Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doç. Dr. Adem Özarslandan
Özgeçmiş
:
Birim
:
Silifke Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu / Organik Tarım İşletmeciliği Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Silifke Uygulamalı Teknoloji Ve Işletmecilik Yüksekokulu .
Telefon
:
+90-0324- 713 11 17 .
Oluşturma
:
2017-11-07 13:33:22 .
Düzenleme
:
2019-01-01 21:31:30 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0
Puan

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS BİTKİ KORUMA ÇUKUROVA ÜNİVERİTESİ 1998
YÜKSEK LİSANS BİTKİ KORUMA ÇUKUROVA ÜNİVERİTESİ 2002
DOKTORA BİTKİ KORUMA ÇUKUROVA ÜNİVERİTESİ 2009
Doktora Tezi

1. Türkiye’nin Farklı Bölgelerinden Alınan Kök-Ur Nematodu Türlerinin (Meloidogyne spp.) Tanısı Ve Bazı Kök-Ur Nematodu Populasyonlarının Virülentliğinin Belirlenmesi Danışman: Dr. Prof. Dr. İbrahim Halil Elekcioğlu, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bitki Koruma Anabilim Dalı, Adana, Türkiye, 2009.

Yüksek Lisans Tezi

1. Bazı Hıyar, Domates ve Biber Çeşitlerinin Meloidogyne javanica Chitwood 1949 Irk-1 ve Meloidogyne incognita Chitwood 1949 ırk-2’ye Karşı Dayanıklılıklarının Araştırılması Danışman: Dr. Prof. Dr. İbrahim Halil Elekcioğlu, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bitki Koruma Anabilim Dalı, Adana, Türkiye, 2002.

Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 14300
2018
17. Colak-ates, A.; Fidan, H.; Ozarslandan, A.; Ata, A. DETERMINATION OF THE RESISTANCE OF CERTAIN EGGPLANT LINES AGAINST FUSARIUM WILT, POTATO Y POTYVIRUS AND ROOT-KNOT NEMATODE USING MOLECULAR AND CLASSIC METHODS. FRESENİUS ENVİRONMENTAL BULLETİN, 2018, 27, 7446-7453. 750 + 0
Publications_080.pdf

2016
16. Pınar, H.; Mutlu, N.; özarslandan, A.; Argun, D.; Keles, D.; Canhilal, R. Reliability Assessment of Molecular Markers Linked to Resistance Genes against Meloidogyne spp. In Diverse Peppers Genotypes. EGYPTİAN JOURNAL OF BİOLOGİCAL PEST CONTROL,, 2016, 26, 515-521. 650 + 0
Publications_043.pdf

2015
15. özarslandan, A.; Pınar, H.; Ata, A.; Keleş, D. Biber hat ve çesitlerinin Meloidogyne incognita’ya karsı dayanıklılıgı.. TÜRKİYE ENTOMOLOJİ DERGİSİ, 2015, 39, 209-215. 950 + 0
http://dx.doi.org/10.16970/ted.68513

Publications_001.pdf

2014
14. Imren, M.; özarslandan, A.; Toktay, H.; Kasapoğlu, E.; Elekcioğlu, . Türkiye buğday faunası için yeni bir tür, Meloidogyne artiellia (Franklin)’nın morfolojik ve moleküler yöntemlerle tanımlanması. TÜRKİYE ENTOMOLOJİ DERGİSİ, 2014, 38 , 189-196. 800 + 0
Publications_049.pdf

2013
13. özarslandan, A.; Imren, M.; öcal, A.; Elekcioğlu, . Bitlis ili patates üretim alanlarında Kök-ur nematodu (Meloidogyne chitwoodi Golden, O’Bannon, Santo et Finley, 1980)’nun saptanması. TÜRKİYE ENTOMOLOJİ DERGİSİ , , 2013, 37, 389-395. 950 + 0
Publications_002.pdf

2012
12. Imren, M.; Toktay, H.; özarslandan, A.; Dababat, A.; Elekcioğlu, . Heterodera avenae Wollenweber (Tylenchida: Heteroderidae) yumurtalarının inkübasyonu üzerine sıcaklığın etkisi ile en uygun deneme yöntem ve materyallerinin araştırılması. TÜRKİYE ENTOMOLOJİ DERGİSİ, 2012, 36 , 585-593. 700 + 0
Publications_006.pdf

11. Ulutaş, E.; özarslandan, A.; Kaşkavalcı, G.; Elekcioğlu, . Ege Bölgesi patates alanlarında Globodera rostochiensis Wollenweber, (Tylenchida: Heteroderidae)’in moleküler yöntemlerle saptanması. TÜRKİYE ENTOMOLOJİ DERGİSİ, 2012, 36 , 155-160. 850 + 0
Publications_010.pdf

10. Imren, M.; Toktay, H.; özarslandan, A.; Nicol, M.; Elekcioğlu, . Güneydoğu Anadolu Bölgesi tahıl alanlarında Tahıl kist nematodu, Heterodera avenae group türlerinin belirlenmesi. TÜRKİYE ENTOMOLOJİ DERGİSİ, 2012, 36 , 265-275. 700 + 0
Publications_050.pdf

2011
9. özarslandan, A.; Söğüt, M.; Yetişir, H.; Elekcioğlu, . Karpuza anaçlık potansiyeli olan su kabağı (Lagenaria siceraria(Molina) Standley) genotiplerinin Meloidogyne incognita(Kofoid&White, 1919)Chitwood ve Meloidogyne javanica (Treub, 1885) Chitwood’ ya karşı dayanıklılıklarının araştırılması. TÜRKİYE ENTOMOLOJİ DERGİSİ, 2011, 35, 687-697. 950 + 0
Publications_004.pdf

2010
8. özarslandan, M.; özarslandan, A.; Elekcioğlu, . Tahıl kist nematodu, Heterodera filipjevi (Madzhidov, 1981) Stelter’nin patotipinin belirlenmesi ve buğday genotiplerinin, H. filipjevi populasyonlarına karşı dayanıklılıklarının araştırılması. TÜRKİYE ENTOMOLOJİ DERGİSİ, 2010, 34 , 515-527. 1000 + 0
Publications_011.pdf

7. özarslandan, A.; Elekcioğlu, . Meloidogyne incognita (Kofoid & White, 1919), M. arenaria (Neal, 1889) ve M. javanica (Treub, 1885) (Tylenchida: Meloidogynidae) populasyonlarının dayanıklı ve hassas domates çeşitlerinde virülensliğinin araştırılması. TÜRKİYE ENTOMOLOJİ DERGİSİ, 2010, 34 , 495-502. 1000 + 0
Publications_012.pdf

6. özarslandan, A.; Elekcioğlu, . Türkiye’nin farklı alanlarından alınan Kök-ur nematodu türlerinin (Meloidogyne spp.) (Nemata: Meloidogynidae) moleküler ve morfolojik tanılama ile belirlenmesi. TÜRKİYE ENTOMOLOJİ DERGİSİ, 2010, 2010, 34 (3): 323-335, 323-335. 1000 + 0
Publications_013.pdf

5. özarslandan, A.; Ekbiç, .; Elekcioğlu, . Domateste Kök ur nematodu (Meloidogyne javanica (Treub, 1885) Chitwood)’na dayanıklılık sağlayan Mi-1.2 geninin Mi23 SCAR markırı ile belirlenmesi. TÜRK. ENTOMOL. DERG., , 2010, 35, 677-686. 1000 + 0
Publications_003.pdf

2009
4. Devran, Z.; Mutlu, N.; özarslandan, A.; Elekcioğlu, . IDENTIFICATION AND GENETIC DIVERSITY OF MELOIDOGYNE CHITWOODI N POTATO PRODUCTION AREAS OF TURKEY. NEMATROPICA, 2009, 39, 75-83. 750 + 0
Publications_014.pdf

3. özarslandan, A.; Devran, Z.; Mutlu, N.; Elekcioğlu, . First Report of Columbia Root-Knot Nematode (Meloidogyne chitwoodi) in Potato in Turkey. PLANT DİSEASE, 2009, 93, 316-316. 950 + 0
Publications_015.pdf

2007
2. Yücel, S.; Elekcioğlu, .; Can, C.; Söğüt, M.; özarslandan, A. Alternative Treatments to Methyl Bromide in the Eastern Mediterranean Region of Turkey. TURK J AGRİC FOR, 2007, 31 , 47-53. 500 + 0
Publications_018.pdf

1. Yücel, S.; özarslandan, A.; çolak, A.; Ay, T.; Can, C. Effect of Solarization and Fumigant Applications on Soilborne Pathogens and Root-knot Nematodes in Greenhouse-Grown Tomato in Turkey. PHYTOPARASİTİCA, 2007, 35, 450-456. 800 + 0
Publications_017.pdf

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 930
2018
6. özarslandan, A.; Ata, A.; Keleş, D. Investigation Of Resistant Of Eggplant Genotypes Against Root Knot Nematode (Meloidogyne incognita (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949). 4TH INTERNATIONAL AGRICULTURE CONGRESS 05 - 08 JULY 2018, 2018, 4, 144-144. 100 + 0
2017
5. Yücel, S.; özarslandan, A.; Can, C. Effect of soil solarization combined with reduced doses of the fumigant metam sodium on management of some soil borne pathogens and root-knot nematode of pepper grown in greenhouse. NET JOURNAL OF AGRİCULTURAL SCİENCE, 2017, 5(2), 31-37. 200 + 0
Publications_067.pdf

2014
4. Yücel, S.; özarslandan, A.; Can, C.; Gunaçtı, H. Case Studies and Implications of Chemical and Non-Chemical Soil Disinfection Methods in Turkey. ACTA HORT. 1044, ISHS 2014, 2014, 1044, 295-300. 170 + 0
Publications_051.pdf

2013
3. Yücel, .; Kkeçeci, .; Yurtmen, .; çetınkaya yıldız, R.; özarslandan , A.; Can, . Integrated Pest Management of Protected Vegetable Cultivation In Turkey. . GLOBAL SCİENCE BOOKS,, 2013, 1, 7-13. 90 + 0
Publications_052.pdf

2009
2. Yücel, S.; özarslandan, A.; çolak, A.; Ay, T. Methyl Bromide Alternatives for Controlling Fusarium Wilt and Root Knot Nematodes in Tomatoes in Turkey. ACTA HORT., 2009, 808, 381-386. 170 + 0
Publications_016.pdf

2006
1. özarslandan, A.; Aksoy, E.; Kepenekci, . New Hosts Of Root Knot Nematode İn Turkey. . PAKİSTAN JOURNAL OF NEMATOLOGY,, 2006, 24, 125-125. 200 + 0
Publications_019.pdf

Uluslararası - Diğer 1577
2018
29. özarslandan, A.; Tanrıver, E. Evaluation of Some Stone Fruit Rootstocks Against Resistance to Root Knot Nematode (Meloidogyne incognita). INTERNATİONAL JOURNAL OF AGRİCULTURAL AND NATURAL SCİENCES ULUSLARARASI TARIM VE DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ, 2018, 1, 2651-3617. 100 + 0
Publications_072.pdf

28. bozbuğa, R.; Dinçer, D.; özarslandan, A.; Demirbaş pehlivan, H.; Toktay, H.; Imren, M. Influence of Dieffenbachia amoena Leaf Extract on Nematode Development and Infection. I.INTERNATİONAL AGRİCULTURAL SCİENCE CONGRESS 09-12 MAY 2018 VAN/TURKEY, 2018, 1, 539-539. 32 + 0
Publications_081.pdf

27. özarslandan, A.; Aras, V.; Bozbuga, R. Investigation the Resistance of Watermelon Genotypes to the Root Knot Nematode (Meloidogyne incognita (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949)). 1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE & LIVESTOCK CONGRESS 25-27 APRİL 2018 – ŞANLIURFA/TURKEY, 2018, 1, 319-319. 50 + 0
Publications_077.pdf

26. özarslandan, A. Determining the Efficiency of Fumigant Applications Against Root Nematodes (Meloidogyne spp). 1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE & LIVESTOCK CONGRESS 25-27 APRİL 2018 – ŞANLIURFA/TURKEY, 2018, 1, 372-372. 50 + 0
Publications_078.pdf

25. özarslandan, A. ÇİFT ÜRÜN DOMATES YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KÖK - UR NEMATODLARI (MELOİDOGYNE SPP.)NA KARŞI TOPRAK FUMİGASYONU. I. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU 1. INTERNATİONAL MERSİN SYMPOSİUM BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI THE BOOK OF ABSTRACTS, 2018, 1, 255-256. 50 + 0
Publications_079.pdf

24. özarslandan, A. MERSİN MUT İLÇESİNDE CEVİZ ALANLARINDA KÖK UR NEMATODU (MELOİDOGYNE İNCOGNİTA)NUN TESPİTİ. I. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU / 1. INTERNATİONAL MEDİTERRANEAN SYMPOSİUM 01-03-2018 MERSİN TÜRKİYE, 2018, 1, 296-296. 50 + 0
Publications_076.pdf

23. özarslandan, A. Evaluation Of Some Stone Fruit Rootstocks Against Resistance to Root Knot Nematode (Meloidogyne incognita). 4TH INTERNATIONAL AGRICULTURE CONGRESS 05 - 08 JULY 2018, 2018, 4, 79-79. 50 + 0
Publications_075.pdf

22. Bozbuğa, R.; Demirbaş pehlivan, H.; Dinçer, D.; özarslandan, A.; toktay, H.; Imren, M. Impact of Lantana camara leaf extract on nematode development in vivo and in vitro conditions. INTERNATİONAL CONFERENCE ON AGRİCULTURE, FOREST, FOOD SCİENCE AND TECHNOLOİES 2-5 APRİL 2018 CESME İZMİR TURKEY, 2018, 1, 584-584. 27 + 0
Publications_083.pdf

21. Bozbuga, R.; özarslandan, A.; Demirbaş pehlivan, H.; Dinçer, D. Nematicidal effect of Nerium oleander extract on nematode development and function. INTERNATİONAL CONFERENCE ON AGRİCULTURE, FOREST, FOOD SCİENCE AND TECHNOLOİES 2-5 APRİL 2018 CESME İZMİR TURKEY, 2018, 1, 606-606. 42 + 0
Publications_082.pdf

20. özarslandan, A. Çift Ürün Domates Yetiştiriciliğinde Kök - ur Nematodları (Meloidogyne Spp.)’na Karşı Toprak Fumigasyonu. I. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU / 1. INTERNATİONAL MERSİN SYMPOSİUM, 2018, 1, 247-253. 100 + 0
Publications_074.pdf

19. özarslandan, A. MERSİN MUT İLÇESİNDE CEVİZ ALANLARINDA KÖK UR NEMATODU (MELOİDOGYNE İNCOGNİTA)’NUN TESPİTİ. I. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU / 1. INTERNATİONAL MEDİTERRANEAN SYMPOSİUM, 2018, 1, 239-244. 100 + 0
Publications_073.pdf

18. Kaçar avcı, G.; Pırlak, U.; Toktay, H.; özarslandan, A.; Imren, M.; Canhilal, R. TOHUMLUK PATATES YUMRULARINDA KÖK-UR NEMATODU (Meloidogyne chitwoodi) ZARARI VE MÜCADELE YÖNTEMLERİ. ULUSLARARASI KATILIMLI TÜRKİYE 6. TOHUMCULUK KONGRESİ, 10-13 EYLÜL 2018, NİĞDE THE TURKEY 6. SEED CONGRESS WİTH INTERNATİAL PARTİCİPATİON, 10-13 SEPTEMBER 2018, NİĞDE, 2018, 6, 78-83. 55 + 0
Publications_084.pdf

2017
17. özarslandan, A.; Bozbuga, R.; Dinçer, D.; Imren, M.; Elekcioğlu, . Nevşehir İli Patates Ekiliş Alanlarında Kist Nematodu Globodera Rostochiensis Wollenweber (Tylenchida:Heteroderidae)’İn Belirlenmesi. İÇ ANADOLU BÖLGESİ 3. TARIM VE GIDA KONGRESİ (26-28 EKİM 2017), CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, SİVAS, 2017, 3, 361-362. 45 + 0
Publications_071.pdf

16. Bozbuga, R.; özarslandan, A.; Toktay, H.; Imren, M. Orthologous Genler Kullanılarak Meloidogyne Türlerinde Moleküler Filogenetikler . İÇ ANADOLU BÖLGESİ 3. TARIM VE GIDA KONGRESİ (26-28 EKİM 2017), CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, SİVAS, 2017, 3., 549-550. 42 + 0
Publications_068.pdf

15. özarslandan, A.; Bozbuga, R. Biber Yetiştiriciliğinde Kök Ur Nematodları (Meloidogyne Spp.) (Nematoda: Meloidogynidae)’ na Karşı Toprak Dezenfeksiyon Uygulaması . İÇ ANADOLU BÖLGESİ 3. TARIM VE GIDA KONGRESİ (26-28 EKİM 2017), CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, SİVAS, 2017, 3, 373-374. 50 + 0
Publications_070.pdf

14. Bozbuga, R. Ribosomal Dna Sekansları Kullanılarak Patates Nematodlarında Moleküler Filogenetik Akrabalık İlişkisi . İÇ ANADOLU BÖLGESİ 3. TARIM VE GIDA KONGRESİ (26-28 EKİM 2017) CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, SİVAS, 2017, 3, 547-548. 0 + 0
Publications_069.pdf

2015
13. Kasapoğlu, E.; Imren, M.; özarslandan, A.; Behmand, T.; Elekcioğlu, . Investigating the resistance mechanisms of wheat varieties against root lesion nematodes (Pratylenchus thornei and P. neclectus) and Cyst nematodes(Heterodera avenae and H. filipjevi).Nematodes of small grain cereals current status and researc. . PROCEEDİNG OF THE FİFTH INTERNATİONAL CEREAL NEMATODE INİTİATİVE WORKSHOP, 2015, 1, 250-255. 70 + 0
Publications_020.pdf

2012
12. özarslandan, A.; Pınar, H.; Ata, A.; Keleş, D.; Denli, N. Use of Mi23 and Pmi SCAR Markers for Mi-1.2 Gene in Pure Tomato lines and F2 Populations. 31ST INTERNATİONAL SYMPOSİUM OF THE EUROPEAN SOCİETY NEMATOLOGİSTS ADANA, 2012, 1, 178-178. 90 + 0
Publications_021.pdf

2010
11. Imren, M.; özarslandan, A.; Toktay, H.; öcal, A.; Elekcioğlu, .; Dababat, A.; Nicol, J. Preliminary survey study on Heterodera species in some provinces of Southeast Anatolia region of Turkey. 30.TH EUROPEAN SOCİETY OF NEMATOLOGİST CONGRESS, 2010, 1, 16-16. 70 + 0
Publications_005.pdf

10. Imren, M.; özarslandan, A.; Elekcioğlu, H.; Dababat, A.; Nicol, J. Occurrence and Distribution of Cereal Cyst Nematodes, Heterodera avenae and H. latipons in Southeast Anatolia, Turkey.. PROCEEDİNGS OF THE FOURTH COST 872 ANNUAL MEETİNG 23TH-27TH MAY 2010, LİSBON, PORTUGAL, , 2010, 1, 68-68. 80 + 0
Publications_053.pdf

2009
9. Devran, Z.; Söğüt, M.; özarslandan, A.; Göçmen, M.; Ikten, H. Root-knot nematodes (Meloidogyne spp.) in the West Mediterranean region of Turkey. . INTERNATİONAL SYMPOSİUM ON CROP PROTECTİON, 2009, 1, 284-284. 70 + 0
Publications_022.pdf

2008
8. Söğüt, M.; Elekcioğlu, .; Devran, Z.; özarslandan, A. Addressing Root-knot Nematodes in Horticulture: Diagnostics Resistance and Integrated Management Practices in Turkey. 5 TH INTERNATİONAL CONGRESS OF NEMATOLOGY, 2008, 1, 80-80. 65 + 0
Publications_054.pdf

7. Devran, Z.; Mutlu, N.; özarslandan, A.; Elekcioğlu, . Identification and genetic diversity of Meloidogyne chitwoodi surveyed on potato production areas of Turkey. PROCEEDİNGS OF THE SECOND COST 872 ANNUAL MEETİNG, 2008, 1, 50-50. 75 + 0
Publications_023.pdf

2007
6. Yücel, S.; çolak, A.; özarslandan, A.; Ay, T. Methyl Bromide Alternatives for Controlling Fusarium Wilt and Root knot Nematodes in Tomatoes in Turkey. SECOND INTERNATİONAL SYNPOSİUM ON TOMATO DİSEASES, 2007, 1, 100-100. 75 + 0
Publications_055.pdf

5. Elekcioğlu, .; özarslandan, A.; Devran, Z.; Mutlu, N.; Yorgancılar, .; Sahin, E.; Bolat, N.; Calıskan, M. Identificatıon Of Meloidogyne And Heterodera Specıes By Molecular Methods And Usıng Mas For The Resıstance Of Wheat Varıetıes. COST 872 WORKSHOP& MC MEETING, 2007, 1, 1-2. 65 + 0
Publications_025.pdf

2002
4. Yücel, S.; Elekcioğlu, .; Uludağ, A.; Can, C.; Söğüt, M.; özarslandan, A.; Aksoy, E. The Second Year Results Of Methyl Bromide Alternatives In The Eastern Mediterranean. ANNUAL INTERNATİONAL RESEARCH CONFERENCE ON METHYL BROMİDE ALTERNATİVES AND EMİSSİONS REDUCTİONS, 2002, 10, 1-4. 30 + 0
Publications_056.pdf

3. Yücel, S.; Elekcioğlu, .; Uludağ, A.; Can, C.; Gözel, U.; Söğüt, M.; özarslandan, A.; Aksoy, E. Solarization and its Combinations: The First Year Results of a Demonstration Project. PROCEEDİNGS OF INTERNATİONAL CONFERENCE ON ALTERNATİVES TO METHYL BROMİDE , 2002, 1, 413-415. 16 + 0
Publications_026.pdf

2001
2. Yücel, S.; Elekcioğlu, .; Uludağ, A.; Can, C.; Gözel, U.; Söğüt, M.; özarslandan, A.; Aksoy, E. The First Year Results Of Methyl Bromide Alternatives In Strawberry, Pepper And Eggplant In The Eastern Mediterranean Part Of Turkey. ANNUAL INTERNATİONAL RESEARCH CONFERENCE ON METHYL BROMİDE ALTERNATİVES AND EMİSSİONS REDUCTİONS, 2001, 94, 1-4. 16 + 0
Publications_057.pdf

2000
1. Yücel, S.; Elekcioğlu, .; Benlioğlu, S.; Can, C.; Uludağ, A.; Boz, .; Kaşkavalcı, G.; Yıldız, A.; Gözel, U.; özarslandan, A. Introduction of Methyl Bromide Alternatives in Strawberry, Peper And Eggplant in Turkey . ANNUAL INTERNATİONAL RESEARCH CONFERENCE ON METHYL BROMİDE ALTERNATİVES AND EMİSSİONS REDUCTİONS, 2000, 1, 1-3. 10 + 0
Publications_058.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 1370
2016
8. özarslandan, A. Serada domates yetiştiriciliğinde Kök ur nematodu (Meloidogyne spp.)’na karşı toprak dezenfeksiyonu. BİTKİ KORUMA BÜLTENİ, 2016, 56, 7-16. 200 + 0
10.16955/bkb.40742

Publications_042.pdf

2015
7. Yücel, S.; özarslandan, A.; Can, C. Örtü altı Sebze ve Çilek Yetiştiriciliğinde Toprak Dezenfeksiyonu Uygulamaları. . HARRAN TARIM VE GIDA BİLİMLERİ DERGİSİ, 2015, 19, 144-150. 200 + 0
Publications_060.pdf

6. Imren, M.; öcal, A.; özarslandan, A.; Toktay, H.; Elekcioğlu, . Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde Kök Ur Nematodları, Meloidogyne spp. (Goeldi) Üzerinde Araştırmalar. TÜRK TARIM VE DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ , 2015, 2, 52-59. 140 + 0
Publications_061.pdf

5. özarslandan, A.; Dinçer, D. Türkiye’de muz alanlarında bulunan bitki paraziti nematodlar. . BİTKİ KORUMA BÜLTENİ, 2015, 55, 361-372. 200 + 0
Publications_059.pdf

2006
4. çolak, A.; çelik, G.; Ekemekci, U.; özarslandan, A.; Aksoy, E. Doğu Akdeniz Bölgesinde Örtüaltı Organik Domates Üretiminde Hastalık, Zararlı ve Yabancı Otların Mücadelesinin Yönetimi. TÜRKİYE III. ORGANİK TARIM SEMPOZYUMU, 1-4 KASIM 2006, ATATÜRK BAHÇE KÜLTÜRLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ, YALOVA, 2006, 1, 131-143. 120 + 0
Publications_062.pdf

3. Elekcioğlu, N.; Pala, H.; temel, N.; özarslandan, A.; Kara, H.; Balki, N. Doğu Akdeniz Bölgesinde Mars Seedless Altıntop ve Valensiya Portakalı Yetiştiriciliğinde Organik Üretime Esas Bitki Koruma Uygulamaları. TÜRKİYE III. ORGANİK TARIM SEMPOZYUMU, 1-4 KASIM 2006,, 2006, 1, 203-213. 110 + 0
Publications_039.pdf

2005
2. Toktay, H.; Elekcioğlu, .; özarslandan, A. Doğu Akdeniz Bölgesi’nde turunçgil nematodu (Tylenchulus semipenetrans Cobb.) ırklarının beliırlenmesi. BİTKİ KORUMA BÜLTENİ, 2005, 45, 9-16. 200 + 0
Publications_031.pdf

2003
1. özarslandan, A.; Elekcioğlu, . Bazi hiyar, domates ve biber cesitlerinin Kok-ur nematodlan (Meloidogyne javanica Chitwood, 1949 irk-I ve M. incognita Chitwood, 1949 irk-Z) (Nemata: Heteroderidae)'na karşı dayanıklılıklarının arastırılması. TÜRKİYE ENTOMOLOJİ DERGİSİ, 2003, 27, 279-291. 200 + 0
Publications_063.pdf

Ulusal - Diğer 1290
2016
16. Dinçer, D.; özarslandan, A.; Elekcioğlu, . Adana İli Kavun ve Karpuz Alanlarında Kök-ur (Meloidogyne spp.) Nematodları ve Ekonomik Önemi. ULUSLARARASI KATILIMLI TÜRKİYE VI. BİTKİ KORUMA KONGRESİ 5-8 EYLÜL 2016 KONYA, 2016, 1, 463-463. 100 + 0
Publications_047.pdf

15. özarslandan, A.; Ulusoy, S.; Aslan, C.; Satmaz, D. İthal Tohumluk Patates Yumrularında Globodera rostochiensis Wollenweber, (Tylenchida: Heteroderidae)‟in Moleküler Yöntemlerle Saptanması. ULUSLARARASI KATILIMLI TÜRKİYE VI. BİTKİ KORUMA KONGRESİ 5-8 EYLÜL 2016 KONYA, 2016, 1, 445-445. 95 + 0
Publications_046.pdf

14. Fidan, H.; çolak, A.; özarslandan, A.; Topçu, T.; Yıldız, G.; Abak, K. Domates Islah Programlarında Hastalıklara Dayanıklılık İçin Kullanılan Moleküler Markırların Klasik Bulaştırma Testleri ile Karşılaştırılması. 11. SEBZE TARIM SEMPOZYUMU 11-13 EKİM 2016 ORDU, TÜRKİYE , 2016, 1, 12-12. 65 + 0
Publications_048.pdf

13. özarslandan, A.; Dinçer, D.; Elekcioğlu, . Doğu Akdeniz Bölgesi‟nde Çilek Serasında Çilek Yaprak Nematodu (Aphelenchoides fragariae) (Nemata: Aphelenchida)‟nun Tespiti. ULUSLARARASI KATILIMLI TÜRKİYE VI. BİTKİ KORUMA KONGRESİ 5-8 EYLÜL 2016 KONYA, 2016, 1, 446-446. 100 + 0
Publications_045.pdf

12. özarslandan, A.; ünlü, M.; Pınar, H.; Dinçer, D. Muz Alanlarında Nematodlara Karşı Entegre Mücadele. ULUSLARARASI KATILIMLI TÜRKİYE VI. BİTKİ KORUMA KONGRESİ 5-8 EYLÜL 2016 KONYA, 2016, 1, 475-475. 95 + 0
Publications_044.pdf

2015
11. Yücel, S.; özarslandan, A.; Can, C. Örtü altı Sebze Yetiştiriciliğinde Toprak Dezenfeksiyonu Uygulamaları.. GAP VII. TARIM KONGRESİ,S.50-51, 28 NİSAN-1 MAYIS 2015, ŞANLIURFA., 2015, 1, 50-51. 100 + 0
Publications_032.pdf

10. özarslandan, A.; ünlü, M.; Dinçer, D.; Pınar, H. Türkiye’de Muz Alanlarında Bulunan Bitki Paraziti Nematodların Durumu ve Verim Üzerine Etkisi. VII. ULUSAL BAHÇE BİTKİLERİ KO NGRES İ 25 -29 AĞUSTOS 2015 Ç ANAKKAL, 2015, 1, 7-7. 95 + 0
2011
9. Imren, M.; Toktay, H.; özarslandan, A.; öcal, A.; Elekcioğlu, . Doğu Akdeniz Bölgesi Buğday Alanlarında Tahıl Kist Nematodu (Heterodera avenae group) Türlerinin Belirlenmesi. TÜRKİYE IV. BİTKİ KORUMA KONGRESİ BİLDİRİLERİ 28‐30 HAZİRAN 2011, KAHRAMANMARAŞ, 2011, 1, 10-10. 70 + 0
Publications_034.pdf

8. özarslandan, A.; Imren, M.; öcal, A.; Elekcioğlu, . Doğu Anadolu Bölgesi’nde Patates alanlarında Kök-ur Nematodu (Meloidogyne chitwoodi Golden, O’Bannon, Santo et Finley, 1980)’nun Saptanması.. TÜRKIYE IV. BİTKİ KORUMA KONGRESİ 28-30 HAZİRAN 2011- KAHRAMANMARAŞ, S: 286., 2011, 1, 286-286. 95 + 0
Publications_035.pdf

7. Pınar, H.; Ata, A.; Keleş, D.; Mutlu, N.; Büyükalaca, S.; özarslandan, A. Bazı elit domates hatlarında Mi dayanıklılık Geninin moleküler Markörlerle belirlenmesi. BAHÇE BİLİMİ YAYIN NO:2., 2011, 2, 512-516. 40 + 0
2009
6. özarslandan, A.; Devran, Z.; Mutlu, N.; Elekcioğlu, . Türkiye Kök-ur nemtodunun tanısı ve Bazı Kök-ur nematodu populasyonlarının virülentliğinin Araştırılması. TÜRKİYE III. BİTKİ KORUMA KONGRESİ. 15-18 TEMMUZ 2009, VAN, S:35, 2009, 1, 35-35. 95 + 0
Publications_036.pdf

2007
5. özarslandan, A.; Mutlu, N.; Devran, Z.; Elekcioğlu, . Türkiye’de Patates Yetiştiriciliğinde Çok Önemli Yeni Bir Tür: Meloıdogyne Chitwoodi (Goeldı, 1892, Nemata: Heteroderıdae). . TÜRKİYE II. BİTKİ KORUMA KONGRESİ 27-29 AĞUSTOS 2007- ISPARTA. S: 77, 2007, 2, 77-77. 95 + 0
Publications_065.pdf

2006
4. Elekcioğlu, N.; Pala, H.; Temel, N.; özarslandan, A.; Kara, H.; Balki, N. Doğu Akdeniz Bölgesinde Mars Seedless Altıntop ve Valensiya Portakalı Yetiştiriciliğinde Organik Üretime Esas Bitki Koruma Uygulamaları.. TÜRKİYE III. ORGANİK TARIM SEMPOZYUMU, 1-4 KASIM 2006, ATATÜRK BAHÇE KÜLTÜRLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ, YALOVA, 2006, 1, 1-1. 55 + 0
Publications_064.pdf

3. çolak, A.; çelikel, G.; Ekmekci, U.; özarslandan, A.; Aksoy, E. Doğu Akdeniz Bölgesinde Örtüaltı Organik Domates Üretiminde Hastalık, Zararlı ve Yabancı Otların Mücadelesinin Yönetimi.. TÜRKİYE III. ORGANİK TARIM SEMPOZYUMU, 1-4 KASIM 2006, ATATÜRK BAHÇE KÜLTÜRLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ, YALOVA, 2006, 1, 1-1. 60 + 0
Publications_038.pdf

2004
2. Yücel, S.; Elekcioğlu, .; Söğüt, M.; Can, C.; Uludağ, A.; özarslandan, A.; Aksoy, E. Doğu Akdeniz Bölgesi´nde Metil Bromid´e Alternatif Uygulamaların Geliştirilmesi.. TÜRKİYE I. BİTKİ KORUMA KONGRESİ BİLDİRİLERİ, 8-10 EYLÜL 2004, SAMSUN, TÜRKİYE,, 2004, 2, 100-100. 30 + 0
Publications_066.pdf

1. Söğüt, M.; Elekcioğlu, .; özarslandan, A. Doğu Akdeniz Bölgesi´nde Meloidogyne incognita Chitwood, 1949´nın İkinci Dönem Larvalarının Bakteriyel Parazit Pasteuria penetrans Thorne, 1940´ın Endosporları ile Doğal İnfeksiyon Oranlarının Araştırılması. . TÜRKİYE I. BİTKİ KORUMA KONGRESİ BİLDİRİLERİ, 8-10 EYLÜL 2004, SAMSUN, TÜRKİYE,, 2004, 1, 36-36. 100 + 0
Publications_041.pdf

Uluslararası - Araştırmacı 0

2. Metilbromidin alternatifleri Projesi, Avrupa Konseyi, Proje No: 1, 0 TL, Araştırmacı, 2007,Tamamlandı. 0

1. Seralarda Metilbromidin alternatifleri Projesi, Dünya Bankası, Proje No: 1, 0 TL, Araştırmacı, 2002,Tamamlandı. 0

Ulusal - Yürütücü 100

2. Akdeniz bölgesi muz alanlarında önemli bitki paraziti nematodların yaygınlığı, popülasyon dalgalanması ve zarar durumlarının belirlenmesi , TÜBİTAK, Proje No: 1130473, 0 TL, Yürütücü, 2016,Tamamlandı. 100

1. Bazı Hıyar, Domates ve Biber Çeşitlerinin Meloidogyne javanica Chitwood 1949 Irk-1 ve Meloidogyne incognita Chitwood 1949 ırk-2’ye Karşı Dayanıklılıklarının Araştırılması (2000-2003) TAGEM, Proje lideri, , Proje No: 1, 0 TL, Yürütücü, 2003,Tamamlandı. 0

Ulusal - Araştırmacı 300

13. MAS (Moleküler Markır Yardımlı Seleksiyon) Kullanılarak Domateste Bazı Hastalık ve Zararlılara Dayanıklı/Tölerant Hat Geliştirilmesi , , Proje No: 1, 0 TL, Araştırmacı, Devam ediyor... 0

12. Biberde (Capsicum annum L.) Moleküler Markörler Kullanılarak Bazı Hastalık ve Zararlılara Dayanıklı Hat Geliştirilmesi , , Proje No: 1, 0 TL, Araştırmacı, Devam ediyor... 0

11. Bazı Patlıcan Genotiplerinde Fusarium Solgunluğu (Fusarium oxysporum f. sp. melongenae), Patates çizgi virüsü (Potato Y potyvirus) ve Kök-ur Nematodu (Melodiogyne incognita)'na Dayanıklılığın Moleküler ve Klasik Yöntemlerle Belirlenmesi, , Proje No: 1, 0 TL, Araştırmacı, Devam ediyor... 0

10. Kök yara nematodları; Pratylenchus thornei, Pratylenchus neglectus ve Kist nematodları; Heterodera avenae, Heterodera filipjevi’ye karşı buğdayda dayanıklılık mekanizmasının araştırılması, TÜBİTAK, Proje No: 2140419, 0 TL, Araştırmacı, 2018,Tamamlandı. 50

9. Kazanlı-Mersin’de örtüaltı biber yetiştiriciliğinde sorun olan nematod ve kök hastalıklarına karşı toprak dezenfeksiyonuna yönelik demonstrasyon ve eğitim çalışmaları’, Diğer Özel Kuruluşlar, Proje No: 1, 0 TL, Araştırmacı, 2015,Tamamlandı. 0

8. Türkiye F1 Hibrit Sebze Çeşit Ve Nitelikli Hat Geliştirme Projesi, TÜBİTAK, Proje No: 1, 0 TL, Araştırmacı, 2014,Tamamlandı. 50

7. Batı Akdeniz Bölgesi’nde Domateslerde Mi Genini Kıran Virülent Kök-ur Nematodu Populasyonların Araştırılması ve Moleküler Karakterizasyonu , TÜBİTAK, Proje No: 1, 0 TL, Araştırmacı, 2010,Tamamlandı. 50

6. Türkiye Kök-Ur Nematod Faunasının Moleküler Yöntemlerle Belirlenmesi , TÜBİTAK, Proje No: 1, 0 TL, Araştırmacı, 2008,Tamamlandı. 50

5. Ülkesel Patates Tohumluk Üretim Sistemlerinin Oluşturulması, TÜBİTAK, Proje No: 1, 0 TL, Araştırmacı, 2008,Tamamlandı. 50

4. Doğu Akdeniz Bölgesi’nde Organik Turunçgil Üretiminde Hastalık, Zararlı ve Yabancıotların Mücadelesinin Yönetimi , , Proje No: TAGEM BS-03/06-09-175 , 0 TL, Araştırmacı, 2007,Tamamlandı. 0

3. Doğu Akdeniz Bölgesi’nde Örtü altı Organik Domates Üretiminde Hastalık, Zararlı ve Yabancı Otların Mücadelesinin Yönetimi TAGEM/ BS-0304-08-145 (2005 -2007), Proje yardımcısı , , Proje No: TAGEM/ BS-0304-08-145 , 0 TL, Araştırmacı, 2007,Tamamlandı. 0

2. Akdeniz Havzasında Bulunan Mevcut Su Kabak (Lagenaria siceraria)'larının Karpuza Anaçlık Potansiyellerinin Belirlenmesi, TÜBİTAK, Proje No: 1, 0 TL, Araştırmacı, 2006,Tamamlandı. 50

1. Doğu Akdeniz Bölgesi’nde Turunçgil Nematodu (Tylenchulus semipenetrans Cobb.) Irklarının Belirlenmesi TAGEM (2003-2004), Proje yardımcısı , , Proje No: 2, 0 TL, Araştırmacı, 2004,Tamamlandı. 0

Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ORT220 Bahçe Bitkileri Zararlıları Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-0-2
Bahar ORT 208 Fide ve Fidan Yetiştiriciliği Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-1-3
Güz BTP207 Bahçe Bitkileri Hastalıkları Silifke Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı 2-0-2