Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doç. Dr. Arzu Aydın Acı
Özgeçmiş
:
Birim
:
Fen - Edebiyat Fakültesi / Uygulamalı Psikoloji Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3610001 .
Dahili
:
4719 .
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2015-06-04 07:06:53 .
Düzenleme
:
2019-01-08 09:00:29 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS PSİKOLOJİ EGE ÜNİVERSİTESİ 1992
YÜKSEK LİSANS KLİNİK PSİKOLOJİ EGE ÜNİVERSİTESİ 1996
DOKTORA KLİNİK PSİKOLOJİ EGE ÜNİVERSİTESİ 2006
DOÇENT KLİNİK PSİKOLOJİ ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL 2015
Doktora Tezi

1. Ergenlerde Sosyal Anksiyete Belirtilerini Azaltmaya Yönelik Bilissel-Davranısçı Bir Müdahale Programının Etkililiginin Degerlendirilmesi Danışman: Dr. Oya Sorias, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye, .

Yüksek Lisans Tezi

1. Empatik Becerinin Çeşitli değişkenler Açısından İncelenmesi Danışman: Dr. Oya Sorias, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye, .

Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 4650
2017
5. Kıral, K.; Yetim, .; özge, A.; Aydın, A. The relationships between coping strategies, social support and depression: an investigation among Turkish caregivers of patients with dementia. AGEİNG AND SOCİETY, 2017, 37, 167-187. 650 + 0
Publications_011.pdf

2014
4. Aydın, A.; Akgün, S. Ergenlikte Reaktif-Proaktif Saldırganlık, Öfke ve Narsisizm İlişkisi. TÜRK PSİKOLOJİ DERGİSİ, 2014, 29, 44-56. 1000 + 0
Publications_004.pdf

3. Aydın, A. Kaygı Bozukluğu Olan Çocuklar için Bilişsel Davranışçı Terapide Anne Babaların Tedaviye Katılımı. TÜRK PSİKİYATRİ DERGİSİ, 2014, 25, 181-189. 1000 + 0
Publications_003.pdf

2010
2. Tekinsav-sütçü, G.; Aydın, A.; Sorias, O. Ergenlerde Öfke ve Saldırganlığı Azaltmak için Bilişsel Davranışçı Bir Grup Terapisi Programının Etkililiği. TÜRK PSİKOLOJİ DERGİSİ, 2010, 25, 56-66. 1000 + 0
Publications_002.pdf

1. Aydın, A.; Tekinsav-sütçü, G.; Sorias, O. Ergenlerde Sosyal Anksiyete Belirtilerini Azaltmaya Yönelik Bilişsel-Davranışçı Bir Grup Terapisi Programının Etkililiğinin Değerlendirilmesi. TÜRK PSİKİYATRİ DERGİSİ, 2010, 21, 25-36. 1000 + 0
Publications_001.pdf

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 1490
2017
9. Peker, C.; Aydın, A. ERGENLERDE ALGILANAN EBEVEYNLİK STİLLERİ, NARSİSİZM, PSİKOLOJİK VE SOSYAL UYUM. ÇOCUK VE GENÇLİK RUH SAĞLIĞI DERGİSİ, 2017, 24, 137-153. 200 + 0
Publications_015.pdf

8. Aydın, A.; Akgöz aktaş, G. ANNE BEKÇİLİĞİ ÜZERİNE BİR DERLEME. ÇOCUK VE GENÇLİK RUH SAĞLIĞI DERGİSİ, 2017, 24, 283-292. 200 + 0
http://www.idealonline.com.tr/IdealOnline/lookAtPublications/journalDetail.xhtml?uId=101

Publications_014.pdf

7. Alpay, E.; Arzu, A.; Bellur, Z. Çocukluk Çağı Travmalarının Depresyon ve Travma Sonrası Stres Belirtileri ile İlişkisinde Duygu Düzenleme Güçlüklerinin Aracı Rolü. KLİNİK PSİKİYATRİ, 2017, 3, 218-226. 0 + 0
http://www.klinikpsikiyatri.org

Publications_012.pdf

2011
6. Aydın, A.; Araz, A.; Aslan, A. Görsel Analog Ölçeği ve Duygu Kafesi: Kültürümüze Uyarlama Çalışması. TÜRK PSİKOLOJİ YAZILARI, 2011, 14, 14-17. 200 + 0
Publications_004.pdf

2009
5. Suadiye, Y.; Aydın, A. Anksiyete Bozukluğu Olan Ergenlerde Bilişsel Hatalar. KLİNİK PSİKİYATRİ, 2009, 12, 172-179. 200 + 0
Publications_008.pdf

2008
4. oğuzberk, M.; Aydın, A. Ruh sağlığı çalışanlarında Tükenmişlik. KLİNİK PSİKİYATRİ, 2008, 11, 167-179. 200 + 0
Publications_009.pdf

3. Tekinsav-sütçü, G.; Aydın, A.; Yılmaz-ırmak, T.; Mortan, O.; Sevi, E.; özmen, L.; şengün, E. Otizmde Dil ve İletişim Özelliklerinin İncelenmesi. ÇOCUK VE GENÇLİK RUH SAĞLIĞI DERGİSİ, 2008, 15, 139-148. 140 + 0
Publications_006.pdf

2007
2. Aydın, A.; Tekinsav-sütçü, G. Ergenler için Sosyal Kaygı Ölçeğinin (ESKÖ) Geçerlik ve Güvenirliğinin İncelenmesi. ÇOCUK VE GENÇLİK RUH SAĞLIĞI DERGİSİ, 2007, 14, 79-89. 200 + 0
Publications_007.pdf

1. Yılmaz-ırmak, T.; Tekinsav-sütçü, G.; Aydın, A.; Sorias, O. Otizm Davranış Kontrol Listesinin (ABC) Geçerlik ve Güvenirliğinin İncelenmesi. ÇOCUK VE GENÇLİK RUH SAĞLIĞI DERGİSİ, 2007, 14, 13-23. 150 + 0
Publications_005.pdf

Uluslararası - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 0
2018
2. Alpay, E.; Bellur, Z.; Aydın, A. The Reliability and Validity of the Invalidating Childhood Environment Scale (ICES) – Turkish Version. THE JOURNAL OF PSYCHİATRY AND NEUROLOGİCAL SCİENCES, 2018, 31, 40-49. 0 + 0
http://www.dusunenadamdergisi.org/ing/Archivelist.aspx?SayiID=103

1. Bellur, Z.; Aydın, A.; Alpay, E. The Mediating Role Of Coping Styles In Personal, Environmental and Event Related Factors and Posttraumatic Growth Relationships Among Women With Breast Cancer. TURKİSH JOURNAL OF CLİNİCAL PSYCHİATRY, 2018, 21, 38-51. 0 + 0
http://www.klinikpsikiyatri.org/

Publications_013.pdf

Ulusal - Diğer 100
2008
1. Tekinsav-sütçü, G.; Aydın, A. İki Farklı Öfke Ölçeğinin Çocuk ve Ergenler İçin Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi. EGE EĞİTİM DERGİSİ, 2008, 9, 93-108. 100 + 0
Publications_010.pdf

Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 1866
1. Sorias, O.; Bildik, T.; Tekinsav-sütçü, G.; Aydın, A. Korku avcısı: Anksiyete Bozukluğu Olan Çocuklar İçin Terapi Rehberi, ISBN: 978-975-483-809-1, Ege Üniversitesi, Baskı Sayısı: 3, Baskı Adet Sayısı: 500, 81 Sayfa, Türkçe, İzmir, Türkiye, 2011. 1125
http://idaribirim.ege.edu.tr/digerbirimler/basimevi/hakkimizda.html
2. Sorias, O.; Bildik, T.; Tekinsav-sütçü, G.; Aydın, A.; Açık, .; Altıntaş, .; çelik, D.; Gökkaya, F.; Gürdal, C.; Kutlu, B. Korku Avcısı: Çalışma Kitabı, ISBN: 978-975-483-846-6, Ege Üniversitesi, Baskı Sayısı: 3, Baskı Adet Sayısı: 500, 90 Sayfa, Türkçe, İzmir, Türkiye, 2010. 325
http://idaribirim.ege.edu.tr/digerbirimler/basimevi/hakkimizda.html
Ulusal - Kitapta Bölüm Çevirme 1866
1. Sorias, O.; Aydın, A.; Aksel, .; Yılmaz-ırmak, T.; çengelci, B.; Tekinsav-sütçü, G. Ben Kitabı: Gelişimsel Yetersizliği Olan Çocuklara Öğretme, ISBN: 9753224036, Sistem yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 347 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2005. 292
http://www.turkyaybir.org.tr/uye/sistem-yayincilik/454
2. öztan, N.; Hisli-şahin, N.; Akün, E.; Aydın, A.; , F.; , E. Aşka Asla Yetmez, ISBN: 978-975-676-611-20, TPD Yayınları, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 1000, 350 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2011. 125
https://www.psikolog.org.tr/
Uluslararası - Özet - Sözlü 495

5. AKTAŞ, G.; AYDIN ACI, A., Yenilenmiş Anne Bekçiliği Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. 2.ULUSLARARASI ERKEN ÇOCUKLUKTA MÜDAHALE KONGRESİ, 2018-03-29, 2018-04-01, Ankara, Türkiye, 2018. 100

4. Akgöz Aktaş, G.; Aydın Acı, A., Baba Katılımı ve Çocuk Uyumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Anne Bekçiliği ve Evlilik Uyumunun Etkisi. 5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, 2017-10-18, 2017-10-21, Ankara, Türkiye, 2017. 100
https://okuloncesikongresi2017.org/bilimsel-program/

3. Bellur, Z.; Aydın, A., THE RELATIONSHIP OF ENVIRONMENTAL, PERSONAL AND EVENT RELATED FACTORS WITH POST-TRAUMATIC GROWTH IN CANCER PATIENTS. The 14th European Congress of Psychology, 2015-07-07, 2015-07-10, Milano, İtalya, 2015. 100
http://www.ecp2015.it/

2. Aydın, A.; Araz, A.; Arslan-akfırat, S.; Akgün, S., Narcissism, self-esteem, and aggression. The 12th European Congress of Psychology, 2011-07-04, 2011-07-08, İstanbul, Türkiye, 2011. 95
http://www.efpa.eu/news/website-of-12th-european-congress-of-psychology-2011-istanbul-now-online-

1. Aydın, A., ASIEP-2 ile degerlendirme ve program hazırlama. II. Izmir Uluslararası Özel Egitim ve Otizm Sempozyumu, 2008-09-12, 2008-09-14, İzmir, Türkiye, 2008. 100

Uluslararası - Özet - Poster 132

3. AKTAŞ, G.; Er Vargün, G.; AKGÜN, S.; AYDIN ACI, A., Olumlu Sosyal Davranış Gelişimi Sürecinde Duygu Sosyalleştirme, Günlük Zorluklar ve Ebeveyn Amaçları. III. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi, 2018-09-30, 2018-10-03, Ordu, Türkiye, 2018. 32

2. Bellur, Z.; Aydın , A.; Alpay, E., Turkish translation and psychometric properties of the invalidating childhood environment scale (ICES). XVII World Congress of Psychiatry, 2017-10-08, 2017-10-12, Berlin, Almanya, 2017. 50
http://www.wpaberlin2017.com/

1. Alpay, E.; Aydın, A., The mediating role of the emotion dysregulation on the relationship between childhood traumas, post traumatic stress symptoms and depression. XVII World Congress of Psychiatry, 2017-10-08, 2017-10-12, Berlin, Almanya, 2017. 50
http://www.wpaberlin2017.com/

Ulusal - Özet - Sözlü 100

2. Yiğit, S.; Aydın, A., Şizofreni Hastalarının Yakınlarına Yönelik Bir Psikoeğitim Programının Etkililiği. 7. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu, 2015-05-23, 2015-05-26, Ankara, Türkiye, 2015. 50
http://www.isiksavasir.org/

1. Tekinsav-Sütçü, S.; Aydın, A., Insan iliskileri ve güvenli sürücülük egitim programının ESHOT soförlerinin öfke düzeylerine etkisi. XIII. Ulusal Psikoloji Kongresi, 2004-09-07, 2004-09-11, İstanbul, Türkiye, 2004. 50
https://www.psikolog.org.tr/

Ulusal - Özet - Poster 100

4. BELLUR, Z.; AYDIN ACI, A., Çiftlerde İlişki Sorunlarına Yönelik Duygu Odaklı Terapiler, Davranışçı Terapiler ve Bilişsel Davranışçı Terapilerin Etkililiği: Sistematik Bir Gözden Geçirme. 8. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu, 2017-05-05, 2017-05-06, Ankara, Türkiye, 2017. 25

3. Tekinsav-Sütçü, S.; Aydın, A., Ergenlerde bilissel-davranısçı bir öfke kontrolü programının etkililigi. Kognitif ve Davranıs Terapileri Dernegi II. Ulusal Kongresi, 2009-11-06, 2009-11-08, İstanbul, Türkiye, 2009. 25
http://www.kdtd.org.tr/2015/

2. Suadiye, Y.; Aydın, A., Ergenlerde anksiyete ve depresyonun bilişsel hatalarla ilişkisi. 19. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 2009-04-14, 2009-04-17, Hatay, Türkiye, 2009. 25

1. Çelenk, S.; Aydın, A.; Toros, F., Kaygı bozuklugu olan çocukların yasadıkları kaygı ile algıladıkları ebeveyn tutumu ve ebeveynlerinin yasadıkları kaygı arasındaki iliski. 15. Ulusal Psikoloji Kongresi, 2008-09-03, 2008-09-05, İstanbul, Türkiye, 2008. 25
https://www.psikolog.org.tr/

Ulusal - Yürütücü 300

3. Kanser hastalarında çevresel,bireysel ve olaya dair faktörlerin travma sonrası gelisim ile iliskisi, BAP, Proje No: -, 0 TL, Yürütücü, 2015,Tamamlandı. 100

2. Çocuk ve Ergenlerde Anksiyete ile Bilişsel Hatalar Arasındaki İlişkinin İncelenmesi , BAP, Proje No: -, 0 TL, Yürütücü, 2010,Tamamlandı. 100

1. Belediye Otobüs Soförleri Insan Iliskileri ve Güvenli Sürücülük Egitimi, BAP, Proje No: -, 0 TL, Yürütücü, 2002,Tamamlandı. 100

Ulusal - Araştırmacı 100

2. Otizm ve Gelişimsel Yetersizliklerde Erken Eğitim, BAP, Proje No: -, 0 TL, Araştırmacı, 2012,Tamamlandı. 50

1. Klasik Türk Müziginin Strese Eslik Eden Psikofizyolojik Belirtiler Üzerindeki Etkisi, BAP, Proje No: -, 0 TL, Araştırmacı, 2011,Tamamlandı. 50

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 1000

5. Seçil Yiğit, Şizofreni hastalarının Yakınlarına Yönelik Bir Psikoeğitim Programının Etkililiği, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

4. Zümrüt Bellur, Çevresel, Bireysel ve Olaya dair Faktörlerin Travma Sonrası Gelişim ile İlişkisi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

3. Canan Peker, ERGENLERDE ALGILANAN EBEVEYNLİK STİLLERİ, NARSİSİZM, PSİKOLOJİK VE SOSYAL UYUM, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

2. Emre Han Alpay, Çocukluk Çağı Travmalarının Duygu Düzenleme, Tekrarlayan Mağduriyet ve Psikopatoloji ile İlişkisinin İncelenmesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

1. Güleycan Akgöz Aktaş, BABA KATILIMI VE ÇOCUK UYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: ANNE BEKÇİLİĞİ VE EVLİLİK UYUMUNUN ETKİSİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2017, Tamamlandı. 200

Ulusal 125
1. Mersin Üniversitesi, 2007-04-01, Ankara, Türkiye. 50
2. Mersin Üniversitesi, 2009-10-01, İstanbul, Türkiye. 25
3. Ege Üniversitesi, 2010-10-01, İzmir, Türkiye. 50
1. Mersin Çocukları İhmal ve İstismardan Koruma Derneği , Üye No: -, Türkiye, 2016-03-11-Devam ediyor.
3. Türk Psikologlar Derneği , Üye No: -, Türkiye, 2010-01-01-Devam ediyor.
2. Kognitif ve Davranış terapileri derneği , Üye No: -, Türkiye, 2009-01-01-Devam ediyor.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar PSİ320 Çocuk ve Ergen Psikopatolojisi Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Bahar PSI220 Klinik Gözlem ve Görüşme Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 2-2-3
Bahar PSI404 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 0-2-1
Bahar PSI310 Kişilik Kuramları Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 4-0-4
Bahar PSİ 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Güz PSI319 Erişkin Psikopatolojisi Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Güz PSİ217 Klinik Psikolojiye Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Güz PSI403 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 0-2-1
Güz PSI415 Psikolojik Testler I ( Seçmeli Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 2-4-4
Güz PSİ 609 Gelişimsel Psikopatoloji Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji ( Doktora ) 3-0-3
Güz PSİ 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Güz PSİ 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Güz SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar PSI416 Psikolojik Testler I ( Seçmeli Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 2-4-4
Bahar PSI404 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 0-2-1
Bahar PSI220 Klinik Gözlem ve Görüşme Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 2-2-3
Bahar PSI310 Kişilik Kuramları Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 4-0-4
Bahar PSİ320 Çocuk ve Ergen Psikopatolojisi Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Bahar PSİ 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar PSİ 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar SOBE 501 Bilimsel Etik Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Bahar PSİ 616 Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel D Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji ( Doktora ) 3-0-3
Güz PSI319 Erişkin Psikopatolojisi Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Güz PSI415 Psikolojik Testler I ( Seçmeli Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 2-4-4
Güz PSI403 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 0-2-1
Güz PSİ217 Klinik Psikolojiye Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Güz PSİ 733 Çocuklarda Bilişsel Davranışçı Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji ( Doktora ) 0-6-3
Güz PSİ 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Güz PSİ 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar PSI310 Kişilik Kuramları Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 4-0-4
Bahar PSİ320 Çocuk ve Ergen Psikopatolojisi Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Bahar PSI220 Klinik Gözlem ve Görüşme Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 2-2-3
Bahar PSI416 Psikolojik Testler I ( Seçmeli Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 2-4-4
Bahar PSİ 624 Klinik Psikolojide Uygulamalar Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji ( Doktora ) 0-6-3
Bahar PSİ 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar PSİ 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Güz PSİ217 Klinik Psikolojiye Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Güz PSI319 Erişkin Psikopatolojisi Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Güz PSI415 Psikolojik Testler I ( Seçmeli Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 2-4-4
Güz PSİ 733 Çocuklarda Bilişsel Davranışçı Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji ( Doktora ) 0-6-3
Güz PSİ 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Güz PSİ 609 Gelişimsel Psikopatoloji Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji ( Doktora ) 3-0-3
Güz PSİ 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Güz SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz PSİ 735 Klinik Psikolojide Uygulamalar Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji ( Doktora ) 0-6-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar PSİ320 Çocuk ve Ergen Psikopatolojisi Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Bahar PSI416 Psikolojik Testler I ( Seçmeli Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 2-4-4
Bahar PSI310 Kişilik Kuramları Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 4-0-4
Bahar PSI220 Klinik Gözlem ve Görüşme Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 2-2-3
Bahar PSI402 Psikopatoloji II Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Bahar SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar SOBE 501 Bilimsel Etik Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Bahar PSİ 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar PSİ 616 Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel D Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji ( Doktora ) 3-0-3
Güz PSI319 Erişkin Psikopatolojisi Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Güz PSİ217 Klinik Psikolojiye Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Güz PSI415 Psikolojik Testler I ( Seçmeli Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 2-4-4
Güz PSI401 Psikopatoloji I Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Güz PSİ 611 İleri Transaksiyonel Analiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji 3-0-3
Güz PSİ 613 İleri Kişilik Değerlendirmesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji 3-0-3
Güz PSİ 515 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığında Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar PSİ320 Çocuk ve Ergen Psikopatolojisi Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Bahar PSI402 Psikopatoloji II Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Bahar PSI416 Psikolojik Testler I ( Seçmeli Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 2-4-4
Bahar PSI220 Klinik Gözlem ve Görüşme Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 2-2-3
Bahar PSI306 Klinik Psikoloji II Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Bahar PSI310 Kişilik Kuramları Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 4-0-4
Bahar PSİ 715 Aile Sistemi ve Yaşam Döngüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji 3-0-3
Bahar PSİ 709 Gelişimsel Psikopatoloji Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji 3-0-3
Güz PSI305 Klinik Psikoloji I Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Güz PSI415 Psikolojik Testler I ( Seçmeli Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 2-4-4
Güz PSI319 Erişkin Psikopatolojisi Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Güz PSİ217 Klinik Psikolojiye Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Güz PSI401 Psikopatoloji I Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar PSI402 Psikopatoloji II Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Bahar PSI310 Kişilik Kuramları Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 4-0-4
Bahar PSI416 Psikolojik Testler I ( Seçmeli Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 2-4-4
Bahar PSI220 Klinik Gözlem ve Görüşme Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 2-2-2
Bahar PSİ320 Çocuk ve Ergen Psikopatolojisi Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Bahar PSİ 540 Aile Terapilerine Giriş Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji 3-0-3
Güz PSİ217 Klinik Psikolojiye Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Güz PSI415 Psikolojik Testler I ( Seçmeli Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 2-4-4
Güz PSI305 Klinik Psikoloji I Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Güz PSI401 Psikopatoloji I Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Güz PSI319 Erişkin Psikopatolojisi Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Güz PSİ 515 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığında Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar PSI310 Kişilik Kuramları Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 4-0-4
Bahar PSI402 Psikopatoloji II Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Bahar PSİ320 Çocuk ve Ergen Psikopatolojisi Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Bahar PSI220 Klinik Gözlem ve Görüşme Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 2-2-2
Bahar PSI416 Psikolojik Testler I ( Seçmeli Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 2-4-4
Bahar PSİ 540 Aile Terapilerine Giriş Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji 3-0-3
Güz PSI415 Psikolojik Testler I ( Seçmeli Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 2-4-4
Güz PSI305 Klinik Psikoloji I Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Güz PSİ217 Klinik Psikolojiye Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Güz PSI401 Psikopatoloji I Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Güz PSI319 Erişkin Psikopatolojisi Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Güz PSİ 515 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığında Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar PSI452 Çocuk Psikopatolojisi ( Seçmel Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Bahar PSI310 Kişilik Kuramları Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 4-0-4
Bahar PSI402 Psikopatoloji II Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Bahar PSİ320 Çocuk ve Ergen Psikopatolojisi Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Bahar PSI220 Klinik Gözlem ve Görüşme Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 2-2-2
Güz PSI305 Klinik Psikoloji I Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Güz PSI415 Psikolojik Testler I ( Seçmeli Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 2-4-4
Güz PSİ217 Klinik Psikolojiye Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar PSI310 Kişilik Kuramları Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 4-0-4
Bahar PSI220 Klinik Gözlem ve Görüşme Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 2-2-2
Bahar PSİ202 Klinik Gözlem ve Görüşme Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Bahar PSI220 Klinik Gözlem ve Görüşme Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 2-2-2
Bahar PSI452 Çocuk Psikopatolojisi ( Seçmel Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Bahar PSI306 Klinik Psikoloji II Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Güz PSİ217 Klinik Psikolojiye Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Güz PSI305 Klinik Psikoloji I Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Güz PSİ217 Klinik Psikolojiye Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Güz PSI415 Psikolojik Testler I ( Seçmeli Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 2-4-4