Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doç. Dr. Arzu Uysal
Özgeçmiş
:
Birim
:
Eğitim Fakültesi / Resim - İş Eğitimi Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Gse Bölümü Resim-Iş Eğitimi Anabilim Dalı 33000 Mersin .
Telefon
:
+90-- .
Oluşturma
:
2015-07-05 12:21:56 .
Düzenleme
:
2018-09-18 13:30:43 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS RESİM-İŞ EĞİTİMİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 1998
YÜKSEK LİSANS RESİM ANASANAT DALI MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2002
DOKTORA RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2009
Doktora Tezi

1. Çağdaş görsel kültürde resimsel imge ve sanat eğitiminde yeni imge düzenleri Danışman: Dr. Emine HALIÇINARLI, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye, 2009.

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp">https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Yüksek Lisans Tezi

1. Kişisel yaratım süreci içerisinde figür ve nesneden hareketle biçim, renk ve kompozisyon üzerine denemeler Danışman: Dr. Ayşe SAĞLAM, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Resim Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, 2002.

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp">https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 800
2018
4. Uysal, A. İmgelerin Dili: Sanatın Tarihini Değiştiren İmgeler- Pisuvar Ve Coca-Cola Şişesi. JOURNAL OF TURKİSH STUDİES, 2018, 13, 669-683. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.13351

Publications_014.pdf

2015
3. Uysal, E.; Uysal, A. SANAT EGİTİMİ İÇERİSİNDE GÖRSEL SANAT KÜLTÜRÜ ÖGRENME ALANININ ETKİLİGİ. ASOS JOURNAL, 2015, 21, 105-123. 200 + 0
2. Uysal, E.; Demir, S.; Uysal, A. BEDEN VE RUH AYRIMINI KORKUYLA BÜTÜNLEYEN ORGANİK TEMSİLLER: FRANCIS BACON. INTERNATİONAL REFEREED JOURNAL OF ARCHİTECTURE AND DESİGN, 2015, 5, 1-18. 200 + 0
http://www.mtddergisi.com/dergi//beden-ve-ruh-ayrimini-korkuyla-butunleyen-organik-temsiller-francis-bacon201506.pdf

Publications_008.pdf

2011
1. Uysal, A. GÖRSEL KÜLTÜRÜN VE SOSYO-KÜLTÜREL OLGULARIN ÖĞRENCİ RESİMLERİNDEKİ İMGELERE ETKİLERİ. AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ, 2011, 24, 1-20. 200 + 14
http://www.akademikbakis.org/eskisite/24/01.pdf

Publications_001.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 1000
2012
5. Uysal, A. İrfan Önürmen Resimlerinde Ör'tül'ü Gerçekler. YEDİ-SANAT, TASARIM VE BİLİM DERGİSİ, 2012, 8, 11-15. 200 + 0
http://gsf.deu.edu.tr/gsf/dosya/yedi8.pdf

Publications_009.pdf

2010
4. Uysal, A. Görüntü Üreten Teknolojiler Bağlamında Öğrenci Resimlerindeki İmgelerin Değişim Süreci. YEDİ-DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2010, 4, 29-38. 200 + 5
http://gsf.deu.edu.tr/gsf/dosya/yedi4.pdf

Publications_004.pdf

2009
3. Uysal, A. Yüzün Ötesi-Portre Kurmak Üzerine.... GAZİ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ SANAT VE TASARIM DERGİSİ,, 2009, 4, 107-122. 200 + 0
http://www.sanatvetasarim.gazi.edu.tr/web/makaleler/4_arzu.pdf

Publications_003.pdf

2005
2. Halıçınarlı, E.; Uysal, A. Üsluplaşma Yolunda Kopyanın Kullanımı-Egon Schiele ve Van Gogh.. SANAT YAZILARI, 2005, 12, 29-40. 200 + 0
Publications_011.pdf

1. Uysal, A. İlköğretimde Verilen Sanat Eğitimi Derslerinin Yaratıcılığa Etkileri. KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 6, 41-47. 200 + 28
http://kefad.ahievran.edu.tr/archieve/pdfler/Cilt6Sayi1/JKEF_6_1_2005_41_47.pdf

Publications_002.pdf

Ulusal - Diğer 500
2018
6. Uysal, A. Kurmaca Ve Gerçek Düzenin Acıyla Beslediği Sanatçı: Frida Kahlo. KAFKAOKUR, 2018, 32, ---. 50 + 0
5. Uysal, A. Psikopatolojik Bir Yaşamın Ürettiği Sanat: Frida Kahlo Resminde Aşk, Acı, Tutku ve Travma. KAFKAOKUR, 2018, 32, ---. 50 + 0
2008
4. Uysal, A. XX. Yüzyılda Yabancılaşma Ve Sanat. BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2008, 24, 48-53. 100 + 0
http://befjournal.com.tr/index.php/dergi/article/view/260/226

Publications_005.pdf

2007
3. Uysal, A. Resme Dair Bir Görü/Anlam Denemesi. RH+ SANART DERGİSİ, 2007, 40, 40-44. 100 + 0
Publications_010.pdf

2. Uysal, A. ARAŞTIRICI SANAT ELEŞTİRİSİ YÖNTEMİNE GÖRE MAX BECKMANN'IN" GECE" ADLI ESERİNİN ANALİZİ. TÜRK EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ, 2007, 5, 701-715. 100 + 0
http://www.tebd.gazi.edu.tr/index.php/tebd/article/viewFile/189/175

Publications_007.pdf

2006
1. Uysal, A. SANATÇININ KİMLİK ARAYIŞI. BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ DEGİSİ, 2006, 19, 116-119. 100 + 0
http://befjournal.com.tr/index.php/dergi/article/view/135/pdf_70

Publications_006.pdf

Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 800

4. UYSAL, A., Sanatın Yeni Mecrası: Sosyal Medyaya Türkiye'den Eleştirel Bir Bakış. Uluslararası Güzel Sanatlar Sempozyumu İfas, 2015-11-12, 2015-11-13, Konya, Türkiye, 2015. 200
http://www.ifas.selcuk.edu.tr/assets/tr_ifas_bildiri_kitabi_21.11.16.pdf

3. UYSAL, A., Medyanın Ürettiği İmgelerle Önemini Yitiren Olgular ve Bunların Sanat Yapıtında Sorgulanma Süreci. Uluslararası Sanat Sempozyumu, 2011-10-17, 2011-10-21, Ankara, Türkiye, 2011. 200
Scientific_Meetings_001.pdf

2. UYSAL, A.; UYSAL, E., Kimliğin Dönüşümü Ya Da Öznenin Muğlaklığı. Sanatta Kimlik ve Etkileşim Uluslararası Sempozyumu, 2010-05-10, 2010-05-13, İstanbul, Türkiye, 2010. 200
Scientific_Meetings_002.pdf

1. UYSAL, A.; DEMİR, R., Duygusal Zeka ve Yaratıcılık Sürecinde İki Kavram: Bilinç-İçe Yönelim. Uluslararası Duygusal Zeka ve İletişim Sempozyumu, 2007-05-07, 2007-05-09, İzmir, Türkiye, 2007. 200
Scientific_Meetings_003.pdf

Uluslararası - Özet - Sözlü 200

2. UYSAL, A., Usage of Sewing Techniques As a Tool for Expression in Todays Painting. ASBBS PROCEEDINGS OF THE 19TH ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE, 2016-05-27, 2016-05-29, Venedik, İtalya, 2016. 100
http://www.asbbs.org

1. UYSAL, E.; UYSAL, A., Sanat Eğitimi İçerisinde Görsel Sanat Kültürü Öğrenme Alanının Etkiliği. Uluslararası Konferans-Eğitimde Yeni Açılımlar, 2015-06-09, 2015-06-12, Barselona, İspanya, 2015. 100

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 400

4. UYSAL, A., Desen Defteri. Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Desen Çalıştayı, 2014-05-06, 2014-05-08, Gaziantep, Türkiye, 2014. 100

3. UYSAL, A., Gelişen Teknolojiler Odağında Değişen-Dönüşen Sanat-Sanat Eğitimi Üzerine Bir Değerlendirme. 1. Sanat ve Tasarım Eğitim Sempozyumu “dün bugün gelecek”, 2011-04-27, 2011-04-29, Ankara, Türkiye, 2011. 100
http://gsf.baskent.edu.tr/duyuru/SEMPOZYUM_KITAP.pdf

2. UYSAL, A.; UYSAL, E., Yazılı-Görsel Basın Odağında Sanat ve Sanatçı Üzerine Eleştirel Bir Bakış. III. Ulusal Sanat Eğitimi Sempozyumu-Sanat Eğitimi ve Şiddet, 2007-11-19, 2007-11-21, Ankara, Türkiye, 2007. 100
Scientific_Meetings_005.pdf

1. HALIÇINARLI, E.; UYSAL, A., Yeni İlköğretim Programı ve Görsel Sanatlar Eğitimi Dersinin Konumu. Avrupa Birliği İle Bütünleşme Sürecinde İlköğretim Eğitimi Sempozyumu, 2006-04-15, 2006-04-15, İzmir, Türkiye, 2006. 100
Scientific_Meetings_004.pdf

Ulusal - Danışman (Yürütücü Tüzel Kişi) 100

2. "Tarih ve Sosyal Bilgiler Öğretmenlerine Yönelik Müze ve Tarihi Mekanlar İle Eğitim, TÜBİTAK, Proje No: 2229, 0 TL, Danışman (Yürütücü Tüzel Kişi), 2011,Tamamlandı. 50

1. "Yapıyorum Öğreniyorum Yaz Bilim Okulu” , TÜBİTAK, Proje No: 4004, 0 TL, Danışman (Yürütücü Tüzel Kişi), 2011,Tamamlandı. 50

Uluslararası
1. 15th International Triennial of Small Graphic Forms Poland-Łódź 2014, Bianeler,Trianeller, Łódź Villa Gallery, Miejska Galeria Sztuki , 2014-06-12-2014-09-28, 3, Łódź, Polonya
2. "Art, Design and Art Education: Methots and Experiences of Creativity Development" konulu bilim konferansı kapsamında karma sergi, Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler, Kauno , Kauno Kolegıja, 2013-11-22-2013-11-26, 3, Kauno , Litvanya
3. International The World Gallery of Drawings Skopje, Uluslararası Sergiler, Skopje, Osten Gallery, 2009-12-10-2009-01-10, 3, Skopje, Makedonya
4. International Exhibition of Mini Prints-Tetova, Bianeler,Trianeller, Tetova, Tetova Müzesi, 2008-03-26-2008-03-28, 3, Tetova, Makedonya
5. Intercontinental Biennial of Small Graphics, Bianeler,Trianeller, Aiud, Aiud Müzesi, 2006-06-26-2006-06-29, 3, Aiud, Romanya
6. IX. International Mail Art Exhibition/People&Culture, Uluslararası Sergiler, Aiud, History Museum of Aiud, 2007-08-11-2007-08-30, 3, Aiud, Romanya
7. III. Intercontinental Biennial of Small Graphics/Inter-Art, Bianeler,Trianeller, Aiud/Romanya, Fundatia Inter-Art Foundation, 2010-09-24-2010-09-26, 3, Aiud, Romanya
8. I. Uluslararası Türk-Grameen Mikrokredi Sanat Bienali-Dünyadaki Yoksullukla Mücadele, Bianeler,Trianeller, Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi Arif Hikmet Koyunoğlu Sergi Salonu, Kültür ve Turizm Bakanlığı/TİSVA, 2005-11-21-2005-11-28, 3, Ankara, Türkiye
9. Buca Eğitim Fakültesi I. Uluslararası Görsel Sanatlar Buluşması/Dışarıdakiler, Uluslararası Sergiler, Buca Eğitim Fakültesi, Bedri Karayağmurlar, 2005-09-15-2005-09-30, 3, İzmir, Türkiye
10. II. Uluslararası Görsel Sanatlar Buluşması İzmir Bienali, Bianeler,Trianeller, İzmir Devlet Resim Heykel Müzesi , Bedri Karayağmurlar, 2007-11-13-2007-11-24, 3, İzmir, Türkiye
11. 4.Yöresel Ürünler Sempozyumu ve Uluslararası Kültür Sanat Etkinlikleri , Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler, Akdeniz Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2016-11-03-2016-11-05, 3, Antalya, Türkiye
12. 7. Uluslararası EgeArt Sanat Günleri "Ruhun Penceresinden Yansımalar" adlı Karma Sergi, Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler, DEÜ Buca Eğitim Fakültesi Galeri Eylül, Ege Üniversitesi, 2017-12-04-2017-12-11, 3, İzmir, Türkiye
13. Trakya Üniversitesi II. Uluslararası Posta Sanatı Yarışması, Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler, Trakya Üniversitesi, Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, 2018-03-05-2018-03-05, 3, Edirne, Türkiye
14. I. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu Karma Resim Sergisi, Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler, Fırat Üniversitesi , Fırat Üniversitesi , 2016-10-13-2016-10-15, 3, Elazığ, Türkiye
15. 68 Sanatçı 68 Eser, Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler, Aksaray Üniversitesi Konferans Salonu Sergi Alanı, Aksaray Üniversitesi GETSAM, 2018-04-16-2018-04-20, 3, Aksaray, Türkiye
16. Uluslararası Erdemli Sempozyumu, Kamu Kuruluşlarınca Düzenlenen Sergiler, Erdemli Belediyesi Sergi Salonu, Erdemli Belediyesi ve Mersin Üniversitesi, 2018-04-19-2018-04-21, 3, Mersin, Türkiye
17. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu, Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler, Nevşehir, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2017-09-21-2017-09-23, 3, Nevşehir, Türkiye
18. International Mail Art Project-"Essence of Universe", Uluslararası Sergiler, İstanbul, Şinasi Güneş , 2018-03-30-2018-03-30, 3, İstanbul, Türkiye
19. International Mail Art Project-"Children's Rights", Uluslararası Sergiler, İstanbul, Şinasi Güneş, 2018-03-30-2018-03-30, 3, İstanbul, Türkiye
20. V.Balaton Szalon-Uluslararası Küçük Formatlı Sanat Eserleri Bienali, Bianeler,Trianeller, Vonyarcvashegy, Vonyarcvashegy Kültür Enstitüsü ve Kütüphanesi, 2016-04-17-2016-04-30, 3, Vonyarcvashegy, Macaristan
Ulusal
1. -mış gibi, Bireysel /kişisel/sergiler, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Mersin Güzel Sanatlar Galerisi, 2016-04-11-2016-04-16, -, Mersin, Türkiye
2. Entrika, Bireysel /kişisel/sergiler, Antakya Primemall Sanat Galerisi, Arzu UYSAL, 2015-10-16-2015-10-31, 3, Antakya, Türkiye
3. Up7Down, Bireysel /kişisel/sergiler, İzmir Yolo Art Galerisi, Arzu UYSAL, 2018-05-28-2018-06-11, 3, İzmir, Türkiye
4. Eşit-siz, Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler, İstanbul Altınbaş Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi ve TOKAMER, 2018-03-08-2018-03-08, 3, İstanbul, Türkiye
5. Kadın Sanatçılar, Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sütçü İmam Üniversitesi GSF, 2015-03-09-2015-03-20, 3, Maraş, Türkiye
6. Arzu GÜLDALI UYSAL ve Atölyesi Resim Sergisi, Karma Sergiler, Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi B Blok Sergi Alanı, Arzu UYSAL, 2016-05-09-2018-06-13, 3, Aksaray, Türkiye
7. 100. Yılında Çanakkale Ruhu, Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler, Antalya, Akdeniz Üniversitesi GSF, 2015-03-18-2015-03-27, 3, Antalya, Türkiye
8. "Birlikte Çeşitlilik Sergisi", Özel Kuruluşlarca Düzenlenen Sergiler, İstanbul, Pineloart Gallery, 2017-03-18-2017-05-01, 18.00, İstanbul, Türkiye
9. Bir İzmir Durağı, Özel Kuruluşlarca Düzenlenen Sergiler, TMMOB Makine Mühendisleri Odası Denizli Şubesi Sergi Salonu, TMMOB Makine Mühendisleri Odası, 2011-12-07-2011-12-25, 3, İzmir, Türkiye
10. -İm, Kamu Kuruluşlarınca Düzenlenen Sergiler, İzmir Devlet Resim Heykel Müzesi Sergi Salonu, Grup Arbede, 2008-02-12-2008-02-18, 3, İzmir, Türkiye
11. Yeni Aralık "New Space" Proje Sergisi, SERGİLER/Özel kuruluşlarca düzenlenen sergiler /, Ankara, Galeri Soyut, 2016-12-16-2016-12-31, -, Ankara, Türkiye
12. Kadın Sanatçılar, Özel Kuruluşlarca Düzenlenen Sergiler, İzmir Devlet Resim Heykel Müzesi, İzmir Devlet Resim Heykel Müzesi, 2005-03-08-2005-03-17, 3, İzmir, Türkiye
13. Arzu UYSAL ve Atölyesi Resim Sergisi, Karma Sergi, Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sergi Alanı, Arzu UYSAL ve Atölye Öğrencileri, 2016-05-13-2016-05-20, -, Aksaray, Türkiye
14. "Çok Kültürlü Kimlik: Kültürel Miras, Sanat, İmge", Özel Kuruluşlarca Düzenlenen Sergiler, Ankara Çağdaş Sanatlar Merkezi Sergi Salonu, Türk-İngiliz Kültür Derneği, 2005-03-22-2005-04-05, 3, Ankara, Türkiye
15. distant-ırak, Kamu Kuruluşlarınca Düzenlenen Sergiler, Konak Belediyesi Alsancak Kültür Merkezi Sanat Galerisi, Konak Belediyesi, 2009-01-26-2009-02-04, 3, İzmir, Türkiye
16. Kadın Akademisyenler Resim Sergisi, Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler, Kerim Kara Sergi Salonu, Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, 2012-03-08-2012-03-14, 3, Safranbolu, Türkiye
17. Tema(s)sız 2, Özel Kuruluşlarca Düzenlenen Sergiler, Galeri İlayda, Galeri İlayda, 2012-07-11-2012-07-31, 3, İstanbul, Türkiye
18. Tema(s)sız, Özel Kuruluşlarca Düzenlenen Sergiler, Galeri İlayda, Galeri İlayda, 2012-03-07-2012-03-31, 3, İstanbul, Türkiye
19. Tekinsiz İzlekler, Bireysel /kişisel/sergiler, Aksaray Üniversitesi Sosyal Tesisler Sergi Salonu, Arzu UYSAL, 2011-05-15-2011-05-20, 3, Aksaray, Türkiye
20. Yüzler, Bireysel /kişisel/sergiler, Türkiye İş Bankası İş Sanat Galerisi, Arzu UYSAL, 2006-12-05-2006-12-23, 3, İzmir, Türkiye
21. Muğlak Sınırlar, Bireysel /kişisel/sergiler, Mersin Devlet Resim Heykel Müzesi Sergi Salonu, Arzu UYSAL, 2011-01-09-2011-01-20, 3, Mersin, Türkiye
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Bahar PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Güz PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5