Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doç. Dr. Arzu Uysal
Özgeçmiş
:
Birim
:
Eğitim Fakültesi / Resim - İş Eğitimi Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Gse Bölümü Resim-Iş Eğitimi Anabilim Dalı 33000 Mersin .
Telefon
:
+90-- .
Oluşturma
:
2015-07-05 12:21:56 .
Düzenleme
:
2018-12-05 19:15:31 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS RESİM-İŞ EĞİTİMİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 1998
YÜKSEK LİSANS RESİM ANASANAT DALI MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2002
DOKTORA RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2009
Doktora Tezi

1. Çağdaş görsel kültürde resimsel imge ve sanat eğitiminde yeni imge düzenleri Danışman: Dr. Emine HALIÇINARLI, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye, 2009.

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp">https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Yüksek Lisans Tezi

1. Kişisel yaratım süreci içerisinde figür ve nesneden hareketle biçim, renk ve kompozisyon üzerine denemeler Danışman: Dr. Ayşe SAĞLAM, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Resim Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, 2002.

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp">https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
BÖLÜM BAŞKANI EĞİTİM FAKÜLTESİ 2018-11-27 - 2021-11-27
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2018-11-27 - 2021-11-27
ANABİLİM DALI BAŞKANI EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2018-11-27 - 2021-11-27
ENSTİTÜ KURULU ÜYESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2018-11-27 - 2021-11-27
BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU ÜYESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2018-09-18 - 2020-09-18
ANABİLİM DALI BAŞKANI EĞİTİM FAKÜLTESİ 2016-09-19 - 2019-09-19
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 800
2018
4. Uysal, A. İmgelerin Dili: Sanatın Tarihini Değiştiren İmgeler- Pisuvar Ve Coca-Cola Şişesi. JOURNAL OF TURKİSH STUDİES, 2018, 13, 669-683. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.13351

Publications_014.pdf

2015
3. Uysal, E.; Demir, S.; Uysal, A. BEDEN VE RUH AYRIMINI KORKUYLA BÜTÜNLEYEN ORGANİK TEMSİLLER: FRANCIS BACON. INTERNATİONAL REFEREED JOURNAL OF ARCHİTECTURE AND DESİGN, 2015, 5, 1-18. 200 + 0
http://www.mtddergisi.com/dergi//beden-ve-ruh-ayrimini-korkuyla-butunleyen-organik-temsiller-francis-bacon201506.pdf

Publications_008.pdf

2. Uysal, E.; Uysal, A. SANAT EGİTİMİ İÇERİSİNDE GÖRSEL SANAT KÜLTÜRÜ ÖGRENME ALANININ ETKİLİGİ. ASOS JOURNAL, 2015, 21, 105-123. 200 + 0
2011
1. Uysal, A. GÖRSEL KÜLTÜRÜN VE SOSYO-KÜLTÜREL OLGULARIN ÖĞRENCİ RESİMLERİNDEKİ İMGELERE ETKİLERİ. AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ, 2011, 24, 1-20. 200 + 14
http://www.akademikbakis.org/eskisite/24/01.pdf

Publications_001.pdf

Uluslararası - Alan endexleri 0
2018
1. Uysal, A.; Uysal, E. Travma, Korku, Edişe, Aşk ve Ölüm Kavramlarının Kadın İmgesinde Dışavurumu: Willem De Kooning. THE JOURNAL OF ACADEMİC SOCİAL SCİENCE STUDİES, 2018, 8, 271-280. 0 + 0
10.9761/JASSS7859

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 1000
2012
5. Uysal, A. İrfan Önürmen Resimlerinde Ör'tül'ü Gerçekler. YEDİ-SANAT, TASARIM VE BİLİM DERGİSİ, 2012, 8, 11-15. 200 + 0
http://gsf.deu.edu.tr/gsf/dosya/yedi8.pdf

Publications_009.pdf

2010
4. Uysal, A. Görüntü Üreten Teknolojiler Bağlamında Öğrenci Resimlerindeki İmgelerin Değişim Süreci. YEDİ-DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2010, 4, 29-38. 200 + 5
http://gsf.deu.edu.tr/gsf/dosya/yedi4.pdf

Publications_004.pdf

2009
3. Uysal, A. Yüzün Ötesi-Portre Kurmak Üzerine.... GAZİ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ SANAT VE TASARIM DERGİSİ,, 2009, 4, 107-122. 200 + 0
http://www.sanatvetasarim.gazi.edu.tr/web/makaleler/4_arzu.pdf

Publications_003.pdf

2005
2. Uysal, A. İlköğretimde Verilen Sanat Eğitimi Derslerinin Yaratıcılığa Etkileri. KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 6, 41-47. 200 + 28
http://kefad.ahievran.edu.tr/archieve/pdfler/Cilt6Sayi1/JKEF_6_1_2005_41_47.pdf

Publications_002.pdf

1. Halıçınarlı, E.; Uysal, A. Üsluplaşma Yolunda Kopyanın Kullanımı-Egon Schiele ve Van Gogh.. SANAT YAZILARI, 2005, 12, 29-40. 200 + 0
Publications_011.pdf

Ulusal - Diğer 800
2018
8. Uysal, A. YÜKSEK RÖNESANS ESTETİĞİNİN İLK GERÇEK ÖRNEĞİ: SON AKŞAM YEMEĞİ (THE LAST SUPPER). KAFKAOKUR, 2018, 34, 20-23. 100 + 0
7. Uysal, A. GÖSTERİLENİN GİZİNDE: LEONARDO DA VİNCİ’NİN “KAKIMLI KADIN” PORTRESİ. KAFKAOKUR, 2018, 34, 12-15. 100 + 0
6. Uysal, A. Psikopatolojik Bir Yaşamın Ürettiği Sanat: Frida Kahlo Resminde Aşk, Acı, Tutku ve Travma. KAFKAOKUR, 2018, Özel Sayı, ---. 100 + 0
5. Uysal, A. Kurmaca Ve Gerçek Düzenin Acıyla Beslediği Sanatçı: Frida Kahlo. KAFKAOKUR, 2018, Özel Sayı, ---. 100 + 0
2008
4. Uysal, A. XX. Yüzyılda Yabancılaşma Ve Sanat. BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2008, 24, 48-53. 100 + 0
http://befjournal.com.tr/index.php/dergi/article/view/260/226

Publications_005.pdf

2007
3. Uysal, A. Resme Dair Bir Görü/Anlam Denemesi. RH+ SANART DERGİSİ, 2007, 40, 40-44. 100 + 0
Publications_010.pdf

2. Uysal, A. ARAŞTIRICI SANAT ELEŞTİRİSİ YÖNTEMİNE GÖRE MAX BECKMANN'IN" GECE" ADLI ESERİNİN ANALİZİ. TÜRK EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ, 2007, 5, 701-715. 100 + 0
http://www.tebd.gazi.edu.tr/index.php/tebd/article/viewFile/189/175

Publications_007.pdf

2006
1. Uysal, A. SANATÇININ KİMLİK ARAYIŞI. BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ DEGİSİ, 2006, 19, 116-119. 100 + 0
http://befjournal.com.tr/index.php/dergi/article/view/135/pdf_70

Publications_006.pdf

Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 800

4. UYSAL, A., Sanatın Yeni Mecrası: Sosyal Medyaya Türkiye'den Eleştirel Bir Bakış. Uluslararası Güzel Sanatlar Sempozyumu İfas, 2015-11-12, 2015-11-13, Konya, Türkiye, 2015. 200
http://www.ifas.selcuk.edu.tr/assets/tr_ifas_bildiri_kitabi_21.11.16.pdf

3. UYSAL, A., Medyanın Ürettiği İmgelerle Önemini Yitiren Olgular ve Bunların Sanat Yapıtında Sorgulanma Süreci. Uluslararası Sanat Sempozyumu, 2011-10-17, 2011-10-21, Ankara, Türkiye, 2011. 200
Scientific_Meetings_001.pdf

2. UYSAL, A.; UYSAL, E., Kimliğin Dönüşümü Ya Da Öznenin Muğlaklığı. Sanatta Kimlik ve Etkileşim Uluslararası Sempozyumu, 2010-05-10, 2010-05-13, İstanbul, Türkiye, 2010. 200
Scientific_Meetings_002.pdf

1. UYSAL, A.; DEMİR, R., Duygusal Zeka ve Yaratıcılık Sürecinde İki Kavram: Bilinç-İçe Yönelim. Uluslararası Duygusal Zeka ve İletişim Sempozyumu, 2007-05-07, 2007-05-09, İzmir, Türkiye, 2007. 200
Scientific_Meetings_003.pdf

Uluslararası - Özet - Sözlü 200

2. UYSAL, A., Usage of Sewing Techniques As a Tool for Expression in Todays Painting. ASBBS PROCEEDINGS OF THE 19TH ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE, 2016-05-27, 2016-05-29, Venedik, İtalya, 2016. 100
http://www.asbbs.org

1. UYSAL, E.; UYSAL, A., Sanat Eğitimi İçerisinde Görsel Sanat Kültürü Öğrenme Alanının Etkiliği. Uluslararası Konferans-Eğitimde Yeni Açılımlar, 2015-06-09, 2015-06-12, Barselona, İspanya, 2015. 100

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 400

4. UYSAL, A., Desen Defteri. Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Desen Çalıştayı, 2014-05-06, 2014-05-08, Gaziantep, Türkiye, 2014. 100

3. UYSAL, A., Gelişen Teknolojiler Odağında Değişen-Dönüşen Sanat-Sanat Eğitimi Üzerine Bir Değerlendirme. 1. Sanat ve Tasarım Eğitim Sempozyumu “dün bugün gelecek”, 2011-04-27, 2011-04-29, Ankara, Türkiye, 2011. 100
http://gsf.baskent.edu.tr/duyuru/SEMPOZYUM_KITAP.pdf

2. UYSAL, A.; UYSAL, E., Yazılı-Görsel Basın Odağında Sanat ve Sanatçı Üzerine Eleştirel Bir Bakış. III. Ulusal Sanat Eğitimi Sempozyumu-Sanat Eğitimi ve Şiddet, 2007-11-19, 2007-11-21, Ankara, Türkiye, 2007. 100
Scientific_Meetings_005.pdf

1. HALIÇINARLI, E.; UYSAL, A., Yeni İlköğretim Programı ve Görsel Sanatlar Eğitimi Dersinin Konumu. Avrupa Birliği İle Bütünleşme Sürecinde İlköğretim Eğitimi Sempozyumu, 2006-04-15, 2006-04-15, İzmir, Türkiye, 2006. 100
Scientific_Meetings_004.pdf

Ulusal - Danışman (Yürütücü Tüzel Kişi) 100

2. "Tarih ve Sosyal Bilgiler Öğretmenlerine Yönelik Müze ve Tarihi Mekanlar İle Eğitim, TÜBİTAK, Proje No: 2229, 0 TL, Danışman (Yürütücü Tüzel Kişi), 2011,Tamamlandı. 50

1. "Yapıyorum Öğreniyorum Yaz Bilim Okulu” , TÜBİTAK, Proje No: 4004, 0 TL, Danışman (Yürütücü Tüzel Kişi), 2011,Tamamlandı. 50

Uluslararası
1. III. Intercontinental Biennial of Small Graphics/Inter-Art, Bianeler,Trianeller, Aiud/Romanya, Fundatia Inter-Art Foundation, 2010-09-24-2010-09-26, 3, Aiud, Romanya
2. 2. International EMI Entrepreneurship Social Sciences Congress Exhibition, Uluslararası Sergiler, Kapadokya/Nevşehir, Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi, Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi, Nişantaşı Üniversitesi, Dilkur Akademi, 2018-11-09-2018-11-11, 3, Nevşehir, Türkiye
3. "Art, Design and Art Education: Methots and Experiences of Creativity Development" konulu bilim konferansı kapsamında karma sergi, Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler, Kauno , Kauno Kolegıja, 2013-11-22-2013-11-26, 3, Kauno , Litvanya
4. International Mail Art Project-"Children's Rights", Uluslararası Sergiler, İstanbul, Şinasi Güneş, 2018-03-30-2018-03-30, 3, İstanbul, Türkiye
5. International Mail Art Project-"Essence of Universe", Uluslararası Sergiler, İstanbul, Şinasi Güneş , 2018-03-30-2018-03-30, 3, İstanbul, Türkiye
6. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu, Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler, Nevşehir, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2017-09-21-2017-09-23, 3, Nevşehir, Türkiye
7. Uluslararası Erdemli Sempozyumu, Kamu Kuruluşlarınca Düzenlenen Sergiler, Erdemli Belediyesi Sergi Salonu, Erdemli Belediyesi ve Mersin Üniversitesi, 2018-04-19-2018-04-21, 3, Mersin, Türkiye
8. I. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu Karma Resim Sergisi, Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler, Fırat Üniversitesi , Fırat Üniversitesi , 2016-10-13-2016-10-15, 3, Elazığ, Türkiye
9. 7. Uluslararası EgeArt Sanat Günleri "Ruhun Penceresinden Yansımalar" adlı Karma Sergi, Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler, DEÜ Buca Eğitim Fakültesi Galeri Eylül, Ege Üniversitesi, 2017-12-04-2017-12-11, 3, İzmir, Türkiye
10. 4.Yöresel Ürünler Sempozyumu ve Uluslararası Kültür Sanat Etkinlikleri , Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler, Akdeniz Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2016-11-03-2016-11-05, 3, Antalya, Türkiye
11. International Exhibition of Mini Prints-Tetova, Bianeler,Trianeller, Tetova, Tetova Müzesi, 2008-03-26-2008-03-28, 3, Tetova, Makedonya
12. International The World Gallery of Drawings Skopje, Uluslararası Sergiler, Skopje, Osten Gallery, 2009-12-10-2009-01-10, 3, Skopje, Makedonya
13. II. Uluslararası Görsel Sanatlar Buluşması İzmir Bienali, Bianeler,Trianeller, İzmir Devlet Resim Heykel Müzesi , Bedri Karayağmurlar, 2007-11-13-2007-11-24, 3, İzmir, Türkiye
14. IX. International Mail Art Exhibition/People&Culture, Uluslararası Sergiler, Aiud, History Museum of Aiud, 2007-08-11-2007-08-30, 3, Aiud, Romanya
15. Buca Eğitim Fakültesi I. Uluslararası Görsel Sanatlar Buluşması/Dışarıdakiler, Uluslararası Sergiler, Buca Eğitim Fakültesi, Bedri Karayağmurlar, 2005-09-15-2005-09-30, 3, İzmir, Türkiye
16. I. Uluslararası Türk-Grameen Mikrokredi Sanat Bienali-Dünyadaki Yoksullukla Mücadele, Bianeler,Trianeller, Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi Arif Hikmet Koyunoğlu Sergi Salonu, Kültür ve Turizm Bakanlığı/TİSVA, 2005-11-21-2005-11-28, 3, Ankara, Türkiye
17. 15th International Triennial of Small Graphic Forms Poland-Łódź 2014, Bianeler,Trianeller, Łódź Villa Gallery, Miejska Galeria Sztuki , 2014-06-12-2014-09-28, 3, Łódź, Polonya
18. V.Balaton Szalon-Uluslararası Küçük Formatlı Sanat Eserleri Bienali, Bianeler,Trianeller, Vonyarcvashegy, Vonyarcvashegy Kültür Enstitüsü ve Kütüphanesi, 2016-04-17-2016-04-30, 3, Vonyarcvashegy, Macaristan
19. 68 Sanatçı 68 Eser, Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler, Aksaray Üniversitesi Konferans Salonu Sergi Alanı, Aksaray Üniversitesi GETSAM, 2018-04-16-2018-04-20, 3, Aksaray, Türkiye
20. Trakya Üniversitesi II. Uluslararası Posta Sanatı Yarışması, Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler, Trakya Üniversitesi, Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, 2018-03-05-2018-03-05, 3, Edirne, Türkiye
21. Intercontinental Biennial of Small Graphics, Bianeler,Trianeller, Aiud, Aiud Müzesi, 2006-06-26-2006-06-29, 3, Aiud, Romanya
Ulusal
1. Muğlak Sınırlar, Bireysel /kişisel/sergiler, Mersin Devlet Resim Heykel Müzesi Sergi Salonu, Arzu UYSAL, 2011-01-09-2011-01-20, 3, Mersin, Türkiye
2. Yüzler, Bireysel /kişisel/sergiler, Türkiye İş Bankası İş Sanat Galerisi, Arzu UYSAL, 2006-12-05-2006-12-23, 3, İzmir, Türkiye
3. Tekinsiz İzlekler, Bireysel /kişisel/sergiler, Aksaray Üniversitesi Sosyal Tesisler Sergi Salonu, Arzu UYSAL, 2011-05-15-2011-05-20, 3, Aksaray, Türkiye
4. -İm, Kamu Kuruluşlarınca Düzenlenen Sergiler, İzmir Devlet Resim Heykel Müzesi Sergi Salonu, Grup Arbede, 2008-02-12-2008-02-18, 3, İzmir, Türkiye
5. Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Desen Çalıştayı-Desen Uygulama-Davetli Sanatçı, Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler, Gaziantep Üniversitesi Sergi Salonu, Gaziantep Üniversitesi, 2014-05-06-2014-05-08, 3, Gaziantep, Türkiye
6. 100. Yılında Çanakkale Ruhu, Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler, Antalya, Akdeniz Üniversitesi GSF, 2015-03-18-2015-03-27, 3, Antalya, Türkiye
7. "Birlikte Çeşitlilik Sergisi", Özel Kuruluşlarca Düzenlenen Sergiler, İstanbul, Pineloart Gallery, 2017-03-18-2017-05-01, 18.00, İstanbul, Türkiye
8. Kadın Sanatçılar, Özel Kuruluşlarca Düzenlenen Sergiler, İzmir Devlet Resim Heykel Müzesi, İzmir Devlet Resim Heykel Müzesi, 2005-03-08-2005-03-17, 3, İzmir, Türkiye
9. -mış gibi, Bireysel /kişisel/sergiler, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Mersin Güzel Sanatlar Galerisi, 2016-04-11-2016-04-16, -, Mersin, Türkiye
10. Bir İzmir Durağı, Özel Kuruluşlarca Düzenlenen Sergiler, TMMOB Makine Mühendisleri Odası Denizli Şubesi Sergi Salonu, TMMOB Makine Mühendisleri Odası, 2011-12-07-2011-12-25, 3, İzmir, Türkiye
11. Arzu UYSAL ve Atölyesi Resim Sergisi, Karma Sergi, Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sergi Alanı, Arzu UYSAL ve Atölye Öğrencileri, 2016-05-13-2016-05-20, -, Aksaray, Türkiye
12. Yeni Aralık "New Space" Proje Sergisi, SERGİLER/Özel kuruluşlarca düzenlenen sergiler /, Ankara, Galeri Soyut, 2016-12-16-2016-12-31, -, Ankara, Türkiye
13. Arzu GÜLDALI UYSAL ve Atölyesi Resim Sergisi, Karma Sergiler, Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi B Blok Sergi Alanı, Arzu UYSAL, 2016-05-09-2018-06-13, 3, Aksaray, Türkiye
14. Kadın Sanatçılar, Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sütçü İmam Üniversitesi GSF, 2015-03-09-2015-03-20, 3, Maraş, Türkiye
15. Eşit-siz, Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler, İstanbul Altınbaş Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi ve TOKAMER, 2018-03-08-2018-03-08, 3, İstanbul, Türkiye
16. Up7Down, Bireysel /kişisel/sergiler, İzmir Yolo Art Galerisi, Arzu UYSAL, 2018-05-28-2018-06-11, 3, İzmir, Türkiye
17. Entrika, Bireysel /kişisel/sergiler, Antakya Primemall Sanat Galerisi, Arzu UYSAL, 2015-10-16-2015-10-31, 3, Antakya, Türkiye
18. Tema(s)sız, Özel Kuruluşlarca Düzenlenen Sergiler, Galeri İlayda, Galeri İlayda, 2012-03-07-2012-03-31, 3, İstanbul, Türkiye
19. Tema(s)sız 2, Özel Kuruluşlarca Düzenlenen Sergiler, Galeri İlayda, Galeri İlayda, 2012-07-11-2012-07-31, 3, İstanbul, Türkiye
20. Kadın Akademisyenler Resim Sergisi, Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler, Kerim Kara Sergi Salonu, Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, 2012-03-08-2012-03-14, 3, Safranbolu, Türkiye
21. distant-ırak, Kamu Kuruluşlarınca Düzenlenen Sergiler, Konak Belediyesi Alsancak Kültür Merkezi Sanat Galerisi, Konak Belediyesi, 2009-01-26-2009-02-04, 3, İzmir, Türkiye
22. "Çok Kültürlü Kimlik: Kültürel Miras, Sanat, İmge", Özel Kuruluşlarca Düzenlenen Sergiler, Ankara Çağdaş Sanatlar Merkezi Sergi Salonu, Türk-İngiliz Kültür Derneği, 2005-03-22-2005-04-05, 3, Ankara, Türkiye
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3