Davranışı Teorisi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Bahar İŞL 542 Tüketici Davranışları Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Güz ISL471 Pazarlama Araştırması İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Güz İŞL 543 İleri Pazarlama Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Güz İŞL 541 Modern Pazarlama Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Güz İŞL 543 İleri Pazarlama Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Güz E-İŞL 541 Modern Pazarlama Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ISL384 Araştırma Yöntem ve Teknikleri İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Bahar ISL372 Pazarlama Yönetimi İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Güz ISL471 Pazarlama Araştırması İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3